Országos Katolikus Gyűjteményi Központ

Az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ, mint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia egyik központi intézménye könyvtári, levéltári és múzeumi szakterületen fejti ki tevékenységét...

Országos Egyházművészeti és Műemléki Tanács (OEMT)

Országos Katolikus Gyűjteményi Központ (OKGyK)

Aktualitások:

Emléktáblát avattak a Pécsi Egyházmegye püspöki palotájában (Pécsi Egyházmegye)

Új misézőoltárt szentelt Erdő Péter az esztergomi bazilikában (Magyar Kurír)

Református püspök tartott tárlatvezetést a Görögkatolikus Múzeumban (Hajdúdorogi Főegyházmegye)

Mária oltalma alatt – Beszélgetés Tóth Csaba Munkácsy-díjas festmőművésszel 65. születésnapja alkalmából (Szombathelyi Egyházmegye)

A Collegium Germanicum et Hungaricum szentelési anyakönyve (Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport)

Imacsokrok Márton Áron püspöknek a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár gyűjteményéből (romkat.ro)

Felhívás a 2024. évi Dóka Klára-díj ajánlására – HATÁRIDŐ: MÁJUS 6. (Magyar Levéltárosok Egyesülete) Dóka Klára díj adatlap – letölthető

A Pannonhalmi Hóráskönyv az OSZK Az idő arcai című kiállításán (Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár)

Kegyhelytörténeti tárlat nyílt Máriakéménden (Magyar Kurír)

Az Év Egyházi Levéltára díjat kapott a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár (romkat.ro)

„Őrködjünk a szépség megmaradásán!” (Miskolci Egyházmegye)

Püspöki tárlatvezetés a Görögkatolikus Múzeumban (Hajdúdorogi Főegyházmegye)

Solium Regni – Kiállítás és kőtár (epiteszforum.hu)

Ereklyék elhelyezése a székesegyházban (Szombathelyi Egyházmegye)

Újabb kisfilm mutatja, hol tart a bazilika felújítása (Egri Főegyházmegye)

A Szűzanya gardróbja – Az andocsi kegyhely titkainak nyomában (Magyar Kurír)

Mély és erős kőalapokon… – Levéltári dokumentum Újfehértó görögkatolikus templomáról (Nyíregyházi Egyházmegye)

Péter első levelének és Jónás könyvének legrégebbi ismert példányát árverezik el (kultura.hu)

Érsekségi Ékességek 111. rész (Veszprémi Főegyházmegye)

Őrizni és továbbörökíteni – restaurálják a nagyváradi római katolikus püspökség Szentjobb-ereklyéjét (maszol.ro)

Lélekcsiszoló és festő – Curilović Ottokár, 1904–1961 (Pécsi Egyházmegyei Levéltár)

Mennyezeti festményekre bukkantak a veszprémi várnegyed kanonoki épületeiben (epiteszforum.hu)

250 éve történt a nyilvános Pécsi Püspöki Könyvtár alapítása (Pécsi Egyházmegyei Könyvtár)

A Győri Egyházmegyei Gyűjteményi Központ tisztelettel meghívja Önt a GYŐRI SZÉKESEGYHÁZ című kötetének bemutatójára 2024. április 10-én 17 órára. – 9021 Győr, Káptalandomb 26. (Győri Egyházmegyei Gyűjteményi Központ)

A drégelypalánki templomban látható Molnár Levente Statio vándorkiállítása (Magyar Kurír)

Az Úr Húsvétjának ikonográfiai ábrázolása: kiszabadította a halál és a bűn fogságában sínylődőket – Vértesaljai László elmélkedése Húsvéthétfőre (Vatican News facebook oldala)

Alekszandr Andrejevics Ivanov: Krisztus megjelenik Mária Magdolnának (romkat.ro)

Fra Angelico: Jézus alászáll a poklokra (romkat.ro)

„Szent Mihály veszprémi egyháza” – Könyvbemutató Veszprémben (Magyar Kurír)

Épített és szellemi örökségünk: a széphavasi Szentlélek-kápolna (romkat.ro)

Várják a látogatókat a kaposszentjakabi bencés apátság romkertjében (Magyar Kurír)

Orgonakuriózum Pannonhalmán (Pannonhalmi Főapátság)

Érsekségi Ékességek 110. rész (Veszprémi Főegyházmegye)

Kiállítások 2024 (Pannonhalmi Főapátság)

Ars Sacra-sétákat szerveznek Budapesten – gyerekeknek is (Magyar Kurír)

Fába vésett szentek (Győri Egyházmegye)

Több mint fél évezred után újra összeillesztettek Milánóban egy kora reneszánsz szárnyas oltárt (kultura.hu)

Evangélium – képekben (Miskolci Egyházmegye)

Kiállítás 2024 – A monostor minden vagyonát úgy tekintve… (Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár)

Kiállítás 2024 – Quam dilecta tabernacula tua (Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár)

Maulbertsch 300 – A Püspöki Palotában láthatók az osztrák festő remekművei (Szombathelyi Egyházmegye)

