Szervezetek:
EKE
BETH – Bibliotheques Européennes de Théologie
Arbeitsgemeinschaft Katholisch-theologischer Bibliotheken (AKThB)
Bibliotheque nationale de France, BnF
Nyomdák
EKE – UNITAS tudástár
EKE – bibliográfia
Országos Széchényi Könyvtár

Közös katalógusok:
Unitas, az EKE közös katalógusa
Esztergomi Főegyházmegye Közös Könyvtári katalógusa
Debrecen-Nyíregyházi, Szombathelyi és Váci Egyházmegyék közös katalógusa
Gyulafehérvári Római Katolikus Papnevelő Intézet Könyvtára
Muzeális Könyvtári Dokumentumok Nyilvántartása (MKDNy)
MOKKA – Régi Nyomtatványok (-1850)
Egyetemi Könyvtár katalógusa
KVK – Karlsruher Virtueller Katalog

Könyvek, tanulmányok:
Magyar könyvtártörténet / Csapodi Csaba, Tóth András, Vértesy Miklós. Budapest : Gondolat, 1987. (OSZK)
Gulyás Pál: A könyvek és könyvtárak hajdan és most (OSZK)
Könyv- és könyvtártörténeti szöveggyűjtemény (OSZK)
Madas Edit – Monok István: A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1730-ig (OSZK)
Holl Béla: Laus librorum – válogatott tanulmányok (OSZK)
Monok István: A Mohács utáni két évszázad olvasmányműveltsége a Kárpát-medencében (OSZK) In: Könyvtári Figyelő. 43. évfolyam, 1997. 3. szám
Monok István: Az egyházlátogatási jegyzőkönyvek könyvtártörténeti hasznosítása Kutatástörténeti áttekintés (www.c3.hu)
Török Gyöngyi: Középkori magyarországi könyvfestészet (OSZK) / In: Kódexek a középkori Magyarországon. Bp., 1985. 35-46.)
Emődi András: A Nagyváradi Egyházmegye alsópapságának könyvkultúrája a korai újkor végén Budapest-Szeged-Nagyvárad: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság-Szegedi Tudományegyetem-Partiumi Keresztény Egyetem, 2014. (OSZK)
Iványi Béla: Könyvek, könyvtárak, könyvnyomdák Magyarországon, 1331-1600 (OSZK)
Jávor Egon: Hét kéziratos pozsonyi missale a Nemzeti Múzeumban (OSZK)
Magyarországi jezsuita könyvtárak 1711-ig / Sajtó alá rendezte: Farkas Gábor, Monok István, Pozsár Annamária, Varga András. Szeged: Scriptum Kft., 1990. (OSZK)
A klarissza apácák könyvkultúrája a XVIII. században / Schwarcz Katalin. Szeged: Scriptum Kft., 1994. (OSZK)
A szegedi minorita könyvtár a XVIII. században / Varga András. Szeged: Scriptum Kft., 1991. (OSZK)
A szerzetesi könyvtárak sorsa / Wix Györgyné. Magyar Könyvszemle 109. évf. 1993. 3. szám. (OSZK)
A magyar könyvkultúra múltjából – Iványi Béla cikkei és adatgyűjtése / Szeged: József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara, 1983. (NIIF)
Régi magyar egyetemek emlékezete 1367-1777. Válogatott dokumentumok a magyarországi felsőoktatás történetéhez / Szerkesztette és a bevezetést írta: Szögi László. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyvtára és Levéltára, 1995. (OSZK)
A magyar irodalom története (I. – VI. kötet) / Akadémiai Kiadó, Budapest 1964-1966 (OSZK)
Magyar történelmi szöveggyűjtemény (A magyar történelem forrásai a honfoglalástól az Árpád-ház kihalásáig) / összeáll: Zubánics László. Ungvár-Budapest: Intermix Kiadó, 2008. (OSZK)
Tevan Andor: A könyv évezredes útja (OSZK)
A könyvkötő mesterség. / Jaschik Álmos. Budapest : A Népszava-Könyvkereskedés kiadása, 1922. (OSZK)
MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK – REGNUM (Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, www.heh.hu)

Kiadók:
Szent István Társulat
A Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola kiadványai
ars liturgica – Buch- und Kunstverlag Maria Laach
Peter Lang Verlagsgruppe „teológia” szakterület kiadványai
Kohlhammer Verlag „teológia” szakterület kiadványai
Francke Verlag „teológia” szakterületének kiadványai
Verlagsgruppe Schnell&Steiner Regensburg
Johannes Verlag Einsiedeln
Dehoniano Kiadó
Bibliotheca Montisfani – Monaci Benedettini Silvestrini
Il Regno folyóirat
Corpus Christianorum
Manuel de catalogage des livres liturgiques des rites latins de l’Église catholique (BnF)
Editions du Cerf
Editions DESCLEE DE BROUWER, Paris
Editions Beauchesne, Paris
Revue catholique internationale COMMUNIO
Sources Chrétiennes
Catholic Book Publishing Corp.
