OKGyK-OEMT bibliográfia 2001 – 2010

 

100 éves az Örökimádás templom – A Központi Oltáregyesület jubileumi kiadványa
Budapest: Budapesti Központi Oltáregyesület, 2008. 36p. ff.fotó. (ismertető füzet)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom-Budapest
Tárgyszó, szakterület: templom; intézménytörténet

2000 év csillagászata Kalocsán – Ptolemaiosztól Fényi Gyuláig
In: Keresztény Élet, XVIII. évf., 2009. június 14. 24. szám, 9p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa
Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár,Kalocsa
Tárgyszó, szakterület: könyvtár; kiállítás

A bécsi Pázmáneum
szerk: Zombori István.
Budapest: METEM, 2002. 408p. színes. (könyv)
Tárgyszó, szakterület:intézménytörténet; könyvtártörténet; levéltár
Megj.: METEM könyvek 37.

A Béke Királynője templom új mozaikja
In: A Lélek Szava, XXXIV. évf.,2010. 4. szám, 10p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: művész; műtárgyak

A gyulafehérvári római katolikus székesegyház és püspöki palota – Régészetés történelem
Gyulafehérvár: 2009. 341p. ff., színes. (katalógus)
Egyházmegye/szerzetesrend: Gyulafehérvár
Tárgyszó, szakterület: régészet; egyháztörténelem, magyar

A. K.: Két tehetség találkozása – Késő barokk inspirációk
In: Új Ember,2009. december 6. 12p. (folyóirat)
Tárgyszó, szakterület: kiállítás
Megj.: Franz Anton Maulbertsch és Josef Winterhalder pályáját bemutató tárlat a Magyar Nemzeti Galériában.

A Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye történeti sematizmusa 1777-1923 -Schematismus historicus cleri archidioecesis Colocensis 1777-1923
szerk: Lakatos Andor.
Kalocsa: 2002. 486p. ff. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa
Tárgyszó, szakterület: intézménytörténet; levéltár
Megj.: A Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai 3.

A Katolikus Kultúra Napjai
In: Új Ember, LXV. évf., 2009. szeptember 27.39. szám, 7p. (hetilap)
Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar; szakrális művészet
Megj.: Cikkek, hírek különböző helyszínekről, eseményekről.

A ma temploma – Képek, fények, gondolatok
Budapest: 2007. 121p. ff. színes. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: kortárs művészet; szakrális művészet; építészet; művész
Megj.: Kiadja: Magyar Építész Kamara. Szerkesztette: a Magyar Építész Kamara Belsőépítészeti tagozata.

A magyar jezsuiták küldetése a kezdetektől napjainkig
szerk.: Szilágyi Csaba.
Piliscsaba: PPKE Bölcsészettudományi Kar, 2006. 746p. ff. (tanulmánykötet)
Egyházmegye/szerzetesrend: jezsuita rend
Intézmény: PPKE Bölcsészettudományi Kar
Tárgyszó, szakterület: rendtörténet
Megj.: Művelődéstörténeti Műhely. Rendtörténeti konferenciák 2. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézet Új- és Legújabbkori Történeti Tanszékének sorozata. Sorozatszerkesztő: Őze Sándor. A Piliscsabán 2004. november 8-10. között megtartott tudományos konferencia tanulmányai.

A magyarok római kápolnája
Írta és szerk.: Németh László, dr.
Budapest: Szent István Társulat, 2005. 51p. ff. és színes. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: épület; szakrális tér
Megj.: Fotó: Bókay László

A mindenség modellje – Kortárs magyar templomépítészet
MODEM Modern Debreceni Nonprofit Kft., 2009. (dvd)
Intézmény: Modem, Debrecen
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; építészet
Megj.: Modem, 2009. március 21-július 5. A kiállítás 2 db dvd-je.

A pápa a Velencei Biennálén?
In: Új Ember, LXIV. évf., 2008. november 30.48. szám, 5p. (hetilap)
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; kortárs művészet

A pécsi Egyetemi Könyvtárban őrzött Klimo-könyvtár katalógusa I. – A könyvszerzői betűrendes katalógusa
összeáll.: Móró Mária Anna.
Budapest: Tarsoly Kiadó, 2001. 695p. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Pécs
Intézmény: Pécsi Tudományegyetem
Tárgyszó, szakterület: könyvtári katalógus; egyháztörténelem, magyar; könyvtártörténet
Megj.: A pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai 1.

A piarista rend Magyarországon
szerk.: Forgó András.
Budapest: Szent István Társulat, 2010. 738p. ff. (tanulmánykötet)
Egyházmegye/szerzetesrend: piarista rend
Tárgyszó, szakterület:rendtörténet
Megj.: Művelődéstörténeti Műhely. Rendtörténeti konferenciák 6. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézet Új- és Legújabbkori Történeti Tanszékének sorozata. Sorozatszerkesztő: Őze Sándor. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán 2007. november 6-án és 7-én rendezett tudományos konferencia tanulmányai.

A somorjai Nagyboldogasszony-templom kincsei
Somorja: Somorjai Római Katolikus Plébániahivatal, 2005. 54p. ff. és színes fotók. (ismertető füzet)
Tárgyszó, szakterület: templom; szakrális művészet

A Szatmári Római Katolikus Egyházmegye műemlékkönyvtárának régi állománya – Katalógus 1701 előtti külföldi nyomtatványok, Régi Magyar Könyvtár
Összeállította: Emődi András.
Nagyvárad: 2010. (katalógus)
Egyházmegye/szerzetesrend: Szatmári Római Katolikus Egyházmegye
Tárgyszó, szakterület: könyvtár; régi könyvek
Megj.: Altbücherbestand der Bibliothek der Diözese in Sathmar, Fondul de carte veche al Bibliotecii Eparhiale din Satu Mare. SzatmáriRómai Katolikus Püspökség, Varadinum Script Kiadó

A szeminárium könyvtárának története
szerk.: Dolhai Lajos.
Budapest: Jel Könyvkiadó, 2004. In: Emlékkönyv. A 300 éve alapított Egri Hittudományi Főiskola jubileuma alkalmából (1704-2004), 133-137p. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Eger
Tárgyszó, szakterület: könyvtár; könyvtártörténet

A szenttisztelet – történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában. A magyar szentek tisztelete.
szerk.: Barna Gábor.
Szeged: Néprajzi Tanszék, 2001. 294p. ff. (tanulmánykötet)
Intézmény: SzTE Néprajzi Tanszék
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; néprajz
Megj.: Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár. Bibliotheca Religiomis Popularis Szegediensis. 8.

A Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár ősnyomtatványainak és antikváinak katalógusa
összeáll.: Rétfalvi Gábor.
Szombathely: Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár, 2006. 374p. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Szombathely
Intézmény: Egyházmegyei Könyvtár, Szombathely
Tárgyszó, szakterület: könyvtár; ősnyomtatvány; könyvtári katalógus

A Szűz Mária-prépostság és temploma – „Örvendezz királyi város…”
Szerkesztette: Cserményi Vajk, Lakat Erika, Szívósné Csorba Erzsébet.
Székesfehérvár: 2004. 44p. ff. színes. (katalógus)
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; épület
Megj.: A Szent István Király Múzeum Közleményei D. sorozat 290. szám.
Sorozatszerkesztő: Fülöp Gyula.Tanulmányok: Bartos György, Biczó Piroska, Buzás Gergely, Lővei Pál, Mentényi Klára, Tóth Melinda.

A Váci Egyházmegye kincsei, a Nagypréposti Palota
szerk.: Pataky Dóra.
Vác: Váci Székesegyházi Kincstár és Egyházmegyei Gyűjtemény, 2002. 32p. színes. (katalógus)
Egyházmegye/szerzetesrend: Vác
Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények

Albert Tamás: Halmajugra, római katolikus templom
In: Örökségvédelem, VI. évf., 2002. május-június 5-6. szám, 28p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Eger
Tárgyszó, szakterület: helyreállítás

Albrecht Gyula: Ismét régi fényükben tündökölnek… – Bráda Tibor festőművésszel beszélgettünk
In: Kőbányai Hírek, 2003. március 7p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: épület; műemlék; restaurálás

Atkáriné Meszlényi Zsuzsanna: Vaciensis helytörténeti gyűjtemény Vác városára vonatkozó dokumentumai
Vác: Váci Egyházmegyei Könyvtár, 2004. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Vác
Intézmény: Váci EgyházmegyeiKönyvtár
Tárgyszó, szakterület: könyvtár; történelem, magyar

Az egri püspökség jövedelmeinek 1799. évi összeírása I.
Közzéteszi:Kovács Béla.
Eger: 2001. 531p. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Eger
Intézmény: Érseki Gyűjteményi Központ, Eger
Tárgyszó, szakterület: levéltár; forráskiadvány
Megj.: Az egri egyházmegye történetének forrásai 5.

Az Egyházművészeti Lap könyvészeti leírása
összeáll: Garami Gréta.
In: Ars Hungarica, 31. évf., 2003. 1. szám, 147-201p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: művészettörténet; szakrális művészet

Állandóan van valami dolgom – Szüts Miklóssal Bencze Mariann beszélget
In: Pannonhalmi Szemle, XIII. évf., 2005. 3. szám, 122-129p. (folyóirat)
Tárgyszó, szakterület: művész
Megj.: Szüts Miklóssal Bencze Mariann beszélget

Árpád-házi Szent Erzsébet kultusza a 13-16. században – Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 2007. május 24-én tartott konferencia előadásai
szerk.: Falvay Dávid.
Budapest: Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, 2009. 250p. ff.és színes. (tanulmánykötet)
Egyházmegye/szerzetesrend: ferences rend
Intézmény: Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány
Tárgyszó, szakterület: életrajz; történelem, magyar; művelődéstörténet; szakrális művészet; festészet; zene, egyházi
Megj.: Studia Francescana Hungarica

Ásványi Ilona: A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár
In: Múzeumi Hírlevél,2005. április 136-138p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend – Pannonhalma
Intézmény: Főapátsági Könyvtár, Pannonhalma
Tárgyszó, szakterület: könyvtár

Ásványi Ilona: Az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének 15 éve – különös tekintettel a 2004 és 2009 közötti időszakra
In: EKE-füzetek, 1 évf., 2009. 1. szám, 1-54p. (periodika)
Intézmény: Egyházi Könyvtárak Egyesülése
Tárgyszó, szakterület: könyvtár

Ásványi Ilona: Az egyházi könyvtárak a XX. század utolsó évtizedében
In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 12. évf., 2003. 6. szám, 23-33p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: könyvtár
Megj.: elektronikus formában: www.ki.oszk.hu/3k/news.php
http://www.eke.hu/olvasnivalo1.html

Ásványi Ilona: Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése
In: Kisalföldi Könyvtáros, 36. évf., 2006. 1. szám, 48-53p. (periodika)
Intézmény: Egyházi Könyvtárak Egyesülése
Tárgyszó, szakterület: könyvtár
Megj.: elektronikus formában: www.kkmk.hu/?page=onszolg/kisalfoldi

Ásványi Ilona: Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése 2001 évi közgyűlése
In: Könyvtári Levelező/lap, 13. évf., 2001. 9. szám, 16-17p. (periodika)
Intézmény: Egyházi Könyvtárak Egyesülése
Tárgyszó, szakterület: könyvtár

Ásványi Ilona: Állományvédelem egyházi könyvtárakban
In: Könyvtári Levelező/lap, 18. évf., 2006. 7. szám, 3-11p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: könyvtár
Megj.: elektronikus formában: www.eke.hu/olvasnivalo
Elektronikus Periodika Archivum http://www.epa.oszk.hu/00300/00365/00056/pdf/

Ásványi Ilona: Beszámoló az Egyházi Könyvtárak Egyesülése tevékenységéről 2004 és 2007 között
In: Könyvtári Levelező/lap, 19. évf., 2007. 8. szám,17-24p. (periodika)
Intézmény: Egyházi Könyvtárak Egyesülése
Tárgyszó, szakterület: könyvtár
Megj.: elektronikus formában: http://www.eke.hu/eketortenet
2. Elektronikus Periodika Archivum http://www.epa.oszk.hu/00300/00365/00069pdf/

Ásványi Ilona: Beszámoló az Egyházi Könyvtárak Egyesülése 2002. évi közgyűléséről
In: Könyvtári Levelező/lap, 14. évf., 2002. 9. szám, 17-18p. (periodika)
Intézmény: Egyházi Könyvtárak Egyesülése
Tárgyszó, szakterület: könyvtár
Megj.: elektronikus formában: http://www.epa.oszk.hu/00300/00365/00010/pdf/16-27.pdf

Ásványi Ilona: Beszámoló az Egyházi Könyvtárak Egyesülése tevékenységéről 2004 és 2007 között
In: Könyvtári Levelező/lap, 2007. 8. szám, 17-23p. (periodika)
Intézmény: Egyházi Könyvtárak Egyesülése
Tárgyszó, szakterület: könyvtár
Megj.: http://www.eke.hu/eketortenet1.html

Ásványi Ilona: Egyházi és felekezeti könyvtárak Győr-Moson-Sopron megyében
In: Kisalföldi Könyvtáros, 36. évf., 2006. 1. szám, 29-37p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: könyvtár
Megj.: elektronikus formában:www.kkmk.hu/?page=onszolg/kisalfoldi

Ásványi Ilona: Irodalmi hagyatékok egyházi gyűjteményekben – A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtárban őrzött Mécs László hagyaték
Nyitra: Konstantin Filozófus Egyetem, 2007. In: Nyelv – irodalom – társadalom,(tanulmánykötet)
Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend
Intézmény:Főapátsági Könyvtár, Pannonhalma
Tárgyszó, szakterület: könyvtár
Megj.: A 2005. december 8-9-én „A Felvidék szerepe a magyar tudományosságban” címmel a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke által szervezett konferencia előadásai.

Ásványi Ilona: Kérdések és lehetséges válaszok a könyvtári, levéltári digitalizációról
2005. (kézirat)
Tárgyszó, szakterület: könyvtár; levéltár; informatika
Megj.: Előadás a Publika Magyar Könyvtári Kör, Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete és a győri Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár szervezte „Tradíció és világháló” című konferencián- Győr, 2005. április 7.
Az előadás PowerPoint változata olvasható a győri Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár honlapján: www.kkmk.hu

Ásványi Ilona: Szakfelügyeleti vizsgálatok. A magyarországi egyházi és felekezeti könyvtárak szakfelügyelete 2006
In: Könyv, Könyvtár,Könyvtáros, 15. évf., 2006. 12. szám, 22-29p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: könyvtár
Megj.: elektronikus formában:www.ki.oszk.hu/3k/news.php
http://www.eke.hu/olvasnivalo10.html

Ásványi Ilona: Tízéves az Egyházi Könyvtárak Egyesülése
In: Könyvtári Levelező/lap, 16. évf., 2004. 7. szám, 5-11p. (periodika)
Intézmény: Egyházi Könyvtárak Egyesülése
Tárgyszó, szakterület: könyvtár
Megj.: olvasható még: Egyházi Könyvtárak Egyesülése. Névtár 2004. Pannonhalma,2004. 3-32p.
elektronikus formában: http:www.eke.hu/eketortenet.html

B. E.: Szekeres Erzsébet kárpitjai Gödöllőn
In: Új Ember, 2008. november 16. 16p. (hetilap)
Tárgyszó, szakterület: művész

B. Jánosi Gyöngyi: A jászszentandrási Aba-Novák freskók – Fotókiállítás a jászberényi Hamza Gyűjtemény és Jász Galériában
In: Magyar Múzeumok, 12. évf., 2006. 4. szám, 53-55p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület:kiállítás; művész; szakrális művészet

Bachman Zoltán, Dr. – Bachman Bálint: A pécsi ókeresztény sírkamrák
In: Műemléklap, 2001. január-február 1-2. szám, 5-6p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Pécs
Tárgyszó, szakterület: műemlék; egyháztörténelem

Bachmann Bálint: Dómmúzeum Pécsett
In: Örökségvédelem, VI. évf., 2002.november-december 11-12. szám, 6-7p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Pécs
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet

Bakonyi Ibolya: Az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének évi közgyűlése és konferenciája Csurgón (2005)
In: Könyvtári Levelező/lap, 2005. 9. szám,3-5p. (periodika)
Intézmény: Egyházi Könyvtárak Egyesülése
Tárgyszó, szakterület: könyvtár

Bakos Péter: A torcellói Santa Maria Assunta Székesegyház Utolsó ítélet-mozaikciklusa
In: Pannonhalmi Szemle, XI. évf., 2003. 3. szám,67-79p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: műtárgyak

Bakos Péter: Nedeljko Popovic és Georgije Ranite bánsági ikonfestők munkássága, különös tekintettel műhelyük magyar vonatkozású emlékeire
In: Magyar Sion, III. (XLV.) évf., 2009. 2. szám, 217-242p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; művész; műtárgyak
Megj.:Esztergom – Pozsony (Bratislava)

Balázs Mihály: Keleti és nyugati tradíciók keveredése a kortárs görögkatolikus templomépítészetben
In: Utóirat. Post scriptum, 2008. 647. szám, 13-16p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Görögkatolikus Egyház
Tárgyszó, szakterület: építészet

Balázsik Tamás: A túronyi református templom
In: Műemléklap, 2001.január-február 1-2. szám, 19p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: református egyház
Tárgyszó, szakterület: épület; helyreállítás

Balázsik Tamás: A túronyi református templom falfülkéi
In: Örökségvédelem, VII. évf., 2003. március-április 3-4. szám, 24p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: református egyház
Tárgyszó, szakterület:építészet; épület

Bara Júlia: Adatok a nagykárolyi Kalazanci Szent József piarista templom építéstörténetéhez
In: A piarista rend Magyarországon, 2010. 626-640p. (tanulmánykötet)
Egyházmegye/szerzetesrend: piarista rend – Szatmári Római Katolikus Egyházmegye
Intézmény: PPKE Bölcsészettudományi Kar
Tárgyszó, szakterület: épület; rendtörténet
Megj.: Művelődéstörténeti Műhely. Rendtörténeti konferenciák 6.

Baranya Péter – Kövécs Ildikó: Az egyházi könyvtárak informatikai fejlettsége: egy felmérés eredményei
In: Könyvtári Levelező/lap, 2005.5-7. szám, (periodika)
Tárgyszó, szakterület: könyvtár; informatika
Megj.: Interneten részekben elérhető:
http://www.vein.hu/library/iksz/serv/kll/200505.htm,
http://www.vein.hu/library/iksz/serv/kll/200506.htm,
http://www.vein.hu/library/iksz/serv/kll/200507.htm

Barna Gábor: A barokk szakrális térszerkezet kialakulása – Zarándoklatok, kegyhelyek a 18. század első évtizedeiben
In: Katolikus megújulás és a barokk Magyarországon, 2009. 307-319p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; kultusztörténet

Barna Gábor: A katolikus propaganda modern fórumai – A rózsafüzér társulati folyóiratok a XIX-XX. században
Budapest: Mikes Kiadó, 2006. In: Memoriae tradere, 387-413p. (tanulmánykötet)
Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar; irodalom, magyar; sajtó; népi vallásosság
Megj.: Tanulmányok és írások Török József hatvanadik születésnapjára.Szerkesztette: Füzes Ádám, Legeza László.

Basics Beatrix: Képtár és képcsarnok
In: Maradandóság és változás, 2004. 287-295p. (kézirat)
Intézmény: Magyar Nemzeti Múzeum
Tárgyszó, szakterület: épület
Megj.: Maradandóság és változás: művészettörténeti konferencia, Ráckeve, 2000 /[szerk. Bodnár Szilvia et al.]; [rend.,közread. az] MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, Képző- és Iparművészeti Lektorátus – Budapest.

Basics Beatrix: Történeti ikonográfia
Budapest: Osiris Kiadó, 2006. In: A történelem segédtudományai, 35-43p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület:ikonográfia

Baudry, Gerard-Henry: Les Symboles du christianisme ancien – Ier-VII siécle
Paris: Cerf-Novalis, 2009. 240p. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; szakrális művészet

Bánhegyi B. Miksa: Az egyházi könyvtárosok feladata az evangelizációban -Előadás az EKE 2002. évi „Régi és új – Az egyházi könyvtárak szerepe és feladata az információs társadalomban” című konferenciáján
szerk.: Ásványi Ilona.
Pannonhalma: 2003. In: Egyházi Könyvtárak Egyesülése Névtár 2003, 21-24p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: könyvtár
Megj.: elektronikus formában: www.eke.hu/olvasnivalo8/html

Bárdos István: Récka Bögi Adrianna: Ógyalla – Hurbanovo egyházművészeti emlékei
In: Vigilia, 75. évf., 2010. október 10. szám, 804p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: recenzió; művészettörténet

Bárkányi Ildikó et al.: A Móra Ferenc Múzeum 125 éve
szerk.: Zombori István.
Szeged: Móra Ferenc Múzeum, 2008. 232p. ff. és színes fotók. (könyv)
Intézmény: Móra Ferenc Múzeum
Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények; történelem, magyar; intézménytörténet

Belting, Hans: A hiteles kép – Képviták mint hitviták
Budapest:Atlantisz Kiadó, 2009. 320p. ff, színes. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; szakrális művészet

Belting, Hans: Das echte Bild – Bildfragen als Glaubensfragen
München: C. H. Beck, 2006. 240p. ill. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; szakrális művészet
Megj.: Rezümé: Kunst und Kirche 2008/170p.

Bencze Zoltán: A Buda melletti Szentlőrinc kolostor története az írott és a régészeti adatok tükrében
In: Decus solitudinis. Pálos évszázadok., 2007. 465-474p. (tanulmány)
Egyházmegye/szerzetesrend: pálos rend
Intézmény: PPKE Bölcsészettudományi Kar
Tárgyszó, szakterület: rendtörténet; épület; régészet
Megj.: Művelődéstörténeti Műhely. Rendtörténeti konferenciák 4/1.

Bende Csaba: Sáros András: A jászberényi főtemplom története
In:Örökségvédelem, VII. évf., 2003. január-február 1-2. szám, 23p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Eger
Tárgyszó, szakterület: épület;recenzió

Benkő Elek: Bronzöntés a középkori Esztergomban
Budapest: Mikes Kiadó,2006. In: Memoriae tradere, 91-100p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: történelem, magyar;
Megj.: Tanulmányok és írások Török József hatvanadik születésnapjára. Szerkesztette: Füzes Ádám és Legeza László.

Bernard Ruel: A pannonhalmi Bazilika átalakításának terve
In: Pannonhalmi Szemle, X. évf., 2002. 2. szám, 135-138p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend
Tárgyszó, szakterület: épület; műemlék

Bernád Rita: A Gyulafehérvári Érseki Levéltár és az Erdélyi Katolikus Státus Levéltára II. – Oklevél és iratjegyzék canonica visitatiok mutatója
Gyulafehérvár-Budapest: ELTE Egyetemi Levéltár-Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség, 2006. 282p. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend:Gyulafehérvár
Intézmény: Gyulafehérvári Érseki Levéltár
Tárgyszó, szakterület: levéltár
Megj.: Erdélyi római katolikus levéltárak 2.

Bertáné Pintér Katalin: Ég felé mutató gyökerek… – Szakrális kisemlékek -kiállítás Székesfehérváron
In: Új Ember, 2008. április 6. 12p. (hetilap)
Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet

Bertáné Pintér Katalin: Múzeumok Éjszakája Székesfehérváron
In: Új Ember, 2010. június 20. 12p. (hetilap)
Egyházmegye/szerzetesrend:Székesfehérvár
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; muzeális gyűjtemények

Bessenyei József: A XVI. századi missilisek kiadásának problémái
szerk: Böőr László.
Budapest: Magyar Levéltárosok Egyesülete, 2003. In: Magyar Levéltárosok Egyesülete két konferenciája, 133-136p. (tanulmánykötet)
Tárgyszó, szakterület: levéltár
Megj.: Kaposvár, 2002. szeptember 4-6.
Budapest, Balassi Intézet, 2003. május 14.

b.i.: Elismerés az egyházi múzeumnak – Opus mirabile-díjat kapott a Szent Imre-kiállítás
In: Új Ember, 2008. október 19. 16p. (folyóirat)
Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár
Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények

Bibliai találkozások
Szerk: Smohay András.
Székesfehérvár: 2008. 64p. színes. (katalógus)
Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár
Intézmény: Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum
Tárgyszó, szakterület: kiállítás
Megj.: A Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum kiállítása a Biblia Évében, 2008. május 24. -november 9. A Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum kiadványai 3.

Biczó Piroska: A székesfehérvári Szűz Mária prépostság templomának régészeti kutatása
In: Magyar Múzeumok, 7. évf., 2001. 1. szám, 3-6p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár
Tárgyszó, szakterület: régészet; egyháztörténelem, magyar

Bikfalvi Géza: A Jézus Társasága Magyarországi Rendtartomány központja
Budapest: Jézus Társasága Magyarországi Rendtartomány, 2004. 20p. színes.
Egyházmegye/szerzetesrend: jezsuita rend
Intézmény: Jézus Társasága Magyarországi Rendtartomány
Tárgyszó, szakterület: rendtörténet; egyháztörténelem, magyar

Bikfalvi Géza: Jezsuiták Magyarországon és a világ más részein – Mozaikok a jezsuita rend múltjából
Budapest: METEM, 2009. 192p. színes. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: jezsuita rend
Tárgyszó, szakterület: rendtörténet; egyháztörténelem, magyar; szakrális művészet; életrajz
Megj.: Az Úti Boldogasszony-kép p.26-27; A Prágai Kis Jézus Kegyszobor a Pesti Jézus Szíve-templomban p.38-47; A fővárosi Pázmány Péter szobrok és Bangha Béla emléktáblák viszontagságos sorsa p. 47-54; A makkosmáriai Angyalok Királynéja kegytemplom és a jezsuiták p. 54-62.

Bildwissenschaft – Disciplinen, Themen, Methoden
Hrsg.: Sachs-Hombach,Klaus.
Frankfurt: 2005. 430p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület:művészetfilozófia
Megj.: Rezümé: Kunst und Kirche 2008/1 64-65p.

Bildwissenschaft – Zwischen Reflexion und Anwendung
Hrsg.:Sachs-Hombach, Klaus.
Köln: Herbert von Halem Verlag, 2005. 568p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: művészetfilozófia
Megj.: Rezümé: Kunst und Kirche 2008/164-65p.

Bizzer István: A Szent Imre kultusz és modern magyar szakrális művészet 1930-1950 között
Székesfehérvár: 2007. In: Székesfehérvár 1007-2007.Szent Imre 1000 éve. Tanulmányok Szent Imre tiszteletére születésének ezredik évfordulója alkalmából., 158-175p. (tanulmánykötet)
Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet

Bizzer István: Kontuly Béla – 1904-1983
Budapest: Mikes Kiadó, 2003. 127p. színes. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: művész

Bíró Aurél: Budapest Szűz Máriás zászlói a XVI-XXI. század között -Keresztény művészet
In: Szent Kereszt ökumenikus magazin, 4. évf., 2007.1. szám, 8-9p. (folyóirat)
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; műtárgyak

b.l.: Templom, turisztikai látványossság – Megnyílt a pálos fogadóközpont
In: Új Ember, 2010. augusztus 8. 8p. (hetilap)
Egyházmegye/szerzetesrend: pálos rend
Tárgyszó, szakterület: rendtörténet

Bodnár Zita: Geometria és fény – Török Ferenc építésszel beszélgettünk
In: Familia, Kárpát-medencei Családi Magazin, V. évf., 2008. november 11.szám, 12-14p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: művész; szakrális művészet
Megj.: Tanúságtevők sorozat.

Bodnár Zita: Mindannyian Isten ikonjai vagyunk – M. Győrffy Anikó az ikonfestés misztikus világáról
In: Familia, Kárpát-medencei Családi Magazin, IV. évf., 2007. augusztus-szept 8-9. szám, 25-27p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: művész; szakrális művészet

Bodnár Zita: Minden ember szakralitás – Bibliai jelképek nyomában – Dávid Katalinnal
In: Familia, Kárpát-medencei Családi Magazin, V. évf., 2008.augusztus-szeptember 8-9. szám, 14-16p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: életrajz
Megj.: Tanúságtevők sorozat.

Bodnár Zita: Remekműveken iskolázódott szempár – Prokopp Mária művészettörténésszel beszélgettünk
In: Familia, Kárpát-medencei Család iMagazin, V. évf., 2008. február 2. szám, 18-19p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: életrajz
Megj.: Tanúságtevők sorozat.

Bodonyi Emőke: „Festő voltam és vagyok” – Gondolatok Kmetty János kései műveiről
In: Pannonhalmi Szemle, XIII. évf., 2005. 3. szám, 105-110p. (folyóirat)
Tárgyszó, szakterület: művész

Bodó Balázs: A pálos rend építészete a XV. század derekáig. Datálási problémák.
In: Decus solitudinis. Pálos évszázadok., 2007. 536-543p. (tanulmány)
Egyházmegye/szerzetesrend: pálos rend
Intézmény: PPKE Bölcsészettudományi Kar
Tárgyszó, szakterület: rendtörténet; építészet
Megj.: Művelődéstörténeti Műhely. Rendtörténeti konferenciák 4/1.

Bodó Balázs: Régészeti kutatások a pécsváradi altemplomban
In: Örökségvédelem, VII. évf., 2003. március-április 3-4. szám, 13p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Pécs
Tárgyszó, szakterület: régészet

Bokody Péter: Képek, terek, elbeszélések – Max Imdahl: Giotto -Arénafreskók (Ikonográfia, Ikonológia, Ikonika) Wolfgang Kemp: A festők terei – A képi elbeszélés Giotto óta
In: Pannonhalmi Szemle, XII. évf., 2004. 4. szám, 125-131p. (folyóirat)
Tárgyszó, szakterület: recenzió

Bokody Péter: Kövekről – „Paradisum plantavit” – kiállítás és katalógus
In: Pannonhalmi Szemle, IX. évf., 2001. 2. szám, 125-129p. (folyóirat)
Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend
Tárgyszó, szakterület: kiállítás

Bokorné Varsányi Zsuzsanna: Alsóújlak, a temetőkápolna oltárának helyreállítása
In: Örökségvédelem, VI. évf., 2002. május-június 5-6.szám, 23-24p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Szombathely
Tárgyszó, szakterület: helyreállítás

Borka Elly: Árpád-házi szentek és boldogok – Szekeres Erzsébet textilművész kárpitjai a gödöllői Szentháromság-templomban
In: Magyar Iparművészet, 2009. 1. szám, 42-45p. (folyóirat)
Tárgyszó, szakterület: művész; szakrális művészet

Boros István: A Váci Egyházmegyei Könyvtár ősnyomtatványai
Vác: Váci Egyházmegye, 2010. 102p. ff., színes. (katalógus)
Egyházmegye/szerzetesrend: Vác
Intézmény: Váci Egyházmegyei Könyvtár
Tárgyszó, szakterület: könyvtár; ősnyomtatvány
Megj.: Catalogus incunabulorum, quae in Bibliotheca Diocesis Vaciensis asservantur. Megjelent a Magyar Katolikus Kultúra Napjaira 2010. október 4-9.

