Országos Katolikus Gyűjteményi Központ

Az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ, mint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia egyik központi intézménye múzeumi, könyvtári és levéltári szakterületen fejti ki tevékenységét.

KÖNYVTÁR

LEVÉLTÁR

MÚZEUM

Országos Egyházművészeti és Műemléki Tanács (OEMT)

ORSZÁGOS KATOLIKUS GYŰJTEMÉNYI KÖZPONT

Az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ, mint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia egyik központi intézménye múzeumi, könyvtári és levéltári szakterületen fejti ki tevékenységét. Szorgalmazza és elősegíti a gyűjtemények munkatársainak szakmai továbbképzését, valamint összesíti az egyházi gyűjtemények működésére vonatkozó beszámolókat. A hazai egyházi műtárgyállomány folyamatos és tervszerű nyilvántartásáról – szakmai csoportok igénybevételével – gondoskodik és megszervezi a központi számítógépes nyilvántartást.

Figyelemfelhívás!

Intézményünk tudomására jutott, hogy műtárgy-piacon nagy értékű kegytárgyakkal (pl. Ozsvári Csaba által készített kehely) kereskednek, melyek eredete nem tisztázott. Ilyen esetekben, ha az eredet nem igazolt, nagyon megfontoltan tanácsos eljárni!

A “Karizma és kreativitás” konferencia, melyet honlapunkon korábban jeleztünk, nem az eredetileg meghirdetett időpontban (2021 szeptember 30 – október 1.), hanem új időpontban (2022. május 4 – 5.) kerül megrendezésre. A konferencia honlapja: www.carismaecreativita.net

HÍREK, INFORMÁCIÓK

 

A Legfőbb Jót, Igazat és Szépséget ábrázolja – Könyv jelent meg Sinkó Veronika művészetéről (Magyar Kurír)

Érsekségi Ékességek 30. rész (Veszprémi Főegyházmegye)

Győr-ábrázolások 16-19. századi metszeteken és képeken (Győri Egyházmegye)

A pápa a Kultúra Pápai Tanácsához: új humanizmust, más kultúrákkal összhangban (Vatican News)

Meghívó Somorjai Ádám és Németh László Imre könyveinek bemutatójára (Magyarország Barátai Alapítvány, METEM, HEH)

Érsekségi Ékességek 29. rész (Veszprémi Főegyházmegye)

Meghívó a Szerzetesrendek a Kárpát-medencében című sorozat Domonkosok című kötetének bemutatójára (Szent Domonkos Rend Magyar Tartományfőnöksége és a Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény)

Megújult az egri bazilika kupolafreskója (youtube, Szent István Televízió)

Krisztus király, avagy az isteni jelenlét érintése – a Magyar Kurír híradásában olvasható Szabó Zsófia Lilla művészettörténész ismertetése Feszty Masa Töviskoronás Krisztus Király című festményéről (Magyar Kurír – A SZÍV Jezsuita Magazin)

Ismeretterjesztő konferenciát tartottak a váci dóm nagyszabású rekonstrukciójáról (Magyar Kurír)

Neogótikus templomok Szabadkán, első világháborús harang-rekvirálások a Kalocsa-Bácsi Főegyházmegyében – előadások a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából rendezett konferencián (Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár)

Meghívó a „Könyvtárőrök, papkönyvtárosok – A 230 éves egyházmegyei könyvtár történetének meghatározó személyiségei” című kiállítás megnyitójára (Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár)

Angyalok a palotában – Péreli Zsuzsa kiállítása (Egri Főegyházmegye)

Érsekségi Ékességek 28. rész (Veszprémi Főegyházmegye)

Egy templom nyomában – Ásatások kezdődtek a vasvári Szent Mihály-dombon (Magyar Kurír)

Görögország és a Szentszék negyven éves diplomáciai kapcsolatait ünnepli – Kiállítás (Vatican News)

Érsekségi Ékességek 27. rész (Veszprémi Főegyházmegye)

Az üvegfestészet szakrális művészet – Beszélgetés a Pro Cultura Christiana díjas Bráda Tiborral (Magyar Kurír)

Bráda Tibornak és Rácz Gábornak adományozott a püspöki konferencia Pro Cultura Christiana díjat (Magyar Kurír)

Különleges régészeti leletek a [kolozsvári] Szent Mihály-templomban: 700 éves oltárasztalt és értékes sírkövet találtak (maszol.ro)

Az Eucharisztia a szeretetközösség valódi jelképe – Maria Agar nővér a NEK miseruhájáról (Vatican News)

Szentek a takarásból – Paszternák István a mérai templom feltáruló falképeiről (Magyar Kurír)

Ferenc pápa felavatta a Vatikáni Apostoli Könyvtár új kiállítótermét: az igazi szépség a jóságból születik (Vatican News)

Szent Márton és a domonkosok – A Szombathelyi Egyházmegye és a domonkos rend közös ünnepi megemlékezése Szombathelyen az egyházmegye védőszentjéről és a magyar domonkos rendtartomány alapításának 800 éves jubileumáról

