Egyházmegyei könyvtárak:

Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár
Címe: 2500 Esztergom, Pázmány Péter u. 2.
Postacíme: 2500 Esztergom, Pázmány Péter u. 2.
Tel: (33) 510-130
E-mail:
Honlap: www.bibliotheca.hu
Fenntartó: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
Intézményvezető: Szalai Katalin könyvtárigazgató
Nyitvatartási idő: Kedden és csütörtökön: 9.00 – 13.00 óráig, szerdán: 9.00 – 17.00 óráig.
Kutathatóság: A könyvtár szerepel a nyilvános könyvtárak jegyzékén.
Az állomány jellege, feltártsága: 177.809 könyvtári egység, muzeális: 31.710 db. Feltártság: 85%. Kb. 60 %-a magyar nyelvű, az idegen nyelvűek többsége latin és német.
Katalógus: Betűrendes és helyrajzi katalógus. A számítógépes feldolgozás Aleph programmal történik.
Az adatbázis elérhető a www.bibliotheca.hu honlapról, valamint az Esztergomi Főegyházmegye Közös Könyvtári Katalógusában.
Különgyűjtemények: kéziratok, ősnyomtatványok, Fugger-gyűjtemény, RMK-kötetek, folyóiratok, térképek, Batthyány-gyűjtemény, Majer-gyűjtemény, Collectanea, schematizmusok, possessor adatbázis

Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár
Címe: 6300 Kalocsa, Szentháromság tér 1.
Postacíme: 6301 Kalocsa, Pf. 29.
Tel: (78) 465-280
E-mail:
Honlap: konyvtar.asztrik.hu
Fenntartó: Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye, jogi képviselője a mindenkori kalocsa-kecskeméti érsek. A könyvtár közvetlen felügyeletét a fenntartó képviseletében a gyűjtemény-prefektus látja el.
Intézményvezető: Grócz Zita könyvtárvezető
Nyitvatartási idő: https://konyvtar.asztrik.hu/?q=tartalom/informacio
Kutathatóság: A könyvtár szerepel a nyilvános könyvtárak jegyzékén.
Nyilvános könyvtár lévén elvileg a könyvtár használóinak köre nem korlátozott. A történeti állományrész használata azonban a kulturális örökség védelme érdekében korlátozás alá esik. Védett dokumentum csak könyvtárvezetői engedéllyel kutatható, melyhez a kutatónak valamely tudományos szerv (egyetem, főiskola, kutatóintézet) képviselőjétől írásos ajánlást szükséges bemutatnia.
A kiállítási folyosón könyvtártörténeti, a barokk olvasóteremben könyvtörténeti kiállítás tekinthető meg.
Az állomány jellege, feltártsága: Kb. 160.000 könyvtári egység, kb. 90.000 db. 1900 előtti dokumentum. Katalógusok: kéziratos és cédulakatalógus (betűrendes és tárgyszavas) Az 1850 előtti kéziratokról nyomtatott kötetkatalógus. Feltártság 100%.
Katalógus: A számítógépes feldolgozás Corvina integrált rendszerrel történik.
A könyvtári adatbázis a http://corvina.vhf.hu:8080/WebPac.kfkdb/CorvinaWeb oldalon,
valamint az Unitas és a MOKKA-R közös katalógusban kereshető.
Különgyűjtemények: Kéziratok, ősnyomtatványok, térképek, aprónyomtatványok, metszetek, folyóiratok-periodikák, fényképek, bélyegek, helyismereti gyűjtemény.

Főegyházmegyei Könyvtár
Címe: 3300 Eger, Eszterházy tér 1. I/221-223.
Postacíme: 3300 Eger, Eszterházy tér 1. I/221-223.
Tel: (36) 325-211
E-mail: Honlap: www.efkt.hu
Fenntartó: Érseki Vagyonkezelő Központ
Intézményvezető: Balogh Ferenc igazgató
Nyitvatartási idő: https://www.efkt.hu/index.php/olvasoterem-reading-room
Barokk terem (muzeális): https://www.efkt.hu/index.php/barokk-terem-baroque-room honlap szerint.
Kutathatóság: A könyvtár szerepel a nyilvános könyvtárak jegyzékén. Kiszolgálja az egyházmegye papságát, teológusait és híveit, a Líceumban működő főiskola oktatóit és hallgatóit, továbbá a hazai és külföldi tudományos kutatókat.
Az állomány jellege, feltártsága: 168.998 kötet, ebből 110.104 muzeális. Helyrajzi és betűrendes katalógus az egész állományról. Az 1900 előtt összegyűjtött anyagról nyomtatott kötetkatalógus. Külön katalógus az ősnyomtatványokról, kéziratokról (az 1850 előttiekről nyomtatott), 16. századi nyomtatványokról, az RMK kötetekről, a csillagászati különgyűjteményekről, a helytörténeti állományról, periodikákról, sematizmusokról.
Katalógus: A számítógépes feldolgozás Corvina-Qulto integrált könyvtári rendszerrel (https://corvina.monguz.hu/WebPac.efktdb/CorvinaWeb?action=simplesearchpage).
A könyvtári adatbázis az Unitas közös katalógusban kereshető.

Érseki Simor Könyvtár
Címe: 2500 Esztergom, Mindszenty tér 2.
Tel: (33) 510-124
E-mail:
Fenntartó: Esztergom-Budapesti Érsekség
Intézményvezető: Dr. Hegedűs András igazgató
Nyitvatartási idő: kedd: 8.00 – 16.00 óráig, szerda-csütörtök: 8.00-14.00 óráig
Kutathatóság: Előzetes bejelentkezés alapján fogadja a kutatókat.
Az állomány jellege, feltártsága: Kb. 70.000 kötet. Teológia, történettudomány, irodalomtudomány, filológia, művészettörténet, pedagógia.
Katalógus: Betűrendes és szakkatalógus, digitális katalógus, HunTéka könyvtári rendszer.
Az adatbázis elérhető az Esztergomi Főegyházmegye Közös Könyvtári Katalógusában.
Különgyűjtemény: 1848. évi bécsi forradalom pamflet-gyűjteménye.

