Országos Katolikus Gyűjteményi Központ

Az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ, mint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia egyik központi intézménye múzeumi, könyvtári és levéltári szakterületen fejti ki tevékenységét.

KÖNYVTÁR

LEVÉLTÁR

MÚZEUM

Országos Egyházművészeti és Műemléki Tanács (OEMT)

ORSZÁGOS KATOLIKUS GYŰJTEMÉNYI KÖZPONT

Az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ, mint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia egyik központi intézménye múzeumi, könyvtári és levéltári szakterületen fejti ki tevékenységét. Szorgalmazza és elősegíti a gyűjtemények munkatársainak szakmai továbbképzését, valamint összesíti az egyházi gyűjtemények működésére vonatkozó beszámolókat. A hazai egyházi műtárgyállomány folyamatos és tervszerű nyilvántartásáról – szakmai csoportok igénybevételével – gondoskodik és megszervezi a központi számítógépes nyilvántartást.

Figyelemfelhívás!

Intézményünk tudomására jutott, hogy műtárgy-piacon nagy értékű kegytárgyakkal (pl. Ozsvári Csaba által készített kehely) kereskednek, melyek eredete nem tisztázott. Ilyen esetekben, ha az eredet nem igazolt, nagyon megfontoltan tanácsos eljárni!

A “Karizma és kreativitás” konferencia, melyet honlapunkon korábban jeleztünk, nem az eredetileg meghirdetett időpontban (2021 szeptember 30 – október 1.), hanem új időpontban (2022. május 4 – 5.) kerül megrendezésre. A konferencia honlapja: www.carismaecreativita.net

HÍREK, INFORMÁCIÓK

 

Az Apostoli Kamara a „Középkori Esték”-en (MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport)

Orcád világossága – Átfogó monográfia született a hazai Görögkatolikus Egyházról (Magyar Kurír)

„Párbeszéd az emberért” – fórum, könyvbemutató és kiállítás az Érseki Palotában (Egri Főegyházmegye)

EKE Hírlevél – XVIII. évfolyam 2021/3. szám

A Kálmáncsehi-breviárium hasonmás kiadásának bemutatója (Országos Széchényi Könyvtár)

XXIII. Győri és IX. Kisalföldi Levéltári Nap – 2021. október 19. (Győri Egyházmegyei Levéltár)

A Pécsi Püspöki Uradalom 18–19. századi iratanyaga kerestetik (Pécsi Egyházmegyei Levéltár)

A valósághoz fűződő viszony – Gerhard Richter művészete a Magyar Nemzeti Galériában (Magyar Kurír)

Orcád világossága. Görögkatolikusok Magyarországon – Könyvbemutató Magyarországon (Hajdúdorogi Főegyházmegye)

Érsekségi Ékességek 24. rész (Veszprémi Főegyházmegye)

Vendégségben az Úrnál – Az Eucharisztia titkára bukkanhatunk Óbudán (Magyar Kurír)

Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum Facebook oldala (gyakran frissítve!)

Levéltári anyagok restaurálása (3.) (Pécsi Egyházmegyei Levéltár)

Tudomány és Bölcsesség – Újjászületett a Pécsi Egyházmegyei Könyvtár (Pécsi Egyházmegye)

Egyedülálló kötet a jezsuiták hazai történetéről (jezsuita.hu – Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár)

Az építészet a világot formáló produktum – Emlékezés Török Ferenc építészre (Magyar Kurír)

Érsekségi Ékességek 23. rész (Veszprémi Főegyházmegye)

Mindszenty Életkapuk – A szombathelyi Szily János Látogatóközpontban látható az interaktív tárlat (Magyar Kurír)

Templomszentelés Szamosújváron (romkat.ro)

A Pécsi Egyházmegyei Könyvtár „kincsei” – Szent Terézke Rózsakertje (Pécsi Egyházmegye)

„Visszaszálltak” az angyalok az egri bazilikára (Magyar Kurír)

Bakócz 500 – Konferencia Bakócz Tamás halálának 500. évfordulóján (A Szent István Tudományos Akadémia és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
Öt évtized kutatóforgalmának változásai Kalocsán – előadás Szabadkán (2021.09.30., Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár)

Ritka freskókat rejtő ősi falak – A felújított csíkszentmihályi templom újramegáldása (romkat.ro)

A Bischofslexikon budapesti bemutatója (MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport)

Levéltárunk egy megkerült nyelvemlékkel gazdagodott (Pannonhalmi Főapátsági Levéltár)

Megújul a pápai nagytemplom (Veszprémi Főegyházmegye)

NEK kiállítás meghosszabbítva (Váci Egyházmegye)

 

A korábbi hírek, információk a szakterületekhez rendezve találhatók.

