Országos Katolikus Gyűjteményi Központ

Az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ, mint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia egyik központi intézménye könyvtári, levéltári és múzeumi szakterületen fejti ki tevékenységét.

KÖNYVTÁR

LEVÉLTÁR

MÚZEUM

Országos Egyházművészeti és Műemléki Tanács (OEMT)

ORSZÁGOS KATOLIKUS GYŰJTEMÉNYI KÖZPONT

Az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ, mint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia egyik központi intézménye múzeumi, könyvtári és levéltári szakterületen fejti ki tevékenységét. Szorgalmazza és elősegíti a gyűjtemények munkatársainak szakmai továbbképzését, valamint összesíti az egyházi gyűjtemények működésére vonatkozó beszámolókat. A hazai egyházi műtárgyállomány folyamatos és tervszerű nyilvántartásáról – szakmai csoportok igénybevételével – gondoskodik és megszervezi a központi számítógépes nyilvántartást.

HÍREK, INFORMÁCIÓK

 

Padányi Biró Márton püspök síremléke újra látogatható a veszprémi várnegyedben (Veszprémi Főegyházmegye)

Érsekségi Ékességek 107. rész (Veszprémi Főegyházmegye)

Bencés nővérek hajdani patikáját őrzi a Vatikáni Múzeum (Magyar Kurír) 

Az ikonok az ábrázolt személyekkel való találkozásra hívnak minket – rendkívüli tárlatvezetést tartottak a Görögkatolikus Múzeumban (Nyíregyházi Egyházmegye)

Már-már űrtechnológiával dolgozzák fel a levéltári iratokat (Magyar Nemzeti Levéltár)

Magyar emlékek nyomában Itália levéltáraiban – Domokos György a PPKE BTK Vestigia Kutatócsoportjáról (Magyar Kurír)

Barokk Szent Mihály-dombormű töredéke bukkant elő a pesti belvárosban (Magyar Kurír)

Üveg- és tűzzománc csoda (romkat.ro)

Új könyv a görögkatolikus egyház művészetéről (Nyíregyházi Egyházmegye)

Ferenc pápa a „szépség diakóniája” mozgalomhoz: művészi ihlettel forduljatok Isten felé! (Vatican News)

Érsekségi Ékességek 106. rész (Veszprémi Főegyházmegye)

Ahol Isten jelen van – Gyurácz-Németh Teréz amatőr alkotó ikonjait és akvarelljeit bemutató önálló kiállítás nyílt február 15-én Győrben, a Triangulum Galériában (Győri Egyházmegye)

Látogatóban Molnár C. Pál egykori műtermében (romkat.ro)

Püspöklexikon az interneten – 2024.02.15. (Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár)

Egy Istenarc van elrejtve bennem (Váci Egyházmegye)

Testet adott a krisztusi szeretetnek (Szeged-Csanádi Egyházmegye)

Szűz Mária választott vitéze – Fotó-dokumentációs kiállítás Szent László királyunkról (Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye)

Szent István is láthatta volna (kultura.hu)

Molnár-C. Pál – egy festményével – 2024-ben visszatért Rómába (Magyar Kurír)

Az MMA Kiadó tisztelettel meghívja Önt és kedves barátait Horváth Hilda VARGA PÉTER című kötetének bemutatójára. Időpont: 2024. február 19. hétfő 17:00, helyszín: Magyar Művészeti Akadémia irodaháza, Rendezvényterem, 1062 Budapest, Andrássy út 101. bejárat a Bajza utca felől (MMA Kiadó)

Az ikonok megszólítanak – Exkluzív tárlatvezetés a Görögkatolikus Múzeumban (Görögkatolikus Múzeum – Nyíregyházi Egyházmegye)

Négy Árpád-kori oklevél konzerválása (Pannonhalmi Főapátsági Levéltár)

Megjelent a Collectanea Sancti Martini X. (Pannonhalmi Főapátsági Levéltár)

Érsekségi Ékességek 105. rész (Veszprémi Főegyházmegye)

