Országos Katolikus Gyűjteményi Központ

Az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ, mint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia egyik központi intézménye múzeumi, könyvtári és levéltári szakterületen fejti ki tevékenységét.

KÖNYVTÁR

LEVÉLTÁR

MÚZEUM

Országos Egyházművészeti és Műemléki Tanács (OEMT)

ORSZÁGOS KATOLIKUS GYŰJTEMÉNYI KÖZPONT

Az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ, mint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia egyik központi intézménye múzeumi, könyvtári és levéltári szakterületen fejti ki tevékenységét. Szorgalmazza és elősegíti a gyűjtemények munkatársainak szakmai továbbképzését, valamint összesíti az egyházi gyűjtemények működésére vonatkozó beszámolókat. A hazai egyházi műtárgyállomány folyamatos és tervszerű nyilvántartásáról – szakmai csoportok igénybevételével – gondoskodik és megszervezi a központi számítógépes nyilvántartást.

Pályázatot hirdettek a 2025-ös szentév hivatalos logójának elkészítésére.  A jubileumot szervező Új Evangelizálás Pápai Tanácsa május 20-ig nyílt pályázatot hirdetett egyének és csoportok részére, hogy elkészítsék az esemény hivatalos jelképét, melynek témája „A remény zarándokai”.(Vatican News)

Figyelemfelhívás!

Intézményünk tudomására jutott, hogy műtárgy-piacon nagy értékű kegytárgyakkal (pl. Ozsvári Csaba által készített kehely) kereskednek, melyek eredete nem tisztázott. Ilyen esetekben, ha az eredet nem igazolt, nagyon megfontoltan tanácsos eljárni!

Az OKGyK igazgatója az aprónyomtatványok feldolgozásával foglalkozó gyűjtemények, valamint az aprónyomtatványok iránt érdeklődők figyelmébe ajánlja ezt a könyvet.
Majoros Katalin (OKGyK) recenziója a műről.

HÍREK, INFORMÁCIÓK

 

A többi kegyelem – Kortárs képzőművészek Pilinszky János ihletettségében (Magyar Kurír)

A középkorig hámozták a radostyáni templomot (muemlekem.hu)

Kárpitok szakrális üzenete (orszagut.com)

Kötet jelent meg Ozsvári Csaba ötvösművészről (Magyar Kurír)

Újabb megvásárolható kiadványok – 2022.05.17. (Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár)

Romos templomok jövőjéről tartottak szimpóziumot Nagybecskereken (Magyar Kurír)

Szerverfrissítés: 67 ezer képfelvétel plébániáink 1867-1945 közötti iratairól, új lehetőségek a helytörténeti kutatásokban – 2022.05.13. (Kalocsai Főszékesegyházi Levéltár)

“Forgách Ferenc Okmánytár” – Vatikáni források a 17. század elejéről (MTA – PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport)

Pater noster – Tóth Csaba festőművész kiállítása (Győri Egyházmegye)

Érsekségi Ékességek 45. rész (Veszprémi Főegyházmegye)

Meghívó a KÁROLY 100 császár és király c. kötet ünnepélyes bemutatójára, melyet a Szent István Könyvhét alkalmával a Nemzeti Múzeumban 2022. május 16-án 17 órától tartanak. (Magyarországi Mindszenty Alapítvány és a Magyar Nemzeti Múzeum)

Elérhetőek a Magyar Nemzeti Levéltár honlapján a Vatikáni Államtitkárság Történeti Levéltárának inventáriumai (Magyar Nemzeti Levéltár)

Meghívó báró Nagyszalatnyai Fischer István egri érsek halálának 200. évfordulója alkalmából rendezett kiállítás megnyitójára (Főegyházmegyei Könyvtár, Eger)

Menny és pokol között – Hieronymus Bosch rejtélyes világa (Magyar Kurír)

Ámulatba ejtő tematikus sétákon ismerhetjük meg a főegyházmegye budapesti kincseit (Magyar Kurír)

Könyvbemutató: A Nagyszombati Egyetem bölcsész és teológus növendékei 1635–1711 (szerzetes.hypotheses.org)

I. Országos Műkovács-Iparművészeti Konferencia (Győr, 2022. május 25.) programfüzete

Jaurinum címmel megnyílt az Egyházmegye új kincstára (Győri Egyházmegye)

A templom kőbe vésett történelem – Molnár-C. Pál Szent család című képe a belvárosi templomban (Magyar Kurír)

Hitelesítették az Árpád-kori templom alaprajzát a régészek Kelebia határában (Magyar Kurír)

Olescher Tamás munkáiból nyílik kiállítás a Műcsarnokban (kultura.hu)

Nincs vége a Gutenberg-galaxisnak – Beszélgetés a friss Pro Cultura Christiana díjas Sarbak Gáborral (Magyar Kurír)

Sarbak Gábor kapta idén a püspöki konferencia Pro Cultura Christiana díját (Magyar Kurír)

Veszprémi templomok adatbázisa (Veszprémi Érsekség)

A veszprémi püspökség 1777–1850 között – egyháztörténeti konferencia (Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár)

