OKGyK-OEMT bibliográfia 2011 – 2020

  100% kreativitás - 1. építészeti nemzeti szalon szerk.: Rockenbauer Zoltán. Budapest: Műcsarnok Nonprofit Kft., 2014. 526p. színes fotó. (könyv) Intézmény: Magyar Művészeti Akadémia Tárgyszó, szakterület: építészet; kortárs művészet Megj.: Kiállítás az utóbbi évtizedek magyarországi építészetéről. 14. századi freskókat tártak fel Felvidéken In: Keresztény Élet, 2020. augusztus 9. 2p. (hír) Tárgyszó, szakterület: helyreállítás; restaurálás; festészet Megj.: Hárskút, Gömör megye 1600 éves Krisztus-kép a római katakombákban In: Keresztény Élet, 2017 . június 25. 2p. (periodika) Intézmény: Szent Domitilla-katakomba Tárgyszó, szakterület: restaurálás; festészet; egyháztörténelem; ikonográfia Megj.: Origo, június 13. A beteg pasa barátra vár - Szeged-Alsóváros színes kolostora In: Új Misszió, 2015. június 18-19p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: ferences rend Intézmény: Alsóvárosi Ferences Látogatóközpont, Szeged Tárgyszó, szakterület: kiállítás; rendtörténet Megj.: A látogatóközpont kincsei. Cetek a Paprika-harangon. A Boldogasszony vendégségében In: Mértékadó, 2018. március 19-25. 9p. (cikk) Egyházmegye/szerzetesrend: Győr Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet; kortárs művészet A festészet - szent öröm In: Múzeumcafé, 9 évf., 2015. 50. szám, 12p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: kiállítás; művész Megj.: Molnár-C. Pál. A hét főbűn - Hieronymus Bosch nyomában Kecskeméten In: Mértékadó, 2018. március 19-25. 4-5p. (cikk) Intézmény: Kecskeméti Katona József Múzeum Cifrapalota Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet; kortárs művészet Megj.: IX. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennálé A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár - rövid története és válogatott könyvritkaságai szerk.: Grócz Zita. Kalocsa: Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár, 2017. 55p. színes. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Kalocsa Tárgyszó, szakterület: könyvtár; intézménytörténet; régi könyvek; ritkaságok A könyvkiadó egri Líceum - Történet és kiadványjegyzék I-II. 1755-1949. szerk.: Mizera Tamás, Nagy Andor, Verók Attila. Eger: Kossuth Kiadó-Eszterházy Károly Egyetem, 2017. 493+458p. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Eger Tárgyszó, szakterület: intézménytörténet; nyomda Megj.: Kulturális örökség A kőből épült templom Krisztus jele In: Keresztény Élet, 2015. március 8. 14p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Győr Tárgyszó, szakterület: szakrális tér Megj.: Sopron Lővérek, Szent Margit templom felszentelése A Magyar Művészeti Akadémia Évkönyve 2012 Szerk.: Cseresnyés Márk . Magyar Művészeti Akadémia, 2013. 139p. ff. fotó. (évkönyv) Intézmény: Magyar Művészeti Akadémia Tárgyszó, szakterület: művész; intézménytörténet Megj.: Beszélgetések: dr. Kucsera Tamás Gergely, Schrammel Imre, Balassa Sándor, Finta József, Zelnik József, Szakonyi Károly, Csáji Attila, Jankovics Marcell, Kernács Gabriella, Simon Károly, Fekete György, Orosz István, Deim Pál, Kő Pál. Dokumentumok: Sára Sándor, Jókay Anna, Kemény Henrik, Berki Viola. In Memoriam: Lugossy Mária, Páll Lajos, Jabokovits Miklós. A megtestesülés misztériuma - Karácsony a művészetben In: Múzeumcafé, 9. évf., 2015. 50. szám, 12p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: kiállítás; művész Megj.: Molnár-C. Pál A nagyváradi püspöki palota felújítása In: Keresztény Élet, 2017. június 25. 2p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Nagyváradi Egyházmegye Tárgyszó, szakterület: helyreállítás; épület Megj.: Delhir.hu, június 14. A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség kincstára és gyűjteményei szerk.: Balla Tünde, Lakatos Attila. Nagyvárad: Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, 2017. 16p. ff. és színes fotók. (ismertető füzet) Egyházmegye/szerzetesrend: Nagyváradi Egyházmegye Tárgyszó, szakterület: intézménytörténet; szakrális művészet; egyháztörténelem, magyar; kiállítás; kincstár; muzeális gyűjtemények A Szent vonzásában - Puskás László görögkatolikus pap, képzőművész életműve In: Keresztény Élet, 2020. december 20-27. 13p. (recenzió) Tárgyszó, szakterület: művész; szakrális művészet; ikon; mozaik; festészet; könyv A szépség útja - mint az evangelizáció és a dialógus kiváló lehetősége In: A Lélek Szava, XXXVIII. évf., 2014. 1. szám, 30-31p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: esztétika Megj.: Részletek a Kultúra Pápai Tanácsa 2006. évi plenáris ülésének záró dokumentumából Adamczyk Bogdan OFMConv: Isten szolgája P. Kelemen Didák élete és tiszteletének kibontakozása Pozsony: Madách Egyesület, 2014. 271p. ff.fotó. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: ferences rend Tárgyszó, szakterület: szentkultusz; életrajz Megj.: Kelemen Didák kultusza p.163-167. (Képek Kelemen Didákról, Szentképek és könyörgések boldoggáavatásáért) Adjuk tovább Isten áldását - Fölújították Szilágy középkori templomát In: Új Ember, 2019. augusztus 25. 6p. (hír) Egyházmegye/szerzetesrend: Pécs Tárgyszó, szakterület: helyreállítás; templom Agonás Szonja: Kiszsolna világszenzációja - A Giotto-másolatról a Magyarság Házában In: Mértékadó, 2017. május 1-7. 8p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: festészet; történelem, magyar; egyháztörténelem; restaurálás Agonás Szonja: Szecessziós plébánia Kőbányán In: Új Ember, 2013. április 21. 2p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom-Budapest Tárgyszó, szakterület: épület; művész Agonás Szonja: Vallás és stílus - Rieger Tibor szobrászművész a keresztény alapokon álló művészetről In: Új Ember, 2016. december 18. 9p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művész; díj; szakrális művészet Ajkay Alinka: Nepomuki Szent János tisztelete a XVII-XVIII. században Budapest: Szent István Társulat, 2019. In: Keresztény megújulási mozgalmak (1500-1800), 85-90p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: szentkultusz; kultusztörténet; könyv Alcsúti Kápolna - 2011. június 05. - Vitézavatás Alcsútdobozon In: Vitézek Hírmondója, VIII. évf., 2011. 1. szám, 2p. (folyóirat) Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár Tárgyszó, szakterület: épület Aquincum és Tiszazug az év múzeuma, Pannonhalmáé az év kiállítása In: Múzeumcafé, 7. évf., 2013. 35. szám, 7p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend Intézmény: Pannonhalmi Főapátság Tárgyszó, szakterület: kiállítás Ars Sacra Fesztivál - 2012. szeptember 15-23. In: A Lélek Szava, 2012. 4. szám, 32-33p. (periodika) Intézmény: Ars Sacra Alapítvány Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; kiállítás; kortárs művészet Ars Sacra Fesztivál In: Új Város, XXV. évf., 2013. szeptember 9. szám, 26p. (periodika) Intézmény: Ars Sacra Alapítvány Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet Ars Sacra kiállítás In: Keresztény Élet, 2015. április 19. 1p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet Megj.: Ars Sacra Debreceniensis Az első 300 év Magyarországon és Európában - A Domonkos-rend a középkorban szerk.: Csurgai Horváth József. Székesfehérvár: Alba Civitas Történeti Alapítvány, 2017. 255p. színes fotók. (tanulmánykötet) Egyházmegye/szerzetesrend: domonkos rend Tárgyszó, szakterület: rendtörténet; történelem, magyar; oklevelek; pecséttan; szentkultusz; kódex Az esztergomi bazilika szerk.: Beke Margit. Strasbuorg: Editions du Signe, 2011. 192p. színes. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Tárgyszó, szakterület: épület; szakrális tér; egyháztörténelem, magyar Az esztergomi kórház legidősebb páciense In: Új Ember, 2016. június 5.12p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom-Budapest Intézmény: Keresztény Múzeum Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; restaurálás; szakrális művészet Megj.: A XV. századi alistáli Madonnaszobor CT-vizsgálata. Az ötvösművészet az építőművészet társművészete - Konferencia 2013 Főszerk.: Katona Katalin. Budapest: 2013. 79p. színes. (tanulmánykötet) Tárgyszó, szakterület: kortárs művészet Á. P.: Egy elfeledett mester - Százötven éve született Tóth István szobrászművész In: Új Ember, 2011. október 30. 12p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: művész Ács József: Kőbe faragott teológia In: Új Ember, 2011. szeptember 18.11p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet Ásványi Ilona: Egy ökumenikus szellemiségű szakmai szervezet: az Egyházi Könyvtárak Egyesülése Eger: Egri Lokálpatrióta Egylet, 2018. In: A szükséges dolgokban legyen egység, a kétesekben szabadság, mindenben pedig szeretet, 9-20p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: intézménytörténet; könyvtár Átadták a megújult Bibliamúzeumot In: Magyar Iparművészet, új folyam 24. évf., 2017. március 1. szám, 59p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Református Egyház Intézmény: Bibliamúzeum Tárgyszó, szakterület: kiállítás; Biblia Áts József: A megelevenedett Írás - Az örmény kódexek miniatúráin ábrázolt bibliai történetek In: Praeconia, VI. évf., 2011. 2. szám, 72-79p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: könyvtár; kódex b. l.: Hit, kultúra, emberség - Evangelizáció a kegyhelyeken - Antonio Maria Veglió érsek a zarándoklelkiségről In: Új Ember, 2011. június 12. 6p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: kulturális antropológia; néprajz; egyháztörténelem, magyar B. Tóth Klára: Átfestett ikonok - Kelemen Károly kiállítása az Ernst Múzeumban In: Vigilia, 77. évf., 2012. szeptember 719-720p. (folyóirat) Intézmény: Ernst Múzeum Tárgyszó, szakterület: kiállítás; kortárs művészet Babarczy Veronika: Csillagos éjszaka - Vincent van Gogh (1853-1891) In: A Szív, 2014. június 66-67p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: műtárgyak Megj.: Vincent van Gogh: Csillagos éjszaka Bacsó Béla: Dürer - Az antikvitás esztétikai átvétele In: Vigilia, 80. évf., 2015. április 4. szám, 280-286p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művész; esztétika Bagdán Zsuzsanna: Borsos Miklós világa In: Mértékadó, 2014. március-április 31-6. 4-5p. (cikk) Egyházmegye/szerzetesrend: Reformátu sEgyház Intézmény: Bibliamúzeum Tárgyszó, szakterület: művész; kiállítás; kortárs művészet Baglyas Erika - Csordás Zoltán - Láng Eszter - Szüts Miklós - Varga Ferenc- Váli Dezső: A Vigilia körkérdése művészet és szakralitás kapcsolatáról - Nem fizikai helyek; Alkotói vallomás; Az ismeretlen Isten nyomában; Szakrális hétköznapok; Imádságban született mű; Élem és vallom In: Vigilia, 78. évf., 2013. május 5. szám, 366-378p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet Bajnok Lívia: "Az ország legmodernebb falusi temploma" - Hatvan éve szentelték fel a taksonyi új katolikus templomot In: Keresztény Élet, 2018. október 21. 10p. (cikk) Egyházmegye/szerzetesrend: Vác Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; templom; építészet; művészettörténet Bakay Kornél: Somogyvár, Szent Egyed monostor Budapest: Magyar Nemzeti Galéria, 2011. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Kaposvári Egyházmegye Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar; épület; rendtörténet Bakonyvári M. Ágnes: Az egyházi mecenatúra szerepe a kortárs magyar ötvösművészetben Budapest: Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége, 2012. In: A kortárs magyar ötvösművészet helyzete napjainkban,(tanulmány) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; kortárs művészet Balanyi Károly: Kalmárné Horóczi Margit festőművész - "Virág voltam gyökérlettem" Kecskemét: Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ, 2013. 88p. színes. (könyv) Tárgyszó, szakterület: művész; kortárs művészet Balázsik Tamás: Bambergtől Nyirádig ...? - Újabb adatok a késő román kori épületplasztika témaköréhez In: Műemlékvédelem, LVIII. évf., 2014. 4.szám, 233-243p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: építészet; szakrális tér Balla Gabriella: Egy üvegfestő belső monológja - Bráda Tibor üvegfestészete In: Magyar Iparművészet, 2015. 2. szám, 45-46p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művész; kortárs művészet; könyv Balla Tünde: Ásatások Erdélyben, a szentjobbi zarándokhelyen In: Új Ember, 2016. augusztus 14. 6p. (periodika) Tárgyszó, szakterület:helyreállítás; történelem, magyar; műemlék Baranyai Béla: Ahol a látható és a láthatatlan összeér - A középkori szerzetesség és az építészet kapcsolatáról In: Új Ember, 2015. január 11. 9p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: építészet; szakrális művészet; művészetelmélet Baranyai Béla: Az egyházi műveltség nyilvános tere In: Új Ember, 2015. augusztus 23. 8p. (periodika) Intézmény: Egyházi Könyvtárak Egyesülése Tárgyszó, szakterület: könyvtár Baranyai Béla: Átadták a Fraknói Vilmos-díjakat In: Új Ember, 2016.december 18. 1, 9p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: díj Megj.:Díjazottak: Szabó Irén etnográfus, gyűjteményvezető; Tusor Péter a PPKE docense, az MTA doktora; Pálos Frigyes katolikus pap,művészettörténész. Baranyai Béla: Egy szemlélő meditációja az építészetről In: Mértékadó, 2014. október 20-26. 6-7p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: építészet; szakrális művészet; művészetelmélet Baranyai Béla: Kincsek - elérhető közelségben - Szakmai napot tartott az Egyházi Könyvtárak Egyesülése In: Új Ember, 2016. március 13. 2p. (periodika) Intézmény: Egyházi Könyvtárak Egyesülése Tárgyszó, szakterület: könyvtár; kódex; könyvtörténet; régi könyvek Baranyai Béla: Megáldották a visegrádi templom felújított egykori oltárképét In: Új Ember, 2018. november 11. 3p. (hír) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom-Budapest Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; restaurálás; festészet Baranyai Béla: Megmarad majd korunk üzeneteként - Interjú László Dániel festőművésszel In: Új Ember, 2015. április 5-12. 24p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művész; szakrális művészet Baranyai Béla: Megújult az Egyetemi templom In: Új Ember, 2020.szeptember 20. 1, 5p. (beszámoló) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom-Budapest Tárgyszó, szakterület: helyreállítás; szakrális tér; templom Baranyai Béla: Templommegáldás és születésnapi búcsú In: Új Ember, 2017.október 1. 5p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom-Budapest Tárgyszó, szakterület: templom; szakrális tér; kortárs művészet Megj.: Budapest-Vizafogó, Tuours-i Szent Márton és Flüei Szent Miklós templom Bardoly István: Adalékok a nyírbátori Krucsay-oltár 1954-1955. évi restaurálásához In: Műemlékvédelem, LVI. évf., 2012. 3. szám, 137-139p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Tárgyszó, szakterület: restaurálás Bardoly István: "Avagy nem méltók köszönetre azok, kik a régi szépet újraéltetik?" - az egri minorita templom helyreállítás-története 1909-1943 -utóhanggal In: Műemlékvédelem, LVII. évf., 2013. 5. szám, 322-333p. (folyóirat) Egyházmegye/szerzetesrend: Eger Tárgyszó, szakterület:szakrális tér; helyreállítás Bardoly István: "Itt volt e a prépostság?" - Adalékok az ercsi monostor történetéhez In: Műemlékvédelem, LV. évf., 2011. 3. szám, 207-213p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar; rendtörténet Barna Gábor: A kiskunsági Mária-szobrok eredetéről Szeged: MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, 2015. In: Tanulmányok a 18-20. századi Kunszentmárton vallási életéről, 138-146p. (tanulmánykötet) Tárgyszó, szakterület: népi vallásosság; szobrászat Barna Gábor: A plébánia könyvtára - kincseink Szeged: MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, 2015. In: Tanulmányok a 18-20. századi Kunszentmárton vallási életéről, 183-195p. (tanulmánykötet) Tárgyszó, szakterület: könyvtár; egyháztörténelem, magyar Barna Gábor: Az Élő Rózsafüzér társulata - Imádság és imaközösség a 19-21.századi vallási kultúrában Budapest: Szent István Társulat, 2011. 468p. ff. színes. (könyv) Intézmény: Gál Ferenc Hittudományi Főiskola, Szeged Tárgyszó, szakterület: kulturális antropológia; néprajz Megj.:A Bálint Sándor Valláskutató Intézet könyvtára 2. Sorozatszerkesztő: Barna Gábor és Odrobina László. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár 29. Sorozatszerkesztő: Barna Gábor. Barna Gábor: Díszített oltárok - A templomdíszítés vázlatkönyve. A theatrum sacrum kulisszái Szeged: MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, 2015. In: Tanulmányok a 18-20. századi Kunszentmárton vallási életéről, 107-115p. (tanulmánykötet) Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; népi vallásosság Barna Gábor: Kegykép-koronázások a 17-18. században - és utána Budapest: MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, 2016. ff. In: Egyház és reprezentáció a régi Magyarországon, 25-44.p. (tanulmánykötet) Intézmény: MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport Tárgyszó, szakterület: népi vallásosság; egyháztörténelem, magyar; kultusztörténet; Megj.: Pázmány Irodalmi Műhely. Lelkiségtörténeti tanulmányok. Szerkesztette: Báthory Orsolya, Kónya Franciska. Barsi Balázs: A keresztkút - Bevezetés a templom misztériumába VI. In: Új Ember, 2011. január 2. 2p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet Bartos György: A pázmándi Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása plébániatemplom építéstörténeti kutatásának eredményeiről In: Műemlékvédelem, LXIII. évf., 2019. 5-6. szám, 251-271p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; templom; helyreállítás; műemlék Bartók Zsófia Ágnes: A reformáció előtti magyar nyelvű szövegek használói Veszprém: Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár, 2018. In: Folyamatosság és változás. Egyházszervezet és hitélet a veszprémi püspökség területén a 16-17. században, 255-268p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: könyvkultúra Bartók Zsófia Ágnes: Az Érdy-kódex célközönsége - Nyelvemlékkódex a nyomtatásos terjesztés küszöbén Veszprém: Veszprémi Főegyházmegye, 2015. In: Szerzetesrendek a Veszprémi Egyházmegyében, 233-248p. (tanulmánykötet) Tárgyszó, szakterület: kódex; könyvtörténet Bán Izabella: Egyházi és világi reprezentáció megjelenése a társulati imakönyvekben Budapest: MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, 2016. In: Egyház és reprezentáció a régi Magyarországon,17-24p. (tanulmánykötet) Intézmény: MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport Tárgyszó, szakterület: könyv; egyháztörténelem, magyar Megj.: Pázmány Irodalmi Műhely. Lelkiségtörténeti tanulmányok 12. Szerkesztette: Báthory Orsolya, Kónya Franciska. Bánsághy Nóra: Verssorokra hangolva In: A Szív, 2012. április 60-61p. (folyóirat) Intézmény: Magyar Nemzeti Galéria Tárgyszó, szakterület: kiállítás Megj.: Hősök, királyok, szentek. A magyar történelem képei és emlékei c. kiállítás. Báta 1015-2015 - Egy ezeréves település múltja és jelene írásban és képekben Báta: Báta Község Önkormányzata, 2015. 365p. ff. és színes. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Pécs Tárgyszó, szakterület: helytörténet; történelem, magyar Bede-Fazekas Janka: A máriaremetei Kisboldogasszony-bazilika új arca In: Műemlékvédelem, LVIII. évf., 2014. 3. szám, 194-203p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; műemlék; helytörténet Beke Margit: Szakrális hordócskák, mint püspökszentelési insigniák Budapest: Szent István Társulat, 2011. In: Miscellanea Ecclesiae Strigoniensis V., 45-74p. (tanulmánykötet) Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; ikonográfia; iparművészet Bemutatkozik Sári Gabriella szociális testvér, restaurátor In: A Lélek Szava, 2013. 1. szám, 26-28p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: művész Benczik Gyula - Zágorhidi Czigány Balázs: Szent Benedek-templom a határvidéken - Az egykori Vas vármegyei Felsőszentbenedek templomának korai története ff. fotó, illusztráció. In: Collectanea Sancti Martini VII.,2019. 47-65p. (közlemény) Tárgyszó, szakterület: templom; történelem,magyar Benke Attila: A határtalanság határai - Kölcsönkapcsolatok a Nyugat és a Távol-Kelet filmjei között In: Pannonhalmi Szemle, XXI. évf., 2013. 4.szám, 80-94p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: média; film Benke Zsuzsa: Lelki zarándokúton - Állandó kiállítás nyílt Prokop Péter festményeiből Kalocsán In: Mértékadó, 2018. július 16. 5p. (cikk) Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa Intézmény: Astriceum Érseki Múzeum Tárgyszó, szakterület: kiállítás; festészet; szakrális művészet Benvin Sebastian Madassery SVD: Égi barátom - Ötvenéves lenne Ozsvári Csaba In: Új Ember, 2013. július 21. 13p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: művész Berényi Marianna: Esterházy, Rákóczi és a remeték: a hang és a némaság viszonya - Funkciók halmozása a majki kolostorban In: Múzeumcafé, 2016. március 51. szám, 166-185p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar; helyreállítás; rendtörténet; szakrális tér Berényi Marianna: Ezer év kultúrájának lenyomatai Szent Márton hegyén - A Pannonhalmi Bencés Főapátság a 21. században In: Múzeumcafé, 7. évf.,2013. 36. szám, 76-83p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend Intézmény: Pannonhalmi Főapátság Tárgyszó, szakterület: kiállítás; muzeális gyűjtemények; Bertáné Pintér Katalin: Megmenekült a nagyböjti lepel In: Keresztény Élet, 2012. március 4. 14p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; restaurálás Bertáné Pintér Katalin: Ne féljetek! - Fölszentelték a Szent II. János Pál pápa tiszteletére épült templomot Pátyon In: Új Ember, 2019. május 5. 6p. (cikk) Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár Tárgyszó, szakterület: templom; szakrális tér Beszeda Róbert: Pénzverés Erdélyben és Magyarországon - Négy kötetben Erdély történeti vázlatával 1542-1849. Budapest: 2011-2015. 220, 175,336; 310p. ill. (katalógus) Tárgyszó, szakterület: numizmatika; történelem, magyar Megj.: Numizmatikai katalógus. Betegápoló Irgalmasrend: Felavatták Rieger Tibor a koronázási palástot ábrázoló szobrát In: Új Ember, 2017. május 7. 6p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Betegápoló Irgalmasrend Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; kortárs művészet; szobrászat Betlehem - ˝a nagy dolgok a jászolnál történnek" In: Múzeumcafé, 9. évf., 2015. 50. szám, 12p. (periodika) Intézmény: Néprajzi Múzeum Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet Bércessy András: Nagyszerű művész nagyszerű mecénással - Eszterházy püspök festőjéről nyílt kiállítás Egerben In: Új Ember, 2017. március 12. 5p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Eger Intézmény: Egri Érseki Palota Látogatóközpont Tárgyszó, szakterület: kiállítás; festészet Megj.: Kracker János Lukács műveiből nyílt kiállítás 2017. június 11-ig látogatható. b.g.: Bálint Sándort ábrázoló üvegablak a Vajdaságban In: Keresztény Élet, 2017. szeptember 10. 14p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; üvegfestészet; kortárs művészet Megj.: Kelebia, "divisioapostolorum" templom üvegablaka Biblikus fonalgombolyagok - Felújított főoltárkép Gyöngyöshalászon In: Új Misszió, 2014. március 10p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: restaurálás; szakrális művészet Bihari Puhl Levente: Az utolsó vacsora titka In: Mértékadó, 2015. június 22-28. 4-5p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; szakrális művészet; ikonográfia Megj.: Leonardo festményének elemzése Bikfalvi Géza: "Mindent Isten nagyobb dicsőségére" - Tanulmányok a jezsuita rend történetéből Budapest: METEM, 2011. 232p. ff. és színes fotók. (tanulmánykötet) Egyházmegye/szerzetesrend: jezsuita rend Tárgyszó, szakterület: rendtörténet; egyháztörténelem; szakrális művészet Megj.: III. fejezet A jezsuiták művészete p. 79-163, Feszty Masa jezsuita tárgyú festményei a pesti Jézus Szíve templomban és rendházban: Loyolai Szent Ignác, Xavéri Szent Ferenc, Gonzaga Szent Alajos, Rodriguez Szent Alfonz, Kláver Szent Péter, Kostka Szent Szaniszló képei, Jézus Szíve oltárkép, Úti Boldogasszony kegykép; A jezsuiták egykori és mai templomai a Felvidéken: Bazin, Besztercebánya, Kassa, Komárom, Lipótvár, Nagyszombat, Pozsony,Rozsnyó, Szakolca, Trencsén, Zsolna; Bécs jezsuita emlékei: Xavéri Szent Ferenc-templom, Kirche am Hof, Szent Anna-templom, Kosztka Szent Szaniszló-templom, Pray György szobra a bécsi Mária Terézia-emlékművön; A müncheni Szent Mihály jezsuita templom; A prágai Károly-híd jezsuitaemlékei. Bíró Aurél: Magyarok Nagyasszonya ábrázolás egyes Budapesten őrzött zászlókon Budapest: Szent István Társulat, 2011. In: Miscellanea Ecclesiae Strigoniensis V., 25-44p. (tanulmánykötet) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; szentkultusz; Bíró László: Porfírutánzat és vakolatplasztika az ercsi monostor kövein In: Műemlékvédelem, LV. évf., 2011. 3. szám, 185-195p. (folyóirat) Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár Tárgyszó, szakterület: épület b.j.: Megújultak a bujáki templom műkincsei In: Új Ember, 2011. október 2. 4p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Vác Tárgyszó, szakterület: műtárgyak Bodnár Dániel: A fény kapujában In: Mértékadó, 2019. július 22-28. 7p. (cikk) Intézmény: Párbeszéd Háza Tárgyszó, szakterület: festészet;művész; kiállítás Megj.: Thuronyi István kiállítása a Párbeszéd Házában 2019. augusztus 11-ig Bodnár Dániel: A művészet párbeszéd a Jóistennel - Ünnepi beszélgetés Kárpáti Tamás festőművésszel In: Új ember, 2018-2019. december-január 6. 7p. (cikk) Tárgyszó, szakterület: festészet; művész; szakrális művészet Bodnár Dániel: A Vigilia beszélgetése Dávid Katalinnal In: Vigilia, 2017. 11 856-865p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: életrajz; történelem, magyar Bodnár Dániel: A Vigilia beszélgetése Kárpáti Tamással In: Vigilia, 85. évf., 2020. június 6. szám, 452-458p. (interjú) Tárgyszó, szakterület: művész; életmű Bodnár Dániel: Istentől szeretettek vagyunk - Beszélgetés Németh Valéria keramikusművésszel In: Mértékadó, 2020. július 20-26. 2-3p. (interjú) Tárgyszó, szakterület: művész; kerámia Bodnár Dániel: Mindig Istenbe kapaszkodva - Ozsvári Csaba emlékkiállítása Tihanyban In: Új Ember, 2019. július 14. 8p. (hír) Egyházmegye/szerzetesrend: Bencés Rend Intézmény: Bencés Apátság Galériája, Tihany Tárgyszó, szakterület: kiállítás; művész; szakrális művészet Megj.: 2019. június 27-szeptember 30. Bodnár Dániel: "Nagyobb javam nincsen Istennél" - Beszélgetés Simon András grafikusművésszel, költővel In: Mértékadó, 2019. szeptember 23-29. 2-3p. (interjú) Tárgyszó, szakterület: művész; kortárs művészet; grafika Bodor Imre: A tököli Szent Anna-kápolna újjászületése In: Műemlékvédelem, LIX. évf., 2015. 5. szám, 265-271p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár Tárgyszó, szakterület: helyreállítás; szakrális tér; templom Bodó Balázs - Farbakyné Deklava Lilla: Az ercsi monostor újabb kőfaragványai In: Műemlékvédelem, LV. évf., 2011. 3. szám, 163-184p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: épület Bogár Judit: Pázmány Péter Imádságos könyvének kiadásai és a reprezentáció Budapest: MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, 2016. In: Egyház és reprezentáció a régi Magyarországon, 59-77p. (tanulmánykötet) Intézmény: MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport Tárgyszó, szakterület: könyv; könyvtörténet; könyvnyomtatás; egyháztörténelem, magyar Megj.: Pázmány Irodalmi Műhely. Lelkiségtörténeti tanulmányok.szerkesztette: Báthory Orsolya, Kónya Franciska. Bogdán Melinda: "Kitéve a tekintetnek..." - A Pannonhalmi Főapátság fotógyűjteményéről Budapest: METEM, 2012. In: Örökség és küldetés. Bencések Magyarországon, 947-954p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend Tárgyszó, szakterület: fénykép; rendtörténet; gyűjtemény Boldog Gizella örökében - A magyar királynék Veszprémben In: Múzeumcafé, 5. évf., 2011. június-július 15p. (folyóirat) Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém Tárgyszó, szakterület: kiállítás Boldogasszony Budapest: Forrás Művészeti Intézet, 2012. 47p. színes. (katalógus) Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet Megj.: 2. bővített kiadás. Készült a 2010 március 4.- 2012. július 21.között, a Kárpát-medencében bemutatott huszonegy kiállítás alapján. Borbás Péter: Piarista Múzeum - A régészeti gyűjtemény In: Piaristák ma, IV. évf., 2014. I. szám, 34-35p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: piarista rend Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények; rendtörténet; régészet Boreczky Anna: Zágráb MR 153 - Megjegyzések a zooantropomorf evangélistaportrék hagyományához Budapest: Szent István Társulat, 2020. In: "Mestereknek gyengyének", 43-50p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: kódex; festészet; ikonográfia; képteológia Boros István: A Patrona menstrui váci "példánya" Budapest: Szent István Társulat, 2019. In: Keresztény megújulási mozgalmak (1500-1800), 91-116p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: Vác Tárgyszó, szakterület: könyv; Boros István: Desericzky Ince és a libri graduales Budapest: Szent István Társulat, 2018. In: Hármas törekvés, 55-89p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: Vác Intézmény: Váci Egyházmegyei Könyvtár Tárgyszó, szakterület: könyvnyomtatás; könyv; könyvtár Borossay Katalin: Tállya rejtőzködő kápolnái In: Műemlékvédelem, LXIII. évf., 2019. 272-282p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: Eger Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; templom; helytörténet Borsodi Henrietta: Lelki házikincstár - A népi vallásosság tárgyait bemutató kiállítás Esztergomban In: Mértékadó, 2019. július 24-30. 2-4p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Intézmény: Keresztény Múzeum Tárgyszó, szakterület: népi vallásosság; kiállítás Borsodi Henrietta: Mily kedvesek a te hajlékaid, Uram! - Főpásztori áldás a kapuvári Szent Anna-plébánia megújult templomaira In: Új Ember, 2019.október 20. 11p. (cikk) Egyházmegye/szerzetesrend: Győr Tárgyszó, szakterület: templom; felújítás Megj.: Kapuvár, Szent Anna-templom, Öntésmajor, Szent Pál-templom Borza Teréz porcelán-szobrászművész - Húsvét titka Jobeck Kft., 2017. 42p. színes. (katalógus) Intézmény: Vigadó Galéria Tárgyszó, szakterület: kiállítás; kortárs művészet; szakrális művészet; művész; szobrászat Megj.: Vigadó Galéria 2017. április 1-30. Bozóki Lajos - Bíró László: Gondolatok Bélapátfalva apátsági templomáról In: Műemlékvédelem, LXII. évf., 2018. 6. szám, 393-410p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: Eger Tárgyszó, szakterület: műemlék; templom; helyreállítás Bozóki Lajos: Kutatások az egri Érseki Palotában 2005-2011 In: Műemlékvédelem, LIX. évf., 2015. 3. szám, 133-143p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Eger Tárgyszó, szakterület: helyreállítás; egyháztörténelem, magyar; épület; műemlék Bóka B. L.: A zirci apátság kincsei In: Új Ember, 2011. április 10. 16p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: ciszterci rend Tárgyszó, szakterület: kiállítás; rendtörténet Bókay: A nemes művészet építi az embert - Megnyílt az Ars Sacra Fesztivál In: Új Ember, 2016. szeptember 25. 5p. (periodika) Intézmény: Ars Sacra Alapítvány Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; fesztivál bókay: Találkozás a szent művészettel In: Új Ember, 2012. június 3. 4p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: kiállítás Bókay László: Mária-szobor a vasútállomáson In: Új Ember, 2020.szeptember 20. 6p. (hír) Egyházmegye/szerzetesrend: Vác Tárgyszó, szakterület: szobrászat; kortárs művészet; szentkultusz Megj.:Máriabesnyő Bókay László: Megőrizni és terjeszteni - Az Ó- és Újszövetség szövegtöredékei, nyomtatványai In: Új Ember, 2014. szeptember 28. 9p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: kézirat; könyvtörténet; régi könyvek Bóna István - Entz Géza - Jékely Zsombor - Krähling János - Szakács Béla Zsolt - Takács Imre: Egy középkori erődtemplom új élete - Műemléki nyári egyetem Szászbogácson In: Műemlékvédelem, LXIII. évf., 2019. 3-4. szám,109-139p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: Gyulafehérvár Intézmény: BME, ELTE, KRE, MKE, PPKE, Babeş-Bolyai Tudományegyetem Tárgyszó, szakterület: műemlékvédelem; szakrális tér; templom Bubnó Tamás - Nagy Eszter - Szabó T. Anna: Mátyás-graduale - Énekelt hagyomány Budapest: Mátyás-templom Gondnoksága, 2019. 70p. színes fotók. (könyv) Tárgyszó, szakterület: kódex; szakrális művészet; zene, egyházi Megj.: CD melléklettel Bukovenszki Zoltán: "Megszólaló" szentképek - Egy lap Bukovenszki Zoltán atya szentképgyűjteményéből -, s a képhez íródott gondolatai: Szent Magyarország In: Új Misszió, 2018. november 13p. (cikk) Tárgyszó, szakterület: szentkultusz; grafika Cs. Á.: Megkezdődött a szegedi székesegyház felújítása In: Toronyirány, 2014. augusztus 1. 8-9p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Szeged-Csanád Tárgyszó, szakterület: épület; helyreállítás Családok keresztjeit hordozva In: Új Ember, 2012. április 1. 6p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; kortárs művészet Megj.: Miletics Katalin Janka stációképei. Csanádi-Bognár Szilvia: A személyes, a művészet és a szent In: A Szív, 2011-2012. december-január 30-32p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet Csanádi-Bognár Szilvia: Titkok és szent terek In: A Szív, 2011-2012. december-január 94p. (folyóirat) Intézmény: Magyar Nemzeti Galéria Tárgyszó, szakterület: műtárgyak Csanda Jenő: A belvárosi Szent Mihály-templom hajója mennyezeti festésének restaurálása In: Műemlékvédelem, LVII. évf., 2012. 1. szám, 18-25p. (folyóirat) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Tárgyszó, szakterület: restaurálás; szakrális művészet Cseke Ákos: A középkor és az esztétika Budapest: Akadémiai Kiadó, 2011. 336p. (könyv) Tárgyszó, szakterület: esztétika Cser I.: Fólia a tornyon - Templomfelújítás Igalban In: Új Ember, 2011.augusztus 21. 16p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Kaposvári Egyházmegye Tárgyszó, szakterület: épület; helyreállítás Cser István: A zirci apátság felújításáról - Turisztikai központtá válik az apátság és környéke In: Új Ember, 2011. március 13. 4p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: ciszterci rend Tárgyszó, szakterület: helyreállítás; restaurálás Cser István: Áldás és üzenet - Magyar család - Józsa Judit szoborcsoportja In: Új Ember, 2012. január 8. 7p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: műtárgyak Cser István: Falakba vésett üzenetek - Mánfai múlt és jelen In: Új Ember, 2011. augusztus 21. 4p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend:Pécs Tárgyszó, szakterület: épület Cser István: Fába faragott sorsok - Nagy Ferenc világában In: Új Ember, 2011. augusztus 21. 7p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: művész Cser István: Lélek a cselekedetekben - Szépülő templom és épülő közösség Üllőn In: Új Ember, 2014. június 8. 10p. (cikk) Egyházmegye/szerzetesrend: Vác Tárgyszó, szakterület: helyreállítás Cser István: Megimádkozott tárgyak - Gyöngyösi kiállítás a hit, a művészet és a mesterség jegyében In: Új Ember, 2014. augusztus 3. 14p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Eger Intézmény: Szent Bertalan Templom Kincstára Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet Cser István: Megszépült az udvariak temploma - ...avagy a "zsákban futók" konok hite In: Új Ember, 2014. augusztus 31. 10p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Pécs Tárgyszó, szakterület: helyreállítás; szakrális tér Cser István: Megújuló egyházi épületek In: Új Ember, 2014. november 9. 2p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Pécs Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; helyreállítás Cser István: Üzenet a múltból - Befejeződött a sárospataki bazilika felújítása In: Új Ember, 2015. március 22. 11p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Eger Tárgyszó, szakterület: helyreállítás; szakrális tér Csikós Veronika: A soproni volt ferences templom káptalantermének helyreállítása (1945-1951) In: Műemlékvédelem, LVI. évf., 2012. 1-2.szám, 67-77p. (folyóirat) Egyházmegye/szerzetesrend: ferences rend -Győr Tárgyszó, szakterület: helyreállítás Megj.: A dolgozat eredeti formájában az ELTE BTK Művészettörténet-tudományi Doktori Iskola 2009-es őszi szemeszterének Marosi Ernő professzor úr által tartott középkori szemináriumára készült. Csillag Éva: A festészet - szent öröm In: Keresztény Élet, 2015.december 13. 9p. (periodika) Intézmény: Pesterzsébeti Múzeum Gaál Imre Galéria Tárgyszó, szakterület: kiállítás; művész Csillag Éva: Láttatni a láthatatlant - Egyházművészeti kiállítás Molnár-C.Pál műveiből In: Keresztény Élet, 2017. szeptember 17. 6p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: kiállítás; művész; szakrális művészet Csizmadia Gertrúd: Az újraálmodott Róma - Találkozás Kiss Tamással, a Győri Egyházmegyei Könyvtár igazgatójával In: Keresztény Élet, 2018. június 17. 10p. (cikk) Egyházmegye/szerzetesrend: Győr Intézmény: Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár Tárgyszó, szakterület: kiállítás; könyvtörténet; történelem, magyar; szakrális művészet Megj.: Kiállítás Mátyás király emlékezete - a győri Corvina Csordás Zoltán: Arc és kép kapcsolata - A szimbolikus és a konkrét In: Pannonhalmi Szemle, XXIII. évf., 2015. 2. szám, 64-78p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művészetelmélet; Csornai Premontrei Apátság: Megújult a konventkápolna - Csornai Premontrei Apátság In: Új Ember, 2018. október 21. 5p. (hír) Egyházmegye/szerzetesrend: Premontrei rend Tárgyszó, szakterület: felújítás; szakrális tér D.: Magyar szentek és égnek angyalai - A balassagyarmati Szentháromság-templom új freskói In: Új Ember, 2013. április 14. 2p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: kortárs művészet; szakrális művészet;művész Megj.: Lencsés Zsolt és Dávid Zsuzsanna festőművészek freskója. D. K.: Imádsággal beragyogott tárgyak - Kincstárszentelés Gyöngyösön In: Új Misszió, 2014. augusztus 18-19p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Eger Intézmény: Szent Bertalan templom Kincstára Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet D. K.: Kegytárgyakkal Krisztushoz - Lelkeket megérintő Mária-kiállítás In: Új Misszió, 2018. április 18-19p. (cikk) Intézmény: Magyarok Háza Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet; szentkultusz Megj.: Gera Olga gyűjteményének kiállítása D. K.: Mária-tisztelő majtényiak In: Új Misszió, 2014. június 20-21p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: néprajz; szentkultusz Megj.: Öltöztetős Szűzanya-szobor D. K.: Ólomüvegikonok a két Szent Teréznek - A Kármel "Kettős élete" In: Keresztény Élet, 2016. október 30. 4p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: szentkultusz; iparművészet; kortárs művészet Megj.: Monostory Viktória ikonfestő és Pénzeli Péter üvegműves Kis Szent Teréz és Nagy Szent Teréz üvegablakai a miskolci kármelita kápolnában. D. Udvary Ildikó: A festészet szent öröm - Molnár-C. Pál Pesterzsébeten In: Mértékadó, 2015-2015. december- január 28. 10. 7p. (periodika) Intézmény: Gaál Imre Galéria Tárgyszó, szakterület: kiállítás; művész Darabos Edit - Terdik Szilveszter: Alexi János / Ioan Alexi szamosújvári görögkatolikus püspök portréja In: Athanasiana, 2013. 37. szám,182-187p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: görögkatolikus egyház Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; egyháztörténelem Daragó László - Máté Balázs - Varga Géza: Az Árpád-kori rotundák tervezése- Magyar Királyság körtemplomainak szerkesztési és térszervezési vizsgálata In: Műemlékvédelem, 2020. 1-2. szám, 1-29p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: templomépítés; szakrális tér; történelem, magyar; műemlék; építészet Dávid Katalin: A kereszt - Teológiai és ikonográfiai értelmezése az első évezredben Budapest: Szent István Társulat, 2011. 393p.+képtáblák, ff. és színes. (könyv) Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; szakrális művészet Dávid Katalin: Egy keresztény értelmiségi Európára néz Budapest: Szent István Társulat, 2013. 35p. (könyv) Tárgyszó, szakterület: történelem; szimbólumok Dávid Katalin: Emlékiratok Budapest: Szent István Társulat, 2019. 367p. ff. fotó. (könyv) Tárgyszó, szakterület: életmű Dávid Katalin: Vasfüggönyös kereszténység - A Művészettörténeti Dokumentációs Központ Budapest: Szent István Társulat, 2017. 168p. ff. fotó. (könyv) Tárgyszó, szakterület: intézménytörténet Dávid Katalin: Ybl Miklós szakrális épületei - Megnyitó beszéd In: Váci Polgár, 2014. szeptember 6p. (periodika) Intézmény: Szent István Bazilika, Budapest Tárgyszó, szakterület: kiállítás; építészet; művész;szakrális művészet Megj.: Ybl Miklós Szakrális épületei c. kiállítás a Szent István Bazilika Lovagtermében 2014. augusztus 23-tól. Dávid Zsuzsanna: Freskókkal az iskolai kultúráért - Országos programot indít az ARTTÉKA In: Új Ember, 2012. május 6. 7p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: kortárs művészet Dávid Zsuzsanna: Múltidéző megújulás - A bujáki templomtorony története In: Új Ember, 2013. október 20. 13p. (cikk) Egyházmegye/szerzetesrend:Vác Tárgyszó, szakterület: helyreállítás; szakrális tér Deák Jenő: Konzerválni vagy újjávarázsolni? Jelentés a pásztói Szent Lőrinc-plébániatemplom restaurálási munkálatairól In: Műemlékvédelem, LVI. évf., 2012. 4. szám, 181-187p. (folyóirat) Egyházmegye/szerzetesrend: Vác Tárgyszó, szakterület: helyreállítás;restaurálás Dezső Krisztina - Molnár Dávid - Smelczer-Pohánka Éva - : "Új könyvtár virul itt, tele rendbe rakott tudománnyal. Fontos, hogy mindent nyitva találasz odabent." - Tudomány és kutatás a 240 éves Klimo Könyvtárban Pécs: Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtára - Pécsi Egyházmegye, 2016. 386p. ff. (tanulmánykötet) Egyházmegye/szerzetesrend: Pécs Intézmény: Pécsi Tudományegyetem Tárgyszó, szakterület: könyvtár; könyvtártörténet; művelődéstörténet; irodalomtudomány; történettudomány Megj.: A 2014.október 16-17-én rendezett jubileumi tudományos konferencia tanulmányai. A Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai 13. Dippold Pál: A mi Szent Erzsébetünk, magyar virág Európában Budapest: Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt., 2013. 128p. ff, színes. (könyv) Tárgyszó, szakterület: szentkultusz Dippold Pál: Aki a lényeget festi - Találkozás Filep Sándor festőművésszel In: Új Ember, 2011. április 24. 18p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: művész Ditzendy Attila: Mitől szent a művészet? - Ars Sacra Fesztivál -kilencedszer In: Keresztény Élet, 2015. szeptember 27. 9p. (periodika) Intézmény: Ars Sacra Alapítvány Tárgyszó, szakterület: fesztivál; szakrális művészet dk: Igaz hitet fakasztó tárlatnézést... - Kortárs képzőművészeti közelítés Krisztushoz In: Új Misszió, 2017. március 18-19p. (periodika) Intézmény: Miskolci Galéria Tárgyszó, szakterület: kiállítás; kortárs művészet; szakrális művészet; festészet Megj.: Aknay János, ef Zámbó István és Tábori Csaba vándorkiállítása dk: Mezőkövesdi Szűzanya-szobrok - Fekete könnyek. Felújítás -fogadalomból. In: Új Misszió, 2013. szeptember 10-11p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; szentkultusz dk: Orgona mögött várakozó oltárkép - Hevesi remények In: Új Misszió,2017. április 10-11p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Eger Tárgyszó, szakterület: helyreállítás; szakrális tér; műtárgyak Megj.: Keresztelő Szent János templom és oltárkép dk: Üvegből alkotott tanúságtétel - Hit-vallás: Fényszilánkok a Felvidékről In: Új Misszió, 2018. február 18-19p. (cikk) Tárgyszó, szakterület: művész; üvegművészet Megj.: Molnár Rozália üvegmozaik-képei Dobos Klára: A Kármeluska újjászületése... a katolikus ébredés jelképe In: Új Misszió, 2013. szeptember 12-13p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Eger Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; helyreállítás Dobos Klára: Krisztusi áldás a múltból - Előtárul a gombaszögi monostor In: Új Misszió, 2019. augusztus 18-19, 36p. (beszámoló) Egyházmegye/szerzetesrend: pálos rend Tárgyszó, szakterület: régészet; rendtörténet; szakrális tér Megj.: Gombaszög pálos monostorának ásatási munkái. Dobos Klára: Öt kegytárgy - kilenc darabban - Megtalálták a gyöngyösi templom ellopott kincseit In: Keresztény Élet, 2012. november 11. 2p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém Tárgyszó, szakterület: műtárgyak Dobrova Tibor Antal: Szendi freskók-szendi versek - (Prokop Péter festőművész - Tűz Tamás költő) magánkiadás, 2011. 178p. ff. színes. (könyv) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet Dóbék Ágnes: Könyvek Barkóczy József püspök egri gyűjteményéből Eger:Érseki Vagyonkezelő Központ, 2018. In: Fejezetek az ezer éves Egri Egyházmegye történetéből, 77-84p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend:Eger Intézmény: Egri Főegyházmegyei Könyvtár Tárgyszó, szakterület: könyvtártörténet; könyv Megj.: Az Egri Hittudományi Főiskolán 2015.május 7-én és 2016. május 5-én megrendezett konferenciák előadásai. Dragon Zoltán: A belsőépítészetről felsőfokon In: Új Ember, 2011.február 20. 12p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: kiállítás; építészet Dragon Zoltán: Jézus Árkádiában In: Vigilia, 2012. 4. szám, 311-313p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: műtárgyak Megj.: Markó Károly: Árkádiában c. festménye Dvorszky Hedvig: Dávid Katalin 90 - Születésnapi köszöntés In: Magyar Iparművészet, 2013. 7. szám, 32-38p. (cikk) Tárgyszó, szakterület: életrajz; művészettörténet Dvorszky Hedvig: "Mire a levelek lehullanak, katonáink hazatérnek" - Az I. világháborúra emlékező kiállítás az esztergomi Szent Adalbert Központban In: Magyar Iparművészet, 2016. 1. szám, 11-16p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom-Budapest Intézmény: Szent Adalbert Központ, Esztergom Tárgyszó, szakterület: kiállítás; történelem,magyar Dvorszky Hedvig: Szent Márton és Pannónia - Kereszténység a római világhatárán - régészeti kiállítás Pannonhalmán és Szombathelyen In: Magyar Iparművészet, 2016. 7. szám, 12-17p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend - Szombathely Intézmény: Pannonhalmi Bencés Apátsági Múzeum, Iseum Savariense Tárgyszó, szakterület: kiállítás; régészet; történelem Megj.: Pannonhalma 2016.június 3.-szeptember 30., Szombathely 2016. június 3.-november 30. Dvorszky Hedvig: Szövés-kódok - Kárpitkiállítás a budapesti Francia Intézetben In: Magyar Iparművészet, 2013. 2. szám, 2-9p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: kiállítás; kortárs művészet; szakrális művészet Dvorszky Hedvig: Üvegbe álmodva - Bráda Tibor festőművész üvegablakai a dunaújvárosi vasbeton templomban In: Magyar Iparművészet, 2019. 8. szám, 16-18p. (beszámoló) Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár Tárgyszó, szakterület: üvegművészet; művész; szakrális művészet Egri Főegyházmegye: Megújul az egri főszékesegyház - középpontban a liturgia In: Új Ember, 2018. április 22. 5p. (cikk) Egyházmegye/szerzetesrend: Eger Tárgyszó, szakterület: templom; szakrális tér; Egy igazi ritkaság: XIV. századi festmény Firenzéből In: Keresztény Élet, 2014. október 12. 12p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Eger Tárgyszó, szakterület: műtárgyak Egyedülálló ábrázolás - Az egri érseki palota kápolnájának mennyezetfreskójáról In: Új Ember, 2017. július 23. 12p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Eger Tárgyszó, szakterület: festészet; szakrális művészet Ehling, Kay - Ernesti, Jörg: "Die Schönheit ist eine Offenbarung"- Paul VI.und die (Medaillen-)Kunst 2015. In: Jahrbuch für Numismatik und Geldgeschichte, 65. évf., 2015. 337-366p. (tanulmány) Intézmény: Vatikán Tárgyszó, szakterület: numizmatika; egyháztörténelem Ehling, Kay - Ernesti, Jörg: Glänzende Propaganda - Kirchengeschichte auf Papstmedaillen Freiburg-Basel-Wien: Herder, 2019. 238p. színes fotók. (könyv) Intézmény: Vatikán Tárgyszó, szakterület: numizmatika; egyháztörténelem EI: Felavatták Tormay Cécile szobrát - Visszatérés In: Új Ember, 2012.április 8-15. 24p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: művész; műtárgyak EI: Felújítják a Dzsámit és a Csontváry Múzeumot In: Új Ember, 2014.október 19. 11p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Pécs Tárgyszó, szakterület: helyreállítás; szakrális tér elmer: Az ablakok ereje - Megáldották a Szent Margit Gimnázium kápolnájának oltárképét In: Új Ember, 2013. április 14. 9p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: kortárs művészet; szakrális művészet; művész Megj.: Magyar Krisztina üvegművész terve: Isteni irgalmasság Elmer: Ha agyonüttök, akkor is van Isten! - Gondolatok egy szoborról - egy emberről In: Új Ember, 2014. szeptember 14. 9p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Szalézi rend - Vác Tárgyszó, szakterület: műtárgyak Megj.: Boldog Sándor István szobra Szolnokon. Elmer: Koronák és női fejek In: Új Ember, 2014. május 18. 10p. (cikk) Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém Intézmény: Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény Tárgyszó, szakterület: kiállítás; muzeális gyűjtemények Megj.: Kiállítások a veszprémi Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjteményben elmer: Sándor István első szobra In: Új Ember, 2014. szeptember 7. 1p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Vác Tárgyszó, szakterület: szentkultusz; művész; műtárgyak Megj.: Pogány Gábor Benő: Boldog Sándor István szobor, Szolnok Elmer István: A falakban a múlt, az imádkozó emberekben a jövő -Befejezéséhez közeledik a budapesti belvárosi templom helyreállítása In: Új Ember, 2016. január 10. 10p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Tárgyszó, szakterület: helyreállítás; szakrális tér Elmer István: A kibontott örökkévalóság - Napvilágra kerülnek a Szent Mihály-templom freskói In: Új Ember, 2013. december 1. 11p. (cikk) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Tárgyszó, szakterület: helyreállítás; szakrális tér Elmer István: A kő összetart, az ima megtart - Régészeti feltárás a budapesti belvárosi templomban In: Új Ember, 2015. január 18. 10-11p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Tárgyszó, szakterület: helyreállítás; szakrális tér Elmer István: A lélek kirándul - a zarándokok lelkületével - Látogatóban Paulovics László festőművésznél In: Új Ember, 2014. december 21-28. 23p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művész; kortárs művészet Elmer István: A zárva tartott kapu kinyílt - Az Egri Érseki Palota Látogatóközpont In: Új Ember, 2016. március 6. 1, 11p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Eger Intézmény: Egri Érseki Palota Látogatóközpont Tárgyszó, szakterület: épület; helyreállítás; kiállítás Elmer István: A Zengő-hegy zengő ölelésében - Megújult a püspökszentlászlói barokk kastély In: Új Ember, 2015. november 8. 6p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Pécs Tárgyszó, szakterület: helyreállítás; épület; műemlék Elmer István: Az emberről, mindig korszerűen - Dante nyelvén - Hat magyar képzőművész római kiállítása In: Új Ember, 2016. január 10. 11p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: kiállítás; kortárs művészet Elmer István: Az égben valaki vigyáz ránk - Törley Mária szobrászművész Szent István ábrázolásáról és a művészet hivatásáról In: Új Ember, 2015.augusztus 23. 1-3p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művész; szakrális művészet Elmer István: Fémbe foglalt imádságok - Látogatás a bakonybéli bencés monostorban In: Új Ember, 2011. április 17. 7p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; rendtörténet Elmer István: Gazdag örökség Óbudán - Az ezeréves főplébánia életéből In: Új Ember, 2015. május 3. 8p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Tárgyszó, szakterület: kiállítás; egyháztörténelem, magyar; szakrális művészet Elmer István: Ha boldogok akartok lenni... - Oláh Arré Éva domborműve a Semmelweis Egyetem új elméleti épületében In: Új Ember, 2012. július 8. 6p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: műtárgyak Elmer István: Ha gyorsabban járok, lehet, hogy elkerülöm Istent In: Új Ember, 2016. február 21. 13p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művész; kortárs művészet Megj.: Szabó László István grafikus. Elmer István: Hiába szobor, akkor sem halt meg - Találkozás M. Nagy József szobrászművésszel In: Új Ember, 2013. augusztus 18. 13p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: művész Elmer István: Isten fiatal, övé a jövő - Csehimindszent üzen In: Új Ember, 2015. június 7. 8-9p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Szombathely Tárgyszó, szakterület: helyreállítás; szakrális tér Megj.: Helyreállították és újra felszentelték Csehimindszent templomát. Elmer István: Isten írta arccal - A veszprémi főegyházmegyei múzeum kiállításai In: Új Ember, 2011. május 29. 7p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém Tárgyszó, szakterület: kiállítás Elmer István: Kalocsa - a múlt értünk kiált - Azonosították a Szent Koronát hozó Asztrik érsek sírját In: Új Ember, 2014. május 4. 3p. (cikk) Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar; helytörténet; Elmer István: Királynénak lenni sem könnyű - Különleges kiállítás Veszprémben In: Új Ember, 2012. június 3. 8p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém Intézmény: Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény Tárgyszó, szakterület: kiállítás Elmer István: Látnivalók sokasága Pécsett - szemnek és léleknek In: Új Ember, 2014. június 15. 11p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Pécs Tárgyszó, szakterület: helyreállítás; kiállítás Elmer István: Madárszárnyon súlyos boldogság - Mersits Piroska képei In: Új Ember, 2011. május 15. 10p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: művész; kiállítás Elmer István: Megjelenik a világ, maga teremtés - Károlyi András képei között In: Új Ember, 2015. április 5-12. 24p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művész; szakrális művészet Elmer István: Megnő az időben - Egy kiállítás és a veszélyben lévő freskók In: Új Ember, 2012. október 14. 6p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális tér; művész Megj.: Kákonyi Asztrik, Pilisszentlélek Elmer István: Miért féltek, amikor az ég fölöttünk van! - Látogatóban Rieger Tibor szobrászművésznél In: Új Ember, 2014. január 5. 13p. (cikk) Tárgyszó, szakterület: művész; kortárs művészet; szakrális művészet Elmer István: Pálosaink, a fehér barátok In: Új ember, 2014. november 9. 11p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: pálos rend Tárgyszó, szakterület: kiállítás Elmer István: Ragyogó fehérségben - Kiemelkedő alkotások a Tövis utcai templomban In: Új Ember, 2012. október 28. 9p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: ferences rend Tárgyszó, szakterület:műtárgyak Megj.: Markolt Sebestyén: Ferences mártírok, Párkányi Raab Péter: Mindszenty József szobrai Elmer István: Rendet visz a világba - Új kiállítás nyílt Pannonhalmán In: Új Ember, 2015. május 24. 10p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend Intézmény: Pannonhalmi Főapátság Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet Elmer István: szépség - igazsággal és hittel - találkozás Oláh Arré Éva szobrászművésszel In: Új Ember, 2013. január 6. 8p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: kortárs művészet; művész Emődi András: A Nagyváradi Egyházmegye alsópapságának könyvkultúrája a korai újkor végén - 18. századi plébániai könyvjegyzékek, személyi gyűjtemények fennmaradt kötetei Budapest, Szeged, Nagyvárad: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Szegedi Tudományegyetem, Partiumi Keresztény Egyetem, 2014. 284p. ff. (könyv) Tárgyszó, szakterület: könyv; könyvtörténet; egyháztörténelem, magyar; történelem, magyar Erdélyi templomok In: Múzeumcafé, 6. évf., 2012. 27. szám, 14p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: kiállítás; épület; szakrális művészet Esztergom-Budapesti Főegyházmegye: Olyan lett, mint egy kis ékszerdoboz -Felújították az esztergomi kerektemplomot In: Új Ember, 2018. november 11. 12p. (hír) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom-Budapest Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; templom; felújítás F. A.: Tábori lelkészet, katonai kórházak és orvoslás - Láthatatlan segítők és vigasztalók a Nagy Háborúban In: Új Ember, 2015. június 28. 13p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém Intézmény: Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény Tárgyszó, szakterület: kiállítás Megj.: Kiállítás a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjteményben Fabiny Tibor: Az eljövendő árnyékai - A figurális-tipológiai olvasás Budapest: L'Harmattan Kiadó - Károli Gáspár Református Egyetem, 2016. 327p. ff. és színes. (könyv) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; művészetelmélet; tipológia; hermeneutika Megj.: Benne: Biblia Pauperum p. 108, Speculum Humanae Salvationis p. 117. Faludy Judit: Kreativitásvesztés James Ensor művészetében (1892/93-ig) Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem - L'Harmattan Kiadó, 2016. In: Vallás és művészet, 84-115p. (tanulmánykötet) Egyházmegye/szerzetesrend: református egyház Intézmény: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Tárgyszó, szakterület: művész; művészetelmélet; Megj.: Szerkesztette: Sepsi Enikő, Lovász Irén, Kiss Gabriella, Faludy Judit Faragott oltárok és allegóriák - Borítónkhoz: Tállya In: Új Misszió,2017. április 17p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Eger Tárgyszó, szakterület: templom; műtárgyak; helyreállítás Faragó János - Faragó Zsolt - Osgyááni Vilmos: A fertőszéplaki kálváriák restaurálása In: Műemlékvédelem, LIX. évf., 2015. 6. szám, 346-353p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; építészet; restaurálás Farbaky Péter - Farbakyné Deklava Lilla: Kettős tárlaton ismerhető meg a Mátyás-templom története In: Múzeumcafé, 9. évf., 2015. 48. szám, 50-56p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Intézmény: Budapesti Történeti Múzeum, Budavári Mátyás-templom Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális tér; egyháztörténelem, magyar Farkas Gábor Farkas - M. Horváth Mária - Körmendy Kinga - Szebelédi Zsolt: Andrássy Ignác Biblia pauperuma In: Művészettörténeti Értesítő, 66. évf.,2017. december 2. szám, 321-328p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: könyv; biblia Fazekas Gyöngyi: Szentivánfa R.k. templom középkori falképének restaurálása In: Műemlékvédelem, LVII. évf., 2013. 1. szám, 13-17p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: restaurálás; szakrális művészet Feczkó Ágnes: A tűz legendája - új üvegablak Sárospatakon In: Új Misszió, 2014. december 21p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Eger Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; kortárs művészet; szakrális művészet; üvegfestészet Feczkó Ágnes: Megújult a sárospataki bazilika In: Új Ember, 2015.február 1. 13p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Eger Tárgyszó, szakterület: helyreállítás Fehér Krisztina - Szabó Levente: A zsámbéki templomrom - Értékek, lehetőségek és megoldások építészhallgatói szemmel In: Műemlékvédelem, 2018. 3-4. szám, 240-255p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: műemlék; szakrális tér; templom Fehrentheil Henriette: A Salzburgi Missale Pannonhalmán őrzött 1492-es példányának restaurálása In: collectanea sancti martini vii., 2018. 233-255p. (tanulmány) Intézmény: Pannonhalmi Főapátság Tárgyszó, szakterület: könyv; restaurálás; ősnyomtatvány Fejérdy Tamás, dr.: Burkolatok, berendezések, színek szerepe a történeti terekben In: Műemlékvédelem, LXII. évf., 2018. 5. szám, 308-324p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: belsőépítészet; enteriőr; helyreállítás Fekete György: A példa - Makovecz Imre In: Magyar Iparművészet, 2012. 1.szám, 67-68p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: művész Fekete György: A teljesség felé - Katona Katalin ötvösművész életmű-kiállítása a Klebersberg Kultúrkúriában In: Magyar Iparművészet, 2012. 1. szám, 31-34p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: kortárs művészet; művész Fekete György: Aranykor - Fekete György belsőépítész kiállítása az Iparművészeti Múzeumban In: Magyar Iparművészet, 2012. 4. szám, 45-50p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: művész; kortárs művészet Fekete György: Éremritkaságok - Soltra E. Tamás szobrászművész kiállítása a soproni Lábasházban In: Magyar Iparművészet, 2012. 4. szám, 51-54p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: kortárs művészet; művész Fekete György: Kívül-belül ugyanaz - Makovecz Imre építész és Mezei Gábor belsőépítész építészettörténeti jelentőségű párosáról In: Magyar Iparművészet, 2015. 10. szám, 2-7p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művész; építészet Felújítják a Tihanyi Apátságot In: Keresztény Élet, 2014. november 30. 2p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Bencés Rend Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; helyreállítás Fieber Henrik: A beuroni művésziskola Budapest: Az "Élet" Irodalmi és Nyomda RT., 2014. In: Modern művészet, 199-212p. (könyv) Tárgyszó, szakterület: művészettörténet Fieber Henrik: A műemlék-restaurálás pszichológiája In: Műemlékvédelem, LX. évf., 2016. 5-6. szám, 289-303p. (periodika) Tárgyszó, szakterület:műemlékvédelem Megj.: Eredetileg megjelent: Magyar Iparművészet, 15, 2012. 241-244., 290-926., 305. - húzásokkal újra kiadva: Fieber Henrik: Modern művészet, Budapest, 2014. 213-252. Figyelem és nyitottság Pannonhalmán In: Múzeumcafé, 7. évf., 2013. 36.szám, 16p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend Tárgyszó, szakterület: kiállítás Filip Gabriella: Az ikonfestő, az iparművész és a többiek In: Keresztény Élet, 2020. december 20-27. 15p. (beszámoló) Tárgyszó, szakterület:könyv; művész; iparművészet; ikon Megj.: Mankovits Tamás: Pinxit Michael Mankovits, Magyar a Magyarért Alapítvány Firenzei festményt találtak egy alföldi plébánián In: Múzeumcafé, 7. évf., 2013. 37. szám, 9p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: műtárgyak Fojtán László: Magyar-szlovák összefogással - Felszentelték Répáshuta új templomát In: Keresztény Élet, 2014. november 30. 3p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Eger Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; kortárs művészet Fojtán László: Szent István szobor Halmajon In: Új Misszió, 2018.november 15p. (hír) Egyházmegye/szerzetesrend: Eger Tárgyszó, szakterület: szobrászat; szentkultusz; kortárs művészet; műtárgyak Megj.: Varga Béla szobrának avatója 2018. augusztus 20-án. Fülöp András: Egy barokk templom Somogy és Tolna határán. Adatok a kányai római katolikus templom építéstörténetéhez In: Műemlékvédelem, LXI. évf.,2018. 6. szám, 233-243p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: templom; építészet Fülöp Zsuzsanna: Szentjeink temploma - Lengyelországban - Oravka: "a középkori magyar küldetés kapuja" In: Keresztény Élet, 2013. július 28. 10p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: épület; szakrális tér G. N.: Szentek legyetek - hit, művészet, tudomány - Ars Sacra Fesztivál Bálint Sándor tanszékén In: Új Ember, 2015. október 11. 13p. (periodika) Intézmény: SZTE Néprajzi Tanszék Tárgyszó, szakterület: fesztivál; népi vallásosság; kiállítás; konferencia gajdó: Még egyszer az ercsi kegyképről In: Új Ember, 2014. szeptember 7. 14p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: szentkultusz; műtárgyak Gajdó Ágnes: A hajósok segítője In: Új Ember, 2014. május 18. 16p. (cikk) Tárgyszó, szakterület: szentkultusz; szakrális művészet Megj.: Nepomuki Szent János szobrai Gajdó Ágnes: A hejcei Szent István király templom In: Új Ember, 2013.augusztus 18. 16p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Eger Tárgyszó, szakterület: szakrális tér Gajdó Ágnes: Az ászári Szent György-templom In: Új Ember, 2013. április 21. 16p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: épület; szakrális tér Gajdó Ágnes: Egyedülálló In: Új Ember, 2011. április 17. 16p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém Tárgyszó, szakterület: épület Megj.: Öskü Gajdó Ágnes: Fedezzük fel! - Szent Gergely kápolnája In: Új Ember, 2013. március 10. 16p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Pécs Tárgyszó, szakterület: szakrális tér Megj.: Dombóvár-Gunaras, Szent Gergely kápolna Gajdó Ágnes: Keresztelő Szent János születése templom In: Új Ember, 2013. július 28. 16p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: épület; szakrális tér Gajdó Ágnes: Orgonák és orgonaépítők In: Új Ember, 2013. június 16. 16p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; Gajdó Ágnes: Rácbúcsú Ercsiben - Az illír-rác Madonna-kegyképről és adrinai vértanúkról In: Új Ember, 2014. augusztus 31. 11p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: szentkultusz Gallo, Marzia Cataldi: Vestire il Pontefice - dall'antico Testamento a Papa Francesco Genova: Sagep Editori, 2013. 79p. ff. és színes fotó, illusztrác.(könyv) Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem; paramentika; textil Galavics Géza: A fertőszéplaki kálváriák In: Műemlékvédelem, LIX. évf., 2015. 6. szám, 333-334p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; építészet Garbóci László: A budafoki kálvária - Kétszázötven év hitének tanúja In: Új Ember, 2012. május 27. 13p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: műemlék Gaylhoffer-Kovács Gábor: A milotai református templom famennyezetének "ládájába" rejtett iratok In: Műemlékvédelem, LVIII. évf., 2014. 4. szám,252-257p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Református Egyház Tárgyszó, szakterület: épület; egyháztörténelem, magyar; helyreállítás Gaylhoffer-Kovács Gábor: Szentivánfa már ismert és újonnan feltárt középkori falképei In: Műemlékvédelem, LVI. évf., 2012. 6. szám,325-337p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: restaurálás; műemlék; szakrális művészet Gájer László: A fenséges és a szép esztétikai minőségének kapcsolata a vallásos hittel a romanika korában Budapest: Szent István Társulat, 2020. In: Isten dicsősége - A teremtés szépsége, 180-195p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: esztétika Gál József: Németh János keramikusművész állandó kiállítása Zalaegerszegen In: Magyar Iparművészet, 2011. 1. szám, 22-24p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: művész; kiállítás Gál-Hevér Dominika - Gál Szabolcs: "Közösségben az Úr asztalánál" -Református templomok építészete a két világháború között. In: Műemlékvédelem, LXI. évf., 2017. 6. szám, 244-275p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: református egyház Tárgyszó, szakterület: templom; építészet; protestantizmus; történelem, magyar GB: Boldog Salkaházi Sára szobor Kassán In: Keresztény Élet, 2013. május 19. 