A katolikus egyházi könyvtárak gyűjtőkörébe tartozó nyomdák névjegyzéke

Főszékesegyházi Könyvtár, Esztergom:
Esztergom káptalan nyomda, Nagyszombat, 1578-1609
Érseki-nyomda, Pozsony, 1609-1617
Érseki nyomda, Nagyszombat, 1619-1621
Typis Tyrnaviensibus, Nagyszombat, 1773-1777
Thiel, Franz Xaver kiadó, Pozsony, 1780-1786

Esztergomi Hittudományi Főiskola Könyvtára:
Nagyszombati Jezsuita (egyetemi) Könyvtár és Nyomda
Nagyszombati nyomda (tyrnavicák)
a Főegyházmegye más hajdani nyomdái

Egyházmegyei Könyvtár, Szombathely:
Szombathelyi Nyomdák
Bertalanffy Nyomda
Bertalanffy Imre
Bertalanffy József
Dombóvári Nyomda
Dunántúli Nyomda
Egyházmegyei Nyomda
Gránitz Vilmos
Martineum Rt.
Népnyomda
Nyomdaipari Vállalat
Pannonia Nyomda
Perger Ferenc
Reichard Károly
Seiler Nyomda
SIESS Nyomda
Szabad Vasmegye Nyomda
Tóth A. Nyomda
Vasvármegye Nyomda
Zsoldos István Nyomdav

Váci Egyházmegyei Könyvtár:
AMBRÓ FERENC IGNÁC: 1772-1792
GOTTLIEB ANTAL, (MÁRAMAROSSI): 1793-1822 RUTTKAY GÁBOR: 1823
PLÖSZL-PLESSEL LIPÓT: 1824-1864
LUKÁTS LÁSZLÓ (SOMOGYI ÉS LUKÁTS): 1848
WOLF JÁNOS: 1853-1859
ROBONYI GÉZA: 1864-1869
SIKETNÉMÁK ÖSSZMŰKÖDŐ IPARINTÉZETE: 1869-1875
SERÉDY GÉZA: 1875-1882
MAYER SÁNDOR: 1882-1909
HERMANN ANTAL: 1910-1916
SPITZER MIKSA: 1871-1889v KOHN VIKTOR ÉS UNGÁR SÁNDOR (HUNNIA-NYOMDA) 1886-1890
KOHN MÓR (SZÉCHENYI-NYOMDA): 1890-1941
KATZBURG DÁVID: 1892-1941
FEGYINTÉZETI NYOMDA: 1896-1949
DERCSÉNYI DEZSŐ (PESTVIDÉKI-NYOMDA): 1907-1949
EGERSPERT ÉS VÖLCZ E: 1910-(?)
ÁBELES GÁBOR (PANNONIA-NYOMDA) 1910-1949
FARKAS IMRE (VÁCI KERESTÉNY-NYOMDA): 1910-1949
KODAK HÁZINYOMDA: (FORTE R.T.): 1922-1948
KAPISZTRÁN NYOMDA: 1927-1949
BEREG ERNŐ: 1925-1947
BÉNIK GYULA: 1947-1949
PEST MEGYEI NYOMDA: 1949-1991
SZALÉZI MŰVEK DON BOSCO NYOMDÁJA, RÁKOSPALOTA: 1926-1950