Veszprémi Főegyházmegyei Könyvtár és Levéltár
Veszprémi Érseki Könyvtár
Címe: 8200 Veszprém, Vár u. 16.
Postacíme: 8201 Veszprém, Pf. 109.
Tel: (88) 426-088, (88) 220-549
E-mail: ,
Honlap: https://konyvtar.veszpremiersekseg.hu/
Fenntartó: Veszprémi Főegyházmegyei Könyvtár és Levéltár, Veszprémi Főegyházmegye
Intézményvezető: Dr. Karlinszky Balázs igazgató
Nyitvatartási idő: https://konyvtar.veszpremiersekseg.hu/elerhetoseg
Kutathatóság: A könyvtár szerepel a nyilvános könyvtárak jegyzékén.
Az állomány jellege, feltártsága: 65.610 kötet, ebből kb. 5.000 muzeális. Teológia, filozófia, történelem, kézikönyvek, magyar, latin és német nyelvű irodalom.
Katalógus: Corvina könyvtári rendszer, a katalógus interneten
corvina.vhf.hu:8080/WebPac.vekdb/CorvinaWeb címen érhető el.
Különgyűjtemény: Veszprémi Székesegyház kottatára.

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Levéltár és Könyvtár
Címe: 4024 Debrecen, Varga u. 4.
Postacíme: 4002 Debrecen Pf. 230.
Tel: (70) 5034-464
E-mail:
Honlap: archiv.dnyem.hu
Fenntartó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye
Intézményvezető: Somogyi Péter levéltár- és könyvtárvezető
Nyitvatartási idő: kedd: 8.30-12.00 és 14.00 -17.30, szerda, csütörtök: 8.30-12.00 óráig. Állami és egyházi ünnepeken zárva.
Az állomány jellege, feltártsága: 30.941 kötet könyv, ebből muzeális 1588 kötet, valamint 104 folyóméter folyóirat. A 19. század második feléből való és a 20. századi művek többsége magyar nyelvű, az ennél régebbiek nyelve főleg latin és német. Gyűjtőkör: teológia, vallástudomány, történelem. Feldogozottság: 97%.
Katalógus: Huntéka könyvtári rendszerrel történik. A katalógus elérhetősége:
https://dnyem.opac3.monguz.hu,
valamint a feldolgozott állomány az Unitas közös katalógusban is kereshető.

Győri Egyházmegyei Gyűjteményi Központ – Kincstár, Könyvtár és Levéltár
Címe: 9021 Győr, Káptalandomb 26.
Postacíme: 9021 Győr, Káptalandomb 26.
Tel: (96) 525-090
E-mail:
Honlap: https://gyujtemenyikozpont.hu/konyvtar
Fenntartó: Győri Egyházmegye
Intézményvezető: Dr. Nemes Gábor intézményvezető
Nyitvatartási idő: előzetes egyeztetés után kutatható és látogatható.
Az állomány jellege, feltártsága: kb. 80.000 kötet, ebből az összes muzeális. Főként teológia, történelem, irodalom. Feltártsága: 90%.
Katalógus: Betűrendes, müncheni rendszerű cédulakatalógus az állomány nagyobb részéről.
A számítógépes feldolgozás Corvina rendszerrel történik.
Különgyűjtemények: Jauriensia, kódexek, ősnyomtatványok, RMK, kéziratok.

Kaposvári Egyházmegye Könyvtára
Címe: 7400 Kaposvár, Zárda u. 4.
Postacíme: 7400 Kaposvár, Pf. 232.
Tel: (82) 511-718
E-mail:
Fenntartó: Kaposvári Egyházmegye
Intézményvezető: Hegedűs Barnabás Dusán könyvtáros
Az állomány jellege, feltártsága: kb. 6.000 kötet, feltártsága: 60%.

Pécsi Egyházmegyei Könyvtár
Címe: 7621 Pécs, Janus Pannonius utca 8.
Postacíme: 7621 Pécs, Dóm tér 2.
Tel: (72) 513-030
E-mail:
Honlap: https://konyvtar.pecsiegyhazmegye.hu/
Intézményvezető: Dr. Schmelczer-Pohánka Éva könyvtárvezető
Kutathatóság: Nyilvános könyvtár. A könyvtár előzetes bejelentkezéssel látogatható és kutatható, állománya nem kölcsönözhető, csak helyben használható.
Az állomány jellege, feltártsága: kb. 35.000 kötet, ebből muzeális kb. 3.676 kötet.
Katalógus: Eddig betűrendes cédulakatalógus. Az állomány feldolgozását Corvina könyvtári rendszerrel kezdik meg.

Székesfehérvári Püspöki Könyvtár
Címe: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 5.
Postacíme: 8001 Székesfehérvár Pf. 178.
Tel: (22) 510-697
E-mail:
Honlap: www.szfvar.katolikus.hu/gyujtemenyek/konyvtar/konyvtar-bemutatas
Fenntartó: Székesfehérvári Egyházmegye
Intézményvezető: Mózessy Gergely gyűjteményigazgató,
Nyitvatartási idő: hétfő, kedd, csütörtök 8.00-16.00 óráig, péntek 8.00-14.00 óráig
Kutathatóság: Nyilvános könyvtár. Fogadja az olvasókat, kutatókat előzetes bejelentkezés alapján.
Az állomány jellege, feltártsága: Kb. 99.000 kötet, ebből kb. 30.000 db. muzeális. Főként teológia, lelkiség, egyházjog, egyháztörténelem.
Katalógus: Betűrendes cédulakatalógus. HunTéka könyvtári rendszer.
Különgyűjtemények: Kéziratok, ősnyomtatványok, antikvák, régi magyar könyvek, egyházmegyei írók művei, folyóiratok, térképek, fényképek, névtárak.

