A Katolikus Egyház könyvtárai

Szervezetek:
EKE
BETH – Bibliotheques Européennes de Théologie
Arbeitsgemeinschaft Katholisch-theologischer Bibliotheken (AKThB)
Bibliotheque nationale de France, BnF
Nyomdák
EKE – UNITAS tudástár
EKE – bibliográfia
Országos Széchényi Könyvtár

Közös katalógusok:
Unitas, az EKE közös katalógusa
Esztergomi Főegyházmegye Közös Könyvtári katalógusa
Debrecen-Nyíregyházi, Szombathelyi és Váci Egyházmegyék közös katalógusa
Gyulafehérvári-Nagyváradi közös katalógus
Muzeális Könyvtári Dokumentumok Nyilvántartása (MKDNy)
MOKKA – Régi Nyomtatványok (-1850)
Egyetemi Könyvtár katalógusa
KVK – Karlsruher Virtueller Katalog

Könyvek, tanulmányok:
Magyar könyvtártörténet / Csapodi Csaba, Tóth András, Vértesy Miklós. Budapest : Gondolat, 1987. (OSZK)
Gulyás Pál: A könyvek és könyvtárak hajdan és most (OSZK)
Könyv- és könyvtártörténeti szöveggyűjtemény (OSZK)
Madas Edit – Monok István: A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1730-ig (OSZK)
Holl Béla: Laus librorum – válogatott tanulmányok (OSZK)
Monok István: A Mohács utáni két évszázad olvasmányműveltsége a Kárpát-medencében (OSZK) In: Könyvtári Figyelő. 43. évfolyam, 1997. 3. szám
Monok István: Az egyházlátogatási jegyzőkönyvek könyvtártörténeti hasznosítása Kutatástörténeti áttekintés (www.c3.hu)
Török Gyöngyi: Középkori magyarországi könyvfestészet (OSZK) / In: Kódexek a középkori Magyarországon. Bp., 1985. 35-46.)
Emődi András: A Nagyváradi Egyházmegye alsópapságának könyvkultúrája a korai újkor végén Budapest-Szeged-Nagyvárad: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság-Szegedi Tudományegyetem-Partiumi Keresztény Egyetem, 2014. (OSZK)
Magyarországi jezsuita könyvtárak 1711-ig / Sajtó alá rendezte: Farkas Gábor, Monok István, Pozsár Annamária, Varga András. Szeged: Scriptum Kft., 1990. (OSZK)
A klarissza apácák könyvkultúrája a XVIII. században / Schwarcz Katalin. Szeged: Scriptum Kft., 1994. (OSZK)
A szegedi minorita könyvtár a XVIII. században / Varga András. Szeged: Scriptum Kft., 1991. (OSZK)
A szerzetesi könyvtárak sorsa / Wix Györgyné. Magyar Könyvszemle 109. évf. 1993. 3. szám. (OSZK)
A magyar könyvkultúra múltjából – Iványi Béla cikkei és adatgyűjtése / Szeged: József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara, 1983. (NIIF)
Régi magyar egyetemek emlékezete 1367-1777. Válogatott dokumentumok a magyarországi felsőoktatás történetéhez / Szerkesztette és a bevezetést írta: Szögi László. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyvtára és Levéltára, 1995. (OSZK)
A magyar irodalom története (I. – VI. kötet) / Akadémiai Kiadó, Budapest 1964-1966 (OSZK)
Magyar történelmi szöveggyűjtemény (A magyar történelem forrásai a honfoglalástól az Árpád-ház kihalásáig) / összeáll: Zubánics László. Ungvár-Budapest: Intermix Kiadó, 2008. (OSZK)
Tevan Andor: A könyv évezredes útja (OSZK)
A könyvkötő mesterség. / Jaschik Álmos. Budapest : A Népszava-Könyvkereskedés kiadása, 1922. (OSZK)
MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK – REGNUM (Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, www.heh.hu)

Kiadók:
Szent István Társulat
A Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola kiadványai
ars liturgica – Buch- und Kunstverlag Maria Laach
Peter Lang Verlagsgruppe “teológia” szakterület kiadványai
Kohlhammer Verlag “teológia” szakterület kiadványai
Francke Verlag “teológia” szakterületének kiadványai
Verlagsgruppe Schnell&Steiner Regensburg
Johannes Verlag Einsiedeln
Dehoniano Kiadó
Bibliotheca Montisfani – Monaci Benedettini Silvestrini
Il Regno folyóirat
Corpus Christianorum
Esprit Vie
Manuel de catalogage des livres liturgiques des rites latins de l’Église catholique (BnF)
Editions du Cerf
Editions DESCLEE DE BROUWER, Paris
Editions Beauchesne, Paris
Revue catholique internationale COMMUNIO
Sources Chrétiennes
Catholic Book Publishing Corp.
University of Notre Dame Press
Ignatius Press

Hírek, cikkek, előadások:
Megújult a Ciszterci Műemlékkönyvtár Barokk terme (Könyvkultúra Magazin)
A Pécsi Egyházmegyei Könyvtár „kincsei” – Pálos rendtörténeti különlegesség (Pécsi Egyházmegye)
A Vatikán belülről: az Apostoli Könyvtár és az Apostoli Levéltár (Magyar Kurír)
Költözik a főegyházmegyei könyvtár és a levéltár (Veszprémi Főegyházmegye)
Ismeretterjesztő kisfilm az Egri Főegyházmegyei Könyvtárról (Szent István Televízió – Főegyházmegyei Könyvtár, Eger – youtube)
Állásfoglalás a Batthyáneum restitúciós ügyében (romkat.ro)
Jogerős elutasítás a Batthyáneum restitúciója ügyében (romkat.ro)
dulcis memoria dans vera cordis gaudia (Az emlékezés – örömet ad a szívnek) Kiállítás a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár klasszicista teremkönyvtárában március 21. és 2022. március 1. között.
Ezer újkori metszetet tesz digitális közkinccsé az Országos Széchényi Könyvtár (Magyar Kurír)
Megújult a Vatikáni Könyvkiadó honlapja: új grafika, könnyű keresés (Vatican News)
Álljunk meg egy (könyvtári) látnivalóra! – Szent Márton Kölcsönkönyvtár (Szombathelyi Egyházmegye)
Az Apostoli Könyvtár és Levéltár június elsejétől újra várja a kutatókat (VATICAN NEWS)
Figyelmükbe ajánljuk a Herder Kiadó új kiadványát!
2019. június 24-26. között Esztergomban került megrendezésre az Egyházi Könyvtárak Egyesülése éves konferenciája (EKE)
25 éves az EKE
2019.03.05.: 25 éves az Egyházi Könyvtárak Egyesülése (EKE honlap)
25 éves az EKE, az Egyházi Könyvtárak Egyesülése (Magyar Kurír)
Felhívás aprónyomtatványok feldolgozására

A könyvtárakat érintő jogszabályok jegyzéke