Országos Katolikus Gyűjteményi Központ

Az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ, mint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia egyik központi intézménye múzeumi, könyvtári és levéltári szakterületen fejti ki tevékenységét.

KÖNYVTÁR

LEVÉLTÁR

MÚZEUM

Országos Egyházművészeti és Műemléki Tanács (OEMT)

ORSZÁGOS KATOLIKUS GYŰJTEMÉNYI KÖZPONT

Az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ, mint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia egyik központi intézménye múzeumi, könyvtári és levéltári szakterületen fejti ki tevékenységét. Szorgalmazza és elősegíti a gyűjtemények munkatársainak szakmai továbbképzését, valamint összesíti az egyházi gyűjtemények működésére vonatkozó beszámolókat. A hazai egyházi műtárgyállomány folyamatos és tervszerű nyilvántartásáról – szakmai csoportok igénybevételével – gondoskodik és megszervezi a központi számítógépes nyilvántartást.

A 2022. szeptember 16-án kezdődő

XVI. Ars Sacra Fesztivál programjai 

Figyelemfelhívás!

Intézményünk tudomására jutott, hogy műtárgy-piacon nagy értékű kegytárgyakkal (pl. Ozsvári Csaba által készített kehely) kereskednek, melyek eredete nem tisztázott. Ilyen esetekben, ha az eredet nem igazolt, nagyon megfontoltan tanácsos eljárni!

Az OKGyK igazgatója az aprónyomtatványok feldolgozásával foglalkozó gyűjtemények, valamint az aprónyomtatványok iránt érdeklődők figyelmébe ajánlja ezt a könyvet.
Majoros Katalin (OKGyK) recenziója a műről.

HÍREK, INFORMÁCIÓK

 

Érsekségi Ékességek 61. rész (Veszprémi Főegyházmegye)

Kismesterek a késő barokk korában – Schervitz Mátyás budai festőművész alkotásai (Magyar Kurír)

Ünnepélyes kulcsátadás a Görögkatolikus Múzeumban (nyiregyhaza.hu)

Kiadványaink bemutatója a Cserháti Könyvszalonban (Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár)

Exkluzív séta a Görögkatolikus Múzeumban (Nyíregyházi Egyházmegye)

Egy 16. századi anatómiai szakkönyv (Piarista Központi Könyvtár)

A régmúlt rendi refomjait idézték Pannonhalmán (Piarista Levéltár)

Megnyitották az idei Ars Sacra Fesztivált (Magyar Kurír)

Érsekségi Ékességek 60. rész (Veszprémi Főegyházmegye)

112 éves üzenet – Időkapszulát találtak a veszprémi Szent Mihály-bazilikában (Magyar Kurír)

Hittel a közbenjáró imádság erejében – A Keresztény Múzeumban restaurálták a máriaremetei kegyképet (Magyar Kurír)

Folyóiratokkal és mutatókkal bővült a KIADVÁNYOK menüpont (Pécsi Egyházmegyei Levéltár)

„Praesens perfectum” – Az egy éve elhunyt Török Ferenc építész munkáiból nyílt kiállítás Budapesten (Magyar Kurír)

Ásványi Ilona: Az egyházi könyvtárak útkeresése az 1990-es évek második felétől napjainkig. Elhangzott 2022. június 28-án, Pannonhalmán, az EKE-konferencián [szerkesztett változat] (Tudományos és Műszaki Tájékoztatás)

„Örömmel merítetek vizet az üdvösség forrásaiból” – áldás a megújult keresztelőkútra és ambóra (Kaposvári Egyházmegye)

Újabb ősnyomtatványokat és dokumentumokat digitalizált a Batthyáneum (kultura.hu) 

Napi két tárlatvezetéssel várja vendégeit az Egri Érseki Palota szeptembertől (Magyar Kurír)

Új megvilágításba került az Egyház életét szabályzó fontos 3. századi írott forrás eredete (Magyar Kurír)

A Pannonhalmi Bencés Főapátsági Levéltár 2022. szeptember 16-án egyháztörténeti konferenciát rendez “Ordine et disiplina reformare: Szerzetesi reformok Magyarországon” címmel (Pannonhalmi Főapátság)

A mai nappal (2022. szeptember 1.) elindult a Pécsi Egyházmegyei Könyvtár honlapja, ahol az online katalógus böngészése mellett egyéb segédletek találhatók a könyvtár használatához, a könyvtári anyag kutatásához (Pécsi Egyházmegyei Könyvtár)

Jövő év elején nyit a Görögkatolikus Múzeum Nyíregyházán (Hajdúdorogi Főegyházmegye)

Pálos rendtörténeti kiállítás nyílt a Maros Megyei Múzeumban (romkat.ro)

Verses-énekes előadás, szakrális művészeti kiállítás megnyitója Nagybányán (romkat.ro)

A Dóm szépsége ihlette alkotásra (Szeged-Csanádi Egyházmegye)

Érsekségi Ékességek 59. rész (Veszprémi Főegyházmegye)

