A Katolikus Egyház levéltárai

Egyházi levéltárügy
MELTE
Katolikus egyházi levéltárak (MELTE)
Görögkatolikus egyházi levéltárak (MELTE)
Magyarországi egyházi levéltárak közös levéltári segédlete (arca.melte.hu)
Matricula.hue-kutatas a magyarországi egyházi levéltárakban (matricula.hu)
Matricula Publica – egyházi levéltárak szabadon kutatható digitalizált iratai -a kutatáshoz regisztráció szükséges!
Varga Lajos: A történeti levéltár és szerepe az egyházmegye életében. [megj.: Kánonjog, XII (2010)]

Levéltári adatbázisok
Magyar Levéltári Portál
Magyar Nemzeti Levéltár
A Magyar Nemzeti Levéltár adatbázisai
Budapest Főváros Levéltára
DigitArchiv internetes kereső rendszer
Associazione Archivistica Ecclesiatica
Archivum Historiae Pontificiae

Könyvek, tanulmányok:
Magyarország Levéltárai / szerk. Blazovich László, Müller Veronika, Budapest-Szeged: Magyar Levéltárosok Egyesülete, 1996. (mek.oszk.hu)
Latin-Magyar Törvénykezési Műszótár, Kolozsvár: 1845. (mek.niif.hu)
Törvénytudományi Műszótár, Buda: 1843. (mek.niif.hu)
A latin nyelv szótára / Finály Henrik, Budapest: Franklin Társulat, 1884. (latin.oszk.hu)
FONS Történettudományi folyóirat (Forráskutatás és Történeti Segédtudományok)
REPERTORIUM UTRIUSQE IURIS kánonjog és civil jog konkordanciája (www.palaeographia.org)
Documenta Catholica Omnia
Charles Du Fresne: Glossarium mediae et infimae latinitatis (archive.org)
Zeitschrift Archiv für Katholisches Kirchenrecht (Ludwig-Maximilians-Universität, München)
Hierarchia catholica medii aevi… (Internet Archive Search, a hat kötetből öt található meg.)
leveltar.lap.hu

Hírek, cikkek, előadások:
Könyvbemutató március 25-én: „Szent Mihály veszprémi egyháza.” A veszprémi püspökség (1993-tól érsekség) története – 2024.03.13. (Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár)
Az egyházi levéltárak online kutatási lehetőségeiről – előadás Kecskeméten – 2024.03.07. (Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár)
Digitalizálják a jezsuita archívum holokausztra vonatkozó anyagát (Vatican News, romkat.ro)
– Az „Év Egyházi Levéltára 2023” díjat az Magyar Levéltárosok Egyesülete Választmánya által felkért három tagú bíráló bizottság 2024. február 26-án a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltárának ítélte (Magyar Levéltárosok Egyesülete)
Már-már űrtechnológiával dolgozzák fel a levéltári iratokat (Magyar Nemzeti Levéltár)
Magyar emlékek nyomában Itália levéltáraiban – Domokos György a PPKE BTK Vestigia Kutatócsoportjáról (Magyar Kurír)
Püspöklexikon az interneten – 2024.02.15. (Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár)
Négy Árpád-kori oklevél konzerválása (Pannonhalmi Főapátsági Levéltár)
Megjelent a Collectanea Sancti Martini X. (Pannonhalmi Főapátsági Levéltár)
Kalocsai e-kutatásról a Családfa Magazin újévi számában – 2024.01.26. (Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár)
Szerverfrissítés: Elérhetők az 1933. év anyakönyvi másodpéldányai – 2024.01.04. (Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár)
Árpád-házi hercegnőt azonosítottak egy vatikáni kódex titokzatos főszereplőjeként (Magyar Kurír)
Nyilvános konferenciát rendezett az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ (Magyar Kurír)
Középkori kódexet azonosítottak a kolozsvári Szent Mihály-plébánia levéltárában (romkat.ro)
Horvátországi anyakönyvekkel bővült az E-archivum – pótlás (Pécsi Egyházmegyei Levéltár)
– Az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ tisztelettel meghívja „KINEVEZÉSEK A KÉSŐ KÖZÉPKORTÓL A REFORMKORIG” c. konferenciára
Levéltári anyagok restaurálása – 6. (Pécsi Egyházmegyei Levéltár)