14p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; kortárs művészet Gellér Katalin: A lipótmezei kápolna falképei és üvegfestményei Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem-L'Harmattan Kiadó, 2016. In: Vallás és művészet, 183-194p. (tanulmánykötet) Egyházmegye/szerzetesrend: református egyház Intézmény: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Intézet Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; festészet; üvegfestészet; épület Megj.: Szerkesztette: Sepsi Enikő, Lovász Irén, Kiss Gabriella, Faludy Judit Gellér Katalin: "Felkelő nap" - Róth Miksa új anyagokkal kísérletező szecessziós korszaka In: Magyar Iparművészet, 2015. 10. szám, 8-15p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művész; üvegfestészet Gellér Katalin: Róth Miksa (1865-1944) üvegfestő- és mozaikművész munkái Kolozsvárott In: Magyar Iparművészet, 2017. 6. szám, 28-34p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művész; üvegfestészet; iparművészet Gergely Zsuzsanna: Illustrationes - Régi könyves metszetgyűjtemény Pécs: Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtára-Pécsi Egyházmegye, 2016. In: "Új könyvtár virul itt...", 89-96p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend:Pécs Intézmény: Klimo Könyvtár Tárgyszó, szakterület: könyvtörténet; grafika; digitalizálás Gilányi Magdolna: A margitszigeti domonkos kolostor épületének terve (1944) In: Tanítvány, 2014. 1. szám, 62-70p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: domonkos rend Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; rendtörténet Giorgio Vasari 1511-1574 - A szegedi Angyali Üdvözlet festője szerk.: Szabó Tamás, Zombori István. Szeged: Móra Ferenc Múzeum, 2011. 142p. színes. (könyv) Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; művész; festészet; szakrális művészet Gloria in excelsis Deo - Józsa Judit keramikus művész kiállítása Szegeden In: Keresztény Élet, 2016. augusztus 21-28. 6p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Szeged-Csanád Tárgyszó, szakterület: kiállítás; művész Goldschmidt Éva: Boldog IV. Károly emlékezete In: Új Misszió, 2019. március 14p. (hír) Tárgyszó, szakterület: szentkultusz; műtárgyak Goldschmidt Éva: Magyarok Nagyasszonya-szobor In: Új Misszió, 2019.január 14p. (hír) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; szobrászat; kortárs művészet Megj.: Tarján, Kákonyi Júlia Golub Xénia: Ortodox fafaragók magyarországi működéséről a legújabb kutatások tükrében - Avram Monojlovics képfaragó munkái In: Műemlékvédelem, LV. évf., 2011. 6. szám, 366-373p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; szakrális művészet Golub Xénia: Szláv kéziratok és régi nyomtatványok katalógusrevíziója a nyíregyházi Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola könyvtárában In: Athanasiana, 2014. 38. szám, 143-154p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: görögkatolikus egyház Intézmény: Szent Athanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Tárgyszó, szakterület: könyvtártörténet Gonda Ferenc: Prédikálva versekkel, képekkel - 100 éve született Demeter István In: Új Misszió, 2015. június 8-9p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Eger Tárgyszó, szakterület: művész; szakrális tér Megj.: Sajószentpéter rk. templom Göbölyös N. László: Csodálatos freskót találtak a római Santi Bonifacio e Alessio-templomban In: Új Ember, 2019. július 28. 2p. (hír) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; festmény; egyháztörténelem Görföl Tibor: A Vigilia beszélgetése Heidl Györggyel és Varga Ferenccel In: Vigilia, 83. évf., 2018. október 10. szám, 769-779p. (interjú) Tárgyszó, szakterület: művészetelmélet; szakrális művészet Gránitz Miklós: Hazatér az ellopott oltárkép In: Új Ember, 2011. július 31. 4p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: műtárgyak Gránitz Miklós: Művészi másolat In: Új Ember, 2011. március 6. 16p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: műtárgyak Gránitz Miklós: Örömteli finálé In: Új Ember, 2011. augusztus 7. 4p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: műtárgyak Gréczi Emőke: A koronázási ékszerek mädchen für alles-e - Lovag Zsuzsa régész, az Iparművészeti Múzeum volt főigazgatója In: Múzeumcafé, 9. évf., 2015. 49. szám, 110-121p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: életrajz; muzeális gyűjtemények; Gréczi László: Mesterség és művészet - Találkozás Benke Zoltán szobrászművész, kőfaragóval In: Keresztény Élet, 2019. augusztus 18-25. 24p. (cikk) Tárgyszó, szakterület: művész; szobrászat; kortárs művészet Grotte András: Templomi edények In: Műemlékvédelem, LV. évf., 2011. 6.szám, 374-381p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: műtárgyak Grotte András: Templomi edények II. In: Műemlékvédelem, LVIII. évf., 2014. 3. szám, 164-171p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; szakrális művészet Grócz Zita: "Vegyétek és egyétek, ez az én testem"... In: EKE Hírlevél, XVI. évf., 2019. 2. szám, 26-28p. (hír) Egyházmegye/szerzetesrend:Kalocsa Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Kalocsa Tárgyszó, szakterület: kiállítás; könyvtár; könyv; kódex Megj.: Időszaki kiállítása NEK előkészületeként 2020. december 31-ig. Gróf Lajos: Isten méltó hajlékában - Templomszentelés Répáshután In: ÚjMisszió, 2015. január 13p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend:Eger Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; kortárs művészet Gunther Zsolt: Inspiráló béklyó - Új tér történeti épületekben In:Műemlékvédelem, LXII évf., 2018. 5. szám, 352-363p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: helyreállítás; enteriőr; belsőépítészet Gy. L.: A ma angyalai - VI. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennále In:Új Ember, 2013. március 31. 22p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület:kiállítás; kortárs művészet Gyetvainé Dr. Balogh Ágnes: A szigetmonostori Szentháromság plébániatemplom építéstörténete és műemléki kutatása In: Műemlékvédelem, 2020. 1-2.szám, 30-54p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom-Budapest Tárgyszó, szakterület: templom; helyreállítás; műemlék Gyimesi Zsuzsanna: Amikor az anyagi és a nem anyagi kép szétválaszthatatlan- Ruzsa György: A fémek szerepe az orosz ikonművészetben. In: Magyar Iparművészet, 2020. 2. szám, 50-51p. (recenzió) Tárgyszó, szakterület: ikon; könyv Gyöngyössy Márton: A Pannonhalmi Bencés Főapátság éremgyűjteménye Budapest: METEM, 2012. In: Örökség és küldetés. Bencések Magyarországon,941-946p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend Tárgyszó, szakterület: numizmatika; rendtörténet Gyöngyössy Márton: Magyar aranyforintok Sant Pere de Rodes monostorából -Numizmatikai adalék a középkori Magyarország katalán kapcsolataihoz ff. és színes fotók. In: Collectanea Sancti Martini VII., 2019. 91-123p. (közlemény) Tárgyszó, szakterület: numizmatika; történelem, magyar Gyöngyössy Márton: Szentkultusz középkori pénzeinken - Ikonográfiai adalék a pénzverés történetéhez In: Collectanea Sancti Martini VI., 2018. 89-109p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: szentkultusz; numizmatika; történelem, magyar Györök Tibor: Az Eucharisztia tiszteletének és őrzésének története Budapest: Magyar Kurír-NEK Titkárság, 2019. In: Összeköt, nem szétválaszt! 185-190p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: liturgia; egyháztörténelem; szakrális művészet Megj.: Eucharisztikus tudományos konferencia. Esztergom, 2018. november 27-29. Győri Egyházmegye: Boldogasszony-kiállítás In: Keresztény Élet, 2018.március 11. 6p. (cikk) Egyházmegye/szerzetesrend: Győr Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet Győri Egyházmegye: Örülj, Krisztus szűz Szülője - Kiállítás és ősbemutató Szent Lászlóról In: Keresztény Élet, 2017. november 19. 6p. (periodika) Intézmény: Győri Egyházmegyei Levéltár, Múzeumház, Győr Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szentkultusz -h-: Erdélyi Zsuzsanna Pro Cultura Christiana-díjas In: Új Ember, 2011.január 23. 8p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: néprajz; irodalom,magyar H. Kolba Judit: A megújult Gyöngyösi Kincstár Budapest: MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, 2018. In: Eucharisztia és Úrvacsora a 16-18. századi Magyarországon, 123-132p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: Eger Intézmény: Szent Bertalan Templom Kincstára Tárgyszó, szakterület: kincstár; kiállítás; szakrális művészet H. Varga Eszter: Életre kelt ikonok - Egyházművészeti kiállítás nyílt Debrecenben In: Új Ember, 2020. október 25. 6p. (hír) Egyházmegye/szerzetesrend: Hajdúdorog Intézmény: Metropóliai Hivatal, Debrecen Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet Hager Ritta textilművész Pro Cultura Christiana-díjas In: Új Ember, 2015. június 14. 4p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művész Hajdúdorogi Főegyházmegye: "Életre kelt ikonok" - Restaurált tárgyak tárlata In: Keresztény Élet, 2020. október 25. 4p. (hír) Egyházmegye/szerzetesrend: Hajdúdorog Intézmény: Metropóliai Hivatal, Debrecen Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet Hajdúdorogi Főegyházmegye: Mi is Mária kísérői vagyunk - Új üvegablakok a budai templomban In: Keresztény Élet, 2020. december 13. 4p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Hajdúdorog Tárgyszó, szakterület: üvegfestészet; kortárs művészet; szakrális művészet Megj.: Fő utcai görögkatolikus templom üvegablakait Megulesz Magdolna, Schultz Gábor művészházaspár készítette. Hajdúdorogi Főegyházmegye: Új ikonosztáz Hajdúszoboszlón In: Új Ember,2017. február 19. 3p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Hajdúdorog Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; kortárs művészet; ikon Hamvay Péter: Múzeum van egyházi, alapítványi, magán is - Körséta nemállami vagy önkormányzati alapítású kiállítási intézményeinkben In: Múzeumcafé, 7. évf., 2013. 38. szám, 48-61p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények Haris Andrea: Értékvédelem vagy újdonságérték? - A soproni bencés templom XXI. századi "műemlékvédelme" In: Műemlékvédelem, LV. évf., 2011. 3.szám, 215-221p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: helyreállítás; épület Haris Andrea: Sümeg - átfestve In: Műemlékvédelem, LVII. évf., 2013. 4.szám, 244-253p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém Tárgyszó, szakterület: helyreállítás; szakrális művészet Haris Andrea - Ivicsics Péter: Ybl Milkós nyomában - A kókai rómaikatolikus plébánia In: Műemlékvédelem, LVIII évf., 2014. 2. szám,113-118p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: épület; művész Harmónia és egyszerűség - Nyolcvanéves a pasaréti Páduai Szent Antal-plébániatemplom In: Új Ember, 2014. november 2. 8p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: ferences rend Tárgyszó, szakterület: szakrális tér Harsányi Eszter - Veöreös András: Megvan Iván középkori temploma! In: Műemlékvédelem, LXI. évf., 2017. 1-2. szám, 21-29p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; régészet Házas Nikoletta: Vendégszövegek a festészet határmesgyéin - Hantai vizuáli spoétikája In: Pannonhalmi Szemle, XXII. évf., 2014. 2. szám, 116-123p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művész; művészetelmélet Hegedűs András: Az Érseki Simor Könyvtár Budapest: Szent István Társulat, 2014. In: Miscellanea Ecclesiae Strigoniensis VI., 41-45p. (tanulmány) Intézmény: Keresztény Múzeum Tárgyszó, szakterület: intézménytörténet Hegedűs András: Az Ipolyi-gyűjtemény útja Esztergomba Budapest: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2015. In: Litterum radices amarae, fructus dulces sunt, 215-222p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend:Esztergom Intézmény: Keresztény Múzeum Tárgyszó, szakterület: intézménytörténet; muzeális gyűjtemények; műgyűjtés; szakrális művészet Hegedűs Márk: Templommá lett múzeum In: Mértékadó, 2017. március 13-19.4-5p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Református Egyház Intézmény: Bibliamúzeum Tárgyszó, szakterület: kiállítás;egyháztörténelem; Biblia; könyv Megj.: Állandó kiállítás a Bibliamúzeumban. Hegyi Ibolya: Történeti és kortárs kárpitok Magyarországon - Kiállítás az esztergomi Keresztény Múzeumban In: Magyar Iparművészet, 2014. 4 16-19p. (periodika) Intézmény: Keresztény Múzeum Tárgyszó, szakterület: kiállítás; Heidl György: Jézus szépsége és rútsága Budapest: Szent István Társulat, 2020. In: Isten dicsősége - A teremtés szépsége, 85-97p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: művészetfilozófia Hekler Melinda: "Az örökkévalóság szemlélhető bizonyossága" - Az ikon és a fény In: A Szív, 2014. november 39-40p. (periodika) Intézmény: , Tárgyszó, szakterület: ikon; művészetelmélet Hende Fanni: Egy erdélyi antifonále provenienciájának kérdései Budapest: Szent István Társulat, 2020. In: "Mestereknek gyengyének", 79-91p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: kódex; történelem, magyar; könyvtörténet Megj.: Az MTA KIK kézirattárának T 422/6 jelzetű töredéke. Hendre Biro, Doina: Új adatok a 18. század végén Gyulafehérvárott, Batthyány Ignác püspök által alapított Batthyaneum könyvtár köteteinek származásához Eger: Egri Lokálpatrióta Egylet, 2018. In: A szükséges dolgokban legyen egység, a kétesekben szabadság, mindenben pedig szeretet,89-98p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: Gyulafehérvár Intézmény: Batthyaneum Tárgyszó, szakterület: könyvtár; intézménytörténet; könyvtörténet Héczey-Markó Ágnes - Rácz Miklós: Próbafeltárás és falkutatás In:Örökség, 2011. 1-2. szám, 48-49p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület:helyreállítás Megj.: Érd középkori temploma. Hidvégi Iván: A barokk fénye - Különleges műtárgyak a nyolcvanéves Szilárdfy Zoltán gyűjteményéből In: Keresztény Élet, 2016. november 27. 9p. (periodika) Intézmény: Budapesti Történeti Múzeum Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szentkultusz; szakrális művészet; műgyűjtés; népi vallásosság Hidvégi Iván: Az értelem és a szív harmóniája - R. Törley Mária szobrászművész Ecce Homo kiállítása In: Keresztény Élet, 2016. június 12. 9p. (periodika) Intézmény: Várnegyed Galéria Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet; kortárs művészet Hidvégi Iván: Egyházművészet emberközelben - Szilárdfy Zoltán papi és művészeti szolgálata In: Keresztény Élet, 2015. november 29. 10p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: életrajz; művészettörténet; könyv Hidvégi Iván: Tisztelgés a magyar festők művészete előtt - Magyar Festészet Napja - október 18. In: Keresztény Élet, 2016. október 16. 9p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: festészet; Hirsch Tibor: Terülj-terülj vászon - Kulinaritás és mozgókép In: Pannonhalmi Szemle, XX. évf., 2012. 1. szám, 80-90p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: kortárs művészet; média Hojdák Annamária: A barátság másik arca In: A Szív, 2014. október, 66-67p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: műtárgyak Megj.: Kontuly Béla: Barátnők Hojdák Annamária: Urbánus ikon In: A Szív, 2014. április, 66-67p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: műtárgyak Megj.: Kondor Béla: Darázskirály Homolya Dániel: "Hit és művészet" - Interjú Puskás László atyával (1. rész) In: Görögkatolikus Szemle, XXII. évf., 2011. február 2. szám, 6-7p. (folyóirat) Egyházmegye/szerzetesrend: Görögkatolikus Egyház Tárgyszó, szakterület: művész Horányi Anna: A Vigilia beszélgetése Aknay Jánossal In: Vigilia, 2013. november 854-863p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művész; kortárs művészet Horogszegi Tamás: Egy elfeledett Szent István király-falképciklus - Jobst Károly és Ferenc elveszettnek hitt esztergomi festményei Simor János Szent István-kápolnájából In: Művészettörténeti Értesítő, 69. évf., 2020. június 1. szám, 71-101p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom-Budapest Intézmény: Esztergomi Bazilika Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; festészet; szakrális művészet Horváth Árpád: Illír-rác Madonna In: A Szív, 2013-2014. december-január, 118-119p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: műtárgyak Horváth Árpád: Megállás és csodálkozás In: A Szív, 2014. március, 66-67p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: műtárgyak Megj.: Caspar David Friedrich: A vándor a ködtenger felett Horváth Csaba: Habsburgok és az alcsúti egyházi intézmények In: Vitézek Hírmondója, VIII. évf., 2011. 1. szám, 4-45p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: épület Horváth Edina: Pálosok Balatonszemesen - Kiállítás 2015, június 19. -szeptember 30. In: Műemlékvédelem, LIX. évf., 2015. 5. szám, 324-327p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: pálos rend Tárgyszó, szakterület: kiállítás; rendtörténet; építészet Horváth Gábor: Remete Szent Pál budaszentlőrinci szentélye és szarkofágja Budapest: METEM, 2016. In: Episcopus, archiabbas,benedictinus, historicus ecclesiae, 213-224p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: szentkultusz; műtárgyak; szakrális tér; Megj.: Tanulmányok Várszegi Asztrik 70. születésnapjára. Szerkesztette: Somorjai Ádám OSB, Zombori István. Horváth József: Milkovics János pápóci prépost könyvtáráról Győr: Győri Egyházmegyei Levéltár, 2011. In: In labore fructus, 127-150p. (tanulmánykötet) Egyházmegye/szerzetesrend: Győr Tárgyszó, szakterület: könyvtártörténet; történelem, magyar Megj.: Jubileumi tanulmányok Győregyházmegye történetéből. Szerkesztette: Nemes Gábor, Vajk Ádám. Horváth Sándor: Elhúzódó barokk a bencéseknél - A dömölki bencés könyvtár a 18. század végén Budapest: METEM, 2012. In: Örökség és küldetés. Bencések Magyarországon, 904-940p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend Tárgyszó, szakterület: könyvtár; rendtörténet; történelem, magyar Horváth Sándor: Reprezentálás öltöztetős szobrokkal a körmenetekben - A Győri (Szombathelyi) Egyházmegye 18. század közepi példáján Budapest: MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, 2016. ff. In: Egyház és reprezentáció a régi Magyarországon, 143-161p. (tanulmánykötet) Egyházmegye/szerzetesrend: Szombathely Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar; szentkultusz Megj.: Pázmány Irodalmi Műhely. Lelkiségtörténeti Tanulmányok. Szerkesztette: Báthory Orsolya, Kónya Franciska. Horváth Sándor: Szakrális terek jellemzői a trienti zsinat után a Győr iEgyházmegyében Budapest: MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport-ELKH, 2020. grafikon. In: Az idő és tér szerepe a barokk kori lelkiség alakulásában, 69-82p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; liturgia Howes, Graham: A szakralitás művészete Pannonhalma: Bencés Kiadó, 2011. 169p. ff. (könyv) Tárgyszó, szakterület: vallástudomány Huiber Edit: Beszélő múlt, amiről a cenki sírkövek mesélnek - Történetek a falu múltjából Nagycenk: Simon Péter, 2014. 140p. ff. és színes fotók. (könyv) Tárgyszó, szakterület: helytörténet; műtárgyak Hurtardo, Larry W.: A sztaurogram a korai keresztény kéziratokban - (A keresztre feszített Jézus legkorábbi képi megjelenítése?) In: Pannonhalmi Szemle, XXIV. évf., 2016. 3. szám, 26-43p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; szakrális művészet; kézirat Husz Mária: Apokalipszis vagy globális fenntarthatóság - Beszélgetés Balogh Edit kárpitművésszel és Pápai Lívia képzőművésszel a Kárpit 3 nemzetközi kiállításról In: Magyar Iparművészet, 2017. 2. szám, 2-13p. (periodika) Intézmény: Vigadó Galéria Tárgyszó, szakterület: kiállítás; iparművészet; kortárs művészet Megj.: 2017. április 12. - május 28. Hús Zoltán: Liturgikus képelem: a feltámadt Krisztus In: Praeconia, VI. évf., 2011. 2. szám, 80-81p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; kortárs művészet Húsvét és Karácsony a kövesdi üvegablakokon In: Új Misszió, 2018. július 15p. (cikk) Egyházmegye/szerzetesrend: Eger Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; kortárs művészet; üvegművészet Megj.: 2018. június 8-án áldották meg Mezőkövesden a Jézus Szíve templom új üvegablakait, Megulesz Magdolna, és Schultz Gábor műveit ifj. Gyergyádesz László: A bennünk élő gyermek - Iparművészeti alkotások a VII. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennálén In: Magyar Iparművészet, 2015. 5. szám, 2-11p. (periodika) Intézmény: Kecskeméti Katona József Múzeum Cifrapalota Kiállítóhelye Tárgyszó, szakterület: kiállítás; kortárs művészet Megj.: 2015. március 14-május 17. ifj. Gyergyádesz László: Angyalműhely - Kortárs iparművészeti alkotások Kecskeméten a keresztény ikonográfia jegyében In: Magyar Iparművészet, 2017. 5. szám, 27-34p. (cikk) Intézmény: Kecskeméti Katona József Múzeum Cifrapalota Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet; kortárs művészet ifj. Gyergyádesz László: "Legyen meg a te akaratod..." - H: Barakonyi Klára zománcművész szakrális alkotásai In: Magyar Iparművészet, 2015. május 4.szám, 29-33p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művész; kortárs művészet ifj. Gyergyádesz László: "Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma" - Iparművészeti alkotások a jubileumi Kortárs Keresztény Ikonoráfiai Biennálén In: Magyar Iparművészet, 2020. 3. szám, 2-10p. (beszámoló) Intézmény: Kecskeméti Katona József Múzeum Cifrapalota Tárgyszó, szakterület: kiállítás; ikonográfia; kortárs művészet; iparművészet; szakrális művészet Ifj. Gyergyádesz László: Régi és új bűnök - Iparművészeti alkotások a IX. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennálén In: Magyar Iparművészet, 2018. 4. szám, 4-10.p. (cikk) Intézmény: Kecskeméti Katona József Múzeum Cifrapalota Tárgyszó, szakterület: kiállítás; kortárs művészet;szakrális művészet Ifj. Gyergyádesz László: "Szentek legyetek" - Iparművészeti alkotások a VIII. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennálén In: Magyar Iparművészet, 23. évf., 2016. júnizs 5. szám, 11-19p. (periodika) Intézmény: Kecskeméti Katona József Múzeum Cifrapalota Tárgyszó, szakterület: kiállítás; kortárs művészet; szakrális művészet; iparművészet Megj.: 2016. március 22. - május 29. Igaz Rita: Iparművészeti remekművek a megújult egri érseki palotában In: Magyar Iparművészet, 2016. 3. szám, 31-37p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Eger Intézmény: Egri Érseki Palota Látogatóközpont Tárgyszó, szakterület: épület; helyreállítás; kiállítás; muzeális gyűjtemények II. András és Székesfehérvár Székesfehérvár: Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum, 2012. 232p. színes. (tanulmánykötet) Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár Tárgyszó, szakterület:történelem, magyar Megj.: Bárány Attila, Gedai István, Hunyadi Zsolt, Kerny Terézia, Marosi Ernő, Orbán Imre, Pósán László, Smohay András, Veszprémy László, Weisz Boglárka, Zsoldos Attila tanulmányai Ilko Krisztina: Sancte Andrea Zoerarde, serve Dei, defende ecclesiam! -Szent Zoerard-András (Szórád) három barokk ábrázolása az arezzoi Santa Maria in Gradi templomban In: Vidimus enim stellam eius..., 2011. (tanulmánykötet) Tárgyszó, szakterület: szentkultusz; ikonográfia Ipolyi Arnold püspök hagyatéka Nagyváradon összeáll.: Lakatos-Balla Attila. Nagyvárad: Varadinum Script Kiadó, 2012. 337p. ff. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Nagyváradi Egyházmegye Tárgyszó, szakterület: levéltár; egyháztörténelem, magyar Megj.: Miscellanea Historica Varadiensia III. István, a szent király In: Múzeumcafé, 7. évf., 2013. 37. szám, 13p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár Intézmény:Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum Tárgyszó, szakterület: kiállítás;szentkultusz IX. Ötvösművészeti Biennálé 2013 szerk.: Katona Katalin. Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége, 2013. színes. (katalógus) Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; kiállítás; kortárs művészet J. Fodor Adrienne: Adalékok a lechnici kartauzi scriptorium tevékenységéhez Budapest: Mikes Kiadó, 2016. In: Memoriae tradere, 179-188p. (tanulmánykötet) Tárgyszó, szakterület: könyvtörténet; rendtörténet; kódex Megj.: Tanulmányok és írások Török József hatvanadik születésnapjára. Szerkesztette: Füzes Ádám, Legeza László. Jankovics Norbert: A bugaci Pétermonostora egykori temploma és kőfaragványai - Előzetes beszámoló In: Műemlékvédelem, LXI. évf., 2017. 1-2. szám, 9-20p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; helyreállítás; régészet Jankovics Norbert: A magyarországi templomok művészete - Válogatás egy évezred szakrális építészetéből Pécs: Alexandra, 2013. 191p. színes. (könyv) Tárgyszó, szakterület: templom; történelem, magyar Megj.: Kép: Kaiser Ottó. Jálics Kinga: A hit erősítéséhez templomra van szükség - A Szent Kamill-kápolna átadása In: Keresztény Élet, 2017. május 7. 6p. (periodika) Intézmény: Semmelweis Egyetem Tárgyszó, szakterület:műtárgyak; kortárs művészet; szakrális művészet Megj.: Angyal Júlia festőművész Fűri Judit üvegművész alkotásai. Jálics Kinga: "A művészet az mindig szent" - A találkozás Prokopp Máriával - ünnep In: Keresztény Élet, 2016. február 14. 10p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művészettörténet; életrajz; Jálics Kinga: A vasvári domonkos kolostor története - Találkozás Zágorhidi Czigány Balázzsal In: Keresztény Élet, 2012. október 28. 6p. (hetilap) Intézmény: Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar; műemlék Jálics Kinga: Angyal, aki angyalokat fest - Beszélgetés Angyal Júlia festőművésszel In: Keresztény Élet, 2019. június 16. 6p. (interjú) Tárgyszó, szakterület: művész; festészet; szakrális művészet Jálics Kinga: "Az anyag megdolgozása az alkotás igazi öröme" - Beszélgetés a Szervátiusz-díjas Kubinyi Anna textilművésszel In: Keresztény Élet, 2013. december 8. 6p. (cikk) Tárgyszó, szakterület: kortárs művészet; művész Jálics Kinga: Az MMA párizsi kiállításáról - Csáji Attila alelnökkel az újjáéledt Vigadó könyvtárában In: Keresztény Élet, 2014. július 20. 6p. (periodika) Intézmény: Magyar Művészeti Akadémia Tárgyszó, szakterület: művészeti társaság Jálics Kinga: Állandó életmű-kiállítás Budakeszin - Találkozás V. Majzik Máriával In: Keresztény Élet, 2013. február 10. 10p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: művész; kortárs művészet Jálics Kinga: Jézus kínszenvedésétől a feltámadásig - A Lourdes-i stációk- Maria de Faykod alkotásai In: Keresztény Élet, 2017. április 2. 6,10p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend Intézmény: Pannonhalmi Bencés Apátsági Múzeum Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; kiállítás; kortárs művészet Megj.: A kiállítás 2017. április 17-ig látogatható. Jálics Kinga: "Lehet-e korunkban a művészettel imádkozni?" - Húsvéti áhitat- Olasz Ferenc fotográfus kiállítása In: Keresztény Élet, 2011. május 8. 6p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: művész; kiállítás; fénykép Jálics Kinga: Magyar építésziroda sikere Kínában - Beszélgetés Zoboki Gábor építészzel In: Keresztény Élet, 2014. november 30. 6p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: építészet Jálics Kinga: "Minden kölcsön van nálunk ezen a világon" - Találkozás Kárpáti Éva festőművésszel In: Keresztény Élet, 2012. július 8. 6p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: művész Jálics Kinga: "Nemzetünk megtartó ereje a kultúrája" - Átadták a Szervátiusz Jenő-díjakat In: Keresztény Élet, 2012. január 6p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: művész Jálics Kinga: Nők, szőnyegek, háziipar - Kiállítási séta Ardai Ildikó textilművésszel és Fülöp Hajnalka muzeológussal In: Keresztény Élet, 2011. augusztus 14-21. 6p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: kiállítás Jálics Kinga: Sok szobrot szét kellett fűrészelni - Szervátiusz Jenő 110 In: Keresztény Élet, 2014. június 8. 6p. (cikk) Tárgyszó, szakterület: művész; kiállítás Megj.: Kecskemét, Bozsó Gyűjtemény Jálics Kinga: Szervátiusz Jenő-díj 2015 - Átadója Szervátiusz Tibor, a Nemzet Művésze In: Keresztény Élet, 2015. december-január 27-3. 6p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művész; díj Megj.: Díjazottak: Győrfy Lajos szobrászművész, Döbrentei Kornél költő, Kovács András kolozsvári művészettörténész, Tiffán Ede villányi borász. Jálics Kinga: Tárlatvezetés a Szent Imre Kórház kápolnájában - a festő: Angyal Júlia, a művészettörténész: Prokopp Mária professzor In: Keresztény Élet, 2014. március 9. 6p. (hetilap) Intézmény: Szent Imre Kórház, Budapest Tárgyszó, szakterület: művész; kortárs művészet;kiállítás Jálics Kinga: "Üzenet - az út, melyet mindenki választhat" - Prokopp Mária művészettörténész angyal Júlia képei előtt In: Keresztény Élet, 2013. október 20. 6p. (cikk) Tárgyszó, szakterület: művész Jálics Kinga: Üzenet a Párbeszéd Házából - Angyal Júlia és Orient Enikő közös kiállításáról In: Keresztény Élet, 2012. december 16. 6p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: jezsuita rend Intézmény: Párbeszéd Háza Tárgyszó, szakterület: kortárs művészet; művész Jánó Mihály: A marosfelfalui alku In: Műemlékvédelem, LVII. évf., 2013. 2. szám, 71-105p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; épület Jávor Anna: Csáki Tamás-Golub Xénia: Szerb székesegyház a Tabánban. Az eltűnt Rácváros emlékezet. Kiállítási katalógus In: Művészettörténeti Értesítő, 2019. 246-253p. (recenzió) Tárgyszó, szakterület: kiállítás; templom; történelem, magyar; egyháztörténelem Jávor Anna: Johann Samuel Hötzendorff (1694-1742) bécsi festő a pesti szerviták szolgálatában - A belvárosi Szent Anna-templom barokk berendezése a források tükrében In: Művészettörténeti Értesítő, 2018. december, 2.szám, 189-220p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: szervita rend Tárgyszó, szakterület: festészet; szakrális művészet; művész Jelenits István: Hogy a Himnusz ügyében tévedés ne essék In: Új Ember,2011. január 30. 12p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: irodalom, magyar Jelkép, szín, tekintet - az új mozaikkompozíció bemutatása In: Szentkút, VII. évf., 2014. 2. szám, 13-14p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: ferences rend Intézmény: Mátraverebély-Szentkút kegyhely Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; szakrális művészet; művész Jernyei Kiss János: A piaristák kecskeméti temploma Budapest-Kecskemét: Piarista Rend Magyar Tartománya, 2015. ff. In: Koháry István Emlékkönyv, 139-189p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: Piarista Rend Tárgyszó, szakterület: rendtörténet; épület; szakrális tér Jernyei Kiss János: Barokk freskófestészet Magyarországon - Beszámoló az OTKA-kutatásról In: Műemlékvédelem, LVI. évf., 2012. 5. szám, 313-318p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: történelem, magyar Jernyei Kiss János: Johann Nepomuk Schöpf (1733-1798) Magyarországon -Nagyvárad, Pécel, Buják In: Művészettörténeti Értesítő, 66. évf., 2017.december 2. szám, 191-200p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; festészet Jezsoviczki Noémi: "Kezeink munkáját tedd maradandóvá" In: Mértékadó, 2018. május 21. 5p. (cikk) Egyházmegye/szerzetesrend: Református Egyház Intézmény: Bibliamúzeum Tárgyszó, szakterület: kiállítás; gyűjtemény Jezsoviczki Noémi: Ötszáz év élő tárgyai - Ige-idők a Magyar Nemzeti Múzeumban In: Mértékadó, 2017. szeptember 18-24. 4-5p. (periodika) Intézmény: Magyar Nemzeti Múzeum Tárgyszó, szakterület: kiállítás; protestantizmus Jékely Zsombor - Bóna István: Előzetes megfigyelések és művészettörténet iészrevételek a szászbogácsi templom középkori falképei kapcsán In: Műemlékvédelem, LXIII. évf., 2019. 3-4. szám, 164-177p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: Gyulafehérvár Tárgyszó, szakterület: műemlékvédelem; művészettörténet; festészet jm: A katolikus iskola szelleme vezérelte - Portré Gy. Szabó Béla református képzőművészről In: Keresztény Élet, 2011. január 16. 12p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: művész jm: A szamosújvári örmények Krisztus-képe In: Keresztény Élet, 2012.április 8-15. 18p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Örmény katolikusok Tárgyszó, szakterület: műtárgyak jm: Hitvallás késsel és vésővel - Találkozás Hajas László faszobrásszal In: Keresztény Élet, 2014. április 13. 9p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művész Juhos Rózsa: Sepulchrum - Művészet és liturgia a késő középkorban Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem-L'Harmattan Kiadó, 2016. In: Vallás és művészet, 130-145p. (tanulmánykötet) Egyházmegye/szerzetesrend: református egyház Intézmény: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Intézet Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; liturgia Megj.: Szerkesztette: Sepsi Enikő, Lovász Irén, Kiss Gabriella, Faludy Judit K. D. : Szentképkiállítás nyílt Iklandberényben In: Új Ember, 2015. július 19. 13p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet K. Németh András: A középkori Tolna megye templomai Pécs: Publikon Kiadó, 2011. 289p. (könyv) Tárgyszó, szakterület: építészet; szakrális tér Megj.: CD melléklettel. K. Palágyi Sylvia: Szentháromság-szobrok Balatonedericsről és a veszprémi főegyházmegyei gyűjteményből - A felhők mint a meghatározás egyestámpontjai In: Corde aperto, 2012. 115-135p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém Tárgyszó, szakterület: műtárgyak Megj.: Corde aperto. Tanulmányok Kredics László nyolcvanadik születésnapjára. Szerkesztette: Hermann István, Karlinszky Balázs, Varga Tibor László. Veszprém, Veszprémi Főegyházmegye - Veszprém Megyei Levéltár, 2012. Kanyó Árpád: Liturgikus színek keleten - 1. rész In: Görögkatolikus Szemlélet, IV. évf., 2017. 1. szám, 50-51p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: görögkatolikus egyház Tárgyszó, szakterület: liturgia; szimbólumok Kanyó Árpád: Liturgikus színek keleten - 4. rész In: Görögkatolikus Szemlélet, 4. évf., 2017. 4. szám, 68-71p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: görögkatolikus egyház Tárgyszó, szakterület: keleti kereszténység; liturgia; szimbólumok Karták könyve - Műemlékvédelmi dokumentumok gyűjteménye gyűjtötte,válogatta, szerk.: Román András, dr.; Fejérdy Tamás, dr. Budapest: Icomos Magyar Nemzeti Bizottság, 2011. 587p. (könyv) Tárgyszó, szakterület: műemlékvédelem Megj.: 2. bővített kiadás. Az első kiadást gyűjtötte, válogatta, szerkesztette: dr. Román András; a második bővített kiadáshoz a kiegészítést gyűjtötte, válogatta és szerkesztette: dr. Fejérdy Tamás. Kaszab Luca: Művészként az igazságért In: Új Ember, 2020. január 12. 11p. (interjú) Intézmény: NEK 2020 Tárgyszó, szakterület: művész; kortárs művészet; szakrális művészet Katona Júlia: Keresztény és történeti ikonográfia a falakon - A Szépművészeti Múzeum román csarnokának építészeti és festészeti kialakítása In: Múzeumcafé, 9. évf., 2015. 46. szám, 40-44p. (periodika) Intézmény: Szépművészeti Múzeum Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények; ikonográfia Katona Katalin: Az ezüsttől a vasig - Kortárs magyar és olasz ötvösművészek plasztikái a Római Magyar Akadémián In: Magyar Iparművészet, 2016. 10.szám, 2-5p. (periodika) Intézmény: Római Magyar Akadémia Tárgyszó, szakterület: kiállítás; kortárs művészet Megj.: 2016. szeptember 12. -október 16. Katona Vilmos: "Az Úr bevonul szentélyébe" - Kortárs római katolikus templomépítészet a liturgia tükrében Budapest: Szent István Társulat, 2020. 175p. ff. ábrák, fotók. (könyv) Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; templomépítés; liturgia; kortárs művészet Kávé: A mexikói építész In: Új Ember, 2013. május 12. 16p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: művész Megj.: Pedro Ramírez Vázquez Kelemen Áron, OSB: Mellicense et justinense - Liturgia és fegyelem - Tolnai Máté 1506-os breviáriumának eredete Budapest: METEM, 2012. In: Örökség és küldetés. Bencések Magyarországon, 219-235p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend Tárgyszó, szakterület: könyv; liturgia; rendtörténet Kelemen István - Nemes András: A celldömölki barokk monostor épülettörténete és műemléki kutatása Pannonhalma: Pannonhalmi Főapátság, 2014. In: Collectanea Sancti Martini II., 117-184p. (könyv) Tárgyszó, szakterület: épület; műemlék Kelemen István: A fertőszéplaki kálváriák története In: Műemlékvédelem, LIX. évf., 2015. 6. szám, 335-345p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; építészet Keresztes Csaba: A bencés rend írott és tárgy műkincseinek sorsa 1949-1952 között Pannonhalma: Pannonhalmi Főapátsági Levéltár, 2017. In: Bencések Magyarországon a pártállami diktatúra idején I., 35-59p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend Intézmény: Pannonhalmi Főapátság Tárgyszó, szakterület: rendtörténet; műtárgyak; könyvtár; történelem, magyar Keresztes Csaba: A deáki rómaikatolikus plébánia iratanyaga In: Collectanea Sancti Martini VIII, 2020. 25-36p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend Tárgyszó, szakterület: irat; levéltár; rendtörténet Keresztesné Várhelyi Ilona: Művészet az evangelizáció szolgálatában - Munkácsy Krisztus-trilógiája In: Tanítvány, 2014. 1. szám, 33-36p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művészetelmélet; szakrális művészet Kerékgyártó Mihály: Szobrok textilből In: Új Misszió, 2019. február, 16p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: kiállítás; textil; kortárs művészet Megj.: Galambos Gabriella képzőművész kiállítása Ózdon Kerny Terézia: "Solus virgo virginet agnoscit" - Adalékok Boldog Mór és Szent Imre ikonográfiájához, 14-19. század Budapest: METEM, 2012. In: Örökség és küldetés. Bencések Magyarországon, 764-784p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; szentkultusz Keserü Katalin - Tumbász András: A váci Karolina-kápolna és Körösfői-Kriesch Aladár Arcus Kiadó, 2013. színes. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Vác Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; művész Keserü Katalin: "Hová vezetnek a szálak" - Polgár Rózsa kárpitművész életmű-kiállítása az Iparművészeti Múzeumban In: Magyar Iparművészet, 2012. 1., 15-20p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: művész; kortárs művészet KÉ: Láthatóvá tenni a láthatatlant - Interjú Maria de Faykod szobrászművésszel In: Keresztény Élet, 2018. április 1. 17p. (cikk) Tárgyszó, szakterület: művész; kortárs művészet; szakrális művészet; szobrászat Kiállítás a templom karzatán - Vallásos társulatok Gyöngyösön a 18-21.században In: Keresztény Élet, 2017. július 30. 9p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Eger Intézmény: Szent Bertalan Templom Kincstára Tárgyszó, szakterület: kiállítás; népi vallásosság Király Veronika: A hit bűvöletében - Interjú Seres Tamással In: Görögkatolikus Szemlélet, 2015. 26-31p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: ikon; művész; szakrális művészet; kortárs művészet Kisléghi Nagy Ádám: A templom művészete - Egy templom kifestésénekt apasztalatai In: Praeconia, VI. évf., 2011. 2. szám, 58-63p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: szakrális tér Kiss Péter: "Az ikonnal együtt kell lélegezni" - Állandó fémikon-kiállítás nyílik a Gellért-hegyi Sziklakápolnában In: Új Ember, 2013. szeptember 1. 8-9p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Pálos rend Tárgyszó, szakterület: ikon; kiállítás Kiss Péter: Ikonkaland In: Új Ember Magazin, 2012. november-december 22-25p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: műtárgyak Kiss Péter: Kincs a magasban - Rendhagyó freskó a XVIII. századból In: Új Ember, 2012. december 23-30. 23p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: restaurálás; szakrális művészet Kiss Péter: "Kisugárzóhellyé váltunk" - Az év múzeuma lett a gyöngyösi Kincstár In: Új Ember, 2016. június 5. 5p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Eger Intézmény: Szent Bertalan Templom Kincstára Tárgyszó, szakterület: kiállítás; muzeális gyűjtemények; díj Kiss Péter: "Mária az ég felé mutat" - A délegyházi Magyarok Nagyasszonya-templom új oltárképe In: Új Ember, 2017. május 7. 1, 5p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Vác Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; kortárs művészet; szakrális művészet Megj.: F. Orosz Sára domborműve Kiss Péter: Szívekbe írt történelem - Mindszenty-Pallavicini emlékművet avattak Rétságon In: Új Ember, 2016. november 6. 1, 3p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Vác Tárgyszó, szakterület: szobrászat; kortárs művészet Kiss Péter: ˝Az ima erejébe vetett hitről tanúskodnak" - A bensőséges vallásgyakorlat műtárgyai a pálosok Sziklatemplomában In: Új Ember, 2014. május 4. 8-9p. (cikk) Egyházmegye/szerzetesrend: Pálos rend Tárgyszó, szakterület: ikon; rendtörténet; szakrális művészet Kiss Tamás: Gróf Zichy Ferenc győri püspök könyvkatalógusa 1752-ből Győr: Győri Egyházmegyei Levéltár, 2016. In: Primus inter omnes, 367-381p. (tanulmánykötet) Egyházmegye/szerzetesrend: Győr Tárgyszó, szakterület: könyvtári katalógus; egyháztörténelem, magyar Megj.: Tanulmányok Bedy Vince születésének 150. évfordulójára. Szerkesztette: Arató György, Nemes Gábor, Vajk Ádám. Kiss Tamás - Medgyesy S. Norbert: San Ladisalo Re d'Ungheria - "Athleta Patriae" Il paladino della Patria Gorle: Velar, 2017. 48p. színes. (könyv) Tárgyszó, szakterület: szentkultusz; történelem, magyar Klestenitz Tibor: Az Egri Főegyházmegye katolikus sajtója a dualizmus korában Eger: Érseki Vagyonkezelő Központ, 2018. In: Fejezetek az ezeréves Egri Egyházmegye történetéből, 139-152p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: Eger Tárgyszó, szakterület: sajtó; egyháztörténelem, magyar Megj.: Az Egri Hittudományi Főiskolán 2015.május 7-én és 2016. május 5-én megrendezett konferenciák előadásai. Klestenitz Tibor: Az egri katolikus sajtó a két világháború között Eger: Érseki Vagyonkezelő Központ, 2018. In: Fejezetek az ezer éves Egri Egyházmegye történetében, 181-195p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: Eger Tárgyszó, szakterület: sajtó;egyháztörténelem, magyar Megj.: Az Egri Hittudományi Főiskolán 2015.május 7-én és 2016. május 5-én megrendezett konferenciák előadásai. Klestenitz Tibor: Katolikus és protestáns sajtótörekvések Magyarországon: hasonlóságok és különbségek, 1890-1919 Budapest: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont-Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltár, 2019. In: Laborator assiduus, 263-270p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: sajtó Knapp Éva: Egy rejtőzködő középkori templom és kolostor: Mesztegnyő In: Műemlékvédelem, LVIII. évf., 2014. 1. szám, 15-30p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; műemlék Kocsis Katica: Ahol a vallás és a művészet találkozik egymással - A newyork-i biblikus művészet múzeuma In: Múzeumcafé, 9, évf., 2015. 46. szám, 10-11p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet Koháry István emlékkönyv - A kecskeméti piarista gimnázium alapításának 300. évfordulójára szerk.: Kozicz János, Koltai András. Budapest-Kecskemét: Piarista Rend Magyar Tartománya, 2015. 239p. ff. fotó, illusztráció. (tanulmánykötet) Egyházmegye/szerzetesrend: Piarista Rend Tárgyszó, szakterület: rendtörténet; műpártolás; történelem, magyar; Kollár Tibor: Középkori templomok a Tiszától a Kárpátokig - Középkori templomok útja Szabolcsban, Beregben, és Kárpátalján szerkesztette. Nyíregyháza: SzabolcsSzatmár Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft., 2013. 447p. színes.(könyv) Tárgyszó, szakterület: templom; történelem, magyar Koltai András: Koháry István és a kecskeméti piarista rendház alapítása Budapest-Kecskemét: Piarista Rend Magyar Tartománya-Piarista Gimnázium, 2015. In: Koháry István emlékkönyv, 115-137p. (tanulmánykötet) Egyházmegye/szerzetesrend: Piarista Rend Tárgyszó, szakterület: rendtörténet; épület Komárik Dénes: A pesti belvárosi templom szószékéről, a korai gotizálás kiemelkedő alkotásáról In: Műemlékvédelem, LVII. évf., 2013. 5. szám, 299-305p. (folyóirat) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; szakrális művészet Komáromi János: A liturgiát segítő művészet és a művészetet segítő liturgia In: Praeconia, VI. évf., 2011. 2. szám, 64-71p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: liturgia; esztétika Komiszár Dénes: "...Egernek ősz galambja" Nyíregyháza: Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Főplébánia, 2012. 120p. ff. és színes fotók. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Tárgyszó, szakterület: épület Megj.: A nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya társszékesegyház építtetője, Samassa József bíboros, egri érsek. Megjelent Samassa József halálának 100. évfordulóján. Koncz: Megújul a Születés temploma In: Új Ember, 2013. december 22-29. 32p. (cikk) Tárgyszó, szakterület: helyreállítás; szakrális tér Koncz Dániel: Beszámoló a pannonhalmi Régészeti Gyűjteményben végzett rendezési munkáról In: collectanea sancti martini viii, 2020. 231-263p. (beszámoló) Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend Intézmény: pannonhalmi főapátság Tárgyszó, szakterület: gyűjtemény; régészet; történelem, magyar Koncz Veronika: A Badacsony-hegy új kápolnája In: Új Ember, 2014.szeptember 7. 10p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; épület Koncz Veronika: A bakonybéli kápolna megmentése In: Új Ember, 2011.július 31. 4p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: épület Koncz Veronika: A jövő építésze In: Új Ember, 2014. április 20. 32p. (cikk) Tárgyszó, szakterület: művész Megj.: Shigeru Ban Koncz Veronika: "A nagy dolgok a jászolnál történnek" - Betlehem-kiállítás a Néprajzi Múzeumban In: Új Ember, 2015. december 27. 32p. (periodika) Intézmény: Néprajzi Múzeum Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet; népi vallásosság Koncz Veronika: A sárkányoktól a mosolygó szentekig - Kalandozás Szabolcs-Szatmár-Bereg megye megújult műkincsei között In: Új Ember, 2011. május 29. 10p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: műemlék; történelem, magyar Koncz Veronika: Angyal őrzi ezer éve - Látogatás Pécsváradon In: Új Ember, 2015. április 5-12. 16p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Pécs Tárgyszó, szakterület: helyreállítás; szakrális tér Koncz Veronika: Átlátszó In: Új Ember, 2014. augusztus 31. 16p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; kortárs művészet Megj.: Pieterjan Gijs - Arnout Van Vaerenbergh: Borgloon, templom Koncz Veronika: Barátok csendje - Látogatás a megújult kamalduli remeteségben In: Új Ember, 2014. december 21-28. 17p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: helyreállítás; szakrális tér; rendtörténet Megj.: Majkpuszta Koncz Veronika: Büszkeségünk, a matyó hímzés In: Új Ember, 2013. január 6. 16p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: néprajz Koncz Veronika: Egy darabka mennyország - Látogatás Sopron új templomában In: Új Ember, 2015. március 15. 10-11p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Győr Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; épület Koncz Veronika: Egy monarchia aranyozott bája - Százötven éve született Gustav Klimt In: Új Ember Magazin, IX. évf., 2012. január-február 1.szám, 34-36p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: művész Koncz Veronika: Hűséges ferencesek In: Új Ember, 2015. július 12. 11p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: ferences rend Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; kiállítás; rendtörténet Megj.: Gyöngyösi Ferences Rendház Koncz Veronika: Kincsek a kőcsipkék alatt - Kiállításon a Mátyás-templom értékei In: Új Ember, 2015. július 12. 14p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Intézmény: Budapesti Történeti Múzeum Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet; épület Koncz Veronika: Kincsek a mélyből In: Új Ember, 2015. július 12. 11p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Eger Intézmény: Szent Bertalan Templom Kincstára Tárgyszó, szakterület: kiállítás Megj.: Szent Bertalan Templom Kincstára Koncz Veronika: "Kőre követ nap mint nap..." In: Új Ember, 2012. június 3. 16p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: épület; szakrális művészet Koncz Veronika: Láthatatlan összefüggések - Beszélgetés Asztalos Zsolt képzőművésszel In: Új Ember, 2013. március 31. 23p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: kortárs művészet; művész Koncz Veronika: Márványba rejtve In: Új Ember, 2014. július 20. 16p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: művész Megj.: Matthew Simmonds szobrász Koncz Veronika: Megszentülni húsvétig - Nagyböjti beszélgetés Petrás Máriával In: Új Ember, 2016. március 20. 1, 8-9p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művész; kortárs művészet; szakrális művészet Koncz Veronika: "Névtelen szentek között nőttem fel" - Találkozás Petrás Máriával In: Új Ember, 2012. október 21. 12p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: művész Koncz Veronika: Örömünnep Sopronban - Felépült a Lővérek új temploma In: Új Ember, 2015. március 8. 1, 4p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend:Győr Tárgyszó, szakterület: szakrális tér Koncz Veronika: Ötszáz éves a leghíresebb freskó In: Új Ember, 2012.november 11. 16p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; művész Megj.: Michelangelo, Sixtus-kápolna Koncz Veronika: Széppé varázsolt kőtenger - Pest díszei In: Új Ember, 2011. július 24. 8p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: épület Koncz Veronika: türelemmel vésett világ - "Áthoszi" remekek az Iparművészet Múzeumban In: Mértékadó, 2015. október 12-18. 2-3p. (periodika) Intézmény: Iparművészeti Múzeum Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet Kontsek Ildikó: A garamszentbenedeki úrkoporsó In: Új Ember, 2020. április 12-19. 8p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Intézmény: Keresztény Múzeum Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; szakrális művészet Kontsek Ildikó: Nagy sokaság gyűlt köré In: Új Ember, 2019. december 22. 9p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom-Budapest Intézmény: Keresztény Múzeum Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; ikonográfia Megj.: Johann Rottenhammer(?): Pásztorok imádása, készült 1600 körül Kontsek Ildikó: Simor János hercegprímás a Keresztény Múzeum megalapítója Budapest: Szent István Társulat, 2014. In: Miscellanea Ecclesiae Strigoniensis VI., 35-39p. (tanulmány) Intézmény: Keresztény Múzeum Tárgyszó, szakterület: intézménytörténet Koplik Judit: Tükör-fény In: A Szív, 2014. november 74p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: jezsuita rend Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; művész; műkritika Megj.: Egry József: Szent Kristóf a Balatonnál Koppány Zsolt: Prohászka László: Menny és föld - Arcképek és alkotások a 19. és 20. századi magyar egyházművészet történetéből In: Vigilia, 84. évf., 2019. március, 3. szám, 240p. (recenzió) Tárgyszó, szakterület: szobrászat; festészet; szakrális művészet; könyv Megj.: Kalota Művészeti Alapítvány - Napkút Kiadó, Budapest, 2018. Korpics Márta: "...mert szent kereszted által megváltottad a világot" - A kálvária mint művészeti alkotás és a keresztúti ájtatosságnak teret adóépítmény Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem-L'Harmattan Kiadó,2016. In: Vallás és művészet, 475-489p. (tanulmánykötet) Egyházmegye/szerzetesrend: református egyház Intézmény: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Intézet Tárgyszó, szakterület: épület; szakrális művészet; népi vallásosság Megj.: Szerkesztette: Sepsi Enikő,Lovász Irén, Kiss Gabriella, Faludy Judit Kortárs építészet Pannonhalmán In: Múzeumcafé, 5. évf., 2011. június-július, 15p. (folyóirat) Egyházmegye/szerzetesrend: Bencés Rend Tárgyszó, szakterület: kiállítás Kortárs portugál építészet összeáll.: Érces Gergő. In: Krisztus Fénye, 18. évf., 2017. 3. szám, 52-53p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; kortárs művészet Megj.: A kereszténység szakrális építészete 7. fejezet. A modern építészet 4.rész. Kortárs templom építészet - Régi-új összeáll.: Érces Gergő. In: Krisztus Fénye, 18, évf., 2017. 4. szám, 53-55p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; kortárs művészet Megj.: A kereszténység szakrális építészete 7. fejezet. A modern építészet 5.rész. Kosztolányi Tímea: A népi vallásosság tárgyi emlékei - Hagyományőrző kiállítás Dunakeszin In: Keresztény Élet, 2016. október 23. 9p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: kiállítás; népi vallásosság Kovalovszky Márta: "Kell lássék, hogy szőve van" - Ferenczy Noémi-kiállítása szentendrei Ferenczy Károly Múzeumban In: Vigilia, 85. évf., 2020. április 4. szám, 310-311p. (beszéd) Intézmény: Ferenczy Múzeum,Szentendre Tárgyszó, szakterület: kiállítás; textil; művész Megj.:2020. február 20-május 10. Kovalovszky Márta: Kőnig Frigyes oszlopai In: Vigilia, 78. évf., 2013. május, 5. szám, 384-385p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: kiállítás Megj.: Elhangzott 2013. március 30-án a székesfehérvári Szent István Király Múzeumban. Kovalovszky Márta: Nem rombol - épít - Maurer Dóráról In: Vigilia, 2018. 3. szám, 217-220p. (cikk) Tárgyszó, szakterület: művész Kovalovszky Márta: Tyúkanyó meséi - 61. Hédike fut elöl (Tarján Hédi kiállítása) In: Vigilia, 2012. 5.,  390p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: kiállítás; kortárs művészet Kovalovszky Márta: Tyúkanyó meséi - 61. A semmi napja In: Vigilia, 2011. 3.,  229-230p. (periodika) Intézmény: FUGA Tárgyszó, szakterület: kiállítás; művész; kortárs művészet Megj.: Kiállítás Solti Gizi textilművész 80. születésnapjára a FUGA-ab 2011 november 17. -december 4. Kovács Ágnes: Új templomot szentelt az új megyéspüspök - Szent György oltalma alatt áll az új debrecen-józsai istenháza In: Új Ember, 2015. november 29. 8p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Tárgyszó, szakterület: templomépítés; kortárs művészet Kovács Eszter: A belvárosi főplébánia-templom keleti falának fülkéje In: Műemlékvédelem, LV. évf., 2011. 1. szám, 86-88p. (folyóirat) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Tárgyszó, szakterület: helyreállítás; műemlék Kovács Gergely: Egy 14. századi oltármenza elméleti rekonstrukciója -Megjegyzések a mecseknádasdi Szent István-kápolna művészettörténeti értékeléséhez In: Művészettörténeti Értesítő, 2018. december 2. szám, 245-266p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: Pécs Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; művészettörténet Kovács Gergely: Kitörvén magányosságából? - A cserkúti római katolikus templom 1335-ös falképeiről In: Műemlékvédelem, LIX. évf., 2015. 2. szám, 65-84p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Pécs Tárgyszó, szakterület: műemlék; szakrális művészet Kovács Gergely: Pécs-Málom késő Árpád-kori falképeiről, különös tekintettel a félkupola töredékeinek ikonográfiájára, valamint az együttes pécsi székesegyházhoz fűződő viszonyára In: Műemlékvédelem, LX. évf., 2016. 1-2. szám, 1-25p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Pécs Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; szakrális művészet; történelem, magyar; festészet Kovács Imre: Egy jól ismert "arc" a 19. századból - Liszt portréja mint művészallegória Ary Scheffer Háromkirályok-képén In: Pannonhalmi Szemle, XXIII. évf., 2015. 2. szám, 87-95p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művészetelmélet Kovács Imre: "Manducatio per visum" - Eucharisztia és oltárkép a középkorban In: Pannonhalmi Szemle, XX. évf., 2012. 1. szám, 69-75p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; művészettörténet Kovács Péter: Donner angyalai In: Vigilia, 85. évf., 2020. 10. szám, 790-791p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: szobrászat; művész; szakrális művészet Kovács Péter: Ferenczy Béni (1890-1967) - Kiállítás Tihanyban 2018. szeptember 23. - november 18. In: Vigilia, 83. évf., 2018. december, 12.szám, 957-958p. (cikk) Tárgyszó, szakterület: művész; kiállítás Kovács Péter: Jelenés a múzeumban - Marosi Ernőnek In: Vigilia, 83. évf., 2018. szeptember 9. szám, 698-700p. (cikk) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; műtárgyak Megj.: Mai meditációk Kovács Péter: Schaár Erzsébetről - Szép/Művészet In: Vigilia, 83. évf., 2018. október, 10. szám, 787-788p. (cikk) Tárgyszó, szakterület: művész Kovács-Gombos Gábor: Szépség és öröm - Gondolatok kortárs szakrális művekről, terekről In: Vigilia, 78. évf., 2013. május, 5. szám, 337-340p. (beszéd) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; kortárs művészet Kovács-Gombos Gábor: Transzcendencia a művészetben, mint az idea felragyogása az anyagban 2011. (könyv) Kovácsné Pázmándi Ágnes: "Ecclesia semper reformanda est" - Kiállítás a Reformáció 500 jegyében és a 450 éve elfogadott Helvét Hitvallás emlékére - Budapest, Ráday Gyűjtemény In: EKE Hírlevél, XIV. évf., 2017. 1. szám, 15-18p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Református Egyház Intézmény: Ráday Gyűjtemény Tárgyszó, szakterület: kiállítás; egyháztörténelem; protestantizmus Kós Károly-emlékkonferencia szerk.: Dévényi Sándor. Budapest: Magyar Művészeti Akadémia, 2014. 144p. ff. fotó,illusztráció. (könyv) Intézmény: Magyar Művészeti Akadémia Tárgyszó, szakterület: művész; konferencia Kósa Klára: Himnusz - A magyar nép imái - Népművészeti és iparművészeti kállítás a Pesti Vigadóban In: Magyar Iparművészet, 2020. 2. szám, 2-7p. (beszámoló) Intézmény: Pesti Vigadó Tárgyszó, szakterület: kiállítás; népművészet; iparművészet Megj.: 2020. január 22.-április 5. Kótai József: Az ezüst aranykora - Ezüsttárgyak a történelmi Magyarországról In: Magyar Iparművészet, 2019. 7. szám, 39-43p. (beszámoló) Intézmény: BÁV Tárgyszó, szakterület: ötvösség; történelem, magyar; kiállítás Megj.: BÁV Apszisterem, Budapest, 2019. június 18.-augusztus 31. Körössy László: Buda szívében emeltek szobrot Boldog Brenner János vértanúnak In: Új Ember, 2018. december 23-30. 7p. (cikk) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom-Budapest Tárgyszó, szakterület: szobrászat; kortárs művészet; szentkultusz Körössy László: Megáldották Szent Margit szobrát In: Új Ember, 2018. december 2. 1, 6p. (hír) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom-Budapest Tárgyszó, szakterület: szobrászat; kortárs művészet; szentkultusz Megj.: A Margit-szigeten felállított bronzszobor alkotója Bakos Ildikó. Körössy László: Megújul a jáki templom és környéke In: Új Ember, 2020.július 26. 11p. (hír) Egyházmegye/szerzetesrend: Szombathely Tárgyszó, szakterület: helyreállítás; templom; szakrális tér Körösvölgyi Zoltán: Gyöngéd figyelemmel - Beszélgetés Votin Dóra festőművésszel In: Mértékadó, 2017. január-február 30-5. 2-3p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művész; kortárs művészet; kiállítás; festészet Megj.: Votin Dóra "deszkás" képeinek kiállítása a Montázs Art Caféban 2017. február 2-ig. Körösvölgyi Zoltán: Igenis akarja a közösség a saját képeit - Találkozás Kieselbach Tamással In: Mértékadó, 2016. január 11-17. 2-3p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: műgyűjtés Kövesi László: A tornaszentandrási középkori ikerszentélyes templom felvizesedésének okai és megszüntetésük lehetőségei In: Műemlékvédelem, LVI. évf., 2012. 3. szám, 105-109p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: helyreállítás; restaurálás Középkori szentély alapfala került elő Pannonhalmán In: Új Ember, 2016. július 17. 12p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Pannonhalma Tárgyszó, szakterület: régészet; szakrális tér kp: Freskók feltámadása In: Új Ember, 2013. március 3. 16p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Tárgyszó, szakterület: restaurálás Megj.: Budapest, Váci utcai Szent Mihály templom Krähling János: A szászbogácsi evangélikus templom műemlék-felmérésének és dokumentálásának módszertana In: Műemlékvédelem, LXIII. évf., 2019. 3-4.szám, 140-163p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: műemlék; helyreállítás Krins, Hubert: Die Künstler der Beuroner Kongregation In: Kunst und Kirche, 2020. 2. szám, 20-25p. (cikk) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; rendtörténet Kuncze Leó: A pápai bencés gimnázium könyvtárai In: Acta Papensiana, XI. évf., 2011. 1-2. szám, 119-128p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend Tárgyszó, szakterület: könyvtörténet; rendtörténet Megj.: Az írás eredeti címe: A pápai sz. b. r. algymnasium könyvtárai. Kührner Éva: A "nyomdászok királyának" kötetei könyvtárunk gyűjteményében In: Athanasiana, 2017. 45. szám, 169-178p. (közlemény) Egyházmegye/szerzetesrend: görögkatolikus egyház Intézmény: Szent Athanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Tárgyszó, szakterület: könyvnyomtatás; könyvtár; gyűjtemény; könyv Kührner Éva: A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Könyvtára 2015-ben In: Athanasiana, 2016. 42. szám, 154-158p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: Görögkatolikus Egyház Intézmény: Szent Athanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Tárgyszó, szakterület:könyvtár Kührner Éva: Egy ősnyomtatványról a SZAGKHF könyvtárának kötete kapcsán In: Athanasiana, 2017. 44. szám, 202-210p. (közlemény) Egyházmegye/szerzetesrend: görögkatolikus egyház Intézmény: Szent Athanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Tárgyszó, szakterület: ősnyomtatvány; könyvtár; gyűjtemény; könyvnyomtatás; festészet KV: Kilencszáz éves körtemplom Miskolctapolcán In: Új Ember, 2012.december 9. 16p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: régészet; szakrális tér K.V.: Egy üvegfestő monológja - Bráda Tibor üvegfestészete In: Új Ember, 2014. december 21-28. 28p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művész; kortárs művészet K.V.: Kápolnaszentelés a Badacsony-hegyen In: Új Ember, 2014. augusztus 31. 4p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém Tárgyszó, szakterület: szakrális tér Lackfi János: Embermagas kőkorsó, tele emlékekkel - Búcsú Gombos Hajnal keramikustól In: Új Ember, 2011. július 17. 7p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: művész Langer Róbert - Vértesaljai László: Szent Kozma és Damján - Az orvosszentek üzenete képekben 2011. (könyv) Tárgyszó, szakterület: szentkultusz;szakrális művészet Lantos Edit: Enumertatio és ékesség - Árkay Bertalan 1945 utáni (usque) 12 temploma In: Művészettörténeti Értesítő, 66. évf., 2017. december 2.szám, 243-272p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: építészet; művész; egyháztörténelem, magyar; templom Lantos Edit: Templomépítések 1945 és 1989 között - I. rész In: Új Ember, 2015. augusztus 2. 14p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: templomépítés; egyháztörténelem, magyar Lantos Edit: Templomépítések 1945 és 1989 között - II. rész In: Új Ember, 2015. augusztus 9. 14p. (periodika) Tárgyszó, szakterület:templomépítés; egyháztörténelem, magyar Lantos Edit: Templomépítések 1945 és 1989 között - III. rész In: Új Ember, 2015. augusztus 16. 13p. (periodika) Tárgyszó, szakterület:templomépítés; egyháztörténelem, magyar Lantos Edit: Templomépítések 1945 és 1989 között - IV. rész In: Új Ember, 2015. augusztus 23. 13p. (periodika) Tárgyszó, szakterület:templomépítés; egyháztörténelem, magyar Lantos Edit: "Római katolikus templomépítészet Magyarországon 1945-1970"című doktori (Phd) értekezésének vitája In: Művészettörténeti Értesítő, 2019. 257-272p. (beszámoló) Tárgyszó, szakterület: templomépítés;történelem, magyar Lauf Judit - Sarbak Gábor: Kódextöredékek a Váci Egyházmegyei Könyvtárban Budapest: Szent István Társulat, 2018. In: Hármas törekvés, 31-53p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: Vác Intézmény: Váci Egyházmegyei Könyvtár Tárgyszó, szakterület: kódex; könyvtár Lábadi Károly: Kincses templomok - Grassalkovich I. Antal, a főúri mecénás; Időszaki kiállítás a Gödöllői Királyi Kastélyban 2011. augusztus 5- 2012. január 29. Gödöllő: Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft., 2011. 47 (1)p. színes. Tárgyszó, szakterület: kiállítás Lángi József: Szent László ábrázolásai középkori falképfestészetünkben - A közelmúlt feltárásai In: Magyar Iparművészet, 2017. 7. szám, 37-52p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: festészet; helyreállítás; szentkultusz; történelem, magyar; restaurálás László Csaba: Adalék a győri székesegyház építéstörténetéhez Győr: Győri Egyházmegyei Levéltár, 2016. In: Primus inter omnes, 705-726p. (tanulmánykötet) Egyházmegye/szerzetesrend: Győr Tárgyszó, szakterület: templom; építészet; helyreállítás Megj.: Tanulmányok Bedy Vince születésének 150. évfordulójára. Szerkesztette: Arató György, Nemes Gábor, Vajk Ádám. László Csaba: Kutatói megfigyelések a pannonhalmi bazilika belső felújításakor Pannonhalma: Pannonhalmi Főapátság, 2013. In: Collectanea Sancti Martini I., 249-273p. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend Tárgyszó, szakterület: épület; helyreállítás Láthatóvá tenni a láthatatlant - A spirituális szépség megújítása a művészetben, a lourdes-i stációk In: Keresztény Élet, 2016. november 6. 10p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár Intézmény: Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház Tárgyszó, szakterület:kiállítás; fénykép; szakrális művészet; kortárs művészet Megj.:f otókiállítás Székesfehérváron 2016. október 21-től november 19-ig. Látogatás a legősibb könyvtárban In: Új Misszió, 2012. november 13p. (folyóirat) Egyházmegye/szerzetesrend: ferences rend Tárgyszó, szakterület: könyvtár Megj.: Gyöngyös, Ferences Könyvtár Látogatható a Dömötör-torony Szegeden In: Új Ember, 2019. február 10. 12p. (hír) Egyházmegye/szerzetesrend: Szeged-Csanád Tárgyszó, szakterület: helyreállítás; szakrális tér Lázs Sándor: Apácaműveltség Magyarországon a XV-XVI. század fordulóján - Az anyanyelvű irodalom kezdetei Budapest: Balassi Kiadó, 2016. 459p. (könyv) Tárgyszó, szakterület: könyvkultúra; irodalom, magyar; történelem, magyar Legeza László: A máltai kereszt - 1. rész In: Máltai Hírek, XVIII. évf.,2012. december 12-13p. (cikk) Egyházmegye/szerzetesrend: Máltai Lovagrend Tárgyszó, szakterület: szimbólumok Lengyel Ágnes - Limbacher Gábor: A megváltás népi vésetei -Ácsolt láda-kiállítás a Palóc Múzeumban In: Új Ember, 2013. április 14. 13p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: kiállítás; néprajz Lengyel Erzsébet - Lengyel Ákos: Péliföldszentkereszt megújult kegytemploma In: Új Ember, 2014. szeptember 28. 13p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; helyreállítás Lenkovics Mária: Szűz Mária kötényében - Gamás - egy kis falu nagy ünnepe In: Új ember, 2014. augusztus 31. 13p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Kaposvári Egyházmegye Tárgyszó, szakterület: restaurálás; műtárgyak Megj.: Gamás oltárképének restaurálása. Lenzsér-Mezei Kata: Műhelyvallomás - Lenzsér-Mezei Kata: Monstrancia crucifixum In: Magyar Iparművészet, 2019. 