Kecskeméti Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennálé – Fókuszban a növény- és állatvilág (Magyar Kurír)

MEGHÍVÓ a XI. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennáléra

Szobrot avattak Szűz Mária királynő tiszteletére Győrben (Magyar Kurír)

A dunaföldvári plébánia festményei a Kiscelli Múzeumban látogathatók (Pécsi Egyházmegye)

A Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesült Dr. Jankáné dr. Puskás Bernadett professzor asszony (Nyíregyházi Egyházmegye)

Korai remeték, középkori szerzetesek nyomában (Eötvös Loránd Tudományegyetem)

Érsekségi Ékességek 58. rész (Veszprémi Főegyházmegye)

Ahol Istenhez közel érezzük magunkat – Felszentelték a felújított türjei premontrei templomot (Magyar Kurír)

Fotómesék – Csiffáry Gabriella: Máriabesnyői főbúcsú (Budapest Főváros Levéltára)

Konferenciafelhívás: „Premontreiek 100 éve Gödöllőn” (Gödöllői Premontrei Apátság)

Könyvtár

Az egyházi tulajdonú könyvtárak – ahol megőrzik és hozzáférhetővé teszik minden korok emberi és keresztény kultúrájának emlékeit – a tudás kimeríthetetlen tárházát képezik, melyből a teljes keresztény közösség és a polgári társadalom is a jelenben képes megismerni saját múltjának emlékét.
(Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottsága: Egyházi könyvtárak szerepe az Egyház missziójában)

Levéltár

Az egyházi levéltárak a személyeket és eseményeket illetően keletkezett hamisítatlan és spontán dokumentáció megőrzésével az Egyház életének emlékét ápolják és a Tradíció értelmét juttatják kifejezésre
(Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottsága: Az egyházi levéltárak szerepe a lelkipásztori életben. Körlevél)

Múzeum

Az egyházi múzeumot ezért az egyes részegyházakba integrált, és a többi ott működő intézménnyel kölcsönhatásban lévő alkotórésznek kell tekinteni … Mivel szorosan kötődik az Egyház küldetéséhez, mint annak részese, nem veszti el lényegi célját és használati rendeltetését.
(Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottsága: Az egyházi múzeumok pasztorális szerepe. Körlevél)

OEMT

A magyar műemléki állomány közel egyharmada egyházi tulajdonban van. Ezek fenntartása és folyamatos gondozása egyrészt az egyházat a múlt iránti tiszteletre és a műemlékvédelmi előírások köteles betartatására kötelezi, másrészt súlyos anyagi terhet ró az egyes egyházmegyékre (és egyházközségekre).
A magyar örökségvédelem szolgálata tehát az egyházi és az állami hatóságok szoros együttműködését igényli.

ORSZÁGOS KATOLIKUS GYŰJTEMÉNYI KÖZPONT

A Gyűjteményi Központ a magyar katolikus egyház könyvtári, levéltári, műtárgy és műemlék állományát nem csupán a nemzeti örökség, hanem az egyetemes egyház és az európai kultúra egészének örökségeként értékeli, és lehetőségeinek határain belül munkájával következetesen szolgálja.

LÁTOGASSON EL ALÁBBI OLDALAINKRA

Szakrális művészet

Azt mondottuk: az Egyház és a művészet az emberért van, az ember eszményeiért, igazságáért és valóságának felfedezéséért. S mindezt a jelen órában, az „aggiornamento”-ban, – hogy a II. Vatikáni Zsinat kifejezését használjuk.
(Szent II. János Pál: Beszéd a művészekhez és az újságírókhoz. München 1980. nov. 19.)

Műtárgyvédelem

Az Egyház mindig is vallotta magáról, hogy az emberi értékek ismerője, minden korszakban támogatta a szabad művészetek fejlődését, és biztosította az evangelizációs küldetésének teljesítésére rendelt műalkotások gondozását. (Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottsága: Az egyházi kulturális javak leltározásának és katalogizálásának szükségessége és sürgőssége)

Művészek

… a művész már valami létezőt használ föl, aminek formát és jelentést ad. Ez az istenképmás ember sajátos tevékenysége. (Szent II. János Pál: Levél a művészekhez. Vatikánváros, 1999. április 4.)

Katolikus kultúra

Az Egyház kulturális javai a keresztény közösség közvetlen öröksége és tulajdona. Egyidejűleg a keresztény üzenet általános dimenziója alapján, bizonyos értelemben az emberiség egészéhez tartoznak. (Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottsága: Az egyházi múzeumok pasztorális szerepe. Körlevél)

Dokumentumok

Az Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottságának dokumentumgyűjteménye, valamint további dokumentumok az Egyház kulturális javaival, azok védelmével és gondozásával kapcsolatban.

Bibliográfia

… a polgári társadalommal való együttműködés és közös munka már akkor is egyszerűbbé válik, ha az egyházi könyvtárak az országos informatikai hálózat által bibliográfiai adataikat megosztják. (Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottsága: Egyházi könyvtárak szerepe az Egyház missziójában)