Országos Katolikus Gyűjteményi Központ

Az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ, mint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia egyik központi intézménye könyvtári, levéltári és múzeumi szakterületen fejti ki tevékenységét.

KÖNYVTÁR

LEVÉLTÁR

MÚZEUM

Országos Egyházművészeti és Műemléki Tanács (OEMT)

ORSZÁGOS KATOLIKUS GYŰJTEMÉNYI KÖZPONT

Az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ, mint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia egyik központi intézménye múzeumi, könyvtári és levéltári szakterületen fejti ki tevékenységét. Szorgalmazza és elősegíti a gyűjtemények munkatársainak szakmai továbbképzését, valamint összesíti az egyházi gyűjtemények működésére vonatkozó beszámolókat. A hazai egyházi műtárgyállomány folyamatos és tervszerű nyilvántartásáról – szakmai csoportok igénybevételével – gondoskodik és megszervezi a központi számítógépes nyilvántartást.

Figyelemfelhívás!

Intézményünk tudomására jutott, hogy műtárgy-piacon nagy értékű kegytárgyakkal (pl. Ozsvári Csaba által készített kehely) kereskednek, melyek eredete nem tisztázott. Ilyen esetekben, ha az eredet nem igazolt, nagyon megfontoltan tanácsos eljárni!

Az OKGyK igazgatója az aprónyomtatványok feldolgozásával foglalkozó gyűjtemények, valamint az aprónyomtatványok iránt érdeklődők figyelmébe ajánlja ezt a könyvet.
Majoros Katalin (OKGyK) recenziója a műről.

Az OKGyK igazgatója figyelmükbe ajánlja:
Ez a maga nemében egyedülálló kétkötetes szótár (Iconografia e arte cristiana) – amely a  San Paolo Kiadó Dizionari (=szótárak) sorozatában jelent meg – , a keresztény művészet teljes repertoárját mutatja be évszázadokon át egészen napjainkig. A mű az egyház és a művészet gyümölcsöző kapcsolatának átfogó olvasatát kínálja.
Az Egyház Kulturális Javai Nemzeti Irodájának – mely Olasz Püspöki Konferencia egyik intézménye – támogatásával.

HÍREK, INFORMÁCIÓK

 

Falinaptár koraújkori jezsuita missziók képeivel (szerzetes.hypotheses.org)

MEGHÍVÓ – A csendből élni – Blaskó Sándor szobrászművész és Blaskó Marcela és Kata nemezkészítők kiállitásának megnyitójára, 2023. február 10., 18.00 órára a Párbeszéd Házába   (Párbeszéd Háza)

Érsekségi Ékességek 71. rész (Veszprémi Főegyházmegye)

Rembrandt Harmenszoon van Rijn: Simeon a templomban (romkat.ro)

Könyvtári este a Kolpingban (Váci Egyházmegye)

A Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár gyűjtőközpontjainak korszerűsítése (romkat.ro)

Befejeződött a váci székesegyház laternájának felújítása (Magyar Kurír)

Michelangelo Merisi da Caravaggio: Szent Pál megtérése a damaszkuszi úton (romkat.ro)

Az érsekség exkluzív vársétáival indult az Európa Kulturális Fővárosa programsorozata Veszprémben (Magyar Kurír)

Dr. Zágorhidi Czigány Balázs az Év Vasi Embere lett (domonkosok.hu)

Az értékmegőrzés és értékmegjelenítés lehetőségeiről tartott előadást Barabás Kisanna (romkat.ro)

Egy modern Babilon, és benne Isten Szolgája, Vereczkey (Wimmerth) Béla (Váci Egyházmegye)

Megjelent Ebenhofer osztrák cég 2023. évi lapozható katalógusa templomi- és kegytárgyakkal, és megtekinthető a hozzá tartozó kísérőlevél

Az ókori rejtélyek megoldását csak megkapni lehet – méghozzá az Égiektől (kultura.hu)

Átadták Kisléghi Nagy Ádám festményét a Karmelita kolostorban (kultura.hu)

A templom, ahol otthon vagyok – Rajz- és fotópályázatot hirdet a Kaposvári Egyházmegye (Magyar Kurír)

Jusepe de Ribera: Szent Ágnes (romkat.ro)

Pályázati felhívás: Képzőművészeti ösztöndíj támogatására a Római Magyar Akadémia (Collegium Hungaricum Róma) közreműködésével (NKA)

Megtalálták a 300 éves templom első plébánosának sírját – Befejeződtek a feltárások a tamási templomban (Pécsi Egyházmegye)

MEGHÍVÓ – Tisztelettel meghívjuk „A pesti Schöfft festőművész család” című kiállításunk megnyitójára, melyet a Szabadkai Városi Múzeumban (Zsinagóga tér 3.) tartunk 2023. január 25-én, 13 órai kezdettel

Értékes festménnyel gazdagodik a nagyváradi püspöki palota (romkat.ro)

A 900 éves premontrei rend történetével kapcsolatban megjelent a 900 éves a premontrei rend és a Premontreiek 900 c. kötet (szerzetes.hypotheses.org)

