Országos (Katolikus) Egyházművészeti és Műemléki Tanács (OEMT)

A magyar műemléki állomány közel egyharmada egyházi tulajdonban van. Ezek fenntartása és folyamatos gondozása egyrészt az egyházat a múlt iránti tiszteletre és a műemlékvédelmi előírások köteles betartatására kötelezi, másrészt súlyos anyagi terhet ró az egyes egyházmegyékre (és egyházközségekre).
A magyar örökségvédelem szolgálata tehát az egyházi és az állami hatóságok szoros együttműködését igényli. Ennek érdekében a Magyar Katolikus Püspöki Kar 1967. március 17-én tartott konferenciáján, háromtagú püspökkari bizottságot létesített az Országos Műemléki Felügyelőséggel (OMF) való kapcsolat kiegyensúlyozottabb megteremtése céljából. A rendszerváltást követően 1990 óta a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az Országos Katolikus Egyházművészeti és Műemléki Tanácsot az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ mellé rendelte. Azóta mindkét hivatal az MKPK központi intézményeként működik.
A Tanács egyházi és világi szakemberekből áll, akiket az egyházmegyék főpásztorai saját hatáskörükben neveznek ki. A Tanáccsal párhuzamosan működnek az egyházmegyei szervezetek amelyek a helyi főpásztorok rendelkezésére állnak.
Az Országos Tanács szakmailag támogatja a II. Vatikáni Zsinat liturgikus rendelkezéseinek megfelelően a műemléki templomok szakszerű felújítását és az újonnan épülő katolikus templomok esztétikailag igényes és megjelenésében korszerű építészeti megfogalmazását.
Az Országos Tanács tiszteletben tartja az egyes egyházmegyék bizottságainak működését, ugyanakkor készségesen áll a műemléki tervtárgyalások és műtárgy-zsűrik rendelkezésére.

 

Az OEMT kezdeményezésére illetve közreműködésével megjelent kiadványok:
Cserháti József Dr. – Esze Tamás: Egyházi épületek és műtárgyak gondozása. Bp.: Képzőművészeti Alap Kiadóváll., 1971.
Levárdy Ferenc: Magyar templomok művészete. Bp.: Szent István Társulat, 1982.
A liturgikus berendezési tárgyak és eszközök művészete (Bp.: OEMT, 1968. Iránymutatás a szakrális terek kialakításához a II. Vatikáni Zsinat után.)

 

Az OEMT előzményeivel és tevékenységével foglalkozó szakirodalom:
Blümelhuber Ferencz: Az egyházi művészet régészeti és gyakorlati kézikönyve. Esztergom: Horák Egyed betűivel 1873.
Blümelhuber Ferencz: Műtörténeti kalauz. Esztergom 1874.
Czobor Béla: A középkori egyházi művészet kézikönyve Otte Henrik nyomán a magyar viszonyokhoz alkalmazva. Bp.: Hunyadi Mátyás, 1875.
Czobor Béla: Az egyházi művészetek hazánkban. Bp. 1879.
Czobor Béla: A kereszténység műarcheológiai encyklopédiája. 1-2 rész. Bp. 1880-83.
Czobor Béla: Az egyházi öltönyökről Bp. 1881.
Divald Kornél: Magyar művészettörténet. Bp. Szent István Társulat 1927. (www.ppek.hu/facsimile)
Divald Kornél: A magyar iparművészet története. Bp. Szent István Társulat 1929. (www.ppek.hu/facsimile)
Somogyi Antal: Vallás és modern művészet. Bp.: Szent István Társulat 1927. (www.ppek.hu/facsimile)
Somogyi Antal: Modern katolikus művészet. Bp.: Szent István Társulat 1933.
Somogyi Antal: Székesfehérvár. Művészet és város. Bp.: Officina 1939.
Somogyi Antal: Modern egyházművészet Magyarországon. In Katolikus írók új magyar kalauza. Bp., Ardói Irodalmi és Könyvkiadó Vállalat, 1940. p 348-377.
Fieber Henrik: Korszerű egyházi művészet. Bp. 1913.
Fieber Henrik: Modern művészet. Bp. 1914.
P. Szűcs Julianna: A központi Egyházművészeti Hivatal szerepe a kor magyar egyházművészetében. 1930.-1940. In Ars Hungarica 1974/1 159-190.
P. Szűcs Julianna: Az egyházművészet útja a római iskola felé. In Ars Hungarica 1981/1 55-75.
Jajczay János: Mai magyar egyházművészet. [Bp.]: Révai é.n.
Jajczay János: A művészet hódolata az Eucharisztia előtt. Bp.: Szent István Társulat 1938. (www.ppek.hu)
Erdőssy Béla: Korunk magyar egyházművészete. Bp. 1981. (2. bőv. Kiad. 1983.)
Egyházi Műipar, Bp., 1900. jan. 15.-1913. márc. 30.: egyházi iparművészeti szaklap. / Rétay és Benedek Egyházi-Műipar-Intézetének Házilapja- Megj. havonta, össz. 131 sz. Szerk. Aczél Lajos, 1900. X. 15: Cziklay Lajos, 1907. II. 28: Rétay Kálmán: Ny: Hunyadi Mátyás ny., 1905. II. 15: Stephaneum. 88.
Egyházművészeti Lap. Budapest 1880. jan.1 – 1886. jan. 15. Szerk.: Czobor Béla
Egyházi építészet. 1991-től. Szent Maximilián Lap- és Könyvkiadó

