Országos (Katolikus) Egyházművészeti és Műemléki Tanács (OEMT)

A magyar műemléki állomány közel egyharmada egyházi tulajdonban van. Ezek fenntartása és folyamatos gondozása egyrészt az egyházat a múlt iránti tiszteletre és a műemlékvédelmi előírások köteles betartatására kötelezi, másrészt súlyos anyagi terhet ró az egyes egyházmegyékre (és egyházközségekre).
A magyar örökségvédelem szolgálata tehát az egyházi és az állami hatóságok szoros együttműködését igényli. Ennek érdekében a Magyar Katolikus Püspöki Kar 1967. március 17-én tartott konferenciáján, háromtagú püspökkari bizottságot létesített az Országos Műemléki Felügyelőséggel (OMF) való kapcsolat kiegyensúlyozottabb megteremtése céljából. A rendszerváltást követően 1990 óta a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az Országos Katolikus Egyházművészeti és Műemléki Tanácsot az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ mellé rendelte. Azóta mindkét hivatal az MKPK központi intézményeként működik.
A Tanács egyházi és világi szakemberekből áll, akiket az egyházmegyék főpásztorai saját hatáskörükben neveznek ki. A Tanáccsal párhuzamosan működnek az egyházmegyei szervezetek amelyek a helyi főpásztorok rendelkezésére állnak.
Az Országos Tanács szakmailag támogatja a II. Vatikáni Zsinat liturgikus rendelkezéseinek megfelelően a műemléki templomok szakszerű felújítását és az újonnan épülő katolikus templomok esztétikailag igényes és megjelenésében korszerű építészeti megfogalmazását.
Az Országos Tanács tiszteletben tartja az egyes egyházmegyék bizottságainak működését, ugyanakkor készségesen áll a műemléki tervtárgyalások és műtárgy-zsűrik rendelkezésére.

Az OEMT kezdeményezésére illetve közreműködésével megjelent kiadványok:
Cserháti József Dr. – Esze Tamás: Egyházi épületek és műtárgyak gondozása. Bp.: Képzőművészeti Alap Kiadóváll., 1971.
Levárdy Ferenc: Magyar templomok művészete. Bp.: Szent István Társulat, 1982.
A liturgikus berendezési tárgyak és eszközök művészete (Bp.: OEMT, 1968. Iránymutatás a szakrális terek kialakításához a II. Vatikáni Zsinat után.)

Az OEMT előzményeivel és tevékenységével foglalkozó szakirodalom:
Bizzer István: A modern szakrális falképfestészet „római” vonulata Magyarországon, 1930-1950 (Doktori disszertáció, ELTE Bölcsészettudományi Kar)
Blümelhuber Ferencz: Az egyházi művészet régészeti és gyakorlati kézikönyve. Esztergom: Horák Egyed betűivel 1873.
Blümelhuber Ferencz: Műtörténeti kalauz. Esztergom 1874.
Czobor Béla: A középkori egyházi művészet kézikönyve Otte Henrik nyomán a magyar viszonyokhoz alkalmazva. Bp.: Hunyadi Mátyás, 1875.
Czobor Béla: Az egyházi művészetek hazánkban. Bp. 1879.
Czobor Béla: A kereszténység műarcheológiai encyklopédiája. 1-2 rész. Bp. 1880-83.
Czobor Béla: Az egyházi öltönyökről Bp. 1881.
Divald Kornél: Magyar művészettörténet. Bp. Szent István Társulat 1927. (www.ppek.hu/facsimile)
Divald Kornél: A magyar iparművészet története. Bp. Szent István Társulat 1929. (www.ppek.hu/facsimile)
Somogyi Antal: Vallás és modern művészet. Bp.: Szent István Társulat 1927. (www.ppek.hu/facsimile)
Somogyi Antal: Modern katolikus művészet. Bp.: Szent István Társulat 1933.
Somogyi Antal: Székesfehérvár. Művészet és város. Bp.: Officina 1939.
Somogyi Antal: Modern egyházművészet Magyarországon. In Katolikus írók új magyar kalauza. Bp., Ardói Irodalmi és Könyvkiadó Vállalat, 1940. p 348-377.
Fieber Henrik: Korszerű egyházi művészet. Bp. 1913.
Fieber Henrik: Modern művészet. Bp. 1914.
P. Szűcs Julianna: A központi Egyházművészeti Hivatal szerepe a kor magyar egyházművészetében. 1930.-1940. In Ars Hungarica 1974/1 159-190.
P. Szűcs Julianna: Az egyházművészet útja a római iskola felé. In Ars Hungarica 1981/1 55-75.
Jajczay János: Mai magyar egyházművészet. [Bp.]: Révai é.n.