A piarista rend korai éveiről  – piarista rendtörténeti kiadvány (Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára)
Hozd képbe a családodat! – családkutató műhely alakult Kecskeméten – 2023.11.09. (Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár)
A piarista rend levéltárán belül működik a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak irattára (Magyar Kurír)
Magyar részvétellel rendeztek konferenciát a Vatikáni Titkos Levéltár egykori prefektusáról Rómában (Magyar Kurír)
Meghívó a 2023. október 25-én 9:30-kor kezdődő XXV. Győri és XI. Kisalföldi Levéltári Napra. A programnak idén a Brenner János Hittudományi Főiskola ad otthont – Győr, Káptalandomb 7. (Győri Egyházmegyei Gyűjteményi Központ – Egyházmegyei Levéltár)
A Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár részvétele a Katolikus Társadalmi Napok programsorozaton – 2023.09.21. (Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár)
A Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár meghívja a T. kollégákat szeptember 28-ára és 29-ére a Jézus Társasága feloszlatásának 250., Pray György jezsuita történész születésének 300. évfordulója tiszteletére rendezett tudományos konferenciára (Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár)
A Veszprémi Püspökség 1850–1917 között – egyháztörténeti konferencia szeptember 28-án (Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár)
Két kéziratos térkép restaurálása (Pannonhalmi Főapátsági Levéltár)
Szent István monogramja a pannonhalmi kiváltságlevélen (Pannonhalmi Főapátsági Levéltár)
Két montecassinói ólompecsét restaurálása (Pannonhalmi Főapátsági Levéltár)
Lőrinc-napi találkozót tartottak a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár munkatársai (romkat.ro)
Előadások a IX. Fraknói Nyári Akadémián – 2023.08.03-05. (Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár)
Végre láthatjuk a tihanyi alapítólevelet! (kultura.hu)
Szerverfrissítés: újabb 26 ezer kép (összesen 180 ezer képfelvétel) plébániáink építéssel-felszereléssel kapcsolatos forrásairól – 2023.06.12. (Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár)
Horvátországi anyakönyvekkel bővült az E-archivum (Pécsi Egyházmegyei Levéltár)
Szerverfrissítés – újabb anyakönyvek, 2023.06.06. (Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár)
Szakmai elismerésben részesült a Pécsi Egyházmegyei Levéltár állandó kiállítása (Magyar Kurír)
Sigillum Smaragdi – Homokbödögén került elő Smaragd érsek pecsétnyomójának töredéke – 2023.05.02. (Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár)
Május 2-tól újra minden nap nyitva vagyunk! (Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár)
Intézmény voltál, Pali bácsi! – Rosdy Páltól (1932–2023) búcsúzunk (orszagut.com)
Egyházi levéltárak „Az év levéltári kiadványa” 2022. évi díjazottjai között (melte.hu)
Kántorjánosi görögkatolikus temploma a 19. században (Nyíregyházi Egyházmegye)
Újabb kortárs kéziratos forrást azonosítottak VII. Gergely pápa egyházi reformjáról (Magyar Kurír)
Lósy, Lippay, Szelepchény. Három mikrobiográfia a kora újkorból – Vatikáni kivizsgálási jegyzőkönyvek közlésével, 1625–1666. (Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport)
Hungaria Rómából – Kalocsa-Bács Rómából… Könyvismertető  – 2023.03.20. (Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár)
Nyírgyulaj – kánoni látogatás a 19. században (Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára)
Piarok papír ipara – virtuális kiállítás (Piarista Levéltár)
A Pius Gimnázium tablóképeivel gyarapodott a Levéltár állománya (Pécsi Egyházmegyei Levéltár)
Jelentős papi fotóhagyatékkal gyarapodott a Levéltár állománya (Pécsi Egyházmegyei Levéltár)
Levéltár-látogatások 2023-ban (Pécsi Egyházmegyei Levéltár)