University of Notre Dame Press
Ignatius Press

Hírek, cikkek, előadások:
Collectanea Vaticana Hungariae, vol. I/21 – Szovák Kornél köszöntése (Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport)
Adventi könyvtárnyitogató a Pécsi Egyházmegyei Könyvtárban (Pécsi Egyházmegyei Könyvtár)
Meghívó a Közelítések a Miatyánkhoz című tanulmánykötet bemutatójára (Országos Széchényi Könyvtár, 2022. december 5., hétfő,  14.00 óra, OSzK)
Meghívó az Ezt cselekedjétek! – Tanulmányok az úrvacsoráról című kötet bemutatójára (2022. december 1., csütörtök, 17.00 óra, Budapest VIII., Szentkirályi u. 51. II. em., Luther Kiadó és Credo folyóirat))
Meghívó az  Angelo Rotta nuncius politikai jelentéseiből 1930-1939 és 1938-1945 című könyv bemutatójára (2022. november 29., kedd, 14.00 óra, Magyar Nemzeti Levéltár és a Magyarország Barátai Alapítvány)
Megnyílt az Opus Mystici Corporis Kiadó (OMC) elektronikus archívuma (Magyar Kurír)
Bemutatták a Collectanea Vaticana Hungariae sorozat legújabb kiadványait Rómában (Magyar Kurír)
Egy könyv újjászületése – „Isteni igazságra vezérlő kalauz” (Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény, Sárospatak)
Kincseink közül ismét megújulhatott egy… (Váci Egyházmegyei Könyvtár)
Rendhagyó könyvtárnap a jövő olvasóinak (Pécsi Egyházmegyei Könyvtár)
ÉVFORDULÓ – Egy éve adták át a megújult Pécsi Egyházmegyei Könyvtárat (Pécsi Egyházmegyei Könyvtár)
Egy 16. századi anatómiai szakkönyv (Piarista Központi Könyvtár)
Ásványi Ilona: Az egyházi könyvtárak útkeresése az 1990-es évek második felétől napjainkig. Elhangzott 2022. június 28-án, Pannonhalmán, az EKE-konferencián [szerkesztett változat] (Tudományos és Műszaki Tájékoztatás)
Újabb ősnyomtatványokat és dokumentumokat digitalizált a Batthyáneum (kultura.hu)
A mai nappal (2022. szeptember 1.) elindult a Pécsi Egyházmegyei Könyvtár honlapja, ahol az online katalógus böngészése mellett egyéb segédletek találhatók a könyvtár használatához, a könyvtári anyag kutatásához (Pécsi Egyházmegyei Könyvtár)
Penészmentesítés az NKA támogatásával (Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár)
Az OSZK-ban újult meg a magyar nyelvemléket is tartalmazó, Częstochowában őrzött latin nyelvű kódex (Országos Széchényi Könyvtár)
Teológiai könyvtár az ország szívében – Beszélgetés Török Beátával, a Sapientia Könyvtár vezetőjével (Magyar Kurír)
Könyv- és papírrestaurátor szakmai képzés (Országos Széchényi Könyvtár)
Megújult a 15. századi misekönyv (Pannonhalmi Főapátság)
Egyházi könyvtárosok találkozóját tartották Pannonhalmán (Magyar Kurír)
A Gerő Éva, Gerő Katalin, Gerő Gyula Alap idei nyertese: a Váci Egyházmegyei Könyvtár (Egyházi Könyvtárak Egyesülése)
Végre ismét együtt – EKE-találkozó Pannonhalmán 2022. június 27. és 29. között (Egyházi Könyvtárak Egyesülése)
A muzeális könyvgyűjtemény második legrégebbi darabja restaurálása (Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár)