7. szám, 50-51p. (beszámoló) Tárgyszó, szakterület: ötvösség; kortárs művészet; szakrális művészet Leszkovszky Márta: Elhivatott, tudós mester - Posztumusz kitüntetések Leszkovszky György festőművésznek In: Keresztény Élet, 2017. május 21. 9p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művész; szakrális művészet Léhner Zita: A pannonhalmi Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébániatemplom legfrissebb régészeti kutatásainak eredményei In: collectanea sancti martini viii, 2020. 199-229p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend Tárgyszó, szakterület: templom; régészet; szakrális tér Liliana Tangorra: L'iconografia funeraria: La rosa, la Vanitas, l'angelo ela pietas. - Il caso del Cimitero monumentale di Bari In: Arte Cristiana, CV. évf., 2017. július-augusztus 287-297p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; emlékmű, síremlék Lipp Mónika: Művészet és betegápolás a 18. században - Az egri irgalmasok kórházának és rendházának egykori berendezése Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem-L'Harmattan Kiadó, 2016. In: Vallás és művészet,166-182p. (tanulmánykötet) Egyházmegye/szerzetesrend: reformátusegyház Intézmény: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Intézet Tárgyszó, szakterület: enteriőr; festészet Megj.: Szerkesztette: SepsiEnikő, Lovász Irén, Kiss Gabriella, Faludy Judit Liturgikus öltözékek érkeznek a Vatikánból - A New York-i Metropolitan Museum új kiállítása In: Új Ember, 2018. március 11. 12p. (cikk) Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet LK: Szakrális örökségünk In: Új Ember, 2012. december 23-30. 22p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: kiállítás; fénykép; szakrális művészet Megj.: Gránitz Miklós fotókiállítása Nagykanizsán Lonkay Márta: Hiszek a csodákban - Találkozás Vészabó Noémi festőművésszel In: Keresztény Élet, 2017. január 15. 9-10p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művész; kortárs művészet Lonkay Márta: Sugárzó csend - Találkozás Hager Ritta Kossuth- és Munkácsy-díjas textilművésszel In: Keresztény Élet, 2017. szeptember 10. 6p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művész; textil; kortárs művészet Lourdes-i keresztút - képekben - Maria de Faykod kiállítása Máriapócson In: Keresztény Élet, 2016. július 17. 6p. (periodika) Intézmény: Máriapócsi Nemzeti Kegyhely Tárgyszó, szakterület: kiállítás; kortárs művészet; szakrális művészet Lovag Zsuzsa: Búcsú Polgár Rózsa (1936-2014) kárpitművésztől In: Magyar Iparművészet, 2014. 7. szám, 37-42p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művész Lovag Zsuzsa: Figurák bűvölete - Kótai József, Máté János és Muharos Lajos ötvösművészek kiállítása a Klebelsberg Kultúrkúriában In: Magyar Iparművészet, 2014. 3. szám, 3-10p. (periodika) Intézmény: Klebelsbereg Kultúrkúria Tárgyszó, szakterület: művész; kortárs művészet;kiállítás Lovag Zsuzsa: Hager Ritta HUNGART Egyesület, 2013. 118p. ff. és színes. (könyv) Tárgyszó, szakterület: művész Lovag Zsuzsa: Kerezsi Gyöngyi keramikusművész köszöntése a Ferenczy Noémi-díj elnyerése alkalmából In: Magyar Iparművészet, 2017. 3. szám, 18-21p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művész; díj; szakrális művészet; kerámia Lovas Orsolya: Az oroszlányi Munkás Szent József templom Szent József szoborcsoportja (2015) Budapest: MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, 2016. ff. fotó. In: Makulátlan tükör. Tanulmányok a Makulanélkül való tükör című kegyességi műről, 143-150p. (tanulmánykötet) Tárgyszó, szakterület: szobrászat; kortárs művészet; szakrális művészet; irodalom, magyar; szentkultusz Megj.: Pázmány Irodalmi Műhely. Lelkiségtörténeti Tanulmányok 13. Szerkesztette: Maczák Ibolya. Löffler Erzsébet: Az Egri Főegyházmegyei Könyvtár Eger: Érseki Vagyonkezelő Központ, 2012. 63+15p. színes. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Eger Intézmény: Egri Főegyházmegyei Könyvtár Tárgyszó, szakterület: intézménytörténet; könyvtártörténet Lőrincz Sándor: A könyvtáros Lamping-monográfiája In: Mértékadó, 2019.március 4. 2-3p. (cikk) Tárgyszó, szakterület: könyv; építészet; életmű Megj.: Lamping József építész Lőrincz Sándor: A várdai múltmentő - Golgota kerékcsapszegből és szögesdrótból In: Mértékadó, 2016. augusztus-szeptember 29. 4. 4-5p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művész; kortárs művészet Megj.: Tóth György. Lőrincz Sándor: Alma a fájától... - Találkozás Sörös József festő- és Sörös Rita szobrászművésszel In: Mértékadó, 2016. január 18-24. 2-3p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művész; kortárs művészet Lőrincz Sándor: Ars Sacra Fesztivál - nyolcadszor - Rendezvényözön az ökumené jegyében, belépőjegy nélkül In: Mértékadó, 2014. szeptember 15-21. 2-3p. (periodika) Intézmény: Ars Sacra Alapítvány Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; kortárs művészet; fesztivál Lőrincz Sándor: Átváltozások tűzpróbája - Hidasi Ágnes iparművész kaposvári kiállítása In: Mértékadó, 2013. december 2-8. 5p. (cikk) Tárgyszó, szakterület: kiállítás; kortárs művészet Lőrincz Sándor: Beszédes kövek Kaposszentjakabon - Újjászületik a hajdani bencés monostor romegyüttese In: Mértékadó, 2016. szeptember-október 26-2. 4-5p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Kaposvári Egyházmegye Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar; épület; régészet Lőrincz Sándor: Bronzszobor az emberkatedrálisnak - Ahogy Párkányi Raab Péter látja Márton Áront In: Mértékadó, 2020. szeptember 14-20. 6p. (cikk) Egyházmegye/szerzetesrend: Kaposvári Egyházmegye Tárgyszó, szakterület: szobrászat; szentkultusz; kortárs művészet Lőrincz Sándor: Elfogadni és megérteni a hívást... - Találkozás László Dániel festőművésszel In: Mértékadó, 2018. augusztus 6. 6-7p. (cikk) Tárgyszó, szakterület: művész; festészet; kortárs művészet; kiállítás Lőrincz Sándor: Gazdagodott a somogyi kincsestár In: Új Ember, 2016.február 7. 14p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Kaposvári Egyházmegye Tárgyszó, szakterület: épület; templom Megj.: Örökségünk Somogyország Kincse címet kapott a balatonlellei Szent Donát-kápolna. Lőrincz Sándor: Groteszk festői grafikák - Kertész Sándor kaposvári kiállításáról In: Mértékadó, 2014. március 24-30. 6p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: kortárs művészet; kiállítás Lőrincz Sándor: Ha súg az angyal... - Látogatóban K. Siess Zsuzsanna fonyódi ikonfestőnél In: Mértékadó, 2015. március 9-15. 2p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művész; ikon Lőrincz Sándor: Isten tenyerén - Czóbel Marianna szakrális művei In: Új Ember, 2012. október 28. 12p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: kortárs művészet; szakrális művészet Lőrincz Sándor: Lélekkapuk - Kling József kaposfüredi szobrászművész műhelyében In: Új Ember, 2014. december 14. 14p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művész; kortárs művészet Lőrincz Sándor: Madárlesen, angyalokkal - Találkozás Nemes István festőművésszel In: Mértékadó, 2016. február 22-28. 2-3p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művész; kortárs művészet Lőrincz Sándor: Megtalálni az alkotóban a Teremtőt - Kaposvári kiállítás a Dél-Dunántúl szakrális emlékeiből In: Mértékadó, 2014. február 17-23. 6p. (cikk) Egyházmegye/szerzetesrend: Kaposvári Egyházmegye Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; kiállítás Lőrincz Sándor: Örök ragyogásban... - Emlékház lesz Udvardi Erzsébet badacsonytomaji műteremlakásából In: Mértékadó, 2018. március 26. 2-3p. (cikk) Tárgyszó, szakterület: művész; kiállítás Lőrincz Sándor: Összekötni eget földdel... - Kulturális zápor az Ars Sacrán In: Mértékadó, 2015. szeptember 21-27. 4-5p. (periodika) Intézmény: Ars Sacra Alapítvány Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; fesztivál Megj.: 2015. szeptember 19-27. Lőrincz Sándor: "Szoktatom szívemet a csendhez" - Kilencven éves Varga Imre szobrászművész In: Mértékadó, 2013. október 14-20. 2-3p. (cikk) Tárgyszó, szakterület: művész Lőrincz Sándor: Templom a hősöknak - Örökségünk - Somogyország Kincse címmel ismerték el a műemléket In: Mértékadó, 2014. április 21. 4p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: szakrális tér Megj.: Kaposvár, Hősök temploma Lőrincz Sándor: Vigasztaló szentjeink közelében - Szekeres Erzsébet textilművész alkotói világáról In: Új Ember, 2014. szeptember 29. 2-3p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; műtárgyak; művész; kiállítás Lővei Pál: Középkori egyházi építészet Erdélyben - 8. nemzetközi tudományos konferencia In: Műemlékvédelem, LVIII. évf., 2013. 2. szám, 118-120p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: építészet; szakrális tér Lővei Pál: Középkori egyházi építészet Erdélyben - 9. nemzetközi tudományos konferencia In: Művészettörténeti Értesítő, 2019. 233-243p. (beszámoló) Tárgyszó, szakterület: konferencia; szakrális művészet; templomépítés Megj.: 2019. április 11-13., Szatmárnémeti, Szatmár Megyei Múzeum Lővei Pál: Újabb kövek az ercsi monostorból In: Műemlékvédelem, LV. évf., 2011. 3. szám, 161-162p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: épület Lukács László: Szent Vendel főpásztor, barmok patrónusa... - Szent Vendel hitvalló tiszteletéről Németországban és Magyarországon Székesfehérvár: Szent István király Múzeum, 2018. 287p. ff. és színes fotók. (könyv) Tárgyszó, szakterület: szentkultusz; szakrális művészet; egyháztörténelem, magyar; népi vallásosság -m-: Freskós Gelence In: Mértékadó, 2016. június 6-12. 9p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém - Gyulafehérvár Intézmény:Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény Tárgyszó, szakterület: kiállítás; fénykép; szakrális művészet; festészet; templom Megj.:Fotókiállítás Udvarhelyi Nándor - Mudrák Attila: Freskós Gelence, Kairosz Kiadó könyvének anyagából. M. G.: "A kereszténység nem kísérlet" - Molnár C. Pál festőművész hitre hangol In: Új Misszió, XXV. évf., 2013. december 12. szám, 17p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művész; kiállítás M. G.: Békéscsaba békéjében - Zarándoklat... In: Új Misszió, XXV. évf., 2013. február 2. szám, 16p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: szakrális tér Megj.: Patay László falfestménye, Mladonyiczky Béla ajtófaragványai. M. G.: Kincstár, könyvtár, arcképcsarnok - Borítónkhoz: Eger, Érseki Palota In: Új Misszió, 2016. szeptember 17p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Eger Intézmény: Egri Érseki Palota Látogatóközpont Tárgyszó, szakterület: kiállítás; kincstár; könyvtár; egyháztörténelem, magyar M. Horváth Mária: Pázmány Péter magánkönyvtárának újabban azonosított kötetei Budapest: MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, 2016. In: Egyház és reprezentáció a régi Magyarországon, 267-272p. (tanulmánykötet) Intézmény: MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport Tárgyszó, szakterület: könyvtár; könyv Megj.: Pázmány Irodalmi Műhely. Lelkiségtörténeti Tanulmányok. Szerkesztette: Báthory Orsolya, Kónya Franciska. M. P.: A székesegyházi kiállítás előkészületei In: Új Ember, 2014.július 20. 14p. (cikk) Egyházmegye/szerzetesrend: Szombathely Tárgyszó, szakterület: kiállítás Megj.: Szombathely Madarassy István szoborképeiből nyílt kiállítás In: Magyar Iparművészet, új folyam 24. évf., 2017. március 1. szám, 60p. (periodika) Intézmény: Museo Casa di Dante Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szobrászat; kortárs művészet Megj.: 2016. december 7. - 2017. március 26. Magyar Kálmán: Északkelet-Alföld egyedülálló Árpád-kori bencés apátsága Nagyecsed-Sárváron - A legújabb történeti- és régészeti források vizsgálata alapján Budapest: METEM, 2012. In: Örökség és küldetés. Bencések Magyarországon, 189-218p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend Tárgyszó, szakterület: régészet; rendtörténet Magyar Kurír: A fények ünnepe - Erdő Péter bíboros felszentelte Budapest-Lágymányos új templomát In: Új Ember, 2014. november 9. 4p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; épület Magyar Kurír: A Prímási Levéltár új kiadványai In: Új Ember, 2014.június 8. 4p. (cikk) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Intézmény: Prímási Levéltár Tárgyszó, szakterület: levéltár Megj.: Miscellanea Ecclesiae Strigoniensis VI., A Prímási és Főkáptalani Levéltár tervrajzgyűjteményének katalógusa, A Lengyel tiszti tábor - Ipolyhídvég Magyar Kurír: Bemutatták a Szalkai-kódex hasonmás kiadását Esztergomban In: EKE Hírlevél, XVI. évf., 2019. 2. szám, 25-26p. (hír) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom-Budapest Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Esztergom Tárgyszó, szakterület: kódex; könyvtár; könyvtörténet Magyar Kurír: Ég és föld találkozhat itt - Veres András püspök újraszentelte a szombathelyi Madonna-kápolnát In: Új Ember, 2015.november 8. 4p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Szombathely Tárgyszó, szakterület: helyreállítás; templom Magyar Kurír: Vallomások a szakrális művészetről In: Keresztény Élet,2014. február 23. 4p. (cikk) Egyházmegye/szerzetesrend: Evangélikus Egyház Intézmény: Ludwig Múzeum, Asztali Beszélgetések Kulturális Alapítvány Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; művész; kortárs művészet Megj.: Jelenits István és Lovas Ilona beszélgetése a Ludwig Múzeumban az Asztali Beszélgetések Kulturális Alapítvány szervezésében. Magyar Pálos Rend: Festetics-kódex és Kawasaki motor - Pálos kiállítás nyílik Pécsett In: Keresztény Élet, 2014. október 19. 2p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: pálos rend Tárgyszó, szakterület: kiállítás; rendtörténet Margitházi Beja: Hibrid karakterek - Új képfajták és kísérteties arcok a digitális kor filmjeiben In: Pannonhalmi Szemle, XXIII. évf., 2015. 2. szám, 96-105p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: film; kortárs művészet; művészetelmélet Markovics Sándor: Egyház és műemlékvédelem In: Műemlékvédelem, LX. évf.,2016. 5-6. szám, 345-348p. (periodika) Tárgyszó, szakterület:műemlékvédelem; szakrális művészet Megj.: Eredetileg megjelent: Magyar Kultúra, 26, 1939, 15/16. 55-57. Marosi Ernő: Az ercsi monostor kőfaragványainak újabb leleteihez - Művészettörténeti megjegyzések In: Műemlékvédelem, LV. évf., 2011. 3.szám, 196-204p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: épület Marosi Ernő - Somorjay Sélysette - Sarkadi Márton - László Csaba - Dévényi Tamás - Smohay András - Géczy Csaba - Klaniczay Péter: Átalakulások - A liturgikus terek és a műemléki érték Budapest: Régi Épületek Kutatóinak Egyesülete, 2019. 155p. ff. és színes fotó, illusztrált (tanulmánykötet) Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; műemlékvédelem Martí Tibor: Adatok Koháry István és a füleki ferencesek kapcsolatához Budapest-Kecskemét: Piarista Rend Magyar Tartománya, 2015. In: Koháry István emlékkönyv, 191-204p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: ferences rend Tárgyszó, szakterület: rendtörténet; építészet; műpártolás; műtárgyak Marton Árpád: A művészet az emberiség szolgálata - Tóth Sándor szobrászművész jubileumi tárlata In: Mértékadó, 2015. március 2-8. 2-3p. (periodika) Intézmény: Tornyai János Múzeum, Hódmezővásárhely Tárgyszó, szakterület: művész; kiállítás; kortárs művészet Megj.: Tóth Sándor Munkácsy-díjas szobrászművész tárlata a hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeumban 2015. március 1.-május 3. Marton Árpád: Hazavisszük a képtárat - Monográfiapótló Barcsay-katalógus In: Mértékadó, 2016. január 11-17. 6p. (periodika) Intézmény: Tornyai János Múzeum, Hódmezővásárhely Tárgyszó, szakterület: művész;kiállítás Marton Árpád: "Napsugaras" tájház Bálint Sándor emlékére In: Új Ember,2011. május 29. 12p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: néprajz; kiállítás Marton Árpád: Rekesz-románcok, fény-orgonák - Simon Miklós életművének margójára In: Mértékadó, 2016. január 18-24. 4-5p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művész; kortárs művészet Marton Árpád: Várok a csodára - Születésnapi beszélgetés a 75 éves Pataki Ferenc festőművésszel In: Mértékadó, 2016. július 11-18. 2-3p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művész; kortárs művészet;f estészet Martos Gábor: Hogy akkor is tudjuk, ha kérdezik, hogy mi is az a szakrális művészet In: Múzeumcafé, 6. évf., 2012.  30. szám, 17p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: recenzió Megj.: Kovács-Gombos Gábor: Transzcendencia a művészetben mint az idea "felragyogása" az anyagban. Nemzeti Tankönyviadó, Budapest - Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó Sopron, 2011. Matyikó Sebestyén József: Napba öltözött Boldogasszony - Petrás Mária kiállítása Siófokon In: Új Ember, 2011. január 9. 16p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: művész "Matyóul" festett evangélium In: Új Misszió, XXV. évf., 2013. március 3.szám, 17p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: kiállítás; kortárs művészet; szakrális művészet Megj.: Takács István gyűjteményes kiállítása a mezőkövesdi Városi Galériában. Máder Indira: A falikárpit és a liturgia - Történeti és jelenkori kárpitművészet a liturgikus tér és a keresztény szakralitás szolgálatában In: Praeconia, VI. évf., 2011. 2. szám, 37-57p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; szakrális művészet Márton Áron-szobor Gyulafehérváron In: Keresztény Élet, 2013. július 7. 5p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Gyulafehérvár Tárgyszó, szakterület: műtárgyak Márton új temploma In: Múzeumcafé, 6. évf., 2012. 31. szám, 7p. (folyóirat) Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend Intézmény: Pannonhalmi Főapátság Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; műemlék Máthé Andrea: "A szellem időtlen tartalma"? - Gondolatok a szakralitás és a kortárs képzőművészeti alkotások kapcsolatáról In: Vigilia, 78. évf., 2013. május, 5. szám, 379-383p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; művészetelmélet Máthé Andrea: Hogyan állunk (meg)? - Antony Gomley szobrairól In: Vigilia, 83. évf., 2018. május, 5. szám, 385-387p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: művészetfilozófia Máthé Andrea: Lángok, fények, alkotások In: Vigilia, 81. évf., 2016. július, 7. szám, 497-499p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; kortárs művészet Máthé Andrea: Madonnaliliom In: Vigilia, 85. évf., 2020. október, 10.szám, 787-790p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: ikonológia; szentkultusz; képteológia; szakrális művészet MC: Uniós pénzekből felújított erdélyi templomok átadása In: Múzeumcafé, 9. évf., 2015. 49. szám, 8p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: templom; helyreállítás Megj.: Máriaradna, Szék, Kolozsvár Medgyesi Konstantin: Szent Naum Szegeden In: Új Ember, 2011. február 20. 12p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: kiállítás Medgyesy S. Norbert: A Krisztus-arcú Szent László győzelme In: Hitvallás, 2017. április, 17p. (cikk) Tárgyszó, szakterület: ikonográfia;szentkultusz; festészet Medgyesy S. Norbert: Kisiskolák, tanítómestereik és kéziratos énekeskönyveik a 18. századi győri egyházmegyében Győr: Győri Egyházmegyei Levéltár, 2016. In: Primus inter omnes, 383-407p. (tanulmánykötet) Egyházmegye/szerzetesrend: Győr Tárgyszó, szakterület: oktatás, nevelés; könyv; egyháztörténelem, magyar; zenetörténet Megj.: Tanulmányok Bedy Vince születésének 150. évfordulójára. Szerkesztette: Arató György, Nemes Gábor, Vajk Ádám. Meggyesi Tamás: A szakrális tér és a fény In: Vigilia, 78. évf., 2013.május, 5. szám, 322-329p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: szakrális tér Megnyílt a pécsi dzsámi altemploma In: Keresztény Élet, 2015. augusztus 9. 10p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Pécs Tárgyszó, szakterület: helyreállítás; szakrális tér; kiállítás Megszépül a gyöngyösi ferences kolostor In: Keresztény Élet, 2014. június 29. 10p. (cikk) Egyházmegye/szerzetesrend: Ferences Rend Tárgyszó, szakterület: helyreállítás "Megszólaló" szentképek - Egy lap Bukovenszki Zoltán atya szentképgyűjteményéből-, s a képekhez íródott gondolatai: Neveljünk együtt In: Új Misszió, 2019. január ,17p. (cikk) Tárgyszó, szakterület: szentkultusz; aprónyomtatvány "Megszólaló" szentképek - Egy lap Bukovenszki Zoltán atya szentképgyűjteményéből -, s a képhez íródott gondolatai: A tanítvány tanácsa In: Új Misszió, 2018. december, 13p. (cikk) Tárgyszó, szakterület: szentkultusz; aprónyomtatvány "Megszólaló" szentképek - Egy lap Bukovenszki Zoltán atya szentképgyűjteményéből -, s a képhez íródott gondolatai: Kereszthordozás,betegséggel In: Új Misszió, 2019. március, 13p. (cikk) Tárgyszó, szakterület: szentkultusz; népi vallásosság; szakrális művészet Megújult a nagymarosi templom In: Keresztény Élet, 2019. október 13. 10p. (hír) Egyházmegye/szerzetesrend: Vác Tárgyszó, szakterület: templom; felújítás Megújult a szegedi dóm - Védőszentjét ünnepelte a Szeged-Csanádi Egyházmegye In: Keresztény Élet, 2015. október 4. 2p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Szeged-Csanád Tárgyszó, szakterület: templom;h elyreállítás Megújult a Szent István-bazilika kápolnája és sekrestyéje In: Új Ember, 2019. március 24. 12p. (hír) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom-Budapest Intézmény: Szent István Bazilika, Budapest Tárgyszó, szakterület: helyreállítás; szakrális tér Megújult az apátsági major In: Keresztény Élet, 2014. július 20. 1p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Bencés rend Tárgyszó, szakterület: műemlék; helyreállítás Megj.: Pannonhalmi Főapátság Mennyit ér V. Pál pápa portréja? - A világból In: Múzeumcafé, 9. évf., 2015. 49. szám, 9p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; művész Mervay Miklós: Múzeumlátogatás - A keresztény művészettörténet szerepe a hitoktatásban In: Katolikus Pedagógia, 2012. 1-2. szám, 90-95p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: múzeumpedagógia; szakrális művészet Megj.: Az Esztergomban 2011. november 11-én, a Keresztény Múzeum által szervezett múzeumpedagógiai szakmai napon elhangzott előadás szerkesztett változata. Megjelent: Magyar Sion, 2012/1, 11-18p. Mesterművek - Megnyílt az esztergomi Keresztény Múzeum kiállítása Sankt Pöltenben In: Új Ember, 2015. május 17. 5p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Sankt Pölten Intézmény: Keresztény Múzeum Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet; muzeális gyűjtemények Mezei Ferenc: A közösség erejével - Templomfelújítás Tázláron In: Keresztény Élet, 2014. november 30. 10p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: helyreállítás; szakrális tér Mezey Alice: Egy késő barokk plébániatemplom nyolc évszázada - Az Árpád-kori kökényesi premontrei prépostság épületmaradványai barokk falakban In: Műemlékvédelem, LVII. évf., 2013. 4. szám, 217-223p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Vác Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; helyreállítás Mészáros Ákos: A Budavári Palota évszázadai In: Mértékadó, 2014. március 10-16. 4-5p. (cikk) Intézmény: Budapesti Történeti Múzeum Tárgyszó, szakterület: kiállítás; Megj.: Visszakapott értékeink Mészáros Ákos: A halottnak hitt testőrtiszt - Szent Sebestyén-ábrázolások a Szépművészetiben In: Mértékadó, 2014. február 3-9. 6-7p. (cikk) Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet Mészáros Ákos: A hétköznapi élet drámája - Derkovits Gyula a Nemzeti Galériában In: Mértékadó, 2014. május 19-25. 4-5p. (periodika) Intézmény: Magyar Nemzeti Galéria Tárgyszó, szakterület: kiállítás Mészáros Ákos: "A kép a festő lelki tartalmának képe" - A Nyolcak kiállítása a Szépművészeti Múzeumban In: Új Ember, 2011. július 31. 12p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: kiállítás Mészáros Ákos: "A kisebb részletekből a nagyobbak felé" - Száztíz éve született Breuer Marcell In: Új Ember, 2012. szeptember 16. 12p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: művész; építészet Mészáros Ákos: A látható világ rejtett jelentése - Kákonyi Konstantina nővér művészete In: Mértékadó, 2019. február 4-10. 4-5p. (cikk) Intézmény: Párbeszéd Háza Tárgyszó, szakterület: festészet; kiállítás; szakrális művészet Mészáros Ákos: A lelkek és a tárgyak gazdagsága - Beszélgetés Kontsek Ildikóval az Agnus Dei kiállításon In: Mértékadó, 2020. január 13. 2-4p. (interjú) Intézmény: NEK2020 Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet Mészáros Ákos: A lélek finom rezdülései - Képzelet és valóság Rembrandt művészetében In: Új Ember, 2013. december 22-29. 18p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: művész; szakrális művészet Mészáros Ákos: "A metsző élesség művészi szempontból végzetes" - Festői és modern fényképek a Szépművészeti Múzeumban In: Új Ember, 2012. április 29. 12p. (hetilap) Intézmény: Szépművészeti Múzeum Tárgyszó, szakterület: kiállítás Mészáros Ákos: A műemlékvédelem magasiskolája - Schulek Frigyes és aMátyás-templom In: Mértékadó, 2019. november 11. 4-5p. (beszámoló) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom-Budapest Intézmény: BudaváriMátyás-templom Tárgyszó, szakterület: helyreállítás; szakrális tér;templom; művész Mészáros Ákos: A művészet megérint - Megnyitották a XIII. Ars Sacra Fesztivált In: Új Ember, 2019. szeptember 22. 10p. (hír) Intézmény:Ars Sacra Alapítvány Tárgyszó, szakterület: kortárs művészet; szakrális művészet; fesztivál Mészáros Ákos: A nagy utazás - Itáliai képek a Molnár-C. Pál múzeumban In: Mértékadó, 2014. július 7-13. 4-5p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: kiállítás Mészáros Ákos: A nemes lélek és a tiszta gondolatok megformálása - Hermann Zsolt szobrászművész bemutatkozása Mindszentyvel In: Mértékadó, 2017. október 23-29. 2-3p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művész; szobrászat; kortárs művészet Mészáros Ákos: "A rajz a lelke és forrása a festés minden fajtájának" -Rajzok Pieter Bruegel századában In: Új Ember, 2012. szeptember 2. 12p. (hetilap) Intézmény: Szépművészeti Múzeum Tárgyszó, szakterület: kiállítás Mészáros Ákos: A székesegyház egykori pompája - A budai Rácváros emlékezete a Történeti Múzeum kiállításán In: Mértékadó, 2019. február 25. 2-3p. (cikk) Intézmény: Budapesti Történeti Múzeum Tárgyszó, szakterület: kiállítás; egyháztörténelem, magyar; történelem, magyar; építészet; helytörténet Mészáros Ákos: A szív rejtett kincse - Dürer és a német reneszánsz In: Új Ember, 2013. március 31. 22p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: művész Mészáros Ákos: A tovább élő misztérium - Hieronymus Bosch: A gyönyörök kertje In: Mértékadó, 2016. szeptember-október 25-2. 6p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: festészet; film; szakrális művészet Mészáros Ákos: A vonallal való teremtés - Simon András életmű-kiállítása az Újpest Galériában In: Mértékadó, 2019. szeptember 16-22. 6-7p. (cikk) Tárgyszó, szakterület: kiállítás; művész; kortárs művészet Mészáros Ákos: Aki a hitet festette - Lukácsovits Magda életműve In: Mértékadó, 2015. augusztus 17-23. 6p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művész; szakrális művészet Mészáros Ákos: Akinek képeit átjárja a világosság - Muzsinszki Nagy Endre,a Biblia festője In: Mértékadó, 2018. április 2. 5p. (cikk) Tárgyszó, szakterület: művész; festészet; szakrális művészet Mészáros Ákos: Antik eszmények valószerűsége - A Robbia-műhely és a Szépművészeti Múzeum szoborgyűjteménye In: Új Ember, 2020. június 15-21. 6-7p. (cikk) Intézmény: Szépművészeti Múzeum Tárgyszó, szakterület:műtárgyak; szobrászat; muzeális gyűjtemények Mészáros Ákos: Az apokalilszis festője - Ámos Imre kiállítása Rómában In: Mértékadó, 2016. március 14-20. 2-3p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: kiállítás; művész; festészet Mészáros Ákos: Az ártatlanság jelképe In: Mértékadó, 2014. április 14-20. 2-3p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: szimbólumok; szakrális művészet Mészáros Ákos: Az ember és Isten kapcsolata - A Biblia a képzőművészetben a Várkert Bazár kiállításán In: Mértékadó, 2017. november 20-26. 2-3p. (periodika) Intézmény: Várkert Bazár Tárgyszó, szakterület: kiállítás; Biblia; festészet; szobrászat Mészáros Ákos: Az időbeliség költői látomásai - Szervátiusz Jenő és fia, Tibor kiállítása a Műcsarnokban In: Mértékadó, 2016. augusztus-szeptember 29-4. 2-3p. (periodika) Intézmény: Műcsarnok Tárgyszó, szakterület: kiállítás; művész Mészáros Ákos: Az önfeláldozás szimbólumai - Történelmünk képei és emlékei In: Új Ember, 2012. február 5. 12p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: műtárgyak Mészáros Ákos: Az öreg Széchenyi - Melocco Miklós nyolcvanéves In: Mértékadó, 2015. május 18-24. 4-5p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művész; kortárs művészet Mészáros Ákos: "Azért jók, mert igazak" - Rippl-Rónai művei - régi gyűjtőktől In: Új Ember, 2012. január 15. 12p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: művész Mészáros Ákos: Beszél a néma kő - Lechner Ödön, a magyar szecessziós formanyelv megteremtője In: Mértékadó, 2015. január 5-11. 2-4p. (periodika) Intézmény: Iparművészeti Múzeum Tárgyszó, szakterület: művész; kiállítás Mészáros Ákos: Caravaggio holdudvarában - Itáliai képek a Szépművészeti Múzeumban In: Mértékadó, 2013-2014. december-január 23-5. 4-5p. (cikk) Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet Mészáros Ákos: Délibábos, párás fények - Egry József képei a Biblia Múzeumban In: Mértékadó, 2016. június 13-19. 4-5p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Református Egyház Intézmény: Bibliamúzeum Tárgyszó, szakterület: kiállítás; művész; festészet Megj.: Dolgaim...címmel 2016. szeptember 30-ig látható kiállítás. Mészáros Ákos: Drágakőként ragyogó tüzes színek - Bráda Tibor színes üvegablakai In: Új Ember, 2013. december 15. 8p. (cikk) Tárgyszó, szakterület: kortárs művészet; kiállítás; művész Mészáros Ákos: Elegancia az építészetben - Oscar Niemeyer emlékére In: Új Ember, 2013. január 6. 12p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: kortárs művészet; művész; építészet Mészáros Ákos: "Elvetünk minden formát, ami formulává süllyed" - Art deco és modernizmus a budapesti Iparművészeti Múzeumban In: Új Ember, 2012.április 22. 12p. (hetilap) Intézmény: Iparművészeti Múzeum Tárgyszó, szakterület: kiállítás Mészáros Ákos: Élet a Nap fényével - A 100 éve született Prokop Péter  művészete In: Mértékadó, 2019. január 21-27. 5p. (cikk) Tárgyszó, szakterület: művész; életmű; szakrális művészet Mészáros Ákos: Felkészülés a felnőtt életre - Megjelent a Szalkai-kódexhasonmás kiadása In: Mértékadó, 2019. június 10. 2-3p. (cikk) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom-Budapest Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Esztergom Tárgyszó, szakterület: kódex; művelődéstörténet Mészáros Ákos: Hajómosoda - Csernus Tibor emlékműterme In: Új Ember, 2012. július 29. 12p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: művész; kiállítás Mészáros Ákos: Isten háza és az ég kapuja - Török Ferenc építészete és hitvallása In: Mértékadó, 2016. szeptember 19-25. 8-9p. (periodika) Intézmény: Vigadó Galéria Tárgyszó, szakterület: művész; építészet; szakrális művészet; kiállítás Megj.: Kiállítás 2016. szeptember 25-ig, Vigadó Galéria. Mészáros Ákos: Két festő a történelem sodrában - Marc Chagall és Ámos Imre In: Mértékadó, 2013. november 4-10. 4-5p. (periodika) Intézmény: Magyar Nemzeti Galéria Tárgyszó, szakterület: művész; kiállítás Mészáros Ákos: Kifogástalan úriember - egy letűnt világból - Gróf Batthyány Gyula művészete In: Mértékadó, 2015. április 20-26. 2-3p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művész Mészáros Ákos: Krisztus arcai a képzőművészetben In: Új Ember, 2014.április 20. 26p. (cikk) Tárgyszó, szakterület: művészettörténet; szakrális művészet Mészáros Ákos: Küzdelem a teljességért - Kondor Béla-emlékkiállítás a Kogart Galériában In: Új Ember, 2011. június 26. 12p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: kiállítás Mészáros Ákos: Magasztossá tett élmények - Keresztény hagyományok a festészetben In: Új Ember, 2012. december 23-30. 28p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet Mészáros Ákos: "Munkámért kockára teszem az életemet" - Van Gogh küzdelmes élete és művészete In: Új Ember, 2016. január 10. 6p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művész; szakrális művészet Mészáros Ákos: Neve korszakot jelöl - Kondor Béla életműve a Várkert Bazárban In: Mértékadó, 2017. május 1-7. 4-5p. (periodika) Intézmény: Várkert Bazár Tárgyszó, szakterület: művész; kiállítás; festészet Megj.: A kiállítás július 2-ig tekinthető meg. Mészáros Ákos: Oázis a város mélyén - Látogatás Martsa István egykori alkotóműhelyében In: Mértékadó, 2014. október 20-26. 4-5p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művész Mészáros Ákos: "Örökarcúvá véste a mulandót" - Magyar Trevi-kút a budai várban In: Új Ember Magazin, IX. évf., 2012. július-augusztus 4. szám,20-21p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: műtárgyak Mészáros Ákos: Prófétafejek és a világ teremtése - A Városmajori templom mennyezetfreskóinak restaurálása In: Mértékadó, 2020. augusztus 17-23. 4-6p. (beszámoló) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom-Budapest Tárgyszó, szakterület: restaurálás; festészet; szakrális művészet Mészáros Ákos: Sejthetjük a madarakat odafenn... - Ferenczy Károly gyűjteményes kiállítása In: Új Ember, 2011. december 18. 12p. (hetilap) Intézmény: Magyar Nemzeti Galéria Tárgyszó, szakterület: kiállítás; művész Mészáros Ákos: Szakrális téma monumentális méretekben - Aba-Novák-freskók a Martsa-műteremben In: Új Ember, 2015. március 29. 10p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Szeged-Csanád Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; restaurálás Mészáros Ákos: Szavak helyett virágok - Ferenczy Béni tárlata a Molnár-C.Pál Műterem-Múzeumban In: Mértékadó, 2018. január 15-21. 4-5p. (cikk) Intézmény: Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum Tárgyszó, szakterület: kiállítás; művész Mészáros Ákos: Szivárvány a kápolnában - Felújítási munkálatok a budapesti Szent István-bazilikában In: Mértékadó, 2019. április 8. 6-7p. (cikk) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom-Budapest Intézmény: Szent István Bazilika, Budapest Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; helyreállítás Mészáros Ákos: ˝A mai világ mesehőse" - Munkácsy Mihály képei a Próféta Galériában In: Mértékadó, 2014. november 3-10. 4-5p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művész; kiállítás M.G.: Hitünk ősi falai Balatonszemesen - Zarándoklat In: Új Misszió, 2018. július 16p. (cikk) Egyházmegye/szerzetesrend: Kaposvári Egyházmegye Tárgyszó, szakterület: templom Mihályi Anikó: Zöld szamár In: A Szív, 2014. május, 66-67p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: műtárgyak Megj.: Bortnyik Sándor: Zöld szamár Mikó Árpád: A bazini plébániatemplom reneszánsz szószéke (1523) In: Művészettörténeti Értesítő, 69. évf., 2020. június 1. szám, 103-107p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; szakrális művészet; szakrális tér; szobrászat Mikó Gábor: Szent István király törvényeinek legrégibb kézirata. Az Admonti kódex Budapest-Debrecen: 2014. In: Arcana tabularii. Tanulmányok Solymosi László tiszteletére, 723-732p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: kódex; történelem, magyar; kézirat Millisits Máté: A magyar art deco aranykapuja - 100 éves a Városligeti fasori református templom In: Magyar Iparművészet, 20. évf., 2013. január-február 1. szám, 17-22p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Református Egyház Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; Millisits Máté: A múltnak élő öröksége - Ország Lili és Bálint Endre művei a Biblia Múzeumban In: Mértékadó, 2015. április 6-19. 4p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Református Egyház Intézmény: Bibliamúzeum Tárgyszó, szakterület: kiállítás; művész Millisits Máté: A protestantizmus értékei a déli végeken - Állandó kiállítás a baranyai reformáció történetéről Pécsett In: Mértékadó, 2015. szeptember-október 28-4. 3p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Református Egyház Tárgyszó, szakterület: kiállítás; egyháztörténelem, magyar; protestantizmus Millisits Máté: A Szent Jobb kápolna a Balaton partján In: Magyar Iparművészet, 2013. 6. szám, 29-32p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém Tárgyszó, szakterület: épület; szakrális tér Millisits Máté: A vizsolyi Biblia 425 éve - Vándorkiállítás az első teljes,magyar nyelvű szentírásfordítás tiszteletére In: Magyar Iparművészet, 2016. 10. szám, 12-14p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: kiállítás; könyv; ritkaságok Millisits Máté: Egy könyvtár az egyház és a haza szolgálatában - Megújult a sárospataki díszterem In: Mértékadó, 2014. április 21. 2-3p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: könyvtár; épület Millisits Máté: Templomok ékességei - Gótikus emlékek a Magyar Nemzeti Galériában In: Mértékadó, 2014. november 17-23. 2-3p. (periodika) Intézmény: Magyar Nemzeti Galéria Tárgyszó, szakterület: műtárgyak;s zakrális művészet Millisits Máté: Templomok, tornyok, harangok Zuglóban - Kiállítás a budapesti Lipták villában In: Magyar Iparművészet, 2014. 2. szám, 20-23p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet "Minden forrásom belőled fakad" - XIV. Ars Sacra Fesztivál In: Keresztény Élet, 2020. szeptember 6. 2p. (hír) Intézmény: Ars Sacra Alapítvány Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; fesztivál Miseruhák tegnap és ma In: Új Misszió, 2013. október 20-21p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet Miskei Antal: Az Istenanya-kultusz Ráckevén - Adalékok a ráckevei szerb templom védőszentjének ikonográfiájához Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem-L'Harmattan Kiadó, 2016. In: Vallás és művészet, 146-165p. (tanulmánykötet) Egyházmegye/szerzetesrend: Református Egyház Intézmény: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Intézet Tárgyszó, szakterület: templom; ikonográfia; szakrális művészet;szentkultusz Megj.: Szerkesztette: Sepsi Enikő, Lovász Irén, Kiss Gabriella, Faludy Judit Miskolci Egyházmegye: A magasságbeli Napkelet kapuja - Felszentelték a szikszói görögkatolikus templomot In: Új Ember, 2017. szeptember 17. 3p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: görögkatolikus egyház Tárgyszó, szakterület: templomépítés MK: Felújítják a jáki templomot In: Keresztény Élet, 2012. május 6. 14p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Szombathely Tárgyszó, szakterület: helyreállítás; épület MK: Megújult a Mátyás-templom In: Új Ember, 2013. október 20. 1, 3p. (cikk) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Tárgyszó, szakterület:helyreállítás; szakrális tér mk: Új fényben ragyog a koronázó templom - Templommegáldás és oltárszentelés a budai várban In: Keresztény Élet, 2013. október 20.1-2p. (cikk) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom-Budapest Tárgyszó, szakterület: helyreállítás; szakrális tér MK: Új templom épül Budapesten - Erdő Péter bíboros helyezte el az alapkövet In: Új Ember, 2013. május 5. 1, 4p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: szakrális tér Megj.: Boldog Meszlényi Zoltán templom a budapest-lágymányosi Szent Adalbert plébánia területén. MKPK sajtószolgálat: A katolikus kultúra továbbadásáért - Szöllőssy Enikő szobrász- és éremművész elismerése In: Új Ember, 2016. március 13. 3p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művész; díj; szakrális művészet MKPK Sajtószolgálat: A keresztény kultúra továbbadásáért - Pro Cultura Christiana-díjban részesült Szekeres Erzsébet In: Új Ember, 2017. szeptember 17. 5p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: díj; textil; művész MKPK Sajtószolgálat: A keresztény kultúra továbbadásáért - Pro Cultura Christiana-díjban részesült Varga Dezső restaurátor In: Új Ember, 2018. június 24. 9p. (cikk) Tárgyszó, szakterület: díj; restaurálás; életmű MKPK Sajtószolgálat: Pro Cultura Christiana-díjban részesült Varga Dezső restaurátor In: Keresztény Élet, 2018. június 24. 3p. (cikk) Tárgyszó, szakterület: díj; restaurálás; szakrális művészet; életmű MNO: Teljes pompájában látható a Szent Péter tér In: Új Ember, 2014.március 2. 5p. (cikk) Intézmény: Vatikán Tárgyszó, szakterület: helyreállítás Molnár Péter: Százéves templom Kemenestaródfán In: Új Ember, 2014.július 20. 14p. (cikk) Egyházmegye/szerzetesrend: Szombathely Tárgyszó, szakterület: szakrális tér Monok István: A Könyvtár, Európa emlékezete Eger: Egri Lokálpatrióta Egylet, 2018. In: A szükséges dolgokban legyen egység, a kétesekben szabadság, mindenben pedig szeretet, 151-155p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: intézménytörténet; könyvtár Monok István: A könyvtárak nyilvánossága a 16-18. században Pécs: Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár-Pécsi Egyházmegye, 2016. In: "Újkönyvtár virul itt...", 13-23p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: könyvtártörténet Monok István: A németújvári iskola könyvtárának teológiai arculata Veszprém: Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár, 2018. In: Folyamatosság és változás. Egyházszervezet és hitélet a veszprémi püspökség területén a 16-17. században, 269-278p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: könyvkultúra; könyvtártörténet Monok István: A reformáció és a könyvek - kiadói és szellemi központok Budapest: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont-Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltár, 2019. In: Laborator Assiduus, 179-185p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: könyv; könyvkiadás; egyháztörténelem MTI: Ég és Föld között - Kiállítás a Biblia és a képzőművészet kapcsolatáról In: Keresztény Élet, 2017. október 22. 6p. (periodika) Intézmény: Várkert Bazár Tárgyszó, szakterület: kiállítás; Biblia MTI: Felújították az óföldeáki erődtemplomot In: Új Ember, 2020. október 11. 6p. (hír) Egyházmegye/szerzetesrend: Szeged-Csanád Tárgyszó, szakterület: templom; felújítás MTI: Fődíjat nyert a vizafogói plébániatemplom In: Új Ember, 2018.november 11. 12p. (hír) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom-Budapest Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; templom; felújítás MTI: Középkori templomok megújulása In: Új Ember, 2013. január 13. 2p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: helyreállítás; szakrális tér Megj.:Szatmári tájegység: Kölcse, Gacsály, Túrricse, Szamosújlak, Csenger,Csengersima, Gyügye, Sonkád, Túristvándi, Nagyszekeres, Kisszekeres,Vámosoroszi, Bere, Krasznacégény, Csomaköz, Vetés, Egri, Sárközújlak,Ákos. MTI: Megkezdődött a vatikáni kódexek digitalizálása In: Múzeumcafé, 5. évf., 2011/2012. december-január, 12p. (folyóirat) Intézmény: Vatikán Tárgyszó, szakterület: könyvtár MTI: Megmenekült a párizsi Notre-Dame egyik kincse In: Új Ember, 2019. szeptember 29. 12p. (hír) Tárgyszó, szakterület: restaurálás; textil MTI: Nemzeti emlékhely lett a Pannonhalmi Főapátság In: Új Ember, 2014. október 5. 2p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend Intézmény: Pannonhalmi Főapátság Tárgyszó, szakterület: műemlék; történelem, magyar; MTI: Régészeti leletek kerültek elő a türjei templomban In: Új Ember,2020. március 15. 12p. (hír) Egyházmegye/szerzetesrend: premontrei rend Tárgyszó, szakterület: régészet; szakrális tér MTI: Szent László-falfestményt tártak fel az erdélyi Somogyomon In: Új Ember, 2017. december 10. 12p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: festészet; szentkultusz; helyreállítás MTI: Szent Margit-szobor a margitszigeti kolostorromoknál In: Keresztény Élet, 2018. december 2. 3p. (hír) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom-Budapest Tárgyszó, szakterület: szobrászat; kortárs művészet; szentkultusz Megj.: Bakos Ildikó szobrászművész alkotását 2018. november 22-én áldották meg. MTI - Magyar Kurír: Udvardi Erzsébet képei a Biblia Múzeumban In: A Lélek Szava, 37. évf., 2013. 3. szám, 33p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Református Egyház Intézmény: Bibliamúzeum Tárgyszó, szakterület: kiállítás; művész Munkácsy Bécsben In: Keresztény Élet, 2012. április 8-15. 28p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: kiállítás Művészet és vallás a Felső-Tisza-vidéken Főszerk.: Kollár Tibor. Nyíregyháza: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft., 2014. 348p. (könyv) N. Kiss Tímea: "Az egri megyének ragyogó koronája" - Kiegészítések az egri bazilika tervvariációihoz Eger: Érseki Vagyonkezelő Központ, 2018. In: Fejezetek az ezer éves Egri Egyházmegye történetéből, 101-112p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: Eger Tárgyszó, szakterület: templom; templomépítés Megj.: Az Egri Hittudományi Főiskolán 2015. május 7-én és 2016. május 5-én megrendezett konferenciáinak előadásai. Nacsinák Gergely András: A lélek távolléte - Személy és szentség a San Vitale mozaikjain In: Pannonhalmi Szemle, XXIII. évf., 2015. 2. szám, 48-56p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: műkritika Nacsinák Gergely András: Az ember leleplezése In: A Szív, 2013-2014. december-január, 42-44p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: ikon;szakrális művészet Nagy Balázs: Párhuzamok és eltérések - A Luxemburg-dinasztia csehországi és magyarországi uralkodásának kezdete Budapest-Debrecen: 2014. In: Arcanatabularii. Tanulmányok Solymosi László tiszteletére, 583-591p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: szentkultusz; történelem Nagy Dénes: A talliándörögdi Szent András templom, a pápa oklevele 1347-ből, egy nemzetközi építészettörténeti vita és egy feltételezés az Inkler-ház boltozatos műemlékistállójáról In: Műemlékvédelem, LXIV.évf., 2020. 5. szám, 261-316p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: templom; helytörténet; műemlék Nagy E.: "Felkiáltójel" - Év végére tornyot kap a budapesti Bosnyák téri templom In: Új Ember, 2013. február 3. 10p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; Nagy Enikő: A visszaadott szög - Bada Márta színes mesevilága Jézus szenvedéstörténetében In: Új Ember, 2014. április 13. 13p. (cikk) Tárgyszó, szakterület: művész Nagy Enikő: Gelem, gelem - Cigányokhoz került a keresztút másolata In: Új Ember, 2013. június 2. 2p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; művész; kortárs művészet Megj.: Bada Márta festőművész képsorozata Nagy Eszter: Érzékelés és szépség a Visiones Georgii-ben In: Pannonhalmi Szemle, XXIV. évf., 2016. 3. szám, 44-54p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: irodalom; esztétika Nagy Gábor: A kövek helye - A Szigetújfaluban kibontott kőfaragványok elhelyezése In: Műemlékvédelem, LV. évf., 2011. 3. szám, 205-206p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: épület; kiállítás Nagy Levente: Kádár Zoltán és a pannóniai provinciák ókeresztény ábrázolásainak ikonográfiája In: Műemlékvédelem, LVIII. évf., 2014. 1.szám, 1-14p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; szakrális művészet Nagy Piroska: "Mutasd meg szépségednek fönségét..." - Tanulmányok a keresztény kelet spirituális örökségéből In: Keresztény Élet, 2016.június 12. 10p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: recenzió; ikonográfia; szentkultusz Megj.: Nagymihályi Géza tanulmánykötete, Kairosz Kiadó, 2016, 170p. Nagy Veronika - Gaylhoffer-Kovács Gábor: Johannes Pöckel Maulbertsch köpönyege In: Műemlékvédelem, LX. évf., 2016. 3-4. szám, 176-194p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: festészet; szakrális művészet Megj.: Barokk freskófestészet Magyaroroszágon. Nagymihályi Géza dr.: A bizánci szakrális építészet hatása Nagy Szulejmán korszakára In: Görögkatolikus Szemlélet, 4. évf., 2017. 4. szám, 56-59p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: építészet; keleti kereszténység; szakrális tér Nagymihályi Géza dr.: A Feltámadás temploma Jeruzsálemben In: Görögkatolikus Szemle, XXII.évf., 2011. február 2. szám, 5p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: szakrális tér Megj.: A keresztény Kelet fő templomai (2.) Nagyvárad római katolikus székesegyházai szerk.: Balla Tünde, Lakatos Attila. Nagyvárad: Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, 2017. 16p. ff. és színes fotók. (ismertető füzet) Egyházmegye/szerzetesrend: Nagyváradi Egyházmegye Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; templom Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye: A Nagyváradi Egyházmegye egyházművészeti kincseiből - Kiállítás Bukarestben In: Új Ember, 2017.december 24-31. 6p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet Nebojszki László: Szakrális kisemlékek Katymáron Budapest: Argumentum, 2013. (könyv) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; néprajz; helytörténet Negruzzo S.: Performance, Edification and Education in a Confessional Context - Protestant and Catholic Sacred Theatre in Early Modern Alsace In: Revue d'Histoire Ecclesiastique, Vol 111. 3-4. évf., 2016. juill.-déc. 551-580p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; kortárs művészet; színház Nemcsics Antal: Szín és szakralitás - Színek képek templomok Budapest-Veszprém: Magyar Képek Kiadó, 2013. 112p. (könyv) Tárgyszó, szakterület: művész Németh Andrea: Angyal alkotta angyalok és szentek - Angyal Júlia festőművésznél In: Szent Kereszt Ökumenikus Magazin, XI. évf., 2013. 2.szám, 30-31p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művész; kortárs művészet Németh Andrea: Zománcból alkotott bibliai képek mestere - Somogyi Gábor a zuglói festőművész In: Szent Kereszt Ökumenikus Magazin, XI. évf., 2013.1. szám, 18-19p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művész; kortárs művészet Németh István: A meztelen igazság: ószövetségi alakok kompromittáló helyzetben Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem-L'Harmattan Kiadó, 2016. In: Vallás és művészet, 116-129p. (tanulmánykötet) Egyházmegye/szerzetesrend: református egyház Intézmény: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Intézet Tárgyszó, szakterület: művészetelmélet; ikonográfia Megj.: Szerkesztette: Sepsi Enikő, Lovász Irén, Kiss Gabriella, Faludy Judit Nikoletti Lilla: A fény szerepe a kortárs szakrális térben In: Vigilia, 81. évf., 2016. július 7. szám, 489-496p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; kortárs művészet Nógrády Árpád: Sáros megye egyházas települései a 14. század elején Budapest-Debrecen: 2014. In: Arcana tabularii. Tanulmányok Solymosi László tiszteletére, 315-428p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar; templom Nyikes Péter: Hegyi pásztorok fatemplomai - Zakopane és környékének építészeti öröksége In: Keresztény Élet, 2018. június 24. 9p. (cikk) Tárgyszó, szakterület: templom; műemlék O. M.: Hálaadás Mária anyáért In: Keresztény Élet, 2014. április 6. 10p. (cikk) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet Megj.: Mátyássy László bronzszobra a budai vár fokán. Odor nominis tui... - Tanulmánykötet a Hétkápolna 300 éves jubileuma alkalmából szerk.: Sztankó Attila. Vác: 2011. 163p. színes. (tanulmánykötet) Egyházmegye/szerzetesrend: Vác Tárgyszó, szakterület: helytörténet Okos lett a székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum In: Múzeumcafé, 9. évf., 2015. 48. szám, 16p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár Intézmény: Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények Megj.: Helymeghatározáson alapuló tárlatvezető rendszer a múzeumban. Olescher - Sommarie. 60/30 Olescher Tamás, 2013. 158p. színes. (könyv) Tárgyszó, szakterület: művész; kortárs művészet "Ökumenikus jelentőséget tulajdonítok neki" - Györfi Béla Szabolcs házfőnök, templomigazgató In: Új Ember, 2014. május 4. 8p. (cikk) Egyházmegye/szerzetesrend: Pálos rend Tárgyszó, szakterület: ikon; kiállítás; szakrális művészet Megj.: Fémikon kiállítás a pálos Sziklatemplomban Örök képmás - Képteológia a zsidó-keresztény hagyományban szerk.: Rugás iGyula. Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó, 2011. 223p. (könyv) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; ikonográfia; szimbólumok Örökségvédelem Székesfehérvárott - A székesegyház műemléki kutatásáról és helyreállításáról In: Új Ember, 2017. június 11. 5p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár Intézmény: Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház Tárgyszó, szakterület: helyreállítás; szakrális tér; műemlékvédelem; konferencia Összefogás eredményeként... - Külsejében megújult a csornai Jézus Szíve-templom In: Keresztény Élet, 2013. október 20. 10p. (cikk) Egyházmegye/szerzetesrend: Győr Tárgyszó, szakterület: helyreállítás; szakrális tér Összetalálkozott a két vértanú - Új templommal gazdagodik Budapest Magyar Kurír alapján. In: Keresztény Élet, 2013. május 5. 5p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Tárgyszó, szakterület: szakrális tér Ötvös Nagy Ferenc: Zománcművészet - A kezdetektől napjainkig Budapest: Scolar Kiadó, 2014. 237p. színes. (könyv) Tárgyszó, szakterület: iparművészet; művészettörténet; zománcművesség Őriné Nagy Cecília: A jó kormányos - Körösfői-Kriesch Aladár (1863-1920) emlékkiállítás a kiállítás kurátora, a katalógust írta és szerkesztette. Gödöllő: Gödöllői Városi Múzeum, 2013. 59p. színes fotók. (katalógus) Intézmény: Gödöllői Városi Múzeum Tárgyszó, szakterület: kiállítás; művész; festészet Megj.: 2013. március 23. - november 3. Ősz Sándor Előd: A Pannoonhalmi Főapátsági Könyvtár kora újkori Kálvin-köteteiről In: collectanea sancti martini viii, 2020. 91-107p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend Intézmény: Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár Tárgyszó, szakterület: könyv; protestantizmus p.: A látható láthatatlan - Esztergomi fotókiállítás Faykod Mária lourdes-i stációszobrairól In: Mértékadó, 2016. március 21-27. 5p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; kortárs művészet; szakrális művészet p.: Egy csónakban - Emlékmű a holokauszt szegedi áldozatainak In: Új Ember, 2014. július 27. 4p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Szeged-Csanád Tárgyszó, szakterület: műtárgyak p.: Hetven év - hetven kép In: Mértékadó, 2016. május-június 30. 6. 6p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: kiállítás; kortárs művészet Megj.: Budai Tibor grafikus kiállítása a Stefánia Palotában. p.: Irgalmasságra hangolva - Szakács Imre László szentévi tárlatáról In: Mértékadó, 2016. május-június 30. 6. 6p. (periodika) Intézmény: Keresztény Múzeum Tárgyszó, szakterület: kiállítás; kortárs művészet P.: Szentek Boros Attilával In: Mértékadó, 2014. november 17-23. 3p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művész; műtárgyak; szakrális művészet; kiállítás; kortárs művészet P. Szabó Ernő: A csend és a fény - Hager Ritta textilművész köszöntése In: Magyar Iparművészet, 2016. 2. szám, 27-33p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művész; kortárs művészet P. Szalay Emőke: A református egyházművészet művészettörténeti és néprajzi jelentősége In: Athanasiana, 2017. 45. szám, 159-168p. (közlemény) Egyházmegye/szerzetesrend: református egyház Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; protestantizmus; művészettörténet; néprajz P. Tóth Zoltán: Templomépítők - Szentlélek-fesztivál és alapkőletétel Veresegyházán In: Új Ember, 2015. június 7. 4p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Vác Tárgyszó, szakterület: helyreállítás;szakrális tér; régészet; templomépítés Megj.: Régi templom feltárása,helyreállítása és új építése Veresegyházán. Paksa Balázs: Fogadja örökbe a múltját! - A Győri Egyházmegyei Levéltár és az MTVA együttműködése In: Új Ember, 2015. augusztus 23. 8p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Győr Intézmény: Győri Egyházmegyei Levéltár Tárgyszó, szakterület: levéltár; ritkaságok Pallós: A Dunakanyar büszkesége - Van még jó hírünk In: Új Ember, 2012.április 29. 2p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: műemlék Megj.: Év Homlokzata 2011 díj a zebegényi templom homlokzat felújításáért. Pallós: A Könyvtől a gyermek Jézusig - Páduai Szent Antal ábrázolásai a középkori Magyarországon In: Mértékadó, 2020. november 30. 4p. (beszámoló) Tárgyszó, szakterület: szentkultusz; ikonográfia Megj.:Konrád Eszter: Tanító, térítő, csodatevő. Páduai Szent Antal tisztelete a középkori Magyarországon címmel tartott előadásáról a Magyar Hagiográfiai Társaság rendezvényén Pallós: A puszta régen... - Rosta Szabolcs a bugacmonostori feltárásról In: Mértékadó, 2014. március 3-9. 4-5p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa Tárgyszó, szakterület: helytörténet; régészet; műtárgyak Megj.: Visszakapott értékeink sorozat Pallós: A rend a lelke mindennek - Piarista önkép a budai Várban In: Mértékadó, 2017. november-december 27-3. 2-3p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: piarista rend Intézmény: Budapesti Történeti Múzeum Tárgyszó, szakterület: kiállítás; rendtörténet Pallós: A tökéletesség szilánkjai - Kisléghi Nagy Ádám albuma In: Mértékadó, 2014. június 9-15. 6p. (periodika) Tárgyszó, szakterület:művész Megj.: Daniel Estivill: Kisléghi Nagy Ádám, Magyar Napló,2014 Pallós: Ahol megszólaltak s kövek - Évezredek Pest legősibb templomában In: Új Ember, 2015. június 28. 1, 4p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Tárgyszó, szakterület: helyreállítás; restaurálás; szakrális tér Megj.: Pest Belvárosi templom feltárása Pallós: Az alkotás és az alkotó boldogsága - Nágel Kornél grafikus Pilinszky és Weöres erőterében In: Új Ember, 2012. április 1. 12p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: művész; kortárs művészet Pallós: Állomás a gótikus úton - Sárospatak vártemplománál In: Mértékadó, 2014. július 21-27. 5p. (cikk) Egyházmegye/szerzetesrend: Eger Tárgyszó, szakterület: helyreállítás; szakrális tér Pallós: Bibliai tájak Mexikóból - Markó Károly hazatérése In: Új Ember, 2011. május 22. 12p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: művész; kiállítás Pallós: Cézanne-tól keletre - Pillantás a XIX.-XX. század művészetébe In: Új Ember, 2013. január 6. 12p. (hetilap) Intézmény: Szépművészeti Múzeum Tárgyszó, szakterület: művészettörténet; kiállítás Pallós: Diósgyőr boltozatai In: Mértékadó, 2014. szeptember 1-7. 2-3p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: helyreállítás; Megj.: Diósgyőrivár és kápolna helyreállítása. Pallós: Egy bajor budai pesti oltárképe - Stettner és az eljegyzés In: Mértékadó, 2018. január-február 29. 4. 4p. (cikk) Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; szakrális művészet; festészet Pallós: Egy fejezet Pest középkorából - A Belvárosi templom Mátyás-oratóriuma In: Mértékadó, 2019. február 11-17. 7p. (cikk) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom-Budapest Tárgyszó, szakterület: helyreállítás; szakrális tér Pallós: Egy templom szótlan üzenete - Felszentelték a megújult pannonhalmi bazilikát In: Új Ember, 2012. szeptember 2. 9p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend Tárgyszó, szakterület: épület; szakrális tér Pallós: Exponált legendárium - Móser Zoltán a középkori Szent László-ábrázolásokról In: Mértékadó, 2017. november 6-12. 2-3p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: festészet; szentkultusz; művész; fénykép Pallós: Ég és föld találkozása Esztergomban - Prokopp Mária művészettörténész európai értékeinkről In: Új Ember, 2012. december 16. 12p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Tárgyszó, szakterület: történelem, magyar; restaurálás Pallós: Évezredekkel egy fedél alatt - A belvárosi "felső- és alsótemplomban" In: Mértékadó, 2016. augusztus 15-21. 4-5p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom-Budapest Tárgyszó, szakterület: helyreállítás; templom; történelem, magyar Megj.: Budapest, Nagyboldogasszony templom. Pallós: Győr szobrásza - Lebó Ferenc alkotói világa In: Mértékadó, 2017.június-július 26-2. 2-3p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: szobrászat; kortárs művészet; művész; szakrális művészet Pallós: Lét és alkotás a szentség jegyében - Ozsvári Csaba kiállítása Egerben In: Mértékadó, 2020. február 3. 2-3p. (beszámoló) Egyházmegye/szerzetesrend: Eger Intézmény: Egri Érseki Palota Látogatóközpont Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet; művész Pallós: Művészérdem az Örök Városban - Kisléghi Nagy Ádám és az Accademiadei Virtuosi al Pantheon In: Mértékadó, 2019. március 25. 4p. (cikk) Tárgyszó, szakterület: művész; szakrális művészet; díj Pallós: "Örök tűznek titkát őrzöm" - A Művésztükörben: Körösfői-Kriesch Aladár In: Új Ember, 2011. december 4. 12p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: művész Pallós: Út, igazság, élet - Folytatódik a Körösfői Kriesch-emlékév In: Mértékadó, 2013. október 28. 6-7p. (cikk) Tárgyszó, szakterület: művész; Pallós T.: Klimt másképp - mindenhogy - Kiállítási mustra Bécsben In: Új Ember, 2012. április 8-15. 25p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: kiállítás Pallós Tamás: A fénnyel is festő - Marjanovic Straja műhelyében a megérdemelt hivatásról In: Mértékadó, 2020. november 9. 2-4p. (interjú) Tárgyszó, szakterület: művész; üvegfestészet; kortárs művészet; szakrális művészet Pallós Tamás: A középkor kortárs krónikása - Valter Ilona egy életre szóló hivatás maradandó örökségéről In: Mértékadó, 2018. június 4. 2-4p. (cikk) Tárgyszó, szakterület: régészet; szakrális tér; helyreállítás; életmű Pallós Tamás: A láthatók láthatatlanának szobrásza - Maria de Faykod evangéliumi esztétikájáról In: Mértékadó, 2018. április 2. 2-4p. (cikk) Tárgyszó, szakterület: művész; kortárs művészet; szobrászat; szakrális művészet Pallós Tamás: A leghűségesebb... - Rieger Tibor pályaképe a Magyarok Nagyasszonyával és Mindszenty Józseffel In: Mértékadó, 2017. szeptember 18-24. 2-3p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művész; szobrászat; szakrális művészet Pallós Tamás: A szépség napszámosa - Vízkereszti Prokop Péter-jubileum Kalocsán In: Új Ember, 2019. január 13. 5p. (cikk) Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa Intézmény: Astriceum Érseki Múzeum Tárgyszó, szakterület: művész; kiállítás; festészet; szakrális művészet Pallós Tamás: Assisi Szent Ferenc elragadtatását nézve - Egy pesti történeta világpolgár Schöfft-művészcsaládról In: Új Ember, 2017. december24-31. 21p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: festészet; műtárgyak;restaurálás; szakrális tér Megj.: Joseph Schöfft, Assisi Szent Ferenc stigmatizációja c. festménye a pesti ferences templomban Pallós Tamás: Erősítő jelenlétek - Boros Attila festőművész Isten igájáról In: Új Ember, 2012. november 18. 12p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: kortárs művészet; művész Pallós Tamás: Evangelizáció középkori alkotásokkal - Sarkadi Nagy Emese a Műhelytitkokról In: Mértékadó, 2018. július 2. 2-3p. (cikk) Intézmény: Keresztény Múzeum Tárgyszó, szakterület: könyv; szakrális művészet; gyűjtemény Megj.: Katalógus a Keresztény Múzeum műtárgyairól Pallós Tamás: Fényúton ég és föld között - Kontsek Ildikó a Pesti Vigadóban rendezett kiállításról In: Mértékadó, 2018. szeptember 24. 2-3p. (cikk) Intézmény: Pesti Vigadó Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet Pallós Tamás: Híd Krisztushoz - Faykod Mária a lourdes-i keresztút és az alkotás erejéről In: Új Ember, 2020. április 12-19. 9p. (cikk) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; művész; műtárgyak Pallós Tamás: "Jézus faragott engem" - Faykod Mária szobrászművész a megújulás és az átlényegülés korszakáról In: Mértékadó, 2017. április 10-16. 2-4p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művész; műtárgyak; szakrális művészet Pallós Tamás: Lapozgatott évszázadok - Nyitásra készen az esztegomi Főszékesegyházi Könyvtár In: Mértékadó, 2017. május 15-21. 2-4p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom-Budapest Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Esztergom Tárgyszó, szakterület: könyvtártörténet; helyreállítás; kiállítás Pallós Tamás: Megfaragva átlényegülni - Lélekképekről Maria de Faykod szobrászművésszel In: Mértékadó, 2014. május-június 26-1. 2-4p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művész Pallós Tamás: Mennyei ügyekben itthon és Európában - Születésnapi beszélgetés Prokopp Mária művészettörténésszel In: Mértékadó, 2019.április 8. 2-4p. (interjú) Tárgyszó, szakterület: életmű; művészettörténet Pallós Tamás: Nagyboldogasszony trónusa alatt - Folytatódik a pesti belvárosi templom feltárása In: Mértékadó, 2014. augusztus 4-10. 4-5p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Tárgyszó, szakterület: helyreállítás; szakrális tér Pallós Tamás: "Tekints az égre..." - Ars Sacra Fesztivál 2018-ban is In: Új Ember, 2018. szeptember 16. 8p. (cikk) Tárgyszó, szakterület: fesztivál; szakrális művészet Pandula Attila: A Pápai Szent Péter-Lovagrend és Aranysarkantyú-Rend - A Szentszék elismerései az újkor hajnalán Szeged: Móra Ferenc Múzeum, 2011. színes. In: Giorgio Vasari 1511-1574. A szegedi Angyali üdvözlet festője., 86-91p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: falerisztika; egyháztörténelem Paolo Portoghesi: Makovecz - Makovecz Imre helye az európai kultúrában Budapest: Magyar Művészeti Akadémia, 2014. 92p. ff. és színes fotó, illusztráció. (könyv) Intézmény: Magyar Művészeti Akadémia Tárgyszó, szakterület: művész Pap Ferenc: A templom mint teológia - Kulcsok az Ezékiel 40-48 értelmezéséhez Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem-L'Harmattan Kiadó, 2012. 206p. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: református egyház Tárgyszó, szakterület: biblikus alapok Papp Miklós: A karácsonyi ikon etikája - Elmélkedések Budapest: Új Ember, 2011. 63p. (könyv) Tárgyszó, szakterület: ikon Papp Szilárd: Építészet Erdélyben a Jagellók korában In: Műemlékvédelem, LX. évf., 2016. 3-4. szám, 143-152p. (periodika) Tárgyszó, szakterület:építészet; szakrális tér; történelem, magyar Pátkai Ádám Sándor: A reformáció hatása a dunántúli templomépítészetre - A Veszprémi Református Egyházmegye középkori eredetű templomai Veszprém: Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár, 2018. In: Folyamatosság és változás.Egyházszervezet és hitélet a veszprémi püspökség területén a 16-17.században, 235-254p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém Tárgyszó, szakterület: templomépítés; protestantizmus; egyháztörténelem, magyar "Per Artes ad Jesum" - A keresztény nevelés és a művészetek értékteremtése szerk.: Fehér Ágota, Fülöpné Erdő Mária, Mészáros László. Vác: 2015. 270p. (tanulmánykötet) Intézmény: Apor Vilmos Katolikus Főiskola Tárgyszó, szakterület: oktatás, nevelés; konferencia; vegyes művészet Perczel István: Az indiai keresztény művészet emlékei - Műfajok, kronológia, történeti és társadalmi körülmények (2. rész) In: Pannonhalmi Szemle, XXV. évf., 2017. 