ATKÁRINÉ Meszlényi Zsuzsanna: Vaciensis helytörténeti gyűjtemény Vác városára vonatkozó dokumentumai. Vác, 2004.
BOROS István: A Váci Egyházmegyei Könyvtár Ősnyomtatvány Katalógusa, Vác, 2010.
CHOBOT Ferenc: A Váci Egyházmegye történeti névtára Vác, 1915-1917.
DÓKA Klára: A Váci Egyházmegyei Könyvtár Térképgyűjteménye.- in: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok.- Budapest, 1994/3-4. p. 217-242.
HOLL Béla: Egy régi betlehemes játék. Vigília, 1952. 1. 617-626 p.
HOLL Béla: A kétszáz éves váci könyv 1772-1972.- Budapest magyar Helikon, 1973.
HOLL Béla: Könyvtárkultúra és régi könyvtárak története a mai Pest megye területén. Bp. 1965 p. 11-12.
HOLL Béla A váci egyházmegye alsópapságának és plébániáinak könyvei a XVIII. században – In: Holl Béla: Laus librorum: Válogatott tanulmányok.- Budapest: METEM, 2000. p. 185-268.
ILLÉS György: Mesélő könyvtárak.- [Budapest]: Móra, 1984. p. 185-195.
IVÁNYI Béla: Könyvek, könyvnyomdák, könyvtárak Magyarországon 1331-1660. in. Magyar Könyvszemle 1929. 41. 1.
KARCSÚ Antal Arzén: Vácz város története. Vác, 1880-88.
KOVÁCH Pál : A kath. papság némely legégetőbb kérdéseiről.- Bp. 1875. p. 125-131.
PÁLOSNÉ Völgyi Edit: A Váci Egyházmegyei Könyvtár története (Kézirat).- Vác, 1993.
SCHEIBER Sándor: Héber kódexmaradványok magyarországi kötéstáblákon. Bp. 1969.
SZŰCS Ferenc: A Váci Egyházmegyei Könyvtár története (kézirat) Vác, 1974.
TÓTH Béla: A váci római katolikus egyházmegye könyvtárának iskolai-, egyházi oktatással, neveléssel kapcsolatos tankönyvei, módszertani segédkönyvei, útmutatói. Vác, 1995.
TÓTH Béla: A Váci Egyházmegyei Könyvtár kéziratkatalógusa.- in: Magyarországi egyházi könyvtárak kéziratkatalógusai: Catalogi manuscriptorum, quae in bibliothecis ecclesiastisi Hungariae asservantur 11. – Bp.: OSZK 1999.
Váci Egyházmegyei Almanach I. Vác, 1970.
VARGA-KOHÁRI Mária: Nyomdatörténi barangolás a Váci Egyházmegyei Könyvtárban: A Váci Egyházmegyei Könyvtár Védett Gyűjteményének nyomdatörténeti elemzése. – (Kézirat). – Jászberény, 2009.
VARGA Lajos: Az ecsegi Szent Kereszt Céh iratai .- in.: Katolikus Egyháztörténeti Konferencia: Keszthely, 1987./ szerk.: Hölvényi György.- Budapest, Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, 1987. p. 40-50.
VARGA Lajos: Nováczky András (Endre, 1796-1871) váci egyházmegyés pap bécsi kapcsolatai és könyvgyűjteménye.- in.: Magyarok Kelet és Nyugat metszésvonalán: Nemzetközi Történészkonferencia előadásai 1994. április 13-15. / szerk.: Beke Margit és Bárdos István. Esztergom: Esztergom – Budapesti Érsekség: Komárom – Esztergom Megye Önkormányzata: Kultsár István Társadalomtudományi és Kiadói Alapítvány, 1994. p. 379-384.
VARGA Lajos: A Váci Egyházmegyei Könyvtár in.: Pest Megyei Könyvtáros Szentendre, 1988.2. 14-21 p.