Szily János Egyházmegyei Gyűjtemény és Látogatóközpont, Egyházmegyei Könyvtár
Címe: 9700 Szombathely, Szily János u. 1.
Postacíme: 9700 Szombathely, Szily János u. 1.
Tel: (94) 509-763
E-mail:
Honlap: konyvtar.martinus.hu
Fenntartó: Szombathelyi Egyházmegye
Intézményvezető: Dr. Perger Gyula igazgató, Rónainé Magyar Krisztina gyűjteményvezető
Nyitvatartási idő: Hétfőn zárva, kedd-szerda 10.00 – 18.00 óráig, csütörtök-péntek 8.00 – 16.00 óráig.
Előzetes bejelentkezés alapján helyben használható. Tárlatvezetést indítunk 9.00, 11,00 13.00 és 15.00 órakor. A kiállítótermek (teremkönyvtár, Dorffmaister-terem) csoportos megtekintése előzetes bejelentkezéssel is lehetséges.
Kutathatóság: Nem nyilvános könyvtár.
Az állomány jellege, feltártsága: 71.658 kötet és kb. 9.000 periodika, valamint kb. 10.000 muzeális  dokumentum. Teológia, filozófia, történelem, helytörténet.
Katalógus: HunTéka könyvtári rendszerrel:
https://opac3.martinus.hu/, valamint az adatbázis megtalálható az Unitas katalógusban.
Különgyűjtemények: Herzan-könyvtár, Mikes-könyvtár, Géfin Gyula hagyatéka.

Váci Egyházmegyei Könyvtár
Címe: 2600 Vác, Migazzi Kristóf tér 2.
Postacíme: 2600 Vác, Migazzi Kristóf tér 2.
Tel: (27) 814-140
E-mail:
Honlap: konyvtar.vaciegyhazmegye.hu
Fenntartó: Váci Egyházmegye
Intézményvezető: Varga-Kohári Mária könyvtárvezető
Nyitvatartási idő: hétfő – szerda: 10.00 -16.00 óráig
Kutathatóság: A könyvtár szerepel a nyilvános könyvtárak jegyzékén.
Az állomány jellege, feltártsága: Az állomány hozzávetőlegesen 200.000 kötetből áll, melyből kb. 65.000 muzeális. Az állomány túlnyomórészt magyar, latin és német nyelvű. A váci Kapisztrán Nyomda dokumentumainak legteljesebb gyűjteménye. Az állomány feldolgozottsága kb. 75%-os.
Katalógus: HunTéka könyvtári rendszerrel:
https://vek-opac.vaciegyhazmegye.hu/search.
Kereshető továbbá az Unitas, a HUNKAT és az MKDNY közös katalógusokban is.
Szerzői betűrendes katalógus és külön katalógus a Védett Gyűjteményről, a Vaciensis Gyűjteményről, a kéziratokról és a Térképtárról.

Szerzetesrendek könyvtárai:

Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár
Címe: 9090 Pannonhalma, Vár 1.
Postacíme: 9090 Pannonhalma, Vár 1.
Tel: (96) 570-142
E-mail:
Honlap: konyvtar.osb.hu
Fenntartó: Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság
Intézményvezető: Ásványi Ilona igazgató
Nyitvatartási idő: olvasó- és kutatószolgálat, kölcsönzés: kedd-szerda-csütörtök: 8.00-12.00 óráig. Március 21-én (Szent Benedek ünnepe) és november 11-én (Szent Márton ünnepe) zárva tartunk. A nagyobb egyházi (karácsony és húsvét) és rendi ünnepek környéki nyitva tartásról a Könyvtár honlapjáról tájékozódhatnak. Nyitva tartásunkban követjük az állami munkarendet – munkaszüneti napok, áthelyezett pihenőnapok, stb.
Kutathatóság: A könyvtár szerepel a nyilvános könyvtárak jegyzékén.
Az állomány jellege, feltártsága: kb. 400.000 dokumentum, ebből 15.000 db. muzeális, kb. 80.000 db. különleges.
Katalógus: Corvina integrált könyvtári rendszerrel. Az adatbázis elérhetősége: corvina.osb.hu.
Kereshető az Unitas közös katalógusban is.
Különgyűjtemények: Benedictina (az elhunyt bencések kéziratai, nyomtatott művei és személyi iratai), Jesuitica (Paintner-gyűjtemény. Paintner Mihály jezsuitákra vonatkozó, azokkal kapcsolatos kézirat- és nyomtatvány-gyűjteménye), Lónyay Könyvtár (Lónyay Elemér herceg és felesége, Stefánia oroszvári könyvtára), periodikák.

Szent Mór Bencés Perjelség Könyvtára
(Győr, Bencés/Jezsuita könyvtár)
Címe: 9022 Győr, Széchenyi tér 9.
Tel: (96) 513-040
E-mail:
Fenntartó: Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság Győri Rendháza
Intézményvezető: Csóka Gáspár OSB könyvtáros
Nyitvatartási idő: Előzetes bejelentkezés alapján fogadja a kutatókat.
Kutathatóság: nem nyilvános könyvtár
Az állomány jellege, feltártsága: Kb. 20.000 kötet, 3 ősnyomtatvány, 40 RMK.
Katalógus: Az 1800 előtti anyag nagy része szerzői betűrendes cédulakatalógus alapján kutatható.

Zirci Apátság Újkönyvtára
Címe: Zirc Ciszterci Apátság, 8420 Zirc, Rákóczi tér 1.
Postacíme: Zirc Ciszterci Apátság, 8420 Zirc, Rákóczi tér 1.
Tel: (88) 593-669
E-mail:
Fenntartó: Ciszterci Rend Zirci Apátsága
Intézményvezető: Dr. Horváth Olga O.Cist
Kutathatóság: Nem nyilvános könyvtár, külső kutatóknak korlátozottan hozzáférhető.
Az állomány jellege, feltártsága: 28.504 kötet. Keresztény lelkiség és hittudomány, filozófia, lélektan, pedagógia, irodalom, művészet, történelem, honismeret, egyháztörténet kiemelten.
Katalógus: Cédulakatalógus nincs, a számítógépes feldolgozás Corvina könyvtári rendszerrel. Az adatbázis elérhetősége:
corvina.vhf.hu:8080/WebPac.zaukdb/CorvinaWeb
Különgyűjtemény: Cisterciensia, a Ciszterci Rendre vonatkozó művek és ciszterci írók művei.

