Országos Katolikus Gyűjteményi Központ

Az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ, mint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia egyik központi intézménye múzeumi, könyvtári és levéltári szakterületen fejti ki tevékenységét.

KÖNYVTÁR

LEVÉLTÁR

MÚZEUM

Országos Egyházművészeti és Műemléki Tanács (OEMT)

ORSZÁGOS KATOLIKUS GYŰJTEMÉNYI KÖZPONT

Az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ, mint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia egyik központi intézménye múzeumi, könyvtári és levéltári szakterületen fejti ki tevékenységét. Szorgalmazza és elősegíti a gyűjtemények munkatársainak szakmai továbbképzését, valamint összesíti az egyházi gyűjtemények működésére vonatkozó beszámolókat. A hazai egyházi műtárgyállomány folyamatos és tervszerű nyilvántartásáról – szakmai csoportok igénybevételével – gondoskodik és megszervezi a központi számítógépes nyilvántartást.

Figyelemfelhívás!

Intézményünk tudomására jutott, hogy műtárgy-piacon nagy értékű kegytárgyakkal (pl. Ozsvári Csaba által készített kehely) kereskednek, melyek eredete nem tisztázott. Ilyen esetekben, ha az eredet nem igazolt, nagyon megfontoltan tanácsos eljárni!

Az OKGyK igazgatója az aprónyomtatványok feldolgozásával foglalkozó gyűjtemények, valamint az aprónyomtatványok iránt érdeklődők figyelmébe ajánlja ezt a könyvet.
Majoros Katalin (OKGyK) recenziója a műről.

HÍREK, INFORMÁCIÓK

 

Ragyog a felújított kolozsvári Szent Mihály-templom – KÉPGALÉRIÁVAL (Magyar Kurír)

Az Egri Érseki Palota Turisztikai és Látogatóközpont tisztelettel meghívja Önt és családját 2022. augusztus 18-án 17 órai kezdettel „Jézus Szíve, légy velem“ című kiállításának megnyitójára, amelyet a 100. Szív-búcsú alkalmából rendezett a mezőkövesdi Matyó Múzeum

Visszakerült a helyére a mindszenti templom 100 alakos főoltárképe (Szeged-Csanádi Egyházmegye)

Káptalani jelentések a magyar piaristák 33 évéről (1943–1976) (Piarista Levéltár)

21. századi hang- és videótechnika a Nagyboldogasszony-székesegyházban (Győri Egyházmegye)

Tematikus numizmatikai gyűjteménnyel gazdagodott a Pécsi Egyházmegye (Magyar Kurír)

Fel kell helyezni Türjét hazánk turisztikai térképére – A felújított premontrei prépostsági templom (Magyar Kurír)

Időkapszulát találtak a veszprémi ferences templom felújítása során (Veszprémi Főegyházmegye)

A szabolcsi földvár és templom is felkerült a történelmi emlékhelyek listájára (Magyar Kurír)

Érsekségi Ékességek 57. rész (Veszprémi Főegyházmegye)

Az én templomom, a mi templomunk – Fotó- és esszépályázatot hirdetünk (Szerkesztőségi közlemény, Magyar Kurír)

A Kiscelli Múzeum és a Szabadkai Városi Múzeum meghívója Schervitz Mátyás budai barokk festő c. kiállítás megnyitójára

Képriport a megújuló Szent Miklós-székesegyházból (Nyíregyházi Egyházmegye)

Érsekségi Ékességek 56. rész (Veszprémi Főegyházmegye)

Augusztustól újra látogatható a váci püspöki palota (Magyar Kurír)

Szakmai díjjal tüntették ki Pannonhalmi Főapátsági Levéltár igazgatóját (Pannonhalmi Főapátság)

Penészmentesítés az NKA támogatásával (Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár)

Püspöki áldás a dunaújvárosi templom új üvegablakára (Székesfehérvári Egyházmegye)

Érsekségi Ékességek 55. rész (Veszprémi Főegyházmegye)

Az OSZK-ban újult meg a magyar nyelvemléket is tartalmazó, Częstochowában őrzött latin nyelvű kódex (Országos Széchényi Könyvtár)

Teológiai könyvtár az ország szívében – Beszélgetés Török Beátával, a Sapientia Könyvtár vezetőjével (Magyar Kurír)

Visszakerült eredeti helyére a székesfehérvári Szent István-székesegyház főoltárképe (Magyar Kurír)

Könyv- és papírrestaurátor szakmai képzés (Országos Széchényi Könyvtár)

Megújult a 15. századi misekönyv (Pannonhalmi Főapátság)

Érsekségi Ékességek 54. rész (Veszprémi Főegyházmegye)