4. szám, 124-130p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; India Perger Gyula: A kiskúti zarándoktemplom története Győr: Győri Egyházmegyei Levéltár, 2016. In: Primus inter omnes, 557-594p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: Győr Tárgyszó, szakterület: templom; építészet; templomépítés; népi vallásosság Megj.: Tanulmányok Bedy Vince születésének 150. évfordulójára. Szerkesztette: Arató György, Nemes Gábor,Vajk Ádám. Perger Gyula: "Azt hiszem, minden simán fog menni." - A győri bencés Rómer Flóris Múzeum államosításának dokumentumai Budapest: METEM, 2012. In: Örökség és küldetés. Bencések Magyarországon, 963-1008p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend Tárgyszó, szakterület: intézménytörténet; muzeális gyűjtemények; rendtörténet; történelem, magyar Perger Gyula: Ismeretlen győregyházmegyei "Mária-enciklopédia" 1950-ből Győr: Győri Egyházmegyei Levéltár, 2011. In: In labore fructus, 353-374p. (tanulmánykötet) Egyházmegye/szerzetesrend: Győr Tárgyszó, szakterület: könyv; egyháztörténelem, magyar; szentkultusz Megj.:Jubileumi tanulmányok Győregyházmegye történetéből. Szerkesztette: Nemes Gábor, Vajk Ádám. Petercsák Tivadar: Vallásos képes levelezőlapok az első világháborúban Eger: Egri Lokálpatrióta Egylet, 2018. In: A szükséges dolgokban legyen egység, a kétesekben szabadság, mindenben pedig szeretet, 157-164p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: aprónyomtatvány Petres Erika Lúcia OP: Klee és Cézanne, Heidegger és Merleau-Ponty: a festészet és a filozófia metszéspontjai Budapest: Szent István Társulat, 2017. In: Ars linga, vita brevis, 160-176p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: domonkos rend Tárgyszó, szakterület: művészetfilozófia; festészet Petrőczi Éva: Balatonkeresztúr barokk gyöngyszemei In: Mértékadó, 2019.március 4. 4-5p. (cikk) Egyházmegye/szerzetesrend: Kaposvári egyházmegye Tárgyszó, szakterület: építészet; templom; történelem,magyar Petrőczi Éva: Egy bihari képíró In: Mértékadó, 2015. november 23-29. 5p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művész; kortárs művészet Megj.: Tóth Sándor festő Petrőczi Éva: Egy sasröptű festő a XIV. századból In: Mértékadó, 2014.július 21-27. 7p. (cikk) Tárgyszó, szakterület: művész Megj.: Aquila János Petrőczi Éva: "Schottenkreuzigung" - Egy Cranach-téma legkorábbi változata In: Mértékadó, 2018. március 19-25. 5p. (cikk) Tárgyszó, szakterület: festészet; szakrális művészet Petrőczi Éva: Van Gogh Pietá-önarcképe In: Mértékadó, 2015.március-április 30-5. 5p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; művész; szakrális művészet (Pécsi Egyházmegye): Megújult a vártorony In: Keresztény Élet, 2015.szeptember 20. 4p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Pécs Tárgyszó, szakterület: épület; helyreállítás Megj.: Pécsi püspöki palota Poirson-Dechonne, Marion: Le cinéma est-il iconoclaste? Paris: Cerf-Corlet, 2011. 316p. ff. fotó. (könyv) Tárgyszó, szakterület: kortárs művészet; média Porból felfénylő ikonosztázion - Raktár, restaurátorműhely, Műcsarnok In: Keresztény Élet, 2019. október 27. 4p. (hír) Egyházmegye/szerzetesrend: Görögkatolikus Egyház Tárgyszó, szakterület: restaurálás; ikon; kiállítás Megj.: Restaurálták a Néprajzi Múzeumban őrzött, Magyarkomjátról származó ikonosztázt. Prakfalvi Endre: Két sírkápolna a történelmi Veszprémi Egyházmegyében: Békás és Szőlőskislak - Ybl Miklós és Ágoston József művei In: Művészettörténeti Értesítő, 66. évf., 2017. december 2. szám, 201-216p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; építészet; épület; emlékmű, síremlék Prakfalvi Endre - Tarjányi Viktória: Pécs-postavölgyi Szent László római katolikus templom In: Műemlékvédelem, LXII. évf., 2018. 6. szám, 426-436p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: Pécs Tárgyszó, szakterület: templom; szakrális tér Prédikáló freskók - Takács István állandó kiállítása Mezőkövesden In: Új Misszió, XXV. évf., 2013. február 2. szám, 8-9p. (periodika) Intézmény: Városi Galéria, Mezőkövesd Tárgyszó, szakterület: művész; kiállítás; kortárs művészet Probstner János: Az unknown craftsmanből az ars sacrába - Tóth Sándor keramikus-szobrász művészetéről In: Magyar Iparművészet, 2016. 7. szám, 18-22p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: szobrászat; művész Prohászka László: "Balkezében is elfér a világ" - Kiállítás és könyv Ferenczy Béni utolsó alkotókorszakáról In: Vigilia, 83. évf., 2018. április 4. szám, 313p. (cikk) Intézmény: Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum Tárgyszó, szakterület: művész; kiállítás; könyv Megj.: Kiállítás 2017. november 9-2018. június 3. Prohászka László: Beck Ö. Fülöp egyházművészeti alkotásai In: Vigilia, 81. évf., 2016. 1. szám, 21-25p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; művész Prohászka László: Boldogfai Farkas Sándor egyházművészeti alkotásai In: Vigilia, 2011. 8. szám, 578-582p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: művész; szakrális művészet Prohászka László: Damkó József egyházművészeti alkotásai In: Vigilia, 2014. október 10. szám, 739-747p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művész; szakrális művészet Prohászka László: Jálics Ernő egyházművészeti alkotásai In: Vigilia, 84. évf., 2019. június 6. szám, 467-471p. (cikk) Tárgyszó, szakterület: művész; szobrászat; szakrális művészet Prohászka László: Kmetty János egyházi vonatkozású alkotásai In: Vigilia, 2013. 8. szám, 590-595p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művész; szakrális művészet Prohászka László: Madarassy Walter és az 1938-ban tartott XXXIV. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus In: Vigilia, 84. évf., 2019. november 11.szám, 869-871p. (cikk) Tárgyszó, szakterület: művészet, magyar; művész; egyháztörténelem, magyar; numizmatika Prohászka László: Molnár-C. Pál gyűjteményes kiállítása In: Vigilia, 2016. 2. szám, 160p. (periodika) Intézmény: Pesterzsébeti Múzeum Gaál Imre Galéria Tárgyszó, szakterület: művész; kiállítás Prohászka László: Rejtekerdő - Csíkszentmihályi Róbert kiállítása In: Vigilia, 2018. 2. szám, 160p. (cikk) Intézmény: Ferenczy Múzeum, Szentendre Tárgyszó, szakterület: kiállítás; művész Prohászka László: Stróbl Alajos egyházművészeti alkotásai In: Vigilia, 81. évf., 2016. augusztus 8. szám, 589-593p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művész; szakrális művészet; szobrászat Prohászka László: Zala György egyházművészeti alkotásai In: Vigilia, 2017. 11. szám, 822-827p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művész; szakrális művészet Prohászka László: Zsákodi Csiszér János egyházművészeti alkotásai In: Vigilia, 85 évf., 2020. június 6. szám, 412-416p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: művész; szakrális művészet Prohászka Péter: A szentgyörgyi (Svaty Jur, Sk) katolikus templom Könyöki József leírása és rajzai tükrében In: Műemlékvédelem, LVI. évf., 2012. 6.szám, 338-344p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: épület; szakrális művészet Prohászka László: Berán Lajos magyar főpapi személyi érmei In: collectanea sancti martini viii, 2020. 139-156p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend Intézmény: Pannonhalmi Főapátsági Múzeum Tárgyszó, szakterület: éremművészet; művész; egyháztörténelem, magyar Prohászka László: Metky Ödön szobrász művészeti hagyatéka a Pannonhalmi Főapátságo Múzeum anyagában In: collectanea sancti martini vii., 2018. 201-232p. (tanulmány) Intézmény: Pannonhalmi Bencés Apátsági Múzeum Tárgyszó, szakterület: művész; szobrászat Prokopp Katalin: Ecset és véső a mindennapokban - Művészet közösségben (2) In: Új Város, XXVII. évf., 2015. április 4. szám, 18-20p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művész; kortárs művészet Megj.: Interjú Brzózka Marek és Szántó Cecília művészházaspárral Prokopp Mária: A budapesti plébániatemplom újonnan feltárt gótikus freskói In: Múzeumcafé, 5. évf., 2011. június-július 36-37p. (folyóirat) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Tárgyszó, szakterület: műemlék; helyreállítás; műtárgyak Prokopp Mária: Az Eucharisztia őrzése és ábrázolása a hazai képzőművészetben a 16-18. században Budapest: MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, 2018. In: Eucharisztia és Úrvacsora a 16-18.századi Magyarországon, 205-218p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; festészet; szobrászat Prokopp Mária: Az Orawka/Kisárva-i fatemplom falképei (1650 körül) Budapest: MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport-ELKH, 2020. ff. fotó. In: Az idő és tér szerepe a barokk kori lelkiség alakulásában,103-025p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: festészet; szentkultusz; szakrális művészet Prokopp Mária: Borbála a dunaújvárosi Krisztus Király-templomban In: Mértékadó, 2020. december 7. 5p. (beszámoló) Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár Tárgyszó, szakterület: üvegfestészet; kortárs művészet; szentkultusz Prokopp Mária: Dunújvárosi templomablakok In: Mértékadó, 2019. május 6.9p. (cikk) Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár Tárgyszó, szakterület: üvegfestészet; szakrális tér; kortárs művészet Megj.:Alkotók: Bráda Tibor, Deák Ilona. Prokopp Mária: Kisárva festett képei - Keresztelő János ünnepe Orawka templomában In: Mértékadó, 2015. július 13-19. 6p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; épület Prokopp Mária: Magyarok Nagyasszonya-szobor Csallóközben - Rieger Tibor szobrászművész alkotása Királyfiakarcsa községbe került In: Új Ember, 2017. január 22. 9p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; kortárs művészet Prokopp Mária: Ruzsa György: "A Szentséges Szűzanya rézből öntött képmása nyugodott jobb karomon" - Az orosz fémikonok művészete In: Magyar Iparművészet, 2016. 10. szám, 41-43p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: recenzió; kiállítás; könyv; szakrális művészet; ikon Prokopp Mária: Ruzsa György: Szűz Mária-ábrázolások orosz ikonokon In: Vigilia, 84. évf., 2019. június 6. szám, 490p. (recenzió) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; ikon; szentkultusz Prokopp Mária: Ruzsa György: Szűz Mária-ábrázolások orosz ikonokon. Sziklatemplom Pálos Fogadóközpont In: Művészettörténeti Értesítő, 2019. 245-246p. (recenzió) Tárgyszó, szakterület: ikon; szentkultusz; szakrális művészet Prokopp Mária: Textilgrafikai dimenziók - Orient Enikő kiállítása a Gogol 9 Galériában In: Magyar Iparművészet, 2017. 3. szám, 43-47p. (periodika) Intézmény: Gogol 9 Galéria Tárgyszó, szakterület: kiállítás; művész; kortárs művészet; textil Megj.: Orient Enikő Dimenziók című kiállítása. DBI Gogol 9 Galéria, Budapest, 2017. január 13.-március 3. ps: Gyulafehérvári régészeti felfedezés In: Új Ember, 2011. április 24. 15p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Gyulafehérvár Tárgyszó, szakterület: régészet Puskás Bernadett: A kárpáti régió késő középkori ikonfestészete:stílusváltozatok és műhelyek In: Athanasiana, 2014. 39. szám, 104-119p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: ikon; szakrális művészet Puskás Bernadett: Istenszülő-ünnepek ikonográfiája a Kárpát-vidéki középkori ikonfestészetben In: Athanasiana, 2017. 45. szám, 47-63p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: görögkatolikus egyház Intézmény: Szent Athanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; keleti kereszténység; festészet Puskás Bernadett: Ünnepi ikonok a kárpáti régió késő középkori gyakorlatában In: Athanasiana, 2017. 44. szám, 174-189p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: görögkatolikus egyház Tárgyszó, szakterület: ikon; festészet; történelem, magyar Püspöki Palota. Kápolna Szombathely: Martinus Kiadó, 2013. In: Szombathelyi Egyházmegyei Kalendárium 2014, 87p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Szombathely Tárgyszó, szakterület: épület Püspökszentlászló - Püspöki kastély szerk.: Virág Zsolt. Pécs: Pécsi Egyházmegye, 2016. 80p. színes. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Pécs Tárgyszó, szakterület: épület;helytörténet; helyreállítás r. p.: Brueghel keresztrefeszítése filmen In: Új Ember, 2012. március 18. 11p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: média; vizuális kommunikáció; szakrális művészet Radi, Luciano: Tolentinói Szent Miklós - Tolentino szentjének élete Budapest: Szent István Társulat, 2017. 160p. színes. (könyv) Tárgyszó, szakterület: szentkultusz; életrajz Radovics Krisztina: A Krucsay-oltár restaurálása In: Műemlékvédelem, LVI. évf., 2012. 3. szám, 126-136p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: restaurálás Radvány Orsolya: Dalmatikák, kazulák, pergamenek In: Múzeumcafé, 6. évf., 2012. 27. szám, 33-37p. (folyóirat) Intézmény: Szépművészeti Múzeum Tárgyszó, szakterület: kiállítás; műgyűjtés Megj.: Nemes Marcell gyűjteményének iparművészeti tárgyai a Szépművészeti Múzeum időszaki kiállításában. Ragács Imréné: "Szentháromságos" Drégelypalánk In: Új Misszió, 2017. március 12p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Vác Tárgyszó, szakterület: restaurálás; szakrális művészet; szobrászat Megj.: 1762-ben állított Szentháromság-szobor restaurálása (Deák Jenő) és megáldása. Rajcsányi Gellért: A Püspökvár egyházi gyűjteménye és mai civil kezdeményezések - A győri Káptalandomb közösen megújult intézményei In: Múzeumcafé, 8. évf., 2014. 39. szám, 84-92p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Győr Tárgyszó, szakterület: kiállítás; muzeális gyűjtemények; Rácz György: Pannonhalmán őrzik-e a legrégebbi magyarországi papíroklevelet? Budapest: METEM, 2012. In: Örökség és küldetés. Bencések Magyarországon, 181-188p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend Tárgyszó, szakterület: levéltár; oklevelek; történelem, magyar Rácz Miklós - Sárossy Péter: A majki kamalduli remeteség műemléki felújítása In: Műemlékvédelem, LVII. évf., 2013. 6. szám, 355-369p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: kamalduliak Tárgyszó, szakterület: helyreállítás; szakrális tér Rákossy Anna: Mátyás-templom - A budavári Nagyboldogasszony-templom évszázadai (1246-2013) In: Magyar Iparművészet, 2016. 7. szám, 40-43p. (periodika) Intézmény: Mátyás-templom Gyűjteménye Tárgyszó, szakterület: kiállítás; könyv; egyháztörténelem, magyar; templom; recenzió Megj.: Kiállítási katalógus. Szerkesztették Farbaky Péter et al. Rákos-Zichy Johanna: A szentek mellé temetkezés problematikája Szent Ágoston De cura pro mortuis gerenda c. művében In: Vidimus enim stellameius..., 2011. (tanulmánykötet) Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem Rátkai Balázs: Ősi szent jelképeink a Priscilla-katakombában In: Új Ember, 2013. december 22-29. 32p. (cikk) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; ikonográfia Régi román üvegikonok Erdélyből In: Múzeumcafé, 5. évf., 2011.február-március 15p. (folyóirat) Intézmény: Munkácsy Mihály Múzeum, Békéscsaba Tárgyszó, szakterület: kiállítás Ribáry: Betlehem varázs fába faragva - Móser Ernő fafaragómester műhelyében jártunk In: Új Ember, 2012. december 23-30. 28p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet Ribáry Z.: "Az régi szép ájtatosság" - Egyetemisták terepen In: Új Ember, 2012. szeptember 16. 12p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; néprajz Ribáry Zoltán: A Váci ferences templom és oltárai In: Új Ember, 2017. május 14. 6p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: ferences rend -Vác Tárgyszó, szakterület: templom; egyháztörténelem, magyar; szakrális művészet; könyv Megj.: Lachegyi Máté: Romokból támadt barokk virágoskert c. könyv bemutatója Ribáry Zoltán: Ajándék az ünnepelttől - Megszépült Vácott a piarista rendház és a Szent Anna templom In: Új Ember, 2014. december 21-28. 18p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: piarista rend Tárgyszó, szakterület: helyreállítás; szakrális tér; rendtörténet; Ribáry Zoltán: Fordul az idő kereke Majkon - Megújul a kolostorépület - Emlékszoba Rákóczinak In: Új Ember, 2012. szeptember 23. 13p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: kamalduliak Tárgyszó, szakterület: helyreállítás Ribáry Zoltán: Gyönyörűen megújult a váci piarista templom In: Új Ember, 2015. március 29. 13p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: piarista rend Tárgyszó, szakterület: helyreállítás; szakrális tér Ribáry Zoltán: Háromszáz éve hitre, szeretetre... - Kiállítás a piarista rend váci történetéről In: Új Ember, 2014. szeptember 14. 10p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: piarista rend Tárgyszó, szakterület: kiállítás; rendtörténet Ribáry Zoltán: Keresztút-képkiállítás a váci Credo-házban In: Új Ember, 2016. február 28. 4p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Vác Intézmény: Credo-ház Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; kiállítás Ribáry Zoltán: Megáldották Vácott a felújított irgalmasrendi kápolnát In: Új Ember, 2018. február 18 6p. (cikk) Egyházmegye/szerzetesrend:betegápoló irgalmasrend Tárgyszó, szakterület: helyreállítás; templom Ribáry Zoltán: Megújult a váci Barátok temploma In: Új Ember, 2018.március 11. 5p. (cikk) Egyházmegye/szerzetesrend: ferences rend Tárgyszó, szakterület: helyreállítás; templom; rendtörténet Ribáry Zoltán: Szobrot kap a városépítő püspök In: Új Ember, 2016.december 11. 10p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Vác Tárgyszó, szakterület: szobrászat; kortárs művészet; egyháztörténelem, magyar Megj.: Váci Egyházmegye. Migazzi Kristóf Antal püspök. Richter, Klemens: Templomtér és egyházkép - A templomtér és az élő közösség viszonya Pannonhalma: Bencés Kiadó, 2019. 122p. ff. ábrák. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend Intézmény: Pannonhalmi Főapátság Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; liturgia Rokay Zoltán: Schöfft József Károly bűvkörében Óbecse: Lux Color Printong-Szulik Alapítvány, 2015. 32p. ff. és színes. (könyv) Tárgyszó, szakterület: festészet; művész; műtárgyak; szakrális művészet Rosdy Pál: Ami a nekrológokból kimaradt - In memoriam Mojzer Miklós In: Új Ember, 2014. szeptember 7. 14p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művészettörténet Rosdy Pál: Szobordöntő szabadság In: Új Ember, 2015. május 17. 5p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; kortárs művészet Megj.: Lebontásra ítéltek egy II. János Pál pápát ábrázoló köztéri szobrot Franciaországban Rozs Borbála: Krisztus családfája és a magyar szentek üvegablakokon In: Keresztény Élet, 2019. augusztus 11. 6p. (hír) Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár Tárgyszó, szakterület: üvegművészet; kortárs művészet; kiállítás Megj.: Dunaújváros, Krisztus Király főplébániatemplom. Roßmaier, Josef: Művészet és liturgia: a kép gazdagsága In: Praeconia, VI. évf., 2011. 2. szám, 33-36p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: művészetfilozófia; művészetelmélet Római katolikus intézetek Nagyváradon Nagyvárad: Varadinum Script Kiadó,2011. 233p. ff. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Nagyváradi Egyházmegye Tárgyszó, szakterület: intézménytörténet Megj.: Partiumi Füzetek 68. Rónay László: Képzőművészet Budapest: Szent István Társulat, 2014. In: A lelkek visszahódítása. Katolikus újjászületés 1890 és 1920 között., 185-188p. (könyv) Tárgyszó, szakterület: művészettörténet Rózsásné Kubányi Andrea: Az időtlenség világába átlépő szépség - Találkozás Kisléghi Nagy Ádám festőművésszel In: Keresztény Élet, 2016. szeptember 4. 6p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művész; szakrális művészet; kortárs művészet RP: "Leletek" Pázmány magánkönyvtárából In: Új Ember, 2012. szeptember 23. 16p. (hetilap) Intézmény: Egyetemi Könyvtár Tárgyszó, szakterület: kiállítás; könyv r.p.: "Matisse-terem" a Vatikánban In: Új Ember, 2011. július 17. 5p. (hetilap) Intézmény: Vatikán Tárgyszó, szakterület: kiállítás; művész Ruzsa György: A pálosok fémikon múzeuma a Gellért-hegyi barlangkolostorban In: Magyar Iparművészet, 2014. december 21. szám, 11-15p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: pálos rend Tárgyszó, szakterület: ikon; kiállítás; szakrális művészet; Ruzsa György: A sokarcú bölcs püspök - Szent Miklós az orosz ikonokon In: Új Ember, 2012. december 2. 12p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: szentkultusz; ikon Ruzsa György: Az orosz fémikonok és a zománc In: Magyar Iparművészet, 7. évf., 2015. szeptember 40-43p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: ikon; szakrális művészet; iparművészet; Ruzsa György: Emlékezés művészettörténész tanáraimra I. In: Magyar Iparművészet, 2016. 1. szám, 41-45p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művészettörténet; életrajz Megj.: Viktor Nyikityics Lazarev, Marina Mihajlovna Posztnyikova-Loszeva. Ruzsa György: Ezüstborításos kis méretű orosz ikonok - Két ötvösművészeti műremek: Radonyezsi Szent Szergij és Vlagyimiri Istenszülő In: Magyar Iparművészet, 2019. 8. szám, 50-51p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: ikon; ötvösség; szentkultusz Ruzsa György: Ikon és avantgárd In: Magyar Iparművészet, 23. évf., 2016.július 6. szám, 23-28p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; festészet Ruzsa György: Ikonborítók In: Magyar Iparművészet, 2017. 8. szám, 36-40p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: ikon; iparművészet;ötvösség Ruzsa György: Mária-ikonok a Gellért-hegy mélyén In: Mértékadó, 2017. május 8-14. 2-3p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: pálos rend Tárgyszó, szakterület: ikon; kiállítás Ruzsa György: Négy karácsonyi ikon - A szent esemény ábrázolásvariációi In: Új Ember, 2014. december 21-28. 16p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: ikon; szakrális művészet S. Lackovits Emőke: A kislődi Rőthy Mihály Vallási Néprajzi Gyűjtemény Balassagyarmat: MNM Palóc Múzeuma, 2018. In: "Kívül aranyos, belülirgalmas...", 211-230p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: gyűjtemény; népi vallásosság; szakrális művészet Sajó Zsuzsa: Látogatóból adományozó - Előkerültek a utolsó soproni kármelita nővér kegytárgyai In: Új Ember, 2011. február 13. 6p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Győr - kármeliták Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; szakrális művészet Sarbak Gábor: Gyöngyösi Gergely mintái Budapest-Debrecen: 2014. In: Arcana tabularii. tanulmányok Solymosi László tiszteletére, 765-774p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: kézirat; történelem, magyar; rendtörténet Schmal Róza: Az elérhetetlen arc - Vermeer, Manet, Borremans In: Pannonhalmi Szemle, XXIII .évf., 2015. 2. szám, 79-86p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művészetelmélet Schmelczer-Pohánka Éva: A felső szintű oktatás egyházi könyvgyűjteményei Pécsett a kezdetektől a 18. század végéig Eger: Egri Lokálpatrióta Egylet, 2018. In: A szükséges dolgokban legyen egység, a kétesekben szabadság, mindenben pedig szeretet, 165-188p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: Pécs Tárgyszó, szakterület: könyvtártörténet; egyháztörténelem, magyar Schmelczer-Pohánka Éva: A pécsi püspöki könyvtár története (1774-1945) -"Boldog idők! Amikor az emberi értelem ilyen intézményekben támogatásra lel. (...) Egyik fény gyújtja a következőt." Pécs: Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtára, 2012. 394p. színes. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Pécs Intézmény: Pécsi Tudományegyetem Tárgyszó, szakterület: könyvtártörténet; egyháztörténelem, magyar; könyvtár Megj.: A Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai 10. Schörghofer, Gustav SJ: Das Große Entgegenkommen - Zur Bedeitung der Bildlosigkeit In: Stimmen der Zeit, 2019. december, 917-928p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: művészetelmélet; kortárs művészet Semsey Balázs: Fények, árnyékok és a húsvét misztériuma - Szentsír a gyöngyöshalászi templomban In: Magyar Iparművészet, 2014. 3. szám, 33-39p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; Semsey Balázs: Könyvtár és "period room" - Padányi Bíró Márton könyvtárszobája az Iparművészeti Múzeumban In: Magyar Iparművészet, 2015. 8. szám, 8-13p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém Intézmény: Iparművészeti Múzeum Tárgyszó, szakterület: iparművészet; enteriőr Serfőző Szabolcs: Mária Terézia castrum dolorisa a pesti ferences templomban 1781 januárjában Budapest: MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, 2019. In: Második Mária. Mária Terézia a régi magyarországi kegyességben, 55-64p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: ferences rend Tárgyszó, szakterület: műtárgyak Serfőző Szabolcs: Mária Terézia magyarországi egyházi adományai Budapest: MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, 2019. In: Második Mária. Mária Terézia a régi magyarországi kegyességben, 89-108p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: történelem, magyar; szakrális művészet; iparművészet; festészet Sétaútvonal a templom alatt In: Keresztény Élet, 2014. július 20. 1p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Tárgyszó, szakterület: műemlék; szakrális tér; Megj.: Budapest-belvárosi Nagyboldogasszony templom Shah Gabriella: Isten színeváltozásai a festészetben In: A Szív, 2011. április, 27-30p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet Simon Erika: A lélek jelen van Csepelen - Beszélgetés Erdei Éva képzőművésszel In: Keresztény Élet, 2019. január 13. 10p. (interjú) Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár Tárgyszó, szakterület: művész; Simon Erika: A Szentlélek ecsetjével - Beszélgetés Szabó Zoltán pap-festővel, művészettörténésszel In: Keresztény Élet, 2012. augusztus 19-26. 10p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: művész Simon Erika: A Vigilia beszélgetése Madarassy Istvánnal In: Vigilia, 76. évf., 2011. 4. szám, 295-298p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: művész; kortárs művészet Simon Erika: Az Isteni színjáték szoborképei - Beszélgetés Madarassy Istvánnal In: Keresztény Élet, 2016. november 20. 6, 10p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; szakrális művészet; kortárs művészet; művész Simon Erika: Új szobor a vértanúság színhelyén - Művészetéről és életútjáról beszél az alkotó, Lebó Ferenc In: Keresztény Élet, 2012.december 23-30. 14p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: kortárs művészet Simon Erika: Zebegényben az aventinusi tündér - Találkozás Szőnyi Zsuzsával In: Keresztény Élet, 2014. január 12. 10p. (cikk) Tárgyszó, szakterület: kiállítás Simon T. László OSB: Hogy rá ne szedjen minket a Sátán - Adalékok két bibliai enigma értelmezéséhez In: Sapientiana, 10. évf., 2017. 1. szám,1-30p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: művészetelmélet; ikonográfia Simon Zsolt: Adatok szent Szaniszló, Kriszpin, Otília, Praxedis és Rókusközépkori magyarországi tiszteletéhez Budapest-Debrecen: 2014. In: Arcana tabularii. Tanulmányok Solymosi László tiszteletére, 157-174p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: szentkultusz; történelem, magyar Simonffy Márta: Ritta művészete In: Magyar Iparművészet, 2016. 2. szám, 34p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művész; kortárs művészet Megj.: Hager Ritta. Simonffy Szilvia: Szubjektív emlékezés Simon Károly (1941-2017) formatervező iparművészre In: Magyar Iparművészet, 2017. 6. szám, 49-56p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művész;  iparművészet Sipos Enikő: A miseruhák szabásának, díszítésének változása (10-18. század) Budapest: MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, 2018. In: Eucharisztia és Úrvacsora a 16-18. századi Magyarországon, 219-234p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; textil Smelczer-Pohánka Éva: A Pécsi Misekönyv második kiadásának pannonhalmi példánya színes. In: Collectanea Sancti Martini VII., 2019. 67-84p. (közlemény) Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend Intézmény: Pannonhalmi Főapátság Tárgyszó, szakterület: könyv; ősnyomtatvány; könyvkiadás Smelczer-Pohánka Éva: "Mennyire szép odabent! Mily nagy a hírneve kint!" -A pécsi püspöki bibliotéka alapításának korabeli ismertetései és recepciói Pécs: Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtára-Pécsi Egyházmegye, 2016. In: "Új könyvtár virul itt...", 25-46p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: Pécs Intézmény: Klimo Könyvtár Tárgyszó, szakterület: könyvtártörténet Smohay András: Barokk angyalok In: Vigilia, 85. évf., 2020. október 10. szám, 792-794p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; ikonográfia Somogyi Győző: Honfoglalásról, keresztény királyságról - Arckép In: Keresztény Élet, 2011. augusztus 7. 9p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület:művész Somos Béla: A Váci úti autóözön fölött - Fővárosunk templomai In: Új Ember, 2016. január 17. 14p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Tárgyszó, szakterület: épület; templom; szakrális tér Megj.: Möller István építész. Soós Sándor: "Az igaz szerzetes élete" ikonográfiai típus egy 18. századi szentképen In: Magyar Sion, V. (XLVII.) évf., 2011. 2. szám, 267-290p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; szakrális művészet Soós Sándor: Begyütt Jézus a házamba - A Keresztény Múzeum Erdélyi Zsuzsanna Gyűjteményéről In: Mária Rádió Magazin, 2018. április, 10p. (cikk) Intézmény: Keresztény Múzeum Tárgyszó, szakterület: kiállítás; népi vallásosság Soós Sándor - Soósné Veres Rózsa: Kismáriacell - Celldömölk búcsújáró helye Celldömölk: Nagyboldogasszony Plébánia, 2012. 192p. színes.(könyv) Tárgyszó, szakterület: kultusztörténet; helytörténet; népi vallásosság; szakrális művészet Soós Zoltán: A marosvásárhelyi vártemplom és a vár kutatása és felújítása In: Múzeumcafé, 8. évf., 2014. 44. szám, 37-43p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: helyreállítás; szakrális tér Spontán vallásosság, tudatos katekézis - Keresztelőkápolna Encs-Fügödön In: Keresztény Élet, 2015. november 29. 4p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Miskolci Egyházmegye Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; kortárs művészet sz. a.: Árpád-ház program nemzeti emlékhelyünkért In: Új Ember, 2014.március 9. 2p. (cikk) Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár Intézmény: Székesfehérvári Nemzeti Emlékhely Tárgyszó, szakterület: történelem, magyar Megj.: Van még jó hírünk Sz. R.: Kincsek, titkok őrzője - Kiállítás nyílt a Mátyás-templom évszázadairól In: Új Ember, 2015. május 3. 8p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Intézmény: Budapesti Történeti Múzeum, Mátyás-templom Gyűjteménye Tárgyszó, szakterület: kiállítás; egyháztörténelem, magyar; épület; szakrális művészet Szabó Antal: Várnak a szent angyalok In: Életünk, XLIV. évf., 2012. január 1. szám, 8p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: épület; kortárs művészet Megj.: Gazdagréti Szent Angyalok temploma. 1. tervező Makovecz Imre 1991. 2. terv: Koppányi Imre 1994. Szabó Barbara: A Budapest-Terézvárosi Avilai Szent Teréz Templom története Budapest: Ecclesia, 2015. 54p. ff. és színes. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom-Budapest Tárgyszó, szakterület: templom; egyháztörténelem, magyar Megj.: Második, bővített kiadás. Szabó Tamás: V. Pius pápa angyalainak kápolnája - A festő születésének ötszázadik évfordulóján ismét Itáliába megy Vasari tondója - Megvan a szegedi múzeum Angyali üdvözletének eredeti helye a Vatikánban In: Múzeumcafé, 5. évf., 2011. április-május, 31-36p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; művész Szakács Béla Zsolt: Bencés templomok az Árpád-korban: korszakok és régiók Budapest: METEM, 2012. In: Örökség és küldetés. Bencések Magyarországon, 653-763p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend Tárgyszó, szakterület: templom; történelem, magyar; rendtörténet Szakács Béla Zsolt: Szent Benedek és a bencés spiritualitás - Megnyitóbeszéd a pannonhalmi kiállításon In: Pannonhalmi Szemle, XXIII. évf., 2015. 2. szám, 106-109p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: kiállítás; rendtörténet Szakolczay Lajos: Agnus Dei - Kárpáti Tamás kiállítása a székesfehérvári Szent Korona Galériában In: Vigilia, 2015. február 159-160p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művész; kortárs művészet; kiállítás Szakolczay Lajos: Megérint a csend - A Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége kiállítása a tihanyi Bencés Apátság Galériájában In: Vigilia, 79. évf., 2014. szeptember, 708-709p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend Intézmény: Bencés Apátság Galériája, Tihany Tárgyszó, szakterület: kiállítás; kortárs művészet Szalai Katalin: Az Ulászló-graduálé újjászületése In: Mértékadó, 2019.március 4. 5p. (cikk) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom-Budapest Intézmény: Főszékesegyházi Kincstár, Esztergom Tárgyszó, szakterület: kódex; restaurálás; könyvtár Szalai Katalin: Megszólaló kódexeink - A hangzó Bakócz-graduálé az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár kiadásában In: Mértékadó, 2018.február 19-25. 6p. (cikk) Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Esztergom Tárgyszó, szakterület: kódex; zene, egyházi Szalay Ákos: A Magyar Szentföld In: Váci Polgár, 2012. június 4-5p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: ferences rend Tárgyszó, szakterület: szakrális tér Szalontai Anikó: Legenda a múzeumban - Munkácsy Mihály Szegeden In: Új Ember, 2012. július 8. 12p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: kiállítás Szalontai Anikó: Minden lehet a képen - Meinrad Dufner OSB életmű-kiállítása Pannonhalmán In: Mértékadó, 2020. október 5. 4-5p. (beszámoló) Intézmény: Pannonhalmi Főapátság Tárgyszó, szakterület: kortárs művészet; művész Szántó István: Votív - A népi kultúra vallásos tárgyi emlékeinek megjelenítése a képzőművészetben Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem-L'Harmattan Kiadó, 2016. In: Vallás és művészet, 225-233p. (tanulmánykötet) Egyházmegye/szerzetesrend: református egyház Intézmény: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Intézet Tárgyszó, szakterület: népi vallásosság; szakrális művészet Megj.: Szerkesztette: Sepsi Enikő, Lovász Irén, Kiss Gabriella, Faludy Judit Szenci-Kovács Emese: Puritanus - tiszta művészet - ˝Arra irányítani a figyelmet, ami megtisztít minket˝ In: Mértékadó, 2017. október 2-8. 5p. (periodika) Intézmény: Hegyvidék Galéria Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; kortárs művészet; kiállítás Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola: Puskás László - a szent vonzásában - Ikonosztázok, ikonok, falképek, mozaikok In: Keresztény Élet, 2020. november 22. 4p. (recenzió) Tárgyszó, szakterület: könyv; ikon; festészet; művész; mozaik Szent II. János Pál pápa szobra Győrben In: Keresztény Élet, 2015. június 14. 3p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Győr Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; kortárs művészet Szent király, lovagkirály - A Szent László-herma és a koponya ereklyevizsgálatai szerk.: Kristóf Lilla Alida, Lukácsi Zoltán, Patonay Lajos. győr: Győri Hittudományi Főiskola, 2017. 247p. ill. (tanulmánykötet) Egyházmegye/szerzetesrend: Győr Intézmény: Győri Hittudományi Főiskola Tárgyszó, szakterület: szentkultusz; műtárgyak; konferencia Szent László király fejereklye-tartói szerk.: Balla Tünde, Lakatos Attila. Nagyvárad: Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, 2017. 16p. ff. és színes fotók. (ismertető füzet) Egyházmegye/szerzetesrend: Nagyváradi Egyházmegye Tárgyszó, szakterület: szentkultusz; műtárgyak; szakrális művészet Szent Mauríciusz-monostor: A bakonybéli monostor felújítása és turisztikai fejlesztése In: Új Ember, 2018. február 4. 8p. (cikk) Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend Tárgyszó, szakterület: helyreállítás; szakrális tér; rendtörténet Szentképfestő - Stettner Sebestyén kiállítása In: Keresztény Élet, 2013.november 24. 6p. (cikk) Intézmény: Budapesti Történeti Múzeum Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet Szentmihályi Szabó Péter: A szent művészet - Lelki ismeret In: Keresztény Élet, 2014. június 15. 13p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művészetelmélet Szerdahelyi Csongor: Barátok és gyógynövények - Rendháztárlat Szegeden In: Új Ember, 2012. augusztus 5. 2p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: ferences rend Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális tér Szerdahelyi Csongor: Megszépül a gyöngyösi ferences kolostor In: Új Ember, 2014. június 29. 4p. (cikk) Egyházmegye/szerzetesrend: ferences rend Tárgyszó, szakterület: helyreállítás Székely Imre: Sopron, Keresztelő Szent János-templom - A győri egyházmegye kincsei In: Hitvallás, 2017. április, 16p. (cikk) Egyházmegye/szerzetesrend: Győr Tárgyszó, szakterület: templom; szakrális tér Székely Zoltán: I. Ferenc "gyász-alkotvány"-a a győri székesegyházban, 1835 Győr: Győri Egyházmegyei Levéltár, 2011. In: In labore fructus, 389-434p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: Győr Tárgyszó, szakterület: műtárgyak Megj.: Jubileumi tanulmányok Győregyházmegye történetéből. Szerkesztette: Nemes Gábor, Vajk Ádám. Castrum Doloris. Székelyhidi: Két váci művészről In: Váci Polgár, 2012. március 9p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művész Megj.: Kapás Sándor, Santhó Miklós Székesfehérvár.hu: Megkerült ősnyomtatványok In: Mértékadó, 2019. július 8. 5p. (hír) Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár Tárgyszó, szakterület: könyvtár; ősnyomtatvány Szigeti Lajos: Lazarista sajtó a két világháború között és a második világháború alatt Magyarországon Budapest-Piliscsaba: METEM-PPKE Bölcsészettudományi Kar, 2016. In: "Evangelizare pauperibus misit me!" Lazaristák Magyarországon, 121-133p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület:sajtó Megj.: Művelődéstörténet Műhely. Rendtörténet Konferenciák 10. Szikora Réka: Egészen szép vagy, Mária - Boldogasszony címmel nyílt kiállítás a Várkert Bazárban In: Új Ember, 2015. május 31. 13p. (periodika) Intézmény: Várkert Bazár Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet Szikora Réka: Kőből, fából, sárból - Beszélgetés Csete György építészmérnökkel In: Új Ember, 2013. július 7. 13p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: művész; építészet Szilárdfy Zoltán: A Domonkos Rend magyar vonatkozásai egy barokk rézmetszeten In: Soproni Szemle, 66. évf., 2012. 3. szám, 244-250p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: domonkos rend Tárgyszó, szakterület: rendtörténet; műtárgyak Szilárdfy Zoltán: Az efezusi hét szent alvó - Ikonográfia - kultusztörténet Budapest: 2012. In: Legeza László köszöntése hatvanadik születésnapján, 95-102p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: ikonográfia Megj.:Szerkesztette: Török József, Windisch István Szilárdfy Zoltán: Az óvári Ispota Szent Rozália kápolnájának oltárképe a barokk Bécs segítőszentjeit bemutató festmény fényénél In: Arrabona, 2012. 50. szám, (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Győr Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; szentkultusz Szilárdfy Zoltán: Boldog Csáky Móric dominikánus szerzetes élettörténete és ikonográfiája Győr: 2011. In: "Lehet, hogy hülyeség, de...", 155-157p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: domonkos rend Tárgyszó, szakterület: ikonográfia Megj.: Az 50 éves Perger Gyula köszöntése. Szerkesztette: Székely Zoltán Szilárdfy Zoltán: Egy különleges metszet és festmény Szent Ferenc ikonográfiájában 2012. In: Nyolcszáz éves a Ferences Rend, (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: ferences rend Tárgyszó, szakterület: ikonográfia Megj.: Tanulmányok a rend lelkiségéről, hitéleti és kulturális szerepéről II. Szilárdfy Zoltán: Farsangi feszületek In: Művészettörténeti Értesítő, 2011. 60. szám, 363-365p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; szakrális művészet Szilárdfy Zoltán: Görögkatolikus örökség - Köszöntés Puskás Lászlónak In: Görögkatolikus Szemle, XXII. évf., 2011. február 2. szám, 4p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: görögkatolikus egyház Tárgyszó, szakterület: művész Szilárdfy Zoltán - Varga Lajos: Ikonográfiai és kultusztörténeti adatok a váci Hétkápolnához Vác: 2011. 88-97p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: Vác Tárgyszó, szakterület: ikonográfia Megj.: In: Odor nominis tui... Tanulmánykötet a Hétkápolna 300 éves jubileuma alkalmából. Szerkesztette: Sztankó Attila Szilárdfy Zoltán: Keleti orvostestvérek Róma legjelesebb szentjei sorában In: Görögkatolikus Szemle, XXIII. évf., 2012. 3. szám, 12p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: szentkultusz Szilárdfy Zoltán: Konstantinápolyi Szent Lázár a képrombolás vértanúja In: Művészettörténeti Értesítő, 2012. 61. szám, 99-101p. (periodika) Szilárdfy Zoltán: Krisztus a lelkek patikusa és orvossága In: Művészettörténeti Értesítő, 2012. 61. szám, (periodika) Tárgyszó, szakterület: ikonográfia Szilárdfy Zoltán: Maulbertsch Szent Quirinus oltárképének grafikai előzményei In: Vasi Szemle, LXV. évf., 2011. 183-187p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Szombathely? Tárgyszó, szakterület: ikonográfia Szilárdfy Zoltán: Mártír szerzetes portréja Lébényben In: Alba Regia, 2011. 40. szám, 155-158p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Győr Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet Szilárdfy Zoltán: Székesfehérvár-Felsőváros legkorábbi muzeális tárgya: Szent Sebestyén ereklyetartója - A száz éve született Sulyok János Ignác emlékének In: Alba Regia, 2012. 41. szám, (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; szakrális művészet Szilárdfy Zoltán: "Varietas delectat" - Újabb tanulmányok Budapest: magánkiadás, 2015. 56p. ff. és színes fotók. (tanulmánykötet) Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; kultusztörténet Megj.: szentek egyessége, Segítő Boldogasszony, Gonzága Szent Alajos, hajkultusz Sz-N. Zs.: Megújult a templom Horvátzsidányban In: Új Ember, 2013.szeptember 29. 14p. (cikk) Egyházmegye/szerzetesrend: Győr Tárgyszó, szakterület: helyreállítás; szakrális tér Szoboravatás Algyőn In: Keresztény Élet, 2017. április 30. 1p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Szeged-Csanád Tárgyszó, szakterület: szobrászat; kortárs művészet Megj.: Nepomuki Szent János szobra Bánvölgyi János szobrászművész alkotása Szoliva Gábriel OFM: "...Viennae excudi fecimus" - Oláh Miklós esztergomi érsek könyvkiadói tevékenysége és a katolikus megújulás In: Sapientiana, 8 évf., 2015. 2. szám, 16-39p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: könyv; egyháztörténelem, magyar t: A hűség szobránál - Esterházy gróf új emlékhelye Budapesten In: Új Ember, 2013. május 26. 1p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; kortárs művészet T. Orgona Angelika: Pannonhalma hétpecsétes titka - A Pannonhalmi Főapátság barokk pecsétnyomói Budapest: MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, 2016. ff. In: Egyház és reprezentáció a régi Magyarországon,361-375p. (tanulmánykötet) Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend Tárgyszó, szakterület: pecséttan; egyháztörténelem, magyar; rendtörténet Megj.: Pázmány Irodalmi Műhely. Lelkiségtörténeti Tanulmányok. Szerkesztette: Báthory Orsolya, Kónya Franciska. Takács József: Egyházmegyei Levéltár és Könyvtár In: Öröm-Hír, A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Lapja, IX. évf., 2013. 2. szám, 37p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Tárgyszó, szakterület: intézménytörténet; könyvtár; levéltár Megj.: Debrecen Tanulmányok Szilárdfy Zoltán 75. születésnapjára Székesfehérvár: Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum, 2012. 176p. színes. (tanulmánykötet) Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár Megj.: Bartos György, Bicsák Csaba, Golub Xénia, Medgyesy S. Norbert, Mózessy Gergely, Nagymihályi Géza, Korhecz Papp Zsuzsanna, Rákossy Anna, Ridovics Anna, Smohay András, Smohay Péter, Terdik Szilveszter tanulmányai Tari Edit: Kőbe faragott liturgia - A Kárpát-medence középkori kő keresztelőmedencéi Budapest: Magyar Nemzeti Múzeum, 2018. 400p. ff. ábrák, színes fotók. (könyv) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; történelem, magyar; műemlék Teleki Levente: "A szépség menti meg a világot" - Egyházi tárlatvezetés Munkácsy Krisztus-trilógiájánál In: Új Ember, 2011. július 17. 4p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: kiállítás Teleki Levente: Hitből épült - II. János Pál szobra Szentendrén In: Új Ember, 2011. július 17. 4p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Tárgyszó, szakterület: műtárgyak Teleki Levente: Kincstár a város mélyén In: A Szív, 2013-2014. december-január, 100-103p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom-Budapest Intézmény: Szent István Bazilika, Budapest Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények Megj.: Szent István Bazilika Kincstára Teleki Levente: Sírkamra - nagyközönség nélkül - Visszatemetik a különleges pécsi emléket In: Új Ember, 2011. augusztus 14. 1p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Pécs Tárgyszó, szakterület: műemlék; régészet Tengely Adrienn: A könyvkiadó egri Líceum - Történet és kiadványjegyzék I-II. 1755-1949. In: Egyháztörténeti Szemle, XIX. évf., 2018. 2. szám,141-143p. (recenzió) Egyházmegye/szerzetesrend: Eger Tárgyszó, szakterület: könyvnyomtatás; könyvkiadás Megj.: Szerkesztette és a bevezető tanulmányokat írta: Mizera Tamás - Nagy Andor - Verók Attila. Budapest - Eger, Kossuth Kiadó - Eszterházy Károly Egyetem, 2017. (Kulturális örökség) 493+458 old. Tengely Adrienn: A templomi építkezések és felújítások egri egyházmegyei szabályozása a 20. század első felében Eger: Egri Lokálpatrióta Egylet, 2018. In: A szükséges dolgokban legyen egység, a kétesekben szabadság, mindenben pedig szeretet, 189-195p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: Eger Tárgyszó, szakterület: templomépítés; helyreállítás; egyháztörténelem, magyar Terdik Szilveszter: "...a mostani világnak ízlésse, és a rítusok módja szerint" - Adatok a magyarországi görög katolikusok művészetéhez Nyíregyháza: Szent Atanáz Hittudományi Főiskola, 2011. 197p. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: görögkatolikus egyház Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet Megj.: Collectanea Athanasiana I. Studia, 5. Terdik Szilveszter: Az Istenszülő ikonja In: Vigilia, 84. évf., 2019. augusztus, 8. szám, 619-622p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: görögkatolikus egyház Tárgyszó, szakterület: ikon; szentkultusz Terdik Szilveszter: "Áthoszi" miniatűr faragványok - Kiállítás az Iparművészeti Múzeumban In: Magyar Iparművészet, 2015. szeptember, 7.szám, 36-39p. (periodika) Intézmény: Iparművészeti Múzeum Tárgyszó, szakterület: kiállítás; iparművészet; szakrális művészet Terdik Szilveszter: Egy cári ajándék kalandos története - Vlagyimiri Istenszülő-ikon a 19. századból In: Magyar Iparművészet, 2016. 7. szám, 23-27p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; szakrális művészet; ikon Terdik Szilveszter: Egy román Liturgikon Nyíracsádról In: Athanasiana, 2014. 38. szám, 108-121p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: görögkatolikus egyház - Nyíregyházi Egyházmegye Tárgyszó, szakterület: grafika; könyvnyomtatás Terdik Szilveszter: Görögkatolikus templomok a Miskolci Apostoli  Exarchátusban Miskolc: Miskolci Apostoli Exarchátus, 2014. 187p. színes. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Miskolci Apostoli Exarchátus Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; épület; egyháztörténelem, magyar Terdik Szilveszter: Kántor, iskolamester, festő - Adatok a nagyváradi Paholcsek Mihály munkásságához In: Athanasiana, 2013. 37. szám, 57-110p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar; életrajz; szakrális művészet; ikonográfia Terdik Szilveszter - Bara Júlia: "...kincseiből újat és régit hoz elő" - Válogatás a történeti Szabolcs és Szatmár vármegye görög- és római katolikus emlékeiből Nyíregyháza: Hajdúdorogi Egyházmegye, 2014. 277p. színes.(könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: görögkatolikus egyház Tárgyszó, szakterület: templom; szakrális tér; keleti kereszténység Terdik Szilveszter: Révész György festőművész (1821-1875) In: Görögkatolikus Szemlélet, IV .évf., 2017. 1. szám, 70-73p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művész; szakrális művészet; festészet Terdik Szilveszter: Szent Valburga olaja In: Magyar Iparművészet, 2014. 8. szám, 36-39p. (periodika) Intézmény: Iparművészeti Múzeum Tárgyszó, szakterület: iparművészet; műtárgyak Tevékeny szerep Isten üdvrendjében - Megáldották Nagyváradon a Szent László-templom restaurált főoltárképét In: Új Ember, 2017. május 7. 7p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Nagyváradi Egyházmegye Tárgyszó, szakterület: restaurálás; szakrális művészet; Thaler Tamás: Hedvig és Jagelló - Budán In: Keresztény Élet, 2013. november 10. 10p. (cikk) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Tárgyszó, szakterület: műtárgyak Thoroczkay Gábor: A magyar krónikairodalom kezdeteiről Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2016. In: Ismeretlen Árpád-kor, 103-114p. (tanulmánykötet) Tárgyszó, szakterület: történelem, magyar; irodalom, magyar Megj.: Első megjelenése: Aktualitások a magyar középkorkutatásban. In memoriam Kristó Gyula (1939-2004). Szerk. Font Márta-Fedeles Tamás-Kiss Gergely. Pécs 2010. p. 23-31. Thoroczkay Gábor: A magyarországi legendairodalom és történetírás a 14.század közepéig L'Harmattan Kiadó, In: Művészet és mesterség I., 2016. 27-48p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar; Megj.: Tisztelgő kötet R. Várkonyi Ágnes emlékére. Szerkesztette: Horn Ildikó, Lauter Éva, Várkonyi Gábor, Hiller István, Szirtes Zsófia, Balogh Zsuzsanna, Pásztor Katalin, Tamás Máté. Thoroczkay Gábor: Dono pontificio alla Chiesa prediletta di Santo Stefano agli inizi del secolo XI? - I "razionali" di Székesfehérvár Sapienza Universitá Editrice, In: Rivista si Studi Ungheresi, 13. évf., 2014. 7-26p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; egyháztörténelem, magyar Thullner Zsuzsanna: Hallgassuk az angyalaink hangját - Marko Rupnik jezsuita képzőművész a gazdagréti templom mozaikjairól In: Új Ember, 2016. június 26. 9p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művész; műtárgyak; szakrális művészet; kortárs művészet Tillmann, J. A.: Az utolsó vacsora után - Botond installációja a MODEM-ben In: Pannonhalmi Szemle, XX. évf., 2012. 1. szám, 76-79p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: kortárs művészet Tima Renáta: Lélekkel telt terek In: A Szív, 2011-2012. december-január, 27-29p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: építészet; szakrális művészet Toldi Éva: A falak közé újra élet költözik - Megszépült a barokk egyik legszebb egyházművészeti emléke Sümegen In: Keresztény Élet, 2011.július 24. 9p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém Tárgyszó, szakterület: épület; helyreállítás Toldi Éva: "A ház megtelt a balzsam illatával" - Ozsvári Csaba kiállítása Tihanyban In: Keresztény Élet, 2019. július 14. 10p. (hír) Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend Intézmény: Bencés Apátság Galériája, Tihany Tárgyszó, szakterület: kiállítás; művész; szakrális művészet Toldi Éva: Alkotásain égi fény ragyog - Udvardi Erzsébet (1929. december 27, Baja - 2013. február 4., Keszthely) In: A Lélek Szava, 37. évf., 2013. 3. szám, 32-33p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művész; kortárs művészet Toldi Éva: Barbárok - 1960 - A tihanyi kálvária kálváriája In: Keresztény Élet, 2016. július 10. 10p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; helyreállítás; szakrális művészet; történelem, magyar Toldi Éva: Épül a kőház és a lelki ház - Sümeg: a magyar katolicizmus egyik ékköve In: Keresztény Élet, 2012. február 5. 10p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém Tárgyszó, szakterület: műemlék Toldi Éva: Isten rajzokban is üzen - Simon András a benső imáról, a küldetésről In: Keresztény Élet, 2011. január 16. 10p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: művész Toldi Éva: Megszépült a veszprémi érseki palota In: Keresztény Élet, 2018. október 14. 4p. (cikk) Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém Tárgyszó, szakterület: helyreállítás; épület Toldi Éva: Ősi egyházas helyek üzenete a mának - Gyenesdiás és Balatongyörök plébániái In: Keresztény Élet, 2013. július 28. 10p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém Tárgyszó, szakterület: épület; szakrális tér Toldi Éva: Templomi anzix Balatonalmádiból In: Új Ember, 2012. augusztus 26. 4p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém Tárgyszó, szakterület: épület; szakrális tér Toldi Éva: Test és lélek a Nagy Háborúban In: Keresztény Élet, 2015. május 17. 4p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém Intézmény: Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény Tárgyszó, szakterület: kiállítás Megj.: A Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény kiállítása Tornay Krisztina: A jászói premontreiek templomának barokk újjáépítése -Egy katolikus férfi szerzetesrend spirituális önértékelése Budapest: MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, 2016. ff. In: Egyház és reprezentáció a régi Magyarországon, 377-396p. (tanulmánykötet) Egyházmegye/szerzetesrend: premontrei rend Tárgyszó, szakterület: templom; helyreállítás; rendtörténet Megj.: Pázmány Irodalmi Műhely. Lelkiségtörténeti Tanulmányok. Szerkesztette: Báthory Orsolya, Kónya Franciska. Tornay Krisztina: A leány, akit Szent László mentett meg: A Szent László legenda, mint női szabadulás-történet In: Vidimus enim stellam eius...,2011. 497-505p. (tanulmánykötet) Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; szentkultusz Tóth Árpád: Főnixmadárként feltámadó szakrális tér a budai szerbek püspöki templomából In: Műemlékvédelem, LXII évf., 2018. 6. szám, 447-450p. (recenzió) Intézmény: Budapesti Történeti Múzeum Tárgyszó, szakterület: kiállítás; templom Tóth Boglárka: Az almakeréki szárnyasoltár dendrokronológiai kormeghatározása In: Művészettörténeti Értesítő, 66. évf., 2017. december 2. szám, 351-356p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; kormeghatározás Tóth Sándor: A benső látású művésznél - Temesvári látogatáson Stefan Popa'snál In: Új Ember, 2012. január 8. 12p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Temesvári egyházmegye Tárgyszó, szakterület: művész Tóth Sándor: A gyűlöletet csillapította művészetével - Csiby Mihály halálára In: Új Ember, 2016. február 21. 14p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művész; szakrális művészet Tóth Sándor: A képzelet másik oldala - Könyv a Váci Egyházmegye szecessziós, szakrális művészetéről In: Mértékadó, 2014. október-november 4-5p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Vác Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; könyv Tóth Sándor: A siklósi várkápolna Fájdalmak férfia - Európai rangú relief került elő In: Új Ember, 2014. november 23. 11p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Pécs Tárgyszó, szakterület: helyreállítás; műtárgyak Tóth Sándor: A templomépítő - Ünnepi beszélgetés a nyolcvanéves Török Ferenccel In: Keresztény Élet, 2016. október 9. 9-10p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művész; kortárs művészet; építészet; szakrális tér Tóth Sándor: "Begyütt Jézus a házamba" - A vallásos élet tárgyai a Pesti Vigadóban In: Új Ember, 2015. december 13. 9p. (periodika) Intézmény: Keresztény Múzeum, Pesti Vigadó Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet; népi vallásosság Tóth Sándor: Ecsettel, tollal, a hit erejével - Erdei Éva festőművész beszél életéről In: Keresztény Élet, 2014. szeptember 14. 10p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művész Tóth Sándor: Evangéliumi művész - Rácz Gábor, tűzzománcképek mestere In: Új Ember, 2016. február 14. 13p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művész; szakrális művészet Tóth Sándor: Fény és muzsika - Pannonhalmi Zsuzsa művészetéről In: Új Ember, 2011. február 20. 16p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: művész; kortárs művészet Tóth Sándor: Fonalakba szőtt látomásaik - Hager Ritta textilművészetéről In: Mértékadó, 2014. szeptember 8-14. 2-3p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művész; kortárs művészet Tóth Sándor: Freskó-rejtély In: Keresztény Élet, 2017. július 23. 13p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: festészet; helyreállítás; történelem, magyar Megj.: Tar templomának 14-15. századi freskóinak értelmezése Tóth Sándor: Hit és művészet szorosan összetartozik - Beszélgetés Kerny Terézia művészettörténésszel In: Keresztény Élet, 2012. április 8-15.27p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: művészettörténet Tóth Sándor: Jubileumi villanatképek - Ünnepel a Palóc Múzeum In: Új Ember, 2012. április 8-15. 23p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Vác Intézmény: Palóc Múzeum Tárgyszó, szakterület: néprajz;kiállítás Tóth Sándor: Már nincs több földi állomása - Bakallár József halálára In: Új Ember, 2013. június 23. 13p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület:művész Tóth Sándor: Posztumusz díj Szőnyi Zsuzsának In: Mértékadó, 2014. július 21-27. 7p. (cikk) Tárgyszó, szakterület: művész Tóth Sándor: Szép hajlék idő-sugara In: Új Ember, 2013. március 31. 28p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Vác Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; történelem, magyar Megj.: Tar temploma Tóth Sándor: Találkozások a szeretetben - Művész özvegye saját életéről, férjéről In: Keresztény Élet, 2015. október 25. 10p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művész Megj.: Bakallár József festőművészről Török Ferenc: A szakrális tér In: Vigilia, 78. évf., 2013. május 5. szám, 330-336p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: szakrális tér Török Ferenc: A szakrális tér - A modern templomépítészet Magyarországon In: "Per Artes ad Jesum", 2015. 253-260p. (tanulmány) Intézmény:Apor Vilmos Katolikus Főiskola Tárgyszó, szakterület: építészet; szakrális tér; kortárs művészet Török Ferenc: Országunk védelmezője - Magyarok Nagyasszonya-bronzszobrot helyeznek el a budai Vár déli kortinafalán In: Új Ember, 2013. április 28. 13p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom-Budapest Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; kortárs művészet; szakrális művészet Török Gyöngyi: A kisszebeni főoltár ötszáz éves története - A Nemzeti Galéria kiállításában újra látható a gótikus művészet remeke In: Múzeumcafé, 8. évf., 2014. 3. szám, 32-37p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: műtárgyak Történelmi jelentőségű kiállítás Székesfehérváron In: A Lélek Szava, 37. évf., 2013. 3. szám, 4p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár Intézmény: Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum Tárgyszó, szakterület: kiállítás; egyháztörténelem, magyar; szentkultusz Tőzsér Endre: Erős idők, erős szimbólumok In: A Szív, 100. évf., 2014.április, 32-35p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: szimbólumok Trauttwein Éva: Agnus Dei In: Mértékadó, 2019. november 11. 2-3p. (beszámoló) Intézmény: Pesti Vigadó Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet; egyháztörténelem, magyar; népi vallásosság Megj.: Agnus Dei: az Oltáriszentség tisztelete Magyarországon címmel látható kiállítás a Pesti Vigadóban 2019. október 29. - 2020. január 19. között. Trauttwein Éva: Az örmény identitás jelképei - Látogatóban az örménykatolikus lelkészség muzeális gyűjteményében In: Mértékadó, 2018. április 30. 5p. (cikk) Tárgyszó, szakterület: kiállítás; gyűjtemény; keleti kereszténység Trauttwein Éva: Élő közösség talált otthonra - Erdő Péter felszentelte Budapest-Lágymányos új templomát In: Keresztény Élet, 2014. november 9. 3p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom-Budapest Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; épület Trauttwein Éva: Sopron középkorából - Régi-új pompájában a Szent Mihály-templom In: Mértékadó, 2020. október 19. 2-3p. (beszámoló) Egyházmegye/szerzetesrend: Győr Tárgyszó, szakterület: templom; helyreállítás Trauttwein Éva: Veletek és köztetek - Templomszentelést ünnepelt a bakonybéli bencés közösség In: Új Ember, 2018. november 4. 1., 5.p. (cikk) Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend Tárgyszó, szakterület: helyreállítás; szakrális tér; templom Tüskés Anna: A nagyszombati Szent Miklós székesegyház kegyképének tisztelete Budapest: MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, 2016. ff. In: Egyház és reprezentáció a régi Magyarországon, 397-409p. (tanulmánykötet) Tárgyszó, szakterület: szentkultusz; egyháztörténelem, magyar; népi vallásosság Megj.: Pázmány Irodalmi Műhely. Lelkiségtörténeti Tanulmányok. Szerkesztette: Báthory Orsolya, Kónya Franciska. Udvarhelyi Erzsébet: Mesterség-művészet - "Mindig minden az emberről és az emberért szólt ebben a világban" In: A Szív, 2012-2013. december-január, 90-93p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művész; kortárs művészet Megj.: Interjú Kádár Tibor festőművésszel. Uhrin Dorottya: Antiochiai Szent Margit legendája a szalonnai református templom falképein In: Művészettörténeti Értesítő, 2018. december 2.szám, 235-244p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: festészet; szakrális művészet; szentkultusz Urbán Erzsébet: Rekonstruált műemlékvédelem - Két nagybörzsönyi templom 1966-67. évi helyreállítása In: Műemlékvédelem, LXIV. évf., 2020. 4.szám, 220-260p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: Vác Tárgyszó, szakterület: templom; helyreállítás; műemlék; műemlékvédelem Új templom épül Dunaharaszti-Rákócziligeten - "Szerető jó Atyánk, országod köztünk jöjjön el, szent templomod szívünkben építsd fel!" A templomépítő bizottság. In: Új Ember, 2015. november 8. 4p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Vác Tárgyszó, szakterület: templomépítés V. R. / M. K.: A művészet megnyitja az utat Isten felé In: A Lélek Szava, XXXV. évf., 2011. 4. szám, 32p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; Megj.: Szakrális Művészetek Hete Vallási kultúra és életmód a Kárpát-medencében 9. - Tanulmánykötet a 90 esztendős Erdélyi Zsuzsanna tiszteletére. Konferencia Alsóbodokon és Nyitrán a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemmel közösen 2011. október 5-8. szerk.: Gyöngyössy Orsolya, Limbacher Gábor. Veszprém: Lackó Dezső Múzeum, 2014. 640p. ff. (könyv) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; kulturális antropológia; szentkultusz Megj.: I. A Szűzanya és a szentek tisztelete egykor és napjainkban; II. A népi vallásosság történeti-néprajzi megközelítései; III. Szakrális tárgyak világa: vallásos tárgyak, ábrázolások és ereklyék; IV. Vallásos költészet,népköltészet, hitbuzgalmi irodalom, V. Napjaink vallásossága modern interpretációban. Vallis sanctorum - Studia ex Archivo Sancti Martini IV. szerk.: Dénesi Tamás. Bakonybél-Pannonhalma: Bakonybéli Szent Mauriciusz Monostor-Pannonhalmi Főapátsági Levéltár, 2020. 354p. ff. és színes fotók. (tanulmánykötet) Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend Intézmény: Szent Mauríciusz Monostor, Bakonybél Tárgyszó, szakterület: rendtörténet; egyháztörténelem, magyar; oklevelek; régészet; szakrális művészet Valószínűleg megtalálták Orseolo Péter sírhelyét In: Új Ember, 2019. július 21. 6p. (hír) Egyházmegye/szerzetesrend: Pécs Tárgyszó, szakterület: történelem, magyar; régészet Valter Ilona: Újabb adatok a pásztói Szent Lőrinc-plébániatemplom építéstörténetéhez Budapest-Debrecen: 2014. In: Arcana tabularii. Tanulmányok Solymosi László tiszteletére, 349-366p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: templom; szakrális tér; építészet Valter Ilona dr.: A cikádori, más néven báta(széki) ciszterci apátságtörténete Budapest: METEM, 2015. 187p. színes. (könyv) Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; régészet; történelem, magyar Valter Ilona Dr.: Pásztó a középkorban Budapest: METEM, 2018. 294p. ff. és színes fotó, ill. (könyv) Tárgyszó, szakterület: régészet; helyreállítás; történelem, magyar; szakrális tér; helytörténet Varga Gabriella: A nemzet patrónusának kortárs olvasatai - Összmagyar Boldogasszony-kiállítás a Várkert Bazárban In: Keresztény Élet, 2015. május 31. 1, 9p. (periodika) Intézmény: Várkert Bazár Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet Varga Kálmán: Középkori templom maradványai a veresegyházi római katolikus templomban In: Műemlékvédelem, LIX. évf., 2015. 1. szám, 1-8p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Vác Tárgyszó, szakterület: épület; műemlékvédelem Varga Kálmán: Nagyboldogasszony Bazilika, Máriabesnyő (1759-2000) METEM, 2011. 295p. színes. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Vác Tárgyszó, szakterület: épület; egyháztörténelem, magyar Varga Lajos: Az Atlas Marianus teológiai háttere, teológiatörténeti előzményei, jelentősége a Trienti zsinat utáni megújulásban és magyarországi vonatkozásai Budapest: Szent István Társulat, 2019. In: Keresztény megújulási mozgalmak (1500-1800), 67-83p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: könyv; teológia; egyháztörténelem, magyar; szentkultusz; kultusztörténet Varga Péter: Képzelet és valóság - Az esztergomi Főszékesegyházi Kincstár hegyikristály ereklyetartó ládája In: Magyar Iparművészet, 2015. május 4. szám, 40-43p. (periodika) Intézmény: Főszékesegyházi Kincstár, Esztergom Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; restaurálás Vasvári Zoltán: A megtalált hit leképezése In: Új Ember, 2012. április 29. 12p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: művész Megj.: Az Underground Kiadó gondozásában jelent meg a közelmúltban a szerző "Egy autonóm művész portréja" című kötete, amely Bihari Puhl Levente munkásságát mutatja be. Vatikáni Rádió: A legrégebbi vatikáni feszület titkai In: Új Ember, 2016. november 20. 12p. (periodika) Intézmény: Szent Péter Bazilika,Vatikán Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; szakrális művészet; restaurálás Vatikáni Rádió: Újjáépítik a norciai Szent Benedek-bazilikát In: ÚjEmber, 2018. március 4. 