Botos Eszter: Feszületábrázolások Kondor Béla művészetében
In: Ars Hungarica, 31. évf., 2003. 1. szám, 111-146p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: művész; szakrális művészet

Bozóki Lajos: Zsámbék, templomrom
In: Örökségvédelem, VII. évf., 2003.március-április 3-4. szám, 25p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: műemlék

Bódiné Beliznai Kinga: Állatok és szimbólumok
Budapest: Gondolat Kiadó,2006. In: Ünnepi tanulmányok Máthé Gábor 65. születésnapja tiszteletére, 125-143p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: szimbólumok; szakrális művészet

Bódizs Mária: Megújuló templomok
In: Új Ember, 2010. július 25. 4p. (hetilap)
Egyházmegye/szerzetesrend: Szombathely
Tárgyszó, szakterület: helyreállítás

bókay: Üvegablakok, mozaikok mestere volt – Elhunyt Hajnal Lajos
In: ÚjEmber, 2010. október 24. 12p. (hetilap)
Tárgyszó, szakterület:művész

Bókay László: Pillantás a természetfölötti világába – Az Egyház és a művészetek kapcsolatáról Vácott
In: Új Ember, 2009. március 8. 12p. (hetilap)
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet

Bókay László: Rabruhában templomba – Megújult a börtön kápolnája
In: Új Ember, 2009. december 20-27. 14p. (hetilap)
Tárgyszó, szakterület: restaurálás; szakrális művészet

Bókay László: Róma „magyar” temploma
In: Új Ember, 2010. július 11. 16p. (hetilap)
Tárgyszó, szakterület: épület; egyháztörténelem, magyar

Bókay László: Táplálékunk: a Szentírás – Bibliakiállítás Egerben
In: Új Ember, 2008. április 13. 7p. (hetilap)
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet

Böhme, Gernot: Architektur und Atmosphare
Paderborn: Wilhelm FinkVerlag, 2006. 182p. 27. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: építészet;szakrális művészet
Megj.: Rezümé: Kunst und Kirche 2007/2 66p.

BPK: Bibliai találkozások – Kiállítás a székesfehérvári EgyházmegyeiMúzeumban
In: Új Ember, 2008. június 1. 1, 7p. (hetilap)
Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár
Tárgyszó, szakterület:kiállítás; szakrális művészet

Broczky István: Egyházi könyvtárak internetes adatbázisa – THECA
In: Könyvtári Levelező/lap, 2002. 1. szám, 15p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: könyvtár; informatika

Budai Éva: „A szépség menti meg a világot” – Egyházmegyei képzőművészek, restaurátorok szeretetszolgálata
In: Familia, Kárpát-medencei Családi Magazin, IV. évf., 2007. november 11. szám, XII-XIIIp. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: művész; szakrális művészet

Bunyitay Vince: Székesegyházi bazilika Nagyvárad – A nagyváradi L. Sz. székesegyház felszentelésének századik évfordulója alkalmával
Nagyvárad: Székesegyházi Bazilika Főplébánia, 2003. 67p. ff. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Nagyváradi Egyházmegye
Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; egyháztörténelem, magyar; templom
Megj.: Reprintkiadás.

Castelfranchi, Liana – Crippa, Maria Antonietta: Iconografia e arte Cristiana I-II. – Dizionari San Paolo
Milano: Edizioni San Paolo, 2004. 758, p. ff. és színes fotó, ill. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; lexikon; szakrális művészet

Centenáriumi album – A veszprémi székesegyház újjáépítésének százéves évfordulójára 1910-2010
szerk.: Karlinszky Balázs, Varga Tibor László.
Veszprém: 2010. 119p. ff. és színes fotók. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém
Tárgyszó, szakterület: épület; szakrális tér; helyreállítás

Cónová, Ilona: Levocsky zlatník Ján Silási
Bratislava: 2004. 63p. ff,színes. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: művész
Megj.: Szilassy János lőcsei ötvös

Cs. Kiss Lajos: Megjegyzések a jog és művészet viszonyához
In: Iustum Aequum Salutare, III évf., 2007. 2. szám, 13-18p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: művészetelmélet

Csanádi-Bognár Szilvia: Az ikon és a kép fogalma
In: Vigilia, 2009. 7.szám, 557-558p. (folyóirat)
Tárgyszó, szakterület: kiállítás

Csanádi-Bognár Szilvia: Kiállítás a templom mellett – Az ikontól az installációig című kiállítás a Pannonhalmi Főapátságban
In: Vigilia, 2008. 7. szám, 559p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: műkritika; kiállítás

Csanády Gábor: Hodász két temploma – Jegyzetek a szakralitás és regionalizmus margójára
In: Utóirat. Postscriptum, 2008. 6. 47. szám,9-12p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Görögkatolikus Egyház
Tárgyszó, szakterület: építészet

Csáki Tamás: Modernitás, monumentalitás, liturgikus reform – Árkay Aladár és Bertalan templomai, templomtervei 1930 körül
In: Utóirat. Postscriptum, 2008. 5. 46. szám, 37-41p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: építészet; művész

Cseke Ákos: Sorrow
In: Vigilia, 2007. 8. szám, 582-590p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: művész

Cser István: A kultúrában rejlő remény – Kezdődik a Szakrális Művészetek Hete
In: Új Ember, LXV. évf., 2009. szeptember 20. 1,7p. (hetilap)
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet

Cser István: Bátorít, segít, értelmet ad… – Szakrális Művészetek Hete
In: Új Ember, LXV. évf., 2009. szeptember 27. 39. szám, 1,7p. (hetilap)
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet

Cser István: Emlékkonferencia Máriabesnyőn
In: Új Ember, 2009. március 15. 12p. (hetilap)
Egyházmegye/szerzetesrend: Vác – kapucinusok
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet

Cser István: Kitekinteni az örökkévalóságra – Fecske Orsolya kiállítása
In: Új Ember, 2008. október 5. 16p. (hetilap)
Tárgyszó, szakterület: művész

Cser István: Szabadító üzenet a rácsok mögé – Bibliatörténeti kiállítás a börtönben
In: Új Ember, 2008. január 27. 12p. (hetilap)
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet

Cser István: Szakrális építmények a Kárpát-medencében
In: Új Ember, 2010. április 25. 16p. (hetilap)
Egyházmegye/szerzetesrend: Vác
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; fénykép

Cser István: „Vándoroltatták” a köteteket a városban – Megújul az ország legősibb könyvtára
In: Új Ember, 2010. december 5. 6p. (hetilap)
Egyházmegye/szerzetesrend: ferences rend
Tárgyszó, szakterület: épület; könyvtár

Cserbák András: A keleti templom ikonográfiája és a vizuális kommunikáció
Szeged: Néprajzi Tanszék, 2001. In: A szenttisztelet, 32-40p. (tanulmánykötet)
Tárgyszó, szakterület: vizuális kommunikáció; ikonográfia

Csete Ildikó: Hármaskönyv – Latiatuc feleym zumtuchel mic vogmuc, Nőttön nő tiszta fényünk. Ünnepi esztendő kiállítás ünnepei 2000
Budapest: Püski Kiadó, 2003. 70+56+48p. színes. (katalógus)
Tárgyszó, szakterület: kortárs művészet; művész
Megj.: „Ünnepi esztendő kiállítás ünnepei 2000″rész megjelent önálló kötetben 2001-ben magánkiadásban is. „Latiatuc feleymzumtuchel mic vogmuc” megjelent önálló kötetben 2003-ban a Püski Kiadónál.

Cséfalvay Pál: A magyar kereszténység ezer éve – Kiállítás a Vatikáni Múzeumokban 2001. október 9-2002. január 12. és a Magyar Nemzeti Múzeumban 2002. március 1-2002. június 30. között
In: Magyar Múzeumok, 8 évf., 2002. 1. szám, 29-31p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet; történelem, magyar

Cséfalvay Pál: A Mátyás-kálvária
In: Magyar Sion, 2009. 2. szám, 243-249p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: műtárgyak

Cséfalvay Pál – Kontsek Ildikó: Bazilika – 1856-2006 – [Esztergom, Új Képtár, 2006. augusztus 15 – 2007. január 1.]
szerk.: Kontsek Ildikó, közrem.: Istvánffy Miklós.
Esztergom: Keresztény Múzeum, 2007. (katalógus)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom
Intézmény: Esztergomi Bazilika
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet

Csillag Éva: A megtestesülés szépsége – Betlehemi témájú kiállítás a Molnár-C. Pál Múzeumban
In: Új Ember, 2009. december 6. 12p. (folyóirat)
Tárgyszó, szakterület: kiállítás

Csillag Éva: Budai Betlehem Kiállítás – A Molnár-C. Pál Műterem Múzeumban
In: Keresztény Élet, 2009. december 6. 9p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: kiállítás

Csillag Éva: Négy boldog halál
In: Keresztény Élet, 2010. szeptember 26. 10p. (hetilap)
Tárgyszó, szakterület: kiállítás

Csillag Éva: Országunk titkos ereje – A Molnár-C. Pál Baráti Kör kiállítása a Szent István Bazilikában
In: Familia, Kárpát-medencei Családi Magazin, IV. évf., 2007. augusztus-szeptember 8-9. szám, 16-17p. (periodika)
Intézmény: Molnár-C. Pál Baráti Kör
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; művész
Megj.: Városmisszió

Csillag Péter: „Országunk titkos ereje”
In: Esztergom – Budapest, V. évf., 2007. 3. szám, 9p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: kiállítás
Megj.: Városmisszió

Csiszér Áron: Templomszentelés Bakson
In: Új Ember, 2010. augusztus 8.4p. (hetilap)
Egyházmegye/szerzetesrend: Szeged-Csanád
Tárgyszó, szakterület: épület

„Csoda díszíti e napot” – Az Úr megjelenésének ünnepe a művészetben
In:Új Ember, 2009. január 11. 12p. (hetilap)
Tárgyszó, szakterület:ikonográfia

Csordás Zoltán: A valóság szimbolizmusa, avagy egy szimbolizmus valósága -Ferdinand Hodler kiállítása
In: Pannonhalmi Szemle, XVI évf., 2008. 4.szám, 109-113p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: kiállítás

D. K.: Elválaszt és egyesít – Elkészült az ikonosztázion Szuhakállóban (1.)
In: Keresztény Élet, 2010. június 27. 4p. (hetilap)
Egyházmegye/szerzetesrend: Hajdúdorog
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; kortárs művészet

D. K.: Láthatóvá lett titok – Elkészült az ikonosztázion Szuhakállóban (2.)
In: Keresztény Élet, 2010. július 4. 4p. (hetilap)
Egyházmegye/szerzetesrend: Hajdúdorog
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; kortárs művészet

Dávid Katalin: A mennyország meghódítása – Kondor Béla művészetének metafizikájáról
Budapest: Mikes Kiadó, 2006. In: Memoriae tradere,425-433p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: művészetelmélet
Megj.: Tanulmányok és írások Török József hatvanadik születésnapjára. Szerkesztette: Füzes Ádám és Legeza László

Dávid Katalin: A szép teológiája – mint a művészi érték megközelítésének módszere
Budapest: Szent István Társulat, 2006. 150p. színes fotók. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: esztétika
Megj.: A rend működésének megtiltásáig Magyarországon szolgáló jezsuiták emlékére.

Dávid Katalin: Egy asszony, öltözete a Nap – Isten Anyja a tipológában
Budapest: Szent István Társulat, 2008. 369p. színes. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; szentkultusz

Dávid Katalin: Kereszténység és kultúra
Budapest: Szent István Társulat, 2006. 100p. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: művészettörténet
Megj.: Menyemnek, Miklós Eszternek, szeretettel.

Dávid Katalin: Mózes – „Aki van, az küldött engem hozzátok.” Gondolatok Mózesről Freud Mózes-tanulmányával kapcsolatban
Budapest: Szent István Társulat, 2006. 67p. színes fotók. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: művészettörténet
Megj.: Szeretettel ajánlom férjemnek, Hidvégi Györgynek.

Dávid Katalin: Róma – „Úgy fogják hívni: a szentek útja. A megváltottak rajta vándorolnak.” (Iz 35, 8-9)
Budapest: Szent István Társulat, 2006. 127p. színes fotók. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: művészettörténet
Megj.: Szeretettel ajánlom fiamnak, Hidvégi Máténak.

Deák Zoltán: Zsámbék, premontrei templom és kolostor
In: Örökségvédelem,VI. évf., 2002. július-augusztus 7-8. szám, 18p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: helyreállítás

Debusyt, Frédéric: A hely szelleme a keresztény építészetben
Pannonhalma: Bencés Kiadó, 2005. 199p. ill. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend
Tárgyszó, szakterület: építészet; szakrális művészet
Megj.: Napjaink teológiája 2.

Decus solitudinis. Pálos évszázadok.
szerk: Sarbak Gábor.
Budapest: Szent István Társulat, 2007. 760p. ff. színes. (tanulmánykötet)
Egyházmegye/szerzetesrend: pálos rend
Intézmény: PPKE Bölcsészettudományi Kar
Tárgyszó, szakterület: rendtörténet; egyháztörténelem, magyar
Megj.: Művelődéstörténeti Műhely. Rendtörténeti konferenciák. (4/1) A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézet Új- és Legújabbkori Történeti Tanszékének sorozata. Sorozatszerkesztő: Őze Sándor. A Piliscsabán és Budapesten 2006.október 16-18. között megtartott VII. Nemzetközi Pálos Rendtörténeti tudományos konferencia tanulmányai.

Deme Tamás: Dávid Katalin: A teremtett világ misztériuma – Bibliai jelképek kézikönyve
In: Magyar Iparművészet, 2003. 1. szám, 69-70p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: esztétika; ; ikonográfia; szakrális művészet
Megj.: recenzió

Demeter István: Csendje hangosabb – Demeter István válogatott versei
Sárospatak: 2004. 127p. színes. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: művész
Megj.: (A művész saját képeivel illusztrálva.)

Dercsényi Balázs: Árpád-kori falusi templomok és templomromok helyreállítása
In: Magyar Múzeumok, 7 évf., 2001. 3. szám, 710p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: építészet; műemlék; szakrális művészet

Derdák Éva: Leleteink a budapesti Nagyboldogasszony-főplébániatemplom szentélyében
In: Műemlékvédelem, 2010. 6. szám, 391-403p. (folyóirat)
Tárgyszó, szakterület: műemlék; épület

Deschmann Alajos: A csetfalvai református templom helyreállítási munkái
In: Műemléklap, V. évf., 2001. március-április 3-4. szám, 13p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Református Egyház
Tárgyszó, szakterület: helyreállítás

Deschmann Alajos: A nagybégányi református templom Szent Ilona-freskója
In: Műemléklap, V. évf., 2001. május-június 5-6. szám, 21p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Református Egyház
Tárgyszó, szakterület:restaurálás
Megj.: Kárpátalja

Deschmann Alajos: Csetfalva (Kárpátalja) református templom
In: Örökségvédelem, VI. évf., 2002. május-június 5-6. szám, 26p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: helyreállítás

Deschmann Alajos: Kárpátaljai templomok kutatása, felmérése
In: Örökségvédelem, VI. évf., 2002. március-április 3-4. szám, 21-22p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: épület; helyreállítás; restaurálás

Dér Katalin: Szépséges értelem – Cantenburyi Szent Anzelm teológiája és filozófiája
Budapest: Szent István Társulat, 2001. 357p. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem; művészetfilozófia

Déri Balázs: Gellért deliberatiója: elmélkedés a Benedicite kantikum fölött
Budapest: Mikes Kiadó, 2006. In: Memoriae tradere, 435-439p. (tanulmánykötet)
Tárgyszó, szakterület: kézirat; biblikus alapok
Megj.: Tanulmányok és írások Török József hatvanadik születésnapjára. Szerkesztette: Füzes Ádám, Legeza László.

Déry Attila: A belvárosi plébániatemplom gondjai
In: Örökség, XI. évf.,2007. december 12. szám, 8-9p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: épület

Dobri Mária: Az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének évi közgyűlése és konferenciája
In: Könyvtári Levelező/lap, 2007. 8. szám, 15-16p. (periodika)
Intézmény: Egyházi Könyvtárak egyesülése
Tárgyszó, szakterület: könyvtár
Megj.: 2007. június 25-27. Szombathely

Dolz, Michele: „Meglátjátok az Emberfiát eljönni” eszkatologikus megközelítés – Megfontolások Krisztus mint bíró ikonográfiája kapcsán
In: Communio, XVIII. évf., 2010. 3-4. szám, 31-39p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia

Dorogi Katalin: A sajókazai szószék feltárása
In: Műemléklap, V. évf.,2001. július-augusztus 7-8. szám, 17p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; restaurálás

Dovák B. József: Stációképek
2010. 38p. színes fotók. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: művész; kortárs művészet; szakrális művészet
Megj.: Dovák B. József stációképei a diósjenői templomban

Dóczi Erika: A hollóházi Szent László templom
In: Örökség, 2009. november 22-23p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: épület

Dóczi Erika: „Míg kövekből templomot emelnek, kövekként maguk is templommá épüljenek…” – Szakrális építészet Magyarországon 1945-1989
In: Utóirat. Post scriptum, 2008. 5. 46. szám, 47-51p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: építészet

Dóka Klára: Jobbágyparasztok és zsidó lakosság a veszprémi káptalan és püspökség birtokán a 18-19. században
Budapest: MTA Gazdaság- és Társadalomtörténeti Kutatócsoport, 2001. In: Emlékkönyv Berlász Jenő 90. születésnapjára, 129-146p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar

Döbrentei Kornél: A remény jelképei – Petrás Mária kerámia faliképeiről
In: Magyar Iparművészet, 2008. 2. szám, 36-38p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: kortárs művészet; művész

Dragon Zoltán: Az Esztergomi Keresztény Múzeum kincsei / Magyarok Nagyasszonya
In: Új Ember, 2008. október 5. 16p. (hetilap)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom
Intézmény: Keresztény Múzeum
Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények; műtárgyak

Dragon Zoltán: Az Esztergomi Keresztény Múzeum kincsei / Aquinói Szent Tamás
In: Új Ember, 2009. január 25. 16p.
Egyházmegye/szerzetesrend:Esztergom
Intézmény: Keresztény Múzeum
Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények; műtárgyak

Dragon Zoltán: Egy felvidéki portréfestő – Rombauer János „újra felfedezése”
In: Új Ember, 2010. augusztus 8. 9p. (hetilap)
Tárgyszó, szakterület: művész; kiállítás

Drávai István: Udvardi Erzsébet tihanyi kiállításáról
In: Tihanyi kalendárium, 2003. 63-64p. (cikk)
Egyházmegye/szerzetesrend: bencésrend
Intézmény: Tihany, Apátsági Galéria
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; kortárs művészet

Dreska Gábor: A pannonhalmi konvent hiteleshelyi működésének oklevéktára II. (1399-1438)
Győr: 2008. 430p. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend:Győr
Intézmény: Győri Egyházmegyei Levéltár
Tárgyszó, szakterület: levéltár; oklevelek
Megj.: A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai. Források, feldolgozások 8.
(Monumenta credibilia conventus de monte Pannoniae. Volumen II.)

Drótos László – Somogyi Tamás: Adattármustra. Közös katalógusok. Theca.
In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 54 évf., 2007. 5. szám, 215-216p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: könyvtár; informatika
Megj.: Könyvtár- és információtudományi szakfolyóirat.

Dulácska Endre – Dulácska Zsolt: Összedőlt egy templom
In: Műemlékvédelem, LIV. évf., 2010. 2. szám, 114-117p. (folyóirat)
Tárgyszó, szakterület: épület; építészet

Dunántúli egyházleírások a XVIII. századból – A Dunántúli Református Egyházkerület 1774-ben
Pápa: 2002.  572p. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Református Egyház
Tárgyszó, szakterület: forráskiadvány; egyháztörténelem, magyar
Megj.: A Pápai Református Gyűjtemények kiadványai. Forrásközlések 5. Sorozatszerkesztő: Mezei Zsolt

Dusha Béla: Az árvízi fogadalom temploma
Szeged: Pécsi direkt Kft., 2005. 224p. színes. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Szeged-Csanád
Tárgyszó, szakterület: épület; szakrális tér
Megj.: Szegedi dóm

Dvorszky Hedvig: Magyar iparművészet az ezredfordulón – Könyvismertetés
In: Mester és Tanítvány, 2004. április 2. szám, 193-195p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: recenzió; iparművészet; konferencia

Dvorszky Hedvig: Művészet és szakralitás – Keresztény művészek a MagyarKatolikus Rádióban
Budapest: Jel Könyvkiadó, 2007. 343p. ff. és színesfotók. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: művész; kortárs művészet; szakrális művészet
Megj.: Válogatás Dvorszky Hedvig riportjaiból. (Polgár Rózsa kárpittervező, Madarassy István ötvös, szobrász, Olasz Ferenc fotográfus,Petrás Mária keramikus, Udvardi Erzsébet festőművész, Péreli Zsuzsa képzőművész, ft. Puskás László mozaiktervező, Kovács Gábor bankár, Somogyi Győző festőművész, Somos Miklós festőművész, Jankovics Marcell rajfilmrendező, kultúrtörténész, Finta József építész, ifj. Gyergyádesz László művészettörténész, Rácz Gábor zománcművész, Olescher Tamás festőművész, Kárpáti Tamás festőművész, Czoma László múzeumigazgató, Madarassy András festőművész, Polgár Botond szobrász, Farkas Ádám szobrász, Kratochwill Mimi művészettörténész, ft. Erdő Péter bíboros, ft. Várszegi Asztrik apát, Gaál István filmrendező, Törley Mária szobrász, Fekete György belsőépítész, ft. Bábel Balázs érsek, Zoboki Gábor építész, Mádl Ferenc jogász)

Dvorszky Hedvig: Őrizni és teremteni – Mester Éva üvegművész pályaképe
In: Magyar Iparművészet, 2009. 2. szám, 46-49p. (folyóirat)
Tárgyszó, szakterület: restaurálás; művész

Ecce Homo – R. Törley Mária stációi Elmer István novelláival
Budapest:Katedrális Művészeti Bt., 2008. 63p. ff. és színes. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: művész; kortárs művészet

Egri Mária – Jánosi Gyöngyi: Benke László – (1903-1983)
Jászberény:Hamza Múzeum Alapítvány, 2001. 134p. ff. és színes. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: művész; életrajz; festészet
Megj.: Hamza Múzeum Kiadványai

Egyház, tudomány, művészet: Ezer éves az Egri Egyházmegye – Kiállítás a Dobó István Vármúzeumban július 2.-szeptember 26.
Eger: 2004. 16p. szines. (katalógus)
Egyházmegye/szerzetesrend: Eger
Tárgyszó, szakterület: kiállítás

Egyházi gyűjtemények szolgálatában – A gyulafehérvári milleniumi konferencia tanulmánykötete
Szerk. és ford: Bernád Rita.
Kolozsvár: Verbum, 2010. 318p. ff. színes. (tanulmánykötet)
Egyházmegye/szerzetesrend: Gyulafehérvár
Tárgyszó, szakterület: könyvtár; levéltár; művészettörténet

Egyházi Könyvtárak Egyesülése – Címtár 2010
Budapest: 2010. 90p. (periodika)
Intézmény: Egyházi Könyvtárak Egyesülése
Tárgyszó, szakterület: könyvtár

Egyházi Könyvtárak Egyesülése – Névtár 2001
szerk.: Ásványi Ilona.
Pannonhalma: 2001. (periodika)
Intézmény: Egyházi Könyvtárak Egyesülése
Tárgyszó, szakterület: könyvtár
Megj.: ISSN 1586-4375

Egyházi Könyvtárak Egyesülése – Névtár 2002
szerk.: Ásványi Ilona.
Pannonhalma: 2002. 99p. (periodika)
Intézmény: Egyházi Könyvtárak Egyesülése
Tárgyszó, szakterület: könyvtár
Megj.: ISSN 1586-4375

Egyházi Könyvtárak Egyesülése – Névtár 2003
szerk.: Ásványi Ilona.
Pannonhalma: 2003. 97p. (periodika)
Intézmény: Egyházi Könyvtárak Egyesülése
Tárgyszó, szakterület: könyvtár
Megj.: ISSN 1586-4375

Egyházi Könyvtárak Egyesülése – Névtár 2004
szerk.: Ásványi Ilona.
Pannonhalma: 2004. 81p. (periodika)
Intézmény: Egyházi Könyvtárak Egyesülése
Tárgyszó, szakterület: könyvtár
Megj.: ISSN 1586-4375

Egyházi Könyvtárak Egyesülése – Címtár 2005
szerk.: Kohári Mária.
Pannonhalma: 2005. 88p. (periodika)
Intézmény: Egyházi Könyvtárak Egyesülése
Tárgyszó, szakterület: könyvtár
Megj.: ISSN 1586-4375

Egyházi Könyvtárak Egyesülése – Címtár 2007
szerk.: Kohári Mária.
2007. 90p. (periodika)
Intézmény: Egyházi Könyvtárak Egyesülése
Tárgyszó, szakterület: könyvtár
Megj.: ISSN 1586-4375

ei: A szépség és a remény szobrai
In: Új Ember, 2009. május 17. 16p. (hetilap)
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; művész; szakrális művészet

Einczinger Ferenc – 1879-1950
szerk: Zsembery Dezső.
Esztergom: Keresztény Múzeum, 2005. 74p. ff. színes. (katalógus)
Intézmény: Keresztény Múzeum
Tárgyszó, szakterület: művész; kiállítás
Megj.: A kiállítást rendezte, képeket válogatta: Kontsek Ildikó, Zsembery Dezső.

Elmer: A Homokhátság barokk fénye – A hajósi érseki kastély
In: Új Ember, 2010. december 19-26. 28p. (hetilap)
Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa
Tárgyszó, szakterület: épület

elmer: Jezsuiták bélyegen
In: Új Ember, 2009. szeptember 13. 4p. (hetilap)
Egyházmegye/szerzetesrend: jezsuita rend
Tárgyszó, szakterület: kiállítás

Elmer István: Krisztus felkiáltójele – Hitvalló művek kiállítása
In: Új Ember, 2008. április 20. 12p. (hetilap)
Tárgyszó, szakterület:kiállítás; művész; kortárs művészet

Elmer István: Megőrizve esőtől, portól – és a feledéstől – Egy délelőtt Kő Pál szobrászművésszel
In: Új Ember, 2010. január 10. 11p. (hetilap)
Tárgyszó, szakterület: művész; kortárs művészet

Elmer István: Minő szép! – Ötven éve hunyt el a Dunakanyar festője
In: Új Ember, 2010. június 20. 12p. (hetilap)
Tárgyszó, szakterület: művész

Elmer István: Selyemfény – tűzecsettel – Madarassy István műtermében
In:Új Ember, 2009. december 20-27. 6p. (hetilap)
Tárgyszó, szakterület :művész; kortárs művészet

Elmer István: Szűz Máriától Boldogasszonyig – Húsz helyen állítják ki a Kárpát-medencében
In: Új Ember, 2010. március 14. 7p. (folyóirat)
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet

Elmer István: Tetőt – fából, cserépből, imádságból – Küngös, ahol arctól arcig élnek az emberek
In: Új Ember, 2010. augusztus 1. 7p. (hetilap)
Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém
Tárgyszó, szakterület: épület

Elmer István: Versből faragott szobrok – Látogatóban a hetvenöt éves Melocco Miklósnál
In: Új Ember, 2010. április 4-11. 14p. (hetilap)
Tárgyszó, szakterület: művész

Előadások, Kirándulások, Emlékezések… – 15 éves az Egyházi Könyvtárak Egyesülése
szerk.: Ásványi Ilona.
In: EKE-füzetek, 1. évf., 2009. 2. szám, 1-38p. (periodika)
Intézmény: Egyházi Könyvtárak Egyesülése
Tárgyszó, szakterület: könyvtár

Emődi András: A XVIII. századi erdélyi és partiumi pálos rendi könyvtárak fennmaradt kötetei és könyvjegyzékei. Adattár
In: Decus solitudinis. Pálos évszázadok., 2007. 335-376p. (tanulmány)
Egyházmegye/szerzetesrend: pálos rend
Intézmény: PPKEBölcsészettudományi Kar
Tárgyszó, szakterület: könyvtár; rendtörténet; könyvtártörténet
Megj.: Művelődéstörténeti Műhely. Rendtörténeti konferenciák 4/1.

Erdélyi Zsuzsanna: Kereszt és keresztre feszítés – I. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennálé
In: Magyar Iparművészet, 2002. 6. szám, 36-38p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; kortárs művészet; szakrális művészet
Megj.: Recenzió.

