Országos Katolikus Gyűjteményi Központ

Az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ, mint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia egyik központi intézménye könyvtári, levéltári és múzeumi szakterületen fejti ki tevékenységét.

KÖNYVTÁR

LEVÉLTÁR

MÚZEUM

Országos Egyházművészeti és Műemléki Tanács (OEMT)

További menük

Nagyböjti miseruha válogatás a 19. századból:

ORSZÁGOS KATOLIKUS GYŰJTEMÉNYI KÖZPONT

Az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ, mint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia egyik központi intézménye múzeumi, könyvtári és levéltári szakterületen fejti ki tevékenységét. Szorgalmazza és elősegíti a gyűjtemények munkatársainak szakmai továbbképzését, valamint összesíti az egyházi gyűjtemények működésére vonatkozó beszámolókat. A hazai egyházi műtárgyállomány folyamatos és tervszerű nyilvántartásáról – szakmai csoportok igénybevételével – gondoskodik és megszervezi a központi számítógépes nyilvántartást.

Az okos szüzek mécsese. – Az egyházi birtokok történeti kutatásának friss eredményei c. konferencia (OKGyK, 2022. november 29.)

A kurrens kutatások teljességét összegyűjtve, egyben a figyelem felhívása céljából szervezte meg az OKGyK levéltári-könyvtári „Az okos szüzek mécsese. Az egyházi birtokok történeti kutatásának friss eredményei” című konferenciáját. A mintegy 30 fős konferencia ennek a kevéssé kutatott, a művelői számára mégis sokféle megközelítési lehetőséget és módszert tartogató tematikának az összes aktuális eredményét felvonultatta a középkor végi erdélyi káptalantól a 20. századi veszprémi püspökségig. Az előadók Kolozsvártól Szombathelyig érkeztek, hogy változatos forrásbázison dolgozva bemutassák eredményeiket, amelyek egytől-egyig kiváltották a szakmai közönség elismerését. A rendezvény zárásaként Tóth Krisztina vatikáni levéltári delegátus bemutatta az új Vatikáni Magyar Levéltári Kirendeltség terveit.

Az előadások prezentációit (pdf formátumban) „TOVÁBB OLVASÁS” után megtalálják az érdeklődők.

HÍREK, INFORMÁCIÓK

 

A Szent Mihály-templom tornya (romkat.ro)

Az ELKH-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport konferenciát szervez 2023. április 13-15-én, A lelkiségi és a világi irodalom, illetve művészet egymásra hatása a magyar régiségben címmel

Főapátsági Ásványtár: a külsős segítők mellett a gyűjteményi (könyvtár, levéltár, múzeum) együttműködés szép eredménye (Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár)

A magyar szimbolizmus mestere – Tichy Gyula művészete (Magyar Kurír)

Tér, forma, gyülekezet – Fehérváry Jákó és Hartmann Gergely a templomépítészetről tartott előadást (Magyar Kurír)

„Istentől van az orvos minden bölcsessége” – Időszaki kiállítás nyílt a Kalocsai Érseki Könyvtárban (Magyar Kurír)

Hungaria Rómából – Kalocsa-Bács Rómából… Könyvismertető  – 2023.03.20. (Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár)

Támogatói sétákat tart az Ars Sacra Fesztivál a Fiumei úti sírkertben (Magyar Kurír)

Girolamo da Santacroce: Utolsó vacsora (romkat.ro)

Elárverezése előtt kiállítják a világ legrégebbi bibliai kéziratát Tel-Avivban (kultura.hu)

A szentek összekötnek – Ír–magyar kiállításmegnyitót, film- és könyvbemutatót tartottak Győrben (Magyar Kurír)

Hánykolódik, de el nem süllyed – Jubileumi közgyűlést tartott a Szent István Társulat (Magyar Kurír)

Kiállítás nyílik Németh László Imre könyvének ábrázolásaiból – beszámoló (Székesfehérvári Egyházmegye)

Kiállítások 2023 (Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár)

Bemutatták az Anna-réti engesztelőkápolna terveit (Esztergom – Budapesti Főegyházmegye)

KOMPOZIT: a veszprémi Gizella Kápolna megújítása (epiteszforum.hu)

Érsekségi Ékességek 75. rész (Veszprémi Főegyházmegye)

Megújul az apátsági templom Bélapátfalván (Magyar Kurír)

Megtekinthető Fecske Orsolya SSS festőművész kiállítása Dunakeszin (Fecske Orsolya Facebook-oldala)

Gyönge, vékonycsontú, kis barna fiú volt – Petőfi-kiállítás az Evangélikus Országos Múzeumban (Magyar Kurír)

Nyírgyulaj – kánoni látogatás a 19. században (Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára)

Jel – Fotókiállítás a Tihanyi Bencés Apátság Galériájában (Magyar Kurír)

Történeti és műemléki kincsek kerültek elő a veszprémi várnegyed megújítása során (Magyar Kurír)

Piarok papír ipara – virtuális kiállítás (Piarista Levéltár)

Tárlatvezetés és beszélgetés Blaskó Sándor szobrászművésszel // március 18. 16.00 (Párbeszéd Háza)

Avantgárd, élharcos volt – Interjú Rainer Péterrel, a Gadányi Jenő Alapítvány elnökével (prae.hu – a művészeti portál)

Helytörténeti gyűjtemények, sajtóarchívumok Pécsett – Könyvtári podcast (Pécsi Egyházmegyei Könyvtár)