7p. (cikk) Egyházmegye/szerzetesrend: bencésrend Tárgyszó, szakterület: helyreállítás; rendtörténet; templom Vámosi Katalin: A Miskolc-Mindszent Római Katolikus Plébánia rejtett kincsei: apát-kanonoki portrégaléria, Meilinger Dezső és Halász-Hradil Elemér festményei Eger: Érseki Vagyonkezelő Központ, 2018. In: fejezetek az ezer éves Egri Egyházmegye történetéből, 209-223p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: Eger Tárgyszó, szakterület: festmény; szakrális művészet Megj.: Az Egri Hittudományi Főiskolán 2015. május 7-én és 2016. május 5-én megrendezett konferenciák előadásai. Várkonyi Borbála: Esztergom: megújult a Főszékesegyházi Könyvtár In: Új Ember, 2017. május 28. 11p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom-Budapest Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Esztergom Tárgyszó, szakterület: könyvtár; helyreállítás; kiállítás Várkonyi Borbála: "Megállt idő" - Ország Lili életmű-kiállítása In: Vigilia, 2017. 3. szám, 228-229p. (periodika) Intézmény: Magyar Nemzeti Galéria Tárgyszó, szakterület: kiállítás; festészet Megj.: Kiállítása Magyar Nemzeti Galériában 2016. december 17. - 2017. március 26. Várnai Jakab OFM: A betlehemi mozaik angyalai In: Új Ember, 2017.december 24-31. 24p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: restaurálás; szakrális művészet Megj.: A betlehemi Születés-bazilika mozaikjának restaurálása. Várnai Péter: Kihasítani egy szeletet a világból, és visszaadni Istennek -A soproni Árpád-házi Szent Margit-templom az építészet mérlegén In: Új Ember, 2015. május 3. 13p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Győr Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; épület Várnai Péter: Mindent átfogó tekintettel - Nagy József grafikusművészmunkái In: Új Ember, 2013. március 24. 13p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: művész; kiállítás Megj.: Nagy József (1926-2012)grafikusművész kiállítása a budapesti Lehel téri Árepád-házi Szent Margit templomban "Vele jól járt az egyházmegye..." - id. Kátai Mihály festőművész munkássága In: Új Misszió, 2019. március 16-17p. (cikk) Tárgyszó, szakterület: művész; életmű; festészet; szakrális művészet Velünk az Úr In: Új Ember, 2011. december 18. 9p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Szombathely Tárgyszó, szakterület: könyvtár; levéltár; muzeális gyűjtemények Megj.: Perger Gyula a Szombathelyi Egyházmegyei Gyűjtemények új prefektusa. Veress Ferenc: Barokk liturgikus tér és ikonográfia a domonkos templomokban: Bécs, Grác és Sopron Budapest: MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport-ELKH, 2020. In: Az idő és tér szerepe a barokk kori lelkiség alakulásában, 139-159p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; rendtörténet; liturgia; ikonográfia Veszprémi Főegyházmegye: Megújult a veszprémi Károly-templom In: Új Ember, 2017. február 26. 6p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém Tárgyszó, szakterület: helyreállítás; templom Veszprémi Főegyházmegye: Megújult a veszprémi érseki palota In: Új Ember, 2018. október 14. 2p. (cikk) Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém Tárgyszó, szakterület: helyreállítás; épület Veszprémi Főegyházmegye: Szobrot állítottak Vaszary Kolos bíborosnak In: Új Ember, 2018. május 13. 8p. (cikk) Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém Tárgyszó, szakterület: szobrászat; műtárgyak; emlékmű, síremlék Megj.: Keszthelyen, az érsek szülőháza előtt áll, Farkas Ferenc szobrász egész alakos bronzszobra. Végh János: Krisztina Ilkó: Stredoveké nastenné mal'by kostola svätého Jakuba staršiehov Želiezovciah. In: Művészettörténeti Értesítő, 2019. 243-245p. (recenzió) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; festészet; templom; ikonográfia VG: Pálosan szép az élet! - Utazókiállítás vándorol a Boldog Özséb-emlékévben In: Keresztény Élet, 2020. március 8. 3p. (hír) Egyházmegye/szerzetesrend: pálos rend Tárgyszó, szakterület: kiállítás; rendtörténet Via Sancti Martini - Szent Márton útja térben és időben szerk.: Tóth Ferenc, Zágorhidi Czigány Balázs. Budapest: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2016. 375p. ff. és színes fotók. (könyv) Tárgyszó, szakterület: szentkultusz; egyháztörténelem, magyar Megj.: A Szentírás útja. Bibliai modellek Sulpicius Severus Szent Márton-életrajzában; Venantius Fortunatus mártoni útja; Nagy Károly - Szent Márton szülőhelyének első zarándoka; A Dunántúl középkori úthálózatának jellegzetességei. Szombathely útcsomóponti szerepe a 13-14. században; Szent Márton hazai tiszteletének kezdetéről; Szent Márton tiszteletének magyarországi kezdete. Megjegyzések Pannonhalma alapításához; Szent Márton-patrocíniumok a középkori Vas vármegyében; Szent Márton mint magyar királyfi. Egy hagiográfiai motívum története; V. László franciaországi követségének forrásaihoz. Tours, 1457. december; Hamu vagy láng? Szent Márton-kultusz és egyházi reformfolyamatok Touraine-ben a vallásháborúk idején; A pozsonyi Szent Márton-koronázótemplom. A koraújkori Magyar Királyság egyik legfontosabb temetkezőhelye; A Pannonhalmi Főapátság a 16-18. századi történeti irodalomban. Zsámboky Jánostól Bél Mátyásig; A szombathelyi Szent Márton-kultusz a kora újkori és újkori utazók szemével; Szent Márton és szülőföldje a francia szótárirodalomban; Szent Márton a 19. század első felének francia útleírásaiban; Utazás Füredre; Szent Márton hazatér. Az 1913. évi ereklyeátvitel útja; A Szent Márton utca szerepe Poznań város történetében; Szent Márton-ereklyék és tiszteletük Szombathelyen. VIII. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennále In: Magyar Iparművészet, 2016. 3. szám, 48p. (periodika) Intézmény: Kecskeméti Katona József Múzeum Cifrapalota Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet; kortárs művészet Visszakerült a kápolnába a bajmóci oltár In: Múzeumcafé, 8. évf., 2014.39. szám, 8p. (cikk) Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; szakrális művészet Visszatemetik a bonyhádi középkori templom romjait In: Múzeumcafé, 9. évf., 2015. 50. szám, 7p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; régészet Vitári-Wéber Adrienn: Egy főpapi magángyűjteménytől a (nyilvános) múzeum felé. A pécsi püspöki könyvtár numizmatikai gyűjteménye a kezdetektől 1918-ig. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtára-Pécsi Egyházmegye, 2016. In: "Új könyvtár virul itt...", 335-383p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: Pécs Intézmény: Klimo könyvtár Tárgyszó, szakterület: intézménytörténet; numizmatika; médiagyűjtemény Vukoszávlyev Zorán - Sévity Lázárné - Csányi Viktor: A hódmezővásárhelyi ortodox közösség és templom rövid története Hódmezővásárhely: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata, 2012. 104p. (katalógus) Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; műemlék Vukoszávlyev Zorán: A váraszói románkori templom 1964. évi helyreállítása In: Műemlékvédelem, LXII. évf., 2018. 6. szám, 437-446p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: Eger Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; templom; helyreállítás Vukoszávlyev Zorán: Az elrendelt pillanatról - Egy templom megújulása kapcsán In: Műemlékvédelem, LXII. évf., 2018. 6. szám, 451-455p. (beszámoló) Tárgyszó, szakterület: templom; szakrális tér; helyreállítás Megj.: Tiszabökény templomának helyreállítása a Rómer Flóris Terv keretében. W. G.: Áldás nyolcvanméteres magasságban - Elkészült a bátaszéki templomtorony In: Új Ember, 2014. október 19. 11p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Pécs Tárgyszó, szakterület: szakrális tér;helyreállítás; épület W. J.: Máltai lovagok címerpajzsai a Mátyás-templomban In: Máltai Hírek, XVIII. évf., 2012. december 14p. (cikk) Egyházmegye/szerzetesrend: MáltaiLovagrend Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar; Wehner Tibor: Bezárul - megnyílik - Borza Teréz porcelánművész kiállítása a Vigadó Galériában In: Magyar Iparművészet, 2017. 3. szám, 29-34p. (periodika) Intézmény: Vigadó Galéria Tárgyszó, szakterület: kiállítás; művész; kortárs művészet; szakrális művészet Megj.: 2017. április 1.-30. Wessely: Częstohovába készít stációsorozatot a pálosoknak In: Keresztény Élet, 2019. október 13. 10p. (hír) Tárgyszó, szakterület: kortárs művészet; szobrászat Megj.: Varga Gábor, Dombóvár Wessely: Magyar szentek ikonokon In: Új Ember, 2013. augusztus 25. 14p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; művész Megj.: Monostory Viktória kiállítása Wessely: Mesterművek fából, csontból - Beszélgetés Csepeli Istvánnal a teremtésről és a paraszti kultúráról In: Új Ember, 2014. szeptember 7. 11p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művész Wessely Gábor: A rend szabadságot ad - Stekly Zsuzsa bonyhádi zománcműves alkotása: A magyar szent család In: Új Ember, 2011. április 24. 4p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: művész Wessely Gábor: A restaurátor hétszáz kiló kenyeret kért - A felesége a pécsi székesegyházban dolgozik In: Keresztény Élet, 2020. december 20-27. 15p. (beszámoló) Egyházmegye/szerzetesrend: Pécs Tárgyszó, szakterület: restaurálás; szakrális tér Megj.: Szekszárdi belvárosi templom restaurálása, Mauks Zoltán és Éliás-Mezey Erzsébet. Zanati Zsófia: Freskók fényben fürödve - Vadász István fotói a pécsi székesegyház festményeiről In: Keresztény Élet, 2016. július 3. 6p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Pécs Tárgyszó, szakterület: fénykép; szakrális tér; festészet Zeke Zsuzsa: A Vigilia beszélgetése Konok Tamással In: Vigilia, 79. évf., 2014. 6. 447-455p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művész Zentai Tünde: Peterd hímes temploma In: Műemlékvédelem, LVI. évf., 2012. 4. szám, 196-206p. (folyóirat) Egyházmegye/szerzetesrend: református egyház Tárgyszó, szakterület: szakrális tér Zentai Tünde: Szigetvidék - A Dél-Dunántúl festett templomai 9. Pécs: Pro Pannónia Kiadói Alapítvány, 2013. 208p. színes. (könyv) Tárgyszó, szakterület: templomépítés; egyháztörténelem, magyar Megj.: Deim Péter és Balassa M. Iván fotóival Zomborka Márta: A Hétkápolna fogadalmi tárgyai Vác: 2011. 98-118p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: Vác Tárgyszó, szakterület: műtárgyak Zsille: A Himnusz eredeti dallama - Beszélgetés Szentmártoni Szabó Géza irodalomtörténésszel In: Új Ember, 2011. január 23. 9p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: irodalom, magyar; zenetörténet Zsille G: A Győri egyházmegye ezeréves öröksége - A Zichy Ferenc Látogatóközpont kincseiről In: Új Ember, 2012. szeptember 23. 12p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Győr Intézmény: Zichy Ferenc Látogatóközpont Tárgyszó, szakterület: kiállítás Zsille Gábor: A legnagyobb avar kori temető In: Új Ember, 2011. május 29. 12p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: régészet Zsille Gábor: Kismarty Lechner Ödön emlékére In: Új Ember, 2011. február 27. 12p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: művész Zsille Gábor: Lengyelország legjelentősebb gyűjteménye - A Czartoryski Múzeum Krakkóban In: Új Ember, 2011. január 16. 12p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények Zvara Edina: Esterházy Pál protestáns könyvei Veszprém: Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár, 2018. In: Folyamatosság és változás. Egyházszervezet és hitélet a veszprémi püspökség területén a 16-17.században, 279-291p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: könyvkultúra; művelődéstörténet; protestantizmus

OKGyK-OEMT bibliográfia 2001 – 2010

  100 éves az Örökimádás templom - A Központi Oltáregyesület jubileumi kiadványa Budapest: Budapesti Központi Oltáregyesület, 2008. 36p. ff.fotó. (ismertető füzet) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom-Budapest Tárgyszó, szakterület: templom; intézménytörténet 2000 év csillagászata Kalocsán - Ptolemaiosztól Fényi Gyuláig In: Keresztény Élet, XVIII. évf., 2009. június 14. 24. szám, 9p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár,Kalocsa Tárgyszó, szakterület: könyvtár; kiállítás A bécsi Pázmáneum szerk: Zombori István. Budapest: METEM, 2002. 408p. színes. (könyv) Tárgyszó, szakterület:intézménytörténet; könyvtártörténet; levéltár Megj.: METEM könyvek 37. A Béke Királynője templom új mozaikja In: A Lélek Szava, XXXIV. évf.,2010. 4. szám, 10p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művész; műtárgyak A gyulafehérvári római katolikus székesegyház és püspöki palota - Régészetés történelem Gyulafehérvár: 2009. 341p. ff., színes. (katalógus) Egyházmegye/szerzetesrend: Gyulafehérvár Tárgyszó, szakterület: régészet; egyháztörténelem, magyar A. K.: Két tehetség találkozása - Késő barokk inspirációk In: Új Ember,2009. december 6. 12p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: kiállítás Megj.: Franz Anton Maulbertsch és Josef Winterhalder pályáját bemutató tárlat a Magyar Nemzeti Galériában. A Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye történeti sematizmusa 1777-1923 -Schematismus historicus cleri archidioecesis Colocensis 1777-1923 szerk: Lakatos Andor. Kalocsa: 2002. 486p. ff. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa Tárgyszó, szakterület: intézménytörténet; levéltár Megj.: A Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai 3. A Katolikus Kultúra Napjai In: Új Ember, LXV. évf., 2009. szeptember 27.39. szám, 7p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar; szakrális művészet Megj.: Cikkek, hírek különböző helyszínekről, eseményekről. A ma temploma - Képek, fények, gondolatok Budapest: 2007. 121p. ff. színes. (könyv) Tárgyszó, szakterület: kortárs művészet; szakrális művészet; építészet; művész Megj.: Kiadja: Magyar Építész Kamara. Szerkesztette: a Magyar Építész Kamara Belsőépítészeti tagozata. A magyar jezsuiták küldetése a kezdetektől napjainkig szerk.: Szilágyi Csaba. Piliscsaba: PPKE Bölcsészettudományi Kar, 2006. 746p. ff. (tanulmánykötet) Egyházmegye/szerzetesrend: jezsuita rend Intézmény: PPKE Bölcsészettudományi Kar Tárgyszó, szakterület: rendtörténet Megj.: Művelődéstörténeti Műhely. Rendtörténeti konferenciák 2. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézet Új- és Legújabbkori Történeti Tanszékének sorozata. Sorozatszerkesztő: Őze Sándor. A Piliscsabán 2004. november 8-10. között megtartott tudományos konferencia tanulmányai. A magyarok római kápolnája Írta és szerk.: Németh László, dr. Budapest: Szent István Társulat, 2005. 51p. ff. és színes. (könyv) Tárgyszó, szakterület: épület; szakrális tér Megj.: Fotó: Bókay László A mindenség modellje - Kortárs magyar templomépítészet MODEM Modern Debreceni Nonprofit Kft., 2009. (dvd) Intézmény: Modem, Debrecen Tárgyszó, szakterület: kiállítás; építészet Megj.: Modem, 2009. március 21-július 5. A kiállítás 2 db dvd-je. A pápa a Velencei Biennálén? In: Új Ember, LXIV. évf., 2008. november 30.48. szám, 5p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: kiállítás; kortárs művészet A pécsi Egyetemi Könyvtárban őrzött Klimo-könyvtár katalógusa I. - A könyvszerzői betűrendes katalógusa összeáll.: Móró Mária Anna. Budapest: Tarsoly Kiadó, 2001. 695p. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Pécs Intézmény: Pécsi Tudományegyetem Tárgyszó, szakterület: könyvtári katalógus; egyháztörténelem, magyar; könyvtártörténet Megj.: A pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai 1. A piarista rend Magyarországon szerk.: Forgó András. Budapest: Szent István Társulat, 2010. 738p. ff. (tanulmánykötet) Egyházmegye/szerzetesrend: piarista rend Tárgyszó, szakterület:rendtörténet Megj.: Művelődéstörténeti Műhely. Rendtörténeti konferenciák 6. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézet Új- és Legújabbkori Történeti Tanszékének sorozata. Sorozatszerkesztő: Őze Sándor. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán 2007. november 6-án és 7-én rendezett tudományos konferencia tanulmányai. A somorjai Nagyboldogasszony-templom kincsei Somorja: Somorjai Római Katolikus Plébániahivatal, 2005. 54p. ff. és színes fotók. (ismertető füzet) Tárgyszó, szakterület: templom; szakrális művészet A Szatmári Római Katolikus Egyházmegye műemlékkönyvtárának régi állománya - Katalógus 1701 előtti külföldi nyomtatványok, Régi Magyar Könyvtár Összeállította: Emődi András. Nagyvárad: 2010. (katalógus) Egyházmegye/szerzetesrend: Szatmári Római Katolikus Egyházmegye Tárgyszó, szakterület: könyvtár; régi könyvek Megj.: Altbücherbestand der Bibliothek der Diözese in Sathmar, Fondul de carte veche al Bibliotecii Eparhiale din Satu Mare. SzatmáriRómai Katolikus Püspökség, Varadinum Script Kiadó A szeminárium könyvtárának története szerk.: Dolhai Lajos. Budapest: Jel Könyvkiadó, 2004. In: Emlékkönyv. A 300 éve alapított Egri Hittudományi Főiskola jubileuma alkalmából (1704-2004), 133-137p. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Eger Tárgyszó, szakterület: könyvtár; könyvtártörténet A szenttisztelet - történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában. A magyar szentek tisztelete. szerk.: Barna Gábor. Szeged: Néprajzi Tanszék, 2001. 294p. ff. (tanulmánykötet) Intézmény: SzTE Néprajzi Tanszék Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; néprajz Megj.: Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár. Bibliotheca Religiomis Popularis Szegediensis. 8. A Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár ősnyomtatványainak és antikváinak katalógusa összeáll.: Rétfalvi Gábor. Szombathely: Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár, 2006. 374p. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Szombathely Intézmény: Egyházmegyei Könyvtár, Szombathely Tárgyszó, szakterület: könyvtár; ősnyomtatvány; könyvtári katalógus A Szűz Mária-prépostság és temploma - "Örvendezz királyi város..." Szerkesztette: Cserményi Vajk, Lakat Erika, Szívósné Csorba Erzsébet. Székesfehérvár: 2004. 44p. ff. színes. (katalógus) Tárgyszó, szakterület: kiállítás; épület Megj.: A Szent István Király Múzeum Közleményei D. sorozat 290. szám. Sorozatszerkesztő: Fülöp Gyula.Tanulmányok: Bartos György, Biczó Piroska, Buzás Gergely, Lővei Pál, Mentényi Klára, Tóth Melinda. A Váci Egyházmegye kincsei, a Nagypréposti Palota szerk.: Pataky Dóra. Vác: Váci Székesegyházi Kincstár és Egyházmegyei Gyűjtemény, 2002. 32p. színes. (katalógus) Egyházmegye/szerzetesrend: Vác Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények Albert Tamás: Halmajugra, római katolikus templom In: Örökségvédelem, VI. évf., 2002. május-június 5-6. szám, 28p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Eger Tárgyszó, szakterület: helyreállítás Albrecht Gyula: Ismét régi fényükben tündökölnek... - Bráda Tibor festőművésszel beszélgettünk In: Kőbányai Hírek, 2003. március 7p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: épület; műemlék; restaurálás Atkáriné Meszlényi Zsuzsanna: Vaciensis helytörténeti gyűjtemény Vác városára vonatkozó dokumentumai Vác: Váci Egyházmegyei Könyvtár, 2004. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Vác Intézmény: Váci EgyházmegyeiKönyvtár Tárgyszó, szakterület: könyvtár; történelem, magyar Az egri püspökség jövedelmeinek 1799. évi összeírása I. Közzéteszi:Kovács Béla. Eger: 2001. 531p. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Eger Intézmény: Érseki Gyűjteményi Központ, Eger Tárgyszó, szakterület: levéltár; forráskiadvány Megj.: Az egri egyházmegye történetének forrásai 5. Az Egyházművészeti Lap könyvészeti leírása összeáll: Garami Gréta. In: Ars Hungarica, 31. évf., 2003. 1. szám, 147-201p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művészettörténet; szakrális művészet Állandóan van valami dolgom - Szüts Miklóssal Bencze Mariann beszélget In: Pannonhalmi Szemle, XIII. évf., 2005. 3. szám, 122-129p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: művész Megj.: Szüts Miklóssal Bencze Mariann beszélget Árpád-házi Szent Erzsébet kultusza a 13-16. században - Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 2007. május 24-én tartott konferencia előadásai szerk.: Falvay Dávid. Budapest: Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, 2009. 250p. ff.és színes. (tanulmánykötet) Egyházmegye/szerzetesrend: ferences rend Intézmény: Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány Tárgyszó, szakterület: életrajz; történelem, magyar; művelődéstörténet; szakrális művészet; festészet; zene, egyházi Megj.: Studia Francescana Hungarica Ásványi Ilona: A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár In: Múzeumi Hírlevél,2005. április 136-138p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend - Pannonhalma Intézmény: Főapátsági Könyvtár, Pannonhalma Tárgyszó, szakterület: könyvtár Ásványi Ilona: Az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének 15 éve - különös tekintettel a 2004 és 2009 közötti időszakra In: EKE-füzetek, 1 évf., 2009. 1. szám, 1-54p. (periodika) Intézmény: Egyházi Könyvtárak Egyesülése Tárgyszó, szakterület: könyvtár Ásványi Ilona: Az egyházi könyvtárak a XX. század utolsó évtizedében In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 12. évf., 2003. 6. szám, 23-33p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: könyvtár Megj.: elektronikus formában: www.ki.oszk.hu/3k/news.php http://www.eke.hu/olvasnivalo1.html Ásványi Ilona: Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése In: Kisalföldi Könyvtáros, 36. évf., 2006. 1. szám, 48-53p. (periodika) Intézmény: Egyházi Könyvtárak Egyesülése Tárgyszó, szakterület: könyvtár Megj.: elektronikus formában: www.kkmk.hu/?page=onszolg/kisalfoldi Ásványi Ilona: Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése 2001 évi közgyűlése In: Könyvtári Levelező/lap, 13. évf., 2001. 9. szám, 16-17p. (periodika) Intézmény: Egyházi Könyvtárak Egyesülése Tárgyszó, szakterület: könyvtár Ásványi Ilona: Állományvédelem egyházi könyvtárakban In: Könyvtári Levelező/lap, 18. évf., 2006. 7. szám, 3-11p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: könyvtár Megj.: elektronikus formában: www.eke.hu/olvasnivalo Elektronikus Periodika Archivum http://www.epa.oszk.hu/00300/00365/00056/pdf/ Ásványi Ilona: Beszámoló az Egyházi Könyvtárak Egyesülése tevékenységéről 2004 és 2007 között In: Könyvtári Levelező/lap, 19. évf., 2007. 8. szám,17-24p. (periodika) Intézmény: Egyházi Könyvtárak Egyesülése Tárgyszó, szakterület: könyvtár Megj.: elektronikus formában: http://www.eke.hu/eketortenet 2. Elektronikus Periodika Archivum http://www.epa.oszk.hu/00300/00365/00069pdf/ Ásványi Ilona: Beszámoló az Egyházi Könyvtárak Egyesülése 2002. évi közgyűléséről In: Könyvtári Levelező/lap, 14. évf., 2002. 9. szám, 17-18p. (periodika) Intézmény: Egyházi Könyvtárak Egyesülése Tárgyszó, szakterület: könyvtár Megj.: elektronikus formában: http://www.epa.oszk.hu/00300/00365/00010/pdf/16-27.pdf Ásványi Ilona: Beszámoló az Egyházi Könyvtárak Egyesülése tevékenységéről 2004 és 2007 között In: Könyvtári Levelező/lap, 2007. 8. szám, 17-23p. (periodika) Intézmény: Egyházi Könyvtárak Egyesülése Tárgyszó, szakterület: könyvtár Megj.: http://www.eke.hu/eketortenet1.html Ásványi Ilona: Egyházi és felekezeti könyvtárak Győr-Moson-Sopron megyében In: Kisalföldi Könyvtáros, 36. évf., 2006. 1. szám, 29-37p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: könyvtár Megj.: elektronikus formában:www.kkmk.hu/?page=onszolg/kisalfoldi Ásványi Ilona: Irodalmi hagyatékok egyházi gyűjteményekben - A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtárban őrzött Mécs László hagyaték Nyitra: Konstantin Filozófus Egyetem, 2007. In: Nyelv - irodalom - társadalom,(tanulmánykötet) Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend Intézmény:Főapátsági Könyvtár, Pannonhalma Tárgyszó, szakterület: könyvtár Megj.: A 2005. december 8-9-én "A Felvidék szerepe a magyar tudományosságban" címmel a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke által szervezett konferencia előadásai. Ásványi Ilona: Kérdések és lehetséges válaszok a könyvtári, levéltári digitalizációról 2005. (kézirat) Tárgyszó, szakterület: könyvtár; levéltár; informatika Megj.: Előadás a Publika Magyar Könyvtári Kör, Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete és a győri Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár szervezte "Tradíció és világháló" című konferencián- Győr, 2005. április 7. Az előadás PowerPoint változata olvasható a győri Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár honlapján: www.kkmk.hu Ásványi Ilona: Szakfelügyeleti vizsgálatok. A magyarországi egyházi és felekezeti könyvtárak szakfelügyelete 2006 In: Könyv, Könyvtár,Könyvtáros, 15. évf., 2006. 12. szám, 22-29p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: könyvtár Megj.: elektronikus formában:www.ki.oszk.hu/3k/news.php http://www.eke.hu/olvasnivalo10.html Ásványi Ilona: Tízéves az Egyházi Könyvtárak Egyesülése In: Könyvtári Levelező/lap, 16. évf., 2004. 7. szám, 5-11p. (periodika) Intézmény: Egyházi Könyvtárak Egyesülése Tárgyszó, szakterület: könyvtár Megj.: olvasható még: Egyházi Könyvtárak Egyesülése. Névtár 2004. Pannonhalma,2004. 3-32p. elektronikus formában: http:www.eke.hu/eketortenet.html B. E.: Szekeres Erzsébet kárpitjai Gödöllőn In: Új Ember, 2008. november 16. 16p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: művész B. Jánosi Gyöngyi: A jászszentandrási Aba-Novák freskók - Fotókiállítás a jászberényi Hamza Gyűjtemény és Jász Galériában In: Magyar Múzeumok, 12. évf., 2006. 4. szám, 53-55p. (periodika) Tárgyszó, szakterület:kiállítás; művész; szakrális művészet Bachman Zoltán, Dr. - Bachman Bálint: A pécsi ókeresztény sírkamrák In: Műemléklap, 2001. január-február 1-2. szám, 5-6p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Pécs Tárgyszó, szakterület: műemlék; egyháztörténelem Bachmann Bálint: Dómmúzeum Pécsett In: Örökségvédelem, VI. évf., 2002.november-december 11-12. szám, 6-7p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Pécs Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet Bakonyi Ibolya: Az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének évi közgyűlése és konferenciája Csurgón (2005) In: Könyvtári Levelező/lap, 2005. 9. szám,3-5p. (periodika) Intézmény: Egyházi Könyvtárak Egyesülése Tárgyszó, szakterület: könyvtár Bakos Péter: A torcellói Santa Maria Assunta Székesegyház Utolsó ítélet-mozaikciklusa In: Pannonhalmi Szemle, XI. évf., 2003. 3. szám,67-79p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: műtárgyak Bakos Péter: Nedeljko Popovic és Georgije Ranite bánsági ikonfestők munkássága, különös tekintettel műhelyük magyar vonatkozású emlékeire In: Magyar Sion, III. (XLV.) évf., 2009. 2. szám, 217-242p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; művész; műtárgyak Megj.:Esztergom - Pozsony (Bratislava) Balázs Mihály: Keleti és nyugati tradíciók keveredése a kortárs görögkatolikus templomépítészetben In: Utóirat. Post scriptum, 2008. 647. szám, 13-16p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Görögkatolikus Egyház Tárgyszó, szakterület: építészet Balázsik Tamás: A túronyi református templom In: Műemléklap, 2001.január-február 1-2. szám, 19p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: református egyház Tárgyszó, szakterület: épület; helyreállítás Balázsik Tamás: A túronyi református templom falfülkéi In: Örökségvédelem, VII. évf., 2003. március-április 3-4. szám, 24p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: református egyház Tárgyszó, szakterület:építészet; épület Bara Júlia: Adatok a nagykárolyi Kalazanci Szent József piarista templom építéstörténetéhez In: A piarista rend Magyarországon, 2010. 626-640p. (tanulmánykötet) Egyházmegye/szerzetesrend: piarista rend - Szatmári Római Katolikus Egyházmegye Intézmény: PPKE Bölcsészettudományi Kar Tárgyszó, szakterület: épület; rendtörténet Megj.: Művelődéstörténeti Műhely. Rendtörténeti konferenciák 6. Baranya Péter - Kövécs Ildikó: Az egyházi könyvtárak informatikai fejlettsége: egy felmérés eredményei In: Könyvtári Levelező/lap, 2005.5-7. szám, (periodika) Tárgyszó, szakterület: könyvtár; informatika Megj.: Interneten részekben elérhető: http://www.vein.hu/library/iksz/serv/kll/200505.htm, http://www.vein.hu/library/iksz/serv/kll/200506.htm, http://www.vein.hu/library/iksz/serv/kll/200507.htm Barna Gábor: A barokk szakrális térszerkezet kialakulása - Zarándoklatok, kegyhelyek a 18. század első évtizedeiben In: Katolikus megújulás és a barokk Magyarországon, 2009. 307-319p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; kultusztörténet Barna Gábor: A katolikus propaganda modern fórumai - A rózsafüzér társulati folyóiratok a XIX-XX. században Budapest: Mikes Kiadó, 2006. In: Memoriae tradere, 387-413p. (tanulmánykötet) Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar; irodalom, magyar; sajtó; népi vallásosság Megj.: Tanulmányok és írások Török József hatvanadik születésnapjára.Szerkesztette: Füzes Ádám, Legeza László. Basics Beatrix: Képtár és képcsarnok In: Maradandóság és változás, 2004. 287-295p. (kézirat) Intézmény: Magyar Nemzeti Múzeum Tárgyszó, szakterület: épület Megj.: Maradandóság és változás: művészettörténeti konferencia, Ráckeve, 2000 /[szerk. Bodnár Szilvia et al.]; [rend.,közread. az] MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, Képző- és Iparművészeti Lektorátus - Budapest. Basics Beatrix: Történeti ikonográfia Budapest: Osiris Kiadó, 2006. In: A történelem segédtudományai, 35-43p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület:ikonográfia Baudry, Gerard-Henry: Les Symboles du christianisme ancien - Ier-VII siécle Paris: Cerf-Novalis, 2009. 240p. (könyv) Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; szakrális művészet Bánhegyi B. Miksa: Az egyházi könyvtárosok feladata az evangelizációban -Előadás az EKE 2002. évi "Régi és új - Az egyházi könyvtárak szerepe és feladata az információs társadalomban" című konferenciáján szerk.: Ásványi Ilona. Pannonhalma: 2003. In: Egyházi Könyvtárak Egyesülése Névtár 2003, 21-24p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: könyvtár Megj.: elektronikus formában: www.eke.hu/olvasnivalo8/html Bárdos István: Récka Bögi Adrianna: Ógyalla - Hurbanovo egyházművészeti emlékei In: Vigilia, 75. évf., 2010. október 10. szám, 804p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: recenzió; művészettörténet Bárkányi Ildikó et al.: A Móra Ferenc Múzeum 125 éve szerk.: Zombori István. Szeged: Móra Ferenc Múzeum, 2008. 232p. ff. és színes fotók. (könyv) Intézmény: Móra Ferenc Múzeum Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények; történelem, magyar; intézménytörténet Belting, Hans: A hiteles kép - Képviták mint hitviták Budapest:Atlantisz Kiadó, 2009. 320p. ff, színes. (könyv) Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; szakrális művészet Belting, Hans: Das echte Bild - Bildfragen als Glaubensfragen München: C. H. Beck, 2006. 240p. ill. (periodika) Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; szakrális művészet Megj.: Rezümé: Kunst und Kirche 2008/170p. Bencze Zoltán: A Buda melletti Szentlőrinc kolostor története az írott és a régészeti adatok tükrében In: Decus solitudinis. Pálos évszázadok., 2007. 465-474p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: pálos rend Intézmény: PPKE Bölcsészettudományi Kar Tárgyszó, szakterület: rendtörténet; épület; régészet Megj.: Művelődéstörténeti Műhely. Rendtörténeti konferenciák 4/1. Bende Csaba: Sáros András: A jászberényi főtemplom története In:Örökségvédelem, VII. évf., 2003. január-február 1-2. szám, 23p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Eger Tárgyszó, szakterület: épület;recenzió Benkő Elek: Bronzöntés a középkori Esztergomban Budapest: Mikes Kiadó,2006. In: Memoriae tradere, 91-100p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: történelem, magyar; Megj.: Tanulmányok és írások Török József hatvanadik születésnapjára. Szerkesztette: Füzes Ádám és Legeza László. Bernard Ruel: A pannonhalmi Bazilika átalakításának terve In: Pannonhalmi Szemle, X. évf., 2002. 2. szám, 135-138p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend Tárgyszó, szakterület: épület; műemlék Bernád Rita: A Gyulafehérvári Érseki Levéltár és az Erdélyi Katolikus Státus Levéltára II. - Oklevél és iratjegyzék canonica visitatiok mutatója Gyulafehérvár-Budapest: ELTE Egyetemi Levéltár-Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség, 2006. 282p. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend:Gyulafehérvár Intézmény: Gyulafehérvári Érseki Levéltár Tárgyszó, szakterület: levéltár Megj.: Erdélyi római katolikus levéltárak 2. Bertáné Pintér Katalin: Ég felé mutató gyökerek... - Szakrális kisemlékek -kiállítás Székesfehérváron In: Új Ember, 2008. április 6. 12p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet Bertáné Pintér Katalin: Múzeumok Éjszakája Székesfehérváron In: Új Ember, 2010. június 20. 12p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend:Székesfehérvár Tárgyszó, szakterület: kiállítás; muzeális gyűjtemények Bessenyei József: A XVI. századi missilisek kiadásának problémái szerk: Böőr László. Budapest: Magyar Levéltárosok Egyesülete, 2003. In: Magyar Levéltárosok Egyesülete két konferenciája, 133-136p. (tanulmánykötet) Tárgyszó, szakterület: levéltár Megj.: Kaposvár, 2002. szeptember 4-6. Budapest, Balassi Intézet, 2003. május 14. b.i.: Elismerés az egyházi múzeumnak - Opus mirabile-díjat kapott a Szent Imre-kiállítás In: Új Ember, 2008. október 19. 16p. (folyóirat) Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények Bibliai találkozások Szerk: Smohay András. Székesfehérvár: 2008. 64p. színes. (katalógus) Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár Intézmény: Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum Tárgyszó, szakterület: kiállítás Megj.: A Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum kiállítása a Biblia Évében, 2008. május 24. -november 9. A Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum kiadványai 3. Biczó Piroska: A székesfehérvári Szűz Mária prépostság templomának régészeti kutatása In: Magyar Múzeumok, 7. évf., 2001. 1. szám, 3-6p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár Tárgyszó, szakterület: régészet; egyháztörténelem, magyar Bikfalvi Géza: A Jézus Társasága Magyarországi Rendtartomány központja Budapest: Jézus Társasága Magyarországi Rendtartomány, 2004. 20p. színes. Egyházmegye/szerzetesrend: jezsuita rend Intézmény: Jézus Társasága Magyarországi Rendtartomány Tárgyszó, szakterület: rendtörténet; egyháztörténelem, magyar Bikfalvi Géza: Jezsuiták Magyarországon és a világ más részein - Mozaikok a jezsuita rend múltjából Budapest: METEM, 2009. 192p. színes. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: jezsuita rend Tárgyszó, szakterület: rendtörténet; egyháztörténelem, magyar; szakrális művészet; életrajz Megj.: Az Úti Boldogasszony-kép p.26-27; A Prágai Kis Jézus Kegyszobor a Pesti Jézus Szíve-templomban p.38-47; A fővárosi Pázmány Péter szobrok és Bangha Béla emléktáblák viszontagságos sorsa p. 47-54; A makkosmáriai Angyalok Királynéja kegytemplom és a jezsuiták p. 54-62. Bildwissenschaft - Disciplinen, Themen, Methoden Hrsg.: Sachs-Hombach,Klaus. Frankfurt: 2005. 430p. (periodika) Tárgyszó, szakterület:művészetfilozófia Megj.: Rezümé: Kunst und Kirche 2008/1 64-65p. Bildwissenschaft - Zwischen Reflexion und Anwendung Hrsg.:Sachs-Hombach, Klaus. Köln: Herbert von Halem Verlag, 2005. 568p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művészetfilozófia Megj.: Rezümé: Kunst und Kirche 2008/164-65p. Bizzer István: A Szent Imre kultusz és modern magyar szakrális művészet 1930-1950 között Székesfehérvár: 2007. In: Székesfehérvár 1007-2007.Szent Imre 1000 éve. Tanulmányok Szent Imre tiszteletére születésének ezredik évfordulója alkalmából., 158-175p. (tanulmánykötet) Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet Bizzer István: Kontuly Béla - 1904-1983 Budapest: Mikes Kiadó, 2003. 127p. színes. (könyv) Tárgyszó, szakterület: művész Bíró Aurél: Budapest Szűz Máriás zászlói a XVI-XXI. század között -Keresztény művészet In: Szent Kereszt ökumenikus magazin, 4. évf., 2007.1. szám, 8-9p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; műtárgyak b.l.: Templom, turisztikai látványossság - Megnyílt a pálos fogadóközpont In: Új Ember, 2010. augusztus 8. 8p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: pálos rend Tárgyszó, szakterület: rendtörténet Bodnár Zita: Geometria és fény - Török Ferenc építésszel beszélgettünk In: Familia, Kárpát-medencei Családi Magazin, V. évf., 2008. november 11.szám, 12-14p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művész; szakrális művészet Megj.: Tanúságtevők sorozat. Bodnár Zita: Mindannyian Isten ikonjai vagyunk - M. Győrffy Anikó az ikonfestés misztikus világáról In: Familia, Kárpát-medencei Családi Magazin, IV. évf., 2007. augusztus-szept 8-9. szám, 25-27p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művész; szakrális művészet Bodnár Zita: Minden ember szakralitás - Bibliai jelképek nyomában - Dávid Katalinnal In: Familia, Kárpát-medencei Családi Magazin, V. évf., 2008.augusztus-szeptember 8-9. szám, 14-16p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: életrajz Megj.: Tanúságtevők sorozat. Bodnár Zita: Remekműveken iskolázódott szempár - Prokopp Mária művészettörténésszel beszélgettünk In: Familia, Kárpát-medencei Család iMagazin, V. évf., 2008. február 2. szám, 18-19p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: életrajz Megj.: Tanúságtevők sorozat. Bodonyi Emőke: "Festő voltam és vagyok" - Gondolatok Kmetty János kései műveiről In: Pannonhalmi Szemle, XIII. évf., 2005. 3. szám, 105-110p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: művész Bodó Balázs: A pálos rend építészete a XV. század derekáig. Datálási problémák. In: Decus solitudinis. Pálos évszázadok., 2007. 536-543p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: pálos rend Intézmény: PPKE Bölcsészettudományi Kar Tárgyszó, szakterület: rendtörténet; építészet Megj.: Művelődéstörténeti Műhely. Rendtörténeti konferenciák 4/1. Bodó Balázs: Régészeti kutatások a pécsváradi altemplomban In: Örökségvédelem, VII. évf., 2003. március-április 3-4. szám, 13p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Pécs Tárgyszó, szakterület: régészet Bokody Péter: Képek, terek, elbeszélések - Max Imdahl: Giotto -Arénafreskók (Ikonográfia, Ikonológia, Ikonika) Wolfgang Kemp: A festők terei - A képi elbeszélés Giotto óta In: Pannonhalmi Szemle, XII. évf., 2004. 4. szám, 125-131p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: recenzió Bokody Péter: Kövekről - "Paradisum plantavit" - kiállítás és katalógus In: Pannonhalmi Szemle, IX. évf., 2001. 2. szám, 125-129p. (folyóirat) Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend Tárgyszó, szakterület: kiállítás Bokorné Varsányi Zsuzsanna: Alsóújlak, a temetőkápolna oltárának helyreállítása In: Örökségvédelem, VI. évf., 2002. május-június 5-6.szám, 23-24p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Szombathely Tárgyszó, szakterület: helyreállítás Borka Elly: Árpád-házi szentek és boldogok - Szekeres Erzsébet textilművész kárpitjai a gödöllői Szentháromság-templomban In: Magyar Iparművészet, 2009. 1. szám, 42-45p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: művész; szakrális művészet Boros István: A Váci Egyházmegyei Könyvtár ősnyomtatványai Vác: Váci Egyházmegye, 2010. 102p. ff., színes. (katalógus) Egyházmegye/szerzetesrend: Vác Intézmény: Váci Egyházmegyei Könyvtár Tárgyszó, szakterület: könyvtár; ősnyomtatvány Megj.: Catalogus incunabulorum, quae in Bibliotheca Diocesis Vaciensis asservantur. Megjelent a Magyar Katolikus Kultúra Napjaira 2010. október 4-9. Botos Eszter: Feszületábrázolások Kondor Béla művészetében In: Ars Hungarica, 31. évf., 2003. 1. szám, 111-146p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művész; szakrális művészet Bozóki Lajos: Zsámbék, templomrom In: Örökségvédelem, VII. évf., 2003.március-április 3-4. szám, 25p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: műemlék Bódiné Beliznai Kinga: Állatok és szimbólumok Budapest: Gondolat Kiadó,2006. In: Ünnepi tanulmányok Máthé Gábor 65. születésnapja tiszteletére, 125-143p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: szimbólumok; szakrális művészet Bódizs Mária: Megújuló templomok In: Új Ember, 2010. július 25. 4p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Szombathely Tárgyszó, szakterület: helyreállítás bókay: Üvegablakok, mozaikok mestere volt - Elhunyt Hajnal Lajos In: ÚjEmber, 2010. október 24. 12p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület:művész Bókay László: Pillantás a természetfölötti világába - Az Egyház és a művészetek kapcsolatáról Vácott In: Új Ember, 2009. március 8. 12p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet Bókay László: Rabruhában templomba - Megújult a börtön kápolnája In: Új Ember, 2009. december 20-27. 14p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: restaurálás; szakrális művészet Bókay László: Róma "magyar" temploma In: Új Ember, 2010. július 11. 16p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: épület; egyháztörténelem, magyar Bókay László: Táplálékunk: a Szentírás - Bibliakiállítás Egerben In: Új Ember, 2008. április 13. 7p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet Böhme, Gernot: Architektur und Atmosphare Paderborn: Wilhelm FinkVerlag, 2006. 182p. 27. (könyv) Tárgyszó, szakterület: építészet;szakrális művészet Megj.: Rezümé: Kunst und Kirche 2007/2 66p. BPK: Bibliai találkozások - Kiállítás a székesfehérvári EgyházmegyeiMúzeumban In: Új Ember, 2008. június 1. 1, 7p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár Tárgyszó, szakterület:kiállítás; szakrális művészet Broczky István: Egyházi könyvtárak internetes adatbázisa - THECA In: Könyvtári Levelező/lap, 2002. 1. szám, 15p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: könyvtár; informatika Budai Éva: "A szépség menti meg a világot" - Egyházmegyei képzőművészek, restaurátorok szeretetszolgálata In: Familia, Kárpát-medencei Családi Magazin, IV. évf., 2007. november 11. szám, XII-XIIIp. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művész; szakrális művészet Bunyitay Vince: Székesegyházi bazilika Nagyvárad - A nagyváradi L. Sz. székesegyház felszentelésének századik évfordulója alkalmával Nagyvárad: Székesegyházi Bazilika Főplébánia, 2003. 67p. ff. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Nagyváradi Egyházmegye Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; egyháztörténelem, magyar; templom Megj.: Reprintkiadás. Castelfranchi, Liana - Crippa, Maria Antonietta: Iconografia e arte Cristiana I-II. - Dizionari San Paolo Milano: Edizioni San Paolo, 2004. 758, p. ff. és színes fotó, ill. (könyv) Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; lexikon; szakrális művészet Centenáriumi album - A veszprémi székesegyház újjáépítésének százéves évfordulójára 1910-2010 szerk.: Karlinszky Balázs, Varga Tibor László. Veszprém: 2010. 119p. ff. és színes fotók. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém Tárgyszó, szakterület: épület; szakrális tér; helyreállítás Cónová, Ilona: Levocsky zlatník Ján Silási Bratislava: 2004. 63p. ff,színes. (könyv) Tárgyszó, szakterület: művész Megj.: Szilassy János lőcsei ötvös Cs. Kiss Lajos: Megjegyzések a jog és művészet viszonyához In: Iustum Aequum Salutare, III évf., 2007. 2. szám, 13-18p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: művészetelmélet Csanádi-Bognár Szilvia: Az ikon és a kép fogalma In: Vigilia, 2009. 7.szám, 557-558p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: kiállítás Csanádi-Bognár Szilvia: Kiállítás a templom mellett - Az ikontól az installációig című kiállítás a Pannonhalmi Főapátságban In: Vigilia, 2008. 7. szám, 559p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: műkritika; kiállítás Csanády Gábor: Hodász két temploma - Jegyzetek a szakralitás és regionalizmus margójára In: Utóirat. Postscriptum, 2008. 6. 47. szám,9-12p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Görögkatolikus Egyház Tárgyszó, szakterület: építészet Csáki Tamás: Modernitás, monumentalitás, liturgikus reform - Árkay Aladár és Bertalan templomai, templomtervei 1930 körül In: Utóirat. Postscriptum, 2008. 5. 46. szám, 37-41p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: építészet; művész Cseke Ákos: Sorrow In: Vigilia, 2007. 8. szám, 582-590p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művész Cser István: A kultúrában rejlő remény - Kezdődik a Szakrális Művészetek Hete In: Új Ember, LXV. évf., 2009. szeptember 20. 1,7p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet Cser István: Bátorít, segít, értelmet ad... - Szakrális Művészetek Hete In: Új Ember, LXV. évf., 2009. szeptember 27. 39. szám, 1,7p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet Cser István: Emlékkonferencia Máriabesnyőn In: Új Ember, 2009. március 15. 12p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Vác - kapucinusok Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet Cser István: Kitekinteni az örökkévalóságra - Fecske Orsolya kiállítása In: Új Ember, 2008. október 5. 16p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: művész Cser István: Szabadító üzenet a rácsok mögé - Bibliatörténeti kiállítás a börtönben In: Új Ember, 2008. január 27. 12p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet Cser István: Szakrális építmények a Kárpát-medencében In: Új Ember, 2010. április 25. 16p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Vác Tárgyszó, szakterület: kiállítás; fénykép Cser István: "Vándoroltatták" a köteteket a városban - Megújul az ország legősibb könyvtára In: Új Ember, 2010. december 5. 6p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: ferences rend Tárgyszó, szakterület: épület; könyvtár Cserbák András: A keleti templom ikonográfiája és a vizuális kommunikáció Szeged: Néprajzi Tanszék, 2001. In: A szenttisztelet, 32-40p. (tanulmánykötet) Tárgyszó, szakterület: vizuális kommunikáció; ikonográfia Csete Ildikó: Hármaskönyv - Latiatuc feleym zumtuchel mic vogmuc, Nőttön nő tiszta fényünk. Ünnepi esztendő kiállítás ünnepei 2000 Budapest: Püski Kiadó, 2003. 70+56+48p. színes. (katalógus) Tárgyszó, szakterület: kortárs művészet; művész Megj.: "Ünnepi esztendő kiállítás ünnepei 2000"rész megjelent önálló kötetben 2001-ben magánkiadásban is. "Latiatuc feleymzumtuchel mic vogmuc" megjelent önálló kötetben 2003-ban a Püski Kiadónál. Cséfalvay Pál: A magyar kereszténység ezer éve - Kiállítás a Vatikáni Múzeumokban 2001. október 9-2002. január 12. és a Magyar Nemzeti Múzeumban 2002. március 1-2002. június 30. között In: Magyar Múzeumok, 8 évf., 2002. 1. szám, 29-31p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet; történelem, magyar Cséfalvay Pál: A Mátyás-kálvária In: Magyar Sion, 2009. 2. szám, 243-249p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: műtárgyak Cséfalvay Pál - Kontsek Ildikó: Bazilika - 1856-2006 - [Esztergom, Új Képtár, 2006. augusztus 15 - 2007. január 1.] szerk.: Kontsek Ildikó, közrem.: Istvánffy Miklós. Esztergom: Keresztény Múzeum, 2007. (katalógus) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Intézmény: Esztergomi Bazilika Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet Csillag Éva: A megtestesülés szépsége - Betlehemi témájú kiállítás a Molnár-C. Pál Múzeumban In: Új Ember, 2009. december 6. 12p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: kiállítás Csillag Éva: Budai Betlehem Kiállítás - A Molnár-C. Pál Műterem Múzeumban In: Keresztény Élet, 2009. december 6. 9p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: kiállítás Csillag Éva: Négy boldog halál In: Keresztény Élet, 2010. szeptember 26. 10p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: kiállítás Csillag Éva: Országunk titkos ereje - A Molnár-C. Pál Baráti Kör kiállítása a Szent István Bazilikában In: Familia, Kárpát-medencei Családi Magazin, IV. évf., 2007. augusztus-szeptember 8-9. szám, 16-17p. (periodika) Intézmény: Molnár-C. Pál Baráti Kör Tárgyszó, szakterület: kiállítás; művész Megj.: Városmisszió Csillag Péter: "Országunk titkos ereje" In: Esztergom - Budapest, V. évf., 2007. 3. szám, 9p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: kiállítás Megj.: Városmisszió Csiszér Áron: Templomszentelés Bakson In: Új Ember, 2010. augusztus 8.4p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Szeged-Csanád Tárgyszó, szakterület: épület "Csoda díszíti e napot" - Az Úr megjelenésének ünnepe a művészetben In:Új Ember, 2009. január 11. 12p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület:ikonográfia Csordás Zoltán: A valóság szimbolizmusa, avagy egy szimbolizmus valósága -Ferdinand Hodler kiállítása In: Pannonhalmi Szemle, XVI évf., 2008. 4.szám, 109-113p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: kiállítás D. K.: Elválaszt és egyesít - Elkészült az ikonosztázion Szuhakállóban (1.) In: Keresztény Élet, 2010. június 27. 4p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Hajdúdorog Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; kortárs művészet D. K.: Láthatóvá lett titok - Elkészült az ikonosztázion Szuhakállóban (2.) In: Keresztény Élet, 2010. július 4. 4p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Hajdúdorog Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; kortárs művészet Dávid Katalin: A mennyország meghódítása - Kondor Béla művészetének metafizikájáról Budapest: Mikes Kiadó, 2006. In: Memoriae tradere,425-433p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: művészetelmélet Megj.: Tanulmányok és írások Török József hatvanadik születésnapjára. Szerkesztette: Füzes Ádám és Legeza László Dávid Katalin: A szép teológiája - mint a művészi érték megközelítésének módszere Budapest: Szent István Társulat, 2006. 150p. színes fotók. (könyv) Tárgyszó, szakterület: esztétika Megj.: A rend működésének megtiltásáig Magyarországon szolgáló jezsuiták emlékére. Dávid Katalin: Egy asszony, öltözete a Nap - Isten Anyja a tipológában Budapest: Szent István Társulat, 2008. 369p. színes. (könyv) Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; szentkultusz Dávid Katalin: Kereszténység és kultúra Budapest: Szent István Társulat, 2006. 100p. (könyv) Tárgyszó, szakterület: művészettörténet Megj.: Menyemnek, Miklós Eszternek, szeretettel. Dávid Katalin: Mózes - "Aki van, az küldött engem hozzátok." Gondolatok Mózesről Freud Mózes-tanulmányával kapcsolatban Budapest: Szent István Társulat, 2006. 67p. színes fotók. (könyv) Tárgyszó, szakterület: művészettörténet Megj.: Szeretettel ajánlom férjemnek, Hidvégi Györgynek. Dávid Katalin: Róma - "Úgy fogják hívni: a szentek útja. A megváltottak rajta vándorolnak." (Iz 35, 8-9) Budapest: Szent István Társulat, 2006. 127p. színes fotók. (könyv) Tárgyszó, szakterület: művészettörténet Megj.: Szeretettel ajánlom fiamnak, Hidvégi Máténak. Deák Zoltán: Zsámbék, premontrei templom és kolostor In: Örökségvédelem,VI. évf., 2002. július-augusztus 7-8. szám, 18p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: helyreállítás Debusyt, Frédéric: A hely szelleme a keresztény építészetben Pannonhalma: Bencés Kiadó, 2005. 199p. ill. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend Tárgyszó, szakterület: építészet; szakrális művészet Megj.: Napjaink teológiája 2. Decus solitudinis. Pálos évszázadok. szerk: Sarbak Gábor. Budapest: Szent István Társulat, 2007. 760p. ff. színes. (tanulmánykötet) Egyházmegye/szerzetesrend: pálos rend Intézmény: PPKE Bölcsészettudományi Kar Tárgyszó, szakterület: rendtörténet; egyháztörténelem, magyar Megj.: Művelődéstörténeti Műhely. Rendtörténeti konferenciák. (4/1) A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézet Új- és Legújabbkori Történeti Tanszékének sorozata. Sorozatszerkesztő: Őze Sándor. A Piliscsabán és Budapesten 2006.október 16-18. között megtartott VII. Nemzetközi Pálos Rendtörténeti tudományos konferencia tanulmányai. Deme Tamás: Dávid Katalin: A teremtett világ misztériuma - Bibliai jelképek kézikönyve In: Magyar Iparművészet, 2003. 1. szám, 69-70p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: esztétika; ; ikonográfia; szakrális művészet Megj.: recenzió Demeter István: Csendje hangosabb - Demeter István válogatott versei Sárospatak: 2004. 127p. színes. (könyv) Tárgyszó, szakterület: művész Megj.: (A művész saját képeivel illusztrálva.) Dercsényi Balázs: Árpád-kori falusi templomok és templomromok helyreállítása In: Magyar Múzeumok, 7 évf., 2001. 3. szám, 710p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: építészet; műemlék; szakrális művészet Derdák Éva: Leleteink a budapesti Nagyboldogasszony-főplébániatemplom szentélyében In: Műemlékvédelem, 2010. 6. szám, 391-403p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: műemlék; épület Deschmann Alajos: A csetfalvai református templom helyreállítási munkái In: Műemléklap, V. évf., 2001. március-április 3-4. szám, 13p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Református Egyház Tárgyszó, szakterület: helyreállítás Deschmann Alajos: A nagybégányi református templom Szent Ilona-freskója In: Műemléklap, V. évf., 2001. május-június 5-6. szám, 21p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Református Egyház Tárgyszó, szakterület:restaurálás Megj.: Kárpátalja Deschmann Alajos: Csetfalva (Kárpátalja) református templom In: Örökségvédelem, VI. évf., 2002. május-június 5-6. szám, 26p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: helyreállítás Deschmann Alajos: Kárpátaljai templomok kutatása, felmérése In: Örökségvédelem, VI. évf., 2002. március-április 3-4. szám, 21-22p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: épület; helyreállítás; restaurálás Dér Katalin: Szépséges értelem - Cantenburyi Szent Anzelm teológiája és filozófiája Budapest: Szent István Társulat, 2001. 357p. (könyv) Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem; művészetfilozófia Déri Balázs: Gellért deliberatiója: elmélkedés a Benedicite kantikum fölött Budapest: Mikes Kiadó, 2006. In: Memoriae tradere, 435-439p. (tanulmánykötet) Tárgyszó, szakterület: kézirat; biblikus alapok Megj.: Tanulmányok és írások Török József hatvanadik születésnapjára. Szerkesztette: Füzes Ádám, Legeza László. Déry Attila: A belvárosi plébániatemplom gondjai In: Örökség, XI. évf.,2007. december 12. szám, 8-9p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: épület Dobri Mária: Az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének évi közgyűlése és konferenciája In: Könyvtári Levelező/lap, 2007. 8. szám, 15-16p. (periodika) Intézmény: Egyházi Könyvtárak egyesülése Tárgyszó, szakterület: könyvtár Megj.: 2007. június 25-27. Szombathely Dolz, Michele: "Meglátjátok az Emberfiát eljönni" eszkatologikus megközelítés - Megfontolások Krisztus mint bíró ikonográfiája kapcsán In: Communio, XVIII. évf., 2010. 3-4. szám, 31-39p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: ikonográfia Dorogi Katalin: A sajókazai szószék feltárása In: Műemléklap, V. évf.,2001. július-augusztus 7-8. szám, 17p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; restaurálás Dovák B. József: Stációképek 2010. 38p. színes fotók. (könyv) Tárgyszó, szakterület: művész; kortárs művészet; szakrális művészet Megj.: Dovák B. József stációképei a diósjenői templomban Dóczi Erika: A hollóházi Szent László templom In: Örökség, 2009. november 22-23p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: épület Dóczi Erika: "Míg kövekből templomot emelnek, kövekként maguk is templommá épüljenek..." - Szakrális építészet Magyarországon 1945-1989 In: Utóirat. Post scriptum, 2008. 5. 46. szám, 47-51p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: építészet Dóka Klára: Jobbágyparasztok és zsidó lakosság a veszprémi káptalan és püspökség birtokán a 18-19. században Budapest: MTA Gazdaság- és Társadalomtörténeti Kutatócsoport, 2001. In: Emlékkönyv Berlász Jenő 90. születésnapjára, 129-146p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar Döbrentei Kornél: A remény jelképei - Petrás Mária kerámia faliképeiről In: Magyar Iparművészet, 2008. 2. szám, 36-38p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: kortárs művészet; művész Dragon Zoltán: Az Esztergomi Keresztény Múzeum kincsei / Magyarok Nagyasszonya In: Új Ember, 2008. október 5. 16p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Intézmény: Keresztény Múzeum Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények; műtárgyak Dragon Zoltán: Az Esztergomi Keresztény Múzeum kincsei / Aquinói Szent Tamás In: Új Ember, 2009. január 25. 16p. Egyházmegye/szerzetesrend:Esztergom Intézmény: Keresztény Múzeum Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények; műtárgyak Dragon Zoltán: Egy felvidéki portréfestő - Rombauer János "újra felfedezése" In: Új Ember, 2010. augusztus 8. 9p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: művész; kiállítás Drávai István: Udvardi Erzsébet tihanyi kiállításáról In: Tihanyi kalendárium, 2003. 63-64p. (cikk) Egyházmegye/szerzetesrend: bencésrend Intézmény: Tihany, Apátsági Galéria Tárgyszó, szakterület: kiállítás; kortárs művészet Dreska Gábor: A pannonhalmi konvent hiteleshelyi működésének oklevéktára II. (1399-1438) Győr: 2008. 430p. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend:Győr Intézmény: Győri Egyházmegyei Levéltár Tárgyszó, szakterület: levéltár; oklevelek Megj.: A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai. Források, feldolgozások 8. (Monumenta credibilia conventus de monte Pannoniae. Volumen II.) Drótos László - Somogyi Tamás: Adattármustra. Közös katalógusok. Theca. In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 54 évf., 2007. 5. szám, 215-216p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: könyvtár; informatika Megj.: Könyvtár- és információtudományi szakfolyóirat. Dulácska Endre - Dulácska Zsolt: Összedőlt egy templom In: Műemlékvédelem, LIV. évf., 2010. 2. szám, 114-117p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: épület; építészet Dunántúli egyházleírások a XVIII. századból - A Dunántúli Református Egyházkerület 1774-ben Pápa: 2002.  572p. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Református Egyház Tárgyszó, szakterület: forráskiadvány; egyháztörténelem, magyar Megj.: A Pápai Református Gyűjtemények kiadványai. Forrásközlések 5. Sorozatszerkesztő: Mezei Zsolt Dusha Béla: Az árvízi fogadalom temploma Szeged: Pécsi direkt Kft., 2005. 224p. színes. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Szeged-Csanád Tárgyszó, szakterület: épület; szakrális tér Megj.: Szegedi dóm Dvorszky Hedvig: Magyar iparművészet az ezredfordulón - Könyvismertetés In: Mester és Tanítvány, 2004. április 2. szám, 193-195p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: recenzió; iparművészet; konferencia Dvorszky Hedvig: Művészet és szakralitás - Keresztény művészek a MagyarKatolikus Rádióban Budapest: Jel Könyvkiadó, 2007. 343p. ff. és színesfotók. (könyv) Tárgyszó, szakterület: művész; kortárs művészet; szakrális művészet Megj.: Válogatás Dvorszky Hedvig riportjaiból. (Polgár Rózsa kárpittervező, Madarassy István ötvös, szobrász, Olasz Ferenc fotográfus,Petrás Mária keramikus, Udvardi Erzsébet festőművész, Péreli Zsuzsa képzőművész, ft. Puskás László mozaiktervező, Kovács Gábor bankár, Somogyi Győző festőművész, Somos Miklós festőművész, Jankovics Marcell rajfilmrendező, kultúrtörténész, Finta József építész, ifj. Gyergyádesz László művészettörténész, Rácz Gábor zománcművész, Olescher Tamás festőművész, Kárpáti Tamás festőművész, Czoma László múzeumigazgató, Madarassy András festőművész, Polgár Botond szobrász, Farkas Ádám szobrász, Kratochwill Mimi művészettörténész, ft. Erdő Péter bíboros, ft. Várszegi Asztrik apát, Gaál István filmrendező, Törley Mária szobrász, Fekete György belsőépítész, ft. Bábel Balázs érsek, Zoboki Gábor építész, Mádl Ferenc jogász) Dvorszky Hedvig: Őrizni és teremteni - Mester Éva üvegművész pályaképe In: Magyar Iparművészet, 2009. 2. szám, 46-49p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: restaurálás; művész Ecce Homo - R. Törley Mária stációi Elmer István novelláival Budapest:Katedrális Művészeti Bt., 2008. 63p. ff. és színes. (könyv) Tárgyszó, szakterület: művész; kortárs művészet Egri Mária - Jánosi Gyöngyi: Benke László - (1903-1983) Jászberény:Hamza Múzeum Alapítvány, 2001. 134p. ff. és színes. (könyv) Tárgyszó, szakterület: művész; életrajz; festészet Megj.: Hamza Múzeum Kiadványai Egyház, tudomány, művészet: Ezer éves az Egri Egyházmegye - Kiállítás a Dobó István Vármúzeumban július 2.-szeptember 26. Eger: 2004. 16p. szines. (katalógus) Egyházmegye/szerzetesrend: Eger Tárgyszó, szakterület: kiállítás Egyházi gyűjtemények szolgálatában - A gyulafehérvári milleniumi konferencia tanulmánykötete Szerk. és ford: Bernád Rita. Kolozsvár: Verbum, 2010. 318p. ff. színes. (tanulmánykötet) Egyházmegye/szerzetesrend: Gyulafehérvár Tárgyszó, szakterület: könyvtár; levéltár; művészettörténet Egyházi Könyvtárak Egyesülése - Címtár 2010 Budapest: 2010. 90p. (periodika) Intézmény: Egyházi Könyvtárak Egyesülése Tárgyszó, szakterület: könyvtár Egyházi Könyvtárak Egyesülése - Névtár 2001 szerk.: Ásványi Ilona. Pannonhalma: 2001. (periodika) Intézmény: Egyházi Könyvtárak Egyesülése Tárgyszó, szakterület: könyvtár Megj.: ISSN 1586-4375 Egyházi Könyvtárak Egyesülése - Névtár 2002 szerk.: Ásványi Ilona. Pannonhalma: 2002. 99p. (periodika) Intézmény: Egyházi Könyvtárak Egyesülése Tárgyszó, szakterület: könyvtár Megj.: ISSN 1586-4375 Egyházi Könyvtárak Egyesülése - Névtár 2003 szerk.: Ásványi Ilona. Pannonhalma: 2003. 97p. (periodika) Intézmény: Egyházi Könyvtárak Egyesülése Tárgyszó, szakterület: könyvtár Megj.: ISSN 1586-4375 Egyházi Könyvtárak Egyesülése - Névtár 2004 szerk.: Ásványi Ilona. Pannonhalma: 2004. 81p. (periodika) Intézmény: Egyházi Könyvtárak Egyesülése Tárgyszó, szakterület: könyvtár Megj.: ISSN 1586-4375 Egyházi Könyvtárak Egyesülése - Címtár 2005 szerk.: Kohári Mária. Pannonhalma: 2005. 88p. (periodika) Intézmény: Egyházi Könyvtárak Egyesülése Tárgyszó, szakterület: könyvtár Megj.: ISSN 1586-4375 Egyházi Könyvtárak Egyesülése - Címtár 2007 szerk.: Kohári Mária. 2007. 90p. (periodika) Intézmény: Egyházi Könyvtárak Egyesülése Tárgyszó, szakterület: könyvtár Megj.: ISSN 1586-4375 ei: A szépség és a remény szobrai In: Új Ember, 2009. május 17. 16p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: kiállítás; művész; szakrális művészet Einczinger Ferenc - 1879-1950 szerk: Zsembery Dezső. Esztergom: Keresztény Múzeum, 2005. 74p. ff. színes. (katalógus) Intézmény: Keresztény Múzeum Tárgyszó, szakterület: művész; kiállítás Megj.: A kiállítást rendezte, képeket válogatta: Kontsek Ildikó, Zsembery Dezső. Elmer: A Homokhátság barokk fénye - A hajósi érseki kastély In: Új Ember, 2010. december 19-26. 28p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa Tárgyszó, szakterület: épület elmer: Jezsuiták bélyegen In: Új Ember, 2009. szeptember 13. 4p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: jezsuita rend Tárgyszó, szakterület: kiállítás Elmer István: Krisztus felkiáltójele - Hitvalló művek kiállítása In: Új Ember, 2008. április 20. 12p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület:kiállítás; művész; kortárs művészet Elmer István: Megőrizve esőtől, portól - és a feledéstől - Egy délelőtt Kő Pál szobrászművésszel In: Új Ember, 2010. január 10. 11p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: művész; kortárs művészet Elmer István: Minő szép! - Ötven éve hunyt el a Dunakanyar festője In: Új Ember, 2010. június 20. 12p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: művész Elmer István: Selyemfény - tűzecsettel - Madarassy István műtermében In:Új Ember, 2009. december 20-27. 6p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület :művész; kortárs művészet Elmer István: Szűz Máriától Boldogasszonyig - Húsz helyen állítják ki a Kárpát-medencében In: Új Ember, 2010. március 14. 7p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet Elmer István: Tetőt - fából, cserépből, imádságból - Küngös, ahol arctól arcig élnek az emberek In: Új Ember, 2010. augusztus 1. 7p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém Tárgyszó, szakterület: épület Elmer István: Versből faragott szobrok - Látogatóban a hetvenöt éves Melocco Miklósnál In: Új Ember, 2010. április 4-11. 14p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: művész Előadások, Kirándulások, Emlékezések... - 15 éves az Egyházi Könyvtárak Egyesülése szerk.: Ásványi Ilona. In: EKE-füzetek, 1. évf., 2009. 2. szám, 1-38p. (periodika) Intézmény: Egyházi Könyvtárak Egyesülése Tárgyszó, szakterület: könyvtár Emődi András: A XVIII. századi erdélyi és partiumi pálos rendi könyvtárak fennmaradt kötetei és könyvjegyzékei. Adattár In: Decus solitudinis. Pálos évszázadok., 2007. 335-376p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: pálos rend Intézmény: PPKEBölcsészettudományi Kar Tárgyszó, szakterület: könyvtár; rendtörténet; könyvtártörténet Megj.: Művelődéstörténeti Műhely. Rendtörténeti konferenciák 4/1. Erdélyi Zsuzsanna: Kereszt és keresztre feszítés - I. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennálé In: Magyar Iparművészet, 2002. 6. szám, 36-38p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: kiállítás; kortárs művészet; szakrális művészet Megj.: Recenzió. Erős vár a végeken - A vasvári Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény In: Múzeumcafé, 2008. október-november 58-60p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: domonkos rend Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar; muzeális gyűjtemények; rendtörténet Ezer évünk történelmi egyházai - Szakrális kincsek Keszthely: 2004. 83p.ill. (katalógus) Intézmény: Helikon Kastélymúzeum Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar; kiállítás; szakrális művészet Érszegi Géza: A székesfehérvári egyház kiváltságai Mátyás király korában In: Mátyás király és a fehérvári reneszánsz, 2010. 33-41p. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár Intézmény: SzékesfehérváriEgyházmegyei Múzeum Tárgyszó, szakterület: intézménytörténet; levéltár Megj.: A 2008. október 18-i konferencia előadása. f.: "Képzőművészetünk Pilinszkyje" - Száz éve született Kákonyi Konstantina In: Új Ember, 2009. január 25. 16p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület:művész F. Dárdai Ágnes: Régi tankönyvek a hajdani Pécsi Püspöki Könyvtárban Pécs: Pécsi Tudományegyetem Könyvtára, 2007. In: "...használd ezt a könyvtárat...", 31-47p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: Pécs Intézmény: Klimo Könyvtár Tárgyszó, szakterület: könyvtártörténet; oktatás, nevelés; könyv Faablakaink védelmében - Gyakorlati útmutató szerk.: Lőrinczi Zsuzsa. Budapest: 6Bt, 2010. 15p. ff és színes. Intézmény: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Tárgyszó, szakterület: műemlék; helyreállítás Megj.: Összefoglaló a 2008. november 17-én Budapesten megrendezett "Ablakok- nemzetközi szimpózium a hagyományos, történeti ablakok megőrzéséért" című konferencia alapján. Farbaky Péter: A pesti pálos kolostor barokk épülete In: Decussolitudinis. Pálos évszázadok., 2007. 