El Greco: Bűnbánó Magdolna (romkat.ro)

Egy latin feliratos szenteltvíz-hintő a Hónap kincse a Nemzeti Múzeumban! (Magyar Nemzeti Múzeum)

A kimondhatatlant ki lehet fejezni formával – Sadecky Kati keramikusnál jártunk (Magyar Kurír)

Tárlatvezető applikációval segíti a turistákat az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye (Magyar Kurír)

Meghívó a premontrei rend gödöllői megtelepedésének 100 éves évfordulójára meghirdetett jubileumi időszak keretében tartandó rend- és iskolatörténeti kiállítás megnyitójára, mely február 29-én kerül megrendezésre a Gödöllői Királyi Kastély Lovardájában (Gödöllői Premontrei Apátság)

Átadták a zirci műemlékkönyvtár eredeti állapotában helyreállított kis galériáját (Magyar Kurír)

Megnyitották a fejedelmi palotát Gyulafehérváron (romkat.ro)

Ifjú művészek kiállítása nyílt a Martineumban (Székely János megyéspüspök honlapja)

Különleges falképekre bukkantak a veszprémi várnegyed épületeinek megújításakor (epiteszforum.hu)

A zirci műemlék könyvtárba kerül Borsa Gedeon hagyatéka (kultura.hu)

OSZK 70 – BORSA 100 Ünnep Zircen (Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár)

Herpályi templomrom, Berettyóújfalu (muemlekem.hu)

Pannonhalma legféltettebb kincsei (kultura.hu)

Pálos Frigyes atya rendhagyó köszöntése 100. születésnapján (Váci Egyházmegye)

Luigi Benedicenti: Don Bosco és II. János Pál pápa Chieriben (romkat.ro)

MEGHÍVÁS – Csatlakozzon programjaival az ARS SACRA Fesztiválhoz! XVIII. ARS SACRA FESZTIVÁL – 2024. SZEPTEMBER 14-22. (Ars Sacra Alapítvány)

Egyháztörténeti monográfia a magyar görögkatolikusságról – Interjú a szerzővel, Véghseő Tamással (Magyar Kurír)

Konferenciafelhívás EGYHÁZ-LÁTOGATÁS – Helyzetkép, kérdések, tanulságok a veszprémi római katolikus egyházmegye templomainak adatgyűjtése nyomán (Veszprémi Főegyházmegyei Könyvtár és Levéltár)

Mikes János püspök életéről szóló könyvet mutattak be Szombathelyen (Magyar Kurír)

A váci püspöki palota idén is csatlakozik az idegenvezetők világnapjához (Váci Egyházmegye)

Kalocsai e-kutatásról a Családfa Magazin újévi számában – 2024.01.26. (Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár)

Szent Pál Titusszal és Timóteussal, mozaikrészlet a monreale-i katedrálisból (romkat.ro)

A veszprémi szeminárium Pázmány Körének könyvtára – Érsekségi ékességek 104. (Veszprémi Érsekség – Magyar Kurír)

Isten vezette a kezemet kezdetektől fogva – Beeri Dávid festőművész műtermében (Magyar Kurír)

Boldog Özséb-ünnep és a megújított márianosztrai pálos kiállítás átadása (Magyar Pálos Rend)

Előadók jelentkezését várják a VII. Scriptorium Konferenciára (OKGyK – Magyar Kurír)

Saul megtérése, avagy Pál megszületése, ahogy Caravaggio látta (Magyar Kurír)

Minősített könyvtár címmel ismerték el a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Könyvtárát (Magyar Kurír)

Magyar Himnusz kiállítás megnyitója – beszámoló (Székesfehérvári Egyházmegye)

Helyükre kerültek az oltárképek a bazilikában (Egri Főegyházmegye)

„…ki most tétlenségben marad, nincs jövője”. 175 éves a Szent István Társulat – 11. rész (Országos Széchényi Könyvtár)

A kultúra a kultuszból nő ki – Pannonhalmán ünnepelték a magyar kultúra napját (Magyar Kurír)