A hódolat ihletettségében  Válogatás a régi könyvek eucharisztikus ábrázolásaiból (Országos Széchényi Könyvtár)
A Pécsi Egyházmegyei Könyvtár – Fotóesszé (Pécsi Egyházmegye)
A Pécsi Egyházmegyei Könyvtár „kincsei” – Bérmálási emlékek a Pécsi Egyházmegyei Könyvtárban (Pécsi Egyházmegye)
Régi és új kincsek a múltból – Három egyháztörténeti kötetet mutattak be a Sapientián (Magyar Kurír)
Könyvbemutató a Központi Szemináriumban (MTA – PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport)
Évtizedek óta a fiókban heverő könyv jelent meg a politikusként ismert győri kanonokról (Magyar Kurír)
Könyvbemutató Szekszárdon és Esztergomban (Országos Széchényi Könyvtár)
Ave spes nostra – A Váradi, Zalka-antifonálét bemutató kiállítás nyílt Győrben (Magyar Kurír)
Tavaszi könyvtárnyitogatóra várták a látogatókat (Pécsi Egyházmegye)
„Csak azért is van humán kultúra Magyarországon” – Kódexkiállítás nyílt Esztergomban (Magyar Kurír)
Időutazás a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtárban (Magyar Krónika)
Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár meghívója az Esztergomi Kódexkatalógus kötetbemutató rendezvényére és az ahhoz kapcsolódó Kódexkiállítás megnyitójára (Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár)
Tavaszi „könyvtárnyitogató” – Idegenvezetések a Pécsi Egyházmegyei Könyvtárban (Pécsi Egyházmegyei Könyvtár)
Égi tünemények Pécsett 330 évvel ezelőtt (Pécsi Egyházmegyei Könyvtár)
Átadták Közép-Európa legnagyobb és legmodernebb közgyűjteményi digitalizáló központját (Országos Széchényi Könyvtár)
Könyv jelent meg a kolozsvári Szent Mihály-plébánia 18–19. századi történetéről (Magyar Kurír)
Ciszterci Műemlékkönyvtár, Zirc (Országos Széchényi Könyvtár)
Egy fontos kódex hazatér (Könyvkultúra Magazin – Online)
Új kontextusba állítani a közös történelmet – A Mindszenty-per a vatikáni kiadó új kötetében (Magyar Kurír)
A Pécsi Egyházmegyei Könyvtár „kincsei” – A pécsi ferences harmadrend Szent Antal Bazára (1927–1950) (Pécsi Egyházmegye)
Megjelent az esztergomi kódexkatalógus (Országos Széchényi Könyvtár)
– A Könyvtári Intézet 2022. tavaszára meghirdeti 45 órás akkreditált továbbképzési programját
Pannonhalmára került a Ruzsa gyűjtemény (Pannonhalmi Főapátsági Múzeum)
Isten igéjének vasárnapján megmutattuk a ritkán látható Pannonhalmi Evangelistariumot a pannonhalmi bazilikában (Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár)
A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár hírei – 2022.01.10. (Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár)
Elismerő oklevélben részesült a Pécsi Egyházmegyei Könyvtár épülete (Pécsi Egyházmegye)
Elérhetővé váltak a Sínai-félszigeti Szent Katalin-kolostor kéziratai az interneten (Magyar Kurír)
Megmenthetjük a hatszáz éves misekönyvet (Pannonhalmi Főapátság)
A patrisztika műhelyeiből – Kötet jelent meg a márciusi Sapientia-napról (Magyar Kurír)