Erős vár a végeken – A vasvári Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény
In: Múzeumcafé, 2008. október-november 58-60p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: domonkos rend
Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar; muzeális gyűjtemények; rendtörténet

Ezer évünk történelmi egyházai – Szakrális kincsek
Keszthely: 2004. 83p.ill. (katalógus)
Intézmény: Helikon Kastélymúzeum
Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar; kiállítás; szakrális művészet

Érszegi Géza: A székesfehérvári egyház kiváltságai Mátyás király korában
In: Mátyás király és a fehérvári reneszánsz, 2010. 33-41p. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár
Intézmény: SzékesfehérváriEgyházmegyei Múzeum
Tárgyszó, szakterület: intézménytörténet; levéltár
Megj.: A 2008. október 18-i konferencia előadása.

f.: „Képzőművészetünk Pilinszkyje” – Száz éve született Kákonyi Konstantina
In: Új Ember, 2009. január 25. 16p. (hetilap)
Tárgyszó, szakterület:művész

F. Dárdai Ágnes: Régi tankönyvek a hajdani Pécsi Püspöki Könyvtárban
Pécs: Pécsi Tudományegyetem Könyvtára, 2007. In: „…használd ezt a könyvtárat…”, 31-47p. (tanulmány)
Egyházmegye/szerzetesrend: Pécs
Intézmény: Klimo Könyvtár
Tárgyszó, szakterület: könyvtártörténet; oktatás, nevelés; könyv

Faablakaink védelmében – Gyakorlati útmutató
szerk.: Lőrinczi Zsuzsa.
Budapest: 6Bt, 2010. 15p. ff és színes.
Intézmény: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Tárgyszó, szakterület: műemlék; helyreállítás
Megj.: Összefoglaló a 2008. november 17-én Budapesten megrendezett „Ablakok- nemzetközi szimpózium a hagyományos, történeti ablakok megőrzéséért” című konferencia alapján.

Farbaky Péter: A pesti pálos kolostor barokk épülete
In: Decussolitudinis. Pálos évszázadok., 2007. 621-635p. (tanulmány)
Egyházmegye/szerzetesrend: pálos rend
Intézmény: PPKE Bölcsészettudományi Kar
Tárgyszó, szakterület: rendtörténet; épület
Megj.: Művelődéstörténeti Műhely. Rendtörténeti konferenciák 4/1.

Farbakyné Deklava Lilla: A két apostolfejedelem fejereklyéjének ábrázolása Leleszen – Adalékok egy ritka ikonográfia magyarországi előfordulásához
In: Műemlékvédelem, 2009. 3. szám, 122-129p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; szakrális művészet

Farbakyné Deklava Lilla – Bartos György: Esztergom, Miklósffy-sírkápolna -egy attribúciós kísérlet
In: Műemlékvédelem, LIV. évf., 2010. 5. szám,329-336p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: műemlék

Farkas Attila: A budapesti Szent István Bazilika régen és ma
In: Magyar Múzeumok, 10. évf., 2004. 3. szám, 35-36p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: épület; műemlék

Farkas Attila: A Szent István Bazilika
In: Esztergom – Budapest, 2003.1. szám, 5p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: épület

Farkas Attila: Kulturális örökségünk – közös feladataink
In: Múzeumi Közlemények, 2002. 1. szám, 39-40p. (periodika)
Intézmény: Országos Katolikus Gyűjteményi Központ
Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények

Farkas Attila: Országos katolikus gyűjtemények 2000-2001-ben
In: Magyar Múzeumok, 7. évf., 2001. 4. szám, 7-9p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények

Farkas Attila: Országos Katolikus Gyűjteményi Központ
In: Magyar Iparművészet, 2002. 6. szám, 44-45p. (periodika)
Intézmény: Országos Katolikus Gyűjteményi Központ
Tárgyszó, szakterület: intézménytörténet; muzeális gyűjtemények

Farkas Kornél: Műtárgymozgások 1938-1945 – Az Országos Magyar Szépművészeti Múzeum a második világháborúban
In: Századok Füzetek, 2009. 5. szám, 59-104p. (tanulmány)
Intézmény: Szépművészeti Múzeum
Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; muzeális gyűjtemények; történelem, magyar

Farkas P. József: Testvérmegyék találkozása – A Veszprémi Érsekség kincsei Kecskeméten
In: Familia, Kárpát-medencei Családi Magazin, IV. évf., 2007. augusztus-szept 8-9. szám, XVIp. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet

Fazekas Gyöngyi: A lónyai református templom falképeinek restaurálása -Avagy az Á.M.R.K.festő-restaurátorainak „hattyúdala”
In: Örökség, XII. évf., 2008. február 2. szám, 10p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: restaurálás

Fábián Gabriella: Székelyudvarhely, Haáz Rezső Múzeum – Mária-tisztelet Erdélyben
In: Múzeumcafé, 4. évf., 2010. augusztus-szeptember 40-43p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: néprajz; kiállítás; ikonográfia

Fehérváry Jákó: A Pannonhalmi Bazilika belső felújítása, átalakítása a bencés közösség szemszögéből
In: Utóirat. Post scriptum, 2008. 6 47.szám, 41-44p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend
Tárgyszó, szakterület: épület; műemlék

Fehérváry Jákó: Néhány gondolat a Pannonhalmi Bazilikáról mint a liturgia teréről
In: Pannonhalmi Szemle, XI. évf., 2003. 3. szám, 40-51p. (folyóirat)
Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend
Tárgyszó, szakterület: épület; liturgia

Fekete György: A „tűzecsettel” festés öröme – Beszélgetés Madarassy István ötvösművésszel
In: Magyar Iparművészet, 2008. 3. szám, 29-32p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: művész; kortárs művészet

Fekete György: Keretben és térben – Beszélgetés Rácz Gábor zománcművésszel
In: Magyar Iparművészet, 2010. 1. szám, 55-57p. (folyóirat)
Tárgyszó, szakterület: művész

Fekete György: Termékeny csend – Hager Ritta textilművész kárpitjai
In: Magyar Iparművészet, 2009. 2. szám, 31-35p. (folyóirat)
Tárgyszó, szakterület: művész

ferences sajtószolgálat: Azt festette, ami nem látható
In: Új Ember, 2010. március 14. 16p. (folyóirat)
Tárgyszó, szakterület: művész

Ferences templom a Belvárosban
szerk: Bagyinszky Ágoston.
Budapest: Mikes Kiadó, 2004. 48p. ff. színes. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: épület; szakrális művészet

f.g.: Avila – Budapesten – Egy különleges kiállítás a Terézvárosban
In: Új Ember, 2010. március 21. 16p. (hetilap)
Tárgyszó, szakterület: kiállítás

Fila Béla: A végső kinyilvánulás előkészítése – Előzetes megfontolások a szépség metafizikai és keresztény értelmezéséhez
In: Vigilia, 2008. 5.szám, 322-330p. (folyóirat)
Tárgyszó, szakterület: esztétika

Fischerné Grócz Zita: „Ezer nyelven megnyíló Isteni Írás” – Biblia-kiállítás Kalocsán
In: Új Ember, 2008. május 4. 7p. (hetilap)
Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa
Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár,Kalocsa
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet; könyv

Fischerné Grócz Zita: „Itt az ezer nyelven megnyíló Isteni Írás” – Az Érseki Könytár igazi kincsei: a Bibliák
In: Familia, Kárpát-medencei Családi Magazin, V. évf., 2008. május 5. szám, XIIp. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; könyv

Flóra Ágnes: Kolozsvári ötvösregesztrum (1549-1790)
Budapest: Balassi Bálint Intézet-Magyar Országos Levéltár-Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság-OSZK, 2003. In: Lymbus. Magyarságtudományi Forrásközlemények., 25-74p. (forráskiadvány)
Tárgyszó, szakterület: ötvösség; forráskiadvány; történelem, magyar; helytörténet

F.O.: A Pécsi Misszálé Budapesten
In: Új Ember, 2010. február 14. 11p. (folyóirat)
Egyházmegye/szerzetesrend: Pécs
Tárgyszó, szakterület: ősnyomtatvány; szakrális művészet

Franz, Erich: Vom Sehen zum Schauen – Performance des Betrachtens bei Werken Arnulf Rainers
Paderborn-München-Wien-Zürich: Ferdinand Schöningh, 2005. In: Religion aus Malerei? Kunst der Gegenwart als theologische Aufgabe, 29-48p. (tanulmánykötet)
Tárgyszó, szakterület: performance; szakrális művészet
Megj.: Szerk.: Reinhard Hoeps

Frigyesy Ágnes: Magyar emlékhely született Franciaország szívében – Szinte Gábor festőművész falképsorozata II. Szilveszter pápáról, a Szent koronáról és Szent István királyról
In: Szent Kereszt ökumenikus magazin, 3. évf., 2005. 4. szám, 36-37p. (folyóirat)
Tárgyszó, szakterület: kortárs művészet; művész

Fülep Katalin: Olaszországi hungarica hagyatékok az Országos Széchényi Könyvtárban
Budapest: MTA Gazdaság- és Társadalomtörténeti Kutatócsoport, 2001. In: Emlékkönyv Berlász Jenő 90. születésnapjára,213-240p. (tanulmány)
Intézmény: Országos Széchényi Könyvtár
Tárgyszó, szakterület: könyvtár; régi könyvek

Fülöp András – Koppány András: A veszprémvölgyi apácakolostor
In: Magyar Múzeumok, 7. évf., 2001. 3. szám, 33-35p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: építészet; régészet

Fülöp András – Koppány András – Lángi József – Oltai Péter: Sümeg, püspöki palota
In: Örökségvédelem, VI. évf., 2002. július-augusztus 7-8. szám, 16p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: restaurálás

Füzes Ádám: ˝A fény, mint köntös úgy fog körül” (104,2) – Fény és tűz a liturgiában
Budapest: Mikes Kiadó, 2006. In: Memoriae tradere, 455-461p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: liturgia; szimbólumok
Megj.: Tanulmányok és írások Török József hatvanadik születésnapjára. Szerkesztette: Füzes Ádám és Legeza László

G. Horváth Erzsébet – Tündikné Janó Irén: Ragály, református templom
In: Örökségvédelem, VI. évf., 2002. július-augusztus 7-8. szám, 15p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: restaurálás

Galavics Géza: A magyarországi jezsuiták és a barokk művészet – az identitás jelei
In: A magyar jezsuiták küldetése a kezdetektől napjainkig, 2006. 321-344p. (tanulmány)
Egyházmegye/szerzetesrend: jezsuita rend
Intézmény: PPKE Bölcsészettudományi Kar
Tárgyszó, szakterület: rendtörténet; művészettörténet
Megj.: Művelődéstörténeti Műhely. Rendtörténeti konferenciák 2.

Gábor Olivér: A pécsi ókeresztény temető legújabban feltárt sírépítményei
In: Magyar Múzeumok, 11. évf., 2005. 4. szám, 33-35p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: régészet; építészet; egyháztörténelem, magyar

Gábor Olivér: Cella Septichora – Egy ókeresztény világörökséget bemutató hely mérlege
In: Múzeumcafé, 1. évf., 2007. december 2. szám, 20-22p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Pécs
Tárgyszó, szakterület: műemlék; régészet

Gáborjáni Szabó Botond: A magyarországi egyházi könyvtárak helyzete, célja és jövőképe
In: Könyvtári Figyelő, 2002. 1-2. szám, (periodika)
Tárgyszó, szakterület: könyvtár
Megj.: olvasható még: 1. http://www.eke.hu/olvasnivalo2.html
2. Egyházi Könyvtárak Egyesülése – Névtár 2002. (szerk.: Ásványi Ilona), Pannonhalma, 2002. 25-39p.

Gáborjáni Szabó Botond: Az egyházi könyvtárak változásai, sikerei és kudarcai az elmúlt másfél évtizedben
In: Könyvtári Levelező/lap, 2003.12. szám, 11p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: könyvtár; könyvtártörténet

Gáborjáni Szabó Botond: Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése (EKE) és a szervezet 2003. évi közgyűlése
In: Hajdú-Bihar megyei Könyvtári Téka, 2003. 2. szám, 45-47p. (periodika)
Intézmény: Egyházi Könyvtárak Egyesülése
Tárgyszó, szakterület: könyvtár
Megj.: ISSN 0238-2512

Gáborjáni Szabó Botond: Ötszáz éve született Kálvin János – A magya rreformátus egyházművészet tárgyi öröksége Debrecenben
In: Magyar Iparművészet, 2009. 4. szám, 2-6p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Református Egyház
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet

Gárdonyi Máté: A passaui „törökverő” Mariahilf-kép Szulejmán szultán szigetvári sírja felett
Budapest: In: Miscellanea Ecclesiae Strigoniensis II., 2004. 41-49p. (tanulmány)
Egyházmegye/szerzetesrend: Pécs
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; szentkultusz

Gáspár Dorottya: Bazilika I.
In: Katekhón, II. évf., 2005. 1. szám,28-41p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: építészet; szakrális művészet

Gere László – Lángi József – M. Kaló Judit – Tündikné Janó Irén: Gyügye, református templom
In: Örökségvédelem, VI. évf., 2002. május-június 5-6.szám, 27-28p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: helyreállítás; restaurálás

Géczi János: A rózsa és jelképei – A keresztény középkor
Budapest: Gondolat Kiadó, 2007. 271p. színes. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia

Giacometti, Alberto : A valóság megváltozása
In: Pannonhalmi Szemle, XII. évf., 2004. 2. szám, 73-76p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: művész

Gopcsa Katalin: Két vitrárius kiállításának ajánlása
In: Tihanyi kalendárium, 2003. 65-68p. (cikk)
Egyházmegye/szerzetesrend: bencésrend
Intézmény: Tihany Apátsági Galéria
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; üvegművészet

Gömbös Tamás: Címerek az egyházban – Az egyházi címertan eredete és rövid története Magyarországon
In: A magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Füzetei, 2004. I. szám, 50-59p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: címertan; egyháztörténelem, magyar

Granasztóiné Györffy Katalin: A nemescsói evangélikus templom szószékoltára
In: Örökségvédelem, VII. évf., 2003. március-április 3-4. szám, 7-8p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Evangélikus egyház
Tárgyszó, szakterület: műtárgyak

Granasztóiné Györffy Katalin: Nekrológ a bélapátfalvai római katolikus templom Szent László és Szent István szobráról
In: Örökségvédelem, VI. évf., 2002. március-április 3-4. szám, 16p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: műtárgyak

Guzsik Tamás: A pálos rend építészete a középkori Magyarországon
Budapest: Mikes Kiadó, 2003. 280p. színes. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: pálos rend
Tárgyszó, szakterület: építészet; rendtörténet; egyháztörténelem, magyar

Gyürky András: Stílusteremtés és hagyományőrzés – Somogyi Pál belsőépítész munkáiról
In: Magyar Iparművészet, 2009. 1. szám, 49-53p. (folyóirat)
Tárgyszó, szakterület: művész; épület

Gyürky András: Tájkép díjátadás után – Az év belsőépítésze 2008-ban Kocsis Barnabás és Kocsis Gáspár
In: Magyar Iparművészet, 2009. 2. szám, 36-40p. (folyóirat)
Tárgyszó, szakterület: művész; építészet

H. Kolba Judit – T. Németh Annamária – Mózessy Gergely – Smohay András: Az ország első egyházmegyei múzeuma Székesfehérváron
In: Magyar Múzeumok, 13. évf., 2007. 4. szám, 25-27p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár
Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények; szakrális művészet

H. Kolba Judit – Hapák József: Egyházak kincsei Magyarországon
Budapest: Kossuth Kiadó, 2008. 198p. ill. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények

H. Kolba Judit: Ezer évünk történelmi egyházai – Szakrális kincseink
Keszthely: Helikon Kastélymúzeum, 2004. 83p. színes. (tanulmány)
Intézmény: Helikon Kastélymúzeum
Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; egyháztörténelem, magyar

H. Kolba Judit – László Emőke – Péter Tamás: Győr Egyházmegyei Kincstár ésKönyvtár
In: Magyar Múzeumok, 13. évf., 2007. 4. szám, 28-30p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Győr
Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények; könyvtár; szakrális művészet

H. Kolba Judit: Liturgische Goldschmiedearbeiten im Ungarischen Nationalmuseum 14-17. Jahrhundert
Budapest: 2004. 236p. ff. színes. (katalógus)
Intézmény: Magyar Nemzeti Múzeum
Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; szakrális művészet
Megj.: Series Mediaevalis et ModernaI.
Catalogi Musei Nationalis Hungarici

H. Szilasi Ágota – Csongrády Béla, dr.: Bóna Kovács Károly – Festő- és szobrászművész
tanulmányokat írta, szerk.: Szilasi András.
Salgótarján: Balassi Bálint Megyei Könyvtár, 2003. 106p. ff, színes. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: művész; életrajz
Megj.: Művészet és művészek Salgótarjánban. Bóna Kovács Károly (1897-1970). Szerkesztette: Szilasi András

Hadnagy Zoltán: A hétkarélyos története
In: Örökség, XI. évf., 2007. január 1. szám, 5-7p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: régészet; kiállítás

Hajdók Judit: Egy kis orgonatan – A jászkiséri református templom Angster-orgonájának restaurálása
In: Örökségvédelem, VI. évf., 2002. július-augusztus 7-8. szám, 7-8p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: műtárgyak

Hajdók Judit: Néhány Árkay-sor nyomában – Avagy a levéltári kutatások elengedhetetlensége az orgonák tekintetében
In: Örökségvédelem, VII. évf., 2003. március-április 3-4. szám, 17-18p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; levéltár

Hajdók Judit: Periférián az orgona
In: Örökség, XI. évf., 2007. december, 12. szám, 10p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: műtárgyak

Halmai Tamás: Fénnyel festett világ – Megjegyzések Van Gogh művészetéhez
In: Vigilia, 2007. 8. szám, 578-581p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: művész

Halmos Balázs – Marótzy Katalin: Möller István tevékenysége a gyulafehérvári székesegyházon a korabeli és a mai műemlékvédelem-elmélet tükrében
In: Műemlékvédelem, LIV. évf., 2010. 3. szám, 168-178p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Gyulafehérvár
Tárgyszó, szakterület: műemlék

Halmos György: Az érsek és a festőművész – Egy régió kulturális életének jelképévé válhat a felújított füredi Vaszary-villa
In: Múzeumcafé, 4. évf., 2010. október-november 70-71p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények

Hankovszky Béla: Egy elfelejtett karácsonyi szimbólum – Avagy az írástudók árulása: hogyan lesz a pávából turul?
In: Katekhón, II. évf., 2005. 4. szám, 425-428p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia

Hankovszky Béla J. O.P.: Szentháromság-ábrázolások és teológiai hátterük
In: Tanítvány, VII. évf., 2002. 3. szám, 37-60p. (folyóirat)
Tárgyszó, szakterület: biblikus alapok; szimbólumok; szakrális művészet

Hankovszky Tamás: A valóság visszahódítása – Pilinszky János evangéliumi esztétikájának egyik alapfogalmáról
In: Katekhón, II. évf., 2005. 4.szám, 459-489p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: esztétika

Hapák József – Keresztesné Várhelyi Ilona: Szentebbül megújult – A debreceni Szent Anna székesegyház
Debrecen: 2010. 96p. színes fotó. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye
Tárgyszó, szakterület: épület
Megj.: Kiadja : Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye. Felelős kiadó: Bosák Nándor püspök.

Haris Andrea: „Est modus in rebus, sunt certi denique fines”? – A vasvári domonkos kolostorról – húsz év múlva
In: Műemlékvédelem, LIII. évf., 2009. 3. szám, 130-138p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: épület; műemlék

Haris László: Hét országra szóló kiállítás – A Boldogasszony című tárlatról
In: Új Ember, 2001. augusztus 15-22. 22p. (hetilap)
Tárgyszó, szakterület: kiállítás

Hartmann Gergely: A látszat egysége, az egység látszata (És merre tovább?)- A mindenség modellje
In: Pannonhalmi Szemle, XVII. évf., 2009. 2. szám, 124-130p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet

„…használd ezt a könyvtárat… a haza tisztességére és oltalmára, magad és mások hasznára.” – Tudomány és kutatás a Klimo Könyvtárban
szerk.: Pohánka Éva.
Pécs: Pécsi Tudományegyetem Könyvtára, 2007. 168p. ff. és színes. (tanulmánykötet)
Egyházmegye/szerzetesrend: Pécs
Intézmény: Klimo Könyvtár
Tárgyszó, szakterület: intézménytörténet; könyvtártörténet; restaurálás; zenetörténet; egyháztörténelem, magyar; numizmatika
Megj.:Konferencia a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárában 2006. szeptember 26., A Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai 7.

Havasi Krisztina: Möller István rajzai a pilisszentkereszti kőfaragványokról
In: Műemlékvédelem, LIV. évf., 2010. 34. szám,179-188p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: régészet; épület

Hazai művészek fényképkiállításai
In: Új Ember, 2009. április 12-19. 27p. (hetilap)
Tárgyszó, szakterület: fénykép

Hársvölgyi Virág: Acheiropoietos, a „nem kéztől származó” Krisztus képmás – Abgar király és Veronika kendője
In: Görögkatolikus Szemle, 2008. október 4p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Görögkatolikus Egyház
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia

Hársvölgyi Virág: Illés próféta hagiografikus ikonja – XVII. század II. fele, Athén, Benáki Múzeum
In: Görögkatolikus Szemle, 2008. július 5p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Görögkatolikus Egyház
Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; ikonográfia

Hársvölgyi Virág: Ruzsa György: Bronzba zárt áhitat – Az orosz fémikonok művészete és teológiája
In: Magyar Iparművészet, 2010. 3. szám, 65-66p. (folyóirat)
Tárgyszó, szakterület: recenzió

Házad ékessége – A Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény Kiállítása
szerk.: Dercsényi Balázs.
Budapest: 2002. (kiállítás vezető)
Egyházmegye/szerzetesrend: Eger
Intézmény: Sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény Könyvtára
Tárgyszó, szakterület: kiállítás
Megj.: Tájak-Korok-Múzeumok Kiskönyvtára 717.

Hegedűs András: A tudományos kutatás igényei a Prímási Levéltárban
Budapest: Magyar Levéltárosok Egyesülete, 2003. In: Magyar Levéltárosok Egyesülete két konferenciája, 41-42p. (tanulmánykötet)
Tárgyszó, szakterület: levéltár
Megj.: Kaposvár, 2002. szeptember 4-6.
Budapest, Balassi Intézet, 2003. május 14.
Szerkesztette: Böőr László

Hegedűs András: Gyűjteményeink élete
In: Esztergom – Budapest, 2004. 1. szám, 11p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom
Tárgyszó, szakterület: könyvtár; levéltár

Heidl György: A pécsi I. számú sírkamra Jónás-képe és Szent Jeromos Jónás-kommentárja
In: Katekhón, II. évf., 2005. 1. szám, 42-68p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; régészet; szakrális művészet

Hervay F. Levente – Lékay-H. P. Jusztin: A zirci apátsági templom
Zirc: Zirci Ciszterci Apátság, 2007. 20p. színes. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Ciszterci rend
Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; rendtörténet

Hidas Zoltán: Szakrális földrajz – Egy térképtörténeti kiállítás katalógusához
In: Pannonhalmi Szemle, XV. évf., 2007. 1. szám, 118-120p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: kiállítás

Hild Csorba Bernadett – Lángi József: Barabás, református templom
In: Örökségvédelem, VI. évf., 2002. május-június 5-6. szám, 24p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: restaurálás; helyreállítás

Hinterauer Réka: A leglatinabb magyar festő
In: Keresztény Élet, 2009. február 1. 10p. (hetilap)
Tárgyszó, szakterület: művészettörténet

„Hogy mindnyájan egyek legyenek…” – Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete, tíz év az egyházi levéltárak szolgálatában
szerk.: Szabadi István.
Debrecen: MELTE, 2003. 155p. színes. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: intézménytörténet; levéltár

Horkay Hörcher Ferenc: A művészet mint vígasztalás – Van Gogh: Az irgalmas szamaritánus (Delacroix nyomán,1890) című képe
In: Vigilia, 2007. 8. szám, 591-601p. (folyóirat)
Tárgyszó, szakterület: esztétika

Horogszegi Tamás Pál: A pesti belvárosi plébániatemplom építéstörténetének összefoglalása a templom korábbi kutatástörténetének tükrében
In: Műemlékvédelem, 2010. 6. szám, 373-382p. (folyóirat)
Tárgyszó, szakterület: műemlék; épület

Horváth Árpád: A hegyibeszéd
In: A Szív, 2008. február 38p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: jezsuita rend
Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; művész; műkritika
Megj.: Ferenczy Károly: A hegyibeszéd

Horváth Gábor: A római Santo Stefano Rotondo bazilika pálos emlékei
In: Decus solitudinis. Pálos évszázadok., 2007. 588-609p. (tanulmány)
Egyházmegye/szerzetesrend: pálos rend
Intézmény: PPKE Bölcsészettudományi Kar
Tárgyszó, szakterület: épület; rendtörténet; műtárgyak
Megj.: Művelődéstörténeti Műhely. Rendtörténeti konferenciák 4/1.

Horváthné Simon Katalin: Magyarország első kőtára, a szombathelyi Sala Terrena
In: Magyar Múzeumok, 13. évf., 2007. 4. szám, 37-39p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Szombathely
Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények; szakrális művészet

I. kortárs keresztény ikonográfiai biennálé – Kereszt és keresztrefeszítés
szerk: ifj. Gyergyádesz László.
Kecskemét: 2002. 96p. ff. színes. (katalógus)
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; kortárs művészet; szakrális művészet

ifj. Gyergyádesz László: „A világ műalkotás” – II. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennálé Kecskeméten
In: Magyar Iparművészet, 2005. 3.szám, 35-38p. (periodika)
Intézmény: Kecskeméti Képtár
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet
Megj.: Kecskemét, Cifrapalota

ifj. Gyergyádesz László: Intő üzenet – Iparművészeti alkotások az V. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennálén
In: Magyar Iparművészet, 2010. 1. szám, 59-64p. (folyóirat)
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; kortárs művészet

ifj. Gyergyádesz László: Krisztus példabeszédei – IV. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennále
In: Magyar Iparművészet, 2008. 4. szám, 39-44p. (folyóirat)
Intézmény: Kecskeméti Képtár
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet
Megj.: Kecskemét, Cifrapalota

Ikonografie und Autonomie
In: Kunst und Kirche, 2005. 4. szám, 217-280p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; szakrális művészet
Megj.: A teljes 2005/4-es szám ezzel a témával foglalkozik.

Ikonográfia ökumenikus megközelítésben
szerk.: Xeravits Géza.
Budapest-Pápa: L’Harmattan Kiadó – Pápai Református Teológiai Akadémia, 2005. 143p. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia;
Megj.:Sorozatcím: Horizontok. Teológia – Filozófia – Eszmetörténet. A Pápai Református Teológiai Akadémia sorozata 1.

Illés Pál Attila: A domonkos rend Magyarországon
szerkesztő: Zágorhidi Czigány Balázs.
Piliscsaba-Budapest-Vasvár: 2007. 573p. színes, ff. táblák. (tanulmánykötet)
Egyházmegye/szerzetesrend: domonkos rend
Tárgyszó, szakterület: rendtörténet
Megj.: Kiadja: a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Új- és Legújabbkori Történeti Tanszéke, Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség, Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény
Művelődéstörténeti Műhely, Rendtörténeti Konferenciák 3.

Isten ihlette, maradandó mesterművek
In: Örökség, XIV. évf., 2010. január 1. szám, 15p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet

Ivancsó István: Liturgikus kislexikon
Nyíregyháza: 2001. (lexikon)
Egyházmegye/szerzetesrend: Görögkatolikus Egyház
Tárgyszó, szakterület: lexikon; liturgia

Ivicsics Péter: 3. Harangtörténeti ankét Sopronban
In: Műemléklap, V. évf., 2001. szeptember-október, 9-10. szám, 21-22p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: műtárgyak

Jakab Magdolna: Eger, Szent Rókus temető és Rozália kápolna – Kőszobrász-restaurátori kutatás eredményei
In: Örökségvédelem, VI. évf.,2002. május-június, 5-6. szám, 27p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: restaurálás

Jakab Réka: A veszprémi káptalan újkori hiteleshelyi tevékenysége az első felvallási jegyzőkönyv alapján (1635-1653)
In: Levéltári Szemle, LVIII. évf., 2008. 3. szám, 82-90p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend:Veszprém
Tárgyszó, szakterület: levéltár

Jalsovszky Katalin: Kada Lajos püspök fényképhagyatéka
Budapest: Magyar Nemzeti Múzeum, 2007. In: Új szerzemények a Magyar Nemzeti Múzeumban III., 175-178p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: fénykép; életrajz; egyháztörténelem, magyar

Jankáné Puskás Bernadett: Szakrális Művészetek Hete a Görög Katolikus Egyházművészeti Gyűjteményben – 2009. szeptember 19-26.
In: Görögkatolikus Szemle, 2009. november 7p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Görögkatolikus Egyház
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; muzeális gyűjtemények

Jankovich Valéria: Egy épület újjászületése – Lőrincz Edit és O. Ecker Judit enteriőrjei a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola épületében
In: Magyar Iparművészet, 2003. 1. szám, 37-40p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: épület; kortárs művészet

Janotti Judit, Dr.: Celldömölk, templomrom
In: Műemléklap, 2001.január-február, 1-2. szám, 28p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: helyreállítás

Janotti Judit, Dr.: Hidegség, római katolikus templom
In: Műemléklap, 2001. január-februá,r 1-2. szám, 29p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: épület; helyreállítás

Ják, bencés templom
In: Örökségvédelem, VI. évf., 2002. május-június, 5-6.szám, 29p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: helyreállítás

Jálics Kinga: A Bibliához hetven linómetszetet készített – Látogatás Tavaszy Noémi festőművész műtermében
In: Keresztény Élet, 2010. június 6. 6p. (hetilap)
Tárgyszó, szakterület: kortárs művészet; művész; szakrális művészet

Jálics Kinga: A kegyelem Isten ingyenes ajándéka – Az Olajág Keresztény Művészeti Társaság kiállítása
In: Keresztény Élet, 2010. március 21. 6p. (hetilap)
Intézmény: Olajág, Keresztény Művészeti Társaság
Tárgyszó, szakterület: kiállítás

Jálics Kinga: „A művészet őszinte, mély hit” – Szervátiusz Jenő-díj 2010
In: Keresztény Élet, 2010. december 12. 6p. (hetilap)
Tárgyszó, szakterület: művész

Jálics Kinga: Az élet tettenérése – Találkozás Makk Károly filmrendezővel
In: Keresztény Élet, 2010. június 13. 6p. (hetilap)
Tárgyszó, szakterület: média; művész

Jálics Kinga: Bardócz Lajos nem felejti a gyökereit – Átadták a Szervátiusz-díjakat
In: Keresztény Élet, 2010. március 7. 6p. (folyóirat)
Tárgyszó, szakterület: kortárs művészet

Jálics Kinga: Hittel, reménnyel, szeretettel – Találkozás Ágoston-Papp Mónika keramikusművésszel
In: Keresztény Élet, 2010. május 23. 6p. (hetilap)
Tárgyszó, szakterület: művész; kortárs művészet

Jálics Kinga: „Meg kell várni, míg fölszáll a köd” – Találkozás Szabó Ákos festőművésszel
In: Keresztény Élet, 2010. január 10. 6p. (hetilap)
Tárgyszó, szakterület: művész; kortárs művészet

Jálics Kinga: Nagybányáról indult, Telkibe érkezett – Találkozás Déri Gáborral
In: Keresztény Élet, 2009. május 3. 6p. (hetilap)
Tárgyszó, szakterület: művész; kortárs művészet

Jálics Kinga: Szenzációs kiállítás-megnyitó a Társalgó Galériában -Találkozás Gyémánt László festőművésszel
In: Keresztény Élet, 2009. május 17. 6p. (hetilap)
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; kortársművészet; művész

Jász Attila: Arctalan fájdalom és bölcs mosoly – Muzsnay Ákos a vizuális próféta
In: Vigilia, 2008. 6. szám, 470-471p. (folyóirat)
Tárgyszó, szakterület: műkritika; kortárs művészet

Jelenits István – Kiss Ulrich – Sajgó Szabolcs – Kuklay Antal – Feled yBalázs: A Kert – Kortárs képző- és iparművészeti kiállítás
2005-2006. 35p. színes. (katalógus)
Intézmény: Olajág, Keresztény MűvészetiTársaság
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; művész
Megj.: Eger, Érsekudvar; Budapest, Piarista kápolna; Miskolc, Jezsuita Gimnázium; Budavári Evangélikus Egyházközség
„Olajág” Keresztény Művészeti Társaság

Jelenits István: A piarista iskolák a 19. és 20. század fordulóján – az iskolai évkönyvek tükrében
In: A piarista rend Magyarországon, 2010. 351-356p. (tanulmánykötet)
Egyházmegye/szerzetesrend: piarista rend
Intézmény: PPKE Bölcsészettudományi Kar
Tárgyszó, szakterület: levéltár; rendtörténet
Megj.: Művelődéstörténeti Műhely. Rendtörténeti konferenciák 6.