Ciszterci Nővérek Boldogasszony Háza Monostor Könyvtára
Címe: 2623 Kismaros, Szuttai Dűlő 8315 hrsz.
Postacíme: 2623 Kismaros, Szuttai Dűlő 8315 hrsz.
Tel: (27) 583-055
E-mail:
Honlap: www.cisztercimonostor.hu
Fenntartó: Ciszterci Nővérek Boldogasszony Háza Monostor
Intézményvezető: Dr. Horváth Olga OCist apátnő vezető, könyvtáros: Kernács Henriett OCist
Nyitvatartás idő: hétfőtől-péntekig: 8.30-11.45 és 13.00-15.45 óra között, szombaton: zárva, vasárnap 10.00-12.00 óráig
Kutathatóság: A könyvtár szerepel a nyilvános könyvtárak jegyzékén. A monostori jelleg azonban szükségessé teszi az előzetes időpont-egyeztetést (levélben, e-mailen, stb.)
Az állomány jellege, feltártsága: Kb. 35.000 könyvtári egység. Gyűjtőkör: teológia és határterületei (francia, német és magyar nyelvű állomány).
Katalógus: A számítógépes feldolgozás folyamatban SZIKLA 21 Integrált Könyvtárkezelő Rendszerrel.
Különgyűjtemény: A különféle dokumentum-típusok (térképek, aprónyomtatványok, plakátok, kották, video- hangzó- és elektronikus dokumentumok) egyike sincs még rendezett, feldolgozott, hozzáférhető állapotban.

Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény
Címe: 9800 Vasvár, Kossuth u. 1.
Tel: (94) 573-220
E-mail:
Honlap: www.dominicana.hu
Fenntartó: Magyar Domonkos Rendtartomány
Intézményvezető: Dr. Zágorhidi Czigány Balázs gyűjteményvezető
Nyitvatartási idő: csak előre bejelentett látogatókat fogad
Kutathatóság: Előzetes egyeztetés esetén.
Az állomány jellege feltártsága: kb. 8.000 kötet.
Szakkönyvtár: A Gyűjteményben elsőként egy olyan könyvtár létesült, amely gyűjti a rendtörténeti vonatkozású hazai és nemzetközi szakirodalmat, a magyar domonkos szerzők munkáit, a hivatalos rendi kiadványokat, a rendhez kapcsolódó intézmények, egyesületek, társulatok folyóiratait, nyomtatványait.
Műemlékkönyvtár: Mintegy 650 darab XVI-XVIII. századi kötet, valamint a fennmaradt régi nyomtatványok.
Katalógus: A SZIKLA könyvtári rendszert használják.

Magyarok Nagyasszonya Ferences rendtartomány – Magyar Ferences Könyvtár és Levéltár
Címe: 1024 Budapest, Margit körút 23.
Postacíme: 1024 Budapest, Margit körút 23.
Tel: (1) 315-1209
E-mail:
Honlap: archivum.ferencesek.hu, gyfk.hu/hu
Fenntartó: Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány
Intézményvezető: P. Szoliva Gábriel OFM rendi könyvtárvezető, Fáy Zoltán vezető
Nyitvatartás idő: előzetes bejelentkezés, egyedi megbeszélés alapján
Kutathatóság: nem nyilvános könyvtár
Az állomány jellege, feltártsága: kb. 130.000 kötet, ebből muzeális kb. 100.000 kötet.
Katalógus: Huntéka könyvtári rendszerrel
Különgyűjtemények: Muzeális különgyűjtemény: kódexek, ősnyomtatványok, antikvák és 1800 előtti magyarországi nyomtatványok; Folyóirattár és a Sajtókivágat-gyűjtemény.

A Magyar Ferences Könyvtár központi könyvtárához három vidéki könyvtár tartozik:
Magyar Ferences Könyvtár Esztergomi Műemlékkönyvtára
Címe: 2500 Esztergom, Bottyán János u. 10.
Tel: (33) 412-388, (33) 414-300
Fenntartó: Magyarok Nagyasszonyáról nevezett Ferences Rendtartomány
Kutathatóság: Előzetes bejelentkezés alapján.
Az állomány jellege, feltártsága: Kb. 3.000 kötet. A ferences renddel, annak lelkiségével és történetével kapcsolatos könyvek és folyóiratok, valamint egyháztörténet.
Katalógus: cédulakatalógus

Magyar Ferences Könyvtár Gyöngyösi Műemlékkönyvtára
Címe: 3200 Gyöngyös, Barátok tere 1.
Tel: (37) 311-971
Fenntartó: Magyarok Nagyasszonyáról nevezett Ferences Rendtartomány
Kutathatóság: előzetes bejelentkezés alapján
Az állomány jellege, feltártsága: Kb. 16.000 kötet, (ebből 217 ősnyomtatvány, 799 antikva,
268 RMK, 5 kódex, 8 hungarica, 296 aprónyomtatvány, 160 kézirat, 3000 sajtóanyag) A ferences renddel, annak lelkiségével és történetével kapcsolatos könyvek és folyóiratok – egyháztörténet.
Katalógus: leíró cédulakatalógus segíti a keresést
Különgyűjtemény: A könyvtár őrzi az un. Fustus-Bibliát, a Magyarországon található legrégibb nyomtatott könyvet (1462).

Magyar Ferences Könyvtár Szécsényi Műemlékkönyvtára
Címe: 3170 Szécsény, Haynald Lajos u. 9.
Tel: (32) 370-076
Fenntartó: Magyarok Nagyasszonyáról nevezett Ferences Rendtartomány
Kutathatóság: előzetes bejelentkezés alapján
Az állomány jellege, feltártsága: Kb. 5.000 kötet. A ferences renddel, annak lelkiségével és történetével kapcsolatos könyvek és folyóiratok, valamint egyháztörténet.
Katalógus: cédulakatalógus

Jezsuita Könyvtár
Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának Rendtörténeti Könyvtára
Címe: 1085 Budapest, Horánszky u. 20.
Postacíme: 1085 Budapest, Horánszky u. 20.
Tel: (30) 012-4071
E-mail:
Honlap: leveltar.jezsuita.hu
Fenntartó: Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya
Intézményvezető: Siptár Dániel igazgató
Nyitvatartási idő: https://leveltar.jezsuita.hu/hu/elerhetoseg (elérhetőség és nyitva tartás)
Az állomány jellege, feltártsága: kb. 34.500 kötet,  ebből 2.319 muzeális. Teológia, filozófia, jezsuitika
Katalógus: A számítógépes feldolgozás saját – rendi – fejlesztésű rendszerrel történik.
A feldolgozott állomány a jezsuita közös katalógusban: katalogus.jezsu.hu/kozoskatalogus/katalogus.php, valamint az Unitas közös katalógusban is kereshető.