A budai és pesti felsőoktatás intézményeinek hallgatói, 1713–1784 (Piarista Levéltár)
2023 márciusától újra látogatható a Pécsi Egyházmegyei Levéltár Székeskáptalani Levéltára és az állandó kiállítás (Pécsi Egyházmegyei Levéltár)
Szerverfrissítés – hidegkúti, tótvázsonyi és vászolyi anyakönyvek (Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár)
A Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár gyűjtőközpontjainak korszerűsítése (romkat.ro)
Szerverfrissítés: Elérhetők az 1932. év anyakönyvi másodpéldányai – 2023.01.02. (Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár)
Elkészült a Trianon és az egyházak című tanulmánykötet (Piarista Levéltár)
Tíz nyílt e-kutatónappal ünnepel a KFL  – 2022.12.23-2023.01.01. (Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár)
Collectanea Vaticana Hungariae, vol. I/21 – Szovák Kornél köszöntése (Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport)
E-kutatás statisztika, feldolgozottság  – 2022.12.10. (Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár)
Levéltári anyagok restaurálása – 5. (Pécsi Egyházmegyei Levéltár)
Bővült az e-archivumban kutatható anyakönyvi állomány (Pécsi Egyházmegyei Levéltár)
Megújult Keresztély Ágost győri püspök iratainak első három kötete (Győri Egyházmegyei Levéltár)
Egyházi gazdálkodásról a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából rendezett konferencián – 2022.11.15. (Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár)
Genealógia 2022 – előadás a TIT és a MACSE rendezvényén – 2022.10.25. (Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár)
A Liber Niger restaurálása (Pannonhalmi Főapátsági Levéltár)
Ötszáz éves okiratot restauráltatott a Főapátság (Pannonhalmi Főapátság)
XXIV. Győri és X. Kisalföldi Levéltári Nap – Beszámoló (Győri Egyházmegyei Levéltár)
Megújult az egyházi levéltárak közös e-kutatási felülete (melte.hu)
Magyar-vatikáni tudományos levéltári konferenciát rendezett Magyarország Szentszéki Nagykövetsége (Magyar Kurír)
E-kutatás új lehetőségeiről a MACSE-BFL műhelykonferenciáján – 2022.09.24 (Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár)
Kiadványaink bemutatója a Cserháti Könyvszalonban (Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár)
A régmúlt rendi refomjait idézték Pannonhalmán (Piarista Levéltár)
Új megvilágításba került az Egyház életét szabályzó fontos 3. századi írott forrás eredete (Magyar Kurír)
Káptalani jelentések a magyar piaristák 33 évéről (1943–1976) (Piarista Levéltár)
Leljék örömüket a hívek e templomban mindenkor – a Szent Miklós-székesegyház története korhű levéltári dokumentumok tükrében IV. (Nyíregyházi Egyházmegye)
Szakmai díjjal tüntették ki Pannonhalmi Főapátsági Levéltár igazgatóját (Pannonhalmi Főapátság)
Penészmentesítés az NKA támogatásával (Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár)
Könyv- és papírrestaurátor szakmai képzés (Országos Széchényi Könyvtár)
Látogatható a Székeskáptalani Levéltár és az állandó kiállítás (Pécsi Egyházmegyei Levéltár)
Néhány fénykép a 2022. évi Kormos László díj átadásáról
Szerverfrissítés – vegyes iratok, tervrajzok – 2022.06.28. (Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár)
Történelmünk írott kincsei – Kiállítótér nyílt az Egyházmegyei Levéltárban (Pécsi Egyházmegye)
Kormos László-díjat kapott Varga Lajos váci segédpüspök (melte.hu)
Sági György előadása a MELTE konferenciáján (MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport)
Megújult a levéltár óráját eredetileg működtető szerkezet (Pécsi Egyházmegyei Levéltár)
„A következő láncszem” (Pannonhalmi Főapátsági Levéltár)