Könyvtár

Az egyházi tulajdonú könyvtárak – ahol megőrzik és hozzáférhetővé teszik minden korok emberi és keresztény kultúrájának emlékeit – a tudás kimeríthetetlen tárházát képezik, melyből a teljes keresztény közösség és a polgári társadalom is a jelenben képes megismerni saját múltjának emlékét.
(Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottsága: Egyházi könyvtárak szerepe az Egyház missziójában)

Levéltár

Az egyházi levéltárak a személyeket és eseményeket illetően keletkezett hamisítatlan és spontán dokumentáció megőrzésével az Egyház életének emlékét ápolják és a Tradíció értelmét juttatják kifejezésre
(Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottsága: Az egyházi levéltárak szerepe a lelkipásztori életben. Körlevél)

Múzeum

Az egyházi múzeumot ezért az egyes részegyházakba integrált, és a többi ott működő intézménnyel kölcsönhatásban lévő alkotórésznek kell tekinteni … Mivel szorosan kötődik az Egyház küldetéséhez, mint annak részese, nem veszti el lényegi célját és használati rendeltetését.
(Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottsága: Az egyházi múzeumok pasztorális szerepe. Körlevél)

OEMT

A magyar műemléki állomány közel egyharmada egyházi tulajdonban van. Ezek fenntartása és folyamatos gondozása egyrészt az egyházat a múlt iránti tiszteletre és a műemlékvédelmi előírások köteles betartatására kötelezi, másrészt súlyos anyagi terhet ró az egyes egyházmegyékre (és egyházközségekre).
A magyar örökségvédelem szolgálata tehát az egyházi és az állami hatóságok szoros együttműködését igényli.

ORSZÁGOS KATOLIKUS GYŰJTEMÉNYI KÖZPONT

A Gyűjteményi Központ a magyar katolikus egyház könyvtári, levéltári, műtárgy és műemlék állományát nem csupán a nemzeti örökség, hanem az egyetemes egyház és az európai kultúra egészének örökségeként értékeli, és lehetőségeinek határain belül munkájával következetesen szolgálja.

LÁTOGASSON EL ALÁBBI OLDALAINKRA

Szakrális művészet

Azt mondottuk: az Egyház és a művészet az emberért van, az ember eszményeiért, igazságáért és valóságának felfedezéséért. S mindezt a jelen órában, az „aggiornamento”-ban, – hogy a II. Vatikáni Zsinat kifejezését használjuk.
(Szent II. János Pál: Beszéd a művészekhez és az újságírókhoz. München 1980. nov. 19.)

Műtárgyvédelem

Az Egyház mindig is vallotta magáról, hogy az emberi értékek ismerője, minden korszakban támogatta a szabad művészetek fejlődését, és biztosította az evangelizációs küldetésének teljesítésére rendelt műalkotások gondozását. (Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottsága: Az egyházi kulturális javak leltározásának és katalogizálásának szükségessége és sürgőssége)

Művészek

… a művész már valami létezőt használ föl, aminek formát és jelentést ad. Ez az istenképmás ember sajátos tevékenysége. (Szent II. János Pál: Levél a művészekhez. Vatikánváros, 1999. április 4.)

Katolikus kultúra

Az Egyház kulturális javai a keresztény közösség közvetlen öröksége és tulajdona. Egyidejűleg a keresztény üzenet általános dimenziója alapján, bizonyos értelemben az emberiség egészéhez tartoznak. (Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottsága: Az egyházi múzeumok pasztorális szerepe. Körlevél)

Dokumentumok

Az Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottságának dokumentumgyűjteménye, valamint további dokumentumok az Egyház kulturális javaival, azok védelmével és gondozásával kapcsolatban.

Bibliográfia

… a polgári társadalommal való együttműködés és közös munka már akkor is egyszerűbbé válik, ha az egyházi könyvtárak az országos informatikai hálózat által bibliográfiai adataikat megosztják. (Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottsága: Egyházi könyvtárak szerepe az Egyház missziójában)