P. Szeghy Ernő Kármelita Könyvtár
Címe: 1134 Budapest, Huba utca 12.
Fenntartó: Szent Istvánról nevezett Sarutlan Kármelita Rendtartomány
Kutathatóság: Nem nyilvános könyvtár.
Az állomány jellege, feltártsága: Kb. 30.000 kötet, magyar, latin, német nyelvű.
A karmelita renddel és annak lelkiségével kapcsolatos könyvek és folyóiratok.

A P. Szeghy Ernő Kármelita Könyvtár központi könyvtárához négy könyvtár tartozik:
Győri Rendház Könyvtára
Címe: 9021 Győr, Aradi vértanúk útja 2.
Fenntartó: Szent Istvánról nevezett Sarutlan Kármelita Rendtartomány
Kutathatóság: Nem nyilvános könyvtár.
Az állomány jellege, feltártsága: Kb. 5000 kötet. A karmelita renddel, annak lelkiségével és történetével kapcsolatos könyvek, folyóiratok.

Attyapusztai Rendház Könyvtára
Címe: 8596 Pápakovácsi, Attyapuszta 5.
Fenntartó: Szent Istvánról nevezett Sarutlan Kármelita Rendtartomány
Kutathatóság: Nem nyilvános könyvtár.
Az állomány jellege, feltártsága: Kb. 10.000 kötet latin, német és magyar nyelvű teológiai, hitbuzgalmi, művészettörténeti könyv, folyóirat.

Keszthelyi Rendház Könyvtára
Címe: 8360 Keszthely, Tapolcai út 1/A.
Fenntartó: Szent Istvánról nevezett Sarutlan Kármelita Rendtartomány
Kutathatóság: Nem nyilvános könyvtár.
Az állomány jellege, feltártsága: Kb. 10 000 kötet magyar, német, francia, latin nyelvű, főként teológiai jellegű anyag. A kármelita renddel, annak lelkiségével és történetével kapcsolatos könyvek, folyóiratok, valamint pedagógia és szépirodalom.

Kunszentmártoni Rendház Könyvtára
Címe: 5440 Kunszentmárton, Munkácsy M. u. 1.
Fenntartó: Szent Istvánról nevezett Sarutlan Kármelita Rendtartomány
Kutathatóság: Nem nyilvános könyvtár.
Az állomány jellege, feltártsága: Kb. 1000 kötet magyar nyelvű, a kármelita renddel és annak lelkiségével és történetével kapcsolatos könyvek és folyóiratok.

Sarutlan Kármelita Nővérek Mindenszentek Kármel Könyvtára
Címe: 7396 Magyarszék, Kármelita Kolostor 1.
Tel: (72) 581-460
Fenntartó: Sarutlan Kármelita Nővérek – Mindenszentek Kármel
Kutathatóság: Előzetes bejelentkezés alapján fogadják a kutatókat. Klauzúrás rend.
Az állomány jellege, feltártsága: Kb. 12.000 könyvtári egység zömében magyar, valamint francia, német és angol nyelvű könyvek.

Magyar Pálos Rend, Pálos Könyvtár és Levéltár
Címe: 7625 Pécs, Hunyadi u. 70.
Tel: (72) 515-425
E-mail:
Fenntartó: Magyar Pálos Rend.
Intézményvezető: P. Csóka Péter János OSPPE

Piarista Központi Könyvtár
Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Könyvtára
Címe: 1052 Budapest, Piarista köz 1.
Tel: (1) 486-4478
E-mail:
Honlap: konyvtar.piarista.hu
Fenntartó: Piarista Tartományfőnökség
Intézményvezető: Baranya Péter könyvtárvezető
Nyitvatartási idő: hétfőtől péntekig: 9.00-17.00 óráig
Kutathatóság: Nem nyilvános könyvtár, külső kutatók számára korlátozottan kutatható.
Az állomány jellege, feltártsága: kb. 200.000 db. könyv, periodika, média, stb., ebből kb. 30.000 db. muzeális. A feltártság kb. 90%-os.
Katalógus: Betűrendes cédulakatalógus, valamint számítógépes feldolgozás SZIKLA-21 integrált rendszerrel.
A katalógus elérhető az interneten: pkk.piarista.hu/kereses
Különgyűjtemény: Muzeális könyvek és a piarista szerzők munkáiból összeállított gyűjtemény (Piaristicum).

Piarista Rendház Könyvtára
Címe: 6000 Kecskemét, Jókai u. 1.
Postacíme: 6001 Kecskemét Pf. 34.
Tel: (76) 481-603 (rendház)
Fenntartó: Piarista Rendház
Intézményvezető: a mindenkori házfőnök a könyvtár vezetője
Kutathatóság: Fogadja a kutatókat, érdeklődőket előzetes bejelentkezés alapján; helyben használható.
Az állomány jellege, feltártsága: Kb. 700 folyóméter, 15.000 kötet. Nincs feltárva. Részleges listák készültek, és néha a sajátos elrendezés is segítheti a keresést.

Csornai Premontrei Prépostság Könyvtára
Címe: 9300 Csorna, Soproni út 65.
Tel: (96) 261-518
E-mail:
Honlap: www.opraem.hu
Fenntartó: Csornai Premontrei Prépostság
Intézményvezető: Hancz Gábor Tamás OPraem könyvtárvezető
Kutathatóság: Bejelentkezés alapján látogatható.
Az állomány jellege, feltártsága: Az állomány vegyes, kb. 11.800 kötet. Az OSZK Fölöspéldány Központjából az 1950-ben elkobzott könyvekből visszakapott anyag 41 polc-folyóméter.
Különgyűjtemény: premontrei rendtörténet

Központi Papnevelő Intézet Pálos Könyvtára
Címe: 1053 Budapest, Papnövelde u. 7.
Tel: (1) 337-3684
E-mail:
Fenntartó: Központi Papnevelő Intézet
Intézményvezető: Dr. Diós István könyvtárvezető
Kutathatóság: csak tudományos kutatók számára
Az állomány jellege, feltártsága: Kb. 8000 kötet, 16.700 mű.
Katalógus: szerzői betűrendes katalógus, szakkatalógus