Szerverfrissítés – kéziratos térképeink is böngészhetők az e-kutatásban – 2022.06.14. (Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár)
Levéltárunk a veszprémi könyvhéten – 2022.06.10. (Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár)
„Repertorium Pontificiorum Documentorum” – Késő középkori pápai oklevelek a Kárpát-medence levéltáraiban (MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport)
Részvétel az MLVT konferenciáján – 2022.05.30. (Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár)
Levéltári anyagok restaurálása – 4. (Pécsi Egyházmegyei Levéltár)
Újabb megvásárolható kiadványok – 2022.05.17. (Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár)
Szerverfrissítés: 67 ezer képfelvétel plébániáink 1867-1945 közötti iratairól, új lehetőségek a helytörténeti kutatásokban – 2022.05.13. (Kalocsai Főszékesegyházi Levéltár)
„Forgách Ferenc Okmánytár” – Vatikáni források a 17. század elejéről (MTA – PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport)
Elérhetőek a Magyar Nemzeti Levéltár honlapján a Vatikáni Államtitkárság Történeti Levéltárának inventáriumai (Magyar Nemzeti Levéltár)
Az Év Levéltári Kiadványa díj Veszprémnek (Veszprémi Főegyházmegye)
Új kiadványaink bemutatója Budapesten (2022.03.28.) (Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár)
Szerverfrissítés: újabb 26 ezer kép (összesen 154 ezer képfelvétel) plébániáink építéssel-felszereléssel kapcsolatos forrásairól (2022.03.21.) (Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár)
Új helyen az e-kutatás! (Pannonhalmi Főapátsági Levéltár)
Megérkezett a nyomdából új kiadványunk (2022.02.11.) (Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár)
A vatikáni levéltár új hírlevele (MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport)
Örökbe fogadták Győr legrégibb katolikus és református anyakönyveit (Győri Egyházmegyei Levéltár)
A római katolikus parókia (Gyula, Harruckern tér 1.) A mi otthonunk – a mi történeteink (MNL Békés Megyei Levéltára)
Felhívás konferenciára: Az egyháztörténet-írás története Magyarországon (Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar)
A [nyíregyházi] Szent Miklós-székesegyház története korhű levéltári dokumentumok tükrében III. (Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára)
E-Kutatás 2022. február 1-től (Győri Egyházmegyei Levéltár)
Szerverfrissítés – Elérhetők az Acta Parochialia sorozat iratai (2022.02.03.) (Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár)
Új címen kutatható Kalocsa és szállásai anyakönyvi adatbázisa (2022.02.03.) (Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár)
A  [nyíregyházi] Szent Miklós-székesegyház története levéltári dokumentumok tükrében II. (Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára)
A  [nyíregyházi] Szent Miklós-székesegyház története levéltári dokumentumok tükrében I. (Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára)
Szamizdatirodalom a Váci Egyházmegyében – Beszélgetés Varga Lajos segédpüspökkel (Magyar Kurír)
Egy 11 méter hosszú oklevél restaurálása (Pannonhalmi Főapátsági Levéltár)
Letölthetők a Levéltári Közlemények legutóbbi évfolyamai (Magyar Nemzeti Levéltár)
Érszegi Géza gyászjelentése
Szerverfrissítés: Elérhetők az 1931. év anyakönyvi másodpéldányai (2022.01.04.) (Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár)
In memoriam Érszegi Géza [a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend tagja] 1944-2022 (Magyar Nemzeti Levéltár)
Elérhetővé váltak a Sínai-félszigeti Szent Katalin-kolostor kéziratai az interneten (Magyar Kurír)
Historizmus konferencián, Szabadkán (2021.12.10.) (Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár)
Megjelent új tanulmánykötetünk (2021.12.08.) (Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár)