Könyvtár

Az egyházi tulajdonú könyvtárak – ahol megőrzik és hozzáférhetővé teszik minden korok emberi és keresztény kultúrájának emlékeit – a tudás kimeríthetetlen tárházát képezik, melyből a teljes keresztény közösség és a polgári társadalom is a jelenben képes megismerni saját múltjának emlékét.
(Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottsága: Egyházi könyvtárak szerepe az Egyház missziójában)

Levéltár

Az egyházi levéltárak a személyeket és eseményeket illetően keletkezett hamisítatlan és spontán dokumentáció megőrzésével az Egyház életének emlékét ápolják és a Tradíció értelmét juttatják kifejezésre
(Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottsága: Az egyházi levéltárak szerepe a lelkipásztori életben. Körlevél)

Múzeum

Az egyházi múzeumot ezért az egyes részegyházakba integrált, és a többi ott működő intézménnyel kölcsönhatásban lévő alkotórésznek kell tekinteni … Mivel szorosan kötődik az Egyház küldetéséhez, mint annak részese, nem veszti el lényegi célját és használati rendeltetését.
(Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottsága: Az egyházi múzeumok pasztorális szerepe. Körlevél)

OEMT

A magyar műemléki állomány közel egyharmada egyházi tulajdonban van. Ezek fenntartása és folyamatos gondozása egyrészt az egyházat a múlt iránti tiszteletre és a műemlékvédelmi előírások köteles betartatására kötelezi, másrészt súlyos anyagi terhet ró az egyes egyházmegyékre (és egyházközségekre).
A magyar örökségvédelem szolgálata tehát az egyházi és az állami hatóságok szoros együttműködését igényli.

ORSZÁGOS KATOLIKUS GYŰJTEMÉNYI KÖZPONT

A Gyűjteményi Központ a magyar katolikus egyház könyvtári, levéltári, műtárgy és műemlék állományát nem csupán a nemzeti örökség, hanem az egyetemes egyház és az európai kultúra egészének örökségeként értékeli, és lehetőségeinek határain belül munkájával következetesen szolgálja.

LÁTOGASSON EL ALÁBBI OLDALAINKRA

Szakrális művészet

Azt mondottuk: az Egyház és a művészet az emberért van, az ember eszményeiért, igazságáért és valóságának felfedezéséért. S mindezt a jelen órában, az „aggiornamento”-ban, – hogy a II. Vatikáni Zsinat kifejezését használjuk.
(Szent II. János Pál: Beszéd a művészekhez és az újságírókhoz. München 1980. nov. 19.)

Műtárgyvédelem

Az Egyház mindig is vallotta magáról, hogy az emberi értékek ismerője, minden korszakban támogatta a szabad művészetek fejlődését, és biztosította az evangelizációs küldetésének teljesítésére rendelt műalkotások gondozását. (Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottsága: Az egyházi kulturális javak leltározásának és katalogizálásának szükségessége és sürgőssége)

Művészek

… a művész már valami létezőt használ föl, aminek formát és jelentést ad. Ez az istenképmás ember sajátos tevékenysége. (Szent II. János Pál: Levél a művészekhez. Vatikánváros, 1999. április 4.)

Katolikus kultúra

Az Egyház kulturális javai a keresztény közösség közvetlen öröksége és tulajdona. Egyidejűleg a keresztény üzenet általános dimenziója alapján, bizonyos értelemben az emberiség egészéhez tartoznak. (Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottsága: Az egyházi múzeumok pasztorális szerepe. Körlevél)

Dokumentumok

Az Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottságának dokumentumgyűjteménye, valamint további dokumentumok az Egyház kulturális javaival, azok védelmével és gondozásával kapcsolatban.

Bibliográfia

… a polgári társadalommal való együttműködés és közös munka már akkor is egyszerűbbé válik, ha az egyházi könyvtárak az országos informatikai hálózat által bibliográfiai adataikat megosztják. (Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottsága: Egyházi könyvtárak szerepe az Egyház missziójában)