Felsőoktatási könyvtárak:

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Könyvtára
Címe: 1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1.
Postacíme: 1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1.
E-mail:
Honlap: https://btk.ppke.hu/konyvtar-3
Fenntartó: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézményvezető: Moldován István könyvtárvezető
Nyitvatartási idő: változó, információ a honlapon: https://btk.ppke.hu/nyitvatartas-2
Kutathatóság: nem nyilvános könyvtár
Az állomány jellege, feltártsága: kb. 255.000 könyv, ebből muzeális kb. 6.000 kötet. Gyűjtőkör: bölcsészettudomány, társadalomtudomány. Magyar és idegen nyelvű dokumentumok (angol, német, francia, olasz, spanyol, cseh, lengyel, szlovák, orosz, kínai, örmény, ógörög, latin, arab, héber)
Katalógus: a számítógépes adatbázis HunTéka rendszerrel
Az adatbázis elérhetősége: catalogus.btk.ppke.hu
Kutathatóság: A könyvtár csak az intézmény munkatársai és hallgatói számára nyújt szolgáltatásokat.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Könyvtár
Címe: 1053 Budapest, Veres Pálné u. 24.
Postacíme: 1053 Budapest, Veres Pálné u. 24.
Tel: (1) 484-3053
E-mail:
Honlap: http://www.htk.ppke.hu/konyvtar
Fenntartó: Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Intézményvezető:  Dr. Puskás Attila dékán, könyvtárvezető: Sütöri Ágnes
Nyitvatartási idő: hétfőn és csütörtökön 12.00-17.00, kedden, szerdán és pénteken 9.00-15.00 óráig
Kutathatóság: Nem nyilvános könyvtár. A könyvtár az egyetem professzorainak, dolgozóinak, hallgatóinak rendelkezésére áll, használhatják még teológusok, tudományos kutatók.
Az állomány jellege, feltártsága:  102.380 kötet könyv, 1.220 kötet muzeális, valamint 320 féle folyóirat (9100 kötet), 1520 kötet disszertáció, 32 ifm levéltári anyag.  Feltártsága: 54%. Teológia és határterületei tudományos színvonalú irodalma.
Katalógus: Szerzői betűrendes és szakrendi katalógus. Számítógépes feldolgozás HunTéka rendszerrel.
Az adatbázis elérhetősége: catalogus.htk.ppke.hu
Különgyűjtemények: A könyvtár őrzi a Hittudományi Kar kezdetektől (1638-tól) keletkezett iratanyagát. Különgyűjteményt alkotnak a teológiai disszertációk is.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Könyvtára
Címe: 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28-30.
Postacíme: 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28-30.
Tel: (1) 429-7231
E-mail:
Honlap: www.jak.ppke.hu/konyvtar
Fenntartó: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar
Intézményvezető: Dr. Aczél-Partos Adrienn könyvtárvezető
Nyitvatartási idő: https://jak.ppke.hu/nyitvatartas honlap szerint.
Kutathatóság: Fogadja a kutatókat, érdeklődőket.
Az állomány jellege, feltártsága: 59.421 könyv, ebből muzeális 572 db. Valamint 125 féle kurrens folyóirat valamint csonka és teljes folyóiratok. Jog- és államtudományi szak- kézi- és tankönyvek, történelmi szakkönyvek. 6900 szakdolgozat. Feltártsága: 92%.
Katalógus: Huntéka integrált rendszerrel.
Elérhetősége: catalogus.jak.ppke.hu

Esztergomi Hittudományi Főiskola Könyvtára
Címe: 2500 Esztergom, Szent István tér 10.
Postacíme: 2500 Esztergom, Szent István tér 10.
Tel: (33) 541-957
E-mail:
Honlap: www.eszhf.hu/konyvtar
Fenntartó: Esztergomi Hittudományi Főiskola
Intézményvezető: Szalai Katalin könyvtárvezető
Nyitvatartási idő: hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 9.00-13.00 óráig, szerda: 9.00-16.30 óráig
Kutathatóság: Fogadja a kutatókat, érdeklődőket.
Az állomány jellege, feltártsága: 69.386 kötet (könyv és folyóirat), magyar, latin, német nyelvű irodalom, felsőoktatási könyvtár, teológiai szakkönyvtár.
Katalógus: HunTéka rendszerrel. Az adatbázis elérhető az Esztergomi Főegyházmegye Közös Könyvtári Katalógusában.
Különgyűjtemény: Kb. 15.000 kötetnyi régi könyves gyűjtemény.

Vitéz János Kar Könyvtára
Címe: 2500 Esztergom, Majer István u. 1-3.
2013. VII. 1-től integrálódott,
lásd: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Könyvtára
kihelyezett nyilvános gyűjteménye

Egri Hittudományi Főiskola Könyvtára
Címe: 3300 Eger, Foglár György u. 6.
Postacíme: 3301 Eger, Pf. 53.
Tel: (36) 312-916
E-mail:
Honlap: www.eghf.hu
Fenntartó: Egri Hittudományi Főiskola
Intézményvezető: Füleczki István prefektus, mb. igazgató, Gál Tibor könyvtáros
Nyitvatartási idő: jelenleg a Főiskola teljes műemléki rekonstrukciója miatt zárva tart.
Kutathatóság: Nem nyilvános könyvtár. A főiskola tanárainak és hallgatóinak belső, házi használatára szolgál. Előzetes bejelentkezés alapján kutatható.
Az állomány jellege, feltártsága: kb. 45.000 kötet, ebből műemlék kb. 4.000 kötet. Feltártsága kb. 80 %-os.
Katalógus: Szerzői és címszó-katalógus, folyóiratok jegyzéke. Corvina könyvtári rendszerrel.
Az adatbázis elérhetősége: webpac.ektf.hu/eghf/WebPac/
Különgyűjtemények: Periodikák: 3500 kötet, 140 cím. Egri Növendékpapság Magyar Egyházirodalmi Iskolájának Könyvtára, 5000 kötet. Lelkiségi Irodalom Kiskönyvtára, 1500 kötet.

Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Tittel Pál Könyvtár Eger
Címe: 3300 Eger, Eszterházy tér 1.
Postacíme: 3300 Eger, Eszterházy tér 1.
Tel: (36) 520-400, 2219 mellék.
E-mail:
Honlap: https://uni-eszterhazy.hu/konyvtar
Fenntartó: Egri Főegyházmegye
Intézményvezető: Oszlánczi Krisztina főigazgató
Nyitvatartási idő: https://uni-eszterhazy.hu/konyvtar/m/konyvtarunk/nyitvatartas
Kutathatóság: Nyilvános könyvtár.
Az állomány jellege, feltártsága: 376.626 kötet, ebből muzeális kb. 2.000 kötet. Feltártsága kb. 95 %-os.
Katalógus: feldolgozás Corvina könyvtári rendszerrel.
Az adatbázis elérhetősége: http://webpac.ektf.hu/WebPac/CorvinaWeb

Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Tittel Pál Könyvtár Jászberényi Campus Könyvtára
Címe: 5100 Jászberény, Rákóczi út 53.
Postacíme: 5100 Jászberény, Rákóczi út 53.
Tel: (36) 520-400, 2219 mellék.
E-mail:
Honlap: https://uni-eszterhazy.hu/konyvtar/jaszberenyi-campus-konyvtara
Fenntartó: Egri Főegyházmegye
Intézményvezető: Oszlánczi Krisztina főigazgató
Nyitvatartási idő: https://uni-eszterhazy.hu/konyvtar/m/konyvtarunk/nyitvatartas
Kutathatóság: Nyilvános könyvtár.
Az állomány jellege, feltártsága: 92.709 kötet. Feltártsága kb. 80 %-os.
Katalógus: feldolgozás HunTéka könyvtári rendszerrel.
Az adatbázis elérhetősége: http://jclib.uni-eszterhazy.hu/search

Brenner János Hittudományi Főiskola Könyvtára (Győr)
Címe: 9021 Győr, Gutenberg tér 2.
Postacíme: 9021 Győr, Gutenberg tér 2.
Tel: (30) 512-5480
E-mail:
Honlap: https://bjhf.hu/foiskola/tartalmak/12-konyvtar
Fenntartó: Brenner János Hittudományi Főiskola
Intézményvezető: Reisner Ferenc rektor
Nyitvatartási idő: https://bjhf.hu/foiskola/tartalmak/12-konyvtar honlap szerint.
Kutathatóság: Fogadja a kutatókat, érdeklődőket.
Az állomány jellege és feltártsága: 12.332, vallástudomány, teológia. Feltártsága: 96%.
Katalógus: Cédulakatalógus – szerzői betűrendes és cím szerinti. Corvina könyvtári rendszer.

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Könyvtára
Címe: 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 13-19.
Postacíme: 4401 Nyíregyháza, Pf. 303.
Tel: (42) 597-604
E-mail:
Honlap: lib.atanaz.hu
Fenntartó: Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola
Intézményvezető: dr. Kührner Éva főkönyvtáros
Nyitvatartási idő: http://lib.atanaz.hu/ honlap szerint.
Kutathatóság: A könyvtár olvasói köre nincs korlátozva. Fogadja a kutatókat, érdeklődőket. A könyvtári dokumentumokat – a muzeális, az olvasótermi és a praesens állományon kívül – a Hittudományi Főiskola hallgatói, valamint a Nyíregyházi Főiskola hittanár szakos hallgatói kölcsönözhetik.
Az állomány jellege, feltártsága: 70.776 könyv, ebből muzeális 2.901 kötet. 2.300 évfolyam periodikum (többség hiányos). Feltártsága: 100%.
Katalógus: Corvina integrált könyvtári rendszer.
Az adatbázis elérhetősége: corvina.monguz.hu/WebPac.sahfdb/
A könyvtári adatbázis az Unitas közös katalógusban is kereshető.
Különgyűjtemények: Timkó-hagyaték (6.000 kötet), régi könyvek (2.901 kötet). Az utóbbi nagy része liturgikus jellegű, a bizánci liturgia szertartási könyveit tartalmazza.

Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtára
Címe: 7625 Pécs, Hunyadi János u. 11.
Tel: (20) 333-1133, 16 mellék.
E-mail:
Honlap: www.pphf.hu/konyvtar/
Fenntartó: Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola
Intézményvezető: Élő Kincső könyvtárvezető
Nyitvatartási idő: hétfő: szünnap, kedd-szerda: 9.00-16.30 óráig, csütörtökön: 11.00-19.00 óráig, péntek: 9.00-16.30 óráig, szombaton (levelezős tanulmányi napokon): 8.00-15.30 óráig.
Kutathatóság: Fogadja a kutatókat, olvasókat.
Az állomány jellege, feltártsága: 22.280 könyvtári dokumentum, elsősorban teológiai témában.
Katalógus: Betűrendes és keresztkatalógus, szakdolgozatok katalógusa. SZIKLA – 21 integrált könyvtári rendszer.
Az adatbázis elérhetősége: www.szikla.pphf.hu

Gál Ferenc Egyetem Könyvtára
Címe: 6720 Szeged, Dóm tér 6.
Postacíme: 6720 Szeged, Dóm tér 6.
Tel: (62) 547-285, (62) 425-738
E-mail:
Honlap: www.gfe.hu/egyetemi-elet/konyvtar
Fenntartó: Gál Ferenc Egyetem, Szeged-Csanádi Egyházmegye (a könyvtár mint Szeged-Csanád Egyházmegyei Könyvtár is funkcionál)
Intézményvezető: Kövécs Ildikó könyvtárvezető
Kutathatóság: nyilvános könyvtár
Katalógus, melyben mind a négy kar állománya kereshető: Corvina integrált könyvtári rendszer,
az adatbázis elérhetősége: corvina.gfe.hu/WebPac/CorvinaWeb
Tagkönyvtár: GFE Teológiai Könyvtára
Címe: 6720 Szeged, Dóm tér 6.
Tel: (62) 425-738
Tagkönyvtár: GFE (Pedagógiai Kar) Szarvasi Könyvtára
Címe: 5540 Szarvas, Szabadság út 4.
Tel: (66) 886-042
E-mail:
Tagkönyvtár: GFE (Egészség- és Szociális Tudományi Kar) Gyulai Könyvtára
Címe: 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.
Tel: (66) 561-620
E-mail:
Tagkönyvtár: GFE Békéscsabai (Gazdasági Kar) Könyvtára
Címe: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33.
Tel: Kölcsönzés: (66) 887-161, Kelemenné Bohus Magdolna: (66) 887-160, Uhrin Katalin: (66) 887-159
E-mail:
A tagkönyvtárakkal és azok nyitvatartási idejével kapcsolatban tájékoztatást nyújt a honlap: www.gfe.hu/egyetemi-elet/konyvtar
Az állomány jellege, feltártsága: Közösen 164.165 kötet könyv ebből muzeális 650 kötet, valamint 15.000 kötet folyóirat.