Jajczay János: A művészet hódolata az Eucharisztia előtt. Bp.: Szent István Társulat 1938. (www.ppek.hu)
Erdőssy Béla: Korunk magyar egyházművészete. Bp. 1981. (2. bőv. Kiad. 1983.)
Egyházi Műipar, Bp., 1900. jan. 15.-1913. márc. 30.: egyházi iparművészeti szaklap. / Rétay és Benedek Egyházi-Műipar-Intézetének Házilapja- Megj. havonta, össz. 131 sz. Szerk. Aczél Lajos, 1900. X. 15: Cziklay Lajos, 1907. II. 28: Rétay Kálmán: Ny: Hunyadi Mátyás ny., 1905. II. 15: Stephaneum. 88.
Egyházművészeti Lap. Budapest 1880. jan.1 – 1886. jan. 15. Szerk.: Czobor Béla
Egyházi építészet. 1991-től. Szent Maximilián Lap- és Könyvkiadó

Hírek, cikkek, tanulmányok:
A Váncza Művek épülete és Rátgéber László terve nyerte az idei Média Építészeti Díját – Egy ház a többi között – Derekegyház új templomáért (epiteszforum.hu)
„…Emberrűl s állandójul”– A volt Szolnoki Ferences rendház felújítása (epiteszforum.hu)
A 3h építésziroda tervei szerint újul meg a váci székesegyház (epiteszforum.hu)
Az egykori káptalan ásatási területére látogattak a Vasvár-Szombathelyi Székeskáptalan tagjai (Magyar Kurír)
Középkori leletekre is bukkantak a bakonybéli bencés monostor feltárásakor (Magyar Kurír)
Az iszlám előtti korból származó keresztény monostorra bukkantak az Egyesült Arab Emírségekben (Magyar Kurír)
Otthont adni Istennek – Alapításának kétszáz éves évfordulóját ünnepelte a Bakáts téri plébánia (Magyar Kurír)
Szent Mór ábrázolása a pécsi székesegyházban – Tárlatvezetést tartottak az egyházmegye társvédőszentje ünnepén (Pécsi Egyházmegye)
Több mint 30 katolikus egyházi épület újult meg Salgótarjánban és környékén (Váci Egyházmegye)
Főúri sírra bukkantak a kőszegi Szent Jakab-templomban  (Szombathelyi Egyházmegye)
Megkezdődik Ipolyság legrégebbi épületének a felújítása (felvidek.ma)
Építészeti elismerő oklevelet kapott a Rózsakert, az Egyházmegyei Turisztikai Információs Pont és a Pécsi Egyházmegyei Könyvtár tervezője (Pécsi Egyházmegye)
Európai műemlékvédelmi tendenciák, különös tekintettel a Kárpát-medencére V. (epiteszforum.hu)
Erdő Péter áldotta meg a felújított Assisi Szent Ferenc-főplébánia-templomot a Bakáts téren (Magyar Kurír)
Szent István által alapított bencés monostor maradványait tárták fel Zalaváron (Magyar Kurír)
Időkapszulát emeltek ki a győri székesegyház falából (Magyar Kurír)
A Maulbertsch-főoltárkép központi részlete restaurálás után visszatért Szombathelyre (Magyar Kurír)
Madonna a mészréteg alatt – Freskófeltárás a budapesti Nagyboldogasszony-templomban (kultura.hu)
Ahol Istenhez közel érezzük magunkat – Felszentelték a felújított türjei premontrei templomot (Magyar Kurír)
Ragyog a felújított kolozsvári Szent Mihály-templom – KÉPGALÉRIÁVAL (Magyar Kurír)
Visszakerült a helyére a mindszenti templom 100 alakos főoltárképe (Szeged-Csanádi Egyházmegye)
21. századi hang- és videótechnika a Nagyboldogasszony-székesegyházban (Győri Egyházmegye)
Fel kell helyezni Türjét hazánk turisztikai térképére – A felújított premontrei prépostsági templom (Magyar Kurír)
Időkapszulát találtak a veszprémi ferences templom felújítása során (Veszprémi Főegyházmegye)
A szabolcsi földvár és templom is felkerült a történelmi emlékhelyek listájára (Magyar Kurír)
Leljék örömüket a hívek e templomban mindenkor – a Szent Miklós-székesegyház története korhű levéltári dokumentumok tükrében IV. (Nyíregyházi Egyházmegye)
Képriport a megújuló Szent Miklós-székesegyházból (Nyíregyházi Egyházmegye)
Megújult a világörökség részét képező Ókeresztény Mauzóleum Pécsen (Magyar Kurír)
Kétszáz éves lett a templom, Dorozsma legnagyobb kincse (Szeged-Csanádi Egyházmegye)
Hálát adtak a hívek, hogy megújult a szarvasi Szent Klára-templom (Szeged-Csanádi Egyházmegye)