Péreli Zsuzsa kiállítása az Egri Érseki Palota Látogatóközpontban (Egri Érseki Palota Látogatóközpont)

Bemutatták a Kálmáncsehi-breviárium fakszimile kiadását Lövétén (Magyar Kurír)

Összefogtak a templomért – Megújult a vasegerszegi templom belső tere (Magyar Kurír)

Pro Architectura díjjal ismerték el az egykori kőszegi bencés rendház felújítását (Magyar Kurír)

Érsekségi Ékességek 26. rész (Veszprémi Főegyházmegye)

Tudományos kötetek jelentek meg Szent Lászlóról, Mátyás királyról és II. Rákóczi Ferencről (Magyar Kurír)

Meghívó a “HŰSÉG ÉS MEGÚJULÁS – A szerzetesi élet Magyarországon 1950–2000” című kötet bemutatójára (METEM – HEH – MSZKI)

Meghívó a II. Éremművészeti Biennáléra a B .L. Terembe, Bp. XVII. ker. 

A váci domonkos kripta koporsói (szerzetes.hypotheses.org)

 

A korábbi hírek, információk a szakterületekhez rendezve találhatók.

Könyvtár

Az egyházi tulajdonú könyvtárak – ahol megőrzik és hozzáférhetővé teszik minden korok emberi és keresztény kultúrájának emlékeit – a tudás kimeríthetetlen tárházát képezik, melyből a teljes keresztény közösség és a polgári társadalom is a jelenben képes megismerni saját múltjának emlékét.
(Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottsága: Egyházi könyvtárak szerepe az Egyház missziójában)

Levéltár

Az egyházi levéltárak a személyeket és eseményeket illetően keletkezett hamisítatlan és spontán dokumentáció megőrzésével az Egyház életének emlékét ápolják és a Tradíció értelmét juttatják kifejezésre
(Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottsága: Az egyházi levéltárak szerepe a lelkipásztori életben. Körlevél)

Múzeum

Az egyházi múzeumot ezért az egyes részegyházakba integrált, és a többi ott működő intézménnyel kölcsönhatásban lévő alkotórésznek kell tekinteni … Mivel szorosan kötődik az Egyház küldetéséhez, mint annak részese, nem veszti el lényegi célját és használati rendeltetését.
(Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottsága: Az egyházi múzeumok pasztorális szerepe. Körlevél)

OEMT

A magyar műemléki állomány közel egyharmada egyházi tulajdonban van. Ezek fenntartása és folyamatos gondozása egyrészt az egyházat a múlt iránti tiszteletre és a műemlékvédelmi előírások köteles betartatására kötelezi, másrészt súlyos anyagi terhet ró az egyes egyházmegyékre (és egyházközségekre).
A magyar örökségvédelem szolgálata tehát az egyházi és az állami hatóságok szoros együttműködését igényli.

ORSZÁGOS KATOLIKUS GYŰJTEMÉNYI KÖZPONT

A Gyűjteményi Központ a magyar katolikus egyház könyvtári, levéltári, műtárgy és műemlék állományát nem csupán a nemzeti örökség, hanem az egyetemes egyház és az európai kultúra egészének örökségeként értékeli, és lehetőségeinek határain belül munkájával következetesen szolgálja.

LÁTOGASSON EL ALÁBBI OLDALAINKRA

Szakrális művészet

Azt mondottuk: az Egyház és a művészet az emberért van, az ember eszményeiért, igazságáért és valóságának felfedezéséért. S mindezt a jelen órában, az „aggiornamento”-ban, – hogy a II. Vatikáni Zsinat kifejezését használjuk.
(Szent II. János Pál: Beszéd a művészekhez és az újságírókhoz. München 1980. nov. 19.)

Műtárgyvédelem

Az Egyház mindig is vallotta magáról, hogy az emberi értékek ismerője, minden korszakban támogatta a szabad művészetek fejlődését, és biztosította az evangelizációs küldetésének teljesítésére rendelt műalkotások gondozását. (Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottsága: Az egyházi kulturális javak leltározásának és katalogizálásának szükségessége és sürgőssége)

Művészek

… a művész már valami létezőt használ föl, aminek formát és jelentést ad. Ez az istenképmás ember sajátos tevékenysége. (Szent II. János Pál: Levél a művészekhez. Vatikánváros, 1999. április 4.)

Katolikus kultúra

Az Egyház kulturális javai a keresztény közösség közvetlen öröksége és tulajdona. Egyidejűleg a keresztény üzenet általános dimenziója alapján, bizonyos értelemben az emberiség egészéhez tartoznak. (Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottsága: Az egyházi múzeumok pasztorális szerepe. Körlevél)

Dokumentumok

Az Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottságának dokumentumgyűjteménye, valamint további dokumentumok az Egyház kulturális javaival, azok védelmével és gondozásával kapcsolatban.

Bibliográfia

… a polgári társadalommal való együttműködés és közös munka már akkor is egyszerűbbé válik, ha az egyházi könyvtárak az országos informatikai hálózat által bibliográfiai adataikat megosztják. (Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottsága: Egyházi könyvtárak szerepe az Egyház missziójában)