Veszprémi Érseki Főiskola Könyvtára
Címe: 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2.
Postacíme: 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2.
Tel: (88) 542-725
E-mail:
Honlap: https://ersekifoiskola.hu/index.php/konyvtar-jegyzetbolt
Fenntartó: Veszprémi Érseki Főiskola
Intézményvezető: Ambrusné Pakuts Andrea Eszter
Nyitvatartási idő: https://ersekifoiskola.hu/index.php/hu/konyvtar-jegyzetbolt/bemutatkozas.html honlap szerint.
Kutathatóság: szerepel a nyilvános könyvtárak jegyzékén
Az állomány jellege, feltártsága: 31.026 kötet. Teológiával, társadalomtudományokkal, filozófiával és történelemmel kapcsolatos munkák. Túlnyomó részt 20. sz.-i könyvek, főként magyar, német, olasz nyelvű anyag.
Katalógus: Corvina integrált könyvtári rendszer.
Az adatbázis elérhetősége: corvina.vhf.hu:8080/WebPac.vhfkdb/CorvinaWeb.
Kereshető az Unitas közös katalógusban is.
Különgyűjtemény: A főiskolán készült szakdolgozatok.

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Könyvtára
Címe: 1052 Budapest, Piarista köz 1.
Tel: (1) 486-4421
E-mail:
Honlap: https://sapientia.hu/konyvtar/informacio
Fenntartó: Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola
Intézményvezető: Török Beáta könyvtárvezető
Nyitvatartási idő: hétfőn 11.00-18.00, kedden és csütörtökön 10.00-17.00, szerdán 10.00-18.00, pénteken 10.00-14.00 óráig, szombaton (a Főiskola konzultációs napjaihoz igazodva, félévenként 9 alkalommal): 11.00-18.00 óráig
Kutathatóság: Szerepel a nyilvános könyvtárak jegyzékén. Az állomány nem kölcsönözhető.
Az állomány jellege, feltártsága: Kb. 70.000 kötet könyv és 17.000 kötet folyóirat.
Katalógus: Corvina integrált számítógépes rendszer.
Az adatbázis elérhetősége: https://sapientia.hu/konyvtar/katalogus .
A könyvtári adatbázis az Unitas közös katalógusban is kereshető.

Apor Vilmos Katolikus Főiskola Könyvtára
Címe: 2600 Vác, Schuszter Konstantin tér 1-5.
Postacíme: 2600 Vác, Schuszter Konstantin tér 1-5.
Tel: (27) 511-150, 600-as mellék
E-mail:
Honlap: konyvtar.avkf.hu
Fenntartó: Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Intézményvezető: Bartus Georgina könyvtárigazgató
Nyitvatartási idő: Olvasóterem: hétfőtől péntekig 8.00-16.00 óráig.
Kölcsönzés: hétfőtől csütörtökig 8.30-16.00 óráig, pénteken 8.30-12.00 óráig, szombaton: 9.00-13.00 óráig.
December hónapban  és a nyári szünetben a Főiskola működéséhez igazodva zárva tart.
Kutathatóság: nyilvános könyvtár
Az állomány jellege, feltártsága: 348.595 dokumentum, 5 db. muzeális (könyv, időszaki kiadvány, hangzóanyag, videó, elektronikus dokumentum).
Katalógus: HunTéka integrált könyvtári rendszer. Az adatbázis elérhetősége: https://apor.opac3.monguz.hu/
Különgyűjtemények: Elektronikus dokumentumok, folyóirat, szakdolgozat, alsó tagozatos tankönyv, mesekönyv.

Egyéb könyvtárak:

Sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény
Címe: 3950 Sárospatak, Szent Erzsébet út 13.
Postacíme: 3950 Sárospatak, Szent Erzsébet út 13.
Tel: (47) 314-107, (30) 791-2163
E-mail:
Honlap: https://rkegy.hu
Fenntartó: Egri Főegyházmegye
Intézményvezető: Bereczkei Miklós plébános, igazgató
Nyitvatartási idő: https://rkegy.hu/konyvtar
Kutathatóság: a könyvtár szerepel a nyilvános könyvtárak jegyzékén
Az állomány jellege, feltártsága: kb. 33.374 kötet, ebből 2.178 kötet muzeális, kb. 500 kötet folyóirat. Az állomány feltártsága: 100%. Teológia, irodalom, történelem, helytörténet.
Katalógus: Betűrendes katalógus, Corvina integrált könyvtári rendszer.
Az adatbázis az Unitas közös katalógusban kereshető.
Különgyűjtemények: A Windischgrätz család könyvtárának egy része, ősnyomtatványok, cseh nyelvű Biblia 1506-ból, Vizsolyi Biblia.

Szent Márton Kölcsönkönyvtár
Címe: 9700 Szombathely, Szily János u. 5.
Tel: (94) 509-763
E-mail:
Intézményvezető: Rónainé Magyar Krisztina gyűjteményvezető, Nagy Dóra, Pálinger Réka könyvtárosok
Nyitvatartási idő: kedd-szerda 10.00-12.00 óráig és 13.00-18.00 óráig
Kutathatóság: a könyvtár nem szerepel a nyilvános könyvtárak jegyzékén
Az állomány jellege, feltártsága: 5.788 kötet új könyv, egyházi irodalom, szépirodalom, valamint folyóiratok.
Katalógus: HunTéka könyvtári rendszerrel, az Egyházmegyei Könyvtár katalógusában kereshető
https://opac3.martinus.hu/, valamint cédulakatalógus.