Megújult a világörökség részét képező Ókeresztény Mauzóleum Pécsen (Magyar Kurír)

Kétszáz éves lett a templom, Dorozsma legnagyobb kincse (Szeged-Csanádi Egyházmegye)

Látogatható a Székeskáptalani Levéltár és az állandó kiállítás (Pécsi Egyházmegyei Levéltár)

Hálát adtak a hívek, hogy megújult a szarvasi Szent Klára-templom (Szeged-Csanádi Egyházmegye)

Felhívás az Ars Sacra Fesztiválhoz való csatlakozásra (Ars Sacra Alapítvány)

Könyvtár

Az egyházi tulajdonú könyvtárak – ahol megőrzik és hozzáférhetővé teszik minden korok emberi és keresztény kultúrájának emlékeit – a tudás kimeríthetetlen tárházát képezik, melyből a teljes keresztény közösség és a polgári társadalom is a jelenben képes megismerni saját múltjának emlékét.
(Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottsága: Egyházi könyvtárak szerepe az Egyház missziójában)

Levéltár

Az egyházi levéltárak a személyeket és eseményeket illetően keletkezett hamisítatlan és spontán dokumentáció megőrzésével az Egyház életének emlékét ápolják és a Tradíció értelmét juttatják kifejezésre
(Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottsága: Az egyházi levéltárak szerepe a lelkipásztori életben. Körlevél)

Múzeum

Az egyházi múzeumot ezért az egyes részegyházakba integrált, és a többi ott működő intézménnyel kölcsönhatásban lévő alkotórésznek kell tekinteni … Mivel szorosan kötődik az Egyház küldetéséhez, mint annak részese, nem veszti el lényegi célját és használati rendeltetését.
(Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottsága: Az egyházi múzeumok pasztorális szerepe. Körlevél)

OEMT

A magyar műemléki állomány közel egyharmada egyházi tulajdonban van. Ezek fenntartása és folyamatos gondozása egyrészt az egyházat a múlt iránti tiszteletre és a műemlékvédelmi előírások köteles betartatására kötelezi, másrészt súlyos anyagi terhet ró az egyes egyházmegyékre (és egyházközségekre).
A magyar örökségvédelem szolgálata tehát az egyházi és az állami hatóságok szoros együttműködését igényli.

ORSZÁGOS KATOLIKUS GYŰJTEMÉNYI KÖZPONT

A Gyűjteményi Központ a magyar katolikus egyház könyvtári, levéltári, műtárgy és műemlék állományát nem csupán a nemzeti örökség, hanem az egyetemes egyház és az európai kultúra egészének örökségeként értékeli, és lehetőségeinek határain belül munkájával következetesen szolgálja.

LÁTOGASSON EL ALÁBBI OLDALAINKRA

Szakrális művészet

Azt mondottuk: az Egyház és a művészet az emberért van, az ember eszményeiért, igazságáért és valóságának felfedezéséért. S mindezt a jelen órában, az „aggiornamento”-ban, – hogy a II. Vatikáni Zsinat kifejezését használjuk.
(Szent II. János Pál: Beszéd a művészekhez és az újságírókhoz. München 1980. nov. 19.)

Műtárgyvédelem

Az Egyház mindig is vallotta magáról, hogy az emberi értékek ismerője, minden korszakban támogatta a szabad művészetek fejlődését, és biztosította az evangelizációs küldetésének teljesítésére rendelt műalkotások gondozását. (Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottsága: Az egyházi kulturális javak leltározásának és katalogizálásának szükségessége és sürgőssége)

Művészek

… a művész már valami létezőt használ föl, aminek formát és jelentést ad. Ez az istenképmás ember sajátos tevékenysége. (Szent II. János Pál: Levél a művészekhez. Vatikánváros, 1999. április 4.)

Katolikus kultúra

Az Egyház kulturális javai a keresztény közösség közvetlen öröksége és tulajdona. Egyidejűleg a keresztény üzenet általános dimenziója alapján, bizonyos értelemben az emberiség egészéhez tartoznak. (Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottsága: Az egyházi múzeumok pasztorális szerepe. Körlevél)

Dokumentumok

Az Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottságának dokumentumgyűjteménye, valamint további dokumentumok az Egyház kulturális javaival, azok védelmével és gondozásával kapcsolatban.

Bibliográfia

… a polgári társadalommal való együttműködés és közös munka már akkor is egyszerűbbé válik, ha az egyházi könyvtárak az országos informatikai hálózat által bibliográfiai adataikat megosztják. (Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottsága: Egyházi könyvtárak szerepe az Egyház missziójában)