Katolikus kultúra

Honlapok:
A Vigilia folyóirat archívuma
A Magyar Kurír Katolikus Hírportál Kultúra rovata
Szerzetesség a koraújkori Magyarországon Összehasonlító rendtörténeti blog
MAGYAR SION Új folyam Egyházi tudományos folyóirat
A Távlatok repertóriuma és archivuma
Pannonhalmi Szemle Dokumentumtár a Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság honlapján
Görögkatolikus Örökség Kutatócsoport
MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport
MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport
Szegedi Középkorász Műhely
CAPITULUM Középkori Egyháztörténeti Kutatócsoport
Ferdinand Schöning kiadó (Paderborn, Németország), Hubert Wolf munkái

Könyvek, tanulmányok:
A RÓMAI KONGREGÁCIÓK NÉHÁNY KIFEJEZÉSÉNEK MAGYARÁZATA (Papi és szerzetesi névtár 1947. évre. – szerk. Tower Vilmos. Budapest: Korda R.T., 1946. p. 43-44.)
A katolikus képtisztelet jogi és történeti vonatkozásai (latin szöveg, ezen Forrásból)
Dr. Czobor Béla: Egyházi emlékek. Magyarország történeti emlékei az 1896. évi Ezredéves Országos Kiállításon (mek.niif.hu)
Index librorum prohibitorum et expurgatorum apud Ludouicum Sanchez, 1612. 841p. (Google Books)
Müller Lajos SJ.: A római index
Kállay Miklós: A pápa és a Vatikán – az Index
Cyprianus írásairól
Nyomdászat és könyvtárak – Rövid tanulmány a külföldi nyomdák és könyvtárak történetéről

Hírek, cikkek, előadások:
A kormány Európai Örökség címre terjesztette fel a Máriapócs Nemzeti Kegyhelyet (Hajdúdorogi Főegyházmegye)
– A Kultúra Pápai Tanácsának angol és spanyol nyelvű, Nr. 35. hírlevele (Kultúra Pápai Tanácsa, Vatikán)
IMÁDKOZÁS A RÉGI MAGYARORSZÁGON – XIV. Lelkiségtörténeti Konferencia, 2021.április 9–10. Az MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport online rendezvénye
Aki végre próféta lehet a saját hazájában – Prokopp Mária Széchenyi-díjat kapott (Magyar Kurír)
A Pannonhalmi Főapátság kulturális programjai – 2021 (Pannonhalmi Főapátság)
– Emlékeztető a “Karizma és kreativitás” konferenciával kapcsolatban (Róma, 2021 szeptember 30 – október 1.)
– A Kultúra Pápai Tanácsának angol és spanyol nyelvű, Nr. 34. hírlevele (Kultúra Pápai Tanácsa, Vatikán)
– A Kultúra Pápai Tanácsának angol és spanyol nyelvű, Nr. 33. hírlevele (Kultúra Pápai Tanácsa, Vatikán)
A Könyvtől a gyermek Jézusig – Páduai Szent Antal ábrázolásai a középkori Magyarországon (Magyar Kurír)
SZÍNE-JAVA Faludi tárlatok mozgóképeken (párbeszédháza, JTMR)
– A Kultúra Pápai Tanácsának angol és spanyol nyelvű, Nr. 32. hírlevele (Kultúra Pápai Tanácsa, Vatikán)
Istenes Szent János az irgalmasoknál – Rieger Tibor legújabb köztéri szobráról (Magyar Kurír)
Klemens Richter: Templomtér és egyházkép (Magyar Kurír)
Közelebb a múlthoz és a jelenhez – A nemzet emlékezete című kiállítás az Országos Levéltárban (Magyar Kurír)
Ama scientiam Scripturarum – Konferenciát rendeztek Szent Jeromosról a Pázmányon (Magyar Kurír)
Meghívó és programfüzet Szent Jeromos halálának 1600. évfordulója alkalmából rendezett konferenciára, amelynek helyszíne és ideje: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, 2020. szeptember 30. – október 1.
Aranybulla, Pragmatica Sanctio, áprilisi törvények – Új tárlat nyílt a Nemzeti Levéltárban (Magyar Kurír)
Kiállítás a jezsuita csillagász, Hell Miksa születésének 300. évfordulóján Egerben (Magyar Kurír)
Álljunk meg egy (könyvtári) látnivalóra! – Ortelius világatlasza 1572-ből (Szombathelyi Egyházmegye)
Álljunk meg egy (könyvtári) látnivalóra! – Herzan bíboros személyes használati tárgyai (Szombathelyi Egyházmegye)
Álljunk meg egy (könyvtári) látnivalóra! – Szent Márton Kölcsönkönyvtár (Szombathelyi Egyházmegye)
Kiállítás a jezsuita csillagász, Hell Miksa születésének 300. évfordulóján Egerben (Magyar Kurír)
Álljunk meg egy (könyvtári) látnivalóra! – Ortelius világatlasza 1572-ből (Szombathelyi Egyházmegye)
Álljunk meg egy (könyvtári) látnivalóra! – Herzan bíboros személyes használati tárgyai (Szombathelyi Egyházmegye)
Ars Sacra – A liturgikus művészet kézikönyve c. könyv bemutatása az OKGyK 50 rendezvényen (Terdik Szilveszter)
A kézikönyv tartalomjegyzéke
Országos Katolikus Gyűjteményi Központ (OKGyK) – 50 (EKE)
Országos Katolikus Gyűjteményi Központ (OKGyK) – 50 (Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár)
Ötvenéves az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ – A Magyar Kurír tudósítása az ünnepi rendezvényről
2020 nagyhét: Urunk szenvedésének ábrázolása In: Papok Lapja, 1907, március 14., 162p.
Stabat Mater dolorosa. Jacopo da Todi himnusza a fájdalmas anyáról
Latinból fordította Szirtes Antal plébános. In: Papok Lapja. Bp., 1905.09.21. 4p.
900 éves a Premontrei Rend – Konferenciafelhívás
Felhívás a III. Scriptorium konferenciára
Miről tanúskodnak a múlt betűi? Beszámoló a Pannonhalmán, 2018. május 7.-8.-án megrendezett II. Scriptorium konferenciáról (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
II. SCRIPTORIUM-KONFERENCIA, Felhívás (Pannonhalma, 2018. május 9-10.)
MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport 2018. évi hagyományos konferenciája
Királyok ékköve – konferencia Szent-Lászlóról és kultuszáról Vácott (Magyar Kurír)
I. Scriptorium konferencia, 2017. május 11-12. (Magyar Kurír)
Dr. Szabó Irén: A katolikus egyház kultúraközvetítő szerepe (Előadás a Szent István Rádió indulásának 15. évfordulójára rendezett “Egyház és Társadalom” c. konferencián. Eger, 2015. október 27.)
Lieber Mária Katalin: A tömegtájékoztatási eszközök a katolikus egyház törvénykönyveiben
(Elhangzott az OKGyK rendezvényén, 2012. december 11-én.)
Ásványi Ilona: Szent Benedek Regulája az olvasásról
(in: Corde Aperto. Tanulmányok Kredics László nyolcvanadik születésnapjára. – szerk. Hermann István, Karlinszky Balázs, Varga Tibor László. Veszprém: Veszprémi egyházmegye, Veszprém Megyei Levéltár, 2012. p. 11-30.)
P. Szabó Ferenc SJ: Ateista humanizmus és posztmodern kultúra
(Elhangzott az OKGyK rendezvényén, 2012. május 15-én.)