Érsekségi Ékességek 70. rész (Veszprémi Főegyházmegye)

Remete Szent Antal látomása (romkat.ro)

Liturgia – Művészettörténet – Műtárgy – a Magyar Képzőművészeti Egyetem nagy sikerű egyháztörténeti ismeretterjesztő tanfolyamát újra meghirdette szakrális témákban, művészettörténeti megközelítésben a 2022-23-as tanév tavaszi szemeszterére (Magyar Képzőművészeti Egyetem)

Mise az öt éve elhunyt dr. Szilárdfy Zoltán lelki üdvéért (Székesfehérvári Egyházmegye)

Ki nekem Szent József? – Alkotói verseny európai művészek számára (Magyar Kurír)

Sokszínű Szűzanya-ábrázolás a barokk korban – Beszélgetés Jernyei Kiss János művészettörténésszel (Magyar Kurír)

Kolozsvár eddig ismert legkorábbi reneszánsz falképeire bukkantak (kultura.hu)

Könyvtár

Az egyházi tulajdonú könyvtárak – ahol megőrzik és hozzáférhetővé teszik minden korok emberi és keresztény kultúrájának emlékeit – a tudás kimeríthetetlen tárházát képezik, melyből a teljes keresztény közösség és a polgári társadalom is a jelenben képes megismerni saját múltjának emlékét.
(Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottsága: Egyházi könyvtárak szerepe az Egyház missziójában)

Levéltár

Az egyházi levéltárak a személyeket és eseményeket illetően keletkezett hamisítatlan és spontán dokumentáció megőrzésével az Egyház életének emlékét ápolják és a Tradíció értelmét juttatják kifejezésre
(Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottsága: Az egyházi levéltárak szerepe a lelkipásztori életben. Körlevél)

Múzeum

Az egyházi múzeumot ezért az egyes részegyházakba integrált, és a többi ott működő intézménnyel kölcsönhatásban lévő alkotórésznek kell tekinteni … Mivel szorosan kötődik az Egyház küldetéséhez, mint annak részese, nem veszti el lényegi célját és használati rendeltetését.
(Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottsága: Az egyházi múzeumok pasztorális szerepe. Körlevél)

OEMT

A magyar műemléki állomány közel egyharmada egyházi tulajdonban van. Ezek fenntartása és folyamatos gondozása egyrészt az egyházat a múlt iránti tiszteletre és a műemlékvédelmi előírások köteles betartatására kötelezi, másrészt súlyos anyagi terhet ró az egyes egyházmegyékre (és egyházközségekre).
A magyar örökségvédelem szolgálata tehát az egyházi és az állami hatóságok szoros együttműködését igényli.

ORSZÁGOS KATOLIKUS GYŰJTEMÉNYI KÖZPONT

A Gyűjteményi Központ a magyar katolikus egyház könyvtári, levéltári, műtárgy és műemlék állományát nem csupán a nemzeti örökség, hanem az egyetemes egyház és az európai kultúra egészének örökségeként értékeli, és lehetőségeinek határain belül munkájával következetesen szolgálja.

LÁTOGASSON EL ALÁBBI OLDALAINKRA

Szakrális művészet

Azt mondottuk: az Egyház és a művészet az emberért van, az ember eszményeiért, igazságáért és valóságának felfedezéséért. S mindezt a jelen órában, az „aggiornamento”-ban, – hogy a II. Vatikáni Zsinat kifejezését használjuk.
(Szent II. János Pál: Beszéd a művészekhez és az újságírókhoz. München 1980. nov. 19.)

Műtárgyvédelem

Az Egyház mindig is vallotta magáról, hogy az emberi értékek ismerője, minden korszakban támogatta a szabad művészetek fejlődését, és biztosította az evangelizációs küldetésének teljesítésére rendelt műalkotások gondozását. (Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottsága: Az egyházi kulturális javak leltározásának és katalogizálásának szükségessége és sürgőssége)

Művészek

… a művész már valami létezőt használ föl, aminek formát és jelentést ad. Ez az istenképmás ember sajátos tevékenysége. (Szent II. János Pál: Levél a művészekhez. Vatikánváros, 1999. április 4.)

Katolikus kultúra

Az Egyház kulturális javai a keresztény közösség közvetlen öröksége és tulajdona. Egyidejűleg a keresztény üzenet általános dimenziója alapján, bizonyos értelemben az emberiség egészéhez tartoznak. (Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottsága: Az egyházi múzeumok pasztorális szerepe. Körlevél)

Dokumentumok

Az Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottságának dokumentumgyűjteménye, valamint további dokumentumok az Egyház kulturális javaival, azok védelmével és gondozásával kapcsolatban.

Bibliográfia

… a polgári társadalommal való együttműködés és közös munka már akkor is egyszerűbbé válik, ha az egyházi könyvtárak az országos informatikai hálózat által bibliográfiai adataikat megosztják. (Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottsága: Egyházi könyvtárak szerepe az Egyház missziójában)