621-635p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: pálos rend Intézmény: PPKE Bölcsészettudományi Kar Tárgyszó, szakterület: rendtörténet; épület Megj.: Művelődéstörténeti Műhely. Rendtörténeti konferenciák 4/1. Farbakyné Deklava Lilla: A két apostolfejedelem fejereklyéjének ábrázolása Leleszen - Adalékok egy ritka ikonográfia magyarországi előfordulásához In: Műemlékvédelem, 2009. 3. szám, 122-129p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; szakrális művészet Farbakyné Deklava Lilla - Bartos György: Esztergom, Miklósffy-sírkápolna -egy attribúciós kísérlet In: Műemlékvédelem, LIV. évf., 2010. 5. szám,329-336p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: műemlék Farkas Attila: A budapesti Szent István Bazilika régen és ma In: Magyar Múzeumok, 10. évf., 2004. 3. szám, 35-36p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: épület; műemlék Farkas Attila: A Szent István Bazilika In: Esztergom - Budapest, 2003.1. szám, 5p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: épület Farkas Attila: Kulturális örökségünk - közös feladataink In: Múzeumi Közlemények, 2002. 1. szám, 39-40p. (periodika) Intézmény: Országos Katolikus Gyűjteményi Központ Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények Farkas Attila: Országos katolikus gyűjtemények 2000-2001-ben In: Magyar Múzeumok, 7. évf., 2001. 4. szám, 7-9p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények Farkas Attila: Országos Katolikus Gyűjteményi Központ In: Magyar Iparművészet, 2002. 6. szám, 44-45p. (periodika) Intézmény: Országos Katolikus Gyűjteményi Központ Tárgyszó, szakterület: intézménytörténet; muzeális gyűjtemények Farkas Kornél: Műtárgymozgások 1938-1945 - Az Országos Magyar Szépművészeti Múzeum a második világháborúban In: Századok Füzetek, 2009. 5. szám, 59-104p. (tanulmány) Intézmény: Szépművészeti Múzeum Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; muzeális gyűjtemények; történelem, magyar Farkas P. József: Testvérmegyék találkozása - A Veszprémi Érsekség kincsei Kecskeméten In: Familia, Kárpát-medencei Családi Magazin, IV. évf., 2007. augusztus-szept 8-9. szám, XVIp. (periodika) Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet Fazekas Gyöngyi: A lónyai református templom falképeinek restaurálása -Avagy az Á.M.R.K.festő-restaurátorainak "hattyúdala" In: Örökség, XII. évf., 2008. február 2. szám, 10p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: restaurálás Fábián Gabriella: Székelyudvarhely, Haáz Rezső Múzeum - Mária-tisztelet Erdélyben In: Múzeumcafé, 4. évf., 2010. augusztus-szeptember 40-43p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: néprajz; kiállítás; ikonográfia Fehérváry Jákó: A Pannonhalmi Bazilika belső felújítása, átalakítása a bencés közösség szemszögéből In: Utóirat. Post scriptum, 2008. 6 47.szám, 41-44p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend Tárgyszó, szakterület: épület; műemlék Fehérváry Jákó: Néhány gondolat a Pannonhalmi Bazilikáról mint a liturgia teréről In: Pannonhalmi Szemle, XI. évf., 2003. 3. szám, 40-51p. (folyóirat) Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend Tárgyszó, szakterület: épület; liturgia Fekete György: A "tűzecsettel" festés öröme - Beszélgetés Madarassy István ötvösművésszel In: Magyar Iparművészet, 2008. 3. szám, 29-32p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művész; kortárs művészet Fekete György: Keretben és térben - Beszélgetés Rácz Gábor zománcművésszel In: Magyar Iparművészet, 2010. 1. szám, 55-57p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: művész Fekete György: Termékeny csend - Hager Ritta textilművész kárpitjai In: Magyar Iparművészet, 2009. 2. szám, 31-35p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: művész ferences sajtószolgálat: Azt festette, ami nem látható In: Új Ember, 2010. március 14. 16p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: művész Ferences templom a Belvárosban szerk: Bagyinszky Ágoston. Budapest: Mikes Kiadó, 2004. 48p. ff. színes. (könyv) Tárgyszó, szakterület: épület; szakrális művészet f.g.: Avila - Budapesten - Egy különleges kiállítás a Terézvárosban In: Új Ember, 2010. március 21. 16p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: kiállítás Fila Béla: A végső kinyilvánulás előkészítése - Előzetes megfontolások a szépség metafizikai és keresztény értelmezéséhez In: Vigilia, 2008. 5.szám, 322-330p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: esztétika Fischerné Grócz Zita: "Ezer nyelven megnyíló Isteni Írás" - Biblia-kiállítás Kalocsán In: Új Ember, 2008. május 4. 7p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár,Kalocsa Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet; könyv Fischerné Grócz Zita: "Itt az ezer nyelven megnyíló Isteni Írás" - Az Érseki Könytár igazi kincsei: a Bibliák In: Familia, Kárpát-medencei Családi Magazin, V. évf., 2008. május 5. szám, XIIp. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa Tárgyszó, szakterület: kiállítás; könyv Flóra Ágnes: Kolozsvári ötvösregesztrum (1549-1790) Budapest: Balassi Bálint Intézet-Magyar Országos Levéltár-Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság-OSZK, 2003. In: Lymbus. Magyarságtudományi Forrásközlemények., 25-74p. (forráskiadvány) Tárgyszó, szakterület: ötvösség; forráskiadvány; történelem, magyar; helytörténet F.O.: A Pécsi Misszálé Budapesten In: Új Ember, 2010. február 14. 11p. (folyóirat) Egyházmegye/szerzetesrend: Pécs Tárgyszó, szakterület: ősnyomtatvány; szakrális művészet Franz, Erich: Vom Sehen zum Schauen - Performance des Betrachtens bei Werken Arnulf Rainers Paderborn-München-Wien-Zürich: Ferdinand Schöningh, 2005. In: Religion aus Malerei? Kunst der Gegenwart als theologische Aufgabe, 29-48p. (tanulmánykötet) Tárgyszó, szakterület: performance; szakrális művészet Megj.: Szerk.: Reinhard Hoeps Frigyesy Ágnes: Magyar emlékhely született Franciaország szívében - Szinte Gábor festőművész falképsorozata II. Szilveszter pápáról, a Szent koronáról és Szent István királyról In: Szent Kereszt ökumenikus magazin, 3. évf., 2005. 4. szám, 36-37p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: kortárs művészet; művész Fülep Katalin: Olaszországi hungarica hagyatékok az Országos Széchényi Könyvtárban Budapest: MTA Gazdaság- és Társadalomtörténeti Kutatócsoport, 2001. In: Emlékkönyv Berlász Jenő 90. születésnapjára,213-240p. (tanulmány) Intézmény: Országos Széchényi Könyvtár Tárgyszó, szakterület: könyvtár; régi könyvek Fülöp András - Koppány András: A veszprémvölgyi apácakolostor In: Magyar Múzeumok, 7. évf., 2001. 3. szám, 33-35p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: építészet; régészet Fülöp András - Koppány András - Lángi József - Oltai Péter: Sümeg, püspöki palota In: Örökségvédelem, VI. évf., 2002. július-augusztus 7-8. szám, 16p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: restaurálás Füzes Ádám: ˝A fény, mint köntös úgy fog körül" (104,2) - Fény és tűz a liturgiában Budapest: Mikes Kiadó, 2006. In: Memoriae tradere, 455-461p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: liturgia; szimbólumok Megj.: Tanulmányok és írások Török József hatvanadik születésnapjára. Szerkesztette: Füzes Ádám és Legeza László G. Horváth Erzsébet - Tündikné Janó Irén: Ragály, református templom In: Örökségvédelem, VI. évf., 2002. július-augusztus 7-8. szám, 15p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: restaurálás Galavics Géza: A magyarországi jezsuiták és a barokk művészet - az identitás jelei In: A magyar jezsuiták küldetése a kezdetektől napjainkig, 2006. 321-344p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: jezsuita rend Intézmény: PPKE Bölcsészettudományi Kar Tárgyszó, szakterület: rendtörténet; művészettörténet Megj.: Művelődéstörténeti Műhely. Rendtörténeti konferenciák 2. Gábor Olivér: A pécsi ókeresztény temető legújabban feltárt sírépítményei In: Magyar Múzeumok, 11. évf., 2005. 4. szám, 33-35p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: régészet; építészet; egyháztörténelem, magyar Gábor Olivér: Cella Septichora - Egy ókeresztény világörökséget bemutató hely mérlege In: Múzeumcafé, 1. évf., 2007. december 2. szám, 20-22p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Pécs Tárgyszó, szakterület: műemlék; régészet Gáborjáni Szabó Botond: A magyarországi egyházi könyvtárak helyzete, célja és jövőképe In: Könyvtári Figyelő, 2002. 1-2. szám, (periodika) Tárgyszó, szakterület: könyvtár Megj.: olvasható még: 1. http://www.eke.hu/olvasnivalo2.html 2. Egyházi Könyvtárak Egyesülése - Névtár 2002. (szerk.: Ásványi Ilona), Pannonhalma, 2002. 25-39p. Gáborjáni Szabó Botond: Az egyházi könyvtárak változásai, sikerei és kudarcai az elmúlt másfél évtizedben In: Könyvtári Levelező/lap, 2003.12. szám, 11p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: könyvtár; könyvtártörténet Gáborjáni Szabó Botond: Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése (EKE) és a szervezet 2003. évi közgyűlése In: Hajdú-Bihar megyei Könyvtári Téka, 2003. 2. szám, 45-47p. (periodika) Intézmény: Egyházi Könyvtárak Egyesülése Tárgyszó, szakterület: könyvtár Megj.: ISSN 0238-2512 Gáborjáni Szabó Botond: Ötszáz éve született Kálvin János - A magya rreformátus egyházművészet tárgyi öröksége Debrecenben In: Magyar Iparművészet, 2009. 4. szám, 2-6p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Református Egyház Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet Gárdonyi Máté: A passaui "törökverő" Mariahilf-kép Szulejmán szultán szigetvári sírja felett Budapest: In: Miscellanea Ecclesiae Strigoniensis II., 2004. 41-49p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: Pécs Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; szentkultusz Gáspár Dorottya: Bazilika I. In: Katekhón, II. évf., 2005. 1. szám,28-41p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: építészet; szakrális művészet Gere László - Lángi József - M. Kaló Judit - Tündikné Janó Irén: Gyügye, református templom In: Örökségvédelem, VI. évf., 2002. május-június 5-6.szám, 27-28p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: helyreállítás; restaurálás Géczi János: A rózsa és jelképei - A keresztény középkor Budapest: Gondolat Kiadó, 2007. 271p. színes. (könyv) Tárgyszó, szakterület: ikonográfia Giacometti, Alberto : A valóság megváltozása In: Pannonhalmi Szemle, XII. évf., 2004. 2. szám, 73-76p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művész Gopcsa Katalin: Két vitrárius kiállításának ajánlása In: Tihanyi kalendárium, 2003. 65-68p. (cikk) Egyházmegye/szerzetesrend: bencésrend Intézmény: Tihany Apátsági Galéria Tárgyszó, szakterület: kiállítás; üvegművészet Gömbös Tamás: Címerek az egyházban - Az egyházi címertan eredete és rövid története Magyarországon In: A magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Füzetei, 2004. I. szám, 50-59p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: címertan; egyháztörténelem, magyar Granasztóiné Györffy Katalin: A nemescsói evangélikus templom szószékoltára In: Örökségvédelem, VII. évf., 2003. március-április 3-4. szám, 7-8p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Evangélikus egyház Tárgyszó, szakterület: műtárgyak Granasztóiné Györffy Katalin: Nekrológ a bélapátfalvai római katolikus templom Szent László és Szent István szobráról In: Örökségvédelem, VI. évf., 2002. március-április 3-4. szám, 16p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: műtárgyak Guzsik Tamás: A pálos rend építészete a középkori Magyarországon Budapest: Mikes Kiadó, 2003. 280p. színes. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: pálos rend Tárgyszó, szakterület: építészet; rendtörténet; egyháztörténelem, magyar Gyürky András: Stílusteremtés és hagyományőrzés - Somogyi Pál belsőépítész munkáiról In: Magyar Iparművészet, 2009. 1. szám, 49-53p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: művész; épület Gyürky András: Tájkép díjátadás után - Az év belsőépítésze 2008-ban Kocsis Barnabás és Kocsis Gáspár In: Magyar Iparművészet, 2009. 2. szám, 36-40p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: művész; építészet H. Kolba Judit - T. Németh Annamária - Mózessy Gergely - Smohay András: Az ország első egyházmegyei múzeuma Székesfehérváron In: Magyar Múzeumok, 13. évf., 2007. 4. szám, 25-27p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények; szakrális művészet H. Kolba Judit - Hapák József: Egyházak kincsei Magyarországon Budapest: Kossuth Kiadó, 2008. 198p. ill. (könyv) Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények H. Kolba Judit: Ezer évünk történelmi egyházai - Szakrális kincseink Keszthely: Helikon Kastélymúzeum, 2004. 83p. színes. (tanulmány) Intézmény: Helikon Kastélymúzeum Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; egyháztörténelem, magyar H. Kolba Judit - László Emőke - Péter Tamás: Győr Egyházmegyei Kincstár ésKönyvtár In: Magyar Múzeumok, 13. évf., 2007. 4. szám, 28-30p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Győr Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények; könyvtár; szakrális művészet H. Kolba Judit: Liturgische Goldschmiedearbeiten im Ungarischen Nationalmuseum 14-17. Jahrhundert Budapest: 2004. 236p. ff. színes. (katalógus) Intézmény: Magyar Nemzeti Múzeum Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; szakrális művészet Megj.: Series Mediaevalis et ModernaI. Catalogi Musei Nationalis Hungarici H. Szilasi Ágota - Csongrády Béla, dr.: Bóna Kovács Károly - Festő- és szobrászművész tanulmányokat írta, szerk.: Szilasi András. Salgótarján: Balassi Bálint Megyei Könyvtár, 2003. 106p. ff, színes. (könyv) Tárgyszó, szakterület: művész; életrajz Megj.: Művészet és művészek Salgótarjánban. Bóna Kovács Károly (1897-1970). Szerkesztette: Szilasi András Hadnagy Zoltán: A hétkarélyos története In: Örökség, XI. évf., 2007. január 1. szám, 5-7p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: régészet; kiállítás Hajdók Judit: Egy kis orgonatan - A jászkiséri református templom Angster-orgonájának restaurálása In: Örökségvédelem, VI. évf., 2002. július-augusztus 7-8. szám, 7-8p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: műtárgyak Hajdók Judit: Néhány Árkay-sor nyomában - Avagy a levéltári kutatások elengedhetetlensége az orgonák tekintetében In: Örökségvédelem, VII. évf., 2003. március-április 3-4. szám, 17-18p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; levéltár Hajdók Judit: Periférián az orgona In: Örökség, XI. évf., 2007. december, 12. szám, 10p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: műtárgyak Halmai Tamás: Fénnyel festett világ - Megjegyzések Van Gogh művészetéhez In: Vigilia, 2007. 8. szám, 578-581p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művész Halmos Balázs - Marótzy Katalin: Möller István tevékenysége a gyulafehérvári székesegyházon a korabeli és a mai műemlékvédelem-elmélet tükrében In: Műemlékvédelem, LIV. évf., 2010. 3. szám, 168-178p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Gyulafehérvár Tárgyszó, szakterület: műemlék Halmos György: Az érsek és a festőművész - Egy régió kulturális életének jelképévé válhat a felújított füredi Vaszary-villa In: Múzeumcafé, 4. évf., 2010. október-november 70-71p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények Hankovszky Béla: Egy elfelejtett karácsonyi szimbólum - Avagy az írástudók árulása: hogyan lesz a pávából turul? In: Katekhón, II. évf., 2005. 4. szám, 425-428p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: ikonográfia Hankovszky Béla J. O.P.: Szentháromság-ábrázolások és teológiai hátterük In: Tanítvány, VII. évf., 2002. 3. szám, 37-60p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: biblikus alapok; szimbólumok; szakrális művészet Hankovszky Tamás: A valóság visszahódítása - Pilinszky János evangéliumi esztétikájának egyik alapfogalmáról In: Katekhón, II. évf., 2005. 4.szám, 459-489p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: esztétika Hapák József - Keresztesné Várhelyi Ilona: Szentebbül megújult - A debreceni Szent Anna székesegyház Debrecen: 2010. 96p. színes fotó. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Tárgyszó, szakterület: épület Megj.: Kiadja : Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye. Felelős kiadó: Bosák Nándor püspök. Haris Andrea: "Est modus in rebus, sunt certi denique fines"? - A vasvári domonkos kolostorról - húsz év múlva In: Műemlékvédelem, LIII. évf., 2009. 3. szám, 130-138p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: épület; műemlék Haris László: Hét országra szóló kiállítás - A Boldogasszony című tárlatról In: Új Ember, 2001. augusztus 15-22. 22p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: kiállítás Hartmann Gergely: A látszat egysége, az egység látszata (És merre tovább?)- A mindenség modellje In: Pannonhalmi Szemle, XVII. évf., 2009. 2. szám, 124-130p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet "...használd ezt a könyvtárat... a haza tisztességére és oltalmára, magad és mások hasznára." - Tudomány és kutatás a Klimo Könyvtárban szerk.: Pohánka Éva. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Könyvtára, 2007. 168p. ff. és színes. (tanulmánykötet) Egyházmegye/szerzetesrend: Pécs Intézmény: Klimo Könyvtár Tárgyszó, szakterület: intézménytörténet; könyvtártörténet; restaurálás; zenetörténet; egyháztörténelem, magyar; numizmatika Megj.:Konferencia a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárában 2006. szeptember 26., A Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai 7. Havasi Krisztina: Möller István rajzai a pilisszentkereszti kőfaragványokról In: Műemlékvédelem, LIV. évf., 2010. 34. szám,179-188p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: régészet; épület Hazai művészek fényképkiállításai In: Új Ember, 2009. április 12-19. 27p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: fénykép Hársvölgyi Virág: Acheiropoietos, a "nem kéztől származó" Krisztus képmás - Abgar király és Veronika kendője In: Görögkatolikus Szemle, 2008. október 4p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Görögkatolikus Egyház Tárgyszó, szakterület: ikonográfia Hársvölgyi Virág: Illés próféta hagiografikus ikonja - XVII. század II. fele, Athén, Benáki Múzeum In: Görögkatolikus Szemle, 2008. július 5p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Görögkatolikus Egyház Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; ikonográfia Hársvölgyi Virág: Ruzsa György: Bronzba zárt áhitat - Az orosz fémikonok művészete és teológiája In: Magyar Iparművészet, 2010. 3. szám, 65-66p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: recenzió Házad ékessége - A Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény Kiállítása szerk.: Dercsényi Balázs. Budapest: 2002. (kiállítás vezető) Egyházmegye/szerzetesrend: Eger Intézmény: Sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény Könyvtára Tárgyszó, szakterület: kiállítás Megj.: Tájak-Korok-Múzeumok Kiskönyvtára 717. Hegedűs András: A tudományos kutatás igényei a Prímási Levéltárban Budapest: Magyar Levéltárosok Egyesülete, 2003. In: Magyar Levéltárosok Egyesülete két konferenciája, 41-42p. (tanulmánykötet) Tárgyszó, szakterület: levéltár Megj.: Kaposvár, 2002. szeptember 4-6. Budapest, Balassi Intézet, 2003. május 14. Szerkesztette: Böőr László Hegedűs András: Gyűjteményeink élete In: Esztergom - Budapest, 2004. 1. szám, 11p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Tárgyszó, szakterület: könyvtár; levéltár Heidl György: A pécsi I. számú sírkamra Jónás-képe és Szent Jeromos Jónás-kommentárja In: Katekhón, II. évf., 2005. 1. szám, 42-68p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; régészet; szakrális művészet Hervay F. Levente - Lékay-H. P. Jusztin: A zirci apátsági templom Zirc: Zirci Ciszterci Apátság, 2007. 20p. színes. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Ciszterci rend Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; rendtörténet Hidas Zoltán: Szakrális földrajz - Egy térképtörténeti kiállítás katalógusához In: Pannonhalmi Szemle, XV. évf., 2007. 1. szám, 118-120p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: kiállítás Hild Csorba Bernadett - Lángi József: Barabás, református templom In: Örökségvédelem, VI. évf., 2002. május-június 5-6. szám, 24p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: restaurálás; helyreállítás Hinterauer Réka: A leglatinabb magyar festő In: Keresztény Élet, 2009. február 1. 10p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: művészettörténet "Hogy mindnyájan egyek legyenek..." - Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete, tíz év az egyházi levéltárak szolgálatában szerk.: Szabadi István. Debrecen: MELTE, 2003. 155p. színes. (könyv) Tárgyszó, szakterület: intézménytörténet; levéltár Horkay Hörcher Ferenc: A művészet mint vígasztalás - Van Gogh: Az irgalmas szamaritánus (Delacroix nyomán,1890) című képe In: Vigilia, 2007. 8. szám, 591-601p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: esztétika Horogszegi Tamás Pál: A pesti belvárosi plébániatemplom építéstörténetének összefoglalása a templom korábbi kutatástörténetének tükrében In: Műemlékvédelem, 2010. 6. szám, 373-382p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: műemlék; épület Horváth Árpád: A hegyibeszéd In: A Szív, 2008. február 38p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: jezsuita rend Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; művész; műkritika Megj.: Ferenczy Károly: A hegyibeszéd Horváth Gábor: A római Santo Stefano Rotondo bazilika pálos emlékei In: Decus solitudinis. Pálos évszázadok., 2007. 588-609p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: pálos rend Intézmény: PPKE Bölcsészettudományi Kar Tárgyszó, szakterület: épület; rendtörténet; műtárgyak Megj.: Művelődéstörténeti Műhely. Rendtörténeti konferenciák 4/1. Horváthné Simon Katalin: Magyarország első kőtára, a szombathelyi Sala Terrena In: Magyar Múzeumok, 13. évf., 2007. 4. szám, 37-39p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Szombathely Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények; szakrális művészet I. kortárs keresztény ikonográfiai biennálé - Kereszt és keresztrefeszítés szerk: ifj. Gyergyádesz László. Kecskemét: 2002. 96p. ff. színes. (katalógus) Tárgyszó, szakterület: kiállítás; kortárs művészet; szakrális művészet ifj. Gyergyádesz László: "A világ műalkotás" - II. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennálé Kecskeméten In: Magyar Iparművészet, 2005. 3.szám, 35-38p. (periodika) Intézmény: Kecskeméti Képtár Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet Megj.: Kecskemét, Cifrapalota ifj. Gyergyádesz László: Intő üzenet - Iparművészeti alkotások az V. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennálén In: Magyar Iparművészet, 2010. 1. szám, 59-64p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: kiállítás; kortárs művészet ifj. Gyergyádesz László: Krisztus példabeszédei - IV. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennále In: Magyar Iparművészet, 2008. 4. szám, 39-44p. (folyóirat) Intézmény: Kecskeméti Képtár Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet Megj.: Kecskemét, Cifrapalota Ikonografie und Autonomie In: Kunst und Kirche, 2005. 4. szám, 217-280p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; szakrális művészet Megj.: A teljes 2005/4-es szám ezzel a témával foglalkozik. Ikonográfia ökumenikus megközelítésben szerk.: Xeravits Géza. Budapest-Pápa: L'Harmattan Kiadó - Pápai Református Teológiai Akadémia, 2005. 143p. (könyv) Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; Megj.:Sorozatcím: Horizontok. Teológia - Filozófia - Eszmetörténet. A Pápai Református Teológiai Akadémia sorozata 1. Illés Pál Attila: A domonkos rend Magyarországon szerkesztő: Zágorhidi Czigány Balázs. Piliscsaba-Budapest-Vasvár: 2007. 573p. színes, ff. táblák. (tanulmánykötet) Egyházmegye/szerzetesrend: domonkos rend Tárgyszó, szakterület: rendtörténet Megj.: Kiadja: a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Új- és Legújabbkori Történeti Tanszéke, Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség, Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény Művelődéstörténeti Műhely, Rendtörténeti Konferenciák 3. Isten ihlette, maradandó mesterművek In: Örökség, XIV. évf., 2010. január 1. szám, 15p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet Ivancsó István: Liturgikus kislexikon Nyíregyháza: 2001. (lexikon) Egyházmegye/szerzetesrend: Görögkatolikus Egyház Tárgyszó, szakterület: lexikon; liturgia Ivicsics Péter: 3. Harangtörténeti ankét Sopronban In: Műemléklap, V. évf., 2001. szeptember-október, 9-10. szám, 21-22p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: műtárgyak Jakab Magdolna: Eger, Szent Rókus temető és Rozália kápolna - Kőszobrász-restaurátori kutatás eredményei In: Örökségvédelem, VI. évf.,2002. május-június, 5-6. szám, 27p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: restaurálás Jakab Réka: A veszprémi káptalan újkori hiteleshelyi tevékenysége az első felvallási jegyzőkönyv alapján (1635-1653) In: Levéltári Szemle, LVIII. évf., 2008. 3. szám, 82-90p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend:Veszprém Tárgyszó, szakterület: levéltár Jalsovszky Katalin: Kada Lajos püspök fényképhagyatéka Budapest: Magyar Nemzeti Múzeum, 2007. In: Új szerzemények a Magyar Nemzeti Múzeumban III., 175-178p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: fénykép; életrajz; egyháztörténelem, magyar Jankáné Puskás Bernadett: Szakrális Művészetek Hete a Görög Katolikus Egyházművészeti Gyűjteményben - 2009. szeptember 19-26. In: Görögkatolikus Szemle, 2009. november 7p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Görögkatolikus Egyház Tárgyszó, szakterület: kiállítás; muzeális gyűjtemények Jankovich Valéria: Egy épület újjászületése - Lőrincz Edit és O. Ecker Judit enteriőrjei a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola épületében In: Magyar Iparművészet, 2003. 1. szám, 37-40p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: épület; kortárs művészet Janotti Judit, Dr.: Celldömölk, templomrom In: Műemléklap, 2001.január-február, 1-2. szám, 28p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: helyreállítás Janotti Judit, Dr.: Hidegség, római katolikus templom In: Műemléklap, 2001. január-februá,r 1-2. szám, 29p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: épület; helyreállítás Ják, bencés templom In: Örökségvédelem, VI. évf., 2002. május-június, 5-6.szám, 29p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: helyreállítás Jálics Kinga: A Bibliához hetven linómetszetet készített - Látogatás Tavaszy Noémi festőművész műtermében In: Keresztény Élet, 2010. június 6. 6p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: kortárs művészet; művész; szakrális művészet Jálics Kinga: A kegyelem Isten ingyenes ajándéka - Az Olajág Keresztény Művészeti Társaság kiállítása In: Keresztény Élet, 2010. március 21. 6p. (hetilap) Intézmény: Olajág, Keresztény Művészeti Társaság Tárgyszó, szakterület: kiállítás Jálics Kinga: "A művészet őszinte, mély hit" - Szervátiusz Jenő-díj 2010 In: Keresztény Élet, 2010. december 12. 6p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: művész Jálics Kinga: Az élet tettenérése - Találkozás Makk Károly filmrendezővel In: Keresztény Élet, 2010. június 13. 6p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: média; művész Jálics Kinga: Bardócz Lajos nem felejti a gyökereit - Átadták a Szervátiusz-díjakat In: Keresztény Élet, 2010. március 7. 6p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: kortárs művészet Jálics Kinga: Hittel, reménnyel, szeretettel - Találkozás Ágoston-Papp Mónika keramikusművésszel In: Keresztény Élet, 2010. május 23. 6p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: művész; kortárs művészet Jálics Kinga: "Meg kell várni, míg fölszáll a köd" - Találkozás Szabó Ákos festőművésszel In: Keresztény Élet, 2010. január 10. 6p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: művész; kortárs művészet Jálics Kinga: Nagybányáról indult, Telkibe érkezett - Találkozás Déri Gáborral In: Keresztény Élet, 2009. május 3. 6p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: művész; kortárs művészet Jálics Kinga: Szenzációs kiállítás-megnyitó a Társalgó Galériában -Találkozás Gyémánt László festőművésszel In: Keresztény Élet, 2009. május 17. 6p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: kiállítás; kortársművészet; művész Jász Attila: Arctalan fájdalom és bölcs mosoly - Muzsnay Ákos a vizuális próféta In: Vigilia, 2008. 6. szám, 470-471p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: műkritika; kortárs művészet Jelenits István - Kiss Ulrich - Sajgó Szabolcs - Kuklay Antal - Feled yBalázs: A Kert - Kortárs képző- és iparművészeti kiállítás 2005-2006. 35p. színes. (katalógus) Intézmény: Olajág, Keresztény MűvészetiTársaság Tárgyszó, szakterület: kiállítás; művész Megj.: Eger, Érsekudvar; Budapest, Piarista kápolna; Miskolc, Jezsuita Gimnázium; Budavári Evangélikus Egyházközség "Olajág" Keresztény Művészeti Társaság Jelenits István: A piarista iskolák a 19. és 20. század fordulóján - az iskolai évkönyvek tükrében In: A piarista rend Magyarországon, 2010. 351-356p. (tanulmánykötet) Egyházmegye/szerzetesrend: piarista rend Intézmény: PPKE Bölcsészettudományi Kar Tárgyszó, szakterület: levéltár; rendtörténet Megj.: Művelődéstörténeti Műhely. Rendtörténeti konferenciák 6. Jernyei Kiss János: A váci piarista templom 18. századi liturgikus tere -(Az ikonográfiai és művészi program értelmezéséhez) In: A piarista rend Magyarországon, 2010. 614-625p. (tanulmánykötet) Egyházmegye/szerzetesrend: piarista rend Intézmény: PPKE Bölcsészettudományi Kar Tárgyszó, szakterület: épület; rendtörténet; ikonográfia Megj.: Művelődéstörténeti Műhely. Rendtörténeti konferenciák 6. Jernyei Kiss János: Barokk mennyország - Vallásos képzelet és festett valóság Budapest: Gondolat Kiadó, 2009. 190p. ill. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Vác Tárgyszó, szakterület: épület; művész; szakrális művészet Megj.: Maulbertsch freskói a váci székesegyházban. Jernyei Kiss János: Ikonográfia és liturgikus tér. Caspar Franz Sambach freskói és oltárképei a székesfehérvári jezsuita templomban In: A magyar jezsuiták küldetése a kezdetektől napjainkig, 2006. 375-390p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: jezsuita rend Intézmény: PPKE Bölcsészettudományi Kar Tárgyszó, szakterület: rendtörténet; ikonográfia; művész Megj.: Művelődéstörténeti Műhely. Rendtörténeti konferenciák 2. Jernyei Kiss János: Johann Wenzel Bergl Mária-képciklusa a pesti pálos (egyetemi) templom mennyezetén In: Decus solitudinis. Pálos évszázadok., 2007. 610-620p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: pálos rend Intézmény: PPKE Bölcsészettudományi Kar Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; művész; rendtörténet Megj.: Művelődéstörténeti Műhely. Rendtörténeti konferenciák 4/1. jm: Nemzetközi katolikus kiállítás Nagyváradon In: Keresztény Élet, XVIII. évf., 2010. szeptember 19. 83. szám, 14p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: kiállítás Józsa László: "Isten hajléka az emberek között" - A kunszentmártoni római katolikus nagytemplom Szeged-Budapest: 2009. 327p. ff és színes. (könyv) Tárgyszó, szakterület: épület; helytörténet; szakrális művészet Megj.: Szegedi Vallási-Néprajzi Könyvtár. Bibliotheca Religionis Popularis Szegediensis 21. Szerkeszti: Barna Gábor. Kiadja: Néprajzi Kulturális Antropológiai Tanszék, Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség(METEM) Budapest, a Szent Márton Plébánia, Kunszentmárton és a Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány www.heh.hu Józsa László: Szent Márton tisztelete egy alföldi kun városban Szeged: SzTE Néprajzi Tanszék, 2001. In: Szenttisztelet, 268-274p. (tanulmány) Intézmény: SzTE Néprajzi Tanszék Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar; szakrális művészet K. Kovács Imre: Száll az idő, s marad, mit építünk - Templomok a történelmi Magyarországról In: Örökségvédelem, VI. évf., 2002. november-december, 11-12. szám, 22-23p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: recenzió; épület K. P.: Egy kincses város hétköznapjai - Újabb "szakrális séta" Esztergomban In: Új Ember, 2010. október 1. 12p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Tárgyszó, szakterület: műemlék K. Teleki Zsuzsanna: A gyógyító Jézus oltalmában - A Lipótmező kápolnája In: Új Ember, 2010. március 7. 12p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: épület; műemlék ka: A szépség útjain - az evangéliumot hirdetve - Kilencven éve született Prokop Péter In: Új Ember, 2009. január 18. 12p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: művész Kaempfer, Jean - Kaenel, Philippe - Boillat, Alain - Gisel, Pierre: Pointsde vue sur Jesus au 20e siécle Université de Lausanne, In: Etudesde Letters, 2008. 2. szám, 170p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: kortárs művészet; szakrális művészet Megj.: Rezümé: Kunst und Kirche 2008/460-61p. Kallmeyer, Lothar: Sakralität für die Zukunft In: Kunst und Kirche, 2008. 2. szám, 67-69p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; kortárs művészet Kalocsai Ilona: A tíz éves Kari Könyvtár jelentős külön-gyűjteménye In: Ítélet, 2006. május 10-11p. (periodika) Intézmény: PPKE Jog- és Államtudományi Kar Tárgyszó, szakterület: könyvtár Kamarás István: A vallásközi közeledés és párbeszéd esélye itt és most In: Utóirat. Post scriptum, 2008. 6, 47. szám, 45-48p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem; szakrális művészet Katolikus múzeumok és kincstárak Magyarországon (szerk. Zombori István). Budapest: METEM, 2001. 106p. ill. (könyv) Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények Katona Győr Zsuzsa: Ókeresztény temető az UNESCO világörökségi listáján -Pécs - Sophiane ókeresztény emlékei In: Műemléklap, 2001. január-február, 1-2. szám, 1-3p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Pécs Tárgyszó, szakterület: régészet; egyháztörténelem Káldi Gyula: Veszendő templomaink I. - Erdélyi református templomok In: Örökségvédelem, VI. évf., 2002. január-február 1-2. szám, 22-23p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: recenzió Kálmán Peregrin: A barátok múltja - és hiánya - Kiállítás a ferencesekről Kecskeméten In: Új Ember, 2009. december 13. 16p. (folyóirat) Egyházmegye/szerzetesrend: Ferences rend Tárgyszó, szakterület: kiállítás; rendtörténet Kálmán Peregrin: Az egyház szentélye - Gondolatok a II. Vatikáni Zsinat utáni templomépítészet problémájáról, a szentély kialakításról In: Utóirat. Post scriptum, 2008. 5, 46. szám, 52-56p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: építészet Kálmán Peregrin: Az egyház szentélye In: Praeconia, IV. évf., 2009. 1-2.szám, 77-87p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: építészet; szakrális tér Kálmán Peregrin: "Szakrális művészet", Bibliotheca Liturgica, 1, in Culmenet Fons. - A II. Vatikáni Zsinat liturgikus konstitúciója, a Sacrosanctum Concilium negyvenedik évfordulója alkalmával, 2003. december 4-én rendezett ünnepi szimpózium tanulmánykötete 2004. 71-76p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet Kárai Petra: Kövesházi Kalmár Elza: Szent Ferenc - Gyarmati Mária (1906-1931) sírja a Farkasréti temetőben In: Műemlékvédelem, LIV. évf.,2010. 5. szám, 344-349p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; művész Kerny Terézia: Adalékok a pálos rend középkori Szent László tiszteletéhez In: Decus solitudinis. Pálos évszázadok., 2007. 574-587p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: pálos rend Intézmény: PPKE Bölcsészettudományi Kar Tárgyszó, szakterület: rendtörténet ;művészettörténet; ikonográfia Megj.: Művelődéstörténeti Műhely. Rendtörténeti konferenciák 4/1. Kerny Terézia: Az angyali koronázás motívuma Szent István ikonográfiájában In: Ars Hungarica, 31. évf., 2003. 1. szám, 5-30p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: ikonográfia Kerny Terézia: Boldogasszony Anyánk... - Máriabesnyői Mária Múzeum új állandó kiállítása In: Új Művészet, 2008. december III. szám, 2-5p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet Kerny Terézia: Historiae regum Hungariae Podolini apud Scholas Pias - (Megjegyzések az egykori podolini piarista kollégium egy 18. század végi tanulmányi jegyzetéhez) In: A piarista rend Magyarországon, 2010. 641-652p. (tanulmánykötet) Egyházmegye/szerzetesrend: piarista rend Intézmény: PPKE Bölcsészettudományi Kar Tárgyszó, szakterület: rendtörténet; kézirat Megj.: Művelődéstörténeti Műhely. Rendtörténeti konferenciák 6. Kerny Terézia: Szent László és a magyar szentek tisztelete a jezsuitáknál In: A magyar jezsuiták küldetése a kezdetektől napjainkig, 2006. 424-441p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: jezsuita rend Intézmény: PPKE Bölcsészettudományi Kar Tárgyszó, szakterület:r endtörténet; ikonográfia Megj.: Művelődéstörténeti Műhely. Rendtörténeti konferenciák 2. Kertész Botond: Útmutató az egyházközségi levéltárak értékeinek védelméhez Budapest: Magyar Levéltárosok Egyesülete, 2002. In: Magyar Levéltárosok Egyesülete 2001. évi vándorgyűlése, 173-186p. (tanulmánykötet) Tárgyszó, szakterület: levéltár Megj.: Esztergom, 2001. május 23-25. Szerkesztette: Bana József, Breinich Gábor, Káli Csaba KG: Nagy idők tanúja In: Új Ember, 2008. március 23-30. 6p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar; épület Megj.: Az Esztergomi Prímási Palota 125 éves jubileuma kapcsán riport a Keresztény Múzeum igazgatójával, Cséfalvay Pállal. Ki kicsoda az egyházi levéltárakban? - Egyházi levéltárosok, egyházi levéltárak 2003-ban szerk.: Lakatos Andor. MELTE, 2003. 128p. (periodika) Intézmény: Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete Tárgyszó, szakterület: levéltár Kipke Tamás: Összhangzatok és képek - Műterem-látogatás Magyar Gábor festőművésznél In: Új Ember, 2009. augusztus 16-23. 20p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: kortárs művészet; művész Király Erzsébet: "Megújuló gyűjtemények" - Beszámoló a Pannonhalmi Képtár katalogizáló munkálatairól In: Műemlékvédelem, 2009. 6. szám, 399-408p. (folyóirat) Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend Tárgyszó, szakterület: informatika; muzeális gyűjtemények Király János: A Nagy Szent Bazil Rend máriapócsi gyűjteménye In: Görögkatolikus Szemle, 2007. március 14p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Görögkatolikus Egyház Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények Megj.: Megmentett értékek Kirics Márta: A Klimo-gyűjtemény két muzeális kötetének restaurálása Pécs: Pécsi Tudományegyetem Könyvtára, 2007. In: "...használd ezt a könyvtárat...", 119-127p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend:Pécs Intézmény: Klimo Könyvtár Tárgyszó, szakterület: restaurálás; könyv; könyvtártörténet Kiss Tamás - Szabó Béla - Székely Zoltán: A Szent László-herma - 400 éve Győrött Győr: Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár, 2007. 86p.színes. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Győr Tárgyszó, szakterület: műtárgyak KL: Örök szépség, beteljesült élet - Mária-ábrázolások az erdélyi templomokban In: Új Ember, 2010. augusztus 15-22. 8p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet Klinda Mária: A Piarista Központi Könyvtár ősnyomtatványai Szerk. P.Vásárhelyi Judit. Budapest: 2003. In: Fata libelli, 117-123p. (tanulmánykötet) Egyházmegye/szerzetesrend: piarista rend Intézmény: Piarista Központ Könyvtár, Budapest Tárgyszó, szakterület: ősnyomtatvány; könyvtár Megj.: A nyolcvanéves Borsa Gedeon köszöntésére írták barátai és tanítványai. Kloczowski, Jan Andrzej, OP: A giccs, mint kultusz In: Tanítvány, 2003.1. szám, 121-131p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: esztétika Koditek Bernadett: "Tíz falu építsen egy templomot..." - Szénássy Árpád: Felvidéki Árpád-kori templomok lexikona In: Örökségvédelem, VII. évf., 2003. július-augusztus 7-8. szám, 26p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: recenzió; épület Kohári Mária: Az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének szakmai napja (2005) In: Könyvtári Levelező/lap, 2005. 9. szám, 5-7p. (periodika) Intézmény: Egyházi Könyvtárak Egyesülése Tárgyszó, szakterület: könyvtár Kolakowski, Leszek: A vallási szimbólumok és a humanista kultúra In: Tanítvány, VII. évf., 2002. 3. szám, 5-22p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: szimbólumok Koloczowski, Jan Andrzej O.P.: A szimbólum vallási vonatkozásai In: Tanítvány, VII. évf., 2002. 3. szám, 23-36p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: szimbólumok Kolozsi László: A köztes lét filmjei - Fligauf Benedekről In: Pannonhalmi Szemle, XVI. évf., 2008. 4. szám, 75-84p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: média; műkritika; kortárs művészet Kolozsvári Ádám: Vallás és modernitás - Hétköznapiság és szakralitás a kulturális antropológiában In: Vigilia, 2008. 5 5. szám, 331-339p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: kulturális antropológia Koltai András: Bevezetés a piarista rend magyarországi történetének forrásaiba és irodalmába Budapest: 2007. In: Magyarország piarista múltjából, 1. szám, 12-16p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend:piarista rend Intézmény: Piarista Központi Könyvtár, Budapest Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar; rendtörténet Koltai András: Szerzetesi iratok - rendi levéltárak szerk: Bana József, Breinich Gábor, Káli Csaba. Budapest: Magyar Levéltárosok Egyesülete, 2002. In: Magyar Levéltárosok Egyesülete 2001. évi vándorgyűlése, 157-165p. (tanulmánykötet) Tárgyszó, szakterület: levéltár; rendtörténet Megj.: Esztergom, 2001. május23-25. Koncz Veronika: "A hegyre épült város" - Pannonhalma és a Főapátsági Gyűjtemény In: Új Ember, 2008. március 23-30. 12p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények Megj.: Szerzetesi gyűjtemények Koncz Veronika: A Szent István-bazilika kincsei In: Új Ember, 2008. április 27. 12p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Intézmény: Szent István Bazilika, Budapest Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények; szakrális művészet Koncz Veronika: A város egyik ékessége - A győri egyházmegye kincsei In: Új Ember, 2008. január 20. 3. szám, 12p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Győr Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények Koncz Veronika: Egri kincsek: Az ország legnagyobb egyházmegyéje In: Új Ember, 2008. március 2. 12p. Egyházmegye/szerzetesrend: Eger Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények Koncz Veronika: Egy nagy múltú kisváros - A Sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény In: Új Ember, 2008. június 8. 12p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Eger Intézmény: Sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények Koncz Veronika: Elhanyagolt múlt - elhanyagolt jövő... - Veszélyben vannak az egyházmegyei gyűjtemények is In: Új Ember, 2008. január 13. 2. szám,12p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Eger Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények Megj.: Gyöngyösi Kincstár Koncz Veronika: Keresd a békét és járj utána! A tihanyi bencés apátság. -Veszélyeztetett értékek 10. In: Új Ember, 2008. március 16. 12p. Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend Tárgyszó, szakterület: épület; műemlék Megj.: Szerzetesrendi gyűjtemények. Koncz Veronika: "Kiszedni a fényeket. Ez a hivatásom" - Beszélgetés Tóth Erzsébet üvegfestővel In: Új Ember, 2010. augusztus 8. 7p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: művész Koncz Veronika: "Szeretem a te házad ékességét és dicsőséged lakóhelyét" -A váci székesegyházi kincstár és egyházmegyei gyűjtemény In: Új Ember, 2008. május 25. 12p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Vác Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények; szakrális művészet Kontsek Ildikó: Az esztergomi Keresztény Múzeum In: Magyar Múzeumok, 13. évf., 2007. 4. szám, 34-37p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend:Esztergom Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények; szakrális művészet Kontsek Ildikó: Egy magyar főpap emlékezete: Pázmány Péter emlékei Pozsonyban és Esztergomban In: Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Lapja, 2007. 4. Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Intézmény: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar Kontsek Ildikó: "Nagy időkben hű pásztor" - Csernoch János hercegprímás síremléke az esztergomi bazilikában In: Műemlékvédelem, LIV. évf., 2010. 5. szám, 341-343p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Intézmény: Esztergomi Bazilika Tárgyszó, szakterület: műemlék Koós Judith: Magyar mozaik Lengyelországban - Puskás László üvegkompozíciója a krakkói Isteni Irgalmasság Bazilika magyar kápolnájában In: Magyar Iparművészet, 2005. 1. szám, 12-13p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: kortárs művészet; művész; szakrális művészet Koppány András - László Csaba - P. Samu Viktória - Rácz Miklós: A bakonyszentlászlói evangélikus templom kutatása és helyreállítása In: Műemlékvédelem, LIV. évf., 2010. 2. szám, 82-87p. (folyóirat) Egyházmegye/szerzetesrend: evangélikus egyház Tárgyszó, szakterület:épület; műemlék Koppány András: Alsóörs, református templom In: Örökségvédelem, VI. évf.,2002. május-június 5-6. szám, 23p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: református egyház Tárgyszó, szakterület: helyreállítás; restaurálás Koppány András: Kisapáti, Szentgyörgyhegy, Szentkereszt-kápolna In: Örökségvédelem, VI. évf., 2002. május-június, 5-6. szám, 29p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: régészet; helyreállítás Koppány András: Veszprém, veszprémvölgyi apácakolostor In: Műemléklap, V. évf., 2001. május-június, 5-6. szám, 10-11p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém Tárgyszó, szakterület: régészet Kostyál László: Változatok egy témára - Árpád-házi Szent Erzsébet Szeged: SzTE Néprajzi Tanszék, 2001. ff. In: Szenttisztelet, 98-108p. (tanulmány) Intézmény: SzTE Néprajzi Tanszék Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; szakrális művészet Kovách Zoltán: Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár története a 11. századtól 1820-ig Budapest: 2006. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend:Esztergom Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Esztergom Tárgyszó, szakterület: könyvtár; könyvtártörténet Kovács András - Kovács Zsolt: Erdélyi római katolikus egyházlátogatási jegyzőkönyvek és okmányok I. - 1727-1737 Kolozsvár: Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány, 2002. 230p. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Gyulafehérvár - Erdélyi egyházmegye Tárgyszó, szakterület: levéltár; forráskiadvány Megj.: Erdélyi Művelődéstörténeti Források I. Kovács Ágnes: A hit ikonjai. A nyíregyházi Görög Katolikus Gyűjtemény In: Új Ember, 2008. február 17. 12p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Hajdúdorog Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények; műtárgyak Kovács Ágnes: A mindenség modellje - Kortárs magyar templomépítészeti kiállítás Debrecenben In: Új Ember, 2009. március 29. 12p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet Kovács Ágnes: Egyházművészeti kiállítás In: Keresztény Élet, 2010.július 4. 14p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet Kovács Ágnes: Papi liturgikus öltözetek - Kiállítás Újfehértón In: Új Ember, 2010. március 21. 12p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Tárgyszó, szakterület: kiállítás Kovács Eszter - Papp Adrienn: A mihrábfülke az újabb kutatások tükrében In: Műemlékvédelem, 2010. 6. szám, 406-412p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: műemlék; épület Kovács Gergely: Félig kápolna, félig kiállítás - Mindszenty József a Szent István Bazilikában In: Magyar Múzeumok, 13. évf., 2007. 4. szám, 41-44p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Intézmény: Szent István Bazilika, Budapest Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények; szakrális művészet Kovács Gergely: Kis hercegből szent király, mustármagból székesegyház In: Magyar Múzeumok, 10. évf., 2004. 3. szám, 37-39p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: építészet; műemlék Kovács Gergely: "Tegyünk, hassunk, alkossunk..." - Százhuszonöt éves az esztergomi prímási palota In: Új Ember, 2008. március 23. 30. 6p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Intézmény: Prímási Palota, Esztergom Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar; épület; műemlék Kovács Gergely: Több mint kiállítás - a Mindszenty hagyatékból -Boldogasszony évének 60. évfordulóján In: Kárpát-medencei Família Családi Magazin, IV. évf., 2007. október 10. szám, 18-19p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar; kiállítás Kovács Imre: Ábrázolható-e az ábrázolhatatlan? - A boldogító Isten-látás(Visio Beatifica) egy középkori ábrázolásához In: Pannonhalmi Szemle, XVIII. évf., 2010. 4. szám, 64-69p. (folyóirat) Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet Kovács Mária: Újjászületett a pesti barokk Kálvária In: Szent Kereszt ökumenikus magazin, 4. évf., 2006. 3. szám, 26p. (folyóirat) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Tárgyszó, szakterület: műemlék Kovács Orsolya: Visszatérés az "ősi" állapothoz - Serbakow Tibor ötvösművész munkáiról In: Magyar Iparművészet, 2010. 2. szám, 30-33p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: művész Kovács Péter: Rétfalvi Sándor Pécs: 2006. 19p. ill. (könyv) Tárgyszó, szakterület: művész Kovács Zoltán - Kontsek Ildikó - Kálmán Peregrin - Soós Sándor: A Makulátlan - Mária szeplőtelen fogantatásának hite a középkortól napjainkig Esztergom: Keresztény Múzeum, 2009. 72p. színes. (katalógus) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Intézmény: Keresztény Múzeum Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet Kósa László: A kereszt jele a magyarországi protestánsoknál Budapest: ELTE BTK, 2009. In: Auxilium historiae. Tanulmányok a hetvenesztendős Bertényi Iván tiszteletére, 181-194p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: címertan; egyháztörténelem, magyar; protestantizmus Körmendy Kinga: A kánonjog egyetemi oktatásával és a 15. századi esztergomi vikáriusok olvasmányaival, működésével kapcsolatos kéziratos források az esztergomi egyház 1543 előtti könyvállományában szerk.: Erdő Péter. Budapest: 2002. In: Tanulmányok a magyarországi egyházjog középkori történetéről, 157-188p. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Esztergom Tárgyszó, szakterület: könyvtár; kézirat Megj.: Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis catholicae de Petro Pázmány nominatae III. Studia; 3. Körmendy Kinga: Kanonistische Handschriften aus dem Bestand vor 1543 der Kathedralbibliothek Esztergom (Gran) und eine Pecienvermerke entheltende Handschrift des Collegium Christi von Esztergom in der Österreichischen Nationalbibliothek (Cod. 1611, 4227, 5051, 5093, 5101, 5107) ed. Anzelm Szuromi O. Praem. Budapest: 2006. In: Medieval Canon Law Collections and European Ius Commune. Középkori kánonjogi gyűjtemények és az európai ius commune, 263-274p. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Esztergom Tárgyszó, szakterület: könyvtár; könyvtártörténet; kézirat Megj.: Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae III. Studia 8. Mod. Petrus Erdő Körmendy Kinga: Kódexek, könyvek Esztergomban 1543 előtt. Fennmaradt kötetek. ed. Horváth István. Esztergom: 2001. In: Lux Pannoniae. Esztergom az ezeréves kulturális metropolis., 109-135p. (tanulmánykötet) Egyházmegye/szerzetesrend:Esztergom Tárgyszó, szakterület: könyvtár; kódex; régi könyvek Megj.: Konferencia, 2000. június 15-17. Balassa Bálint Múzeum, Esztergom Körösiné Merkl Hilda: Szemereki Teréz kiállításának megnyitására In: Tihanyi kalendárium, 2003. 59-62p. (cikk) Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend Intézmény: Tihany Apátsági Galéria Tárgyszó, szakterület: kiállítás; kortárs művészet körössy: A küzdelem szobrásza - Hetvenöt éve hunyt el Tóth István In: Új Ember, 2009. augusztus 16-23. 20p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: művész; szakrális művészet Körössy: Biblia - képekben elmesélve - Kállai Nagy Krisztina grafikusművész kiállítása Budapesten In: Új Ember, 2008. október 5. 7p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: kiállítás; művész; kortárs művészet Kövesdi Mónika: A majki néma barátok emléke - Kiállítás a Kuny Domokos Múzeumban In: Magyar Múzeumok, 11. évf., 2005. 1. szám, 55-56p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: kiállítás; rendtörténet Kövécs Ildikó: Egy kalocsai kanonok könyvjegyzéke Kalocsa: 2001. (kézirat) Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Kalocsa Tárgyszó, szakterület: könyvtár; könyvtártörténet; régi könyvek Krähling János: A kortárs lutheránus templomépítészet gyökerei és útkeresései - Új evangélikus templomok Magyarországon 1990-2005 In: Utóirat. Post scriptum, 2008. 5 46. szám, 19-23p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Evangélikus egyház Tárgyszó, szakterület: építészet Krähling János: Adalékok a hugenotta imaház-típus magyarországi elterjedéséhez - A Charenton-típus In: Műemlékvédelem, 2009. 4. szám, 190-196p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: épület; szakrális művészet Kríza Ágnes: Andrej Rubljov szentháromság-ikonja a középkori oroszteológiai irodalomban In: Katekhón, II évf., 2005. 3. szám, 293-311p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet Kutas Eszter - Puskás Bernadett - Szacsvay Éva - Terdik Szilveszter: Múzeumi "leletmentés" - A magyarkomjáti görög katolikus ikonosztázion restaurálása, konzerválása és rekonstrukciója In: Magyar Múzeumok, 12. évf., 2006. 2. szám, 3-6p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: görögkatolikus egyház Tárgyszó, szakterület: restaurálás; szakrális művészet Kuzmányi István: A rejtőző értékek városa - Nyírbátor In: Új Ember, LXV. évf., 2009. november 15. 46. szám, 12p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar; műemlék; szakrális művészet kz: Az összefogás jelképe lett - Templomszentelés Petriventén In: Új Ember, 2010. szeptember 12. 16p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend:Szombathely Tárgyszó, szakterület: épület L. Imre Mária: Az ürög-szentkúti pálos oltár In: Decus solitudinis. Pálos évszázadok., 2007. 693-705p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: pálos rend Intézmény: PPKE Bölcsészettudományi Kar Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; szakrális művészet Megj.: Művelődéstörténeti Műhely. Rendtörténeti konferenciák 4/1. Lakatos Adél - Lakatos Andor: A Kalocsai Érseki Kincstár In: Magyar Múzeumok, 13. évf., 2007. 4. szám, 30-33p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa Tárgyszó, szakterület: muzeálisgyűjtemények; szakrális művészet Lakatos Adél: "Krisztus követségében" - A jezsuiták és a kalocsai iskolanővérek kínai missziója 1922-1950 In: Keresztény Élet, 2010. április 4-11. 25p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa Tárgyszó, szakterület: kiállítás Lakatos Andor: Haynald Lajos élete és kora (1816-1891) - Biográfia Budapest: ELTE BTK, 2003. 20p. ff. Egyházmegye/szerzetesrend:Kalocsa Intézmény: ELTE BTK Tárgyszó, szakterület: életrajz; levéltár Megj.: ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola, XIX-XX. századi magyar történeti program. Doktori disszertáció tézisei. Lakner Sándor: Nyírbátor gyertyalángja - Megújul a minorita templom In: Új Ember, 2010. december 5. 12p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: épület; helyreállítás Lantos Edit: Három-négy egyszerű pasztellszín - A II. Vatikáni Zsinat liturgikus rendelkezéseinek hatása a templomokra és a templomba járókra In: Utóirat. Post scriptum, 2008. 5 46. szám, 42-46p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem; építészet; kortárs művészet Lantosné Imre Mária: Az ürög-szentkúti pálos kegyhely kultusza a 17-18.században In: Katolikus megújulás és a barokk Magyarországon, 2009. 321-331p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: pálos rend Tárgyszó, szakterület: népi vallásosság; szakrális tér; kultusztörténet Latiatuc feleym zumtuchel mic vogmuc - Ősi írásjeleink, ómagyar nyelvemlékeink Csete Ildikó kárpitjain, és gondolatok, vallomások édes anyanyelvünkről Budapest: Püski Kiadó, 2003. 70p. színes fotó. (könyv) Tárgyszó, szakterület: textil; művész; kortárs művészet; írásbeliség Lángi József: Lónya, református templom In: Örökségvédelem, VI. évf.,2002. május-június, 5-6. szám, 30p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: református egyház Tárgyszó, szakterület: helyreállítás Lángi József: Új, eddig ismeretlen Szent László ábrázolások falképeken Szeged: SzTE Néprajzi Tanszék, 2001. ff. In: Szenttisztelet, 80-97p. (tanulmány) Intézmény: SzTE Néprajzi Tanszék Tárgyszó, szakterület:ikonográfia László Csaba: Rábaszenttamás kerek temploma In: Magyar Múzeumok, 7.  évf., 2001. 3. szám, 10-11p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: épület; műemlék; szakrális művészet Lázár Kovács Ákos: Nyitva hagyott ég - Művészet mint vallásos kommunikáció In: Vigilia, 2007. 9. szám, 667-674p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: esztétika; szakrális művészet Lázár Sarolta: A pilisszentléleki pálos monostor In: Decus solitudinis. Pálos évszázadok., 2007. 503-514p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: pálos rend Intézmény: PPKE Bölcsészettudományi Kar Tárgyszó, szakterület: rendtörténet; régészet;épület Megj.: Művelődéstörténeti Műhely. Rendtörténeti konferenciák 4/1. Legeza László: Középkori pálos építészet a Kárpát-medencében In: Decussolitudinis. Pálos évszázadok., 2007. 544-548p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: pálos rend Intézmény: PPKE Bölcsészettudományi Kar Tárgyszó, szakterület: rendtörténet; építészet Megj.: Művelődéstörténeti Műhely. Rendtörténeti konferenciák 4/1. Lelkipásztori jelentések, 1926-1926 szerk.: Mózessy Gergely. Székesfehérvár: Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár, 2008. 531p. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár Intézmény: Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár Tárgyszó, szakterület: levéltár; egyháztörténelem, magyar Megj.: Források a Székesfehérvári Egyházmegye történetéből III. Lengyel Ágnes: Szűz Mária alakja a vallásos ponyvairodalomban In: Boldogasszony, 2001. 136-151p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: kulturális antropológia; szakrális művészet Megj.: Szerkesztette: Barna Gábor. Szeged Lente István - Hoós Mariann: A veleméri templom 2003. évi újbóli restaurálásáról In: Örökség, XII. évf., 2008. február 2. szám, 5-6p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: restaurálás Lélek és Élet - Ünnepi kötet S. Lackovits Emőke tiszteletére szerk.: Selmeci Kovács Attila. Veszprém: Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, 2006. 305p. ff. (tanulmánykötet) Tárgyszó, szakterület: néprajz Megj.: A kötet számos vallási témájú tanulmányt közöl. Limbacher Gábor: "Kegyelemmel tündöklő boldog anya" - Szent Anna tisztelete és a Palóc Búcsú Balassagyarmat: Térségi Muzeális Gyűjtemény, Balatonakali, 2005. 272p. ff. és színes fotó, ill. (könyv) Tárgyszó, szakterület: szentkultusz; népi vallásosság Lipcsák Tamás: A máriapócsi bazilika és környezetének műemléki restaurálása In: Görögkatolikus Szemle, 2009. különszám. szám, 2p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Görögkatolikus Egyház Tárgyszó, szakterület: épület; helyreállítás Lipp Mónika: '56-os kápolna In: Magyar Iparművészet, 2002. 6. szám, 39p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: épület; kortárs művészet; szakrális művészet Lipp Mónika: Művészet a XVIII. századi Óbudán - Szent Ivó oltárképének tükrében Budapest: Kulturkontakt Bt., 2002. 92p. ff. színes. (könyv) Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; szakrális művészet Lovag Zsuzsa: Az egyházi műkincsek leltározásáról In: Ars Hungarica, 34. évf., 2006. 1. szám, 437-444p. (folyóirat) Intézmény: Országos Katolikus Gyűjteményi Központ Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; intézménytörténet Lovag Zsuzsa: Jelek - képek - Pannonhalmi Zsuzsa kerámiaplasztikái In:Magyar Iparművészet, 2004. 4. szám, 61-65p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: kortárs művészet; művész Lovag Zsuzsa: Kerámia és üveg a kortárs (egyházi) építészetben In: Magyar Iparművészet, 2008. 1. szám, 75-76p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: kortárs művészet; szakrális művészet Löffler Erzsébet: Egyházi gyűjtemények és múzeumok Heves megyében 2002. In: Agria, az egri Dobó István Vármúzeum Évkönyve, XXXVIII. 73-87p. (évkönyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Eger Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények Löffler Erzsébet: Két és fél évszázad az egri püspökök és érsekek történetéből (1699-1943) - Kiállítási séta az egri Főegyházmegye Múzeumában Eger: Érseki Gyűjteményi Központ, 2002. 28p. ill. (kiállítás vezető) Egyházmegye/szerzetesrend: Eger Intézmény: Érseki Gyűjteményi Központ, Eger Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar Löffler Erzsébet: Kiállítás Szent Erzsébet tiszteletéről a sárospataki Rákóczi Múzeumban In: Magyar Múzeumok, 13. évf., 2007. 4. szám, 49-50p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: kiállítás; történelem, magyar Löffler Erzsébet: Új látnivalók az egri Érseki Gyűjteményi Központ állandó kiállításán In: Magyar Múzeumok, 13. évf., 2007. 4. szám, 40-41p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Eger Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények; szakrális művészet Lőrincz Sándor: Ikonba zárt lélek - Táblaképek a kaposvári Szent Margit-templomban In: Új Ember, 2008. március 16. 16p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Kaposvári Egyházmegye Tárgyszó, szakterület: kiállítás; kortárs művészet; művész Megj.: Kőváriné Siess Zsuzsanna ikonfestő. Lőrincz Sándor: Takáts-emlékház az utókornak - Kaposváron megnyílt a magyar irodalom legújabb "szakrális helye" In: Új Ember, 2010. február 14. 11p. (folyóirat) Egyházmegye/szerzetesrend: Kaposvári Egyházmegye Tárgyszó, szakterület: művész Lőrincz Sándor: Triptichonok Nagybajomban In: Új Ember, 2010. szeptember 12. 12p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: kortárs művészet Lőrincz Sándor: Tűzzománcokkal evangelizál - Hidasi Ágnes kiállítása a keszthelyi Balaton Színházban In: Új Ember, 2010. november 7. 16p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: művész; kiállítás Lőrincz Viktor: Comes Ladislaus Lukáchy, III. András király bírója és 1821. február 31. - Megjegyzések a tereskei temetőkert néhány sírkövéhez In: Műemlékvédelem, LIV. évf., 2010. 5. szám, 295-301p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: műemlék; műtárgyak Lőrincz Zoltán: Folytonosság vagy elszakadás - Református templomépítészet 1990 után In: Utóirat. Post scriptum, 2008. 5. 46. szám, 24-29p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Református Egyház Tárgyszó, szakterület: építészet Lővei Pál: "Köpönyegem pedig az én irgalmasságom..." - Köpenyes Mária-falképek a középkori Magyarországon In: Műemlékvédelem, 2008. 3. szám, 186-188p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: ikonográfia Megj.: Kiállítás a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal pincegalériájában 2008. május 13. - júnus 6. Rendezt: L. Gombossi Beatrix Lubczyk, Grzegorz: Malczyk Károly angyalai filmrendező. Lublin: OTO, 2008. (dvd) Tárgyszó, szakterület: művész Megj.: Dokumentumfilm. Lukács János: A föld alatti Csíksomlyó - További ásatásokra lenne szükség In: Új Ember, 2001. augusztus 8. 8p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Gyulafehérvár Tárgyszó, szakterület: régészet Lukács László: Szent István király tisztelete a Székesfehérvári Egyházmegyében In: Magyar Múzeumok, 7. évf., 2001. 1. szám, 26-28p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar M. Bán Beatrix - Móga Sándor: Alsópetény, római katolikus templom In: Örökségvédelem, VI. évf., 2002. május-június 5-6. szám, 23p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Vác Tárgyszó, szakterület: restaurálás M. Juhász Ágnes: Sárospatak, volt trinitárius kolostor In: Örökségvédelem, VI. évf., 2002. július-augusztus 7-8. szám, 15-16p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Eger Tárgyszó, szakterület: helyreállítás; restaurálás m.a.: "és látta Isten, hogy jó..." - Öt évszázad műkincsei a Biblia világából In: Új Ember, 2008. augusztus 31. 126p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; szakrális művészet Madas Edit: In natalis Sancti Patris nostri Benedicti - A Biblia scripta -Az írás a középkorban című kiállítás megnyitójára In: Pannonhalmi Szemle, XVIII. évf., 2010. 2. szám, 99-101p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend Intézmény: Főapátsági Könyvtár, Pannonhalma Tárgyszó, szakterület: kiállítás Megj.: Elhangzott 2010. március 20-án Pannonhalmán, az időszakos kiállítás megnyitóján. Madas Edit - Horváth Zoltán: Középkori prédikációk és falképek Szent László királyról Romanik Kiadó, 2008. Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar Magasi Németh Gábor festőművész (1883-1953) - Emlékkiállítás a Keresztény Múzeumban 2006. április 30 - október 1. Esztergom Esztergom: Keresztény Múzeum, 2006. 60p. színes. (kiállítás vezető) Intézmény: Keresztény Múzeum Tárgyszó, szakterület: kiállítás; művész Megj.: A katalógust szerkesztette és a kiállítást rendezte: Kontsek Ildikó. Magyar Kurír: Szépnek látta a világot... - Felavatták Prokop Péter emléktábláját Csepelen In: Új Ember, 2010. január 17. 12p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: művész Magyar Zoltán: Szent Márton a mondahagyományban In: Örökség, 2009. november 24-25p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: néprajz; történelem, magyar Majcher Tamás: Debercsény középkori temploma In: Magyar Múzeumok, 9. évf., 2003. 4. szám, 24p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: régészet Majchrics Tiborné: A Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Könyvtára főszerk.: Futaky László. Nyíregyháza: 2005. In: Fejezetek Szabolcs-Szatmár-Bereg megye könyvtár történetéből 2., 89-117p. (tanulmánykötet) Egyházmegye/szerzetesrend: Hajdúdorog Intézmény: Szent Athanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Könyvtára, Nyíregyháza Tárgyszó, szakterület: könyvtár; könyvtártörténet Megj.: Felsőoktatási-, iskolai-és szakkönyvtárak. Makovecz Imre: Drawings and Writings 2009. 97p. ff. (könyv) Tárgyszó, szakterület: művész Megj.: Makovecz Imre tervei, rajzai Marcus, Robert Austin: Imago és similitudo Ágostonnál In: Katekhón, I. évf., 2004. 2. szám, 229-256p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet Marghescu Mária: Csendes életek - Hollán Sándor Csendéletek, fák című kiállítása In: Pannonhalmi Szemle, XI. évf., 2003. 