T Á R G Y I  L I T U R G I A

a templom épülete,

felszerelési tárgyak és az előállítási

anyagok ismertetése.Barth Ferenc egyházművész

tollából.

Kézirat.

Minden jog fenntartva


Nihil obstat:
...megküldött egyházművészeti előadásai
az Anyaszentegyház tanításával ellenkezőt
nem tartalmaznak.”

Dr. Íjjas József püspök,
            apostoli kormányzó
Tárgymutató

Barth Ferenc egyházművész rövid életrajza leánya, Barth Márta tollából
A szerkesztő megjegyzései
Katolikus Szó, 1973. június 24. - A 18 éve vak egyházművész, Születésnapi köszöntő