Országos (Katolikus) Egyházművészeti és Műemléki Tanács (OEMT)

A magyar műemléki állomány közel egyharmada egyházi tulajdonban van. Ezek fenntartása és folyamatos gondozása egyrészt az egyházat a múlt iránti tiszteletre és a műemlékvédelmi előírások köteles betartatására kötelezi, másrészt súlyos anyagi terhet ró az egyes egyházmegyékre (és egyházközségekre).
A magyar örökségvédelem szolgálata tehát az egyházi és az állami hatóságok szoros együttműködését igényli. Ennek érdekében a Magyar Katolikus Püspöki Kar 1967. március 17-én tartott konferenciáján, háromtagú püspökkari bizottságot létesített az Országos Műemléki Felügyelőséggel (OMF) való kapcsolat kiegyensúlyozottabb megteremtése céljából. A rendszerváltást követően 1990 óta a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az Országos Katolikus Egyházművészeti és Műemléki Tanácsot az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ mellé rendelte. Azóta mindkét hivatal az MKPK központi intézményeként működik.
A Tanács egyházi és világi szakemberekből áll, akiket az egyházmegyék főpásztorai saját hatáskörükben neveznek ki. A Tanáccsal párhuzamosan működnek az egyházmegyei szervezetek amelyek a helyi főpásztorok rendelkezésére állnak.
Az Országos Tanács szakmailag támogatja a II. Vatikáni Zsinat liturgikus rendelkezéseinek megfelelően a műemléki templomok szakszerű felújítását és az újonnan épülő katolikus templomok esztétikailag igényes és megjelenésében korszerű építészeti megfogalmazását.
Az Országos Tanács tiszteletben tartja az egyes egyházmegyék bizottságainak működését, ugyanakkor készségesen áll a műemléki tervtárgyalások és műtárgy-zsűrik rendelkezésére.

Az OEMT kezdeményezésére illetve közreműködésével megjelent kiadványok:
Cserháti József Dr. – Esze Tamás: Egyházi épületek és műtárgyak gondozása. Bp.: Képzőművészeti Alap Kiadóváll., 1971.
Levárdy Ferenc: Magyar templomok művészete. Bp.: Szent István Társulat, 1982.
A liturgikus berendezési tárgyak és eszközök művészete (Bp.: OEMT, 1968. Iránymutatás a szakrális terek kialakításához a II. Vatikáni Zsinat után.)

Az OEMT előzményeivel és tevékenységével foglalkozó szakirodalom:
Bizzer István: A modern szakrális falképfestészet „római” vonulata Magyarországon, 1930-1950 (Doktori disszertáció, ELTE Bölcsészettudományi Kar)
Blümelhuber Ferencz: Az egyházi művészet régészeti és gyakorlati kézikönyve. Esztergom: Horák Egyed betűivel 1873.
Blümelhuber Ferencz: Műtörténeti kalauz. Esztergom 1874.
Braun József S.J.: A főpapi ruhák története nyugaton. Temesvár 1901. (OSzK)
Czobor Béla: A középkori egyházi művészet kézikönyve Otte Henrik nyomán a magyar viszonyokhoz alkalmazva. Bp.: Hunyadi Mátyás, 1875.
Czobor Béla: Az egyházi művészetek hazánkban. Bp. 1879.
Czobor Béla: A kereszténység műarcheológiai encyklopédiája. 1-2 rész. Bp. 1880-83.
Czobor Béla: Az egyházi öltönyökről Bp. 1881.
Divald Kornél: Magyar művészettörténet. Bp. Szent István Társulat 1927. (www.ppek.hu/facsimile)
Divald Kornél: A magyar iparművészet története. Bp. Szent István Társulat 1929. (www.ppek.hu/facsimile)
Somogyi Antal: Vallás és modern művészet. Bp.: Szent István Társulat 1927. (www.ppek.hu/facsimile)
Somogyi Antal: Modern katolikus művészet. Bp.: Szent István Társulat 1933.
Somogyi Antal: Székesfehérvár. Művészet és város. Bp.: Officina 1939.
Somogyi Antal: Modern egyházművészet Magyarországon. In Katolikus írók új magyar kalauza. Bp., Ardói Irodalmi és Könyvkiadó Vállalat, 1940. p 348-377.