Jernyei Kiss János: A váci piarista templom 18. századi liturgikus tere -(Az ikonográfiai és művészi program értelmezéséhez)
In: A piarista rend Magyarországon, 2010. 614-625p. (tanulmánykötet)
Egyházmegye/szerzetesrend: piarista rend
Intézmény: PPKE Bölcsészettudományi Kar
Tárgyszó, szakterület: épület; rendtörténet; ikonográfia
Megj.: Művelődéstörténeti Műhely. Rendtörténeti konferenciák 6.

Jernyei Kiss János: Barokk mennyország – Vallásos képzelet és festett valóság
Budapest: Gondolat Kiadó, 2009. 190p. ill. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Vác
Tárgyszó, szakterület: épület; művész; szakrális művészet
Megj.: Maulbertsch freskói a váci székesegyházban.

Jernyei Kiss János: Ikonográfia és liturgikus tér. Caspar Franz Sambach freskói és oltárképei a székesfehérvári jezsuita templomban
In: A magyar jezsuiták küldetése a kezdetektől napjainkig, 2006. 375-390p. (tanulmány)
Egyházmegye/szerzetesrend: jezsuita rend
Intézmény: PPKE Bölcsészettudományi Kar
Tárgyszó, szakterület: rendtörténet; ikonográfia; művész
Megj.: Művelődéstörténeti Műhely. Rendtörténeti konferenciák 2.

Jernyei Kiss János: Johann Wenzel Bergl Mária-képciklusa a pesti pálos (egyetemi) templom mennyezetén
In: Decus solitudinis. Pálos évszázadok., 2007. 610-620p. (tanulmány)
Egyházmegye/szerzetesrend: pálos rend
Intézmény: PPKE Bölcsészettudományi Kar
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; művész; rendtörténet
Megj.: Művelődéstörténeti Műhely. Rendtörténeti konferenciák 4/1.

jm: Nemzetközi katolikus kiállítás Nagyváradon
In: Keresztény Élet, XVIII. évf., 2010. szeptember 19. 83. szám, 14p. (hetilap)
Tárgyszó, szakterület: kiállítás

Józsa László: „Isten hajléka az emberek között” – A kunszentmártoni római katolikus nagytemplom
Szeged-Budapest: 2009. 327p. ff és színes. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: épület; helytörténet; szakrális művészet
Megj.: Szegedi Vallási-Néprajzi Könyvtár. Bibliotheca Religionis Popularis Szegediensis 21. Szerkeszti: Barna Gábor. Kiadja: Néprajzi Kulturális Antropológiai Tanszék, Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség(METEM) Budapest, a Szent Márton Plébánia, Kunszentmárton és a Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány www.heh.hu

Józsa László: Szent Márton tisztelete egy alföldi kun városban
Szeged: SzTE Néprajzi Tanszék, 2001. In: Szenttisztelet, 268-274p. (tanulmány)
Intézmény: SzTE Néprajzi Tanszék
Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar; szakrális művészet

K. Kovács Imre: Száll az idő, s marad, mit építünk – Templomok a történelmi Magyarországról
In: Örökségvédelem, VI. évf., 2002. november-december, 11-12. szám, 22-23p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: recenzió; épület

K. P.: Egy kincses város hétköznapjai – Újabb „szakrális séta” Esztergomban
In: Új Ember, 2010. október 1. 12p. (hetilap)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom
Tárgyszó, szakterület: műemlék

K. Teleki Zsuzsanna: A gyógyító Jézus oltalmában – A Lipótmező kápolnája
In: Új Ember, 2010. március 7. 12p. (folyóirat)
Tárgyszó, szakterület: épület; műemlék

ka: A szépség útjain – az evangéliumot hirdetve – Kilencven éve született Prokop Péter
In: Új Ember, 2009. január 18. 12p. (hetilap)
Tárgyszó, szakterület: művész

Kaempfer, Jean – Kaenel, Philippe – Boillat, Alain – Gisel, Pierre: Pointsde vue sur Jesus au 20e siécle
Université de Lausanne, In: Etudesde Letters, 2008. 2. szám, 170p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: kortárs művészet; szakrális művészet
Megj.: Rezümé: Kunst und Kirche 2008/460-61p.

Kallmeyer, Lothar: Sakralität für die Zukunft
In: Kunst und Kirche, 2008. 2. szám, 67-69p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; kortárs művészet

Kalocsai Ilona: A tíz éves Kari Könyvtár jelentős külön-gyűjteménye
In: Ítélet, 2006. május 10-11p. (periodika)
Intézmény: PPKE Jog- és Államtudományi Kar
Tárgyszó, szakterület: könyvtár

Kamarás István: A vallásközi közeledés és párbeszéd esélye itt és most
In: Utóirat. Post scriptum, 2008. 6, 47. szám, 45-48p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem; szakrális művészet

Katolikus múzeumok és kincstárak Magyarországon
(szerk. Zombori István).
Budapest: METEM, 2001. 106p. ill. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények

Katona Győr Zsuzsa: Ókeresztény temető az UNESCO világörökségi listáján -Pécs – Sophiane ókeresztény emlékei
In: Műemléklap, 2001. január-február, 1-2. szám, 1-3p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Pécs
Tárgyszó, szakterület: régészet; egyháztörténelem

Káldi Gyula: Veszendő templomaink I. – Erdélyi református templomok
In: Örökségvédelem, VI. évf., 2002. január-február 1-2. szám, 22-23p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: recenzió

Kálmán Peregrin: A barátok múltja – és hiánya – Kiállítás a ferencesekről Kecskeméten
In: Új Ember, 2009. december 13. 16p. (folyóirat)
Egyházmegye/szerzetesrend: Ferences rend
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; rendtörténet

Kálmán Peregrin: Az egyház szentélye – Gondolatok a II. Vatikáni Zsinat utáni templomépítészet problémájáról, a szentély kialakításról
In: Utóirat. Post scriptum, 2008. 5, 46. szám, 52-56p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: építészet

Kálmán Peregrin: Az egyház szentélye
In: Praeconia, IV. évf., 2009. 1-2.szám, 77-87p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: építészet; szakrális tér

Kálmán Peregrin: „Szakrális művészet”, Bibliotheca Liturgica, 1, in Culmenet Fons. – A II. Vatikáni Zsinat liturgikus konstitúciója, a Sacrosanctum Concilium negyvenedik évfordulója alkalmával, 2003. december 4-én rendezett ünnepi szimpózium tanulmánykötete
2004. 71-76p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet

Kárai Petra: Kövesházi Kalmár Elza: Szent Ferenc – Gyarmati Mária (1906-1931) sírja a Farkasréti temetőben
In: Műemlékvédelem, LIV. évf.,2010. 5. szám, 344-349p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; művész

Kerny Terézia: Adalékok a pálos rend középkori Szent László tiszteletéhez
In: Decus solitudinis. Pálos évszázadok., 2007. 574-587p. (tanulmány)
Egyházmegye/szerzetesrend: pálos rend
Intézmény: PPKE Bölcsészettudományi Kar
Tárgyszó, szakterület: rendtörténet ;művészettörténet; ikonográfia
Megj.: Művelődéstörténeti Műhely. Rendtörténeti konferenciák 4/1.

Kerny Terézia: Az angyali koronázás motívuma Szent István ikonográfiájában
In: Ars Hungarica, 31. évf., 2003. 1. szám, 5-30p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia

Kerny Terézia: Boldogasszony Anyánk… – Máriabesnyői Mária Múzeum új állandó kiállítása
In: Új Művészet, 2008. december III. szám, 2-5p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet

Kerny Terézia: Historiae regum Hungariae Podolini apud Scholas Pias – (Megjegyzések az egykori podolini piarista kollégium egy 18. század végi tanulmányi jegyzetéhez)
In: A piarista rend Magyarországon, 2010. 641-652p. (tanulmánykötet)
Egyházmegye/szerzetesrend: piarista rend
Intézmény: PPKE Bölcsészettudományi Kar
Tárgyszó, szakterület: rendtörténet; kézirat
Megj.: Művelődéstörténeti Műhely. Rendtörténeti konferenciák 6.

Kerny Terézia: Szent László és a magyar szentek tisztelete a jezsuitáknál
In: A magyar jezsuiták küldetése a kezdetektől napjainkig, 2006. 424-441p. (tanulmány)
Egyházmegye/szerzetesrend: jezsuita rend
Intézmény: PPKE Bölcsészettudományi Kar
Tárgyszó, szakterület:r endtörténet; ikonográfia
Megj.: Művelődéstörténeti Műhely. Rendtörténeti konferenciák 2.

Kertész Botond: Útmutató az egyházközségi levéltárak értékeinek védelméhez
Budapest: Magyar Levéltárosok Egyesülete, 2002. In: Magyar Levéltárosok Egyesülete 2001. évi vándorgyűlése, 173-186p. (tanulmánykötet)
Tárgyszó, szakterület: levéltár
Megj.: Esztergom, 2001. május 23-25.
Szerkesztette: Bana József, Breinich Gábor, Káli Csaba

KG: Nagy idők tanúja
In: Új Ember, 2008. március 23-30. 6p. (hetilap)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom
Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar; épület
Megj.: Az Esztergomi Prímási Palota 125 éves jubileuma kapcsán riport a Keresztény Múzeum igazgatójával, Cséfalvay Pállal.

Ki kicsoda az egyházi levéltárakban? – Egyházi levéltárosok, egyházi levéltárak 2003-ban
szerk.: Lakatos Andor.
MELTE, 2003. 128p. (periodika)
Intézmény: Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete
Tárgyszó, szakterület: levéltár

Kipke Tamás: Összhangzatok és képek – Műterem-látogatás Magyar Gábor festőművésznél
In: Új Ember, 2009. augusztus 16-23. 20p. (hetilap)
Tárgyszó, szakterület: kortárs művészet; művész

Király Erzsébet: „Megújuló gyűjtemények” – Beszámoló a Pannonhalmi Képtár katalogizáló munkálatairól
In: Műemlékvédelem, 2009. 6. szám, 399-408p. (folyóirat)
Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend
Tárgyszó, szakterület: informatika; muzeális gyűjtemények

Király János: A Nagy Szent Bazil Rend máriapócsi gyűjteménye
In: Görögkatolikus Szemle, 2007. március 14p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Görögkatolikus Egyház
Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények
Megj.: Megmentett értékek

Kirics Márta: A Klimo-gyűjtemény két muzeális kötetének restaurálása
Pécs: Pécsi Tudományegyetem Könyvtára, 2007. In: „…használd ezt a könyvtárat…”, 119-127p. (tanulmány)
Egyházmegye/szerzetesrend:Pécs
Intézmény: Klimo Könyvtár
Tárgyszó, szakterület: restaurálás; könyv; könyvtártörténet

Kiss Tamás – Szabó Béla – Székely Zoltán: A Szent László-herma – 400 éve Győrött
Győr: Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár, 2007. 86p.színes. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Győr
Tárgyszó, szakterület: műtárgyak

KL: Örök szépség, beteljesült élet – Mária-ábrázolások az erdélyi templomokban
In: Új Ember, 2010. augusztus 15-22. 8p. (hetilap)
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet

Klinda Mária: A Piarista Központi Könyvtár ősnyomtatványai
Szerk. P.Vásárhelyi Judit.
Budapest: 2003. In: Fata libelli, 117-123p. (tanulmánykötet)
Egyházmegye/szerzetesrend: piarista rend
Intézmény: Piarista Központ Könyvtár, Budapest
Tárgyszó, szakterület: ősnyomtatvány; könyvtár
Megj.: A nyolcvanéves Borsa Gedeon köszöntésére írták barátai és tanítványai.

Kloczowski, Jan Andrzej, OP: A giccs, mint kultusz
In: Tanítvány, 2003.1. szám, 121-131p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: esztétika

Koditek Bernadett: „Tíz falu építsen egy templomot…” – Szénássy Árpád: Felvidéki Árpád-kori templomok lexikona
In: Örökségvédelem, VII. évf., 2003. július-augusztus 7-8. szám, 26p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: recenzió; épület

Kohári Mária: Az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének szakmai napja (2005)
In: Könyvtári Levelező/lap, 2005. 9. szám, 5-7p. (periodika)
Intézmény: Egyházi Könyvtárak Egyesülése
Tárgyszó, szakterület: könyvtár

Kolakowski, Leszek: A vallási szimbólumok és a humanista kultúra
In: Tanítvány, VII. évf., 2002. 3. szám, 5-22p. (folyóirat)
Tárgyszó, szakterület: szimbólumok

Koloczowski, Jan Andrzej O.P.: A szimbólum vallási vonatkozásai
In: Tanítvány, VII. évf., 2002. 3. szám, 23-36p. (folyóirat)
Tárgyszó, szakterület: szimbólumok

Kolozsi László: A köztes lét filmjei – Fligauf Benedekről
In: Pannonhalmi Szemle, XVI. évf., 2008. 4. szám, 75-84p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: média; műkritika; kortárs művészet

Kolozsvári Ádám: Vallás és modernitás – Hétköznapiság és szakralitás a kulturális antropológiában
In: Vigilia, 2008. 5 5. szám, 331-339p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: kulturális antropológia

Koltai András: Bevezetés a piarista rend magyarországi történetének forrásaiba és irodalmába
Budapest: 2007. In: Magyarország piarista múltjából, 1. szám, 12-16p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend:piarista rend
Intézmény: Piarista Központi Könyvtár, Budapest
Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar; rendtörténet

Koltai András: Szerzetesi iratok – rendi levéltárak
szerk: Bana József, Breinich Gábor, Káli Csaba.
Budapest: Magyar Levéltárosok Egyesülete, 2002. In: Magyar Levéltárosok Egyesülete 2001. évi vándorgyűlése, 157-165p. (tanulmánykötet)
Tárgyszó, szakterület: levéltár; rendtörténet
Megj.: Esztergom, 2001. május23-25.

Koncz Veronika: „A hegyre épült város” – Pannonhalma és a Főapátsági Gyűjtemény
In: Új Ember, 2008. március 23-30. 12p. (hetilap)
Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend
Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények
Megj.: Szerzetesi gyűjtemények

Koncz Veronika: A Szent István-bazilika kincsei
In: Új Ember, 2008. április 27. 12p. (hetilap)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom
Intézmény: Szent István Bazilika, Budapest
Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények; szakrális művészet

Koncz Veronika: A város egyik ékessége – A győri egyházmegye kincsei
In: Új Ember, 2008. január 20. 3. szám, 12p. (hetilap)
Egyházmegye/szerzetesrend: Győr
Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények

Koncz Veronika: Egri kincsek: Az ország legnagyobb egyházmegyéje
In: Új Ember, 2008. március 2. 12p.
Egyházmegye/szerzetesrend: Eger
Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények

Koncz Veronika: Egy nagy múltú kisváros – A Sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény
In: Új Ember, 2008. június 8. 12p. (hetilap)
Egyházmegye/szerzetesrend: Eger
Intézmény: Sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény
Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények

Koncz Veronika: Elhanyagolt múlt – elhanyagolt jövő… – Veszélyben vannak az egyházmegyei gyűjtemények is
In: Új Ember, 2008. január 13. 2. szám,12p. (hetilap)
Egyházmegye/szerzetesrend: Eger
Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények
Megj.: Gyöngyösi Kincstár

Koncz Veronika: Keresd a békét és járj utána! A tihanyi bencés apátság. -Veszélyeztetett értékek 10.
In: Új Ember, 2008. március 16. 12p.
Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend
Tárgyszó, szakterület: épület; műemlék
Megj.: Szerzetesrendi gyűjtemények.

Koncz Veronika: „Kiszedni a fényeket. Ez a hivatásom” – Beszélgetés Tóth Erzsébet üvegfestővel
In: Új Ember, 2010. augusztus 8. 7p. (hetilap)
Tárgyszó, szakterület: művész

Koncz Veronika: „Szeretem a te házad ékességét és dicsőséged lakóhelyét” -A váci székesegyházi kincstár és egyházmegyei gyűjtemény
In: Új Ember, 2008. május 25. 12p. (hetilap)
Egyházmegye/szerzetesrend: Vác
Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények; szakrális művészet

Kontsek Ildikó: Az esztergomi Keresztény Múzeum
In: Magyar Múzeumok, 13. évf., 2007. 4. szám, 34-37p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend:Esztergom
Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények; szakrális művészet

Kontsek Ildikó: Egy magyar főpap emlékezete: Pázmány Péter emlékei Pozsonyban és Esztergomban
In: Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Lapja, 2007. 4.
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom
Intézmény: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar

Kontsek Ildikó: „Nagy időkben hű pásztor” – Csernoch János hercegprímás síremléke az esztergomi bazilikában
In: Műemlékvédelem, LIV. évf., 2010. 5. szám, 341-343p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom
Intézmény: Esztergomi Bazilika
Tárgyszó, szakterület: műemlék

Koós Judith: Magyar mozaik Lengyelországban – Puskás László üvegkompozíciója a krakkói Isteni Irgalmasság Bazilika magyar kápolnájában
In: Magyar Iparművészet, 2005. 1. szám, 12-13p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: kortárs művészet; művész; szakrális művészet

Koppány András – László Csaba – P. Samu Viktória – Rácz Miklós: A bakonyszentlászlói evangélikus templom kutatása és helyreállítása
In: Műemlékvédelem, LIV. évf., 2010. 2. szám, 82-87p. (folyóirat)
Egyházmegye/szerzetesrend: evangélikus egyház
Tárgyszó, szakterület:épület; műemlék

Koppány András: Alsóörs, református templom
In: Örökségvédelem, VI. évf.,2002. május-június 5-6. szám, 23p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: református egyház
Tárgyszó, szakterület: helyreállítás; restaurálás

Koppány András: Kisapáti, Szentgyörgyhegy, Szentkereszt-kápolna
In: Örökségvédelem, VI. évf., 2002. május-június, 5-6. szám, 29p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: régészet; helyreállítás

Koppány András: Veszprém, veszprémvölgyi apácakolostor
In: Műemléklap, V. évf., 2001. május-június, 5-6. szám, 10-11p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém
Tárgyszó, szakterület: régészet

Kostyál László: Változatok egy témára – Árpád-házi Szent Erzsébet
Szeged: SzTE Néprajzi Tanszék, 2001. ff. In: Szenttisztelet, 98-108p. (tanulmány)
Intézmény: SzTE Néprajzi Tanszék
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; szakrális művészet

Kovách Zoltán: Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár története a 11. századtól 1820-ig
Budapest: 2006. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend:Esztergom
Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Esztergom
Tárgyszó, szakterület: könyvtár; könyvtártörténet

Kovács András – Kovács Zsolt: Erdélyi római katolikus egyházlátogatási jegyzőkönyvek és okmányok I. – 1727-1737
Kolozsvár: Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány, 2002. 230p. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Gyulafehérvár – Erdélyi egyházmegye
Tárgyszó, szakterület: levéltár; forráskiadvány
Megj.: Erdélyi Művelődéstörténeti Források I.

Kovács Ágnes: A hit ikonjai. A nyíregyházi Görög Katolikus Gyűjtemény
In: Új Ember, 2008. február 17. 12p. (hetilap)
Egyházmegye/szerzetesrend: Hajdúdorog
Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények; műtárgyak

Kovács Ágnes: A mindenség modellje – Kortárs magyar templomépítészeti kiállítás Debrecenben
In: Új Ember, 2009. március 29. 12p. (hetilap)
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet

Kovács Ágnes: Egyházművészeti kiállítás
In: Keresztény Élet, 2010.július 4. 14p. (hetilap)
Egyházmegye/szerzetesrend: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet

Kovács Ágnes: Papi liturgikus öltözetek – Kiállítás Újfehértón
In: Új Ember, 2010. március 21. 12p. (hetilap)
Egyházmegye/szerzetesrend: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye
Tárgyszó, szakterület: kiállítás

Kovács Eszter – Papp Adrienn: A mihrábfülke az újabb kutatások tükrében
In: Műemlékvédelem, 2010. 6. szám, 406-412p. (folyóirat)
Tárgyszó, szakterület: műemlék; épület

Kovács Gergely: Félig kápolna, félig kiállítás – Mindszenty József a Szent István Bazilikában
In: Magyar Múzeumok, 13. évf., 2007. 4. szám, 41-44p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom
Intézmény: Szent István Bazilika, Budapest
Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények; szakrális művészet

Kovács Gergely: Kis hercegből szent király, mustármagból székesegyház
In: Magyar Múzeumok, 10. évf., 2004. 3. szám, 37-39p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: építészet; műemlék

Kovács Gergely: „Tegyünk, hassunk, alkossunk…” – Százhuszonöt éves az esztergomi prímási palota
In: Új Ember, 2008. március 23. 30. 6p. (hetilap)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom
Intézmény: Prímási Palota, Esztergom
Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar; épület; műemlék

Kovács Gergely: Több mint kiállítás – a Mindszenty hagyatékból -Boldogasszony évének 60. évfordulóján
In: Kárpát-medencei Família Családi Magazin, IV. évf., 2007. október 10. szám, 18-19p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom
Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar; kiállítás

Kovács Imre: Ábrázolható-e az ábrázolhatatlan? – A boldogító Isten-látás(Visio Beatifica) egy középkori ábrázolásához
In: Pannonhalmi Szemle, XVIII. évf., 2010. 4. szám, 64-69p. (folyóirat)
Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet

Kovács Mária: Újjászületett a pesti barokk Kálvária
In: Szent Kereszt ökumenikus magazin, 4. évf., 2006. 3. szám, 26p. (folyóirat)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom
Tárgyszó, szakterület: műemlék

Kovács Orsolya: Visszatérés az „ősi” állapothoz – Serbakow Tibor ötvösművész munkáiról
In: Magyar Iparművészet, 2010. 2. szám, 30-33p. (folyóirat)
Tárgyszó, szakterület: művész

Kovács Péter: Rétfalvi Sándor
Pécs: 2006. 19p. ill. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: művész

Kovács Zoltán – Kontsek Ildikó – Kálmán Peregrin – Soós Sándor: A Makulátlan – Mária szeplőtelen fogantatásának hite a középkortól napjainkig
Esztergom: Keresztény Múzeum, 2009. 72p. színes. (katalógus)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom
Intézmény: Keresztény Múzeum
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet

Kósa László: A kereszt jele a magyarországi protestánsoknál
Budapest: ELTE BTK, 2009. In: Auxilium historiae. Tanulmányok a hetvenesztendős Bertényi Iván tiszteletére, 181-194p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: címertan; egyháztörténelem, magyar; protestantizmus

Körmendy Kinga: A kánonjog egyetemi oktatásával és a 15. századi esztergomi vikáriusok olvasmányaival, működésével kapcsolatos kéziratos források az esztergomi egyház 1543 előtti könyvállományában
szerk.: Erdő Péter.
Budapest: 2002. In: Tanulmányok a magyarországi egyházjog középkori történetéről, 157-188p. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom
Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Esztergom
Tárgyszó, szakterület: könyvtár; kézirat
Megj.: Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis catholicae de Petro Pázmány nominatae III. Studia; 3.

Körmendy Kinga: Kanonistische Handschriften aus dem Bestand vor 1543 der Kathedralbibliothek Esztergom (Gran) und eine Pecienvermerke entheltende Handschrift des Collegium Christi von Esztergom in der Österreichischen Nationalbibliothek (Cod. 1611, 4227, 5051, 5093, 5101, 5107)
ed. Anzelm Szuromi O. Praem.
Budapest: 2006. In: Medieval Canon Law Collections and European Ius Commune. Középkori kánonjogi gyűjtemények és az európai ius commune, 263-274p. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom
Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Esztergom
Tárgyszó, szakterület: könyvtár; könyvtártörténet; kézirat
Megj.: Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae III. Studia 8. Mod. Petrus Erdő

Körmendy Kinga: Kódexek, könyvek Esztergomban 1543 előtt. Fennmaradt kötetek.
ed. Horváth István.
Esztergom: 2001. In: Lux Pannoniae. Esztergom az ezeréves kulturális metropolis., 109-135p. (tanulmánykötet)
Egyházmegye/szerzetesrend:Esztergom
Tárgyszó, szakterület: könyvtár; kódex; régi könyvek
Megj.: Konferencia, 2000. június 15-17. Balassa Bálint Múzeum, Esztergom

Körösiné Merkl Hilda: Szemereki Teréz kiállításának megnyitására
In: Tihanyi kalendárium, 2003. 59-62p. (cikk)
Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend
Intézmény: Tihany Apátsági Galéria
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; kortárs művészet

körössy: A küzdelem szobrásza – Hetvenöt éve hunyt el Tóth István
In: Új Ember, 2009. augusztus 16-23. 20p. (hetilap)
Tárgyszó, szakterület: művész; szakrális művészet

Körössy: Biblia – képekben elmesélve – Kállai Nagy Krisztina grafikusművész kiállítása Budapesten
In: Új Ember, 2008. október 5. 7p. (hetilap)
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; művész; kortárs művészet

Kövesdi Mónika: A majki néma barátok emléke – Kiállítás a Kuny Domokos Múzeumban
In: Magyar Múzeumok, 11. évf., 2005. 1. szám, 55-56p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; rendtörténet

Kövécs Ildikó: Egy kalocsai kanonok könyvjegyzéke
Kalocsa: 2001. (kézirat)
Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa
Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Kalocsa
Tárgyszó, szakterület: könyvtár; könyvtártörténet; régi könyvek

Krähling János: A kortárs lutheránus templomépítészet gyökerei és útkeresései – Új evangélikus templomok Magyarországon 1990-2005
In: Utóirat. Post scriptum, 2008. 5 46. szám, 19-23p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Evangélikus egyház
Tárgyszó, szakterület: építészet

Krähling János: Adalékok a hugenotta imaház-típus magyarországi elterjedéséhez – A Charenton-típus
In: Műemlékvédelem, 2009. 4. szám, 190-196p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: épület; szakrális művészet

Kríza Ágnes: Andrej Rubljov szentháromság-ikonja a középkori oroszteológiai irodalomban
In: Katekhón, II évf., 2005. 3. szám, 293-311p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet

Kutas Eszter – Puskás Bernadett – Szacsvay Éva – Terdik Szilveszter: Múzeumi „leletmentés” – A magyarkomjáti görög katolikus ikonosztázion restaurálása, konzerválása és rekonstrukciója
In: Magyar Múzeumok, 12. évf., 2006. 2. szám, 3-6p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: görögkatolikus egyház
Tárgyszó, szakterület: restaurálás; szakrális művészet

Kuzmányi István: A rejtőző értékek városa – Nyírbátor
In: Új Ember, LXV. évf., 2009. november 15. 46. szám, 12p. (hetilap)
Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar; műemlék; szakrális művészet

kz: Az összefogás jelképe lett – Templomszentelés Petriventén
In: Új Ember, 2010. szeptember 12. 16p. (hetilap)
Egyházmegye/szerzetesrend:Szombathely
Tárgyszó, szakterület: épület

L. Imre Mária: Az ürög-szentkúti pálos oltár
In: Decus solitudinis. Pálos évszázadok., 2007. 693-705p. (tanulmány)
Egyházmegye/szerzetesrend: pálos rend
Intézmény: PPKE Bölcsészettudományi Kar
Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; szakrális művészet
Megj.: Művelődéstörténeti Műhely. Rendtörténeti konferenciák 4/1.

Lakatos Adél – Lakatos Andor: A Kalocsai Érseki Kincstár
In: Magyar Múzeumok, 13. évf., 2007. 4. szám, 30-33p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa
Tárgyszó, szakterület: muzeálisgyűjtemények; szakrális művészet

Lakatos Adél: „Krisztus követségében” – A jezsuiták és a kalocsai iskolanővérek kínai missziója 1922-1950
In: Keresztény Élet, 2010. április 4-11. 25p. (hetilap)
Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa
Tárgyszó, szakterület: kiállítás

Lakatos Andor: Haynald Lajos élete és kora (1816-1891) – Biográfia
Budapest: ELTE BTK, 2003. 20p. ff.
Egyházmegye/szerzetesrend:Kalocsa
Intézmény: ELTE BTK
Tárgyszó, szakterület: életrajz; levéltár
Megj.: ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola, XIX-XX. századi magyar történeti program. Doktori disszertáció tézisei.