Újabb ólomüveg ablakkal gazdagodott az eperjesi templom (Magyar Kurír)
A múlt őrzői a jövő megalapozói – Album a Jászárokszállási Szentháromság-templomról (Magyar Kurír)
Találkozási pontok Isten és ember között – Ismertették a veszprémi várnegyed felújítási munkálatait (Magyar Kurír)
Pázmányos régészek sikere – Díjat nyert a balatonszemesi pálos kolostor feltárásáról szóló film (Magyar Kurír)
Megáldották a turbéki kegytemplom restaurált oltárképét (Pécsi Egyházmegye)
Matthias Gusner freskóinak restaurálása a szentgotthárdi ciszterci templomban (szerzetes.hypotheses.org)
Élő kövek – Ingyenes idegenvezetési alkalmak pünkösdvasárnap a pécsi székesegyházban(Pécsi Egyházmegye)
Hitelesítették az Árpád-kori templom alaprajzát a régészek Kelebia határában (Magyar Kurír)
Veszprémi templomok adatbázisa (Veszprémi Érsekség)
A pasztorációnak része a művészet is – A székesfehérvári székesegyház felújítása (Magyar Kurír)
A Bazilika alapkőletételének 200. évfordulójára emlékezünk (Esztergom-Budapesti Főegyházmegye)
Ismét eredeti szépségében tündöklik Szécsi Antal Keresztútja a budapesti Golgota téren (Magyar Kurír)
Különleges templombejárást tartottak Jákon az Árpád-kori épület felújítását vezető szakemberek (Magyar Kurír)
Szakmai napot rendeztek az egyházi gyűjtemények munkatársainak (Magyar Kurír)
A megbékélést kell szolgálnunk, szóval és tettel – Megújult a kaposvári székesegyház (Magyar Kurír)
Megújult a szolnoki Szentháromság-templom (Magyar Kurír)
Közösségi oldalt indított veszprémi érsekség a várnegyed felújításával kapcsolatban (Magyar Kurír)
Történelmi jelentőségű leletekre bukkantak a veszprémi Szent György-kápolna alatt (Magyar Kurír)
Megkezdték a jeruzsálemi Szent Sír bazilika padlózatának felújítását (Vatican News)
Képriport a veszprémi várnegyed felújítás előtt álló egyházi épületeiről (Magyar Kurír)
Márciusban kezdődik a bélapátfalvi apátsági templom felújítása (Magyar Kurír)
Középkori templomot rekonstruáltak a Gerecsében – Kiállítás és beszélgetés a Párbeszéd Házában (Magyar Kurír)
Megszépül az esztergomi Szent István-kápolna (Magyar Kurír)
Sajtótájékoztató a székesegyház felújításáról (Székesfehérvári Egyházmegye)
Ékessége mindent fölülmúljon az egész földön – képriport a székesegyház belső festéséről (Nyíregyházi Egyházmegye)
Befejeződött a szentgotthárdi templom felújítása (Szombathelyi Egyházmegye – youtube)
Újabb leletek kerültek elő (Veszprémi Főegyházmegye)
Könyv jelent meg a kolozsvári Szent Mihály-plébánia 18–19. századi történetéről (Magyar Kurír)
A templom Isten tere – Megújult a székesfehérvári ciszterci templom (Magyar Kurír)
A [nyíregyházi] Szent Miklós-székesegyház története korhű levéltári dokumentumok tükrében III. (Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára)
A  [nyíregyházi] Szent Miklós-székesegyház története levéltári dokumentumok tükrében II. (Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára)
A  [nyíregyházi] Szent Miklós-székesegyház története levéltári dokumentumok tükrében I. (Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára)
Nyilvános bejárásokat szervez az egyházmegye a megújuló veszprémi várban (Magyar Kurír)
Időscsoportok vettek részt rendhagyó tárlatvezetésen a debreceni Szent Anna-székesegyházban (Magyar Kurír)
Az ikon a kinyilatkoztatás magyarázata – Megszépült a miskolci székesegyház (Magyar Kurír)
– Nyilvános bejárásokat szervez az egyházmegye a megújuló veszprémi várban (Magyar Kurír)
– Időscsoportok vettek részt rendhagyó tárlatvezetésen a debreceni Szent Anna-székesegyházban (Magyar Kurír)
– Az ikon a kinyilatkoztatás magyarázata – Megszépült a miskolci székesegyház (Magyar Kurír)