2. szám, 101-104p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: kiállítás Mariazell és Magyarország - 650 év vallási kapcsolatai szerk: Walter Brunner, Helmut Eberhart, Fazekas István, Gálffy Zsuzsanna, Elke Hammer-Luza, Hegedűs András. Esztergom-Graz: 2003. 220p. ff. színes. (könyv) Tárgyszó, szakterület: történelem, magyar; szakrális művészet Megj.: Strigonium Antiquum VI. A "Magna Mater Austriae et Magna Domina Hungarorum" nemzetközi konferencia előadásai Esztergom (2002. május 6-9.) és Mariazell (2002.június 3-6.) Mariazell és Magyarország - Egy zarándokhely emlékezete Budapest: 2004. 35p. színes. (kiállítás vezető) Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet; egyháztörténelem, magyar Megj.: Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumának kiállítása 2004. május 28 - szeptember 12. Marics József: Európa kulturális fővárosa In: Keresztény Élet, 2010.május 2. 10p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: történelem, magyar Marton Árpád: A remény festője - Rembrandt-rézkarcok Szegeden In: Új Ember, 2010. október 10. 12p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: kiállítás Marton Árpád: A templom kapujában - Dóm téri szobor Gregor Józsefnek In: Új Ember, 2010. augusztus 8. 12p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Szeged-Csanád Tárgyszó, szakterület: műtárgyak Marton Árpád: Klebelsberg álma, Rerrich víziója - Nyolcvanéves a szegedi székesegyház és a Dóm tér In: Új Ember, 2010. október 24. 12p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Szeged-Csanád Tárgyszó, szakterület: épület Marton Árpád: Régi patrónusok - Felvidéki oltárok Szegeden In: Új Ember, 2008. szeptember 24. 12p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: kiállítás Martos Gábor: Ars sacra. A szentség erejének sugárzása. - Rövid séta a szakrális képzőművészet világában In: Múzeumcafé, 2008/2009. december-január 42-53p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet Megj.: Fotó: Reddot-Corbis Máriazell és Magyarország - Egy zarándokhely emlékezete szerk.: Farbaky Péter, Serfőző Szabolcs. Budapest: 2004. (katalógus) Tárgyszó, szakterület: történelem, magyar;  kiállítás; helytörténet; szakrális művészet Márton Gyöngyvér: Egyházi Könyvtárak Egyesülésének közgyűlése és konferenciája In: EKE Hírlevél, 2007. 3. szám, (periodika) Intézmény: Egyházi Könyvtárak Egyesülése Tárgyszó, szakterület: könyvtár Megj.: Szombathely, 2007. június 25-27. http://www.eke.hu/hirlevel13.html Máté Zsuzsanna - M. Veres Lujza: A kissikátori körtemplom helyreállítása és famennyezetének restaurálása In: Magyar Múzeumok, 7. évf., 2001. 3. szám,12-13p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: épület; restaurálás; szakrális művészet Máthé Andrea: Auratikus erő - A Pannonhalmi Bencés Gimnázium "Néma angyal"című kortárs képzőművészeti gyűjteménye In: Pannonhalmi Szemle, XII. évf., 2004. 4. szám, 131-135p. (folyóirat) Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend Intézmény: Pannonhalmi Főapátság Tárgyszó, szakterület: kiállítás; műgyűjtés Máthé Andrea: Fényképfestészet - Gémes Péter kiállítása In: Vigilia, 2004. 12. szám, 956p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: kiállítás Máthé Andrea: Hullámok morajlása - Lovas Ilona S.O.S. című kiállítása In: Pannonhalmi Szemle, XIV. évf., 2006. 2. szám, 154-156p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: kiállítás; kortárs művészet; média Máthé Andrea: Van Gogh - töredékek In: Vigilia, 2007. 8. szám, 573-577p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: esztétika Mátyás király és a fehérvári reneszánsz - King Matthias and the Renaissance Fehérvár szerk: Smohay András, Kerny Terézia. Székesfehérvár: Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum, 2010. 148p. színes. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár Intézmény: Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum Tárgyszó, szakterület: történelem, magyar; művészettörténet Megj.: Magyar királyok és Székesfehérvár I. A Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum Kiadványai 4. Sorozatszerkesztő: Smohay András. A 2008. október 18-án Székesfehérváron megrendezett konferencia előadásait tartalmazza a kötet. Mendöl Zsuzsanna: Épületdíszítő üveg - Keresztfy Ágnes munkáiról In: Magyar Iparművészet, 2005. 4. szám, 19-23p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: kortárs művészet; művész Mezei László Miklós: Templomok Magyarországon - Dercsényi Balázs és Marosi Ernő könyve In: Örökségvédelem, VI. évf., 2002. július-augusztus 7-8. szám, 11p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: recenzió; építészet Mezei Zsolt: A pápai pálos templom építéstörténete In: Decus Solitudinis. Pálos évszázadok., 2007. 549-563p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: pálos rend Intézmény: PPKE Bölcsészettudományi Kar Tárgyszó, szakterület: rendtörténet; építészet Megj.: Művelődéstörténeti Műhely. Rendtörténeti konferenciák 4/1. Mézes Zsuzsa: Balogunyom, római katolikus templom In: Műemléklap, 2001.január-február, 1-2. szám, 29p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: helyreállítás Mézes Zsuzsa: Őriszentpéter és Velemér, római katolikus templomok In: Műemléklap, 2001. január-február, 1-2. szám, 28-29p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: épület; helyreállítás Mikó Árpád: A Szent Imre kő kalandos útja a szeméthegytől a múzeumig In: Múzeumcafé, 2. évf., 2008. június-július, 3. szám, 34p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: történelem, magyar Miscellanea Ecclesiae Strigoniensis III. - Emlékkönyv az esztergomi bazilika felszentelésének 150. évfordulója alkalmából szerk.: Beke Margit. Budapest: Szent István Társulat, 2006. 186p. ff. és színes. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Intézmény: esztergomi bazilika Tárgyszó, szakterület: templom; egyháztörténelem, magyar MK: Jel a világ számára - Oltárképmegáldás Újpalotán In: Keresztény Élet, 2010. május 16. 2p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: kortárs művészet; szakrális művészet Molnár Antal: Inkvizíció és misszió - Bosnyák ferencesek Bulgáriában a XVI-XVII. század fordulóján Budapest: Mikes Kiadó, 2006. In: Memoriae tradere, 211-224p. (tanulmánykötet) Tárgyszó, szakterület: rendtörténet; kézirat Megj.: Tanulmányok és írások Török József hatvanadik születésnapjára. Szerkesztette: Füzes Ádám, Legeza László. Monok István - Buda Attila: A magyar bibliofília képeskönyve - Magyar könyvkincsek Budapest: Korona Kiadó - OSZK, 2006. 268p. színes fotók. (könyv) Tárgyszó, szakterület: könyv; kézirat; kódex; könyvkultúra; művelődéstörténet; gyűjtemény; ősnyomtatvány; régi könyvek; történelem, magyar; Megj.: A könyvben az alábbi katolikus egyházi gyűjteményekből szerepelnek dokumentumok: Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár, Győr; Egyházmegyei Könyvtár, Szombathely; Érseki Könyvtár, Veszprém; Főapátsági Könyvtár, Pannonhalma; Főszékesegyházi Könyvtár, Esztergom; Főszékesegyházi Könyvtár, Kalocsa; Somogyi Könyvtár, Szeged. Módy Péter: Kőrestaurátori jelentés a budapesti belvárosi főplébániatemplomban feltárt gótikus szentélyfülke feletti kőelemek statikai megerősítéséről és a kőelemek szakszerű konszolidálásáról In: Műemlékvédelem, 2010. 6. szám, 404-405p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: műemlék; restaurálás Móga Sándor - Gere László: Gyugy, római katolikus templom In: Örökségvédelem, VI. évf., 2002. május-június, 5-6. szám, 27p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: helyreállítás Móser Zoltán: Alant a föld nevetlen - A Föld teremtésének ábrázolása Magyargyerőmonostoron Vác: Fekete Sas Kiadó, 2001. ff. In: Az ősök udvarában, 11-29p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; szakrális művészet; szimbólumok Mózessy Gergely: Egyházi levéltáraink szakkönyvtárai szerk: Bana József, Breinich Gábor, Káli Csaba. Budapest: Magyar Levéltárosok Egyesülete, 2002. In: Magyar Levéltárosok Egyesülete 2001. évi vándorgyűlése, 195-198p. (tanulmánykötet) Tárgyszó, szakterület: levéltár; könyvtár Megj.: Esztergom, 2001. május 23-25. "Múltunk a reményünk..." - Szakrális Művészetek Hete a reneszánsz évében In: Új Ember, 2008. szeptember 14. 11p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet Megj.: Szakrális Művészetek Hete N. Dvorszky Hedvig: A fém nem tűr el üres felületeket - Engelsz József 80. születésnapjára In: Magyar Iparművészet, 2008. 1. szám, 49-53p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: kortárs művészet; művész N. Dvorszky Hedvig: "A kezem nyomát hagyom magam után" - Madarassy István vörösréz alkotásairól In: Magyar Iparművészet, 2005. 1. szám, 32-37p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: kortárs művészet; művész N. Dvorszky Hedvig: A kortárs művészek és a szakralitás In: Magyar Iparművészet, 2008. 1. szám, 76-79p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; kortárs művészet N. Dvorszky Hedvig: A monostor és népei - töredékek - A 950 éves Tihanyi Bencés Apátság jubileumi kiállítása In: Magyar Iparművészet, 2005. 4.szám, 2-5p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar; kiállítás; műemlék N. Dvorszky Hedvig: Az Év Belsőépítésze: 2004. - Dragonits Márta In: Magyar Iparművészet, 2005. 2. szám, 29-33p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művész N. Dvorszky Hedvig: Keresztút - Tihanyi találkozások Korzenszky Richárddal In: Magyar Iparművészet, 2002. 6. szám, 46-48p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet Nagy András OFM: A szécsényi rendház historia domusa I. ford.: P. Boros Gyevi Imre OFM. Budapest: 2006. 372p. ff. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: ferences rend Tárgyszó, szakterület: forráskiadvány; rendtörténet Megj.: Fontes Historici Ordinis Fratrum Minorum in Hungaria, Magyar Ferences Források, Series D, Numerus 2. A sorozatot szerkeszti: Fáy Zoltán, fr. Varga Imre Kapisztrán OFM, fr. Kálmán Peregrin OFM. Nagy Károly Zsolt: Oculi regulae - Regula oculorum - Fotográfiák bencés szerzetesek hagyatékából In: Pannonhalmi Szemle, XIV. évf., 2006. 3.szám, 131-137p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: kiállítás Nagy Levente: A pécsi Péter-Pál sírkamra In: Örökség, XI. évf., 2007. december 12. szám, 12-13p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: régészet Nagy Márta: Kortárs ikonfestészet itthon In: Új Ember, LXV. évf., 2009. november 1. 44. szám, 11p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: kiállítás; kortárs művészet Nagy Olga: Gondolatok a művészet határairól Szombathely: 2007. In: Szent művészet és ikon, (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: ikon Nagy Tibor: A tíz csegöldi kép In: Görögkatolikus Szemle, 2009. január 7p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Görögkatolikus Egyház Tárgyszó, szakterület: műtárgyak Nagymihályi Géza dr.: A kereszt: Krisztus ikonja - A keresztkultusz ikonológiája Budapest: Kairosz Kiadó, 2010. 108+p. színes. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Görögkatolikus Egyház Tárgyszó, szakterület: ikonológia Nagymihályi Géza dr.: A Nagyböjt szakrális kultúrája a keresztény keleten Hajdúböszörmény: 2001. 103p. színes. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Görögkatolikus Egyház Tárgyszó, szakterület: ikonográfia Nagymihályi Géza dr.: Az angyalok - Liturgia és ikon a keresztény Keleten Budapest: Paulus Hungarus - Kairosz Kiadó, 2004. 116p. színes. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Görögkatolikus Egyház Tárgyszó, szakterület: ikon Nagymihályi Géza dr.: Gondolatok az ikonokról 1. In: Görögkatolikus Szemle, XXI. évf., 2010. január 1. szám, 5p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Görögkatolikus Egyház Tárgyszó, szakterület: művészettörténet Nagymihályi Géza dr.: Gondolatok az ikonokról 2. - Az ikonfestés teológiai és szellemi háttere In: Görögkatolikus Szemle, 2010. február 5p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Görögkatolikus Egyház Tárgyszó, szakterület: esztétika Nagymihályi Géza dr.: Gondolatok az ikonokról 7. - Egyetemes zsinatok, egyházatyák In: Görögkatolikus Szemle, 2010. július 6p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Görögkatolikus Egyház Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem; ikonográfia Nagymihályi Géza dr.: Gondolatok az ikonokról 3. - Az ikonosztázion mint Krisztus ikon In: Görögkatolikus Szemle, 2010. március 5p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Görögkatolikus Egyház Tárgyszó, szakterület: ikonográfia Nagymihályi Géza dr.: Gondolatok az ikonokról 4. - A keresztkultusz régen és ma In: Görögkatolikus Szemle, 2010. április 5p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Görögkatolikus Egyház Tárgyszó, szakterület:ikonográfia Nagymihályi Géza dr.: Gondolatok az ikonokról 6. - Az öröklét peremén... In: Görögkatolikus Szemle, 2010. június 5p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Görögkatolikus Egyház Tárgyszó, szakterület: ikonográfia Nagymihályi Géza dr.: Gondolatok az ikonokról 8. - Új szent a naptárban In: Görögkatolikus Szemle, XXI. évf., 2010. augusztus 8. szám, 5p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Görögkatolikus Egyház Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; történelem, magyar Nagymihályi Géza dr.: Gondolatok az ikonokról 5. - A Jézus-ima ikonjai In: Görögkatolikus Szemle, 2010. május 6p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Görögkatolikus Egyház Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; szakrális művészet Nagymihályi Géza dr.: Krisztus ikonok szóban és színben Budapest: Jel Könyvkiadó, 2003. 96p. színes. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Görögkatolikus Egyház Tárgyszó, szakterület: ikon Nagyvárad város lakossága és archontológiája a 18. században (1713-1785) -Adattár összeáll.: Emődi András. Nagyvárad: Varadinum Script Kiadó, 2010. 410p. ff. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Nagyváradi Egyházmegye Tárgyszó, szakterület :forráskiadvány; levéltár Megj.: Miscellanea Historica Varadiensia II. Nemes-Kovács Ernő: Árpádházi Szent Erzsébet ereklyetartó szobra - Pulszky Károly millenniumi ajándéka a magyar nemzetnek In: Magyar Múzeumok, 10. évf., 2004. 2. szám, 5-8p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: restaurálás; műtárgyak Neumann Tibor: A Korlátköviek - Egy előkelő család története és politikai szereplése a 15-16. században Győr: Győri Egyházmegyei Levéltár, 2007. 235p. (könyv) Tárgyszó, szakterület: könyvtártörténet Megj.: A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai. Források, feldolgozások 5. Németh Andrea: Boldogasszonyfalva-Frauenkirchen - Templomok In: Szent Kereszt ökumenikus magazin, 4. évf., 2006. 4. szám, 19p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: műemlék; szakrális tér Németh Andrea: Megszületett Magyarországon a legújabb zarándokhely! -Beszélgetés V. Majzik Mária képzőművésszel In: Szent Kereszt ökumenikus magazin, 4. évf., 2006. 3. szám, 18-19p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: művész; kortárs művészet Németh Andrea: Sugárzó színek... - Murális technikák művésze Bráda Tibor festőművész In: Szent Kereszt ökumenikus magazin, 3. évf., 2005. 3. szám,36-37p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: művész; kortárs művészet Németh Andrea: Velekei József Lajos grafikus és szobrászművész - Keresztény művészek In: Szent Kereszt ökumenikus magazin, 4. évf., 2006. 3. szám, 30-31p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: kortárs művészet; művész Németh Csaba: A fába költözött hit - A miskolci Deszkatemplom múzeumpedagógiai bemutatása In: Magyar Múzeumok, 11. évf., 2005. 3. szám,18-19p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: múzeumpedagógia; épület Norman, Edward: Isten hajléka - A templomépítészet stílusai és története Budapest: Kairosz Kiadó, 2007. 312p. ff. és színes. (könyv) Tárgyszó, szakterület: épület; szakrális tér Novotny Tihamér: Evangéliumi orfika - spirituális örömhír - Olescher Tamás festészetéről In: Kortárs Irodalmi és Kritikai Folyóirat, 54. évf., 2010. 12. szám, 57-61p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: művész Megj.: A folyóiratnak e számát a művész festményeivel illusztrálták. Nyikes Tamás: Keresztény emlékek Szíriában In: Keresztény Élet, 2010.szeptember 1. 10p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem; műemlék Olbert Mariann: A budapesti Nagyboldogasszony magyar ortodox templom síremlékei In: Műemlékvédelem, LIV. évf. 2010. 5. szám, 308-324p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: műemlék; műtárgyak Opra Zsuzsanna: A szeplőtelen fogantatás disputája a gyöngyösi ferencesek egykori oltárképén In: Műemlékvédelem, 2009. 6. szám, 420-425p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: ikonográfia Orbán János: A 18. századi Erdély református templomépítkezéseiről In: Utóirat. Post scriptum, 2008. 5. 46. szám, 5-10p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Református Egyház Tárgyszó, szakterület: építészet Orosz Bálint: A szentesi Református Nagytemplom felújítása In: Örökségvédelem, VI. évf., 2002. január-február 1-2. szám, 15-17p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Református Egyház Tárgyszó, szakterület: helyreállítás; restaurálás Ozsvári Csaba ötvösművész Budapest: 2001. 55p. ff. és színes. (könyv) Tárgyszó, szakterület: művész Megj.: Szilárdfy Zoltán: Gondolatok Ozsvári Csaba művészetéről p. 54-55. Ókeresztény bazilika és megújult dzsámi az új pécsi látnivalók In: Múzeumcafé, 4. évf., 2010. június/július 12p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: épület; régészet P.: "A színek remetéje" - Kilencven éves lenne Prokop Péter In: Új Ember, 2009. január 1. 16p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: művész P. Dombóvári Judit: Körmeneti kereszt restaurálása In: Magyar Múzeumok,12. évf., 2006. 2. szám, 7-8p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; restaurálás P. Szabó Ernő: Művészet, élet, hit, történelem - A hatvanéves Somogyi Győző kiállítása Tihanyban In: Tihanyi kalendárium, 2003. 57-58p. (cikk) Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend Intézmény: Tihany Apátsági Galéria Tárgyszó, szakterület: kiállítás; kortárs művészet P. Szűcs Julianna: Deus ex machina, avagy az örökség mint néma partitúra -A pécsi iskola emlékezetpolitikai filozófiája In: Múzeumcafé, 4. évf. 2010. február-március 15. szám, 20-25p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: épület; műemlék; művészetfilozófia pallós: A bécsi szecesszió hajnala - Klimt és meztelen igazsága Budapesten In: Új Ember, 2010. szeptember 1. 12p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: kiállítás Pallós: A "fényes hegyen" - Sopronbánfalván In: Új Ember, 2010. november 28. 12p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Győr Tárgyszó, szakterület: műemlék Pallós: A Mennyek Királynéjánál - Középkori freskót találtak a pesti belvárosi templomban In: Új Ember, 2010. szeptember 26. 1, 12p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Tárgyszó, szakterület: műtárgyak Pallós: "A művészetet nem kitalálni, hanem folytatni kell" - Beszélgetés Kligl Sándor szobrászművésszel In: Új Ember, 2010. július 4. 12p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: művész; kortárs művészet Pallós: A polgárosodás helye - Ötéves a Művészetek Palotája In: Új Ember, 2010. március 28. 12p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: épület Pallós: A Szentföld öröksége - Szépség, spiritualitás - és nagy nevek a Szépművészeti Múzeumban In: Új Ember, 2009. július 5. 12p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: kiállítás pallós: Mária szépsége - ferences szemmel - Művészettörténeti konferencia Budapesten In: Új Ember, 2009. március 25. 7p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: ferences rend Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; rendtörténet Pallós: Szenvedéstörténet a Schatzkammerben - Az utolsó vacsorától Krisztus keresztjéig In: Új Ember, 2008. március 23-30. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: kiállítás; muzeális gyűjtemények; szakrális művészet; műtárgyak Megj.: Schatzkammer Papp Jaber Erika: Égi Édesanyánk könnyei - 12 könnyező-Mária-kép a Kárpát-medencében Romanik Kiadó, 2008. (könyv) Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; ikonográfia Papp Nóra: A nyírbátori Krucsay oltár In: Szent Kereszt ökumenikus magazin, 3. évf., 2005. 3. szám, 27p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: műtárgyak Papp Nóra: Költözik a pócsi bazilita múzeum In: Görögkatolikus Szemle, 2010. július 18p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Görögkatolikus Egyház Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények; kiállítás Papp Szilárd: A gyulafehérvári székesegyház gótikus főszentélyének 18.századi bontásáról és újraépítéséről In: Örökség, 2010. április 9-10p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: épület; műemlék Passarelli, Gaetano: A gyermekek ünnepe - Megfontolások Jézus jeruzsálemi bevonulásának ünnepe és az ünnep ikonográfiája kapcsán In: Communio, XVII. évf. 2009. 1-2. szám, 26-37p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: ikonográfia Pataki Téka. Theca Patachiana, civitas bibliothecarum - Sárospatak, a könyvtárak városa, a 800 éves város könyvtárai felelős szerk.: Kiss Endre József. Sárospatak: Zrínyi Ilona Városi Könyvtár, 2001. 326p. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Eger Intézmény: Sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény Könyvtára Tárgyszó, szakterület: könyvtártörténet; történelem, magyar Pataky Dóra: Liturgia és művészet a XVIII. században - Barokk megújulás a Váci püspökség területén In: Örökségvédelem, VII. évf. 2003. július-augusztus, 7-8. szám, 29p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: kiállítás; egyháztörténelem, magyar Pataky Dóra: Nagy püspökök, szép textilek az ezeresztendős Váci Egyházmegyében In: Műemléklap, V. évf., 2001. július-augusztus 7-8. szám, 18-19p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Vác Tárgyszó, szakterület: kiállítás; egyháztörténelem, magyar Pataky Dóra: "Szeretem a te házad ékességét..." - Faragott szentek az ezeresztendős Váci Egyházmegyéből In: Örökségvédelem, VI. évf., 2002.március-április 3-4. szám, 17p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet Pattantyús Manga - p. Samu Viktória: Tiszaszentmárton, református templom In: Örökségvédelem, VI. évf., 2002. július-augusztus 7-8. szám, 17p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: református egyház Tárgyszó, szakterület: helyreállítás; restaurálás Pawson, John: A pannonhalmi főapátság bazilikája - Tervleírás In: Utóirat. Post scriptum, 2008. 6. 47. szám, 37-40p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend Tárgyszó, szakterület: épület; műemlék Pál Emese: Egy brassói román oltárkészítő műhely a 19. századi Székelyföldön In: Örökség, 2009. november 17-18p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet Pálffy Katalin: Kis szoborkönyv Budapest: 2009. 54p. ill. (katalógus) Tárgyszó, szakterület: művész; kortárs művészet Perneczky Géza: Részvét - Jegyzetek a Giacometti-kiállítás margójára In: Pannonhalmi Szemle, XII. évf., 2004. 2. szám, 77-90p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: kiállítás Petneki Áron: Facit et servat leges - A pannonhalmi Barokk idő című kiállításról In: Pannonhalmi Szemle, XVII. évf., 2009. 3. szám, 120-124p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: kiállítás Pijnenburg [Chrysostomos] Protoierej: Az Istenszülő-ikonok különböző típusai és üzenetük 2009. 10 9. (folyóirat) Egyházmegye/szerzetesrend: Magyar Ortodox Egyház Tárgyszó, szakterület:ikon; ikonográfia Pintér Attila: A fertődi kastélykápolna falfestéseinek restaurálása In: Örökségvédelem, VI. évf., 2002. január-február, 31-2. szám, 1-3p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: restaurálás Pintér Attila: A tatai Kálvária-kápolna falfestéseinek restaurálása In: Műemléklap, V. évf., 2001. szeptember-október 9-10. szám, 6-7p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: restaurálás Pintér Attila: Megújultak a csarodai református templom falfestései In: Örökségvédelem, VII. évf., 2003. november-december 11-12. szám, 1-3p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: református egyház Tárgyszó, szakterület: restaurálás Pintér Attila - Heitler András: Újra megnyílt a Péter-Pál sírkamra Pécsett In: Örökségvédelem, VII. évf., 2003. május-június 5-6. szám, 1-4p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Pécs Tárgyszó, szakterület:helyreállítás; épület Plazaola, Juan: L'Eglise et l'Art Paris: Cerf, 2008. 240p. (könyv) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet Plichta Adrien: Tökéletesíti a társadalmat.. - Az Isteni Irgalmasság Apostolának Társulata világkongresszusra készülve In: Új Ember, 2008.február 8. 12p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: ikonográfia Megj.: Az Irgalmas Jézus elfogadható ábrázolása. Pocsainé Eperjesi Eszter: A sárospataki Református Kollégium Múzeuma a Magyar Millennium idején In: Magyar Múzeumok, 7. évf., 2001. 4. szám, 28-29p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Református Egyház Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények Poniatowska, Monika: A szamár mint szimbólum a vallásban és a kultúrában In: Communio, XVII. évf., 2009. 1-2. szám, 38-44p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; ikonográfia Potzner Ferenc: A Deák téri evangélikus templom - Történet és helyreállítás In: Örökségvédelem, VII. évf., 2003. május-június, 5-6. szám, 7-9p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: evangélikus egyház Tárgyszó, szakterület: épület; helyreállítás Prakfalvi Endre: Möller István Lehel téri Árpádházi Szent Margit-templomáról In: Műemlékvédelem, LIV. évf., 2010. 3. szám,201-213p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Tárgyszó, szakterület: épület Prakfalvi Endre: Római katolikus templomok az egyesített fővárosban (Budapest): (2003). 79p. színes. (könyv) Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar; építészet; történelem, magyar Megj.: "a mi Budapestünk" sorozat. Kiadja Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatala. Prohászka László: A Vigilia beszélgetése Csíkszentmihályi Róberttel In: Vigilia, 2010. 6. szám, 457-461p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művész; kortárs művészet Prohászka László: Egry József egyházi vonatkozású alkotásai In: Vigilia, 2004. 4. 263-269p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet Prohászka László: Fadrusz János egyházművészeti alkotásai In: Vigilia, 75. évf., 2010. január 1. szám, 16-21p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: művész; szakrális művészet Prohászka László: Ferenczy Béni egyházművészeti alkotásai In: Vigilia, 2007. 5. szám, 343-347p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: művész; szakrális művészet Prohászka László: Kisfaludi Strobl Zsigmond egyházművészeti alkotásai In: Vigilia, 2006. 1. szám, 12-17p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: művész; szakrális művészet Prohászka László: Pátzay Pál egyházművészeti alkotásai In: Vigilia, 2008. 1.  szám, 19-24p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: kortárs művészet; művész Prokopp Mária: A kárhozatról és a boldogságról - Lőcse plébániatemplomának XIV. századi falképei In: Új Ember, 2010. március 28. 12p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; ikonográfia Prokopp Mária - Vukov Konstantin - Wierdl Zsuzsanna: Botticelli - Az Erények nyomában Budapest: Studiolo, 2009. 179p. színes. (könyv) Tárgyszó, szakterület: műemlék; művész Prokopp Mária: Botticelli - Esztergomban, - Az ötszáz éve elhunyt mestermagyar öröksége In: Új Ember, 2010. április 4-11. 17p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: művész; restaurálás; történelem, magyar Prokopp Mária: Drámai vízió - művészi keresztút - Templomtérbe kerülnek Szinte Gábor alkotásai In: Új Ember, 2010. február 28. 7p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: kortárs művészet; szakrális művészet Prokopp Mária: Esztergom négy rétegben In: Múzeumcafé, 2. évf., 2008. február 1. szám, 36-37p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: műemlék; történelem, magyar; restaurálás Prokopp Mária: Középkori freskók Gömörben Méry Ratio, 2007. 95p. színes. (könyv) Tárgyszó, szakterület: művészettörténet; történelem, magyar Prokopp Mária: Pap, festőművész és író In: Életünk, 2008. szeptember 7p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: művész Megj.: Prokop Péterről. (Az európai magyar katolikusok lapja) Prokopp Mária: Prokop Péter festőművész (1919-2003) Szeged: Szegedi Tudományegyetem, 2003. 146p. színes. (könyv) Tárgyszó, szakterület: életrajz; művész Megj.: Szegedi Tudományegyetem BTK, olasz tanszék Puskás Bernadett: A görög katolikus egyház művészete a történeti Magyarországon - Hagyomány és megújulás Nyíregyháza: Szent Atanáz Hittudományi Főiskola, 2008. 320p. ill., színes és ff. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Görögkatolikus Egyház Tárgyszó, szakterület: művészettörténet; szakrális művészet Puskás Bernadett: A nyíregyházi Görögkatolikus Egyházművészeti Gyűjtemény emlékei (2.) - Bacsinszky András püspök képmása In: Görögkatolikus Szemle, 2010. július 5p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Görögkatolikus Egyház Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; ikonográfia Puskás Bernadett: A nyíregyházi Görögkatolikus Egyházművészeti Gyűjtemény emlékei: Bizánczy György görögkatolikus püspök antimenzionja In: Görögkatolikus Szemle, 2010. május 5p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Hajdúdorog - Görögkatolikus Egyház Intézmény: Görögkatolikus Egyházművészeti Gyűjtemény Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; szakrális művészet Puskás Bernadett: Templomépítészet a történelmi munkácsi egyházmegyében a XVII. században In: Athanasiana, 2004. 18. szám, 89-98p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: Görögkatolikus Egyház Tárgyszó, szakterület: építészet; szakrális művészet Pusztei Tamás: A gönci pálos kolostor 2004-2005. évi régészeti kutatása In: Decus solitudinis. Pálos évszázadok., 2007. 515-535p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: pálos rend Intézmény: PPKE Bölcsészettudományi Kar Tárgyszó, szakterület: rendtörténet; régészet; épület Megj.: Művelődéstörténeti Műhely. Rendtörténeti konferenciák 4/1. Raýman János: Klimo György híres éremgyűjteménye Pécs: Pécsi Tudományegyetem Könyvtára, 2007. In: "...használd ezt a könyvtárat...", 11-30p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: Pécs Intézmény: Klimo Könyvtár Tárgyszó, szakterület: numizmatika; intézménytörténet Radák Eszter: Arc-vonások - Francis Bacon és a Londoni Iskola portréfestészete In: Pannonhalmi Szemle, XV. évf., 2007. 3. szám, 62-69p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művész Radnóti Sándor: Múzeum - emlékezet és felejtés In: Pannonhalmi Szemle, XIII. évf., 2005. 2. szám, 47-51p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények Ragyog a fényesség - Udvardy Erzsébet nyolcvanadik születésnapjára szerk.: Korzenszky Richárd, dr., Kratochwill Mimi. Tihany: 2009. 219p. ff, színes. (könyv) Tárgyszó, szakterület: művész Megj.: Kiadja a Tihanyi Bencés Apátság. Rákossy Anna: Egy XIX. század végi gyászmiseruha-garnitúra a budavári Nagyboldogasszony-Főplébániatemplom gyűjteményében In: Műemlékvédelem, LIV. évf., 2010. 5. szám, 337-340p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Tárgyszó, szakterület: műtárgyak Regőczi István: A Kútvölgyi Engesztelő Mária kápolna és a "Táborhegyen"zarándokház története - 1999-2000 (Budapest): (2001). 55p. ff. színes. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Tárgyszó, szakterület: épület Megj.: A kiadásban a Szent Gellért Kiadó és Nyomda közreműködött. Regula oculorum - Fotográfiák bencés szerzetesek hagyatékából Pannonhalma: Pannonhalmi Főapátság, 2006. 109p. ff. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend Intézmény: Pannonhalmi Főapátság Tárgyszó, szakterület: fénykép; kiállítás Megj.: A kiállítás kurátorai, a könyv szerkesztői és az utószó szerzői: Bogdán Melinda, Bán András. Reviczky Katalin: A politikus Picasso az Albertinában In: Új Ember, 2010. október 17. 12p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: kiállítás Reviczky Katalin: Botero barokk világa - Amit a művész magáról vall In:Új Ember, 2010. szeptember 26. 12p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: művész; kortárs művészet Rényi András: A látható színeváltozása - További adalékok Caravaggio"naturalizmusának" képi szintaxisához In: Pannonhalmi Szemle, XVII. évf., 2009. 1. szám, 60-77p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: műkritika; művész Rétfalvi Gábor: Történeti kötések mestere: Zsoldos István munkái a Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtárban Budapest: Mikes Kiadó, 2006. In: Memoriae tradere, 245-252p. (tanulmánykötet) Egyházmegye/szerzetesrend: Szombathely Intézmény: Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár Tárgyszó, szakterület: könyvtörténet; iparművészet; régi könyvek; könyvkötés Megj.: Tanulmányok és írások Török József hatvanadik születésnapjára. Szerkesztette: Füzes Ádám, Legeza László. Réti Mária: A historizáló üvegablak-festészet emlékei templomainkban In: Örökségvédelem, VII. évf., 2003. március-április 3-4. szám, 21-22p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; szakrális művészet Réti Mária: A monostorapáti Nepomuki Szent János-plébániatemplom helyreállítása In: Örökség, IX. évf., 2005. március 3. szám, 12-13p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém Tárgyszó, szakterület: helyreállítás Rigó Bálint: Rejtőzködő beton - a templomépítészetben In: Vigilia, 75. évf., 2010. 5. szám, 403-404p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: épület; szakrális művészet; kortárs művészet Rihmer Zoltán: Megjegyzések az editio Typica kifejezés fogalmáról és fordításáról In: Praeconia, 1. évf., 2006. 1. szám, 103-104p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: könyvtörténet Ritoók Ágnes: Vár állott... A középkori Zalavár - Az eltűnt Karoling-kori városias jelleg nyomában In: Múzeumcafé, 2. évf., 2008/09.december-január 6. szám, 24-26p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: régészet; történelem, magyar Rokay Zoltán: Egy "elfelejtett" történelem festő avagy a Pásztorlánykától az oltárképekig Óbecse: 2008. 24p. (könyv) Tárgyszó, szakterület: művész; festészet Megj.: Schöfft József. Rombold, Günter: Zur Geschichte von Kunst und Kirche In: Kunst und Kirche, 2006. 2. szám, 125-130p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet Rozsondai Marianne: A könyvkötés mint a proveniencia egyik tanúja Budapest: MTA Gazdaság- és Társadalomtörténeti Kutatócsoport, 2001. In: Emlékkönyv Berlász Jenő 90. születésnapjára, 359-377p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: könyvkötés Róka Enikő: Centralizáló törekvések a protestáns templomépítészetben -Európa és Magyarország, 16-19. század In: Utóirat. Post scriptum, 2008. 5. 46. szám, 11-18p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: építészet Róna Katalin: Tovább az úton In: Örökség, 2010. 11. szám, 4-5p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Gyulafehérvár Rutai Ilona: Révfülöp, templomrom In: Műemléklap, 2001. január-február1-2. szám, 29p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém Tárgyszó, szakterület: helyreállítás Ruzsa György: Bronzba zárt imák - Fémikonok - festett fatábla és a zománcos domborművek kapcsolata In: Magyar Iparművészet, 2008. 3. szám, 6-9p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet Megj.: Bronzba zárt imák - 500 orosz fémikon a moszkvai Rubljov Múzeumból és hazai közgyűjteményekből. Iparművészeti Múzeum, Budapest 2005. április 25-július 10. S. Lackovits Emőke - Hetényi János: Purgatórium ábrázolás és a hozzákapcsolódó ájtatosságok a népi vallásosságban In: Katolikus megújulás és a barokk Magyarországon, 2009. 333-370p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: népi vallásosság; szakrális művészet Sajnovits Péter: Táltos a templomtornyon - A csíkrákosi templom restaurálásáról In: Örökség, XII. évf., 2008. február 2. szám, 8-9p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Gyulafehérvár Tárgyszó, szakterület: restaurálás Sallay Dóra: Giovanni di Paolo, in Saur München-Leipzig: K.G. Saur, In: Allgemeines Künstlerlexikon, 2007. (lexikon) Tárgyszó, szakterület: művész Sallay Dóra: Giovanni di Paolo: un Crocifisso in meno, una Crocifissione in piú In: Nuovi Studi, XI. évf., [2007]. 12. 206. szám, 25-36p. Tárgyszó, szakterület: műtárgyak Sarbak Gábor: A Gyöngyösi-féle pálos konstitúciók a javak használatáról Budapest: Mikes Kiadó, 2006. In: Memoriae tradere, 295-313p. (tanulmánykötet) Egyházmegye/szerzetesrend: Pálos rend Tárgyszó, szakterület: könyvtörténet; könyvtártörténet; rendtörténet; egyháztörténelem, magyar Megj.: Tanulmányok és írások Török József hatvanadik születésnapjára. Szerkesztette: Füzes Ádám, Legeza László. Sas Péter: A Jézus Társasága emlékei az egykori kolozsvári jezsuitatemplomban In: A magyar jezsuiták küldetése a kezdetektől napjainkig, 2006. 391-413p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: jezsuita rend Intézmény: PPKE Bölcsészettudományi Kar Tárgyszó, szakterület: rendtörténet; műtárgyak Megj.: Művelődéstörténeti Műhely. Rendtörténeti konferenciák 2. Sas Péter: A kolozsvári Szent Mihály-templom és egyházi gyűjteménye Kolozsvár: Gloria Kiadó, 2009. 310p. ff. és színes. (könyv) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; épület; muzeális gyűjtemények Sas Péter: A pálosok Mária-tiszteletének művészettörténeti emlékei In: Decus Solitudinis. Pálos évszázadok., 2007. 657-669p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: pálos rend Intézmény: PPKE Bölcsészettudományi Kar Tárgyszó, szakterület: rendtörténet;művészettörténet Megj.: Művelődéstörténeti Műhely. Rendtörténeti konferenciák 4/1. Sasvári Zoltán: Adatok egy könyvgyűjtemény történetéhez. Az esztergomi Bibliotheca Fugger gyűjteménye Budapest: magánkiadás, 2005. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Esztergom Tárgyszó, szakterület: könyvtár; ritkaságok Sándor Mária, Dr.: A pécsi középkori egyetem épülete - Az Aranyos Mária-kápolna szobrai In: Műemléklap, 2001. január-február 1-2. szám,7-8p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Pécs Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; történelem, magyar Sáros András: A jászberényi főtemplom története Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, 2002. 192p. ff. és színes fotó, illusztrác. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Vác Tárgyszó, szakterület: templom; helytörténet; szakrális tér; Schelken Pálma: Búza Barna tihanyi kiállításán In: Tihanyi kalendárium,2003. 55-56p. (cikk) Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend Intézmény: Tihany Apátsági Galéria Tárgyszó, szakterület: kiállítás; kortárs művészet Schmal Róza: Épülő kép - Türk Péter kiállítása a Kiscelli Múzeumban In: Pannonhalmi Szemle, XIV. évf., 2006. 4. szám, 139-142p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: kiállítás Schmal Róza: Otthontalanul - A Honvágy/Homesickness című kiállítás a Budapest Galériában In: Pannonhalmi Szemle, XV. évf., 2007. 4. szám,119-123p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: kiállítás; kortárs művészet Schwarcz Katalin: "...és jöttek az apácák" - Rendezvénysorozat a klarisszákról a Budapesti Történeti Múzeumban" In: Magyar Múzeumok, 10. évf., 2004. 2. szám, 13-15p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Klarisszák Tárgyszó, szakterület: rendtörténet; kiállítás Sebestyén József: Felújított Árpád-kori műemléktemplom Székelyföldön, újraszentelés Gelencén In: Örökségvédelem, VI. évf., 2002. január-február, 1-2. szám, 12-13p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Gyulafehérvár Tárgyszó, szakterület: helyreállítás; restaurálás Sebestyén József: Megújult a hubói református templom és harangláb In: Örökségvédelem, VI. évf., 2002. szeptember-október 9-10. szám, 17p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Református Egyház Tárgyszó, szakterület: épület; helyreállítás Sebestyén József: Újjávarázsolták az unitárius templomot a háromszéki Sepsikilyénen In: Örökség, IX. évf., 2005. március 3. szám, 4-5p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Unitárius egyház Tárgyszó, szakterület: helyreállítás; restaurálás Sedlmayr János - Máté Zsuzsanna: Veszprém, Veszprémvölgyi apácasor In: Örökségvédelem, VI. évf., 2002. július-augusztus, 7-8. szám, 17p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém Tárgyszó, szakterület: helyreállítás Shvoy Lajos: Önéletrajz szerk: Mózessy Gergely. Székesfehérvár: Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár,2002. 180p. ff. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár Tárgyszó, szakterület: forráskiadvány; életrajz Megj.: Források a Székesfehérvári Egyházmegye Történetéből 1. Sill Aba Ferenc - Konkoly István - Kovács Géza: A szombathelyi Püspöki Palota - Der Szombathelyer Bischofspalast. The Episcopal Palace in Szombathely Szombathely: MG kereskedelmi és Szolgáltató Bt., 2004. 96p.ff. és színes. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Szombathely Tárgyszó, szakterület: épület Simonyi László: Nagybörzsöny, Bányásztemplom In: Műemléklap, 2001.január-február, 1-2. szám, 28p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Vác Tárgyszó, szakterület: helyreállítás Sipos György: Óföldeák In: Műemléklap, V. évf., 2001. szeptember-október, 7-8. szám, 7-8p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Szeged-Csanád Tárgyszó, szakterület: helyreállítás Siska Henriett: A vallás az érett és a kései barokk művészetben In: Vigilia, 2007. 9. szám, 652-659p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: esztétika; szakrális művészet Smohay András: "Múzeum-pasztoráció" In: Távlatok, 2008. 2. szám, 91-93p. (cikk) Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár Intézmény: Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények; szakrális művészet; intézménytörténet; gyűjtemény Smohay András: Szent Imre 1000 éve - A Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum millenniumi kiállítása In: Magyar Múzeumok, 13. évf., 2007. 4. szám, 47-48p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár Intézmény: Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum Tárgyszó, szakterület: kiállítás; egyháztörténelem, magyar Somorjai Ádám: Visitatio apostolica institutorum vitae consacratae in Hungaria 1927-1935 Pannonhalma: 2008. 576p. (könyv) Tárgyszó, szakterület: levéltár Megj.: Rendtörténeti Füzetek 13. A magyarországi szerzetesrendek apostoli vizitációja 1927-1935. (A címben elírás van, helyesen vitae consecratae.) Recenziója a Levéltári Szemle 2008/3. sz.94-97p. Csíky Balázs. szerzetesrendek Soós Sándor: Apácamunkák - (17-20. század) Esztergom: Keresztény Múzeum, 2006. (katalógus) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet Soós Sándorné: "...fonjunk rózsafüzért szép Üdvözletébül!" - A rózsafüzér imádsága és rózsafüzéres versek a XIX-XXI. századi magyar irodalomban Budapest: Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, 2009. 267p. színes. (könyv) Tárgyszó, szakterület: néprajz; szakrális művészet Sólymos Szilveszter: Kegyérmek Pannonhalmán - Kuncze Leó bencés gyűjtése Pannonhalma: 2002. Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend Tárgyszó, szakterület: kegyérem; numizmatika Stift Zoltán Angelico: Angelico képeskönyve Budapest: 2010. 96p. ill. (könyv) Tárgyszó, szakterület: művész Megj.: Szerzői kiadás. Könyvillusztráció, gyermekkönyv. Sulyok Miklós: Mithras legyen a te koszorúd! - Schmal Károly kiállítása In: Pannonhalmi Szemle, XV. évf., 2007. 2. szám, 119-120p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: kiállítás; kortárs művészet Surányi Imre: Az Egri Főegyházmegyei Könyvtár könyvritkaságai - Válogatás a11-19. században megjelent kéziratos és nyomtatott művek közül Eger: Líceum Kiadó, 2009. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Eger Intézmény: Egri Főegyházmegyei Könyvtár Tárgyszó, szakterület: könyvtár;ritkaságok Surányi Imre: Címlapkuriózumok az Egri Főegyházmegyei Könyvtár anyagából Debrecen: In: Könyv és Könyvtár, XXVII. évf., 2005. 377-411p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Eger Intézmény: Egri Főegyházmegyei Könyvtár Tárgyszó, szakterület: könyvtár Surányi Imre: Eger főpásztorainak, főpapjainak és felsőfokú tanintézményeinek liber gradualisai az egri Főegyházmegyei Könyvtárban - Emlékkönyv Dr. Seregély István egri érsek aranymiséje alkalmából Szerk.: Löffler Erzsébet, Seregély György. Eger: Egri Főegyházmegye, 2005. 177-227p. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Eger Intézmény: Egri Főegyházmegyei Könyvtár Tárgyszó, szakterület: könyvtár Surányi Imre: Új ősnyomtatványok az Egri Főegyházmegyei Könyvtárban In: Magyar Könyvszemle, 2005. 4. szám, 430-435p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Eger Intézmény: Egri Főegyházmegyei Könyvtár Tárgyszó, szakterület: ősnyomtatvány; könyvtár Sz. A.: A szeretet és a bizalom ajándékai - Kiállítás a palócság Mária-tiszteletének emlékeiből In: Új Ember, LXV. évf., 2009. június 14. 24. szám, 12p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Vác Intézmény: Palóc Múzeum Tárgyszó, szakterület: kiállítás Megj.: Varga Lajos, Barna János, Limbacher Gábor, Lengyel Ágnes 2009. június 11-december 18. sz. e.: Ravennai mozaikgyűjtemény Pécsett In: Új Ember, 2010. április 18. 16p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Pécs Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet sza: Fénytemplom is épül - Szakrális Művészetek Hete - harmadszor In: Új Ember, 2009. szeptember 13. 4p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet sza: Sophiane fórumának legfontosabb középülete - Hazánkban egyedülálló leletet tártak fel Pécsett In: Új Ember, 2010. április 25. 11p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Pécs Tárgyszó, szakterület: régészet Sz.A.: A szépség útjain - Múzeumok éjszakája Székesfehérváron In: Új Ember, 2009. június 21. 12p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár Tárgyszó, szakterület: kiállítás Sz.A.: A vizsolyi biblia születésnapjára - Kamarakiállítás az irodalmi múzeumban In: Új Ember, 2010. november 28. 12p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet; könyv Sz.A.: Jézus nyomában a kereszt tövéig - Kamarakiállítás a Szépművészeti Múzeumban In: Új Ember, 2009. január 4. 12p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: kiállítás Szabó Géza: Megújult a Bazilika In: Esztergom - Budapest, 1. évf., 2003.2. szám, 6p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Tárgyszó, szakterület: épület; műemlék Szabó Irén: A magyarországi görög katolikusok Szent Miklós tisztelete Szeged: SzTE Néprajzi Tanszék, 2001. ff. In: Szenttisztelet, 131-142p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: Görögkatolikus egyház Intézmény: SzTE Néprajzi Tanszék Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; szakrális művészet Szabó Tekla: Ikonográfiai pontosítások az újra feltárt magyarvistai falképek kapcsán In: Örökség, XIV. évf., 2010. január 1. szám, 9-10p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: műemlék; restaurálás Megj.: Kolozsmegye, Erdély Szacsvay Éva - Kutas Eszter: Kegyszobrok és kultuszaik - Egy tárgy restaurálásának tanulságai In: Magyar Múzeumok, 10. évf., 2004. 4. szám,39-42p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; restaurálás Szacsvay Éva: Szent István képek népi használatban In: Magyar Múzeumok, 7. évf., 2001. 1. szám, 24-26p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; műtárgyak Szakolczay Lajos: A személyesség hitele - Széles Judit kiállítása a Budai Klub Galériában In: Vigilia, 2008. 6. szám, 479-480p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: műkritika; kortárs művészet Szakolczay Lajos: Bibliai akvarellek - Karátson Gábor kiállítása a Várnegyed Galériában In: Vigilia, 2006. 1. szám, 79-80p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: kiállítás; kortárs művészet Szakolczay Lajos: Eszmei-érzéki virágözön - Olescher Tamás kiállítása a Leitner + Leitner Irodaházban In: Vigilia, 2008. 8. szám, 639-640p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: kiállítás; műkritika Szakolczay Lajos: Élményszerű gondolatiság - Bényi Eszter és Kovács Péter kiállítása a tatai Magyary Művelődési Központban In: Vigilia, 2009. 1.szám, 78-80p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: műkritika; kiállítás; kortárs művészet Szakolczay Lajos: Képszintézisek - Dréher János és Serényi H. Zsigmond festményei a Pécsi Galériában In: Vigilia, 2009. 7. szám, 558-560p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: műkritika; kiállítás Szakolczay Lajos: Létkárpitok - Kárpáti Tamás kiállítása az Erdős Renée Házban In: Vigilia, 74. évf., 2009. 11. szám, 879-880p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: műkritika; kiállítás; kortárs művészet Szakolczay Lajos: Logiszmoi - Kőrösy Attila kiállítása a Ferencvárosi Pincegalériában In: Vigilia, 2007. 7. szám, 559-560p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: kiállítás Szakolczay Lajos: Magyar művész nemzetközi kontextusban - Ézsiás Istvánk iállítása a ráckevei Keve Galériában In: Vigilia, 2009. 4. szám,319-340p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: műkritika; kiállítás; művész Szakolczay Lajos: Olajág keretezte én-képek - Kárpáti Tamás kiállítása a Nemzeti Színházban In: Vigilia, 2007. 4. szám, 319-320p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: kiállítás Szakolczay Lajos: Rejtező nyíltsággal - Kárpáti Tamás kiállítása a Fóti Római Katolikus Műemléktemplomban In: Vigilia, 2006. 5. szám, 399-400p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: kiállítás; műkritika Szakonyi Károly: Csángó Madonnák és szentek - Petrás Mária kerámiaplasztikái In: Magyar Iparművészet, 2002. 6. szám, 24-25p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: kortárs művészet; szakrális művészet Szalay Ákos: A váci kálvária újjászületése In: Magyar Múzeumok, 7. évf.,2001. 3. szám, 14-16p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Vác Tárgyszó, szakterület: restaurálás; szakrális művészet Szalontai: Egészen szép vagy, Mária... - A Szűzanya tisztelete a ferences művészetben In: Új Ember, 2009. március 8. 7p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: ferences rend Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; rendtörténet Szalontai: Kinek öltözete a Nap volt - A szeplőtelen fogantatás képzőművészeti ábrázolásai In: Új Ember, 2009. szeptember 13. 7p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Intézmény: Keresztény Múzeum Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet Szalontai: Műalkotás és imádság - Ikonkiállítás Pécsett In: Új Ember, 2010. február 14. 12p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: kiállítás; műtárgyak; szakrális művészet Szalontai: Tanítvánnyá tenni minden népet - Missziótörténeti kiállítások Kalocsán In: Új Ember, 2010. április 4-11. 16p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa Tárgyszó, szakterület: kiállítás Szalontai A.: A magyar kultúra középpontjában - Bibliakiállítás a Széchenyi-könyvtárban In: Új Ember, 2008. november 30. 12p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: kiállítás; könyv Szalontai A.: Látomások az utolsó időkről - Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennálé In: Új Ember, 2009. december 13. 12p. (folyóirat) Intézmény: Kecskeméti Képtár Tárgyszó, szakterület: kiállítás; kortárs művészet; szakrális művészet Szalontai A.: Múlt és jelen találkozása - Kiállítás a kalocsai érsekség száz évéről In: Új Ember, 2009. július 5. 7p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa Tárgyszó, szakterület: kiállítás Szalontai Anikó: A legendától a forradalomig - A Dél-Alföld Mária-gyűjteményei In: Új Ember, 2008. június 15. 12p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Szeged-Csanád Intézmény: Szűz Mária Kegy- és Emléktárgyak Gyűjteménye, Gyula Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények; szakrális művészet Szalontai Anikó: A magyar egyház történetének tanúja - Az esztergomi érseki kincstár In: Új Ember, 2008. május 4. 12p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények; szakrális művészet Szalontai Anikó: A Reneszánsz Esztergomban - Az egyházi muzeális gyűjtemények munkatársainak szakmai napja In: Új Ember, 2008. november 2. 12p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Intézmény: Országos Katolikus Egyházművészeti és Műemléki Tanács Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények; szakrális művészet Szalontai Anikó: Akkor hat egy kiállítás, ha élet van benne...: A Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum - Veszélyeztetett értékeink 3. In: Új Ember, 2008. január 27 (4). 12p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények Szalontai Anikó: Az emberiség álma - Chagall Esztergomban In: Új Ember, 2009. május 17. 12p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: kiállítás Szalontai Anikó: Egy falu és a világ keresztény emlékei - A kislődi egyházi gyűjtemény In: Új Ember, 2008. június 1. 12p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém Intézmény: Rőthy Mihály Egyházi Gyűjtemény, Kislőd Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények Szalontai Anikó: Egy nemzetközi hírű gyűjtemény: Az esztergomi Keresztény Múzeum - Veszélyeztetett értékeink 4. In: Új Ember, 2008. február 3. 12p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Intézmény: Keresztény Múzeum Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények Szalontai Anikó: Ezer év emlékei - A pécsi egyházmegye gyűjteménye In: Új Ember, 2008. március 23-30. 12p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Pécs Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények; műtárgyak Szalontai Anikó: Ezer év kincsei - A kalocsai érsekség gyűjteménye In: Új Ember, 2008. április 20. 12p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények; szakrális művészet Szalontai Anikó: Hazánk első kőtára - A szombathelyi egyházmegye gyűjteménye In: Új Ember, 2008. április 13. 12p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Szombathely Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények; szakrális művészet Szalontai Anikó: Imre herceg a 21. században: "Tudós és szent" In: Kárpát-medencei Família Családi Magazin, IV. évf., 2007. november 11. szám, II-IIIp. Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar Szalontai Anikó: Mária ruhái - Az andocsi kegytemplom gyűjteménye In: Új Ember, 2008. május 18. 12p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Kaposvári Egyházmegye Intézmény: Mária Kegytárgy Gyűjtemény, Andocs Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények; szakrális művészet Szalontai Anikó: Vasvár emlékezete: Domonkos rendtörténeti gyűjtemény In: Új Ember, 2008. február 24. 12p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: domonkos rend Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények; rendtörténet; könyvtár; levéltár Megj.: Szerzetesi gyűjtemények Szarka Géza: A székesfehérvári belvárosi plébánia története szerk.: Csurgai Horváth József, Kovács Eleonóra, Mózessy Gergely. Székesfehérvár: 2003. 447p. ff. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár Tárgyszó, szakterület: levéltár; egyháztörténelem,magyar Megj.: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Levéltára; Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár Szecsődi Leó: Mesék 10 órakor (Budapest): Vox Artis Alapítvány, 2004. 288p. ill. (könyv) Intézmény: Vox Artis Alapítvány Tárgyszó, szakterület: homiliák Megj.: Pulovkin Boglárka rajzaival Szegedi Molnár Géza, ifj.: Emlékezés Szegedi Molnár Géza festőművészre In: Szent Kereszt ökumenikus magazin, 4. évf., 2006. 4. szám, 22-23p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művész Szeifert Judit: Titokszőttesek - Dobrányi Ildikó emlékkiállítása In: Új Művészet, 2008. december 22-23p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művészettörténet; muzeális gyűjtemények Megj.: Keresztény Múzeum - Új Képtár, Esztergom, 2008. IX. 7. - X. 30. Szekér Barnabás: A pesti piarista gimnázium és a nemesség az iskola első anyakönyvének tükrében In: A piarista rend Magyarországon, 2010. 281-307p. (tanulmánykötet) Egyházmegye/szerzetesrend: piarista rend Intézmény: PPKE Bölcsészettudományi Kar Tárgyszó, szakterület: levéltár;rendtörténet Megj.: Művelődéstörténeti Műhely. Rendtörténeti konferenciák 6. Szelestei Nagy László: Értékek egyházi könyvtárakban szerk.: Ásványi Ilona. Pannonhalma: 2002. In: Egyházi Könyvtárak Egyesülése Névtár 2002.,11-14p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: könyvtár; régi könyvek Megj.: elektronikus formában: http://www.eke.hu/olvasnivalo3.html Szende Ákos: Képoszlopok, kőképek, kápolnák... In: Új Ember, 2010.augusztus 29. 8p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; épület; szakrális művészet Szent Erzsébet tisztelete - Emlékkiállítás a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumában szerk.: Jósvainé dr. Dankó Katalin, Vámosi Katalin. Sárospatak: 2007. 55p. színes. (katalógus) Intézmény: Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma, Sárospatak Tárgyszó, szakterület: kiállítás; történelem, magyar Megj.: 2007. május 26-december 31. Sárospataki Rákóczi Múzeum Füzetei 49. Szent Imre 1000 éve - Tanulmányok Szent Imre tiszteletére születésének ezredik évfordulója alkalmából szerk.: Kerny Terézia. Székesfehérvár: 2007. 352p. színes, ff. táblák. (tanulmánykötet) Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár Intézmény: Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum Tárgyszó, szakterület: életrajz; ikonográfia; kiállítás; történelem, magyar Szent Jánosnak mennyei jelenésekről való könyve - Karátson Gábor akvarelljeivel Budapest: Open Art, 2008. 83p. ill. (könyv) Tárgyszó, szakterület: kortárs művészet; szakrális művészet Szentkirályi Miklós dr.: A pócsi bazilika liturgikus berendezésének megújulása In: Görögkatolikus Szemle, XXI. évf., 2010. január 1. szám,10-11p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Görögkatolikus Egyház Tárgyszó, szakterület: restaurálás Szerencsés Róbert: Találkozásik - Két kiállítás Tihanyban In: Pannonhalmi Szemle, XIII. évf., 2005. 3. szám, 135-138p. (folyóirat) Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend Tárgyszó, szakterület:kiállítás Székely Zoltán: Adalékok a győri jezsuita iskola és rendház XVIII. századi építéstörténetéhez In: A magyar jezsuiták küldetése a kezdetektől napjainkig, 2006. 366-374p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: jezsuita rend Intézmény: PPKE Bölcsészettudományi Kar Tárgyszó, szakterület: épület; rendtörténet Megj.: Művelődéstörténeti Műhely. Rendtörténeti konferenciák 2. Szénási Zoltán: Prohászka Ottokár művészetfilozófiája Székesfehérvár: Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár, In: Prohászka-tanulmányok, 2007-2009, 2009. 141-149p. (tanulmánykötet) Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár Intézmény: Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár Tárgyszó, szakterület: művészetfilozófia Szikora József: Az épített örökség őrzője volt - Horler Miklós munkássága In: Új Ember, 2010. augusztus 8. 8p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: művészettörténet; régészet Szilárdfy Zoltán: A barokk évszázadok ikonográfiájának Szentháromságtípusai, különös tekintettel a hazai emlékekre Budapest: 2003. In: "Oh, boldogságos háromság", 37-58p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: ikonográfia Megj.: Tanulmányok a Szentháromság tiszteletéről. Szerkesztette: Barna Gábor Szilárdfy Zoltán: A budai klarisszák egy meditációs oltárképének ikonográfiája szerk. Barna Gábor. Szeged: 2001. In: Boldogasszony, 235-248p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: Klarisszák Tárgyszó, szakterület: ikonográfia Megj.: Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában. szerkesztette: Barna Gábor. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár 7. Szilárdfy Zoltán: A donátorok ikonográfiája a pesti pálos templom oltárain Budapest: 2007. In: Decus solitudinis. Pálos évszázadok., 687-692p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: Pálos rend Intézmény: PPKE Bölcsészettudományi Kar Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; szakrális művészet Megj.: Művelődéstörténeti Műhely. Rendtörténeti konferenciák 4/1. Őze Sándor közreműködésével szerkesztette Sarbak Gábor. Szilárdfy Zoltán: A győri Magyar Ispita egykori kegyképe -Ikonográfia-kultusztörténet In: Arrabona, 45. évf., 2007. 1. szám,367-378p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Győr Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; szentkultusz; műtárgyak Szilárdfy Zoltán: A Jézus Társasága lelkiségi motívumai egy barokk útioltárka tükrében Piliscsaba: 2006. In: A magyar jezsuiták küldetése a kezdetektől napjainkig, 345-357p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: jezsuita rend Intézmény: PPKE Bölcsészettudományi Kar Tárgyszó, szakterület: rendtörténet; ikonográfia Megj.: Művelődéstörténeti Műhely. Rendtörténeti konferenciák 2. Szerkesztette: Szilágyi Csaba Szilárdfy Zoltán: A magánáhitat szentképei a szerző gyűjteményéből III. -Alkalmazott szentképek (16-21. század) Szeged-Budapest: 2008. (könyv) Tárgyszó, szakterület: szentkultusz; szakrális művészet; néprajz Megj.: Kleine Andachtsbilder aus der Sammlung der Verfassers III. Angewandte Andachtsbilder (16.-21. Jahrhundert) (Devotio Hungarorum 12.) Szilárdfy Zoltán: A magyarországi művészet hódolata Xavéri Szent Ferenc előtt - Kultusztörténet-ikonográfia Budapest: 2007. In: Historicus Societatis Iesu, 256-282p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: jezsuita rend Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; szentkultusz Megj.: Szilas László Emlékkönyv. Szerkesztette: Molnár Antal, Szilágyi Csaba, Zombori István. Szilárdfy Zoltán: A magyarruhás Szent Márton Szombathely: 2009. In: A Szent Márton-kutatás legújabb eredményei, 135-141p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: Szombathely Tárgyszó, szakterület: szentkultusz; ikonográfia Megj.: Szerkesztette: Zsámbéki Mónika, Lőrincz Zoltán. Szombathelyi Képtár. Szilárdfy Zoltán: A mi Urunk Jézus Krisztus kínszenvedésének óraműve Pannonhalma: 2009. In: Barokk-idő, 44-49p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: műtárgyak Megj.: Szerkesztette: Schmal Dániel, Terdik Szilveszter Szilárdfy Zoltán: A szakrális viasz, különös tekintettel a húsvéti gyertyára Szeged: 2009. In: Érzékek és vallás, 189-196p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: szimbólumok Megj.: Szerkesztette: Gyöngyössy Orsolya és Bodosi-Kocsis Nóra közreműködésével Barna Gábor Szilárdfy Zoltán: A szeged-alsóvárosi templom Napbaöltözött-asszony kegyképének kultusztörténetéhez Szeged: 2006. In: Kép, képmás, kultusz,65-69p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: ferences rend -Szeged-Csanád Tárgyszó, szakterület: szentkultusz; műtárgyak Megj.: Szerkesztette: Barna Gábor. Szilárdfy Zoltán: A Szűz Mária római ikonjának fényében Délvidék legismertebb búcsújáróhelye és kegyképe a tekijai Havi Boldogasszony In: Bácsország, 2009. 49. szám, 73-79p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Belgrádi érsekség[?] Tárgyszó, szakterület: szentkultusz; műtárgyak; ikonográfia; helytörténet Szilárdfy Zoltán: A templom berendezési- és megőrzendő tárgyai Földeák: 2007. In: A Szentkirályok tisztelete a 150 éves földeáki templomban, 18-20p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; szakrális művészet Megj.: Szerkesztette: Tóth Ferenc Szilárdfy Zoltán: Ami még hiányzik Szent Imre ikonográfiájából, különös tekintettel szülővárosára és a Székesfehérvári Egyházmegyére Székesfehérvár: 2007. In: Szent Imre 1000 éve, 218-243p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár Tárgyszó, szakterület :ikonográfia; helytörténet Megj.: Tanulmányok Szent Imre tiszteletére, születésének ezredik évfordulója alkalmából. A Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum kiadványai 1. Szerkesztette: Kerny Terézia Szilárdfy Zoltán: Amorf igazgyöngy - Mária egy augsburgi házioltárkán az MNM ősállományából In: Folia Historica, XXII. évf., 2004. 79-87p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: szentkultusz Szilárdfy Zoltán: Augsburgi rézmetszők magyar vonatkozású szentképgrafikái Budapest: In: Miscellanea Ecclesiae Strigoniensis II., 2004. 50-67p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: művész; szakrális művészet Szilárdfy Zoltán: Ádám és Éva barokk kultuszának és ikonográfiájának nyomai Magyarországon Budapest: 2005. In: Tanulmányok Rózsa György tiszteletére, 33-38p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: ikonográfia Megj.: Szerkesztette: Basics Beatrix Szilárdfy Zoltán: Árpádházi Szent Erzsébet üvegablakának ikonográfiája Budapest: 2009. In: Toronyzene. Átlók, Új átlók. Reneszánsz., 32-33p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; szentkultusz Megj.: Szerkesztette: Kárpáti Kamill Szilárdfy Zoltán: Barokk ikonográfiai típusok Szent Ferenc rendjének művészetében Piliscsaba-Budapest: 2005. In: A ferences lelkiség hatása az újkori Európa történetére és kultúrájára 2, 891-935p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: ferences rend Tárgyszó, szakterület: ikonográfia Megj.: Szerkesztette: Őze Sándor, Medgyesy-Smikli Norbert Szilárdfy Zoltán: Beato Fra Angelico ikonográfiája Piliscsaba-Budapest-Vasvár: 2007. In: A Domonkos Rend Magyarországon, 311-318p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: domonkos rend Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; szentkultusz Megj.: Szerkesztette: Illés Pál Attila, Zágorhidi Czigány Balázs Szilárdfy Zoltán: Die Ikonographie des Heiligen Prinzen Emmerich in Székesfehérvár im 18. und 19. Jahrhundert In: Ars Decorativa, 2007. 25.szám, 13-22p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; szentkultusz Szilárdfy Zoltán: Egy allegorikus képtípus metamorfózisa az Ecclesiától a Fidesen át a Religióig Budapest: 2002. In: Művészettörténeti tanulmányok Sinkó Katalin köszöntésére, 87-90p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: ikonográfia Megj.: Szerkesztette: Király Erzsébet. Annales de la Galerie Nationale Hongroise - A Magyar Nemzeti Galéria Évkönyve 1997-2001 Szilárdfy Zoltán: Egy képtípus alakulása a "Szentek egysége" szolgálatában Szeged: 2007. In: Arra születtünk..., 77-92p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: Szeged-Csanád Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; szentkultusz Megj.: 75 éves a szegedi szeminárium. Szerkesztette: Zsódi Viktor és Thorday Attila Szilárdfy Zoltán: Egy különleges festmény II. János Pál pápa mennyei születésnapjára In: Szem. A székesfehérvári Egyházmegye Magazinja, III. évf., 2006. 