Lakner Sándor: Nyírbátor gyertyalángja – Megújul a minorita templom
In: Új Ember, 2010. december 5. 12p. (hetilap)
Tárgyszó, szakterület: épület; helyreállítás

Lantos Edit: Három-négy egyszerű pasztellszín – A II. Vatikáni Zsinat liturgikus rendelkezéseinek hatása a templomokra és a templomba járókra
In: Utóirat. Post scriptum, 2008. 5 46. szám, 42-46p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem; építészet; kortárs művészet

Lantosné Imre Mária: Az ürög-szentkúti pálos kegyhely kultusza a 17-18.században
In: Katolikus megújulás és a barokk Magyarországon, 2009. 321-331p. (tanulmány)
Egyházmegye/szerzetesrend: pálos rend
Tárgyszó, szakterület: népi vallásosság; szakrális tér; kultusztörténet

Latiatuc feleym zumtuchel mic vogmuc – Ősi írásjeleink, ómagyar nyelvemlékeink Csete Ildikó kárpitjain, és gondolatok, vallomások édes anyanyelvünkről
Budapest: Püski Kiadó, 2003. 70p. színes fotó. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: textil; művész; kortárs művészet; írásbeliség

Lángi József: Lónya, református templom
In: Örökségvédelem, VI. évf.,2002. május-június, 5-6. szám, 30p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: református egyház
Tárgyszó, szakterület: helyreállítás

Lángi József: Új, eddig ismeretlen Szent László ábrázolások falképeken
Szeged: SzTE Néprajzi Tanszék, 2001. ff. In: Szenttisztelet, 80-97p. (tanulmány)
Intézmény: SzTE Néprajzi Tanszék
Tárgyszó, szakterület:ikonográfia

László Csaba: Rábaszenttamás kerek temploma
In: Magyar Múzeumok, 7.  évf., 2001. 3. szám, 10-11p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: épület; műemlék; szakrális művészet

Lázár Kovács Ákos: Nyitva hagyott ég – Művészet mint vallásos kommunikáció
In: Vigilia, 2007. 9. szám, 667-674p. (folyóirat)
Tárgyszó, szakterület: esztétika; szakrális művészet

Lázár Sarolta: A pilisszentléleki pálos monostor
In: Decus solitudinis. Pálos évszázadok., 2007. 503-514p. (tanulmány)
Egyházmegye/szerzetesrend: pálos rend
Intézmény: PPKE Bölcsészettudományi Kar
Tárgyszó, szakterület: rendtörténet; régészet;épület
Megj.: Művelődéstörténeti Műhely. Rendtörténeti konferenciák 4/1.

Legeza László: Középkori pálos építészet a Kárpát-medencében
In: Decussolitudinis. Pálos évszázadok., 2007. 544-548p. (tanulmány)
Egyházmegye/szerzetesrend: pálos rend
Intézmény: PPKE Bölcsészettudományi Kar
Tárgyszó, szakterület: rendtörténet; építészet
Megj.: Művelődéstörténeti Műhely. Rendtörténeti konferenciák 4/1.

Lelkipásztori jelentések, 1926-1926
szerk.: Mózessy Gergely.
Székesfehérvár: Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár, 2008. 531p. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár
Intézmény: Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár
Tárgyszó, szakterület: levéltár; egyháztörténelem, magyar
Megj.: Források a Székesfehérvári Egyházmegye történetéből III.

Lengyel Ágnes: Szűz Mária alakja a vallásos ponyvairodalomban
In: Boldogasszony, 2001. 136-151p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: kulturális antropológia; szakrális művészet
Megj.: Szerkesztette: Barna Gábor. Szeged

Lente István – Hoós Mariann: A veleméri templom 2003. évi újbóli restaurálásáról
In: Örökség, XII. évf., 2008. február 2. szám, 5-6p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: restaurálás

Lélek és Élet – Ünnepi kötet S. Lackovits Emőke tiszteletére
szerk.: Selmeci Kovács Attila.
Veszprém: Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, 2006. 305p. ff. (tanulmánykötet)
Tárgyszó, szakterület: néprajz
Megj.: A kötet számos vallási témájú tanulmányt közöl.

Limbacher Gábor: „Kegyelemmel tündöklő boldog anya” – Szent Anna tisztelete és a Palóc Búcsú
Balassagyarmat: Térségi Muzeális Gyűjtemény, Balatonakali, 2005. 272p. ff. és színes fotó, ill. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: szentkultusz; népi vallásosság

Lipcsák Tamás: A máriapócsi bazilika és környezetének műemléki restaurálása
In: Görögkatolikus Szemle, 2009. különszám. szám, 2p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Görögkatolikus Egyház
Tárgyszó, szakterület: épület; helyreállítás

Lipp Mónika: ’56-os kápolna
In: Magyar Iparművészet, 2002. 6. szám, 39p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: épület; kortárs művészet; szakrális művészet

Lipp Mónika: Művészet a XVIII. századi Óbudán – Szent Ivó oltárképének tükrében
Budapest: Kulturkontakt Bt., 2002. 92p. ff. színes. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; szakrális művészet

Lovag Zsuzsa: Az egyházi műkincsek leltározásáról
In: Ars Hungarica, 34. évf., 2006. 1. szám, 437-444p. (folyóirat)
Intézmény: Országos Katolikus Gyűjteményi Központ
Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; intézménytörténet

Lovag Zsuzsa: Jelek – képek – Pannonhalmi Zsuzsa kerámiaplasztikái
In:Magyar Iparművészet, 2004. 4. szám, 61-65p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: kortárs művészet; művész

Lovag Zsuzsa: Kerámia és üveg a kortárs (egyházi) építészetben
In: Magyar Iparművészet, 2008. 1. szám, 75-76p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: kortárs művészet; szakrális művészet

Löffler Erzsébet: Egyházi gyűjtemények és múzeumok Heves megyében
2002. In: Agria, az egri Dobó István Vármúzeum Évkönyve, XXXVIII. 73-87p. (évkönyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Eger
Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények

Löffler Erzsébet: Két és fél évszázad az egri püspökök és érsekek történetéből (1699-1943) – Kiállítási séta az egri Főegyházmegye Múzeumában
Eger: Érseki Gyűjteményi Központ, 2002. 28p. ill. (kiállítás vezető)
Egyházmegye/szerzetesrend: Eger
Intézmény: Érseki Gyűjteményi Központ, Eger
Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar

Löffler Erzsébet: Kiállítás Szent Erzsébet tiszteletéről a sárospataki Rákóczi Múzeumban
In: Magyar Múzeumok, 13. évf., 2007. 4. szám, 49-50p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; történelem, magyar

Löffler Erzsébet: Új látnivalók az egri Érseki Gyűjteményi Központ állandó kiállításán
In: Magyar Múzeumok, 13. évf., 2007. 4. szám, 40-41p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Eger
Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények; szakrális művészet

Lőrincz Sándor: Ikonba zárt lélek – Táblaképek a kaposvári Szent Margit-templomban
In: Új Ember, 2008. március 16. 16p. (hetilap)
Egyházmegye/szerzetesrend: Kaposvári Egyházmegye
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; kortárs művészet; művész
Megj.: Kőváriné Siess Zsuzsanna ikonfestő.

Lőrincz Sándor: Takáts-emlékház az utókornak – Kaposváron megnyílt a magyar irodalom legújabb „szakrális helye”
In: Új Ember, 2010. február 14. 11p. (folyóirat)
Egyházmegye/szerzetesrend: Kaposvári Egyházmegye
Tárgyszó, szakterület: művész

Lőrincz Sándor: Triptichonok Nagybajomban
In: Új Ember, 2010. szeptember 12. 12p. (hetilap)
Tárgyszó, szakterület: kortárs művészet

Lőrincz Sándor: Tűzzománcokkal evangelizál – Hidasi Ágnes kiállítása a keszthelyi Balaton Színházban
In: Új Ember, 2010. november 7. 16p. (hetilap)
Tárgyszó, szakterület: művész; kiállítás

Lőrincz Viktor: Comes Ladislaus Lukáchy, III. András király bírója és 1821. február 31. – Megjegyzések a tereskei temetőkert néhány sírkövéhez
In: Műemlékvédelem, LIV. évf., 2010. 5. szám, 295-301p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: műemlék; műtárgyak

Lőrincz Zoltán: Folytonosság vagy elszakadás – Református templomépítészet 1990 után
In: Utóirat. Post scriptum, 2008. 5. 46. szám, 24-29p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Református Egyház
Tárgyszó, szakterület: építészet

Lővei Pál: „Köpönyegem pedig az én irgalmasságom…” – Köpenyes Mária-falképek a középkori Magyarországon
In: Műemlékvédelem, 2008. 3. szám, 186-188p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia
Megj.: Kiállítás a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal pincegalériájában 2008. május 13. – júnus 6. Rendezt: L. Gombossi Beatrix

Lubczyk, Grzegorz: Malczyk Károly angyalai
filmrendező.
Lublin: OTO, 2008. (dvd)
Tárgyszó, szakterület: művész
Megj.: Dokumentumfilm.

Lukács János: A föld alatti Csíksomlyó – További ásatásokra lenne szükség
In: Új Ember, 2001. augusztus 8. 8p. (hetilap)
Egyházmegye/szerzetesrend: Gyulafehérvár
Tárgyszó, szakterület: régészet

Lukács László: Szent István király tisztelete a Székesfehérvári Egyházmegyében
In: Magyar Múzeumok, 7. évf., 2001. 1. szám, 26-28p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár
Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar

M. Bán Beatrix – Móga Sándor: Alsópetény, római katolikus templom
In: Örökségvédelem, VI. évf., 2002. május-június 5-6. szám, 23p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Vác
Tárgyszó, szakterület: restaurálás

M. Juhász Ágnes: Sárospatak, volt trinitárius kolostor
In: Örökségvédelem, VI. évf., 2002. július-augusztus 7-8. szám, 15-16p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Eger
Tárgyszó, szakterület: helyreállítás; restaurálás

m.a.: „és látta Isten, hogy jó…” – Öt évszázad műkincsei a Biblia világából
In: Új Ember, 2008. augusztus 31. 126p. (hetilap)
Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; szakrális művészet

Madas Edit: In natalis Sancti Patris nostri Benedicti – A Biblia scripta -Az írás a középkorban című kiállítás megnyitójára
In: Pannonhalmi Szemle, XVIII. évf., 2010. 2. szám, 99-101p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend
Intézmény: Főapátsági Könyvtár, Pannonhalma
Tárgyszó, szakterület: kiállítás
Megj.: Elhangzott 2010. március 20-án Pannonhalmán, az időszakos kiállítás megnyitóján.

Madas Edit – Horváth Zoltán: Középkori prédikációk és falképek Szent László királyról
Romanik Kiadó, 2008.
Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar

Magasi Németh Gábor festőművész (1883-1953) – Emlékkiállítás a Keresztény Múzeumban 2006. április 30 – október 1. Esztergom
Esztergom: Keresztény Múzeum, 2006. 60p. színes. (kiállítás vezető)
Intézmény: Keresztény Múzeum
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; művész
Megj.: A katalógust szerkesztette és a kiállítást rendezte: Kontsek Ildikó.

Magyar Kurír: Szépnek látta a világot… – Felavatták Prokop Péter emléktábláját Csepelen
In: Új Ember, 2010. január 17. 12p. (hetilap)
Tárgyszó, szakterület: művész

Magyar Zoltán: Szent Márton a mondahagyományban
In: Örökség, 2009. november 24-25p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: néprajz; történelem, magyar

Majcher Tamás: Debercsény középkori temploma
In: Magyar Múzeumok, 9. évf., 2003. 4. szám, 24p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: régészet

Majchrics Tiborné: A Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Könyvtára
főszerk.: Futaky László.
Nyíregyháza: 2005. In: Fejezetek Szabolcs-Szatmár-Bereg megye könyvtár történetéből 2., 89-117p. (tanulmánykötet)
Egyházmegye/szerzetesrend: Hajdúdorog
Intézmény: Szent Athanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Könyvtára, Nyíregyháza
Tárgyszó, szakterület: könyvtár; könyvtártörténet
Megj.: Felsőoktatási-, iskolai-és szakkönyvtárak.

Makovecz Imre: Drawings and Writings
2009. 97p. ff. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: művész
Megj.: Makovecz Imre tervei, rajzai

Marcus, Robert Austin: Imago és similitudo Ágostonnál
In: Katekhón, I. évf., 2004. 2. szám, 229-256p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet

Marghescu Mária: Csendes életek – Hollán Sándor Csendéletek, fák című kiállítása
In: Pannonhalmi Szemle, XI. évf., 2003. 2. szám, 101-104p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: kiállítás

Mariazell és Magyarország – 650 év vallási kapcsolatai
szerk: Walter Brunner, Helmut Eberhart, Fazekas István, Gálffy Zsuzsanna, Elke Hammer-Luza, Hegedűs András.
Esztergom-Graz: 2003. 220p. ff. színes. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: történelem, magyar; szakrális művészet
Megj.: Strigonium Antiquum VI. A „Magna Mater Austriae et Magna Domina Hungarorum” nemzetközi konferencia előadásai Esztergom (2002. május 6-9.) és Mariazell (2002.június 3-6.)

Mariazell és Magyarország – Egy zarándokhely emlékezete
Budapest: 2004. 35p. színes. (kiállítás vezető)
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet; egyháztörténelem, magyar
Megj.: Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumának kiállítása 2004. május 28 – szeptember 12.

Marics József: Európa kulturális fővárosa
In: Keresztény Élet, 2010.május 2. 10p. (hetilap)
Tárgyszó, szakterület: történelem, magyar

Marton Árpád: A remény festője – Rembrandt-rézkarcok Szegeden
In: Új Ember, 2010. október 10. 12p. (hetilap)
Tárgyszó, szakterület: kiállítás

Marton Árpád: A templom kapujában – Dóm téri szobor Gregor Józsefnek
In: Új Ember, 2010. augusztus 8. 12p. (hetilap)
Egyházmegye/szerzetesrend: Szeged-Csanád
Tárgyszó, szakterület: műtárgyak

Marton Árpád: Klebelsberg álma, Rerrich víziója – Nyolcvanéves a szegedi székesegyház és a Dóm tér
In: Új Ember, 2010. október 24. 12p. (hetilap)
Egyházmegye/szerzetesrend: Szeged-Csanád
Tárgyszó, szakterület: épület

Marton Árpád: Régi patrónusok – Felvidéki oltárok Szegeden
In: Új Ember, 2008. szeptember 24. 12p. (hetilap)
Tárgyszó, szakterület: kiállítás

Martos Gábor: Ars sacra. A szentség erejének sugárzása. – Rövid séta a szakrális képzőművészet világában
In: Múzeumcafé, 2008/2009. december-január 42-53p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet
Megj.: Fotó: Reddot-Corbis

Máriazell és Magyarország – Egy zarándokhely emlékezete
szerk.: Farbaky Péter, Serfőző Szabolcs.
Budapest: 2004. (katalógus)
Tárgyszó, szakterület: történelem, magyar;  kiállítás; helytörténet; szakrális művészet

Márton Gyöngyvér: Egyházi Könyvtárak Egyesülésének közgyűlése és konferenciája
In: EKE Hírlevél, 2007. 3. szám, (periodika)
Intézmény: Egyházi Könyvtárak Egyesülése
Tárgyszó, szakterület: könyvtár
Megj.: Szombathely, 2007. június 25-27.
http://www.eke.hu/hirlevel13.html

Máté Zsuzsanna – M. Veres Lujza: A kissikátori körtemplom helyreállítása és famennyezetének restaurálása
In: Magyar Múzeumok, 7. évf., 2001. 3. szám,12-13p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: épület; restaurálás; szakrális művészet

Máthé Andrea: Auratikus erő – A Pannonhalmi Bencés Gimnázium „Néma angyal”című kortárs képzőművészeti gyűjteménye
In: Pannonhalmi Szemle, XII. évf., 2004. 4. szám, 131-135p. (folyóirat)
Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend
Intézmény: Pannonhalmi Főapátság
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; műgyűjtés

Máthé Andrea: Fényképfestészet – Gémes Péter kiállítása
In: Vigilia, 2004. 12. szám, 956p. (folyóirat)
Tárgyszó, szakterület: kiállítás

Máthé Andrea: Hullámok morajlása – Lovas Ilona S.O.S. című kiállítása
In: Pannonhalmi Szemle, XIV. évf., 2006. 2. szám, 154-156p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; kortárs művészet; média

Máthé Andrea: Van Gogh – töredékek
In: Vigilia, 2007. 8. szám, 573-577p. (folyóirat)
Tárgyszó, szakterület: esztétika

Mátyás király és a fehérvári reneszánsz – King Matthias and the Renaissance Fehérvár
szerk: Smohay András, Kerny Terézia.
Székesfehérvár: Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum, 2010. 148p. színes. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár
Intézmény: Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum
Tárgyszó, szakterület: történelem, magyar; művészettörténet
Megj.: Magyar királyok és Székesfehérvár I.
A Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum Kiadványai 4.
Sorozatszerkesztő: Smohay András. A 2008. október 18-án Székesfehérváron megrendezett konferencia előadásait tartalmazza a kötet.

Mendöl Zsuzsanna: Épületdíszítő üveg – Keresztfy Ágnes munkáiról
In: Magyar Iparművészet, 2005. 4. szám, 19-23p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: kortárs művészet; művész

Mezei László Miklós: Templomok Magyarországon – Dercsényi Balázs és Marosi Ernő könyve
In: Örökségvédelem, VI. évf., 2002. július-augusztus 7-8. szám, 11p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: recenzió; építészet

Mezei Zsolt: A pápai pálos templom építéstörténete
In: Decus Solitudinis. Pálos évszázadok., 2007. 549-563p. (tanulmány)
Egyházmegye/szerzetesrend: pálos rend
Intézmény: PPKE Bölcsészettudományi Kar
Tárgyszó, szakterület: rendtörténet; építészet
Megj.: Művelődéstörténeti Műhely. Rendtörténeti konferenciák 4/1.

Mézes Zsuzsa: Balogunyom, római katolikus templom
In: Műemléklap, 2001.január-február, 1-2. szám, 29p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: helyreállítás

Mézes Zsuzsa: Őriszentpéter és Velemér, római katolikus templomok
In: Műemléklap, 2001. január-február, 1-2. szám, 28-29p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: épület; helyreállítás

Mikó Árpád: A Szent Imre kő kalandos útja a szeméthegytől a múzeumig
In: Múzeumcafé, 2. évf., 2008. június-július, 3. szám, 34p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: történelem, magyar

Miscellanea Ecclesiae Strigoniensis III. – Emlékkönyv az esztergomi bazilika felszentelésének 150. évfordulója alkalmából
szerk.: Beke Margit.
Budapest: Szent István Társulat, 2006. 186p. ff. és színes. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom
Intézmény: esztergomi bazilika
Tárgyszó, szakterület: templom; egyháztörténelem, magyar

MK: Jel a világ számára – Oltárképmegáldás Újpalotán
In: Keresztény Élet, 2010. május 16. 2p. (hetilap)
Tárgyszó, szakterület: kortárs művészet; szakrális művészet

Molnár Antal: Inkvizíció és misszió – Bosnyák ferencesek Bulgáriában a XVI-XVII. század fordulóján
Budapest: Mikes Kiadó, 2006. In: Memoriae tradere, 211-224p. (tanulmánykötet)
Tárgyszó, szakterület: rendtörténet; kézirat
Megj.: Tanulmányok és írások Török József hatvanadik születésnapjára. Szerkesztette: Füzes Ádám, Legeza László.

Monok István – Buda Attila: A magyar bibliofília képeskönyve – Magyar könyvkincsek
Budapest: Korona Kiadó – OSZK, 2006. 268p. színes fotók. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: könyv; kézirat; kódex; könyvkultúra; művelődéstörténet; gyűjtemény; ősnyomtatvány; régi könyvek; történelem, magyar;
Megj.: A könyvben az alábbi katolikus egyházi gyűjteményekből szerepelnek dokumentumok: Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár, Győr; Egyházmegyei Könyvtár, Szombathely; Érseki Könyvtár, Veszprém; Főapátsági Könyvtár, Pannonhalma; Főszékesegyházi Könyvtár, Esztergom; Főszékesegyházi Könyvtár, Kalocsa; Somogyi Könyvtár, Szeged.

Módy Péter: Kőrestaurátori jelentés a budapesti belvárosi főplébániatemplomban feltárt gótikus szentélyfülke feletti kőelemek statikai megerősítéséről és a kőelemek szakszerű konszolidálásáról
In: Műemlékvédelem, 2010. 6. szám, 404-405p. (folyóirat)
Tárgyszó, szakterület: műemlék; restaurálás

Móga Sándor – Gere László: Gyugy, római katolikus templom
In: Örökségvédelem, VI. évf., 2002. május-június, 5-6. szám, 27p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: helyreállítás

Móser Zoltán: Alant a föld nevetlen – A Föld teremtésének ábrázolása Magyargyerőmonostoron
Vác: Fekete Sas Kiadó, 2001. ff. In: Az ősök udvarában, 11-29p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; szakrális művészet; szimbólumok

Mózessy Gergely: Egyházi levéltáraink szakkönyvtárai
szerk: Bana József, Breinich Gábor, Káli Csaba.
Budapest: Magyar Levéltárosok Egyesülete, 2002. In: Magyar Levéltárosok Egyesülete 2001. évi vándorgyűlése, 195-198p. (tanulmánykötet)
Tárgyszó, szakterület: levéltár; könyvtár
Megj.: Esztergom, 2001. május 23-25.

„Múltunk a reményünk…” – Szakrális Művészetek Hete a reneszánsz évében
In: Új Ember, 2008. szeptember 14. 11p. (hetilap)
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet
Megj.: Szakrális Művészetek Hete

N. Dvorszky Hedvig: A fém nem tűr el üres felületeket – Engelsz József 80. születésnapjára
In: Magyar Iparművészet, 2008. 1. szám, 49-53p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: kortárs művészet; művész

N. Dvorszky Hedvig: „A kezem nyomát hagyom magam után” – Madarassy István vörösréz alkotásairól
In: Magyar Iparművészet, 2005. 1. szám, 32-37p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: kortárs művészet; művész

N. Dvorszky Hedvig: A kortárs művészek és a szakralitás
In: Magyar Iparművészet, 2008. 1. szám, 76-79p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; kortárs művészet

N. Dvorszky Hedvig: A monostor és népei – töredékek – A 950 éves Tihanyi Bencés Apátság jubileumi kiállítása
In: Magyar Iparművészet, 2005. 4.szám, 2-5p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar; kiállítás; műemlék

N. Dvorszky Hedvig: Az Év Belsőépítésze: 2004. – Dragonits Márta
In: Magyar Iparművészet, 2005. 2. szám, 29-33p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: művész

N. Dvorszky Hedvig: Keresztút – Tihanyi találkozások Korzenszky Richárddal
In: Magyar Iparművészet, 2002. 6. szám, 46-48p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet

Nagy András OFM: A szécsényi rendház historia domusa I.
ford.: P. Boros Gyevi Imre OFM.
Budapest: 2006. 372p. ff. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: ferences rend
Tárgyszó, szakterület: forráskiadvány; rendtörténet
Megj.: Fontes Historici Ordinis Fratrum Minorum in Hungaria, Magyar Ferences Források, Series D, Numerus 2.
A sorozatot szerkeszti: Fáy Zoltán, fr. Varga Imre Kapisztrán OFM, fr. Kálmán Peregrin OFM.

Nagy Károly Zsolt: Oculi regulae – Regula oculorum – Fotográfiák bencés szerzetesek hagyatékából
In: Pannonhalmi Szemle, XIV. évf., 2006. 3.szám, 131-137p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: kiállítás

Nagy Levente: A pécsi Péter-Pál sírkamra
In: Örökség, XI. évf., 2007. december 12. szám, 12-13p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: régészet

Nagy Márta: Kortárs ikonfestészet itthon
In: Új Ember, LXV. évf., 2009. november 1. 44. szám, 11p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; kortárs művészet

Nagy Olga: Gondolatok a művészet határairól
Szombathely: 2007. In: Szent művészet és ikon, (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: ikon

Nagy Tibor: A tíz csegöldi kép
In: Görögkatolikus Szemle, 2009. január 7p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Görögkatolikus Egyház
Tárgyszó, szakterület: műtárgyak

Nagymihályi Géza dr.: A kereszt: Krisztus ikonja – A keresztkultusz ikonológiája
Budapest: Kairosz Kiadó, 2010. 108+p. színes. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Görögkatolikus Egyház
Tárgyszó, szakterület: ikonológia

Nagymihályi Géza dr.: A Nagyböjt szakrális kultúrája a keresztény keleten
Hajdúböszörmény: 2001. 103p. színes. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Görögkatolikus Egyház
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia

Nagymihályi Géza dr.: Az angyalok – Liturgia és ikon a keresztény Keleten
Budapest: Paulus Hungarus – Kairosz Kiadó, 2004. 116p. színes. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Görögkatolikus Egyház
Tárgyszó, szakterület: ikon

Nagymihályi Géza dr.: Gondolatok az ikonokról 1.
In: Görögkatolikus Szemle, XXI. évf., 2010. január 1. szám, 5p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Görögkatolikus Egyház
Tárgyszó, szakterület: művészettörténet

Nagymihályi Géza dr.: Gondolatok az ikonokról 2. – Az ikonfestés teológiai és szellemi háttere
In: Görögkatolikus Szemle, 2010. február 5p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Görögkatolikus Egyház
Tárgyszó, szakterület: esztétika

Nagymihályi Géza dr.: Gondolatok az ikonokról 7. – Egyetemes zsinatok, egyházatyák
In: Görögkatolikus Szemle, 2010. július 6p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Görögkatolikus Egyház
Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem; ikonográfia

Nagymihályi Géza dr.: Gondolatok az ikonokról 3. – Az ikonosztázion mint Krisztus ikon
In: Görögkatolikus Szemle, 2010. március 5p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Görögkatolikus Egyház
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia

Nagymihályi Géza dr.: Gondolatok az ikonokról 4. – A keresztkultusz régen és ma
In: Görögkatolikus Szemle, 2010. április 5p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Görögkatolikus Egyház
Tárgyszó, szakterület:ikonográfia

Nagymihályi Géza dr.: Gondolatok az ikonokról 6. – Az öröklét peremén…
In: Görögkatolikus Szemle, 2010. június 5p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Görögkatolikus Egyház
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia

Nagymihályi Géza dr.: Gondolatok az ikonokról 8. – Új szent a naptárban
In: Görögkatolikus Szemle, XXI. évf., 2010. augusztus 8. szám, 5p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Görögkatolikus Egyház
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; történelem, magyar

Nagymihályi Géza dr.: Gondolatok az ikonokról 5. – A Jézus-ima ikonjai
In: Görögkatolikus Szemle, 2010. május 6p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Görögkatolikus Egyház
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; szakrális művészet

Nagymihályi Géza dr.: Krisztus ikonok szóban és színben
Budapest: Jel Könyvkiadó, 2003. 96p. színes. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Görögkatolikus Egyház
Tárgyszó, szakterület: ikon

Nagyvárad város lakossága és archontológiája a 18. században (1713-1785) -Adattár
összeáll.: Emődi András.
Nagyvárad: Varadinum Script Kiadó, 2010. 410p. ff. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Nagyváradi Egyházmegye
Tárgyszó, szakterület :forráskiadvány; levéltár
Megj.: Miscellanea Historica Varadiensia II.

Nemes-Kovács Ernő: Árpádházi Szent Erzsébet ereklyetartó szobra – Pulszky Károly millenniumi ajándéka a magyar nemzetnek
In: Magyar Múzeumok, 10. évf., 2004. 2. szám, 5-8p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: restaurálás; műtárgyak

Neumann Tibor: A Korlátköviek – Egy előkelő család története és politikai szereplése a 15-16. században
Győr: Győri Egyházmegyei Levéltár, 2007. 235p. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: könyvtártörténet
Megj.: A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai. Források, feldolgozások 5.

Németh Andrea: Boldogasszonyfalva-Frauenkirchen – Templomok
In: Szent Kereszt ökumenikus magazin, 4. évf., 2006. 4. szám, 19p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: műemlék; szakrális tér

Németh Andrea: Megszületett Magyarországon a legújabb zarándokhely! -Beszélgetés V. Majzik Mária képzőművésszel
In: Szent Kereszt ökumenikus magazin, 4. évf., 2006. 3. szám, 18-19p. (folyóirat)
Tárgyszó, szakterület: művész; kortárs művészet

Németh Andrea: Sugárzó színek… – Murális technikák művésze Bráda Tibor festőművész
In: Szent Kereszt ökumenikus magazin, 3. évf., 2005. 3. szám,36-37p. (folyóirat)
Tárgyszó, szakterület: művész; kortárs művészet

Németh Andrea: Velekei József Lajos grafikus és szobrászművész – Keresztény művészek
In: Szent Kereszt ökumenikus magazin, 4. évf., 2006. 3. szám, 30-31p. (folyóirat)
Tárgyszó, szakterület: kortárs művészet; művész

Németh Csaba: A fába költözött hit – A miskolci Deszkatemplom múzeumpedagógiai bemutatása
In: Magyar Múzeumok, 11. évf., 2005. 3. szám,18-19p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: múzeumpedagógia; épület

Norman, Edward: Isten hajléka – A templomépítészet stílusai és története
Budapest: Kairosz Kiadó, 2007. 312p. ff. és színes. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: épület; szakrális tér

Novotny Tihamér: Evangéliumi orfika – spirituális örömhír – Olescher Tamás festészetéről
In: Kortárs Irodalmi és Kritikai Folyóirat, 54. évf., 2010. 12. szám, 57-61p. (folyóirat)
Tárgyszó, szakterület: művész
Megj.: A folyóiratnak e számát a művész festményeivel illusztrálták.

Nyikes Tamás: Keresztény emlékek Szíriában
In: Keresztény Élet, 2010.szeptember 1. 10p. (hetilap)
Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem; műemlék

Olbert Mariann: A budapesti Nagyboldogasszony magyar ortodox templom síremlékei
In: Műemlékvédelem, LIV. évf. 2010. 5. szám, 308-324p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: műemlék; műtárgyak

Opra Zsuzsanna: A szeplőtelen fogantatás disputája a gyöngyösi ferencesek egykori oltárképén
In: Műemlékvédelem, 2009. 6. szám, 420-425p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia

Orbán János: A 18. századi Erdély református templomépítkezéseiről
In: Utóirat. Post scriptum, 2008. 5. 46. szám, 5-10p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Református Egyház
Tárgyszó, szakterület: építészet

Orosz Bálint: A szentesi Református Nagytemplom felújítása
In: Örökségvédelem, VI. évf., 2002. január-február 1-2. szám, 15-17p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Református Egyház
Tárgyszó, szakterület: helyreállítás; restaurálás

Ozsvári Csaba ötvösművész
Budapest: 2001. 55p. ff. és színes. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: művész
Megj.: Szilárdfy Zoltán: Gondolatok Ozsvári Csaba művészetéről p. 54-55.

Ókeresztény bazilika és megújult dzsámi az új pécsi látnivalók
In: Múzeumcafé, 4. évf., 2010. június/július 12p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: épület; régészet

P.: „A színek remetéje” – Kilencven éves lenne Prokop Péter
In: Új Ember, 2009. január 1. 16p. (hetilap)
Tárgyszó, szakterület: művész

P. Dombóvári Judit: Körmeneti kereszt restaurálása
In: Magyar Múzeumok,12. évf., 2006. 2. szám, 7-8p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; restaurálás

P. Szabó Ernő: Művészet, élet, hit, történelem – A hatvanéves Somogyi Győző kiállítása Tihanyban
In: Tihanyi kalendárium, 2003. 57-58p. (cikk)
Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend
Intézmény: Tihany Apátsági Galéria
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; kortárs művészet

P. Szűcs Julianna: Deus ex machina, avagy az örökség mint néma partitúra -A pécsi iskola emlékezetpolitikai filozófiája
In: Múzeumcafé, 4. évf. 2010. február-március 15. szám, 20-25p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: épület; műemlék; művészetfilozófia

pallós: A bécsi szecesszió hajnala – Klimt és meztelen igazsága Budapesten
In: Új Ember, 2010. szeptember 1. 12p. (hetilap)
Tárgyszó, szakterület: kiállítás

Pallós: A „fényes hegyen” – Sopronbánfalván
In: Új Ember, 2010. november 28. 12p. (hetilap)
Egyházmegye/szerzetesrend: Győr
Tárgyszó, szakterület: műemlék

Pallós: A Mennyek Királynéjánál – Középkori freskót találtak a pesti belvárosi templomban
In: Új Ember, 2010. szeptember 26. 1, 12p. (hetilap)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom
Tárgyszó, szakterület: műtárgyak

Pallós: „A művészetet nem kitalálni, hanem folytatni kell” – Beszélgetés Kligl Sándor szobrászművésszel
In: Új Ember, 2010. július 4. 12p. (hetilap)
Tárgyszó, szakterület: művész; kortárs művészet

Pallós: A polgárosodás helye – Ötéves a Művészetek Palotája
In: Új Ember, 2010. március 28. 12p. (folyóirat)
Tárgyszó, szakterület: épület

Pallós: A Szentföld öröksége – Szépség, spiritualitás – és nagy nevek a Szépművészeti Múzeumban
In: Új Ember, 2009. július 5. 12p. (hetilap)
Tárgyszó, szakterület: kiállítás

pallós: Mária szépsége – ferences szemmel – Művészettörténeti konferencia Budapesten
In: Új Ember, 2009. március 25. 7p. (hetilap)
Egyházmegye/szerzetesrend: ferences rend
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; rendtörténet

Pallós: Szenvedéstörténet a Schatzkammerben – Az utolsó vacsorától Krisztus keresztjéig
In: Új Ember, 2008. március 23-30. (hetilap)
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; muzeális gyűjtemények; szakrális művészet; műtárgyak
Megj.: Schatzkammer

Papp Jaber Erika: Égi Édesanyánk könnyei – 12 könnyező-Mária-kép a Kárpát-medencében
Romanik Kiadó, 2008. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; ikonográfia

Papp Nóra: A nyírbátori Krucsay oltár
In: Szent Kereszt ökumenikus magazin, 3. évf., 2005. 3. szám, 27p. (folyóirat)
Tárgyszó, szakterület: műtárgyak

Papp Nóra: Költözik a pócsi bazilita múzeum
In: Görögkatolikus Szemle, 2010. július 18p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Görögkatolikus Egyház
Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények; kiállítás

Papp Szilárd: A gyulafehérvári székesegyház gótikus főszentélyének 18.századi bontásáról és újraépítéséről
In: Örökség, 2010. április 9-10p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: épület; műemlék

Passarelli, Gaetano: A gyermekek ünnepe – Megfontolások Jézus jeruzsálemi bevonulásának ünnepe és az ünnep ikonográfiája kapcsán
In: Communio, XVII. évf. 2009. 1-2. szám, 26-37p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia

Pataki Téka. Theca Patachiana, civitas bibliothecarum – Sárospatak, a könyvtárak városa, a 800 éves város könyvtárai
felelős szerk.: Kiss Endre József.
Sárospatak: Zrínyi Ilona Városi Könyvtár, 2001. 326p. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Eger
Intézmény: Sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény Könyvtára
Tárgyszó, szakterület: könyvtártörténet; történelem, magyar

Pataky Dóra: Liturgia és művészet a XVIII. században – Barokk megújulás a Váci püspökség területén
In: Örökségvédelem, VII. évf. 2003. július-augusztus, 7-8. szám, 29p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; egyháztörténelem, magyar

Pataky Dóra: Nagy püspökök, szép textilek az ezeresztendős Váci Egyházmegyében
In: Műemléklap, V. évf., 2001. július-augusztus 7-8. szám, 18-19p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Vác
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; egyháztörténelem, magyar

Pataky Dóra: „Szeretem a te házad ékességét…” – Faragott szentek az ezeresztendős Váci Egyházmegyéből
In: Örökségvédelem, VI. évf., 2002.március-április 3-4. szám, 17p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet

Pattantyús Manga – p. Samu Viktória: Tiszaszentmárton, református templom
In: Örökségvédelem, VI. évf., 2002. július-augusztus 7-8. szám, 17p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: református egyház
Tárgyszó, szakterület: helyreállítás; restaurálás

Pawson, John: A pannonhalmi főapátság bazilikája – Tervleírás
In: Utóirat. Post scriptum, 2008. 6. 47. szám, 37-40p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend
Tárgyszó, szakterület: épület; műemlék

Pál Emese: Egy brassói román oltárkészítő műhely a 19. századi Székelyföldön
In: Örökség, 2009. november 17-18p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet

Pálffy Katalin: Kis szoborkönyv
Budapest: 2009. 54p. ill. (katalógus)
Tárgyszó, szakterület: művész; kortárs művészet

Perneczky Géza: Részvét – Jegyzetek a Giacometti-kiállítás margójára
In: Pannonhalmi Szemle, XII. évf., 2004. 2. szám, 77-90p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: kiállítás

Petneki Áron: Facit et servat leges – A pannonhalmi Barokk idő című kiállításról
In: Pannonhalmi Szemle, XVII. évf., 2009. 3. szám, 120-124p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: kiállítás

Pijnenburg [Chrysostomos] Protoierej: Az Istenszülő-ikonok különböző típusai és üzenetük
2009. 10 9. (folyóirat)
Egyházmegye/szerzetesrend: Magyar Ortodox Egyház
Tárgyszó, szakterület:ikon; ikonográfia

Pintér Attila: A fertődi kastélykápolna falfestéseinek restaurálása
In: Örökségvédelem, VI. évf., 2002. január-február, 31-2. szám, 1-3p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: restaurálás

Pintér Attila: A tatai Kálvária-kápolna falfestéseinek restaurálása
In: Műemléklap, V. évf., 2001. szeptember-október 9-10. szám, 6-7p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: restaurálás

Pintér Attila: Megújultak a csarodai református templom falfestései
In: Örökségvédelem, VII. évf., 2003. november-december 11-12. szám, 1-3p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: református egyház
Tárgyszó, szakterület: restaurálás

Pintér Attila – Heitler András: Újra megnyílt a Péter-Pál sírkamra Pécsett
In: Örökségvédelem, VII. évf., 2003. május-június 5-6. szám, 1-4p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Pécs
Tárgyszó, szakterület:helyreállítás; épület

Plazaola, Juan: L’Eglise et l’Art
Paris: Cerf, 2008. 240p. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet

Plichta Adrien: Tökéletesíti a társadalmat.. – Az Isteni Irgalmasság Apostolának Társulata világkongresszusra készülve
In: Új Ember, 2008.február 8. 12p. (hetilap)
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia
Megj.: Az Irgalmas Jézus elfogadható ábrázolása.

Pocsainé Eperjesi Eszter: A sárospataki Református Kollégium Múzeuma a Magyar Millennium idején
In: Magyar Múzeumok, 7. évf., 2001. 4. szám, 28-29p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Református Egyház
Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények

Poniatowska, Monika: A szamár mint szimbólum a vallásban és a kultúrában
In: Communio, XVII. évf., 2009. 1-2. szám, 38-44p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; ikonográfia

Potzner Ferenc: A Deák téri evangélikus templom – Történet és helyreállítás
In: Örökségvédelem, VII. évf., 2003. május-június, 5-6. szám, 7-9p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: evangélikus egyház
Tárgyszó, szakterület: épület; helyreállítás

Prakfalvi Endre: Möller István Lehel téri Árpádházi Szent Margit-templomáról
In: Műemlékvédelem, LIV. évf., 2010. 3. szám,201-213p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom
Tárgyszó, szakterület: épület

Prakfalvi Endre: Római katolikus templomok az egyesített fővárosban
(Budapest): (2003). 79p. színes. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar; építészet; történelem, magyar
Megj.: „a mi Budapestünk” sorozat. Kiadja Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatala.

Prohászka László: A Vigilia beszélgetése Csíkszentmihályi Róberttel
In: Vigilia, 2010. 6. szám, 457-461p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: művész; kortárs művészet

Prohászka László: Egry József egyházi vonatkozású alkotásai
In: Vigilia, 2004. 4. 263-269p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet

Prohászka László: Fadrusz János egyházművészeti alkotásai
In: Vigilia, 75. évf., 2010. január 1. szám, 16-21p. (folyóirat)
Tárgyszó, szakterület: művész; szakrális művészet

Prohászka László: Ferenczy Béni egyházművészeti alkotásai
In: Vigilia, 2007. 5. szám, 343-347p. (folyóirat)
Tárgyszó, szakterület: művész; szakrális művészet

Prohászka László: Kisfaludi Strobl Zsigmond egyházművészeti alkotásai
In: Vigilia, 2006. 1. szám, 12-17p. (folyóirat)
Tárgyszó, szakterület: művész; szakrális művészet

Prohászka László: Pátzay Pál egyházművészeti alkotásai
In: Vigilia, 2008. 1.  szám, 19-24p. (folyóirat)
Tárgyszó, szakterület: kortárs művészet; művész

Prokopp Mária: A kárhozatról és a boldogságról – Lőcse plébániatemplomának XIV. századi falképei
In: Új Ember, 2010. március 28. 12p. (folyóirat)
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; ikonográfia

Prokopp Mária – Vukov Konstantin – Wierdl Zsuzsanna: Botticelli – Az Erények nyomában
Budapest: Studiolo, 2009. 179p. színes. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: műemlék; művész

Prokopp Mária: Botticelli – Esztergomban, – Az ötszáz éve elhunyt mestermagyar öröksége
In: Új Ember, 2010. április 4-11. 17p. (folyóirat)
Tárgyszó, szakterület: művész; restaurálás; történelem, magyar

Prokopp Mária: Drámai vízió – művészi keresztút – Templomtérbe kerülnek Szinte Gábor alkotásai
In: Új Ember, 2010. február 28. 7p. (folyóirat)
Tárgyszó, szakterület: kortárs művészet; szakrális művészet

Prokopp Mária: Esztergom négy rétegben
In: Múzeumcafé, 2. évf., 2008. február 1. szám, 36-37p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: műemlék; történelem, magyar; restaurálás

Prokopp Mária: Középkori freskók Gömörben
Méry Ratio, 2007. 95p. színes. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: művészettörténet; történelem, magyar

Prokopp Mária: Pap, festőművész és író
In: Életünk, 2008. szeptember 7p. (folyóirat)
Tárgyszó, szakterület: művész
Megj.: Prokop Péterről.
(Az európai magyar katolikusok lapja)

Prokopp Mária: Prokop Péter festőművész (1919-2003)
Szeged: Szegedi Tudományegyetem, 2003. 146p. színes. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: életrajz; művész
Megj.: Szegedi Tudományegyetem BTK, olasz tanszék

Puskás Bernadett: A görög katolikus egyház művészete a történeti Magyarországon – Hagyomány és megújulás
Nyíregyháza: Szent Atanáz Hittudományi Főiskola, 2008. 320p. ill., színes és ff. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Görögkatolikus Egyház
Tárgyszó, szakterület: művészettörténet; szakrális művészet

Puskás Bernadett: A nyíregyházi Görögkatolikus Egyházművészeti Gyűjtemény emlékei (2.) – Bacsinszky András püspök képmása
In: Görögkatolikus Szemle, 2010. július 5p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Görögkatolikus Egyház
Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; ikonográfia

Puskás Bernadett: A nyíregyházi Görögkatolikus Egyházművészeti Gyűjtemény emlékei: Bizánczy György görögkatolikus püspök antimenzionja
In: Görögkatolikus Szemle, 2010. május 5p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Hajdúdorog – Görögkatolikus Egyház
Intézmény: Görögkatolikus Egyházművészeti Gyűjtemény
Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; szakrális művészet

Puskás Bernadett: Templomépítészet a történelmi munkácsi egyházmegyében a XVII. században
In: Athanasiana, 2004. 18. szám, 89-98p. (tanulmány)
Egyházmegye/szerzetesrend: Görögkatolikus Egyház
Tárgyszó, szakterület: építészet; szakrális művészet

Pusztei Tamás: A gönci pálos kolostor 2004-2005. évi régészeti kutatása
In: Decus solitudinis. Pálos évszázadok., 2007. 515-535p. (tanulmány)
Egyházmegye/szerzetesrend: pálos rend
Intézmény: PPKE Bölcsészettudományi Kar
Tárgyszó, szakterület: rendtörténet; régészet; épület
Megj.: Művelődéstörténeti Műhely. Rendtörténeti konferenciák 4/1.

Raýman János: Klimo György híres éremgyűjteménye
Pécs: Pécsi Tudományegyetem Könyvtára, 2007. In: „…használd ezt a könyvtárat…”, 11-30p. (tanulmány)
Egyházmegye/szerzetesrend: Pécs
Intézmény: Klimo Könyvtár
Tárgyszó, szakterület: numizmatika; intézménytörténet

Radák Eszter: Arc-vonások – Francis Bacon és a Londoni Iskola portréfestészete
In: Pannonhalmi Szemle, XV. évf., 2007. 3. szám, 62-69p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: művész

Radnóti Sándor: Múzeum – emlékezet és felejtés
In: Pannonhalmi Szemle, XIII. évf., 2005. 2. szám, 47-51p. (folyóirat)
Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények

Ragyog a fényesség – Udvardy Erzsébet nyolcvanadik születésnapjára
szerk.: Korzenszky Richárd, dr., Kratochwill Mimi.
Tihany: 2009. 219p. ff, színes. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: művész
Megj.: Kiadja a Tihanyi Bencés Apátság.

Rákossy Anna: Egy XIX. század végi gyászmiseruha-garnitúra a budavári Nagyboldogasszony-Főplébániatemplom gyűjteményében
In: Műemlékvédelem, LIV. évf., 2010. 5. szám, 337-340p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom
Tárgyszó, szakterület: műtárgyak

Regőczi István: A Kútvölgyi Engesztelő Mária kápolna és a „Táborhegyen”zarándokház története – 1999-2000
(Budapest): (2001). 55p. ff. színes. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom
Tárgyszó, szakterület: épület
Megj.: A kiadásban a Szent Gellért Kiadó és Nyomda közreműködött.

Regula oculorum – Fotográfiák bencés szerzetesek hagyatékából
Pannonhalma: Pannonhalmi Főapátság, 2006. 109p. ff. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend
Intézmény: Pannonhalmi Főapátság
Tárgyszó, szakterület: fénykép; kiállítás
Megj.: A kiállítás kurátorai, a könyv szerkesztői és az utószó szerzői: Bogdán Melinda, Bán András.

Reviczky Katalin: A politikus Picasso az Albertinában
In: Új Ember, 2010. október 17. 12p. (hetilap)
Tárgyszó, szakterület: kiállítás

Reviczky Katalin: Botero barokk világa – Amit a művész magáról vall
In:Új Ember, 2010. szeptember 26. 12p. (hetilap)
Tárgyszó, szakterület: művész; kortárs művészet

Rényi András: A látható színeváltozása – További adalékok Caravaggio”naturalizmusának” képi szintaxisához
In: Pannonhalmi Szemle, XVII. évf., 2009. 1. szám, 60-77p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: műkritika; művész

Rétfalvi Gábor: Történeti kötések mestere: Zsoldos István munkái a Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtárban
Budapest: Mikes Kiadó, 2006. In: Memoriae tradere, 245-252p. (tanulmánykötet)
Egyházmegye/szerzetesrend: Szombathely
Intézmény: Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár
Tárgyszó, szakterület: könyvtörténet; iparművészet; régi könyvek; könyvkötés
Megj.: Tanulmányok és írások Török József hatvanadik születésnapjára. Szerkesztette: Füzes Ádám, Legeza László.

Réti Mária: A historizáló üvegablak-festészet emlékei templomainkban
In: Örökségvédelem, VII. évf., 2003. március-április 3-4. szám, 21-22p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; szakrális művészet

Réti Mária: A monostorapáti Nepomuki Szent János-plébániatemplom helyreállítása
In: Örökség, IX. évf., 2005. március 3. szám, 12-13p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém
Tárgyszó, szakterület: helyreállítás

Rigó Bálint: Rejtőzködő beton – a templomépítészetben
In: Vigilia, 75. évf., 2010. 5. szám, 403-404p. (folyóirat)
Tárgyszó, szakterület: épület; szakrális művészet; kortárs művészet

Rihmer Zoltán: Megjegyzések az editio Typica kifejezés fogalmáról és fordításáról
In: Praeconia, 1. évf., 2006. 1. szám, 103-104p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: könyvtörténet

Ritoók Ágnes: Vár állott… A középkori Zalavár – Az eltűnt Karoling-kori városias jelleg nyomában
In: Múzeumcafé, 2. évf., 2008/09.december-január 6. szám, 24-26p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: régészet; történelem, magyar

Rokay Zoltán: Egy „elfelejtett” történelem festő avagy a Pásztorlánykától az oltárképekig
Óbecse: 2008. 24p. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: művész; festészet
Megj.: Schöfft József.

Rombold, Günter: Zur Geschichte von Kunst und Kirche
In: Kunst und Kirche, 2006. 2. szám, 125-130p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet

Rozsondai Marianne: A könyvkötés mint a proveniencia egyik tanúja
Budapest: MTA Gazdaság- és Társadalomtörténeti Kutatócsoport, 2001. In: Emlékkönyv Berlász Jenő 90. születésnapjára, 359-377p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: könyvkötés

Róka Enikő: Centralizáló törekvések a protestáns templomépítészetben -Európa és Magyarország, 16-19. század
In: Utóirat. Post scriptum, 2008. 5. 46. szám, 11-18p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: építészet

Róna Katalin: Tovább az úton
In: Örökség, 2010. 11. szám, 4-5p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Gyulafehérvár

Rutai Ilona: Révfülöp, templomrom
In: Műemléklap, 2001. január-február1-2. szám, 29p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém
Tárgyszó, szakterület: helyreállítás

Ruzsa György: Bronzba zárt imák – Fémikonok – festett fatábla és a zománcos domborművek kapcsolata
In: Magyar Iparművészet, 2008. 3. szám, 6-9p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet
Megj.: Bronzba zárt imák – 500 orosz fémikon a moszkvai Rubljov Múzeumból és hazai közgyűjteményekből. Iparművészeti Múzeum, Budapest 2005. április 25-július 10.

S. Lackovits Emőke – Hetényi János: Purgatórium ábrázolás és a hozzákapcsolódó ájtatosságok a népi vallásosságban
In: Katolikus megújulás és a barokk Magyarországon, 2009. 333-370p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: népi vallásosság; szakrális művészet

Sajnovits Péter: Táltos a templomtornyon – A csíkrákosi templom restaurálásáról
In: Örökség, XII. évf., 2008. február 2. szám, 8-9p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Gyulafehérvár
Tárgyszó, szakterület: restaurálás

Sallay Dóra: Giovanni di Paolo, in Saur
München-Leipzig: K.G. Saur, In: Allgemeines Künstlerlexikon, 2007. (lexikon)
Tárgyszó, szakterület: művész

Sallay Dóra: Giovanni di Paolo: un Crocifisso in meno, una Crocifissione in piú
In: Nuovi Studi, XI. évf., [2007]. 12. 206. szám, 25-36p.
Tárgyszó, szakterület: műtárgyak

Sarbak Gábor: A Gyöngyösi-féle pálos konstitúciók a javak használatáról
Budapest: Mikes Kiadó, 2006. In: Memoriae tradere, 295-313p. (tanulmánykötet)
Egyházmegye/szerzetesrend: Pálos rend
Tárgyszó, szakterület: könyvtörténet; könyvtártörténet; rendtörténet; egyháztörténelem, magyar
Megj.: Tanulmányok és írások Török József hatvanadik születésnapjára. Szerkesztette: Füzes Ádám, Legeza László.

Sas Péter: A Jézus Társasága emlékei az egykori kolozsvári jezsuitatemplomban
In: A magyar jezsuiták küldetése a kezdetektől napjainkig, 2006. 391-413p. (tanulmány)
Egyházmegye/szerzetesrend: jezsuita rend
Intézmény: PPKE Bölcsészettudományi Kar
Tárgyszó, szakterület: rendtörténet; műtárgyak
Megj.: Művelődéstörténeti Műhely. Rendtörténeti konferenciák 2.

Sas Péter: A kolozsvári Szent Mihály-templom és egyházi gyűjteménye
Kolozsvár: Gloria Kiadó, 2009. 310p. ff. és színes. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; épület; muzeális gyűjtemények

Sas Péter: A pálosok Mária-tiszteletének művészettörténeti emlékei
In: Decus Solitudinis. Pálos évszázadok., 2007. 657-669p. (tanulmány)
Egyházmegye/szerzetesrend: pálos rend
Intézmény: PPKE Bölcsészettudományi Kar
Tárgyszó, szakterület: rendtörténet;művészettörténet
Megj.: Művelődéstörténeti Műhely. Rendtörténeti konferenciák 4/1.

Sasvári Zoltán: Adatok egy könyvgyűjtemény történetéhez. Az esztergomi Bibliotheca Fugger gyűjteménye
Budapest: magánkiadás, 2005. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom
Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Esztergom
Tárgyszó, szakterület: könyvtár; ritkaságok

Sándor Mária, Dr.: A pécsi középkori egyetem épülete – Az Aranyos Mária-kápolna szobrai
In: Műemléklap, 2001. január-február 1-2. szám,7-8p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Pécs
Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; történelem, magyar

Sáros András: A jászberényi főtemplom története
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, 2002. 192p. ff. és színes fotó, illusztrác. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Vác
Tárgyszó, szakterület: templom; helytörténet; szakrális tér;

Schelken Pálma: Búza Barna tihanyi kiállításán
In: Tihanyi kalendárium,2003. 55-56p. (cikk)
Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend
Intézmény: Tihany Apátsági Galéria
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; kortárs művészet

Schmal Róza: Épülő kép – Türk Péter kiállítása a Kiscelli Múzeumban
In: Pannonhalmi Szemle, XIV. évf., 2006. 4. szám, 139-142p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: kiállítás

Schmal Róza: Otthontalanul – A Honvágy/Homesickness című kiállítás a Budapest Galériában
In: Pannonhalmi Szemle, XV. évf., 2007. 4. szám,119-123p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; kortárs művészet

Schwarcz Katalin: „…és jöttek az apácák” – Rendezvénysorozat a klarisszákról a Budapesti Történeti Múzeumban”
In: Magyar Múzeumok, 10. évf., 2004. 2. szám, 13-15p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Klarisszák
Tárgyszó, szakterület: rendtörténet; kiállítás

Sebestyén József: Felújított Árpád-kori műemléktemplom Székelyföldön, újraszentelés Gelencén
In: Örökségvédelem, VI. évf., 2002. január-február, 1-2. szám, 12-13p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Gyulafehérvár
Tárgyszó, szakterület: helyreállítás; restaurálás

Sebestyén József: Megújult a hubói református templom és harangláb
In: Örökségvédelem, VI. évf., 2002. szeptember-október 9-10. szám, 17p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Református Egyház
Tárgyszó, szakterület: épület; helyreállítás

Sebestyén József: Újjávarázsolták az unitárius templomot a háromszéki Sepsikilyénen
In: Örökség, IX. évf., 2005. március 3. szám, 4-5p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Unitárius egyház
Tárgyszó, szakterület: helyreállítás; restaurálás

Sedlmayr János – Máté Zsuzsanna: Veszprém, Veszprémvölgyi apácasor
In: Örökségvédelem, VI. évf., 2002. július-augusztus, 7-8. szám, 17p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém
Tárgyszó, szakterület: helyreállítás

Shvoy Lajos: Önéletrajz
szerk: Mózessy Gergely.
Székesfehérvár: Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár,2002. 180p. ff. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár
Tárgyszó, szakterület: forráskiadvány; életrajz
Megj.: Források a Székesfehérvári Egyházmegye Történetéből 1.

Sill Aba Ferenc – Konkoly István – Kovács Géza: A szombathelyi Püspöki Palota – Der Szombathelyer Bischofspalast. The Episcopal Palace in Szombathely
Szombathely: MG kereskedelmi és Szolgáltató Bt., 2004. 96p.ff. és színes. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Szombathely
Tárgyszó, szakterület: épület

Simonyi László: Nagybörzsöny, Bányásztemplom
In: Műemléklap, 2001.január-február, 1-2. szám, 28p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Vác
Tárgyszó, szakterület: helyreállítás

Sipos György: Óföldeák
In: Műemléklap, V. évf., 2001. szeptember-október, 7-8. szám, 7-8p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Szeged-Csanád
Tárgyszó, szakterület: helyreállítás

Siska Henriett: A vallás az érett és a kései barokk művészetben
In: Vigilia, 2007. 9. szám, 652-659p. (folyóirat)
Tárgyszó, szakterület: esztétika; szakrális művészet

Smohay András: „Múzeum-pasztoráció”
In: Távlatok, 2008. 2. szám, 91-93p. (cikk)
Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár
Intézmény: Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum
Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények; szakrális művészet; intézménytörténet; gyűjtemény

Smohay András: Szent Imre 1000 éve – A Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum millenniumi kiállítása
In: Magyar Múzeumok, 13. évf., 2007. 4. szám, 47-48p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár
Intézmény: Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; egyháztörténelem, magyar

Somorjai Ádám: Visitatio apostolica institutorum vitae consacratae in Hungaria 1927-1935
Pannonhalma: 2008. 576p. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: levéltár
Megj.: Rendtörténeti Füzetek 13. A magyarországi szerzetesrendek apostoli vizitációja 1927-1935. (A címben elírás van, helyesen vitae consecratae.) Recenziója a Levéltári Szemle 2008/3. sz.94-97p. Csíky Balázs.
szerzetesrendek

Soós Sándor: Apácamunkák – (17-20. század)
Esztergom: Keresztény Múzeum, 2006. (katalógus)
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet

Soós Sándorné: „…fonjunk rózsafüzért szép Üdvözletébül!” – A rózsafüzér imádsága és rózsafüzéres versek a XIX-XXI. századi magyar irodalomban
Budapest: Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, 2009. 267p. színes. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: néprajz; szakrális művészet

Sólymos Szilveszter: Kegyérmek Pannonhalmán – Kuncze Leó bencés gyűjtése
Pannonhalma: 2002.
Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend
Tárgyszó, szakterület: kegyérem; numizmatika

Stift Zoltán Angelico: Angelico képeskönyve
Budapest: 2010. 96p. ill. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: művész
Megj.: Szerzői kiadás. Könyvillusztráció, gyermekkönyv.