Családkutatók találkozóján, Kecskeméten (2021.11.29.) (Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár)
Győr-ábrázolások 16-19. századi metszeteken és képeken (Győri Egyházmegye)
Neogótikus templomok Szabadkán, első világháborús harang-rekvirálások a Kalocsa-Bácsi Főegyházmegyében – előadások a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából rendezett konferencián (Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár)
Megjelent új forráskiadványunk: a veszprémi főesperesség 1778–1779. évi vizitációja (Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár)
XXIII. Győri és IX. Kisalföldi Levéltári Nap – 2021. október 19. (Győri Egyházmegyei Levéltár)
A Pécsi Püspöki Uradalom 18–19. századi iratanyaga kerestetik (Pécsi Egyházmegyei Levéltár)
Levéltári anyagok restaurálása (3.) (Pécsi Egyházmegyei Levéltár)
Öt évtized kutatóforgalmának változásai Kalocsán – előadás Szabadkán (2021.09.30., Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár)
Levéltárunk egy megkerült nyelvemlékkel gazdagodott (Pannonhalmi Főapátsági Levéltár)
„Zűrzavaros évek 1919-1921” című konferencia előadásai az interneten (Győri Egyházmegyei Levéltár)
Félezer éves műtárgyat adták át a Pannonhalmi Főapátsági Levéltár számára Szombathelyen (Vas megyei hírportál)
Adattár jelent meg a Kalocsai Érseki Szentszék első világháborús holttányilvánítási aktáiból (Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár)
Nevüket és áldozatukat megőrzi a nemzeti emlékezet – Könyvbemutató a Magyar Nemzeti Levéltárban (Magyar Kurír)
Levéltári érdekességek (romkat.ro)
A Vatikán belülről: az Apostoli Könyvtár és az Apostoli Levéltár (Magyar Kurír)
Költözik a főegyházmegyei könyvtár és a levéltár (Veszprémi Főegyházmegye)
A MELTE 2021. évi vándorgyűlése és konferenciája (melte.hu)
Újabb kincsekkel gazdagodott a Görögkatolikus Püspöki Levéltár (Hajdúdorogi Főegyházmegye)
Kinyithatnak a levéltárak április 19-től (melte.hu)
Kereshető e-anyakönyvi adatbázis a Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár honlapján (Veszprémi Főegyházmegye)
Kiadványok – új menüponttal bővült a Pécsi Egyházmegyei Levéltár honlapja (Pécsi Egyházmegyei Levéltár)
Új kiadványaink bemutatója Budapesten (2020.10.16.) (Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár)
Az Apostoli Könyvtár és Levéltár június elsejétől újra várja a kutatókat (VATICAN NEWS)
– Örök otthon a Földön: Egyházi gyűjtemények építkezései (beszámoló) A MELTE beszámolója a levéltári napról
– Örök otthon a Földön. Egyházi gyűjtemények építkezései – raktárberuházásokkal foglalkozó konferencia az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ (OKGYK) szervezésében. Az EKE tudósítása a levéltári napról
2019. november 11.: Az OKGyK levéltári napja Vácott (Meghallgatható, illetve letölthető hanganyagokkal)
Létrejött a Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára (MELTE)
Véget ért a MELTE szombathelyi vándorgyűlése (MELTE)
A MELTE és az EME 2019. évi vándorgyűlése és konferenciája. Szombathely, 2019. július 1-3. (MELTE)
Figyelemfelhívás levéltárosoknak és történészeknek!
Átadták a Váci Püspöki és Káptalani Levéltár épületét (Magyar Kurír)
Elindult az e-archivum szolgáltatás a Pécsi Egyházmegyei Levéltárban (Pécsi Egyházmegyei levéltár)
Az 1956 utáni időszak egyháztörténete – Levéltári napot rendezett az OKGyK (Magyar Kurír)
Anyakönyv-digitalizálási projektek működéséről és fenntarthatóságáról egyházi levéltáros tapasztalatok alapján (Előadás-vázlat az OKGYK levéltári szakmai napján elhangzott előadáshoz, Budapest, 2013.05.16. Dr. Lakatos Andor, Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár)