Országos Katolikus Gyűjteményi Központ

Az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ, mint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia egyik központi intézménye könyvtári, levéltári és múzeumi szakterületen fejti ki tevékenységét...

Országos Egyházművészeti és Műemléki Tanács (OEMT)

Országos Katolikus Gyűjteményi Központ (OKGyK)

Aktualitások:

Horváth Pál: Középkori keresztény gondolkodók lexikona (Magyar Kurír)

Prófécia címmel rendezik meg a XII. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennálét (kultura.hu)

Kesztyűvel vagy kesztyű nélkül? (Magyar Egyházi Levéltárosok Egyesülete)

A keresztény művészetet sokáig hallgatás vette körül (kultura.hu)

Térátiratok – Csekei Fruzsina diplomamunkája, a budaszentlőrinci pálos kolostorrom revitalizációja (epiteszforum.hu)

270 éves szobrokat és még korábbi kanonokházak maradványait találták meg Veszprémben (epiteszforum.hu)

Kalandos úton kerültek elő a veszprémi várnegyed Szentháromság-szoborcsoportjának eredeti szobrai (Magyar Kurír)

Képes album a beruházásról (Veszprémi Érsekség)

Egy sümegi falfestmény segít rekonstruálni Veszprém sokáig elveszettnek hitt szobrát (kultura.hu)

A Pápa a paleográfia, a diplomácia, a levéltár és a könyvtárgazdálkodás vatikáni képzéséről (Vatican News)

Megnyílt a XXXI. Szent István Könyvhét – Átadták a Stephanus-díjakat (Magyar Kurír)

Sienai oklevelek Pannonhalmán (Pannonhalmi Főapátsági Levéltár)

A ferencesek 500 éve eltűnt templomát találták meg Visegrádon (epiteszforum.hu)

Az én bazilikám III. – Megújulás és bazilika (Pannonhalmi Főapátság)

Az OSZK a 31. Szent István Könyvhéten (Országos Széchényi Könyvtár)

Rembrandt Harmenszoon van Rijn: Lázár feltámasztása (romkat.ro)

Érsekségi Ékességek 114. rész (Veszprémi Főegyházmegye)

Idegenvezetés érsek atyával (Veszprémi Főegyházmegye)

„Essentia in scientia” könyvészeti kiállítás (Piarista Levéltár)

Készül az egri bazilika oltára (Egri Főegyházmegye)

Szabó Irén lett az Egyházi Muzeológusok Egyesületének új elnöke (Magyar Kurír)

Már az ezredik kötetnél tart a Fugger-Gyűjtemény digitalizálása! A kötetek digitalizálása és honlapunkon való közzététele folyamatos. Büszkén jelenthetjük, hogy már az ezredik Fugger-kötet gazdagítja Bibliotheca Digitalis kínálatunkat! (Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár)

Konferencián emlékeztek Fraknói Vilmos nagyváradi püspökre (romkat.ro)

Újabb 20 ezer képfelvétel (összesen 200 ezer kép) plébániáink építéssel-felszereléssel kapcsolatos forrásairól – 2024.05.02. (Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár)

Királyok, szentek, monostorok – Kiállítás nyílt a Tihanyi Bencés Apátsági Múzeumban (Magyar Kurír)

Rembrandt Harmenszoon van Rijn: Izsák feláldozása (romkat.ro)

Tíz éve fényképekkel is szolgálja az olvasókat a Magyar Kurír – Fotókiállításunk nyílt Esztergomban (Magyar Kurír)

A szépművészet évszázada Nagybányán (romkat.ro)

Örök szeretettel… A házasság szentsége az eucharisztia fényében – Ozsvári Csaba (1963-2009) ötvösművész kiállítása (Sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény)

Újra látogatható a Pécsi Egyházmegyei Levéltár Székeskáptalani Levéltára (Magyar Kurír)

Már három felújított barokk orgona látható könyvtárunk muzeális termében… (Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár)

Bazilika800 – Uros apát és műve – A 2024. évi pannonhalmi kiállítás katalógus- és tanulmánykötete (Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár)

Szerverfrissítés: 79 ezer újabb képfelvétel plébániáink 1867-1945 közötti iratairól, bővülő lehetőségek a helytörténeti kutatásokban – 2024.04.26. (Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár)

Érsekségi Ékességek 113. rész (Veszprémi Főegyházmegye)

Fotós munkatársaink képeiből nyílik kiállítás az esztergomi Keresztény Múzeumban (Magyar Kurír)

Felhívás tudományos konferenciára: Szerzetesek az Akadémián (MTA, Piarista Levéltár, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

Ferenc pápa a művészekhez Velencében: A világnak szüksége van művészekre! (Magyar Kurír)

Húsvét örömhíre – Bizánci dallamok a Görögkatolikus Múzeumban (Hajdúdorogi Főegyházmegye)

A templom kövei a kegyelem erejét sugározzák – Megáldották a felújított jáki templomot (Magyar Kurír)

„Az építészet lényege a problémamegoldás” Mizsei Anett építészmérnök-szakíró bontásról, építésről és vitatott beruházásokról (Jezsuita Kiadó – A Szív)

Ferences térerő, nem csak ferenceseknek – Könyvbemutató a csíksomlyói kegytemplomban (romkat.ro)