Sulyok Miklós: Mithras legyen a te koszorúd! – Schmal Károly kiállítása
In: Pannonhalmi Szemle, XV. évf., 2007. 2. szám, 119-120p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; kortárs művészet

Surányi Imre: Az Egri Főegyházmegyei Könyvtár könyvritkaságai – Válogatás a11-19. században megjelent kéziratos és nyomtatott művek közül
Eger: Líceum Kiadó, 2009. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Eger
Intézmény: Egri Főegyházmegyei Könyvtár
Tárgyszó, szakterület: könyvtár;ritkaságok

Surányi Imre: Címlapkuriózumok az Egri Főegyházmegyei Könyvtár anyagából
Debrecen: In: Könyv és Könyvtár, XXVII. évf., 2005. 377-411p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Eger
Intézmény: Egri Főegyházmegyei Könyvtár
Tárgyszó, szakterület: könyvtár

Surányi Imre: Eger főpásztorainak, főpapjainak és felsőfokú tanintézményeinek liber gradualisai az egri Főegyházmegyei Könyvtárban – Emlékkönyv Dr. Seregély István egri érsek aranymiséje alkalmából
Szerk.: Löffler Erzsébet, Seregély György.
Eger: Egri Főegyházmegye, 2005. 177-227p. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Eger
Intézmény: Egri Főegyházmegyei Könyvtár
Tárgyszó, szakterület: könyvtár

Surányi Imre: Új ősnyomtatványok az Egri Főegyházmegyei Könyvtárban
In: Magyar Könyvszemle, 2005. 4. szám, 430-435p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Eger
Intézmény: Egri Főegyházmegyei Könyvtár
Tárgyszó, szakterület: ősnyomtatvány; könyvtár

Sz. A.: A szeretet és a bizalom ajándékai – Kiállítás a palócság Mária-tiszteletének emlékeiből
In: Új Ember, LXV. évf., 2009. június 14. 24. szám, 12p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Vác
Intézmény: Palóc Múzeum
Tárgyszó, szakterület: kiállítás
Megj.: Varga Lajos, Barna János, Limbacher Gábor, Lengyel Ágnes
2009. június 11-december 18.

sz. e.: Ravennai mozaikgyűjtemény Pécsett
In: Új Ember, 2010. április 18. 16p. (hetilap)
Egyházmegye/szerzetesrend: Pécs
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet

sza: Fénytemplom is épül – Szakrális Művészetek Hete – harmadszor
In: Új Ember, 2009. szeptember 13. 4p. (hetilap)
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet

sza: Sophiane fórumának legfontosabb középülete – Hazánkban egyedülálló leletet tártak fel Pécsett
In: Új Ember, 2010. április 25. 11p. (hetilap)
Egyházmegye/szerzetesrend: Pécs
Tárgyszó, szakterület: régészet

Sz.A.: A szépség útjain – Múzeumok éjszakája Székesfehérváron
In: Új Ember, 2009. június 21. 12p. (hetilap)
Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár
Tárgyszó, szakterület: kiállítás

Sz.A.: A vizsolyi biblia születésnapjára – Kamarakiállítás az irodalmi múzeumban
In: Új Ember, 2010. november 28. 12p. (hetilap)
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet; könyv

Sz.A.: Jézus nyomában a kereszt tövéig – Kamarakiállítás a Szépművészeti Múzeumban
In: Új Ember, 2009. január 4. 12p. (hetilap)
Tárgyszó, szakterület: kiállítás

Szabó Géza: Megújult a Bazilika
In: Esztergom – Budapest, 1. évf., 2003.2. szám, 6p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom
Tárgyszó, szakterület: épület; műemlék

Szabó Irén: A magyarországi görög katolikusok Szent Miklós tisztelete
Szeged: SzTE Néprajzi Tanszék, 2001. ff. In: Szenttisztelet, 131-142p. (tanulmány)
Egyházmegye/szerzetesrend: Görögkatolikus egyház
Intézmény: SzTE Néprajzi Tanszék
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; szakrális művészet

Szabó Tekla: Ikonográfiai pontosítások az újra feltárt magyarvistai falképek kapcsán
In: Örökség, XIV. évf., 2010. január 1. szám, 9-10p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: műemlék; restaurálás
Megj.: Kolozsmegye, Erdély

Szacsvay Éva – Kutas Eszter: Kegyszobrok és kultuszaik – Egy tárgy restaurálásának tanulságai
In: Magyar Múzeumok, 10. évf., 2004. 4. szám,39-42p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; restaurálás

Szacsvay Éva: Szent István képek népi használatban
In: Magyar Múzeumok, 7. évf., 2001. 1. szám, 24-26p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; műtárgyak

Szakolczay Lajos: A személyesség hitele – Széles Judit kiállítása a Budai Klub Galériában
In: Vigilia, 2008. 6. szám, 479-480p. (folyóirat)
Tárgyszó, szakterület: műkritika; kortárs művészet

Szakolczay Lajos: Bibliai akvarellek – Karátson Gábor kiállítása a Várnegyed Galériában
In: Vigilia, 2006. 1. szám, 79-80p. (folyóirat)
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; kortárs művészet

Szakolczay Lajos: Eszmei-érzéki virágözön – Olescher Tamás kiállítása a Leitner + Leitner Irodaházban
In: Vigilia, 2008. 8. szám, 639-640p. (folyóirat)
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; műkritika

Szakolczay Lajos: Élményszerű gondolatiság – Bényi Eszter és Kovács Péter kiállítása a tatai Magyary Művelődési Központban
In: Vigilia, 2009. 1.szám, 78-80p. (folyóirat)
Tárgyszó, szakterület: műkritika; kiállítás; kortárs művészet

Szakolczay Lajos: Képszintézisek – Dréher János és Serényi H. Zsigmond festményei a Pécsi Galériában
In: Vigilia, 2009. 7. szám, 558-560p. (folyóirat)
Tárgyszó, szakterület: műkritika; kiállítás

Szakolczay Lajos: Létkárpitok – Kárpáti Tamás kiállítása az Erdős Renée Házban
In: Vigilia, 74. évf., 2009. 11. szám, 879-880p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: műkritika; kiállítás; kortárs művészet

Szakolczay Lajos: Logiszmoi – Kőrösy Attila kiállítása a Ferencvárosi Pincegalériában
In: Vigilia, 2007. 7. szám, 559-560p. (folyóirat)
Tárgyszó, szakterület: kiállítás

Szakolczay Lajos: Magyar művész nemzetközi kontextusban – Ézsiás Istvánk iállítása a ráckevei Keve Galériában
In: Vigilia, 2009. 4. szám,319-340p. (folyóirat)
Tárgyszó, szakterület: műkritika; kiállítás; művész

Szakolczay Lajos: Olajág keretezte én-képek – Kárpáti Tamás kiállítása a Nemzeti Színházban
In: Vigilia, 2007. 4. szám, 319-320p. (folyóirat)
Tárgyszó, szakterület: kiállítás

Szakolczay Lajos: Rejtező nyíltsággal – Kárpáti Tamás kiállítása a Fóti Római Katolikus Műemléktemplomban
In: Vigilia, 2006. 5. szám, 399-400p. (folyóirat)
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; műkritika

Szakonyi Károly: Csángó Madonnák és szentek – Petrás Mária kerámiaplasztikái
In: Magyar Iparművészet, 2002. 6. szám, 24-25p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: kortárs művészet; szakrális művészet

Szalay Ákos: A váci kálvária újjászületése
In: Magyar Múzeumok, 7. évf.,2001. 3. szám, 14-16p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Vác
Tárgyszó, szakterület: restaurálás; szakrális művészet

Szalontai: Egészen szép vagy, Mária… – A Szűzanya tisztelete a ferences művészetben
In: Új Ember, 2009. március 8. 7p. (hetilap)
Egyházmegye/szerzetesrend: ferences rend
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; rendtörténet

Szalontai: Kinek öltözete a Nap volt – A szeplőtelen fogantatás képzőművészeti ábrázolásai
In: Új Ember, 2009. szeptember 13. 7p. (hetilap)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom
Intézmény: Keresztény Múzeum
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet

Szalontai: Műalkotás és imádság – Ikonkiállítás Pécsett
In: Új Ember, 2010. február 14. 12p. (folyóirat)
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; műtárgyak; szakrális művészet

Szalontai: Tanítvánnyá tenni minden népet – Missziótörténeti kiállítások Kalocsán
In: Új Ember, 2010. április 4-11. 16p. (hetilap)
Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa
Tárgyszó, szakterület: kiállítás

Szalontai A.: A magyar kultúra középpontjában – Bibliakiállítás a Széchenyi-könyvtárban
In: Új Ember, 2008. november 30. 12p. (hetilap)
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; könyv

Szalontai A.: Látomások az utolsó időkről – Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennálé
In: Új Ember, 2009. december 13. 12p. (folyóirat)
Intézmény: Kecskeméti Képtár
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; kortárs művészet; szakrális művészet

Szalontai A.: Múlt és jelen találkozása – Kiállítás a kalocsai érsekség száz évéről
In: Új Ember, 2009. július 5. 7p. (hetilap)
Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa
Tárgyszó, szakterület: kiállítás

Szalontai Anikó: A legendától a forradalomig – A Dél-Alföld Mária-gyűjteményei
In: Új Ember, 2008. június 15. 12p. (hetilap)
Egyházmegye/szerzetesrend: Szeged-Csanád
Intézmény: Szűz Mária Kegy- és Emléktárgyak Gyűjteménye, Gyula
Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények; szakrális művészet

Szalontai Anikó: A magyar egyház történetének tanúja – Az esztergomi érseki kincstár
In: Új Ember, 2008. május 4. 12p. (hetilap)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom
Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények; szakrális művészet

Szalontai Anikó: A Reneszánsz Esztergomban – Az egyházi muzeális gyűjtemények munkatársainak szakmai napja
In: Új Ember, 2008. november 2. 12p. (hetilap)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom
Intézmény: Országos Katolikus Egyházművészeti és Műemléki Tanács
Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények; szakrális művészet

Szalontai Anikó: Akkor hat egy kiállítás, ha élet van benne…: A Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum – Veszélyeztetett értékeink 3.
In: Új Ember, 2008. január 27 (4). 12p. (hetilap)
Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár
Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények

Szalontai Anikó: Az emberiség álma – Chagall Esztergomban
In: Új Ember, 2009. május 17. 12p. (hetilap)
Tárgyszó, szakterület: kiállítás

Szalontai Anikó: Egy falu és a világ keresztény emlékei – A kislődi egyházi gyűjtemény
In: Új Ember, 2008. június 1. 12p. (hetilap)
Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém
Intézmény: Rőthy Mihály Egyházi Gyűjtemény, Kislőd
Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények

Szalontai Anikó: Egy nemzetközi hírű gyűjtemény: Az esztergomi Keresztény Múzeum – Veszélyeztetett értékeink 4.
In: Új Ember, 2008. február 3. 12p. (hetilap)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom
Intézmény: Keresztény Múzeum
Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények

Szalontai Anikó: Ezer év emlékei – A pécsi egyházmegye gyűjteménye
In: Új Ember, 2008. március 23-30. 12p. (hetilap)
Egyházmegye/szerzetesrend: Pécs
Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények; műtárgyak

Szalontai Anikó: Ezer év kincsei – A kalocsai érsekség gyűjteménye
In: Új Ember, 2008. április 20. 12p. (hetilap)
Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa
Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények; szakrális művészet

Szalontai Anikó: Hazánk első kőtára – A szombathelyi egyházmegye gyűjteménye
In: Új Ember, 2008. április 13. 12p. (hetilap)
Egyházmegye/szerzetesrend: Szombathely
Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények; szakrális művészet

Szalontai Anikó: Imre herceg a 21. században: „Tudós és szent”
In: Kárpát-medencei Família Családi Magazin, IV. évf., 2007. november 11. szám, II-IIIp.
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom
Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar

Szalontai Anikó: Mária ruhái – Az andocsi kegytemplom gyűjteménye
In: Új Ember, 2008. május 18. 12p. (hetilap)
Egyházmegye/szerzetesrend: Kaposvári Egyházmegye
Intézmény: Mária Kegytárgy Gyűjtemény, Andocs
Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények; szakrális művészet

Szalontai Anikó: Vasvár emlékezete: Domonkos rendtörténeti gyűjtemény
In: Új Ember, 2008. február 24. 12p. (hetilap)
Egyházmegye/szerzetesrend: domonkos rend
Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények; rendtörténet; könyvtár; levéltár
Megj.: Szerzetesi gyűjtemények

Szarka Géza: A székesfehérvári belvárosi plébánia története
szerk.: Csurgai Horváth József, Kovács Eleonóra, Mózessy Gergely.
Székesfehérvár: 2003. 447p. ff. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár
Tárgyszó, szakterület: levéltár; egyháztörténelem,magyar
Megj.: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Levéltára; Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár

Szecsődi Leó: Mesék 10 órakor
(Budapest): Vox Artis Alapítvány, 2004. 288p. ill. (könyv)
Intézmény: Vox Artis Alapítvány
Tárgyszó, szakterület: homiliák
Megj.: Pulovkin Boglárka rajzaival

Szegedi Molnár Géza, ifj.: Emlékezés Szegedi Molnár Géza festőművészre
In: Szent Kereszt ökumenikus magazin, 4. évf., 2006. 4. szám, 22-23p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: művész

Szeifert Judit: Titokszőttesek – Dobrányi Ildikó emlékkiállítása
In: Új Művészet, 2008. december 22-23p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: művészettörténet; muzeális gyűjtemények
Megj.: Keresztény Múzeum – Új Képtár, Esztergom, 2008. IX. 7. – X. 30.

Szekér Barnabás: A pesti piarista gimnázium és a nemesség az iskola első anyakönyvének tükrében
In: A piarista rend Magyarországon, 2010. 281-307p. (tanulmánykötet)
Egyházmegye/szerzetesrend: piarista rend
Intézmény: PPKE Bölcsészettudományi Kar
Tárgyszó, szakterület: levéltár;rendtörténet
Megj.: Művelődéstörténeti Műhely. Rendtörténeti konferenciák 6.

Szelestei Nagy László: Értékek egyházi könyvtárakban
szerk.: Ásványi Ilona.
Pannonhalma: 2002. In: Egyházi Könyvtárak Egyesülése Névtár 2002.,11-14p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: könyvtár; régi könyvek
Megj.: elektronikus formában: http://www.eke.hu/olvasnivalo3.html

Szende Ákos: Képoszlopok, kőképek, kápolnák…
In: Új Ember, 2010.augusztus 29. 8p. (hetilap)
Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; épület; szakrális művészet

Szent Erzsébet tisztelete – Emlékkiállítás a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumában
szerk.: Jósvainé dr. Dankó Katalin, Vámosi Katalin.
Sárospatak: 2007. 55p. színes. (katalógus)
Intézmény: Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma, Sárospatak
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; történelem, magyar
Megj.: 2007. május 26-december 31. Sárospataki Rákóczi Múzeum Füzetei 49.

Szent Imre 1000 éve – Tanulmányok Szent Imre tiszteletére születésének ezredik évfordulója alkalmából
szerk.: Kerny Terézia.
Székesfehérvár: 2007. 352p. színes, ff. táblák. (tanulmánykötet)
Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár
Intézmény: Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum
Tárgyszó, szakterület: életrajz; ikonográfia; kiállítás; történelem, magyar

Szent Jánosnak mennyei jelenésekről való könyve – Karátson Gábor akvarelljeivel
Budapest: Open Art, 2008. 83p. ill. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: kortárs művészet; szakrális művészet

Szentkirályi Miklós dr.: A pócsi bazilika liturgikus berendezésének megújulása
In: Görögkatolikus Szemle, XXI. évf., 2010. január 1. szám,10-11p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Görögkatolikus Egyház
Tárgyszó, szakterület: restaurálás

Szerencsés Róbert: Találkozásik – Két kiállítás Tihanyban
In: Pannonhalmi Szemle, XIII. évf., 2005. 3. szám, 135-138p. (folyóirat)
Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend
Tárgyszó, szakterület:kiállítás

Székely Zoltán: Adalékok a győri jezsuita iskola és rendház XVIII. századi építéstörténetéhez
In: A magyar jezsuiták küldetése a kezdetektől napjainkig, 2006. 366-374p. (tanulmány)
Egyházmegye/szerzetesrend: jezsuita rend
Intézmény: PPKE Bölcsészettudományi Kar
Tárgyszó, szakterület: épület; rendtörténet
Megj.: Művelődéstörténeti Műhely. Rendtörténeti konferenciák 2.

Szénási Zoltán: Prohászka Ottokár művészetfilozófiája
Székesfehérvár: Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár, In: Prohászka-tanulmányok, 2007-2009, 2009. 141-149p. (tanulmánykötet)
Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár
Intézmény: Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár
Tárgyszó, szakterület: művészetfilozófia

Szikora József: Az épített örökség őrzője volt – Horler Miklós munkássága
In: Új Ember, 2010. augusztus 8. 8p. (hetilap)
Tárgyszó, szakterület: művészettörténet; régészet

Szilárdfy Zoltán: A barokk évszázadok ikonográfiájának Szentháromságtípusai, különös tekintettel a hazai emlékekre
Budapest: 2003. In: „Oh, boldogságos háromság”, 37-58p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia
Megj.: Tanulmányok a Szentháromság tiszteletéről. Szerkesztette: Barna Gábor

Szilárdfy Zoltán: A budai klarisszák egy meditációs oltárképének ikonográfiája
szerk. Barna Gábor.
Szeged: 2001. In: Boldogasszony, 235-248p. (tanulmány)
Egyházmegye/szerzetesrend: Klarisszák
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia
Megj.: Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában. szerkesztette: Barna Gábor. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár 7.

Szilárdfy Zoltán: A donátorok ikonográfiája a pesti pálos templom oltárain
Budapest: 2007. In: Decus solitudinis. Pálos évszázadok., 687-692p. (tanulmány)
Egyházmegye/szerzetesrend: Pálos rend
Intézmény: PPKE Bölcsészettudományi Kar
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; szakrális művészet
Megj.: Művelődéstörténeti Műhely. Rendtörténeti konferenciák 4/1. Őze Sándor közreműködésével szerkesztette Sarbak Gábor.

Szilárdfy Zoltán: A győri Magyar Ispita egykori kegyképe -Ikonográfia-kultusztörténet
In: Arrabona, 45. évf., 2007. 1. szám,367-378p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Győr
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; szentkultusz; műtárgyak

Szilárdfy Zoltán: A Jézus Társasága lelkiségi motívumai egy barokk útioltárka tükrében
Piliscsaba: 2006. In: A magyar jezsuiták küldetése a kezdetektől napjainkig, 345-357p. (tanulmány)
Egyházmegye/szerzetesrend: jezsuita rend
Intézmény: PPKE Bölcsészettudományi Kar
Tárgyszó, szakterület: rendtörténet; ikonográfia
Megj.: Művelődéstörténeti Műhely. Rendtörténeti konferenciák 2. Szerkesztette: Szilágyi Csaba

Szilárdfy Zoltán: A magánáhitat szentképei a szerző gyűjteményéből III. -Alkalmazott szentképek (16-21. század)
Szeged-Budapest: 2008. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: szentkultusz; szakrális művészet; néprajz
Megj.: Kleine Andachtsbilder aus der Sammlung der Verfassers III. Angewandte Andachtsbilder (16.-21. Jahrhundert) (Devotio Hungarorum 12.)

Szilárdfy Zoltán: A magyarországi művészet hódolata Xavéri Szent Ferenc előtt – Kultusztörténet-ikonográfia
Budapest: 2007. In: Historicus Societatis Iesu, 256-282p. (tanulmány)
Egyházmegye/szerzetesrend: jezsuita rend
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; szentkultusz
Megj.: Szilas László Emlékkönyv. Szerkesztette: Molnár Antal, Szilágyi Csaba, Zombori István.

Szilárdfy Zoltán: A magyarruhás Szent Márton
Szombathely: 2009. In: A Szent Márton-kutatás legújabb eredményei, 135-141p. (tanulmány)
Egyházmegye/szerzetesrend: Szombathely
Tárgyszó, szakterület: szentkultusz; ikonográfia
Megj.: Szerkesztette: Zsámbéki Mónika, Lőrincz Zoltán. Szombathelyi Képtár.

Szilárdfy Zoltán: A mi Urunk Jézus Krisztus kínszenvedésének óraműve
Pannonhalma: 2009. In: Barokk-idő, 44-49p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: műtárgyak
Megj.: Szerkesztette: Schmal Dániel, Terdik Szilveszter

Szilárdfy Zoltán: A szakrális viasz, különös tekintettel a húsvéti gyertyára
Szeged: 2009. In: Érzékek és vallás, 189-196p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: szimbólumok
Megj.: Szerkesztette: Gyöngyössy Orsolya és Bodosi-Kocsis Nóra közreműködésével Barna Gábor

Szilárdfy Zoltán: A szeged-alsóvárosi templom Napbaöltözött-asszony kegyképének kultusztörténetéhez
Szeged: 2006. In: Kép, képmás, kultusz,65-69p. (tanulmány)
Egyházmegye/szerzetesrend: ferences rend -Szeged-Csanád
Tárgyszó, szakterület: szentkultusz; műtárgyak
Megj.: Szerkesztette: Barna Gábor.

Szilárdfy Zoltán: A Szűz Mária római ikonjának fényében Délvidék legismertebb búcsújáróhelye és kegyképe a tekijai Havi Boldogasszony
In: Bácsország, 2009. 49. szám, 73-79p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Belgrádi érsekség[?]
Tárgyszó, szakterület: szentkultusz; műtárgyak; ikonográfia; helytörténet

Szilárdfy Zoltán: A templom berendezési- és megőrzendő tárgyai
Földeák: 2007. In: A Szentkirályok tisztelete a 150 éves földeáki templomban, 18-20p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; szakrális művészet
Megj.: Szerkesztette: Tóth Ferenc

Szilárdfy Zoltán: Ami még hiányzik Szent Imre ikonográfiájából, különös tekintettel szülővárosára és a Székesfehérvári Egyházmegyére
Székesfehérvár: 2007. In: Szent Imre 1000 éve, 218-243p. (tanulmány)
Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár
Tárgyszó, szakterület :ikonográfia; helytörténet
Megj.: Tanulmányok Szent Imre tiszteletére, születésének ezredik évfordulója alkalmából. A Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum kiadványai 1.
Szerkesztette: Kerny Terézia

Szilárdfy Zoltán: Amorf igazgyöngy – Mária egy augsburgi házioltárkán az MNM ősállományából
In: Folia Historica, XXII. évf., 2004. 79-87p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: szentkultusz

Szilárdfy Zoltán: Augsburgi rézmetszők magyar vonatkozású szentképgrafikái
Budapest: In: Miscellanea Ecclesiae Strigoniensis II., 2004. 50-67p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: művész; szakrális művészet

Szilárdfy Zoltán: Ádám és Éva barokk kultuszának és ikonográfiájának nyomai Magyarországon
Budapest: 2005. In: Tanulmányok Rózsa György tiszteletére, 33-38p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia
Megj.: Szerkesztette: Basics Beatrix

Szilárdfy Zoltán: Árpádházi Szent Erzsébet üvegablakának ikonográfiája
Budapest: 2009. In: Toronyzene. Átlók, Új átlók. Reneszánsz., 32-33p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; szentkultusz
Megj.: Szerkesztette: Kárpáti Kamill

Szilárdfy Zoltán: Barokk ikonográfiai típusok Szent Ferenc rendjének művészetében
Piliscsaba-Budapest: 2005. In: A ferences lelkiség hatása az újkori Európa történetére és kultúrájára 2, 891-935p. (tanulmány)
Egyházmegye/szerzetesrend: ferences rend
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia
Megj.: Szerkesztette: Őze Sándor, Medgyesy-Smikli Norbert

Szilárdfy Zoltán: Beato Fra Angelico ikonográfiája
Piliscsaba-Budapest-Vasvár: 2007. In: A Domonkos Rend Magyarországon, 311-318p. (tanulmány)
Egyházmegye/szerzetesrend: domonkos rend
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; szentkultusz
Megj.: Szerkesztette: Illés Pál Attila, Zágorhidi Czigány Balázs

Szilárdfy Zoltán: Die Ikonographie des Heiligen Prinzen Emmerich in Székesfehérvár im 18. und 19. Jahrhundert
In: Ars Decorativa, 2007. 25.szám, 13-22p. (tanulmány)
Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; szentkultusz

Szilárdfy Zoltán: Egy allegorikus képtípus metamorfózisa az Ecclesiától a Fidesen át a Religióig
Budapest: 2002. In: Művészettörténeti tanulmányok Sinkó Katalin köszöntésére, 87-90p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia
Megj.: Szerkesztette: Király Erzsébet. Annales de la Galerie Nationale Hongroise – A Magyar Nemzeti Galéria Évkönyve 1997-2001

Szilárdfy Zoltán: Egy képtípus alakulása a „Szentek egysége” szolgálatában
Szeged: 2007. In: Arra születtünk…, 77-92p. (tanulmány)
Egyházmegye/szerzetesrend: Szeged-Csanád
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; szentkultusz
Megj.: 75 éves a szegedi szeminárium. Szerkesztette: Zsódi Viktor és Thorday Attila

Szilárdfy Zoltán: Egy különleges festmény II. János Pál pápa mennyei születésnapjára
In: Szem. A székesfehérvári Egyházmegye Magazinja, III. évf., 2006. 1. szám, 13p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: műtárgyak

Szilárdfy Zoltán: Egy posztbiedermeier honleány hagyatékának tükrében – Dr. Osztroluczky Zsuzsanna 75. születésnapjára
In: Irodalomismeret, XVIII. évf., 2007. 2. szám, 14-23p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: történelem, magyar

Szilárdfy Zoltán: Egy pozsonyi votívkép a Dóm kegyszobráról
Szeged:2010. In: Olvasó, 189-195p. (tanulmány)
Egyházmegye/szerzetesrend: Pozsonyi főegyházmegye
Tárgyszó, szakterület: néprajz; műtárgyak
Megj.: Tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére. Szerkesztette: Mód László, Simon András

Szilárdfy Zoltán: Eigenstandige Typen in der barocken Ikonographie ungarischen Heilige
Esztergom: Keresztény Múzeum, 2001. 43p. ff, színes. (katalógus)
Intézmény: Keresztény Múzeum
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; ikon

Szilárdfy Zoltán: Jézus pere
In: Arrabona, 2009. 47. szám, 151-168p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia

Szilárdfy Zoltán – Gromon Andrásné: Kápolnák könyve, Pilisvörösvár – Buch der Kapellen, Werischwar
Pilisvörösvár: 2003. 118p. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár
Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; helytörténet

Szilárdfy Zoltán: Krisztus hitelesnek tartott profilja a művészetben
In: Mediterrán világ. Kulturális folyóirat, 2007. 3. szám, 207-221p. (folyóirat)
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia

Szilárdfy Zoltán: Kultusztörténeti adalékok a katekumenek vérkeresztségéhez
In: Praeconia, IV évf., 2009. 1-2. szám, 46-50p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: szentkultusz

Szilárdfy Zoltán: Lelkiségtörténeti motivációk a két Althann művészeti hagyatékában
Vác: 2010. 22p. ff. színes. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Vác
Tárgyszó, szakterület: művész; ikonográfia
Megj.: Vácegyházmegye múltjából. Kiadja: Váci Székesegyházi Kincstár és Egyházmegyei Gyűjtemény

Szilárdfy Zoltán: Martyr candidatus – Római Szent Pongrác ikonográfiájához
In: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 2005. 17. szám, 165-179p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia

Szilárdfy Zoltán: Mária Terézia eucharisztia-kultuszának emlékei Magyarországon
Budapest: METEM, 2006. 40p. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar

Szilárdfy Zoltán: Mária-kegyképek a Székesfehérvári Egyházmegyében
Budapest: Mikes Kiadó, 2006. In: Memoriae Tradere, 537-557p. (tanulmány)
Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár
Tárgyszó, szakterület:szentkultusz
Megj.: Tanulmányok és írások Török József hatvanadikszületésnapjára. Szerkesztette: Füzes Ádám, Legeza László.

Szilárdfy Zoltán: Meditációs képek a budavári klarisszák hagyatékából
In: Tanulmányok Budapest Múltjából, XXXI. évf., 2003. 271-287p. (tanulmány)
Egyházmegye/szerzetesrend: klarisszák
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia

Szilárdfy Zoltán: Michelangelotól Mária Teréziáig – Angyali Üdvözlet Kalocsa érseki kápolnájában
Budapest: 2008. In: Rokay Zoltán köszöntése hatvanadik születésnapjára, 49-55p. (tanulmány)
Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa
Tárgyszó, szakterület: műtárgyak

Szilárdfy Zoltán: Pestis-kompozíció a szepesszombati Szent György-főoltároromzatán
In: Acta Historiae Artium, 2003. 44. szám, 109-111p. (tanulmány)
Egyházmegye/szerzetesrend: Szepesi egyházmegye
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia

Szilárdfy Zoltán: Prohászka művészetszemlélete
Székesfehérvár-Budapest: 2006. In: Prohászka Ottokár, 265-272p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: művészetelmélet
Megj.: Püspök az emberért. Szerkesztette: Mózessy Gergely

Szilárdfy Zoltán: Ritkaságok a szeged-alsóvárosi ferences gyűjteményben
Szeged: 2006. In: Szemelvények a szeged-alsóvárosi ferencesek ötszáz éves történetéből, 99-109p. (tanulmány)
Egyházmegye/szerzetesrend: ferencesrend
Tárgyszó, szakterület: műtárgyak
Megj.: Szerkesztette: Kiss István Didák OFM, Vass Erika.

Szilárdfy Zoltán: Ritkaságok a szeged-alsóvárosi ferences gyűjteményben
Szeged: 2007. In: Szemelvények a szeged-alsóvárosi ferencesek ötszáz éves történetéből, 99-107p. (tanulmány)
Egyházmegye/szerzetesrend: ferences rend
Tárgyszó, szakterület: műtárgyak
Megj.: A 2003 december 8-án rendezett konferencia előadásai. Szerkesztette: Kiss István Didák OFM, Vass Erika.

Szilárdfy Zoltán: Rózsás gyermek Jézus, a szeretet köteléke
Veszprém: 2006. In: Lélek és Élet, 22-25p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia
Megj.: Ünnepi kötet S. Laczkovits Emőke tiszteletére. Szerkesztette: Selmeci Kovács Attila.

Szilárdfy Zoltán: Sajátos típusok a magyar szentek barokk-kori ikonográfiájában
Budapest: 2006. In: „Hol vagy, István király?”, 201-213p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; szentkultusz; egyháztörténelem, magyar
Megj.: A Szent István-hagyomány évszázadai. Szerkesztette: Bene Sándor.

Szilárdfy Zoltán: Sajátos típusok Árpádházi Szent Erzsébet barokk ikonográfiájához
Budapest: 2009. In: Omnis creatura significans, 193-198p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia
Megj.:Tanulmányok Prokopp Mária 70. születésnapjára. Szerkesztette: Kerny Terézia, Tüskés Anna

Szilárdfy Zoltán: Szakrális művészeti értékek Bálint Sándor gyűjteményében
Szeged: 2004. In: „A legszögedibb szögedi”, 35-57p. (tanulmány)
Egyházmegye/szerzetesrend: Szeged-Csanád
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; néprajz
Megj.: Emlékkiállítás Bálint Sándor születésének 100. évfordulóján. Rendezte N. Szabó Magdolna.

Szilárdfy Zoltán: Szent Bernát és a Szűzanya Gottfried Berhard Gözművészetében
Piliscsaba: 2009. In: A ciszterci rend Magyarországon és Közép-Európában, 218-224p. (tanulmány)
Egyházmegye/szerzetesrend: ciszterci rend
Tárgyszó, szakterület: művész
Megj.: Szerkesztette: Guitman Barnabás

Szilárdfy Zoltán: Szent István király lelkiségének motívumai az első évezred fordulóján
Budapest: 2005. In: Idő és emlékezet, 19-26p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: szentkultusz; történelem, magyar
Megj.: Tanulmányok az időről az ezredfordulón. Szerkesztette: Barna Gábor.