Fieber Henrik: Korszerű egyházi művészet. Bp. 1913.
Fieber Henrik: Modern művészet. Bp. 1914.
P. Szűcs Julianna: A központi Egyházművészeti Hivatal szerepe a kor magyar egyházművészetében. 1930.-1940. In Ars Hungarica 1974/1 159-190.
P. Szűcs Julianna: A városmajori templom építéstörténete és kora. In Ars Hungarica 1977/1 61-85.
P. Szűcs Julianna: Az egyházművészet útja a római iskola felé. In Ars Hungarica 1981/1 55-75.
Jajczay János: Mai magyar egyházművészet. [Bp.]: Révai é.n.
Jajczay János: A művészet hódolata az Eucharisztia előtt. Bp.: Szent István Társulat 1938. (www.ppek.hu)
Erdőssy Béla: Korunk magyar egyházművészete. Bp. 1981. (2. bőv. Kiad. 1983.)
Egyházi Műipar, Bp., 1900. jan. 15.-1913. márc. 30.: egyházi iparművészeti szaklap. / Rétay és Benedek Egyházi-Műipar-Intézetének Házilapja- Megj. havonta, össz. 131 sz. Szerk. Aczél Lajos, 1900. X. 15: Cziklay Lajos, 1907. II. 28: Rétay Kálmán: Ny: Hunyadi Mátyás ny., 1905. II. 15: Stephaneum. 88.
Egyházművészeti Lap. Budapest 1880. jan.1 – 1886. jan. 15. Szerk.: Czobor Béla
Egyházi építészet. 1991-től. Szent Maximilián Lap- és Könyvkiadó

Hírek, cikkek, tanulmányok:
260 éves templomot áldottak meg Tiszavasváriban – képriport (Nyíregyházi Egyházmegye)
Templomot festettek, de bennük is nyomot hagyott Isten temploma – a székesegyház művészei a kétéves festésről (Nyíregyházi Egyházmegye)
A KÖZTI I. díjas pályaműve a Zsámbéki romtemplom tervpályázaton (epiteszforum.hu)
Szakrális építészet kiállításmegnyitó (epiteszforum.hu)
Új fényt kapott, új szépségében tündököl a nyíregyházi görögkatolikus templom – újraszentelték a megújult nyíregyházi Szent Miklós-székesegyházat (Nyíregyházi Egyházmegye)
Az utolsó betű is felkerült a székesegyház falára (Nyíregyházi Egyházmegye)
A kövesdi templomrom és környezetének helyreállítása (epiteszforum.hu)
Az oskolamester-ház titka (orszagut.com)
Végéhez közeledik a nyíregyházi Szent Miklós-székesegyház belső festése (Magyar Kurír)
Megkezdődtek a tervásatások az egykori koronázóbazilika területén Székesfehérváron (Magyar Kurír)
Így kerültek napvilágra az abaújvári templom falképei (muemlekem.hu)
Cserépváraljai templomfelújítás és Micélium tudásközpont nyerte az idei Média Építészeti Díját (epiteszforum.hu)
Újabb templomot is azonosítottak a topográfiai program során – Tomajmonostora temploma (muemlekem.hu)
Év végéig a régi-új helyén áll majd a fogadalmi Mária-oszlop Kolozsváron (romkat.ro)
Megkezdődött a pápai Nagytemplom felújítása (epiteszforum.hu)
Miklapuszta középkori templomát tárták fel régészek (kultura.hu)
Törekvés Isten felé – A Szent Kozma és Damján templom szakrális épületként való hangsúlyozása (epiteszforum.hu)
Az egyik legrégebbi pálos kolostort fedezték fel a Magyar Nemzeti Múzeum régészei (Magyar Kurír)
Szent László-legendát ábrázoló falfestményt fedeztek fel Sepsikőröspatakon (romkat.ro)
A ferences rend építészete volt a szakrális építészeti és belsőépítészeti konferencia témája (Magyar Kurír)
Ipolyság: újra feltárják a premontrei apátságot (muemlekem.hu)
Szent Mór nyomában – Székely Bertalan freskói tekinthetők meg tárlatvezetéssel a pécsi székesegyházban (Pécsi Egyházmegye)
Mentenék a templomot, amelynek tényleg nincs párja (muemlekem.hu)
Kereszt a torony csúcsán (Győri Egyházmegye)
Szenzáció: Szent István király első ezüstdénárját találták meg a veszprémi várhegyen (Magyar Kurír)