Az ikon a kinyilatkoztatás magyarázata – megszépült a miskolci székesegyház (Hajdúdorogi Főegyházmegye), valamint a belsőleg felújított miskolci székesegyház megáldásáról készült felvétel a Görögkatolikus Médiaközpont youtube-csatornáján
Új premontrei apátsági templom alapkövét tették le Gödöllőn (Magyar Kurír)
Megújult a nógrádszakáli plébániatemplom (Magyar Kurír)
Elismerő oklevélben részesült a Pécsi Egyházmegyei Könyvtár épülete (Pécsi Egyházmegye)
Tabernákulumot áldott meg Székely János püspök Zalaegerszegen (Magyar Kurír)
Marton Zsolt püspök megáldotta a Nógrád megyei Kisecset felújított templomát (Magyar Kurír)
Ismeretterjesztő konferenciát tartottak a váci dóm nagyszabású rekonstrukciójáról (Magyar Kurír)
Egy templom nyomában – Ásatások kezdődtek a vasvári Szent Mihály-dombon (Magyar Kurír)
Összefogtak a templomért – Megújult a vasegerszegi templom belső tere (Magyar Kurír)
Pro Architectura díjjal ismerték el az egykori kőszegi bencés rendház felújítását (Magyar Kurír)
Megújul a pápai nagytemplom (Veszprémi Főegyházmegye)
„Visszaszálltak” az angyalok az egri bazilikára (Magyar Kurír)
„Itt az Istennek háza és a mennyek kapuja” – A megújult győri bencés templom megáldását ünnepelték (Magyar Kurír)
Elhunyt Török Ferenc építész, a nemzet művésze (Magyar Kurír)
Duplán ünnepelt a katolikus közösség (DUNAÚJVÁROS Közéleti Hetilap)
A bencés apátság épületének megújulását ünnepelték Celldömölkön (Magyar Kurír)
Nagy ütemben halad az esztergomi bazilika kupolájának felújítása (Esztergom-Budapesti Főegyházmegye – épített örökség)
Világörökségi helyszínek újulnak meg Pécsett (Magyar Kurír)
Az ócsai templom rejtett szépségei (Magyar Kurír)
Megújult a 18. századi ferences templom és kolostor Szamosújváron (Magyar Kurír)
Hangokból épült újjá a salföldi pálos kolostor (Magyar Kurír)
Divald Kornél: Árpádkori székesegyházak (Művészet – szerk. Lyka Károly -, 1914., p.41-46, MKE)
A megújult soproni Szent Mihály-templom (KATTÉKA videotár)
Megújult az egri ciszterci templom főoltára (Egri Főegyházmegye)
Lyka Károly: A temető művészete (Művészet – szerk. Lyka Károly -, 1903., p.38-45, MKE)
Klemens Richter: Templomtér és egyházkép (Magyar Kurír)
Az evangélium fényét sugározza – Megújult a Díszterem mennyezeti freskója a Püspöki Palotában, Szombathelyen (Szombathelyi Egyházmegye)
Strasse der moderne Kirchen in Deutschland (A modern templomok útja Németországban – www.strasse-der-moderne.de)
Ybl Miklós műveinek jegyzéke – benne sok katolikus egyházi épülettel (Ybl Miklós Virtuális Archívum – Budapest Főváros Levéltára)
Éber László: A budapesti Szent István templom (Művészet – szerk. Lyka Károly -, 1906., p.35-50, MKE)
Az egykori katolikus kórházkápolna históriája II. (Pécsi Egyházmegye)
Az egykori katolikus kórházkápolna históriája I. Jegyzetek a Jakováli Haszan pasa dzsámi történetének margójára. (Pécsi Egyházmegye)
Restaurálási munkálatok miatt hétfőtől nem látogatható a jáki templom (Magyar Kurír)
Divald Kornél: A barátok tornya Budapesten (Művészet – szerk. Lyka Károly -, 1902., p.56-59, MKE)
A magyarok temploma volt – Hetven éve kezdték meg a budavári Mária Magdolna-templom bontását (Magyar Kurír)
14. századi freskókat tártak fel a felvidéki Hárskúton (Magyar Kurír)
A Vác-Hétkápolna Kegytemplom üvegablakainak megújulása (Váci Egyházmegye)
Küzdelem a templom szépségéért (Dr. Jajczay János egyet. m. tanár; Egyházi Lapok, 1943. szeptember)
Az “Istentiszteleti helyek küldetésváltása és az egyházi javak átfogó kezelése” c. konferencia irányelvei – olasz és angol nyelven (Kultúra Pápai Tanácsa)
Az istentiszteleti helyek küldetésváltása és az egyházi kulturális javak kezelése – pápai üzenet (VATICAN NEWS)