ICOMOS-díj 2024: A kiemelkedő templom-helyreállításoktól a citromdíjas kápolnáig (epiteszforum.hu)

Speciális módszerrel restaurálják Magyarország legidősebb nagyharangját (Veszprémi Főegyházmegye)

Fenntartható katolikus iskolák (Nemzeti Közszolgálati Egyetem)

Egy 76 év után ismét bencés tulajdonba került kötetről (Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár)

Bemutatták Kálmáncsehi Domonkos 15. századi imakönyvének fakszimile kiadását (kultura.hu)

Gyulafehérvárra érkezik a Jezsuiták Erdélyben című kiállítás (jezsuita.hu)

Érsekségi Ékességek 112. rész (Veszprémi Főegyházmegye)

Az én bazilikám II. – Szentek, asszonyok, szolgálólányok – nők a pannonhalmi bazilikában (Pannonhalmi Főapátság)

A szerzetesek szíve – „Az én bazilikám” vezetés (Pannonhalmi Főapátság)

Bazilika 800 emlékév (Pannonhalmi Főapátság)

A művészet lélekemelő ünnep – Emlékezés Simon Andrásra (Magyar Kurír)

Könyvtár

Az egyházi tulajdonú könyvtárak – ahol megőrzik és hozzáférhetővé teszik minden korok emberi és keresztény kultúrájának emlékeit – a tudás kimeríthetetlen tárházát képezik, melyből a teljes keresztény közösség és a polgári társadalom is a jelenben képes megismerni saját múltjának emlékét.
(Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottsága: Egyházi könyvtárak szerepe az Egyház missziójában)

Levéltár

Az egyházi levéltárak a személyeket és eseményeket illetően keletkezett hamisítatlan és spontán dokumentáció megőrzésével az Egyház életének emlékét ápolják és a Tradíció értelmét juttatják kifejezésre
(Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottsága: Az egyházi levéltárak szerepe a lelkipásztori életben. Körlevél)

Múzeum

Az egyházi múzeumot ezért az egyes részegyházakba integrált, és a többi ott működő intézménnyel kölcsönhatásban lévő alkotórésznek kell tekinteni … Mivel szorosan kötődik az Egyház küldetéséhez, mint annak részese, nem veszti el lényegi célját és használati rendeltetését.
(Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottsága: Az egyházi múzeumok pasztorális szerepe. Körlevél)

OEMT

A magyar műemléki állomány közel egyharmada egyházi tulajdonban van. Ezek fenntartása és folyamatos gondozása egyrészt az egyházat a múlt iránti tiszteletre és a műemlékvédelmi előírások köteles betartatására kötelezi, másrészt súlyos anyagi terhet ró az egyes egyházmegyékre (és egyházközségekre).
A magyar örökségvédelem szolgálata tehát az egyházi és az állami hatóságok szoros együttműködését igényli.

ORSZÁGOS KATOLIKUS GYŰJTEMÉNYI KÖZPONT

A Gyűjteményi Központ a magyar katolikus egyház könyvtári, levéltári, műtárgy és műemlék állományát nem csupán a nemzeti örökség, hanem az egyetemes egyház és az európai kultúra egészének örökségeként értékeli, és lehetőségeinek határain belül munkájával következetesen szolgálja.

LÁTOGASSON EL ALÁBBI OLDALAINKRA

Szakrális művészet

Azt mondottuk: az Egyház és a művészet az emberért van, az ember eszményeiért, igazságáért és valóságának felfedezéséért. S mindezt a jelen órában, az „aggiornamento”-ban, – hogy a II. Vatikáni Zsinat kifejezését használjuk.
(Szent II. János Pál: Beszéd a művészekhez és az újságírókhoz. München 1980. nov. 19.)

Műtárgyvédelem

Az Egyház mindig is vallotta magáról, hogy az emberi értékek ismerője, minden korszakban támogatta a szabad művészetek fejlődését, és biztosította az evangelizációs küldetésének teljesítésére rendelt műalkotások gondozását. (Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottsága: Az egyházi kulturális javak leltározásának és katalogizálásának szükségessége és sürgőssége)

Művészek

… a művész már valami létezőt használ föl, aminek formát és jelentést ad. Ez az istenképmás ember sajátos tevékenysége. (Szent II. János Pál: Levél a művészekhez. Vatikánváros, 1999. április 4.)

Katolikus kultúra

Az Egyház kulturális javai a keresztény közösség közvetlen öröksége és tulajdona. Egyidejűleg a keresztény üzenet általános dimenziója alapján, bizonyos értelemben az emberiség egészéhez tartoznak. (Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottsága: Az egyházi múzeumok pasztorális szerepe. Körlevél)

Dokumentumok

Az Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottságának dokumentumgyűjteménye, valamint további dokumentumok az Egyház kulturális javaival, azok védelmével és gondozásával kapcsolatban.

Bibliográfia

… a polgári társadalommal való együttműködés és közös munka már akkor is egyszerűbbé válik, ha az egyházi könyvtárak az országos informatikai hálózat által bibliográfiai adataikat megosztják. (Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottsága: Egyházi könyvtárak szerepe az Egyház missziójában)