Égbe szökő romanika – A szépséges lébényi templom (Magyar Kurír)
Megnyílt a veszprémi vár munkaközi állapotát bemutató kiállítás (Magyar Kurír)
Hogy mire való – A cserépváraljai Munkás Szent József templom felújítása (epiteszforum.hu)
Újjászületett erdélyi templomok (orszagut.com)
Magyar Örökség-díjat kapott a gyulafehérvári székesegyház (romkat.ro)
Gondolatok a liturgikus térről (romkat.ro)
Az életbe visszatérő emlék (orszagut.com)
Izgalmas felfedezések, titkok és talányok Bélapátfalván – Megújulóban a ciszterci apátsági templom (Magyar Kurír)
Gyönyörűen megújult a váci Nagyboldogasszony-székesegyház belső tere (Magyar Kurír)
A szent és a profán diszkrepanciája – Görögkatolikus Múzeum, Nyíregyháza (epiteszforum.hu)
A Tejfalusy Ház revitalizációs felújítása (epiteszforum.hu)
Az építészet nagyon jó médium a dolgok megfejtésére – Interjú a 70 éves Golda Jánossal (Magyar Kurír)
Idén is megrendezik a szentendrei nyitott templomok hétvégéjét (Magyar Kurír)
Régészeti feltárások a Nagyszeminárium előudvarán – WIP’23 hírek  (Veszprémi Főegyházmegye)
Nyitott templomok hétvégéje Szentendrén (epiteszforum.hu)
9 hónap alatt épült Szakoly most felszentelt római katolikus temploma (epiteszforum.hu)
Végéhez közeledik a bakonybéli bencés monostor udvarának régészeti feltárása (Magyar Kurír)
Két jelentős, középkori eredetű műemlék templom környezetét rendezik (epiteszforum.hu)
A balatoni táj lelki arca – Templomok nyomában a magyar tenger körül (Magyar Kurír)
13. századi templomrom újult meg a Balaton-felvidéken (Magyar Kurír)
Pasztorációs központ kialakítása Veszprém egykori piarista épületegyüttesében (epiteszforum.hu)
A veszprémi várban található Szent Imre Templom felújítása – múlt és jelen összekapcsolódása (epiteszforum.hu)
Élettel telítődő templomfalak – képriport a székesegyház belső festéséről (Nyíregyházi Egyházmegye)
ROM Vándor: megújult a Kövesdi templomrom (epiteszforum.hu)
Megszépül az ország egyik legfontosabb modern temploma (epiteszforum.hu)
Szerzetessírok rajzolhatják ki Bakonybélben a korai Árpád-kori monostor kerengőfolyosóját (Magyar Kurír)
Elveszett, majd megtalált középkor – 13. századi templomot rekonstruáltak Kisdörgicsén (Magyar Kurír)
Kisdörgicsén szép csendben tető alá került egy középkori templomrom (epiteszforum.hu)
Jeruzsálem: befejeződtek az ásatási munkálatok a Szent Sír komplexumban (Vatican News)
Karnyújtásra a mennytől – Megújult a váci székesegyház kupolafreskója (Magyar Kurír)
Itt a legújabb sétakönyv nyárra – Templomséták a Balaton körül (epiteszforum.hu)
Visszafogott, de karakteres templomegyüttest adtak át Dél-Angliában (epiteszforum.hu)
Rom volt, templom lett: a történelem meghaladása (architextura.hu)
Régészeti ásatás Pannonhalmán (Pannonhalmi Főapátsági Levéltár)
„Az Egyház otthon és menedék” – Érseki áldással nyílt meg a megújuló veszprémi Várnegyed (Magyar Kurír)
Megtisztulás – A veszprémi Szent Mihály Főszékesegyház felújításáról (epiteszforum.hu)
KOMPOZIT: A veszprémi ferences műemlékegyüttes felújítása és fejlesztése (epiteszforum.hu)
A hűvös elegancia templomai – Szakrális építészet ­a reformkorban (kultura.hu)
Utalás egy ősi kincsre – A Gellért-hegyi sziklatemplom (epiteszforum.hu)
BTM: török ajtót és graffitit találtak a belvárosi plébániatemplomban (www.muemlekem.hu)
A veszprémi Kis-Szeminárium épületének felújítása (epiteszforum.hu)