Höhere Bildung in den Jesuitenschulen Mitteleuropas (szerzetes.hypotheses.org)

A pasztorációnak része a művészet is – A székesfehérvári székesegyház felújítása (Magyar Kurír)

Az Év Levéltári Kiadványa díj Veszprémnek (Veszprémi Főegyházmegye)

A Bazilika alapkőletételének 200. évfordulójára emlékezünk (Esztergom-Budapesti Főegyházmegye)

Farkas Attila atya gyászjelentése (Esztergom – Budapesti Főegyházmegye)

Elhunyt Farkas Attila érseki tanácsos, a Szent István-bazilika nyugalmazott segédlelkésze (Magyar Kurír)

Két kongresszus között – Elhunyt Farkas Attila érseki tanácsos, az OKGyK korábbi intézményvezetője (orszagut.com)

Felhívás az Ars Sacra Fesztiválhoz való csatlakozásra (Ars Sacra Alapítvány)

Műkovács-iparművészeti konferencia, 2022. május 25., szerda (Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum, Győr)

Könyvtár

Az egyházi tulajdonú könyvtárak – ahol megőrzik és hozzáférhetővé teszik minden korok emberi és keresztény kultúrájának emlékeit – a tudás kimeríthetetlen tárházát képezik, melyből a teljes keresztény közösség és a polgári társadalom is a jelenben képes megismerni saját múltjának emlékét.
(Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottsága: Egyházi könyvtárak szerepe az Egyház missziójában)

Levéltár

Az egyházi levéltárak a személyeket és eseményeket illetően keletkezett hamisítatlan és spontán dokumentáció megőrzésével az Egyház életének emlékét ápolják és a Tradíció értelmét juttatják kifejezésre
(Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottsága: Az egyházi levéltárak szerepe a lelkipásztori életben. Körlevél)

Múzeum

Az egyházi múzeumot ezért az egyes részegyházakba integrált, és a többi ott működő intézménnyel kölcsönhatásban lévő alkotórésznek kell tekinteni … Mivel szorosan kötődik az Egyház küldetéséhez, mint annak részese, nem veszti el lényegi célját és használati rendeltetését.
(Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottsága: Az egyházi múzeumok pasztorális szerepe. Körlevél)

OEMT

A magyar műemléki állomány közel egyharmada egyházi tulajdonban van. Ezek fenntartása és folyamatos gondozása egyrészt az egyházat a múlt iránti tiszteletre és a műemlékvédelmi előírások köteles betartatására kötelezi, másrészt súlyos anyagi terhet ró az egyes egyházmegyékre (és egyházközségekre).
A magyar örökségvédelem szolgálata tehát az egyházi és az állami hatóságok szoros együttműködését igényli.

ORSZÁGOS KATOLIKUS GYŰJTEMÉNYI KÖZPONT

A Gyűjteményi Központ a magyar katolikus egyház könyvtári, levéltári, műtárgy és műemlék állományát nem csupán a nemzeti örökség, hanem az egyetemes egyház és az európai kultúra egészének örökségeként értékeli, és lehetőségeinek határain belül munkájával következetesen szolgálja.

LÁTOGASSON EL ALÁBBI OLDALAINKRA

Szakrális művészet

Azt mondottuk: az Egyház és a művészet az emberért van, az ember eszményeiért, igazságáért és valóságának felfedezéséért. S mindezt a jelen órában, az „aggiornamento”-ban, – hogy a II. Vatikáni Zsinat kifejezését használjuk.
(Szent II. János Pál: Beszéd a művészekhez és az újságírókhoz. München 1980. nov. 19.)

Műtárgyvédelem

Az Egyház mindig is vallotta magáról, hogy az emberi értékek ismerője, minden korszakban támogatta a szabad művészetek fejlődését, és biztosította az evangelizációs küldetésének teljesítésére rendelt műalkotások gondozását. (Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottsága: Az egyházi kulturális javak leltározásának és katalogizálásának szükségessége és sürgőssége)

Művészek

… a művész már valami létezőt használ föl, aminek formát és jelentést ad. Ez az istenképmás ember sajátos tevékenysége. (Szent II. János Pál: Levél a művészekhez. Vatikánváros, 1999. április 4.)

Katolikus kultúra

Az Egyház kulturális javai a keresztény közösség közvetlen öröksége és tulajdona. Egyidejűleg a keresztény üzenet általános dimenziója alapján, bizonyos értelemben az emberiség egészéhez tartoznak. (Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottsága: Az egyházi múzeumok pasztorális szerepe. Körlevél)

Dokumentumok

Az Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottságának dokumentumgyűjteménye, valamint további dokumentumok az Egyház kulturális javaival, azok védelmével és gondozásával kapcsolatban.

Bibliográfia

… a polgári társadalommal való együttműködés és közös munka már akkor is egyszerűbbé válik, ha az egyházi könyvtárak az országos informatikai hálózat által bibliográfiai adataikat megosztják. (Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottsága: Egyházi könyvtárak szerepe az Egyház missziójában)