Rangos szakmai elismerést kapott az Ige-Idők kötet (evangelikus.hu)
A váci szemináriumi könyvtár kezdete és a váci Gutenberg-töredék (Magyar Könyvszemle)
Könyv jelent meg az ócsai egyházközség történetéről (Magyar Kurír)
800 éve Magyarországon – Bemutatták a Domonkosok című kötetet Budapesten (Magyar Kurír)
Könyvtárőrök, papkönyvtárosok – Kiállítás nyílt a Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtárban (Magyar Kurír)
Győr-ábrázolások 16-19. századi metszeteken és képeken (Győri Egyházmegye)
Közös könyvbemutatón idézzük fel Ferenc pápa budapesti útját és az eucharisztikus kongresszust (Magyar Kurír)
Meghívó a „Könyvtárőrök, papkönyvtárosok – A 230 éves egyházmegyei könyvtár történetének meghatározó személyiségei” című kiállítás megnyitójára (Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár)
Ferenc pápa felavatta a Vatikáni Apostoli Könyvtár új kiállítótermét: az igazi szépség a jóságból születik (Vatican News)
Bemutatták a Kálmáncsehi-breviárium fakszimile kiadását Lövétén (Magyar Kurír)
Tudományos kötetek jelentek meg Szent Lászlóról, Mátyás királyról és II. Rákóczi Ferencről (Magyar Kurír)
Meghívó a „HŰSÉG ÉS MEGÚJULÁS – A szerzetesi élet Magyarországon 1950–2000” című kötet bemutatójára (METEM – HEH – MSZKI)
A Pécsi Egyházmegyei Könyvtár „kincsei” – Szent Terézke Rózsakertje (Pécsi Egyházmegye)
Megújult a Ciszterci Műemlékkönyvtár Barokk terme (Könyvkultúra Magazin)
A Pécsi Egyházmegyei Könyvtár „kincsei” – Pálos rendtörténeti különlegesség (Pécsi Egyházmegye)
A Vatikán belülről: az Apostoli Könyvtár és az Apostoli Levéltár (Magyar Kurír)
Költözik a főegyházmegyei könyvtár és a levéltár (Veszprémi Főegyházmegye)
Ismeretterjesztő kisfilm az Egri Főegyházmegyei Könyvtárról (Szent István Televízió – Főegyházmegyei Könyvtár, Eger – youtube)
Állásfoglalás a Batthyáneum restitúciós ügyében (romkat.ro)
Jogerős elutasítás a Batthyáneum restitúciója ügyében (romkat.ro)
dulcis memoria dans vera cordis gaudia (Az emlékezés – örömet ad a szívnek) Kiállítás a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár klasszicista teremkönyvtárában március 21. és 2022. március 1. között.
Ezer újkori metszetet tesz digitális közkinccsé az Országos Széchényi Könyvtár (Magyar Kurír)
Megújult a Vatikáni Könyvkiadó honlapja: új grafika, könnyű keresés (Vatican News)
Álljunk meg egy (könyvtári) látnivalóra! – Szent Márton Kölcsönkönyvtár (Szombathelyi Egyházmegye)
Az Apostoli Könyvtár és Levéltár június elsejétől újra várja a kutatókat (VATICAN NEWS)
Figyelmükbe ajánljuk a Herder Kiadó új kiadványát!
2019. június 24-26. között Esztergomban került megrendezésre az Egyházi Könyvtárak Egyesülése éves konferenciája (EKE)
25 éves az EKE
2019.03.05.: 25 éves az Egyházi Könyvtárak Egyesülése (EKE honlap)
25 éves az EKE, az Egyházi Könyvtárak Egyesülése (Magyar Kurír)
Felhívás aprónyomtatványok feldolgozására

A könyvtárakat érintő jogszabályok jegyzéke