A Pius Gimnázium tablóképeivel gyarapodott a Levéltár állománya (Pécsi Egyházmegyei Levéltár)

A győri Könnyező Szűzanya kegyképének kincstára (Magyar Kurír)

Cosimo Rosselli: Utolsó vacsora (romkat.ro)

Enyészet vagy új szerep? (orszagut.com) 

A veszprémi Szent György-kápolna és környezetének megújulása (epiteszforum.hu)

Érsekségi Ékességek 74. rész (Veszprémi Főegyházmegye)

Megújult a csongrádi templom (Magyar Kurír)

A templom legyen pompás – Látogatás a budapest-pesterzsébeti görögkatolikus templomban (Magyar Kurír)

Jelentős papi fotóhagyatékkal gyarapodott a Levéltár állománya (Pécsi Egyházmegyei Levéltár)

Jean II Restout: Szent Skolasztika halála (romkat.ro)

A VI. Scriptorium konferencia Veszprémben, 2023. május 10 – 11-én kerül megrendezésre.

Templomfestés a Szent Miklós-székesegyházban (Nyíregyházi Egyházmegye)

Sikeresen helyreállították a kolozsvári Szent Mihály-templom üvegablakát (romkat.ro)

Felavatták az Óbudai Egyetemen berendezett Hagyományőrző nyomdaműhelyt. A Hagyományőrző Műhelybe előzetes egyeztetés után lehet ellátogatni, az Óbudai Egyetem Doberdó utcai épületében. Az Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Karának hivatalos weboldala: https://rkk.uni-obuda.hu/. (Nyomda és Papíripari Szövetség)

Könyvtár

Az egyházi tulajdonú könyvtárak – ahol megőrzik és hozzáférhetővé teszik minden korok emberi és keresztény kultúrájának emlékeit – a tudás kimeríthetetlen tárházát képezik, melyből a teljes keresztény közösség és a polgári társadalom is a jelenben képes megismerni saját múltjának emlékét.
(Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottsága: Egyházi könyvtárak szerepe az Egyház missziójában)

Levéltár

Az egyházi levéltárak a személyeket és eseményeket illetően keletkezett hamisítatlan és spontán dokumentáció megőrzésével az Egyház életének emlékét ápolják és a Tradíció értelmét juttatják kifejezésre
(Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottsága: Az egyházi levéltárak szerepe a lelkipásztori életben. Körlevél)

Múzeum

Az egyházi múzeumot ezért az egyes részegyházakba integrált, és a többi ott működő intézménnyel kölcsönhatásban lévő alkotórésznek kell tekinteni … Mivel szorosan kötődik az Egyház küldetéséhez, mint annak részese, nem veszti el lényegi célját és használati rendeltetését.
(Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottsága: Az egyházi múzeumok pasztorális szerepe. Körlevél)

OEMT

A magyar műemléki állomány közel egyharmada egyházi tulajdonban van. Ezek fenntartása és folyamatos gondozása egyrészt az egyházat a múlt iránti tiszteletre és a műemlékvédelmi előírások köteles betartatására kötelezi, másrészt súlyos anyagi terhet ró az egyes egyházmegyékre (és egyházközségekre).
A magyar örökségvédelem szolgálata tehát az egyházi és az állami hatóságok szoros együttműködését igényli.

ORSZÁGOS KATOLIKUS GYŰJTEMÉNYI KÖZPONT

A Gyűjteményi Központ a magyar katolikus egyház könyvtári, levéltári, műtárgy és műemlék állományát nem csupán a nemzeti örökség, hanem az egyetemes egyház és az európai kultúra egészének örökségeként értékeli, és lehetőségeinek határain belül munkájával következetesen szolgálja.

LÁTOGASSON EL ALÁBBI OLDALAINKRA

Szakrális művészet

Azt mondottuk: az Egyház és a művészet az emberért van, az ember eszményeiért, igazságáért és valóságának felfedezéséért. S mindezt a jelen órában, az „aggiornamento”-ban, – hogy a II. Vatikáni Zsinat kifejezését használjuk.
(Szent II. János Pál: Beszéd a művészekhez és az újságírókhoz. München 1980. nov. 19.)

Műtárgyvédelem

Az Egyház mindig is vallotta magáról, hogy az emberi értékek ismerője, minden korszakban támogatta a szabad művészetek fejlődését, és biztosította az evangelizációs küldetésének teljesítésére rendelt műalkotások gondozását. (Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottsága: Az egyházi kulturális javak leltározásának és katalogizálásának szükségessége és sürgőssége)

Művészek

… a művész már valami létezőt használ föl, aminek formát és jelentést ad. Ez az istenképmás ember sajátos tevékenysége. (Szent II. János Pál: Levél a művészekhez. Vatikánváros, 1999. április 4.)

Katolikus kultúra

Az Egyház kulturális javai a keresztény közösség közvetlen öröksége és tulajdona. Egyidejűleg a keresztény üzenet általános dimenziója alapján, bizonyos értelemben az emberiség egészéhez tartoznak. (Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottsága: Az egyházi múzeumok pasztorális szerepe. Körlevél)

Dokumentumok

Az Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottságának dokumentumgyűjteménye, valamint további dokumentumok az Egyház kulturális javaival, azok védelmével és gondozásával kapcsolatban.

Bibliográfia

… a polgári társadalommal való együttműködés és közös munka már akkor is egyszerűbbé válik, ha az egyházi könyvtárak az országos informatikai hálózat által bibliográfiai adataikat megosztják. (Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottsága: Egyházi könyvtárak szerepe az Egyház missziójában)