Pusztulás helyett mennybemenetel (orszagut.com)
A veszprémi Nagy-Szeminárium felújítása (epiteszforum.hu)
ICOMOS díjat kapott székesfehérvári székesegyház belső felújítása (Székesfehérvári Egyházmegye)
Zajlanak az egri bazilika felújítási munkálatai – Fókuszban az északi torony (Magyar Kurír)
Kiírták a zsámbéki romtemplom rekonstrukciójának pályázatát (epiteszforum.hu)
Elindult a veszprémi várnegyedben zajló felújítási projekt weboldala (Magyar Kurír)
A veszprémi Érseki Palota felújítása (epiteszforum.hu)
Ják, Szent György templom liturgikus terének megújítása – Jahoda Róbert és munkatársainak II. díjas terve (epiteszforum.hu)
Kántorjánosi görögkatolikus temploma a 19. században (Nyíregyházi Egyházmegye)
Időkapszulákat helyeztek el a megújult veszprémi Szent Mihály-főszékesegyházban (Magyar Kurír)
A Szent Mihály-templom tornya (romkat.ro)
Tér, forma, gyülekezet – Fehérváry Jákó és Hartmann Gergely a templomépítészetről tartott előadást (Magyar Kurír)
Bemutatták az Anna-réti engesztelőkápolna terveit (Esztergom – Budapesti Főegyházmegye)
KOMPOZIT: a veszprémi Gizella Kápolna megújítása (epiteszforum.hu)
Megújul az apátsági templom Bélapátfalván (Magyar Kurír)
Történeti és műemléki kincsek kerültek elő a veszprémi várnegyed megújítása során (Magyar Kurír)
Enyészet vagy új szerep? (orszagut.com)
A veszprémi Szent György-kápolna és környezetének megújulása (epiteszforum.hu)
Megújult a csongrádi templom (Magyar Kurír)
A templom legyen pompás – Látogatás a budapest-pesterzsébeti görögkatolikus templomban (Magyar Kurír)
Templomfestés a Szent Miklós-székesegyházban (Nyíregyházi Egyházmegye)
Sikeresen helyreállították a kolozsvári Szent Mihály-templom üvegablakát (romkat.ro)
Civilek mentik a felvidéki román kori templomot (muemlekem.hu)
Veszprém: A Szent Mihály Főszékesegyház megújítása (epiteszforum.hu)
Pápai áldást és püspöki oklevet kaptak a székesfehérvári bazilika felújításában közreműködők (Magyar Kurír)
Az Örökzöld Klub meghívója – A váci Püspöki Palota kertjének múltja és jövője (Váci Egyházmegye)
– A győri székesegyház régi harangjai (hitvallas.hu)
Egy hely – A Kőbányai Szent László-templom és a Kőbányai Szent László Gimnázium (epiteszforum.hu)
Felújították a révfülöpi Munkás Szent József-templomot (epiteszforum.hu)
Befejeződött a váci székesegyház laternájának felújítása (Magyar Kurír)
Történelmi jelentőségű leletek a Szent György kápolna alatt (Veszprémi Érsekség – youtube)
Megtalálták a 300 éves templom első plébánosának sírját – Befejeződtek a feltárások a tamási templomban (Pécsi Egyházmegye)
Adományokból épülhet meg az Anna-réti kápolna? Gyűjtést szervezett a hegyvidéki önkormányzat (epiteszforum.hu)
Barokk revival – a szolnoki Belvárosi templom felújítása (epiteszforum.hu)
Árpád-kori templom belsejének szentelése Csempeszkopácson (Szombathelyi Egyházmegye)
Veszprém: végül Waltherr Gida üvegablakait veszik alapul a székesegyház felújításánál (epiteszforum.hu)
Erdély legrégebbi máig megmaradt tetőszerkezetét fedezték fel a magyarvistai református templomban (Magyar Kurír)
A hit és a hatalom házai – Középkori nógrádi várak és templomok (kultura.hu)
A Váncza Művek épülete és Rátgéber László terve nyerte az idei Média Építészeti Díját – Egy ház a többi között – Derekegyház új templomáért (epiteszforum.hu)
„…Emberrűl s állandójul”– A volt Szolnoki Ferences rendház felújítása (epiteszforum.hu)
A 3h építésziroda tervei szerint újul meg a váci székesegyház (epiteszforum.hu)
Az egykori káptalan ásatási területére látogattak a Vasvár-Szombathelyi Székeskáptalan tagjai (Magyar Kurír)
Középkori leletekre is bukkantak a bakonybéli bencés monostor feltárásakor (Magyar Kurír)
Az iszlám előtti korból származó keresztény monostorra bukkantak az Egyesült Arab Emírségekben (Magyar Kurír)
Otthont adni Istennek – Alapításának kétszáz éves évfordulóját ünnepelte a Bakáts téri plébánia (Magyar Kurír)
Szent Mór ábrázolása a pécsi székesegyházban – Tárlatvezetést tartottak az egyházmegye társvédőszentje ünnepén (Pécsi Egyházmegye)
Több mint 30 katolikus egyházi épület újult meg Salgótarjánban és környékén (Váci Egyházmegye)
Főúri sírra bukkantak a kőszegi Szent Jakab-templomban  (Szombathelyi Egyházmegye)
Megkezdődik Ipolyság legrégebbi épületének a felújítása (felvidek.ma)
Építészeti elismerő oklevelet kapott a Rózsakert, az Egyházmegyei Turisztikai Információs Pont és a Pécsi Egyházmegyei Könyvtár tervezője (Pécsi Egyházmegye)
Európai műemlékvédelmi tendenciák, különös tekintettel a Kárpát-medencére V. (epiteszforum.hu)
Erdő Péter áldotta meg a felújított Assisi Szent Ferenc-főplébánia-templomot a Bakáts téren (Magyar Kurír)
Szent István által alapított bencés monostor maradványait tárták fel Zalaváron (Magyar Kurír)
Időkapszulát emeltek ki a győri székesegyház falából (Magyar Kurír)
A Maulbertsch-főoltárkép központi részlete restaurálás után visszatért Szombathelyre (Magyar Kurír)
Madonna a mészréteg alatt – Freskófeltárás a budapesti Nagyboldogasszony-templomban (kultura.hu)
Ahol Istenhez közel érezzük magunkat – Felszentelték a felújított türjei premontrei templomot (Magyar Kurír)
Ragyog a felújított kolozsvári Szent Mihály-templom – KÉPGALÉRIÁVAL (Magyar Kurír)
Visszakerült a helyére a mindszenti templom 100 alakos főoltárképe (Szeged-Csanádi Egyházmegye)
21. századi hang- és videótechnika a Nagyboldogasszony-székesegyházban (Győri Egyházmegye)
Fel kell helyezni Türjét hazánk turisztikai térképére – A felújított premontrei prépostsági templom (Magyar Kurír)
Időkapszulát találtak a veszprémi ferences templom felújítása során (Veszprémi Főegyházmegye)
A szabolcsi földvár és templom is felkerült a történelmi emlékhelyek listájára (Magyar Kurír)
Leljék örömüket a hívek e templomban mindenkor – a Szent Miklós-székesegyház története korhű levéltári dokumentumok tükrében IV. (Nyíregyházi Egyházmegye)
Képriport a megújuló Szent Miklós-székesegyházból (Nyíregyházi Egyházmegye)
Megújult a világörökség részét képező Ókeresztény Mauzóleum Pécsen (Magyar Kurír)
Kétszáz éves lett a templom, Dorozsma legnagyobb kincse (Szeged-Csanádi Egyházmegye)
Hálát adtak a hívek, hogy megújult a szarvasi Szent Klára-templom (Szeged-Csanádi Egyházmegye)
Újabb ólomüveg ablakkal gazdagodott az eperjesi templom (Magyar Kurír)
A múlt őrzői a jövő megalapozói – Album a Jászárokszállási Szentháromság-templomról (Magyar Kurír)
Találkozási pontok Isten és ember között – Ismertették a veszprémi várnegyed felújítási munkálatait (Magyar Kurír)
Pázmányos régészek sikere – Díjat nyert a balatonszemesi pálos kolostor feltárásáról szóló film (Magyar Kurír)
Megáldották a turbéki kegytemplom restaurált oltárképét (Pécsi Egyházmegye)
Matthias Gusner freskóinak restaurálása a szentgotthárdi ciszterci templomban (szerzetes.hypotheses.org)
Élő kövek – Ingyenes idegenvezetési alkalmak pünkösdvasárnap a pécsi székesegyházban(Pécsi Egyházmegye)
Hitelesítették az Árpád-kori templom alaprajzát a régészek Kelebia határában (Magyar Kurír)
Veszprémi templomok adatbázisa (Veszprémi Érsekség)
A pasztorációnak része a művészet is – A székesfehérvári székesegyház felújítása (Magyar Kurír)
A Bazilika alapkőletételének 200. évfordulójára emlékezünk (Esztergom-Budapesti Főegyházmegye)
Ismét eredeti szépségében tündöklik Szécsi Antal Keresztútja a budapesti Golgota téren (Magyar Kurír)
Különleges templombejárást tartottak Jákon az Árpád-kori épület felújítását vezető szakemberek (Magyar Kurír)
Szakmai napot rendeztek az egyházi gyűjtemények munkatársainak (Magyar Kurír)
A megbékélést kell szolgálnunk, szóval és tettel – Megújult a kaposvári székesegyház (Magyar Kurír)
Megújult a szolnoki Szentháromság-templom (Magyar Kurír)
Közösségi oldalt indított veszprémi érsekség a várnegyed felújításával kapcsolatban (Magyar Kurír)
Történelmi jelentőségű leletekre bukkantak a veszprémi Szent György-kápolna alatt (Magyar Kurír)
Megkezdték a jeruzsálemi Szent Sír bazilika padlózatának felújítását (Vatican News)
Képriport a veszprémi várnegyed felújítás előtt álló egyházi épületeiről (Magyar Kurír)
Márciusban kezdődik a bélapátfalvi apátsági templom felújítása (Magyar Kurír)
Középkori templomot rekonstruáltak a Gerecsében – Kiállítás és beszélgetés a Párbeszéd Házában (Magyar Kurír)
Megszépül az esztergomi Szent István-kápolna (Magyar Kurír)
Sajtótájékoztató a székesegyház felújításáról (Székesfehérvári Egyházmegye)
Ékessége mindent fölülmúljon az egész földön – képriport a székesegyház belső festéséről (Nyíregyházi Egyházmegye)
Befejeződött a szentgotthárdi templom felújítása (Szombathelyi Egyházmegye – youtube)
Újabb leletek kerültek elő (Veszprémi Főegyházmegye)
Könyv jelent meg a kolozsvári Szent Mihály-plébánia 18–19. századi történetéről (Magyar Kurír)
A templom Isten tere – Megújult a székesfehérvári ciszterci templom (Magyar Kurír)
A [nyíregyházi] Szent Miklós-székesegyház története korhű levéltári dokumentumok tükrében III. (Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára)
A  [nyíregyházi] Szent Miklós-székesegyház története levéltári dokumentumok tükrében II. (Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára)
A  [nyíregyházi] Szent Miklós-székesegyház története levéltári dokumentumok tükrében I. (Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára)
Nyilvános bejárásokat szervez az egyházmegye a megújuló veszprémi várban (Magyar Kurír)
Időscsoportok vettek részt rendhagyó tárlatvezetésen a debreceni Szent Anna-székesegyházban (Magyar Kurír)
Az ikon a kinyilatkoztatás magyarázata – Megszépült a miskolci székesegyház (Magyar Kurír)
– Nyilvános bejárásokat szervez az egyházmegye a megújuló veszprémi várban (Magyar Kurír)
– Időscsoportok vettek részt rendhagyó tárlatvezetésen a debreceni Szent Anna-székesegyházban (Magyar Kurír)
– Az ikon a kinyilatkoztatás magyarázata – Megszépült a miskolci székesegyház (Magyar Kurír)
Az ikon a kinyilatkoztatás magyarázata – megszépült a miskolci székesegyház (Hajdúdorogi Főegyházmegye), valamint a belsőleg felújított miskolci székesegyház megáldásáról készült felvétel a Görögkatolikus Médiaközpont youtube-csatornáján
Új premontrei apátsági templom alapkövét tették le Gödöllőn (Magyar Kurír)
Megújult a nógrádszakáli plébániatemplom (Magyar Kurír)
Elismerő oklevélben részesült a Pécsi Egyházmegyei Könyvtár épülete (Pécsi Egyházmegye)
Tabernákulumot áldott meg Székely János püspök Zalaegerszegen (Magyar Kurír)
Marton Zsolt püspök megáldotta a Nógrád megyei Kisecset felújított templomát (Magyar Kurír)
Ismeretterjesztő konferenciát tartottak a váci dóm nagyszabású rekonstrukciójáról (Magyar Kurír)
Egy templom nyomában – Ásatások kezdődtek a vasvári Szent Mihály-dombon (Magyar Kurír)
Összefogtak a templomért – Megújult a vasegerszegi templom belső tere (Magyar Kurír)
Pro Architectura díjjal ismerték el az egykori kőszegi bencés rendház felújítását (Magyar Kurír)
Megújul a pápai nagytemplom (Veszprémi Főegyházmegye)
„Visszaszálltak” az angyalok az egri bazilikára (Magyar Kurír)
„Itt az Istennek háza és a mennyek kapuja” – A megújult győri bencés templom megáldását ünnepelték (Magyar Kurír)
Elhunyt Török Ferenc építész, a nemzet művésze (Magyar Kurír)
Duplán ünnepelt a katolikus közösség (DUNAÚJVÁROS Közéleti Hetilap)
A bencés apátság épületének megújulását ünnepelték Celldömölkön (Magyar Kurír)
Nagy ütemben halad az esztergomi bazilika kupolájának felújítása (Esztergom-Budapesti Főegyházmegye – épített örökség)
Világörökségi helyszínek újulnak meg Pécsett (Magyar Kurír)
Az ócsai templom rejtett szépségei (Magyar Kurír)
Megújult a 18. századi ferences templom és kolostor Szamosújváron (Magyar Kurír)
Hangokból épült újjá a salföldi pálos kolostor (Magyar Kurír)
Divald Kornél: Árpádkori székesegyházak (Művészet – szerk. Lyka Károly -, 1914., p.41-46, MKE)
A megújult soproni Szent Mihály-templom (KATTÉKA videotár)
Megújult az egri ciszterci templom főoltára (Egri Főegyházmegye)
Lyka Károly: A temető művészete (Művészet – szerk. Lyka Károly -, 1903., p.38-45, MKE)
Klemens Richter: Templomtér és egyházkép (Magyar Kurír)
Az evangélium fényét sugározza – Megújult a Díszterem mennyezeti freskója a Püspöki Palotában, Szombathelyen (Szombathelyi Egyházmegye)
Strasse der moderne Kirchen in Deutschland (A modern templomok útja Németországban – www.strasse-der-moderne.de)
Ybl Miklós műveinek jegyzéke – benne sok katolikus egyházi épülettel (Ybl Miklós Virtuális Archívum – Budapest Főváros Levéltára)
Éber László: A budapesti Szent István templom (Művészet – szerk. Lyka Károly -, 1906., p.35-50, MKE)
Az egykori katolikus kórházkápolna históriája II. (Pécsi Egyházmegye)
Az egykori katolikus kórházkápolna históriája I. Jegyzetek a Jakováli Haszan pasa dzsámi történetének margójára. (Pécsi Egyházmegye)
Restaurálási munkálatok miatt hétfőtől nem látogatható a jáki templom (Magyar Kurír)
Divald Kornél: A barátok tornya Budapesten (Művészet – szerk. Lyka Károly -, 1902., p.56-59, MKE)
A magyarok temploma volt – Hetven éve kezdték meg a budavári Mária Magdolna-templom bontását (Magyar Kurír)
14. századi freskókat tártak fel a felvidéki Hárskúton (Magyar Kurír)
A Vác-Hétkápolna Kegytemplom üvegablakainak megújulása (Váci Egyházmegye)
Küzdelem a templom szépségéért (Dr. Jajczay János egyet. m. tanár; Egyházi Lapok, 1943. szeptember)
Az „Istentiszteleti helyek küldetésváltása és az egyházi javak átfogó kezelése” c. konferencia irányelvei – olasz és angol nyelven (Kultúra Pápai Tanácsa)
Az istentiszteleti helyek küldetésváltása és az egyházi kulturális javak kezelése – pápai üzenet (VATICAN NEWS)