Hírek, cikkek, tanulmányok:
„Itt az Istennek háza és a mennyek kapuja” – A megújult győri bencés templom megáldását ünnepelték (Magyar Kurír)
Elhunyt Török Ferenc építész, a nemzet művésze (Magyar Kurír)
Duplán ünnepelt a katolikus közösség (DUNAÚJVÁROS Közéleti Hetilap)
A bencés apátság épületének megújulását ünnepelték Celldömölkön (Magyar Kurír)
Nagy ütemben halad az esztergomi bazilika kupolájának felújítása (Esztergom-Budapesti Főegyházmegye – épített örökség)
Világörökségi helyszínek újulnak meg Pécsett (Magyar Kurír)
Az ócsai templom rejtett szépségei (Magyar Kurír)
Megújult a 18. századi ferences templom és kolostor Szamosújváron (Magyar Kurír)
Hangokból épült újjá a salföldi pálos kolostor (Magyar Kurír)
Divald Kornél: Árpádkori székesegyházak (Művészet – szerk. Lyka Károly -, 1914., p.41-46, MKE)
A megújult soproni Szent Mihály-templom (KATTÉKA videotár)
Megújult az egri ciszterci templom főoltára (Egri Főegyházmegye)
Lyka Károly: A temető művészete (Művészet – szerk. Lyka Károly -, 1903., p.38-45, MKE)
Klemens Richter: Templomtér és egyházkép (Magyar Kurír)
Az evangélium fényét sugározza – Megújult a Díszterem mennyezeti freskója a Püspöki Palotában, Szombathelyen (Szombathelyi Egyházmegye)
Strasse der moderne Kirchen in Deutschland (A modern templomok útja Németországban – www.strasse-der-moderne.de)
Ybl Miklós műveinek jegyzéke – benne sok katolikus egyházi épülettel (Ybl Miklós Virtuális Archívum – Budapest Főváros Levéltára)
Éber László: A budapesti Szent István templom (Művészet – szerk. Lyka Károly -, 1906., p.35-50, MKE)
Az egykori katolikus kórházkápolna históriája II. (Pécsi Egyházmegye)
Az egykori katolikus kórházkápolna históriája I. Jegyzetek a Jakováli Haszan pasa dzsámi történetének margójára. (Pécsi Egyházmegye)
Restaurálási munkálatok miatt hétfőtől nem látogatható a jáki templom (Magyar Kurír)
Divald Kornél: A barátok tornya Budapesten (Művészet – szerk. Lyka Károly -, 1902., p.56-59, MKE)
A magyarok temploma volt – Hetven éve kezdték meg a budavári Mária Magdolna-templom bontását (Magyar Kurír)
14. századi freskókat tártak fel a felvidéki Hárskúton (Magyar Kurír)
A Vác-Hétkápolna Kegytemplom üvegablakainak megújulása (Váci Egyházmegye)
Küzdelem a templom szépségéért (Dr. Jajczay János egyet. m. tanár; Egyházi Lapok, 1943. szeptember)
Az “Istentiszteleti helyek küldetésváltása és az egyházi javak átfogó kezelése” c. konferencia irányelvei – olasz és angol nyelven (Kultúra Pápai Tanácsa)
Az istentiszteleti helyek küldetésváltása és az egyházi kulturális javak kezelése – pápai üzenet (VATICAN NEWS)