Diákok alkották újra a keresztút hiányzó stációit – új időszaki kiállítás nyílt a Váci Egyházművészeti Gyűjteményben (Váci Egyházmegye)

Kecskeméten megnyitották a 12. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennálét (Magyar Kurír)

Könyvbemutató március 25-én: „Szent Mihály veszprémi egyháza.” A veszprémi püspökség (1993-tól érsekség) története – 2024.03.13. (Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár)

A látvány öröme (orszagut.com)

Egy Hely – Premontrei templom, Ócsa (epiteszforum.hu)

„Az egyházakat és a múzeumokat a történelemszemléletük kapcsolja össze.”- Megnyílt a 12. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennálé Kecskeméten (Magyar Múzeumok)

Öt év után csoda történik Párizsban (Magyar Kurír)

Restaurálják a szabadkai ferences kolostor kápolnájának Fekete Madonna-kegyképét (Magyar Kurír)

Secretum – A vatikáni levéltár prefektusának római könyvbemutatója (Magyar Kurír)

Könyvtár

Az egyházi tulajdonú könyvtárak – ahol megőrzik és hozzáférhetővé teszik minden korok emberi és keresztény kultúrájának emlékeit – a tudás kimeríthetetlen tárházát képezik, melyből a teljes keresztény közösség és a polgári társadalom is a jelenben képes megismerni saját múltjának emlékét.
(Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottsága: Egyházi könyvtárak szerepe az Egyház missziójában)

Levéltár

Az egyházi levéltárak a személyeket és eseményeket illetően keletkezett hamisítatlan és spontán dokumentáció megőrzésével az Egyház életének emlékét ápolják és a Tradíció értelmét juttatják kifejezésre
(Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottsága: Az egyházi levéltárak szerepe a lelkipásztori életben. Körlevél)

Múzeum

Az egyházi múzeumot ezért az egyes részegyházakba integrált, és a többi ott működő intézménnyel kölcsönhatásban lévő alkotórésznek kell tekinteni … Mivel szorosan kötődik az Egyház küldetéséhez, mint annak részese, nem veszti el lényegi célját és használati rendeltetését.
(Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottsága: Az egyházi múzeumok pasztorális szerepe. Körlevél)

OEMT

A magyar műemléki állomány közel egyharmada egyházi tulajdonban van. Ezek fenntartása és folyamatos gondozása egyrészt az egyházat a múlt iránti tiszteletre és a műemlékvédelmi előírások köteles betartatására kötelezi, másrészt súlyos anyagi terhet ró az egyes egyházmegyékre (és egyházközségekre).
A magyar örökségvédelem szolgálata tehát az egyházi és az állami hatóságok szoros együttműködését igényli.

ORSZÁGOS KATOLIKUS GYŰJTEMÉNYI KÖZPONT

A Gyűjteményi Központ a magyar katolikus egyház könyvtári, levéltári, műtárgy és műemlék állományát nem csupán a nemzeti örökség, hanem az egyetemes egyház és az európai kultúra egészének örökségeként értékeli, és lehetőségeinek határain belül munkájával következetesen szolgálja.

LÁTOGASSON EL ALÁBBI OLDALAINKRA

Szakrális művészet

Azt mondottuk: az Egyház és a művészet az emberért van, az ember eszményeiért, igazságáért és valóságának felfedezéséért. S mindezt a jelen órában, az „aggiornamento”-ban, – hogy a II. Vatikáni Zsinat kifejezését használjuk.
(Szent II. János Pál: Beszéd a művészekhez és az újságírókhoz. München 1980. nov. 19.)

Műtárgyvédelem

Az Egyház mindig is vallotta magáról, hogy az emberi értékek ismerője, minden korszakban támogatta a szabad művészetek fejlődését, és biztosította az evangelizációs küldetésének teljesítésére rendelt műalkotások gondozását. (Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottsága: Az egyházi kulturális javak leltározásának és katalogizálásának szükségessége és sürgőssége)

Művészek

… a művész már valami létezőt használ föl, aminek formát és jelentést ad. Ez az istenképmás ember sajátos tevékenysége. (Szent II. János Pál: Levél a művészekhez. Vatikánváros, 1999. április 4.)

Katolikus kultúra

Az Egyház kulturális javai a keresztény közösség közvetlen öröksége és tulajdona. Egyidejűleg a keresztény üzenet általános dimenziója alapján, bizonyos értelemben az emberiség egészéhez tartoznak. (Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottsága: Az egyházi múzeumok pasztorális szerepe. Körlevél)

Dokumentumok

Az Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottságának dokumentumgyűjteménye, valamint további dokumentumok az Egyház kulturális javaival, azok védelmével és gondozásával kapcsolatban.

Bibliográfia

… a polgári társadalommal való együttműködés és közös munka már akkor is egyszerűbbé válik, ha az egyházi könyvtárak az országos informatikai hálózat által bibliográfiai adataikat megosztják. (Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottsága: Egyházi könyvtárak szerepe az Egyház missziójában)