Szilárdfy Zoltán: Szó és kép – Az archaikus szent szövegek tükröződése az ikonográfiában
Budapest: 2001. In: „Nyisd meg Uram, szent ajtódat…”,267-288p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; néprajz
Megj.: Köszöntő kötet Erdélyi Zsuzsanna 80. születésnapjára. Szerkesztette:Barna Gábor.

Szilárdfy Zoltán: Újabb adatok Kalazanci Szent József ikonográfiájához
Piliscsaba: 2010. In: A piarista rend Magyarországon, 591-613p. (tanulmánykötet)
Egyházmegye/szerzetesrend: piarista rend
Intézmény: PPKE Bölcsészettudományi Kar
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; életrajz; rendtörténet
Megj.: Művelődéstörténeti Műhely. Rendtörténeti konferenciák 6. Szerkesztette: Forgó András

Szilárdfy Zoltán: Ünnep, jubileum, évforduló gyűjteményem szentképein
Piliscsaba: 2010. In: Rítus és ünnep, 108-116p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: műtárgyak
Megj.: Szerkesztette: Barna Gábor, Gyöngyössy Orsolya

Szilárdfy Zoltán: „Vita, dulcedo et spes nostra salve” – Köszöntő Mozart és Hermannus Contractus fényében
Budapest: 2008. In: Psallite sapienter, 481-484p. (tanulmány)
Megj.: Festschrift zum 80. Geburtsag von Georg Béres. A 80 éves Béres György köszöntése. Szerkesztette: Verbényi István.

Szilárdfy Zoltán: Zsidóáldozatok – Kultusztörténet – ikonográfia
Budapest: 2010. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia

Szollár Vera: Megidézett szakrális emlékek – Budapest templomai III. kerület
In: Örökségvédelem, VII. évf., 2003. szeptember-október 9-10.szám, 26p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom
Tárgyszó, szakterület: épület; recenzió

Szó és kép – A művészi kifejezés szemiotikája és ikonográfiája. Tanulmányok
szerk.: Kiss Attila Attila, Szőnyi György Endre.
Szeged: JATEPress, 2003. 404p. ff. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia
Megj.: Ikonológia és műértelmezés 9.

Szögi László: A Gyulafehérvári Érseki Levéltár és az Erdélyi Katolikus Státus Levéltára I. 1429-2000 – Repertórium
Gyulafehérvár-Budapest: ELTE Egyetemi Levéltár-Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség, 2006. 350p. színes. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Gyulafehérvár
Intézmény: Gyulafehérvári Érseki Levéltár
Tárgyszó, szakterület: levéltár
Megj.: Erdélyi római katolikus levéltárak 1.

Szőke Balázs: Észrevételek a pesti belvárosi plébániatemplom gótikus boltozataival és késő gótikus bővítésével kapcsolatban
In: Műemlékvédelem, 2010. 6. szám, 383-390p. (folyóirat)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom
Tárgyszó, szakterület: műemlék; épület

Szőke Béla Miklós: Urbs paludarum – Mosapurc
In: Múzeumcafé, 2. évf., 2008. február 1. szám, 34-36p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar; régészet

Szőllősi Réka: Az Édenkert növényi szimbolikájának értelmezése középkori ábrázolások tükrében
In: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok. Regnum, 2003. 3-4. szám, 5-41p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: szentkultusz; szakrális művészet

Takács Imre: István király és a művészet
In: Vigilia, 75. évf., 2010.augusztus 8. szám, 576-581p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar

Takács Karolina: Digitalizálás a Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtárban
Szeged: 2007. (kézirat)
Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa
Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Kalocsa
Tárgyszó, szakterület: könyvtár

Találkozás Erdélyi Tiborral és szobraival
In: A Lélek Szava, XXXIV. évf.,2010. 4. szám, 33p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: művész

Tamási Judit dr.: A nemzetmegtartó szerep
In: Örökség, 2010. 11. szám,5-7p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Gyulafehérvár
Megj.: Az Erdély ezeréves püspöksége konferencia megnyitó beszéde. Elhangzott 2010.október 11-én.

Tatai Mária: A nyitottság minősége I. – Változások a szakrális tér és a természet kapcsolatában
In: Utóirat. Post scriptum, 2008. 6. 47. szám,27-31p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: építészet

Telesko, Werner: Einführung in die Ikonographie der barocken Kunst
Wien-Köln-Weimar: Böhlau, 2005. 286p. ff. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia

Terdik Szilveszter: A gyergyószentmiklósi könnyező ikonról
In: Görögkatolikus Szemle, 2009. február 6p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Görögkatolikus Egyház
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia
Megj.: Az ikon Gyergyószentmiklóson a volt görögkatolikus, jelenleg ortodox templomban található.

Terdik Szilveszter: A nyíregyházi Görögkatolikus Egyházművészeti Gyűjtemény emlékei
In: Görögkatolikus Szemle, 2010. június 4p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Görögkatolikus Egyház
Tárgyszó, szakterület:muzeális gyűjtemények; műtárgyak

Terdik Szilveszter: A templom művészete vagy a művészet temploma – Az 1908-as egyházművészeti kiállítás recepciója
In: Pannonhalmi Szemle, 12. évf., 2004. 4. szám, 95-110p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet

Terdik Szilveszter: Bronzikonok reneszánsza – Ruzsa György: Bronzba zárt áhitat (Az orosz fémikonok művészete és teológiája)
In: Pannonhalmi Szemle, XVIII. évf., 2010. 2. szám, 101-103p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; szakrális művészet

Terdik Szilveszter: Görögkatolikus Örökség Kutatás
In: Görögkatolikus Szemle, 2010. február 6p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend:Hajdúdorog – Görögkatolikus Egyház
Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; szakrális művészet

Terdik Szilveszter: Görögkatolikus Örökség Kutatás
In: Görögkatolikus Szemle, XXI. évf., 2010. augusztus 8. szám, 4p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Görögkatolikus Egyház
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; műtárgyak

Terdik Szilveszter: Hagyományok metszéspontjában – Magyarországi görögkatolikus templomok a 20. században
In: Utóirat. Post scriptum, 2008. 647. szám, 5-8p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Görögkatolikus Egyház
Tárgyszó, szakterület: építészet

Terdik Szilveszter: „Unus Dominus, una fides, unum baptisma” (Ef 4,1) – A velencei keresztelőkápolnáról
In: Pannonhalmi Szemle, X. évf., 2002. 2.szám, 119-134p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: épület; szakrális művészet

Tiffon, Vincent: A hangfelvétel interpretációja és az interpretációk hangfelvételei: mediológiai megközelítés
In: Pannonhalmi Szemle, XIV. évf., 2006. 2. szám, 56-75p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: médiagyűjtemény

Tillmann, J. A.: „Valami van a fényben” – Burke és Turell, avagy a fennséges a mai művészetben
In: Pannonhalmi Szemle, XVI. évf., 2008. 4.szám, 41-47p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: kortárs művészet; esztétika
Megj.: A szakralitás kérdése.

Toldi Éva: Az alkotás – új teremtés – Kiállítások Tihanyban
In: Új Ember, 2010. május 2. 16p. (hetilap)
Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém – bencés rend
Tárgyszó, szakterület: kiállítás

Toldi Éva: Az egyház értékteremtő erő – Kiállítások a veszprémi Gizella Királyné Múzeumban
In: Új Ember, 2010. május 9. 12p. (hetilap)
Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém
Intézmény: Gizella Királyné Múzeum, Veszprém
Tárgyszó, szakterület: kiállítás

Toldi Éva: Elrejtett rajzos testamentum – Borsos Miklós-kiállítás Veszprémben
In: Új Ember, 2010. június 20. 12p. (hetilap)
Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém
Tárgyszó, szakterület: kiállítás

Toldi Éva: Épül az első Szent Kinga-templom
In: Keresztény Élet, 2010.augusztus 1. 2p. (hetilap)
Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém
Tárgyszó, szakterület: épület

Toldi Éva: Házastárs, anya – példakép – Boldog Gizellára emlékeztek Veszprémben
In: Új Ember, 2010. május 16. 1, 7p. (hetilap)
Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém
Tárgyszó, szakterület: kiállítás

Toldi Éva: Látogatóközpont épül Zircen
In: Keresztény Élet, 2010.december 12. 2p. (hetilap)
Egyházmegye/szerzetesrend: ciszterci rend
Tárgyszó, szakterület: épület; helyreállítás

Toldi Éva: Megújult az egykori hercegprímási villa – Ünnepélyes átadás Balatonfüreden
In: Új Ember, 2010. június 13. 12p. (hetilap)
Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém
Tárgyszó, szakterület: épület; történelem, magyar

Toldi Éva: Munkácsy-kiállítás Veszprémben
In: Keresztény Élet, 2010.július 18. 2p. (hetilap)
Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém
Tárgyszó, szakterület: kiállítás

Toldi Éva: Öt kiállítás a jubileumok jegyében – A veszprémi Gizella Királyné Múzeum reprezentatív tárlatai
In: Új Ember, 2009. május 31. 12p. (hetilap)
Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet

Toldi Éva: Róth Miksa nyomdokain halad
In: Keresztény Élet, 2010.október 10. 5p. (hetilap)
Tárgyszó, szakterület: művész
Megj.: Világiak az egyházban cikksorozat.

Toldi Éva: Székely Krisztus-keresztek Veszprémben
In: Új Ember, 2010.április 25. 12p. (hetilap)
Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet

Toldi Éva: Tárlatok a papság évében – A Gizella Királyné Múzeum gazdag programokkal várja a látogatókat
In: Új Ember, 2010. március 21. 12p. (hetilap)
Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém
Tárgyszó, szakterület: kiállítás

Toldi Éva: Van egy másik világ is – Beszélgetés a nyolcvanéves Udvardi Erzsébettel
In: Új Ember, 2010. január 10. 8p. (hetilap)
Tárgyszó, szakterület: művész; kortárs művészet

Tolnay Imre: Benső tájakon – Marc Chagall-tárlat a Magyar Zsidó Múzeumban
In: Pannonhalmi Szemle, IX. évf., 2001. 3. szám, 133-135p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: kiállítás

Tolnay Imre: Ecsetbe fénylő évszázadok – A francia festészet négy évszázada a Műcsarnokban
In: Pannonhalmi Szemle, XIII. évf., 2005. 1. szám, 126-130p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: kiállítás

Tóth Áron: Piarista építészet-oktatás a 18. századi Magyarországon
In: A piarista rend Magyarországon, 2010. 263-280p. (tanulmánykötet)
Egyházmegye/szerzetesrend: piarista rend
Intézmény: PPKE Bölcsészettudományi Kar
Tárgyszó, szakterület: építészet; rendtörténet
Megj.: Művelődéstörténeti Műhely. RendtörténetiKonferenciák 6.

Tóth Ferenc: Szent ez a hely… – A makói kálváriáról
Budapest: Mikes Kiadó, 2006. In: Memoriae tradere, 567-573p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: szakrális tér
Megj.: Tanulmányok és írások Török József hatvanadik születésnapjára. Szerkesztette: Füzes Ádám és Legeza László

Tóth István György: Könyv és misszionárius a 17. századi Magyarországon és Erdélyben
Budapest: MTA Gazdaság- és Társadalomtörténeti Kutatócsoport,2001. In: Emlékkönyv Berlász Jenő 90. születésnapjára, 419-455p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: könyvkultúra; egyháztörténelem,magyar

Tóth Márta: Egy 17. századi úrihímzéses miseruha restaurálása
In: Magyar Iparművészet, 2008. 4. 56-59p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: műtárgyak
Megj.: Iparművészeti Múzeum

Tóth Sándor: A tisztaság, szegénység és mártíromság képjelei – Kontuly Béla-freskókról a Hermina-kápolnában
In: Új Ember, 2008. március 23-30. 23p. (hetilap)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet

Tóth Sándor: Jónás könyve – Kántor János esztergomi kiállítása
In: Új Ember, 2009. január 4. 16p. (hetilap)
Tárgyszó, szakterület: kiállítás

Tóth Tamás: Budapest, Belvárosi római katolikus templom
In: Örökségvédelem, VI. évf., 2002. május-június 5-6. szám, 24-25p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom
Tárgyszó, szakterület: helyreállítás

Tóth Tamás: Hajdúdorog, görög katolikus székesegyház
In: Örökségvédelem,VI. évf., 2002. május-június 5-6. szám, 28p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: görögkatolikus egyház
Tárgyszó, szakterület: restaurálás; helyreállítás

Török Beáta: Egyházi könyvtárak konferenciája – Beszámoló az Egyházi Könyvtárak Egyesülése 2004. évi közgyűléséről
In: Könyvtári Levelező/lap, 2004. július 12-14p. (periodika)
Intézmény: Egyházi Könyvtárak Egyesülése
Tárgyszó, szakterület: könyvtár

Török Gyöngyi: A magyar szent királyok ábrázolása 1447-ben a bécsi Szent István Dóm bécsújhelyi oltárán
Budapest: Mikes Kiadó, 2006. In: Memoria etradere, 575-592p. (tanulmány)
Intézmény: Stephansdom, Wien
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; szentkultusz; festészet
Megj.: Tanulmányok és írások Török József hatvanadik születésnapjára. Szerkesztette: Füzes Ádám és Legeza László.

Turok Margit: Bibliai találkozások – A Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum kiállítása
In: Múzeumcafé, 2. évf., 2008. augusztus-szept 4. szám,31-33p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár
Intézmény: Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; muzeális gyűjtemények; szakrális művészet

Turok Margit: Egyházi kincsek – Mária Terézia is hímzett miseruhát 1779-ben
In: Múzeumcafé, 2008/2009. december-január 32-33p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: ritkaságok; szakrális művészet

Turok Margit: Érsekek, püspökök hagyatéka – Az egri Érseki Gyűjtemény
In: Múzeumcafé, 4. évf., 2010. február-március 15. szám, 44-45p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Eger
Intézmény: Érseki Gyűjteményi Központ, Eger
Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények; szakrális művészet

Turok Margit: Értékeink nyomában – Egyházi gyűjtemények és kincseik
In: Múzeumcafé, 2007. október 24p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület:muzeális gyűjtemények; szakrális művészet

Turok Margit: Értékeink nyomában – Egyházi javak felügyelete
In: Múzeumcafé, 1. évf., 2007. december 2. szám, 23-24p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar; szakrális művészet

Turok Margit: Értékeink nyomában III. – A Tiszántúli Református Egyházkerület Múzeuma, Sárospatak
In: Múzeumcafé, 2. évf., 2008. február 1. szám, 38p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Református Egyház
Intézmény: Tiszántúli Református Egyházkerület
Tárgyszó, szakterület: intézménytörténet

Turok Margit: Országos Katolikus Gyűjteményi Központ – Értékek nyomában IV.
In: Múzeumcafé, II. évf., 2008. június-július 3. szám, 31p. (periodika)
Intézmény: Országos Katolikus Gyűjteményi Központ
Tárgyszó, szakterület: intézménytörténet

Tüskés Gábor – Knapp Éva: Népi vallásosság Magyarországon a 17-18.században
Budapest: Osiris Kiadó, 2001. 410p. ill. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: néprajz; történelem, magyar;

Urbach Zsuzsa: Mariazell és Magyarország – Egy zarándokhely emlékezete
In: Magyar Múzeumok, 10. évf., 2004. 3. szám, 54-55p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet

Uszpenszkij, L. A.: Az ikon teológiája az ortodox egyházban
ford. Kriza Ágnes.
Budapest: Kairosz Kiadó, 2003. 424p. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: ortodox egyház
Tárgyszó, szakterület: ikon

Utóirat – Post scriptum
2008. 5, 6 46, 47. szám, (periodika)
Tárgyszó, szakterület: kortárs művészet; szakrális művészet; építészet
Megj.: A Régi-új Magyar Építőművészet melléklete. Egyház és építészet -Kortárs reformértelmezések I-II. A MÉSZ, a Magyar Építőművészet folyóirat és a Ráday Könyvesház konferenciája. Károli Gáspár Református Egyetem 2008. október 2-3.

Útmutató az egyházközségi gyűjtemények kezeléséhez
Budapest: Pro Cultura Lutherana, 2009. 61p. ff. színes. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Evangélikus egyház
Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények; műtárgyak; szakrális művészet
Megj.: Szerkesztette: a Magyarországi Evangélikus Egyház Gyűjteményi Tanácsa.

Vadászi Erzsébet – Zombori István: A szegedi püspöki palota – Megjelent apüspökség alapításának 975. és a püspöki palota építésének 75. évfordulójaalkalmából
Szeged: 2005. 96p. ill. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend:Szeged-Csanád
Tárgyszó, szakterület: épület; műemlék

Vajda József – Deák Zoltán: A budavári Nagyboldogasszony templom középkori részletei – A fotogrammetriai felmérés tükrében
In: Örökség, IX. évf.,2005. március 3. szám, 11p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom
Tárgyszó, szakterület: épület; helyreállítás

Vajda László: Egyházmegyei millennium Egerben
In: Magyar Múzeumok, 10. évf., 2004. 3. szám, 53p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Eger
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet

Vajdai Ágnes Viktória: Kápolnát építettünk
In: Magyar Múzeumok, 9. évf., 2003. 4. szám, 41-42p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: múzeumpedagógia

Valter Ilona: Árpád-kori téglatemplomok Nyugat-Dunántúlon
Budapest: METEM, 2004. 330p. ff. színes. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: építészet; szakrális művészet

Valter Ilona: Cikádor – az első ciszterci apátság romkertje Bátaszéken
In: Magyar Múzeumok, 7. évf., 2001. 4. szám, 31-33p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: ciszterci rend
Tárgyszó, szakterület: épület; régészet

Valter Ilona Dr.: Bibliai idézetek az őriszentpéteri római katolikus templom falán
Budapest: Mikes Kiadó, 2006. In: Memoriae tradere,601-619p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: templom; egyháztörténelem, magyar
Megj.: Tanulmányok és írások Török József hatvanadik születésnapjára. Szerkesztette: Füzes Ádám és Legeza László.

Varga Lajos: A szakrális műalkotásról
In: Keresztény Szó, XX. évf., 2009. szeptember 9. szám, 33-34p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet

Varga Lajos: A történeti levéltár és szerepe az egyházmegye életében
In: Kánonjog, XII. évf., 2010. 7-16p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: levéltár

Varga Mátyás: Kereszt-tér – Néna Júlia: Keresztút
In: Pannonhalmi Szemle, XVII. évf., 2009. 1. szám, 97-99p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: műkritika; kortárs művészet

Varga Mátyás: Megtört test és kiontott vér – Robert Besson Lancelot, a Tó lovagja című filmjének teológiai kérdésfelvetései
In: Pannonhalmi Szemle, XVI. évf., 2008. 4. szám, 67-74p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: műkritika; kortárs művészet

Varga Mátyás O.S.B.: Arcus temporum II-VI – 2005-2009 Pannonhalmi művészeti fesztivál. Art festival of Pannonhalma.
Pannonhalma: Pannonhalmi Főapátság, 2010. 27p. ff és színes. (dvd)
Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend
Intézmény: Pannonhalmi Főapátság
Tárgyszó, szakterület: kortárs művészet
Megj.: www.arcustemporum.hu

Vágó Pálné Dr.: Vágó Pál – „A festő-Petőfi” (1853-1928)
Budapest: 2006. 62p. színes. (katalógus)
Tárgyszó, szakterület: művész

Vámos Dominika: Katolikus modern – Rudolf Schwarz (1897-1961) építészeti szemléletéről
In: Utóirat. Post scriptum, 2008. 5. 46. szám, 30-36p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: építészet

Vámosi Katalin: Szent Erzsébet jubileumi év
In: Múzeumcafé, 1. évf., 2007. december 2. szám, 22-23p. (periodika)
Intézmény: Sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény
Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar; szakrális művészet; történelem, magyar

Velenczei Katalin: A székesfehérvári Püspöki Könyvtár 1601 előtti nyomtatványainak katalógusa (BEpAlb Cat)
Budapest: OSZK-Székesfehérvári Püspöki Könyvtár, 2008. 582p. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár
Intézmény: Püspöki Könyvtár, Székesfehérvár
Tárgyszó, szakterület: könyvtári katalógus; régi könyvek; könyvtár

Velenczei Katalin: Humanista könyvritkaságok a Püspöki Könyvtárban
In: Mátyás király és a fehérvári reneszánsz, 2010. 114-125p. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár
Intézmény: Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum
Tárgyszó, szakterület: könyvtártörténet; ritkaságok
Megj.: A 2008. október 18-án elhangzott előadás szövege.

Velladics Márta: A II. József korabeli szerzetesrendi abolíció művészettörténeti vonatkozásai
In: Örökségvédelem, VII. évf., 2003.március-április 3-4. szám, 22-23p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület:művészettörténet; rendtörténet; egyháztörténelem, magyar

Verba Andrea: Bibliai jelképek kézikönyve – Dávid Katalin: A teremtett világ misztériuma
In: Pannonhalmi Szemle, XI. évf., 2003. 3. szám,121-123p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: recenzió

Verba Andrea: Érezni és/vagy látni – Krajcsovics Éva, Várhelyi Tímea és Kohán Ferenc kiállítása
In: Pannonhalmi Szemle, XVI. évf., 2008. 2. szám,135-137p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: kiállítás

Verbényi István: Liturgikus lexikon
szerkesztette.
Budapest: Szent István Társulat – Kairosz Kiadó, 2001. (lexikon)
Tárgyszó, szakterület: lexikon; liturgia

Veress Ferenc: A kolozsvári jezsuita templom építése
In: A magyar jezsuiták küldetése a kezdetektől napjainkig, 2006. 414-423p. (tanulmány)
Egyházmegye/szerzetesrend: jezsuita rend
Intézmény: PPKE Bölcsészettudományi Kar
Tárgyszó, szakterület: rendtörténet; épület
Megj.: Művelődéstörténeti Műhely. Rendtörténeti konferenciák 2.

Veszendő templomaink megmentése – Felhívás
In: Örökségvédelem, VII. évf., 2003. március-április 3-4. szám, 30-31p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: épület; helyreállítás
Megj.: AZ Erdélyi Református Egyházkerület és a Római Katolikus Érsekség, Gyulafehérvár közös felhívása

Veszprém város okmánytára – Pótkötet (1000-1526)
összeáll.: Érszegi Géza, Solymosi László.
Veszprém: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, 2010. 559p. térképmelléklet. (katalógus)
Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém
Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar; levéltár; forráskiadvány
Megj.: A veszprémi egyházmegye múltjából 20.

Villányi László: Fény-források – Krajcsovics Éva festményeihez
In: Pannonhalmi Szemle, XV. évf., 2007. 2. szám, 120-121p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: kiállítás

Vízer Dávid: Mesterségek oktatása – Piarista Szakiskola, Gimnázium és Kollégium Gödöllőn
In: Magyar Iparművészet, 2005. 2. szám, 55-57p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: piarista rend
Tárgyszó, szakterület: intézménytörténet

Vladár Gábor: „Ne csinálj magadnak faragott képet…” – Az ószövetségi képtilalom és a keresztény ikonográfia kezdetei
In: Pannonhalmi Szemle, XI. évf., 2003. 3. szám, 6-19p. (folyóirat)
Tárgyszó, szakterület: biblikus alapok; ikonográfia

Vukoszávlyev Zorán: Hagyomány a kortárs szakrális építészetben
In: Utóirat. Post scriptum, 2008. 6 47. szám, 17-20p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: építészet; kortárs művészet

Vukov Konstantin: Sisa Béla: A Kárpát-medence fatornyai
In: Örökségvédelem, VI. évf., 2002. január-február 1-2. szám, 26-27p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: recenzió

Wehli Tünde: A pesti belvárosi plébániatemplom újabban feltárt és restaurált falképe: a trónoló Mária, ölében a gyermek Jézussal
In: Műemlékvédelem, 2010. 6. szám, 413-417p. (folyóirat)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom
Tárgyszó, szakterület: műemlék; ikonográfia

Wehli Tünde: „A szülei adták őtet az Istennek és asszonyunk Szűz Máriának örökké való szolgálatára” – A margitszigeti dominikánák konventi pecsétje
Budapest: Mikes Kiadó, 2006. In: Memoriae tradere, 621-630p. (tanulmánykötet)
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; egyháztörténelem, magyar; rendtörténet; pecséttan
Megj.: Tanulmányok és írások Török József hatvanadik születésnapjára. Szerkesztette: Füzes Ádám, LegezaLászló.

Wehli Tünde: Remete Szent Antal útja Szent Pálhoz
In: Decus Solitudinis. Pálos évszázadok., 2007. 564-573p. (tanulmány)
Egyházmegye/szerzetesrend: pálos rend
Intézmény: PPKE Bölcsészettudományi Kar
Tárgyszó, szakterület: kódex; rendtörténet
Megj.: Művelődéstörténeti Műhely. Rendtörténeti konferenciák 4/1.

Weiler Árpád: Pécs ókeresztény emlékei
In: Örökség, XI. évf., 2007. január 1. szám, 3-4p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Pécs
Tárgyszó, szakterület: régészet; történelem

wessely: A kő is lélegezni vágyik – A testvérpár tizenöt éve restaurál szakrális szobrokat
In: Új Ember, 2009. december 20-27. 26p. (hetilap)
Tárgyszó, szakterület: restaurálás

Wessely Gábor: Orgonák, harmóniumok határon innen és túl – Kiállítás az Angster-család három évtizedéről
In: Új Ember, 2010. augusztus 15-22.8p. (hetilap)
Tárgyszó, szakterület: kiállítás

Wittinger Zoltán: Hercegszőlős (Horvátország), református templom
In: Örökségvédelem, VI. évf., 2002. május-június 5-6. szám, 28-29p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Református Egyház
Tárgyszó, szakterület: helyreállítás

Z. H. B.: A jelek festője – Czene Márta művészete
In: Új Ember, 2008.október 5. 11p. (hetilap)
Tárgyszó, szakterület: művész

Zalán Tibor: Istenember – emberisten – Morvay László stációja a vajdasági Szenttamáson.
In: Magyar Iparművészet, 2002. 2. szám, 28-29p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Szabadkai egyházmegye
Tárgyszó, szakterület: kortárs művészet; szakrális művészet

Zombori István: A Szeged-Csanádi Püspökség Egyházmegyei Múzeum és Kincstár- Megjelent a püspökség alapításának 975. a püspöki palota és a székesegyház átadásának 75. évfordulója alkalmából
Szeged: 2005. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Szeged-Csanád
Intézmény: Szeged-Csanádi Egyházmegyei Múzeum és Kincstár
Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények

Zombori István: A szegedi Dóm és Trianon
Szeged: Múzeumi Tudományért Alapítvány, 2009. In: Századokat átívelő évtizedek, 203-208p. (tanulmány)
Egyházmegye/szerzetesrend: Szeged-Csanád
Tárgyszó, szakterület: épület; helytörténet; templom; történelem, magyar

Zombori István: A szegedi Szent István-faliszőnyeg története – (1938-2000)
Szeged: Múzeumi Tudományért Alapítvány, 2009. In: Századokat átívelő évtizedek, 213-225p. (tanulmány)
Egyházmegye/szerzetesrend: Szeged-Csanád
Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; szakrális művészet; szentkultusz; textil

Zombori István – Cséfalvay Pál – De Angelis, Maria Antonietta: A Thousand Years of Christianity in Hungarian – Hungariae Christianae Millennium
Budapest: 2001. 410p. ff. színes. (katalógus)
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; egyháztörténelem, magyar
Megj.: Published by the Hungarian Catholic Episcopal Conference. Musea of the Vatican, Vatican City 10 October 2001 – 12 January 2002, Hungarian National Museum February – May 2002.

Zombori István: Egy Mária-szobor „vándorlásai” – Adalékok Szeged XVIII. századi szobraihoz
Szeged: Múzeumi Tudományért Alapítvány, 2009. In: Századokat átívelő évtizedek, 171-175p. (tanulmány)
Egyházmegye/szerzetesrend: Szeged-Csanád
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; szobrászat

Zombori István: Katolikus egyházi gyűjtemények Magyarországon
In: Magyar Iparművészet, 2002. 6. szám, 40-43p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények; szakrális művészet

Zsámbéky Mónika: A domonkos szentek tiszteletének népszerűsítése a szombathelyi rendházban a XVII-XVIII. században
Szeged: SzTE Néprajzi Tanszék, 2001. ff. In: Szenttisztelet, 182-198p. (tanulmány)
Egyházmegye/szerzetesrend: domonkos rend
Intézmény: SzTE Néprajzi Tanszék
Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar; rendtörténet; szakrális művészet

Zsámbéky Mónika: A szombathelyi Szent Márton-templom XVII. századi építéstörténete és berendezései
In: Művészettörténeti Értesítő, 2001.50. szám, 221-268p. (folyóirat)
Egyházmegye/szerzetesrend: Szombathely
Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar; épület; szakrális művészet

Zsámbéky Mónika: Szent Márton kultuszának közép-európai emlékei
Szombathely: 2008. (katalógus)
Egyházmegye/szerzetesrend: Szombathely
Tárgyszó, szakterület: szentkultusz; műtárgyak

Zsille Gábor – Szilárdfy Zoltán: Három arc egy tükörben – Bálint Sándor legkedvesebb szentjei
Budapest: 2007. In: Új Ember Évkönyv, 121-122p. (periodika)
Megj.: Szilárdfy Zoltánnal beszélget Zsille Gábor.

Zsille Gábor: „Isten magyar népének szolgája” – Kuklay Antal élete vallomásai és írásai tükrében
Budapest: Új Ember, 2005. 187p. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Eger
Intézmény: Sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény Könyvtára
Tárgyszó, szakterület: életrajz

Zsille Gábor: Krisztusok egymás közt
In: Új Ember, 2010. szeptember 26. 16p. (hetilap)
Tárgyszó, szakterület: néprajz; szakrális művészet

Zsille Gábor: „Mi a rendje a világnak” – Petrás Mária új kiállítása
In: Új Ember, 2010. május 9. 12p. (hetilap)
Tárgyszó, szakterület: kiállítás