1. szám, 13p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: műtárgyak Szilárdfy Zoltán: Egy posztbiedermeier honleány hagyatékának tükrében - Dr. Osztroluczky Zsuzsanna 75. születésnapjára In: Irodalomismeret, XVIII. évf., 2007. 2. szám, 14-23p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: történelem, magyar Szilárdfy Zoltán: Egy pozsonyi votívkép a Dóm kegyszobráról Szeged:2010. In: Olvasó, 189-195p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: Pozsonyi főegyházmegye Tárgyszó, szakterület: néprajz; műtárgyak Megj.: Tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére. Szerkesztette: Mód László, Simon András Szilárdfy Zoltán: Eigenstandige Typen in der barocken Ikonographie ungarischen Heilige Esztergom: Keresztény Múzeum, 2001. 43p. ff, színes. (katalógus) Intézmény: Keresztény Múzeum Tárgyszó, szakterület: kiállítás; ikon Szilárdfy Zoltán: Jézus pere In: Arrabona, 2009. 47. szám, 151-168p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: ikonográfia Szilárdfy Zoltán - Gromon Andrásné: Kápolnák könyve, Pilisvörösvár - Buch der Kapellen, Werischwar Pilisvörösvár: 2003. 118p. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; helytörténet Szilárdfy Zoltán: Krisztus hitelesnek tartott profilja a művészetben In: Mediterrán világ. Kulturális folyóirat, 2007. 3. szám, 207-221p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: ikonográfia Szilárdfy Zoltán: Kultusztörténeti adalékok a katekumenek vérkeresztségéhez In: Praeconia, IV évf., 2009. 1-2. szám, 46-50p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: szentkultusz Szilárdfy Zoltán: Lelkiségtörténeti motivációk a két Althann művészeti hagyatékában Vác: 2010. 22p. ff. színes. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Vác Tárgyszó, szakterület: művész; ikonográfia Megj.: Vácegyházmegye múltjából. Kiadja: Váci Székesegyházi Kincstár és Egyházmegyei Gyűjtemény Szilárdfy Zoltán: Martyr candidatus - Római Szent Pongrác ikonográfiájához In: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 2005. 17. szám, 165-179p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: ikonográfia Szilárdfy Zoltán: Mária Terézia eucharisztia-kultuszának emlékei Magyarországon Budapest: METEM, 2006. 40p. (könyv) Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar Szilárdfy Zoltán: Mária-kegyképek a Székesfehérvári Egyházmegyében Budapest: Mikes Kiadó, 2006. In: Memoriae Tradere, 537-557p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár Tárgyszó, szakterület:szentkultusz Megj.: Tanulmányok és írások Török József hatvanadikszületésnapjára. Szerkesztette: Füzes Ádám, Legeza László. Szilárdfy Zoltán: Meditációs képek a budavári klarisszák hagyatékából In: Tanulmányok Budapest Múltjából, XXXI. évf., 2003. 271-287p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: klarisszák Tárgyszó, szakterület: ikonográfia Szilárdfy Zoltán: Michelangelotól Mária Teréziáig - Angyali Üdvözlet Kalocsa érseki kápolnájában Budapest: 2008. In: Rokay Zoltán köszöntése hatvanadik születésnapjára, 49-55p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa Tárgyszó, szakterület: műtárgyak Szilárdfy Zoltán: Pestis-kompozíció a szepesszombati Szent György-főoltároromzatán In: Acta Historiae Artium, 2003. 44. szám, 109-111p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: Szepesi egyházmegye Tárgyszó, szakterület: ikonográfia Szilárdfy Zoltán: Prohászka művészetszemlélete Székesfehérvár-Budapest: 2006. In: Prohászka Ottokár, 265-272p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: művészetelmélet Megj.: Püspök az emberért. Szerkesztette: Mózessy Gergely Szilárdfy Zoltán: Ritkaságok a szeged-alsóvárosi ferences gyűjteményben Szeged: 2006. In: Szemelvények a szeged-alsóvárosi ferencesek ötszáz éves történetéből, 99-109p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: ferencesrend Tárgyszó, szakterület: műtárgyak Megj.: Szerkesztette: Kiss István Didák OFM, Vass Erika. Szilárdfy Zoltán: Ritkaságok a szeged-alsóvárosi ferences gyűjteményben Szeged: 2007. In: Szemelvények a szeged-alsóvárosi ferencesek ötszáz éves történetéből, 99-107p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: ferences rend Tárgyszó, szakterület: műtárgyak Megj.: A 2003 december 8-án rendezett konferencia előadásai. Szerkesztette: Kiss István Didák OFM, Vass Erika. Szilárdfy Zoltán: Rózsás gyermek Jézus, a szeretet köteléke Veszprém: 2006. In: Lélek és Élet, 22-25p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: ikonográfia Megj.: Ünnepi kötet S. Laczkovits Emőke tiszteletére. Szerkesztette: Selmeci Kovács Attila. Szilárdfy Zoltán: Sajátos típusok a magyar szentek barokk-kori ikonográfiájában Budapest: 2006. In: "Hol vagy, István király?", 201-213p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; szentkultusz; egyháztörténelem, magyar Megj.: A Szent István-hagyomány évszázadai. Szerkesztette: Bene Sándor. Szilárdfy Zoltán: Sajátos típusok Árpádházi Szent Erzsébet barokk ikonográfiájához Budapest: 2009. In: Omnis creatura significans, 193-198p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: ikonográfia Megj.:Tanulmányok Prokopp Mária 70. születésnapjára. Szerkesztette: Kerny Terézia, Tüskés Anna Szilárdfy Zoltán: Szakrális művészeti értékek Bálint Sándor gyűjteményében Szeged: 2004. In: "A legszögedibb szögedi", 35-57p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: Szeged-Csanád Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; néprajz Megj.: Emlékkiállítás Bálint Sándor születésének 100. évfordulóján. Rendezte N. Szabó Magdolna. Szilárdfy Zoltán: Szent Bernát és a Szűzanya Gottfried Berhard Gözművészetében Piliscsaba: 2009. In: A ciszterci rend Magyarországon és Közép-Európában, 218-224p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: ciszterci rend Tárgyszó, szakterület: művész Megj.: Szerkesztette: Guitman Barnabás Szilárdfy Zoltán: Szent István király lelkiségének motívumai az első évezred fordulóján Budapest: 2005. In: Idő és emlékezet, 19-26p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: szentkultusz; történelem, magyar Megj.: Tanulmányok az időről az ezredfordulón. Szerkesztette: Barna Gábor. Szilárdfy Zoltán: Szó és kép - Az archaikus szent szövegek tükröződése az ikonográfiában Budapest: 2001. In: "Nyisd meg Uram, szent ajtódat...",267-288p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; néprajz Megj.: Köszöntő kötet Erdélyi Zsuzsanna 80. születésnapjára. Szerkesztette:Barna Gábor. Szilárdfy Zoltán: Újabb adatok Kalazanci Szent József ikonográfiájához Piliscsaba: 2010. In: A piarista rend Magyarországon, 591-613p. (tanulmánykötet) Egyházmegye/szerzetesrend: piarista rend Intézmény: PPKE Bölcsészettudományi Kar Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; életrajz; rendtörténet Megj.: Művelődéstörténeti Műhely. Rendtörténeti konferenciák 6. Szerkesztette: Forgó András Szilárdfy Zoltán: Ünnep, jubileum, évforduló gyűjteményem szentképein Piliscsaba: 2010. In: Rítus és ünnep, 108-116p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: műtárgyak Megj.: Szerkesztette: Barna Gábor, Gyöngyössy Orsolya Szilárdfy Zoltán: "Vita, dulcedo et spes nostra salve" - Köszöntő Mozart és Hermannus Contractus fényében Budapest: 2008. In: Psallite sapienter, 481-484p. (tanulmány) Megj.: Festschrift zum 80. Geburtsag von Georg Béres. A 80 éves Béres György köszöntése. Szerkesztette: Verbényi István. Szilárdfy Zoltán: Zsidóáldozatok - Kultusztörténet - ikonográfia Budapest: 2010. (könyv) Tárgyszó, szakterület: ikonográfia Szollár Vera: Megidézett szakrális emlékek - Budapest templomai III. kerület In: Örökségvédelem, VII. évf., 2003. szeptember-október 9-10.szám, 26p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Tárgyszó, szakterület: épület; recenzió Szó és kép - A művészi kifejezés szemiotikája és ikonográfiája. Tanulmányok szerk.: Kiss Attila Attila, Szőnyi György Endre. Szeged: JATEPress, 2003. 404p. ff. (könyv) Tárgyszó, szakterület: ikonográfia Megj.: Ikonológia és műértelmezés 9. Szögi László: A Gyulafehérvári Érseki Levéltár és az Erdélyi Katolikus Státus Levéltára I. 1429-2000 - Repertórium Gyulafehérvár-Budapest: ELTE Egyetemi Levéltár-Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség, 2006. 350p. színes. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Gyulafehérvár Intézmény: Gyulafehérvári Érseki Levéltár Tárgyszó, szakterület: levéltár Megj.: Erdélyi római katolikus levéltárak 1. Szőke Balázs: Észrevételek a pesti belvárosi plébániatemplom gótikus boltozataival és késő gótikus bővítésével kapcsolatban In: Műemlékvédelem, 2010. 6. szám, 383-390p. (folyóirat) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Tárgyszó, szakterület: műemlék; épület Szőke Béla Miklós: Urbs paludarum - Mosapurc In: Múzeumcafé, 2. évf., 2008. február 1. szám, 34-36p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar; régészet Szőllősi Réka: Az Édenkert növényi szimbolikájának értelmezése középkori ábrázolások tükrében In: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok. Regnum, 2003. 3-4. szám, 5-41p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: szentkultusz; szakrális művészet Takács Imre: István király és a művészet In: Vigilia, 75. évf., 2010.augusztus 8. szám, 576-581p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar Takács Karolina: Digitalizálás a Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtárban Szeged: 2007. (kézirat) Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Kalocsa Tárgyszó, szakterület: könyvtár Találkozás Erdélyi Tiborral és szobraival In: A Lélek Szava, XXXIV. évf.,2010. 4. szám, 33p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művész Tamási Judit dr.: A nemzetmegtartó szerep In: Örökség, 2010. 11. szám,5-7p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Gyulafehérvár Megj.: Az Erdély ezeréves püspöksége konferencia megnyitó beszéde. Elhangzott 2010.október 11-én. Tatai Mária: A nyitottság minősége I. - Változások a szakrális tér és a természet kapcsolatában In: Utóirat. Post scriptum, 2008. 6. 47. szám,27-31p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: építészet Telesko, Werner: Einführung in die Ikonographie der barocken Kunst Wien-Köln-Weimar: Böhlau, 2005. 286p. ff. (könyv) Tárgyszó, szakterület: ikonográfia Terdik Szilveszter: A gyergyószentmiklósi könnyező ikonról In: Görögkatolikus Szemle, 2009. február 6p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Görögkatolikus Egyház Tárgyszó, szakterület: ikonográfia Megj.: Az ikon Gyergyószentmiklóson a volt görögkatolikus, jelenleg ortodox templomban található. Terdik Szilveszter: A nyíregyházi Görögkatolikus Egyházművészeti Gyűjtemény emlékei In: Görögkatolikus Szemle, 2010. június 4p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Görögkatolikus Egyház Tárgyszó, szakterület:muzeális gyűjtemények; műtárgyak Terdik Szilveszter: A templom művészete vagy a művészet temploma - Az 1908-as egyházművészeti kiállítás recepciója In: Pannonhalmi Szemle, 12. évf., 2004. 4. szám, 95-110p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet Terdik Szilveszter: Bronzikonok reneszánsza - Ruzsa György: Bronzba zárt áhitat (Az orosz fémikonok művészete és teológiája) In: Pannonhalmi Szemle, XVIII. évf., 2010. 2. szám, 101-103p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; szakrális művészet Terdik Szilveszter: Görögkatolikus Örökség Kutatás In: Görögkatolikus Szemle, 2010. február 6p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend:Hajdúdorog - Görögkatolikus Egyház Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; szakrális művészet Terdik Szilveszter: Görögkatolikus Örökség Kutatás In: Görögkatolikus Szemle, XXI. évf., 2010. augusztus 8. szám, 4p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Görögkatolikus Egyház Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; műtárgyak Terdik Szilveszter: Hagyományok metszéspontjában - Magyarországi görögkatolikus templomok a 20. században In: Utóirat. Post scriptum, 2008. 647. szám, 5-8p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Görögkatolikus Egyház Tárgyszó, szakterület: építészet Terdik Szilveszter: "Unus Dominus, una fides, unum baptisma" (Ef 4,1) - A velencei keresztelőkápolnáról In: Pannonhalmi Szemle, X. évf., 2002. 2.szám, 119-134p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: épület; szakrális művészet Tiffon, Vincent: A hangfelvétel interpretációja és az interpretációk hangfelvételei: mediológiai megközelítés In: Pannonhalmi Szemle, XIV. évf., 2006. 2. szám, 56-75p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: médiagyűjtemény Tillmann, J. A.: "Valami van a fényben" - Burke és Turell, avagy a fennséges a mai művészetben In: Pannonhalmi Szemle, XVI. évf., 2008. 4.szám, 41-47p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: kortárs művészet; esztétika Megj.: A szakralitás kérdése. Toldi Éva: Az alkotás - új teremtés - Kiállítások Tihanyban In: Új Ember, 2010. május 2. 16p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém - bencés rend Tárgyszó, szakterület: kiállítás Toldi Éva: Az egyház értékteremtő erő - Kiállítások a veszprémi Gizella Királyné Múzeumban In: Új Ember, 2010. május 9. 12p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém Intézmény: Gizella Királyné Múzeum, Veszprém Tárgyszó, szakterület: kiállítás Toldi Éva: Elrejtett rajzos testamentum - Borsos Miklós-kiállítás Veszprémben In: Új Ember, 2010. június 20. 12p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém Tárgyszó, szakterület: kiállítás Toldi Éva: Épül az első Szent Kinga-templom In: Keresztény Élet, 2010.augusztus 1. 2p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém Tárgyszó, szakterület: épület Toldi Éva: Házastárs, anya - példakép - Boldog Gizellára emlékeztek Veszprémben In: Új Ember, 2010. május 16. 1, 7p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém Tárgyszó, szakterület: kiállítás Toldi Éva: Látogatóközpont épül Zircen In: Keresztény Élet, 2010.december 12. 2p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: ciszterci rend Tárgyszó, szakterület: épület; helyreállítás Toldi Éva: Megújult az egykori hercegprímási villa - Ünnepélyes átadás Balatonfüreden In: Új Ember, 2010. június 13. 12p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém Tárgyszó, szakterület: épület; történelem, magyar Toldi Éva: Munkácsy-kiállítás Veszprémben In: Keresztény Élet, 2010.július 18. 2p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém Tárgyszó, szakterület: kiállítás Toldi Éva: Öt kiállítás a jubileumok jegyében - A veszprémi Gizella Királyné Múzeum reprezentatív tárlatai In: Új Ember, 2009. május 31. 12p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet Toldi Éva: Róth Miksa nyomdokain halad In: Keresztény Élet, 2010.október 10. 5p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: művész Megj.: Világiak az egyházban cikksorozat. Toldi Éva: Székely Krisztus-keresztek Veszprémben In: Új Ember, 2010.április 25. 12p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet Toldi Éva: Tárlatok a papság évében - A Gizella Királyné Múzeum gazdag programokkal várja a látogatókat In: Új Ember, 2010. március 21. 12p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém Tárgyszó, szakterület: kiállítás Toldi Éva: Van egy másik világ is - Beszélgetés a nyolcvanéves Udvardi Erzsébettel In: Új Ember, 2010. január 10. 8p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: művész; kortárs művészet Tolnay Imre: Benső tájakon - Marc Chagall-tárlat a Magyar Zsidó Múzeumban In: Pannonhalmi Szemle, IX. évf., 2001. 3. szám, 133-135p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: kiállítás Tolnay Imre: Ecsetbe fénylő évszázadok - A francia festészet négy évszázada a Műcsarnokban In: Pannonhalmi Szemle, XIII. évf., 2005. 1. szám, 126-130p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: kiállítás Tóth Áron: Piarista építészet-oktatás a 18. századi Magyarországon In: A piarista rend Magyarországon, 2010. 263-280p. (tanulmánykötet) Egyházmegye/szerzetesrend: piarista rend Intézmény: PPKE Bölcsészettudományi Kar Tárgyszó, szakterület: építészet; rendtörténet Megj.: Művelődéstörténeti Műhely. RendtörténetiKonferenciák 6. Tóth Ferenc: Szent ez a hely... - A makói kálváriáról Budapest: Mikes Kiadó, 2006. In: Memoriae tradere, 567-573p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: szakrális tér Megj.: Tanulmányok és írások Török József hatvanadik születésnapjára. Szerkesztette: Füzes Ádám és Legeza László Tóth István György: Könyv és misszionárius a 17. századi Magyarországon és Erdélyben Budapest: MTA Gazdaság- és Társadalomtörténeti Kutatócsoport,2001. In: Emlékkönyv Berlász Jenő 90. születésnapjára, 419-455p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: könyvkultúra; egyháztörténelem,magyar Tóth Márta: Egy 17. századi úrihímzéses miseruha restaurálása In: Magyar Iparművészet, 2008. 4. 56-59p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: műtárgyak Megj.: Iparművészeti Múzeum Tóth Sándor: A tisztaság, szegénység és mártíromság képjelei - Kontuly Béla-freskókról a Hermina-kápolnában In: Új Ember, 2008. március 23-30. 23p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet Tóth Sándor: Jónás könyve - Kántor János esztergomi kiállítása In: Új Ember, 2009. január 4. 16p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: kiállítás Tóth Tamás: Budapest, Belvárosi római katolikus templom In: Örökségvédelem, VI. évf., 2002. május-június 5-6. szám, 24-25p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Tárgyszó, szakterület: helyreállítás Tóth Tamás: Hajdúdorog, görög katolikus székesegyház In: Örökségvédelem,VI. évf., 2002. május-június 5-6. szám, 28p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: görögkatolikus egyház Tárgyszó, szakterület: restaurálás; helyreállítás Török Beáta: Egyházi könyvtárak konferenciája - Beszámoló az Egyházi Könyvtárak Egyesülése 2004. évi közgyűléséről In: Könyvtári Levelező/lap, 2004. július 12-14p. (periodika) Intézmény: Egyházi Könyvtárak Egyesülése Tárgyszó, szakterület: könyvtár Török Gyöngyi: A magyar szent királyok ábrázolása 1447-ben a bécsi Szent István Dóm bécsújhelyi oltárán Budapest: Mikes Kiadó, 2006. In: Memoria etradere, 575-592p. (tanulmány) Intézmény: Stephansdom, Wien Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; szentkultusz; festészet Megj.: Tanulmányok és írások Török József hatvanadik születésnapjára. Szerkesztette: Füzes Ádám és Legeza László. Turok Margit: Bibliai találkozások - A Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum kiállítása In: Múzeumcafé, 2. évf., 2008. augusztus-szept 4. szám,31-33p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár Intézmény: Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum Tárgyszó, szakterület: kiállítás; muzeális gyűjtemények; szakrális művészet Turok Margit: Egyházi kincsek - Mária Terézia is hímzett miseruhát 1779-ben In: Múzeumcafé, 2008/2009. december-január 32-33p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: ritkaságok; szakrális művészet Turok Margit: Érsekek, püspökök hagyatéka - Az egri Érseki Gyűjtemény In: Múzeumcafé, 4. évf., 2010. február-március 15. szám, 44-45p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Eger Intézmény: Érseki Gyűjteményi Központ, Eger Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények; szakrális művészet Turok Margit: Értékeink nyomában - Egyházi gyűjtemények és kincseik In: Múzeumcafé, 2007. október 24p. (periodika) Tárgyszó, szakterület:muzeális gyűjtemények; szakrális művészet Turok Margit: Értékeink nyomában - Egyházi javak felügyelete In: Múzeumcafé, 1. évf., 2007. december 2. szám, 23-24p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar; szakrális művészet Turok Margit: Értékeink nyomában III. - A Tiszántúli Református Egyházkerület Múzeuma, Sárospatak In: Múzeumcafé, 2. évf., 2008. február 1. szám, 38p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Református Egyház Intézmény: Tiszántúli Református Egyházkerület Tárgyszó, szakterület: intézménytörténet Turok Margit: Országos Katolikus Gyűjteményi Központ - Értékek nyomában IV. In: Múzeumcafé, II. évf., 2008. június-július 3. szám, 31p. (periodika) Intézmény: Országos Katolikus Gyűjteményi Központ Tárgyszó, szakterület: intézménytörténet Tüskés Gábor - Knapp Éva: Népi vallásosság Magyarországon a 17-18.században Budapest: Osiris Kiadó, 2001. 410p. ill. (könyv) Tárgyszó, szakterület: néprajz; történelem, magyar; Urbach Zsuzsa: Mariazell és Magyarország - Egy zarándokhely emlékezete In: Magyar Múzeumok, 10. évf., 2004. 3. szám, 54-55p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet Uszpenszkij, L. A.: Az ikon teológiája az ortodox egyházban ford. Kriza Ágnes. Budapest: Kairosz Kiadó, 2003. 424p. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: ortodox egyház Tárgyszó, szakterület: ikon Utóirat - Post scriptum 2008. 5, 6 46, 47. szám, (periodika) Tárgyszó, szakterület: kortárs művészet; szakrális művészet; építészet Megj.: A Régi-új Magyar Építőművészet melléklete. Egyház és építészet -Kortárs reformértelmezések I-II. A MÉSZ, a Magyar Építőművészet folyóirat és a Ráday Könyvesház konferenciája. Károli Gáspár Református Egyetem 2008. október 2-3. Útmutató az egyházközségi gyűjtemények kezeléséhez Budapest: Pro Cultura Lutherana, 2009. 61p. ff. színes. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Evangélikus egyház Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények; műtárgyak; szakrális művészet Megj.: Szerkesztette: a Magyarországi Evangélikus Egyház Gyűjteményi Tanácsa. Vadászi Erzsébet - Zombori István: A szegedi püspöki palota - Megjelent apüspökség alapításának 975. és a püspöki palota építésének 75. évfordulójaalkalmából Szeged: 2005. 96p. ill. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend:Szeged-Csanád Tárgyszó, szakterület: épület; műemlék Vajda József - Deák Zoltán: A budavári Nagyboldogasszony templom középkori részletei - A fotogrammetriai felmérés tükrében In: Örökség, IX. évf.,2005. március 3. szám, 11p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Tárgyszó, szakterület: épület; helyreállítás Vajda László: Egyházmegyei millennium Egerben In: Magyar Múzeumok, 10. évf., 2004. 3. szám, 53p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Eger Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet Vajdai Ágnes Viktória: Kápolnát építettünk In: Magyar Múzeumok, 9. évf., 2003. 4. szám, 41-42p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: múzeumpedagógia Valter Ilona: Árpád-kori téglatemplomok Nyugat-Dunántúlon Budapest: METEM, 2004. 330p. ff. színes. (könyv) Tárgyszó, szakterület: építészet; szakrális művészet Valter Ilona: Cikádor - az első ciszterci apátság romkertje Bátaszéken In: Magyar Múzeumok, 7. évf., 2001. 4. szám, 31-33p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: ciszterci rend Tárgyszó, szakterület: épület; régészet Valter Ilona Dr.: Bibliai idézetek az őriszentpéteri római katolikus templom falán Budapest: Mikes Kiadó, 2006. In: Memoriae tradere,601-619p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: templom; egyháztörténelem, magyar Megj.: Tanulmányok és írások Török József hatvanadik születésnapjára. Szerkesztette: Füzes Ádám és Legeza László. Varga Lajos: A szakrális műalkotásról In: Keresztény Szó, XX. évf., 2009. szeptember 9. szám, 33-34p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet Varga Lajos: A történeti levéltár és szerepe az egyházmegye életében In: Kánonjog, XII. évf., 2010. 7-16p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: levéltár Varga Mátyás: Kereszt-tér - Néna Júlia: Keresztút In: Pannonhalmi Szemle, XVII. évf., 2009. 1. szám, 97-99p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: műkritika; kortárs művészet Varga Mátyás: Megtört test és kiontott vér - Robert Besson Lancelot, a Tó lovagja című filmjének teológiai kérdésfelvetései In: Pannonhalmi Szemle, XVI. évf., 2008. 4. szám, 67-74p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: műkritika; kortárs művészet Varga Mátyás O.S.B.: Arcus temporum II-VI - 2005-2009 Pannonhalmi művészeti fesztivál. Art festival of Pannonhalma. Pannonhalma: Pannonhalmi Főapátság, 2010. 27p. ff és színes. (dvd) Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend Intézmény: Pannonhalmi Főapátság Tárgyszó, szakterület: kortárs művészet Megj.: www.arcustemporum.hu Vágó Pálné Dr.: Vágó Pál - "A festő-Petőfi" (1853-1928) Budapest: 2006. 62p. színes. (katalógus) Tárgyszó, szakterület: művész Vámos Dominika: Katolikus modern - Rudolf Schwarz (1897-1961) építészeti szemléletéről In: Utóirat. Post scriptum, 2008. 5. 46. szám, 30-36p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: építészet Vámosi Katalin: Szent Erzsébet jubileumi év In: Múzeumcafé, 1. évf., 2007. december 2. szám, 22-23p. (periodika) Intézmény: Sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar; szakrális művészet; történelem, magyar Velenczei Katalin: A székesfehérvári Püspöki Könyvtár 1601 előtti nyomtatványainak katalógusa (BEpAlb Cat) Budapest: OSZK-Székesfehérvári Püspöki Könyvtár, 2008. 582p. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár Intézmény: Püspöki Könyvtár, Székesfehérvár Tárgyszó, szakterület: könyvtári katalógus; régi könyvek; könyvtár Velenczei Katalin: Humanista könyvritkaságok a Püspöki Könyvtárban In: Mátyás király és a fehérvári reneszánsz, 2010. 114-125p. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár Intézmény: Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum Tárgyszó, szakterület: könyvtártörténet; ritkaságok Megj.: A 2008. október 18-án elhangzott előadás szövege. Velladics Márta: A II. József korabeli szerzetesrendi abolíció művészettörténeti vonatkozásai In: Örökségvédelem, VII. évf., 2003.március-április 3-4. szám, 22-23p. (periodika) Tárgyszó, szakterület:művészettörténet; rendtörténet; egyháztörténelem, magyar Verba Andrea: Bibliai jelképek kézikönyve - Dávid Katalin: A teremtett világ misztériuma In: Pannonhalmi Szemle, XI. évf., 2003. 3. szám,121-123p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: recenzió Verba Andrea: Érezni és/vagy látni - Krajcsovics Éva, Várhelyi Tímea és Kohán Ferenc kiállítása In: Pannonhalmi Szemle, XVI. évf., 2008. 2. szám,135-137p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: kiállítás Verbényi István: Liturgikus lexikon szerkesztette. Budapest: Szent István Társulat - Kairosz Kiadó, 2001. (lexikon) Tárgyszó, szakterület: lexikon; liturgia Veress Ferenc: A kolozsvári jezsuita templom építése In: A magyar jezsuiták küldetése a kezdetektől napjainkig, 2006. 414-423p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: jezsuita rend Intézmény: PPKE Bölcsészettudományi Kar Tárgyszó, szakterület: rendtörténet; épület Megj.: Művelődéstörténeti Műhely. Rendtörténeti konferenciák 2. Veszendő templomaink megmentése - Felhívás In: Örökségvédelem, VII. évf., 2003. március-április 3-4. szám, 30-31p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: épület; helyreállítás Megj.: AZ Erdélyi Református Egyházkerület és a Római Katolikus Érsekség, Gyulafehérvár közös felhívása Veszprém város okmánytára - Pótkötet (1000-1526) összeáll.: Érszegi Géza, Solymosi László. Veszprém: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, 2010. 559p. térképmelléklet. (katalógus) Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar; levéltár; forráskiadvány Megj.: A veszprémi egyházmegye múltjából 20. Villányi László: Fény-források - Krajcsovics Éva festményeihez In: Pannonhalmi Szemle, XV. évf., 2007. 2. szám, 120-121p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: kiállítás Vízer Dávid: Mesterségek oktatása - Piarista Szakiskola, Gimnázium és Kollégium Gödöllőn In: Magyar Iparművészet, 2005. 2. szám, 55-57p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: piarista rend Tárgyszó, szakterület: intézménytörténet Vladár Gábor: "Ne csinálj magadnak faragott képet..." - Az ószövetségi képtilalom és a keresztény ikonográfia kezdetei In: Pannonhalmi Szemle, XI. évf., 2003. 3. szám, 6-19p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: biblikus alapok; ikonográfia Vukoszávlyev Zorán: Hagyomány a kortárs szakrális építészetben In: Utóirat. Post scriptum, 2008. 6 47. szám, 17-20p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: építészet; kortárs művészet Vukov Konstantin: Sisa Béla: A Kárpát-medence fatornyai In: Örökségvédelem, VI. évf., 2002. január-február 1-2. szám, 26-27p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: recenzió Wehli Tünde: A pesti belvárosi plébániatemplom újabban feltárt és restaurált falképe: a trónoló Mária, ölében a gyermek Jézussal In: Műemlékvédelem, 2010. 6. szám, 413-417p. (folyóirat) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Tárgyszó, szakterület: műemlék; ikonográfia Wehli Tünde: "A szülei adták őtet az Istennek és asszonyunk Szűz Máriának örökké való szolgálatára" - A margitszigeti dominikánák konventi pecsétje Budapest: Mikes Kiadó, 2006. In: Memoriae tradere, 621-630p. (tanulmánykötet) Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; egyháztörténelem, magyar; rendtörténet; pecséttan Megj.: Tanulmányok és írások Török József hatvanadik születésnapjára. Szerkesztette: Füzes Ádám, LegezaLászló. Wehli Tünde: Remete Szent Antal útja Szent Pálhoz In: Decus Solitudinis. Pálos évszázadok., 2007. 564-573p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: pálos rend Intézmény: PPKE Bölcsészettudományi Kar Tárgyszó, szakterület: kódex; rendtörténet Megj.: Művelődéstörténeti Műhely. Rendtörténeti konferenciák 4/1. Weiler Árpád: Pécs ókeresztény emlékei In: Örökség, XI. évf., 2007. január 1. szám, 3-4p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Pécs Tárgyszó, szakterület: régészet; történelem wessely: A kő is lélegezni vágyik - A testvérpár tizenöt éve restaurál szakrális szobrokat In: Új Ember, 2009. december 20-27. 26p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: restaurálás Wessely Gábor: Orgonák, harmóniumok határon innen és túl - Kiállítás az Angster-család három évtizedéről In: Új Ember, 2010. augusztus 15-22.8p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: kiállítás Wittinger Zoltán: Hercegszőlős (Horvátország), református templom In: Örökségvédelem, VI. évf., 2002. május-június 5-6. szám, 28-29p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Református Egyház Tárgyszó, szakterület: helyreállítás Z. H. B.: A jelek festője - Czene Márta művészete In: Új Ember, 2008.október 5. 11p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: művész Zalán Tibor: Istenember - emberisten - Morvay László stációja a vajdasági Szenttamáson. In: Magyar Iparművészet, 2002. 2. szám, 28-29p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Szabadkai egyházmegye Tárgyszó, szakterület: kortárs művészet; szakrális művészet Zombori István: A Szeged-Csanádi Püspökség Egyházmegyei Múzeum és Kincstár- Megjelent a püspökség alapításának 975. a püspöki palota és a székesegyház átadásának 75. évfordulója alkalmából Szeged: 2005. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Szeged-Csanád Intézmény: Szeged-Csanádi Egyházmegyei Múzeum és Kincstár Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények Zombori István: A szegedi Dóm és Trianon Szeged: Múzeumi Tudományért Alapítvány, 2009. In: Századokat átívelő évtizedek, 203-208p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: Szeged-Csanád Tárgyszó, szakterület: épület; helytörténet; templom; történelem, magyar Zombori István: A szegedi Szent István-faliszőnyeg története - (1938-2000) Szeged: Múzeumi Tudományért Alapítvány, 2009. In: Századokat átívelő évtizedek, 213-225p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: Szeged-Csanád Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; szakrális művészet; szentkultusz; textil Zombori István - Cséfalvay Pál - De Angelis, Maria Antonietta: A Thousand Years of Christianity in Hungarian - Hungariae Christianae Millennium Budapest: 2001. 410p. ff. színes. (katalógus) Tárgyszó, szakterület: kiállítás; egyháztörténelem, magyar Megj.: Published by the Hungarian Catholic Episcopal Conference. Musea of the Vatican, Vatican City 10 October 2001 - 12 January 2002, Hungarian National Museum February - May 2002. Zombori István: Egy Mária-szobor "vándorlásai" - Adalékok Szeged XVIII. századi szobraihoz Szeged: Múzeumi Tudományért Alapítvány, 2009. In: Századokat átívelő évtizedek, 171-175p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: Szeged-Csanád Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; szobrászat Zombori István: Katolikus egyházi gyűjtemények Magyarországon In: Magyar Iparművészet, 2002. 6. szám, 40-43p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények; szakrális művészet Zsámbéky Mónika: A domonkos szentek tiszteletének népszerűsítése a szombathelyi rendházban a XVII-XVIII. században Szeged: SzTE Néprajzi Tanszék, 2001. ff. In: Szenttisztelet, 182-198p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: domonkos rend Intézmény: SzTE Néprajzi Tanszék Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar; rendtörténet; szakrális művészet Zsámbéky Mónika: A szombathelyi Szent Márton-templom XVII. századi építéstörténete és berendezései In: Művészettörténeti Értesítő, 2001.50. szám, 221-268p. (folyóirat) Egyházmegye/szerzetesrend: Szombathely Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar; épület; szakrális művészet Zsámbéky Mónika: Szent Márton kultuszának közép-európai emlékei Szombathely: 2008. (katalógus) Egyházmegye/szerzetesrend: Szombathely Tárgyszó, szakterület: szentkultusz; műtárgyak Zsille Gábor - Szilárdfy Zoltán: Három arc egy tükörben - Bálint Sándor legkedvesebb szentjei Budapest: 2007. In: Új Ember Évkönyv, 121-122p. (periodika) Megj.: Szilárdfy Zoltánnal beszélget Zsille Gábor. Zsille Gábor: "Isten magyar népének szolgája" - Kuklay Antal élete vallomásai és írásai tükrében Budapest: Új Ember, 2005. 187p. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Eger Intézmény: Sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény Könyvtára Tárgyszó, szakterület: életrajz Zsille Gábor: Krisztusok egymás közt In: Új Ember, 2010. szeptember 26. 16p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: néprajz; szakrális művészet Zsille Gábor: "Mi a rendje a világnak" - Petrás Mária új kiállítása In: Új Ember, 2010. május 9. 12p. (hetilap) Tárgyszó, szakterület: kiállítás

OKGyK-OEMT bibliográfia 2021-től

  A fény szerk.: Dér Andrea. Budapest: Magyar Építész Kamara, é.n. 98p. színes. (könyv) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; épület Megj.: Varga Lajos: A fény szerepe a Katolikus Egyház kultuszában. 41-49p. A szegedi Fogadalmi Templom Szeged: post 2006. 31p. színes. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Szeged-Csanád Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; épület Megj.: Dusha Béla A székesfehérvári székesegyház belső felújításáról In: Új ember, 2022.február 27. 1, 2p. (beszámoló) Egyházmegye/szerzetesrend:Székesfehérvár Tárgyszó, szakterület: felújítás; templom Aranylelet került elő a veszprémi érseki palota pincéjéből In: Új Ember, 2021. december 5. 12p. (hír) Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém Tárgyszó, szakterület: numizmatika; műemlék; felújítás; történelem, magyar Az egyházi épített örökség megóvása Pápán - Megkezdődik a pápai Szent István vértanú plébániatemplom rekonstrukciója In: Új Ember, 2023. november 12. 11p. (beszámoló) Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém Tárgyszó, szakterület: templom; rekonstrukció; műemlékvédelem Az erdélyi püspökök székesegyháza - 1949 szerk.: Bernád Rita. Kolozsvár: Verbum, 2021. 152+192p. fotóreprodukciók. (forráskiadvány) Egyházmegye/szerzetesrend: Gyulafehérvár Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; templom; egyháztörténelem, magyar; szakrális művészet Megj.: A kiadvány két kötetből áll. Az eredeti kérirat reprintje és annak tanulmányokal kiegészített, átírt változata. Az időkapszula is látogathatóvá vált - Megnyílt az esztergomi bazilika felújításást bemutató tárlat In: Új Ember, 2021. július 4. 7p. (hír) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom-Budapest Intézmény: esztergomi bazilika Tárgyszó, szakterület: kiállítás; templom; felújítás Az ikon tanúságtétele - Megújult a miskolci székesegyház In: Új Ember,2022. február 6. 1, 11p. (beszámoló) Egyházmegye/szerzetesrend: Miskolci Egyházmegye Tárgyszó, szakterület: helyreállítás; szakrális tér; templom; keleti kereszténység Az új pusztaszeri templom keresztútja - Húsvétra teljes lehet a stációsorozat In: Új Ember, 2023. január 22. 6p. (hír) Egyházmegye/szerzetesrend: Szeged-Csanád Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; kormeghatározás; szakrális művészet; zománcművesség Ápolva a népek szolidaritását - Mindszenty-szobrot emeltek és áldottak meg Fatimában In: Új Ember, 2023. július 9. 12p. (beszámoló) Tárgyszó, szakterület: szobrászat; szentkultusz; kortárs művészet Ásatások a veszprémi Várhegyen In: Új Ember, 2022. február 27. 12p. (hír) Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém Tárgyszó, szakterület: régészet; történelem, magyar B. Juhász Györgyi: A soproni Szent Mihály templom oltárképeinek restaurálása 2018-2020 In: Műemlékvédelem, LXV. évf., 2021. 1-2. szám,46-56p. (beszámoló) Egyházmegye/szerzetesrend: Győr Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; restaurálás; festmény Bakonji Tímea - Korhecz Papp Zsuzsanna - Rokay Zoltán - Szvoboda Dománszky Gabriella: A pesti Schöfft festőművész család Szabadka: Szabadkai Városi Múzeum, 2023. 228p. szines.(könyv) Intézmény: Szabadkai Városi Múzeum Tárgyszó, szakterület: művész; festészet; történelem, magyar; restaurálás Megj.: A pesti Schöfft festőművész család kiállítását a Szabadkai Városi Múzeumban, a bajai Türr István Múzeumban és a Magyar Nemzeti Múzeumban mutattuk be 2023 folyamán. Bakonyvári M. Ágnes: "...az időtlen dereng át az időbeli világba" - Búcsúzó rátekintés Katona Katalin ötvösművész életművére In: Magyar Iparművészet, 2021. 7. szám, 37-40p. (cikk) Tárgyszó, szakterület: művész; életmű; iparművészet; ötvösség Balogh Eszter: A soproni Szent Mihály templom üvegablakainak helyreállítása In: Műemlékvédelem, LXV. évf., 2021. 1-2. szám, 95-116p. (beszámoló) Egyházmegye/szerzetesrend: Győr Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; helyreállítás; üvegművészet Baranyai Martin: A szombathelyi püspöki palotáról - A Szily János Egyházmegyei Gyűjtemény és Látogatóközpont bemutatása In: Múzeumcafé,2022. 6. szám, 187-200p. (beszámoló) Egyházmegye/szerzetesrend:Szombathely Intézmény: Szily János Egyházművészeti Gyűjtemény és látogatóközpont Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények; egyháztörténelem, magyar; szakrális művészet; intézménytörténet Basics Beatrix: A templomépítészet késői aranykora - Fabó Beáta: Budapest katolikus temlomépítészete a két világháború között, Budapest Főváros Levéltára, 2021 In: Múzeumcafé, 2022. 87-88. szám, 31-39p. (recenzió) Tárgyszó, szakterület: templom; építészet; történelem, magyar Basics Beatrix: Országos és vidéki múzeumok egyházi adományozói és gyűjteményei In: Múzeumcafé, 2022. 6. szám, 81-99p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények; műpártolás; műtárgyak;mecénás Bálint Sándor: Sacra Hungaria - Tanulmányok a magyar vallásos népélet köréből Kassa: Veritas, é.n. 210p. ff. (tanulmánykötet) Tárgyszó, szakterület: néprajz; szakrális művészet Berényi Marianna: Kompromisszum helyett párbeszéd - A kortárs művészet és a Pannonhalmi Főapátság In: Múzeumcafé, 2022. 6. szám, 53-79p. (riport) Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend Intézmény: Pannonhalmi Főapátság Tárgyszó, szakterület: kortárs művészet; kiállítás Megj.:Beszélgetés Dejcsics Konrád bencés szerzetes, kulturális igazgatóval, Mélyi József művészettörténész, kurátorral, a Pannonhalmi főapátság művészeti főtanácsadójával, Szikra Renáta művészettörténész, kurátorral. Berta Kata: "Betört a fény a templomainkba" - Spányi Antal püspök megáldotta a dunaújvárosi Krisztus Király-templom kilencedik ólomüvegablakát In: Új Ember, 2022. július 17. 6p. (beszámoló) Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár Tárgyszó, szakterület: üvegművészet; kortárs művészet; templom Berta Kata: Egészen Istené - Megújult a székesfehérvári ciszterci templom In: Új Ember, 2022. február 20. 7p. (hír) Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár Tárgyszó, szakterület: templom; felújítás Berta Kata: Megtalálta Istent a művészetekben - Emlékezés Szilárdfy Zoltán művészettörténész-pap-tanárra In: Keresztény Élet, 2023. november 19. 8p. (cikk) Tárgyszó, szakterület: életmű; művészettörténet; szakrális művészet Bércessy András: Helyükre kerültek az egri bazilika oltárképei In: Új Ember, 2024. február 4. 12p. (hír) Egyházmegye/szerzetesrend: Eger Tárgyszó, szakterület: felújítás; templom; szakrális művészet Bércessy András: Megújul a bélapátfalvi apátsági templom In: Új Ember,2022. március 6. 12p. (beszámoló) Egyházmegye/szerzetesrend: pálos rend- Eger Tárgyszó, szakterület: templom; helyreállítás; rendtörténet Bodnár Boglárka: Puskás Bernadett: Puskás László A szent vonzásában In:Vigilia, 86 évf., 2021. szeptember 9. szám, 719-720p. (recenzió) Tárgyszó, szakterület: művész; életmű; szakrális művészet; ikon; mozaik Bodnár Dániel: A művészettel az örökkévalóságba - Beszélgetés Madarassy András festőművésszel In: Új Ember, 2023. március 27. 2-4p. (interjú) Tárgyszó, szakterület: művész; festészet; kortárs művészet Bodnár Dániel: A végső győzelem soha nem lehet az ördögé - Beszélgetés Sinkó Veronika festőművésszel In: Mértékadó, 2021. január 4-10. 2-3p. (interjú) Tárgyszó, szakterület: művész; kiállítás; kortárs művészet; szakrális művészet; festészet Bodnár Dániel: Ahol kézzelfogható Isten jelenléte - Látogatás a nyíregyházi Görögkatolikus Múzeumban In: Mértékadó, 2023. november 13-19. 2-4p. (beszámoló) Egyházmegye/szerzetesrend: Görögkatolikus Egyház Intézmény: Görögkatolikus Múzeum Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények; keleti kereszténység; intézménytörténet Bodnár Dániel: Aknay János Krisztusai In: Mértékadó, 2022. január 17-23.6-7p. (recenzió) Tárgyszó, szakterület: könyv; művész; kortárs művészet; szakrális művészet Bodnár Dániel: Az öröm van jelen a miseruhán - Beszélgetés Fecske Orsolyával, a pápalátogatás liturgikus ruháinak tervezőjével In: Új Ember, 2023. április 30. 5p. (interjú) Tárgyszó, szakterület: művész; kortárs művészet; textil; festészet Bodnár Dániel: Az üvegfestészet szakrális művészet - Beszélgetés a Pro Cultura Christiana díjas Bráda Tiborral In: Új Ember, 2021. november 21.1, 11p. (interjú) Tárgyszó, szakterület: művész; díj; üvegművészet; szakrális művészet Bodnár Dániel: Érzem, hogy a Teremtő vezet, fogja a kezem - Beszélgetés a hetvenöt éves Madarassy István ötvös- és szobrászművésszel In: Mértékadó, 2023. július 17. 2-4p. (interjú) Tárgyszó, szakterület: életmű; művész; szobrászat; ötvösség; kortárs művészet Bodnár Dániel: Krisztus születésének minsztériuma - Kiállítás a Magyarság Háza Galériában In: Mértékadó, 2023. december 18-24. 2-3p. (beszámoló) Intézmény: Magyarság Háza Tárgyszó, szakterület: kiállítás; kortárs művészet; szakrális művészet Bodnár Dániel: Láthatóvá tenni a legigazibb valóságot - Beszélgetés Prokopp Máriával a húsz éve elhunyt Prokop Péterről In: Mértékadó, 2023. november 20-26. 2-4p. (interjú) Tárgyszó, szakterület: művész; festészet; szakrális művészet Bodnár Dániel: Megáldották a fővárosi Golgota téri keresztutat In: Új Ember, 2022. május 1. 12p. (beszámoló) Egyházmegye/szerzetesrend:Esztergom-Budapest Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; szakrális művészet; rekonstrukció Bodnár Dániel: Otthon a Tihanyi alapítólevél In: Mértékadó, 2023. július 10. 6p. (beszámoló) Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend Intézmény: Tihanyi Bencés Apátsági Múzeum Tárgyszó, szakterület: írásbeliség; történelem, magyar; kiállítás Megj.: A tihanyi alapítólevél személyesen címmel nyílt rendkívüli időszaki kiállítás. Bodnár Dániel: Őrizni az örök értékeket - Beszélgetés a Pro Cultura Christiana díjas Orient Enikő festőművésszel In: Új Ember, 2021. január 10. 1, 7p. (interjú) Tárgyszó, szakterület: művész; kortárs művészet; díj; textil Bodnár Dániel: Sinkó Veronika művészete In: Mértékadó, 2022. január 10-16. 4-5p. (cikk) Tárgyszó, szakterület: művész; kortárs művészet; szakrális művészet Bodnár Dániel: Sokszínű Szűzanya-ábrázolás a barokk korban - Beszélgetés Jernyei Kiss János művészettörténésszel In: Új Ember, 2023. január 1. 1,12p. (interjú) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; szentkultusz; ikonográfia Bodonyi Emőke: Akarsz-e meggyógyulni? - Richter Sára textilművész kiállítása a Hegyvidék Galériában In: Magyar Iparművészet, 29 évf.,2022. május 3. szám, 39-43p. (beszámoló) Intézmény: Hegyvidék Galéria Tárgyszó, szakterület: kiállítás; művész; textil; kortárs művészet Megj.: 2022. március 3-30. Bogár Judit: 1800 előtti magyarországi katolikus népénekek és énekeskönyvek szakirodalmi bibliográfiája 2020-ig összeállította. Budapest: ELKH, 2022. 146p. (könyv) Intézmény: PPKE BTK Tárgyszó, szakterület: irodalom, magyar; népi vallásosság; zene, egyházi Bognár István: A Segítő Szűzanya oltalmában - A passaui Mariahilf-kegykép másolatai Magyarországon Győr: 2021. In: Hitvallás Évkönyv 2022, 82-85p. (cikk) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; szentkultusz; népi vallásosság Burkhardt, Julia - Anuschka, Holste-Massouth: Caesarius of Heisterbach Revisited - New Approaches to the Eight Miracle Boks (Libri VIII Miraculorum) In: Revue d'histoire ecclésiastique, 116 évf., 2021.julius-december 3-4. szám, 593-619p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: népi vallásosság; kódex Csanádi-Bognár Szilvia: Wolfgang Laib és a rituális gyakorlatként épülőművészet In: Vigilia, 2022. október 10. szám, 863-867p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: kortárs művészet; installáció; művész; műkritika Csámpai Norbert: A gímeskosztolányi Szent György-templom Győr: 2021. In: Hitvallás Évkönyv 2022, 65-58p. (cikk) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; templom; festészet Csukovits Anita: A váci domonkos kripta koporsói - A váci domonkos kriptakincsei 1. Vác: Tragor Ignác Múzeum, 2021. 267p. színes fotók. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Vác - Domonkos Rend Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar; rendtörténet; emlékmű, síremlék;népi vallásosság Czoborczy Bence: Nagyheti szemlélődés az ikonok székesegyházában In: Keresztény Élet, 2022. április 17-24. 13p. (tudósítás) Egyházmegye/szerzetesrend: Miskolci Egyházmegye Tárgyszó, szakterület:ikon; keleti kereszténység; szakrális tér; szakrális művészet; kortárs művészet Megj.: Miskolci székesegyház új ikonosztáza D. Mezey Alice: Fegyvernek "Pusztatorony" In: Művészettörténeti Értesítő, 70. évf., 2021. június 1. szám, 133-138p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: templom; szakrális tér; műemlék Déri Eszter - Lovas Borbála: Magyarországi újkori prédikációk (16-18.század) szakirodalmi bibliográfiája 2020-ig összeállította. Budapest: ELKH, 2022. 188p. (könyv) Intézmény: PPKE BTK Tárgyszó, szakterület: irodalom, magyar; történelem, magyar DK: A bensőt alakító külsőség - "Mennyország"a Búza téren In: Új Misszió, XXXIV. évf., 2022. március 3. szám, 10-11p. (beszámoló) Egyházmegye/szerzetesrend: Miskolci Egyházmegye Tárgyszó, szakterület: ikon; szakrális művészet; kortárs művészet; festészet Dominus prope est - Az Úr közel van - Megnyílt az Egyházmegyei Képtár Magyarszecsődön In: Martinus, XV évf., 2022. július 7. szám, 10-11p. (interjú) Egyházmegye/szerzetesrend: Szombathely Tárgyszó, szakterület: népi vallásosság; kiállítás; szakrális művészet Megj.: A Martinus interjúja Takács László nádasdi plébánossal, a kiállítás létrehozójával Elhunyt Simon András In: Keresztény Élet, 2024. április 14. 4p. (hír) Tárgyszó, szakterület: művész; életrajz "Életem fő feladata: folyamatos igyekvés Krisztushoz" - +Puskás László (1941-2023) In: Keresztény Élet, 2023. december 17. 4p. (nekrológ) Tárgyszó, szakterület: életmű; festészet; kortárs művészet; szakrális művészet Ernyey Gyula: A groteszk szeretete és szépsége - Muharos Lajos 80 In: Magyar Iparművészet, 2021. 7. szám, 33-36p. (cikk) Tárgyszó, szakterület: művész; iparművészet; ötvösség; életmű "Ezer éve Európában.." - Egyházi levéltárak Magyarországon szerk.:Szabadi István. Debrecen: Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete, é.n. (könyv) Intézmény: Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete Tárgyszó, szakterület: levéltár; egyháztörténelem, magyar; intézménytörténet Érszegi Géza: Egyház és oklevelek a középkori Európában és Magyarországon - Válogatott tanulmányok Pécs: Kronosz Kiadó, 2023. 379p. (tanulmánykötet) Tárgyszó, szakterület: oklevelek; történelem; történelem, magyar; írásbeliség Megj.: Az Árpád-és Anjou-kor magyar egyházi archontológiájának kérdései 4. Szerkesztő: Font Márta F. Orosz Sára: Keleti és nyugati szakrális jellemzők találkozása - Balás Benedek Biblia-illusztrációiról In: Magyar Iparművészet, 2022. 7. szám, 14-17p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: kortárs művészet; szakrális művészet; Biblia; művész Fábián Attila: Magyar ötvösremekek pápai kezekben In: Mértékadó, 2023. május 1. 8-9p. (interjú) Tárgyszó, szakterület: ötvösség; liturgia; művész Fábián Borbála: Adalékok a váci Kapisztrán Nyomda történetéhez In: Egyháztörténeti Szemle, XXII. évf., 2021. 2. szám, 205-220p. (közlemény) Egyházmegye/szerzetesrend: Vác Tárgyszó, szakterület: nyomda; könyvkiadás; rendtörténet Fábián Borbála: Könyv egy 18. századi barokk budai festő mesterről: Xeravich pictor Budensis (1702-1771) - Korhecz Papp Zsuzsanna: Schervitz Mátyás budai festőművész In: Egyháztörténeti Szemle, 23. évf., 2022. 3.szám, 169-172p. (recenzió) Tárgyszó, szakterület: könyv; művész; festészet; Megj.: Szabadkai Városi Múzeum, Szabadka, 2021. Feledy Balázs: A művészet mint ünnep - Hager Ritta textilművész köszöntése In: Magyar Iparművészet, 2021. 2. szám, 30-35p. (cikk) Tárgyszó, szakterület: művész; textil; kortárs művészet Fernández-Cobián, Esteban: Los religiosos arquitectos del siglo XX In: Arte Cristiana, 2021. Maggio-Giugno 924. szám, 220-240p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: építészet; szakrális művészet; templom; történelem Földvári Katalin: Adományozási szokások Máriapócson In: Görögkatolikus Szemlélet, IX. évf., 2022. 1. szám, 48-49p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: görögkatolikus egyház Tárgyszó, szakterület: népi vallásosság; műtárgyak; szentkultusz Főúri sírra bukkantak Kőszegen In: Keresztény Élet, 2022. november 11 .8p. (hír) Egyházmegye/szerzetesrend: Szombathely Tárgyszó, szakterület: régészet; szakrális tér; Galcsik Zsolt: Steffek Albin 90 éve fogadalomból festette ki a bazilikát In: Szentkút, XVII. évf., 2024. április 1. szám, 13-14p. (cikk) Egyházmegye/szerzetesrend: ferences rend Tárgyszó, szakterület: festészet; szakrális tér; művész Gájer László: A "minimum" esztétikája és a keresztény hit In: Vigilia, 86. évf., 2021. szeptember 9. szám, 704-708p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: esztétika; szakrális művészet; kortárs művészet Gesztely 220 éves temploma In: Új Misszió, XXXIV évf., 2022. október 10.szám, 15p. (hír) Egyházmegye/szerzetesrend: Eger Tárgyszó, szakterület: restaurálás; festmény; egyháztörténelem, magyar Golub Xénia: A pomázi szerb templom berendezésének kialakulása a 18. század végén In: Művészettörténeti Értesítő, 71. évf., 2022. június 1. szám, 27-44p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: ortodox egyház Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; ikon; egyháztörténelem, magyar; keleti kereszténység Görföl Tibor: Mindenben azonos képmás - A krisztusi ikon és az emberi átalakulás az egyházatyáknál In: Vigilia, 86. évf., 2021. szeptember 9. szám, 642-651p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: művészetfilozófia; biblikus alapok; ikonológia Görögkatolikus Metropólia: Orcád világossága - Tárlaton az egyházművészet In: Keresztény Élet, 2021. augusztus 15-22. 4p. (beszámoló) Egyházmegye/szerzetesrend: Görögkatolikus Egyház Intézmény: Pesti Vigadó Tárgyszó, szakterület: kiállítás; keleti kereszténység; szakrális művészet Megj.: Kiállítás a Pesti Vigadóban 2021. szeptember 19-ig. Gréczi László: A fény győzelme - Via Lucis örömutat szenteltek fel Péliföldszentkereszten In: Keresztény Élet, 2022. október 2. 4p. (beszámoló) Egyházmegye/szerzetesrend: szalézi rend Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; szobrászat; kortárs művészet Megj.: Párkányi Raab Péter szobrászművész 14 stációs örömútja. Gréczi László: A freskófestő felelőssége - Találkozás Lencsés Zsolt festőművész és freskófestővel In: Keresztény Élet, 2023. január 29. 6p. (interjú) Tárgyszó, szakterület: művész; festészet; szakrális művészet Guadalupi, Gianni: A Biblia képekben - Történetek és képek az Ó- és Újtestamentumból szerk: Manferto De Fabianis, Valeria, ford: H. Pikler Renáta. Pécs: é.n. 303p. színes. (könyv) Tárgyszó, szakterület: művészettörténet; szakrális művészet Megj.: Kiadja a Pécsi Direkt Kft. Alexandra Kiadója Gyarmati András: A győri székesegyház mai restaurálási munkáihoz In: Az Úr építi, 3 évf., 2021. 1. szám, 93-95p. (beszámoló) Egyházmegye/szerzetesrend: Győr Tárgyszó, szakterület: templom; helyreállítás Gyöngyössy Márton: Egy unciális T betű olvasati problémái In: Collectanea Sancti Martini IX, 2021. 45-52p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: írástörténet; numizmatika; történelem, magyar Haader Lea: Egy misszilis vallomásrétegei - Elena priorissza levele In: Collectanea Sancti Martini IX, 2021. 117-128p. (tanulmány) Intézmény: pannonhalmi főapátság Tárgyszó, szakterület: írástörténet; írásbeliség; történelem, magyar Halasi Rita Mária: A csend jelei - Red Dot díj a magyar üvegnek is In: Magyar Iparművészet, 2022. 8. szám, 51-53p. (beszámoló) Egyházmegye/szerzetesrend: kármeliták Tárgyszó, szakterület: kortárs művészet; iparművészet; üvegművészet; szakrális tér Hatszáz éves misekönyvet mentenek meg In: Új Ember, 2022. január 16. 12p. (hír) Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend Intézmény: Pannonhalmi Főapátság Tárgyszó, szakterület: restaurálás; kódex HEOL: Visszaszálltak az angyalok az egri bazilikára In: Új Ember, 2021.október 17. 12p. (hír) Egyházmegye/szerzetesrend: Eger Tárgyszó, szakterület: restaurálás; szakrális művészet; templom Hidvégi Iván: "Egész életében az Úr házának ékességeit munkálta" -Emlékezés Dénes Jenő festő-, restaurátorművészre In: Keresztény Élet,2021. június 27. 8p. (cikk) Tárgyszó, szakterület: művész; restaurálás; szakrális művészet Horogszegi Tamás: Az esztergomi főszékesegyház és egyházkormányzati központ építészeti koncepciójának kialakulása és változásai - I. rész. Az esztergomi várhegy a 18. század második felében In: Művészettörténeti Értesítő, 71. évf., 2022. június 1. szám, 1-26p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom-Budapest Tárgyszó, szakterület: épület; helytörténet; egyháztörténelem, magyar Horogszegi Tamás: Torony, korona, koronázás - A Szent korona mint templomok toronydísze In: Ars Hungarica, 2021. 125-136p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: templom; történelem, magyar; szimbólumok Horogszegi-Lenhardt Erika: Exkluzív várséta Veszprémben - Elindult az Európa Kulturális Fővárosa programsorozat In: Mértékadó, 2023. február 6-12. 4-5p. (beszámoló) Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém Tárgyszó, szakterület: helyreállítás; szakrális tér; műemlék Horogszegi-Lenhardt Erika: Megragadni a természet szépségét - A Veszprémi Főegyházmegye művész papjainak alkotóműhelye In: Mértékadó, 2023. május 29. 4-5p. (beszámoló) Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém Tárgyszó, szakterület: művész; kortárs művészet; szakrális művészet Horogszegi-Lenhardt Erika: NEK: kiállítások a hit világáról a Pesti Vigadóban In: Új Ember, 2021. augusztus 8. 1, 3p. (beszámoló) Intézmény: Pesti Vigadó Tárgyszó, szakterület: kiállítás;  szakrális művészet; egyháztörténelem, magyar; Megj.: 2021. augusztus 3. -szeptember 19. Horogszegi-Lenhardt Erika: Őseink hite a jövő reménye - Az eredetiekhez méltó színes üvegablakokkal újul meg a veszprémi Szent Mihály-főszékesegyház In: Új Ember, 2022. december 11. 11p. (beszámoló) Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém Tárgyszó, szakterület: helyreállítás; szakrális művészet; szakrális tér Huszár Ernő: A Kalocsai Főszékesegyházi (érseki) Könyvtár Kalocsa: é.n. (kézirat) Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Kalocsa Tárgyszó, szakterület: könyvtártörténet Ifj. Gyergyádesz László: "...az elődök által megkezdett úton" - Sisa józsef ötvös- és zománcművész emlékkiállítása a Cifrapalotában In: Magyar Iparművészet, 2023. 1. szám, 34-39p. (beszámoló) Intézmény: Kecskeméti Katona József Múzeum Cifrapalota Tárgyszó, szakterület: ötvösség; művész; életmű; kiállítás; kortárs művészet Ifj. Gyergyádesz László: Noé génkalitkája - Iparművészeti alkotások a XI. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennálén In: Magyar Iparművészet, 2022. 6. szám, 33-39p. (beszámoló) Intézmény: Kecskeméti Katona József Múzeum Cifrapalota Tárgyszó, szakterület: iparművészet; kiállítás; kortárs művészet; szakrális művészet Jahoda Róbert: Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola új campusa - Az Apor Vilmos római katolikus kápolna és átalakítása In: Az Úr építi, 3 évf.,2021. 1. szám, 19-23p. (beszámoló) Intézmény: Apor Vilmos Katolikus Főiskola Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; kortárs művészet Jankovics Norbert: A józsefvárosi Szent József templom építéstörténete In: Műemlékvédelem, LXV. évf., 2021. 3. szám, 176-193p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom-Budapest Tárgyszó, szakterület: templom; építészet Jankovics Norbert: A pilisborosjenői plébániatemplom falkutatása In: Műemlékvédelem, LXV. évf., 2021. 3. szám, 207-218p. (beszámoló) Tárgyszó, szakterület: templom; műemlék; helyreállítás Jernyei Kiss János: Szent László néhány monumentális ábrázolása a 18.századból Budapest: Typotex, 2022. ff. fotó. In: Regum gemma, Ladislae, 121-137p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: festészet; szentkultusz; szakrális művészet; kultusztörténet "Keletről jön a világosság" - Megáldották a Görögkatolikus Múzeumot In: Keresztény Élet, 2023. április 23. 4p. (beszámoló) Intézmény: Görögkatolikus Múzeum Tárgyszó, szakterület: épület; muzeális gyűjtemények; kiállítás; kortárs művészet Kertész Balázs: A székesfehérvári prépostok a 14. század első három évtizedében. Megjegyzések az archontológiához In: Egyháztörténeti Szemle, 24. évf., 2023. 3. szám, 116-128p. (közlemény) Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar Knapp Éva: A római katakombákból származó legkorábbi magyarországi mártírereklyék és kultuszuk In: Egyháztörténeti Szemle, 23. évf., 2022. 4. szám, 7-35p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: kultusztörténet; szentkultusz Knapp Éva: "Gyönyörű volt szál alakja" Szent István király ikonográfiája a sokszorosított grafikában a 15. századtól a 19. századig - Pótlások (új ábrázolások, adalékok és javítások) In: Művészettörténeti Értesítő, 71. évf., 2022. december 2. szám, 277-296p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: szentkultusz; grafika; ikonográfia Kontsek Ildikó: Harmadnapra In: Új Ember, 2022. április 17-24. 23p. (beszámoló) Intézmény: Keresztény Múzeum Tárgyszó, szakterület: kortárs művészet; szakrális művészet; műtárgyak Megj.: Szakács Imre: Harmadnapra c. festménye a Keresztény Múzeumban Kontsek Ildikó: Hittel a közbenjáró imádság erejében - A Keresztény Múzeumban restaurálták a máriaremetei kegyképet In: Új Ember, 2022.szeptember 25. 12p. (beszámoló) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom-Budapest Tárgyszó, szakterület: restaurálás; szakrális művészet; szentkultusz; népi vallásosság Kovács Péter: Márkus Anna - Anna Mark In: Vigilia, 2022. szeptember 9.szám, 779-781p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: művész; kiállítás; kortárs művészet Megj.: Anna Mark Árnyékok és jelek című retrospektív kiállítása 2022. június 22-október 23. Ferenczy Múzeum, Szentendre Kónya Franciska: 1800 előtti magyarországi imádságok és elmélkedések szakirodalmi bibliográfiája 2020-ig összeállította. Budapest: ELKH, 2022. 167p. (könyv) Intézmény: PPKE Tárgyszó, szakterület: irodalom, magyar Körössy László: A keresztény kultúra kincsei Győrben In: Új Ember, 2022.május 1. 1, 5p. (beszámoló) Egyházmegye/szerzetesrend: Győr Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet; szakrális tér; műtárgyak Körössy László: A művészet is hozzájárulhat a gyógyítás folyamatához -Megáldották a keresztutat a Budapesti Szent Ferenc kórház kápolnájában In: Új Ember, 2021. február 21. 1, 5p. (beszámoló) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; festészet; kortárs művészet Megj.:Atlasz Gábor festőművész stációképeit Michael August Blume pápai nuncius áldotta meg 2021. február 11-én. Atlasz Gábor készítette a kórházkápolna oltármozaikját is. Körössy László: Caput, mater et magistra In: Mértékadó, 2023. július 10. 5p. (beszámoló) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom-Budapest Intézmény: Főszékesegyházi Kincstár, Esztergom Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális tér; történelem, magyar Megj.: Kiállítás az esztergomi bazilika építésének történetéről a Főszékesegyházi Kincstárban Körössy László: Már idén felépülhet a Szent Anna-réti kápolna a Normafánál In: Új Ember, 2023. március 26. 3p. (közlemény) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom-Budapest Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; építészet; templomépítés Körösvölgyi Zoltán: Ki számomra Szent József? - Egy európai művészeti pályázat margójára In: Mértékadó, 2023. július 3. 6-7p. (beszámoló) Tárgyszó, szakterület: kortárs művészet; szakrális művészet Köteles Fanni: A váci püspöki palotában őrzött magyar egyházi és világif őrendek arcképsorozata a Csáky-hagyatékból, a restaurálás fényében Budapest: Váci Egyházmegye-Váci Egyházmegyei Könyvtár, 2022. In: "...Emlékezzetek meg Elöljáróitokról...", 89-126p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: Vác Intézmény: Váci Egyházmegye Tárgyszó, szakterület: festmény; egyháztörténelem, magyar;  restaurálás Középkori leletekre bukkantak Bakonybélben In: Új Ember, 2022. november 20. 12p. (hír) Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend Tárgyszó, szakterület: régészet; szakrális tér; rendtörténet Kusler Ágnes: Üt pictura nómeditatio" - A győri volt jezsuita rendház díszlépcsőjének dekorációja a jezsuita Mária-emblematika kontextusában In: Művészettörténeti Értesítő, 70. évf., 2021. december 2. szám, 189-234p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: jezsuita rend - bencés rend Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; festészet; ikonográfia; szentkultusz Kuzmányi István: A személyes találkozás reményével - Poszler Györgyi a kisszebeni Keresztelő Szent János-főoltárról In: Új Ember, 2021. április 4-11. 6p. (interjú) Intézmény: Magyar Nemzeti Galéria Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; történelem, magyar Kuzmányi István: Ragyog a felújított kolozsvári Szent Mihály-templom - Kolozsvár In: Mértékadó, 2022. augusztus 2-4p. (beszámoló) Tárgyszó, szakterület: helyreállítás; templom; szakrális művészet Lázár Kovács Ákos: Forrás - Kortárs képző- és iparművészeti kiállítás h.n.: é.n. 35p. ff. színes. (katalógus) Intézmény: Olajág, Keresztény Művészeti Társaság Tárgyszó, szakterület: kortárs művészet; szakrális művészet Megj.: Source. Budapest, Piarista Kápolna; Szeged, Piarista Gimnázium; Miskolc, Jezsuita Gimnázium; Pozsonyi Magyar Galéria.2007-2008. Lehetővé vált a fehérvári királysírok további vizsgálata In: Új Ember,2021. március 7. 11p. (cikk) Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár Tárgyszó, szakterület: régészet; egyháztörténelem, magyar Lenzsér Péter: A soproni Szent Mihály arkangyal plébániatemplom új liturgikus tárgyai In: Műemlékvédelem, LXV. évf., 2021. 1-2. szám,132-146p. (beszámoló) Egyházmegye/szerzetesrend: Győr Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; liturgia; kortárs művészet Liturgikus ötvösművek In: Keresztény Élet, 2024. január 7. 6p. (hír) Egyházmegye/szerzetesrend: Pécs Tárgyszó, szakterület: kiállítás; ötvösség; kortárs művészet; művész Megj.: Serbakow Tibor ötvösművész kiállítása a pécsi székesegyház Jézus Szíve kápolnájában, 2024. január 14-ig. Lovra Éva: Sárospataki Szent Péter és Pál görögkatolikus templom építéstörténete In: Műemlékvédelem, LXV. évf., 2021. 4. szám, 247-261p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: görögkatolikus egyház Tárgyszó, szakterület: építészet; templom; szakrális tér Lőrincz Győző: Mesterére emlékezik egy tanítványa - 90 éves volna Csekovszky Árpád keramikusművész In: Magyar Iparművészet, 2021. 7. szám,29-32p. (cikk) Tárgyszó, szakterület: művész; iparművészet; életmű Lőrincz Sándor: A textilművész lélekmadara In: Mértékadó, 2022. február 7-13. 6p. (beszámoló) Intézmény: Kormányhivatal Galéria, Kaposvár Tárgyszó, szakterület: textil; művész; kiállítás Megj.: Lélekmadár -Tisztelet Kallós Zoltán emlékének c. kiállítás Szekeres Erzsébet műveiből a kaposvári Kormányhivatal Galériában és a Szent Margit-templomban. Lőrincz Sándor: Látogatható romkertté tennék - Régészek a kaposzentbenedeki premontrei prépostságról In: Mértékadó, 2021. március 15-21. 6-8p. (cikk) Egyházmegye/szerzetesrend: Kaposvár Tárgyszó, szakterület: régészet; szakrális tér; egyháztörténelem, magyar; rendtörténet Maconkai megújulás In: Új Misszió, XXXIV. évf., 2022. október 10. szám, 15p. (hír) Egyházmegye/szerzetesrend: Eger Tárgyszó, szakterület:helyreállítás; templom; festmény Mag Hella: Egy ismeretlen váci reneszánsz balusztrádról In: Művészettörténeti Értesítő, 70. évf., 2021. június 1. szám, 113-132p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: Vác Tárgyszó, szakterület: építészet; szobrászat Magyar Éva: A soproni Szent Mihály templom csillárjairól és ötvöstárgyairól In: Műemlékvédelem, LXV. évf., 2021. 1-2. szám, 78-94p. (beszámoló) Egyházmegye/szerzetesrend: Győr Tárgyszó, szakterület:szakrális tér; restaurálás; ötvösség; fémművesség Makláry Ákos: Kívül-belül megújult a budai Szent Flórián-templom In: Görögkatolikus Szemle, XXXIII. évf., 2022. július 7. szám, 14p. (beszámoló) Egyházmegye/szerzetesrend: görögkatolikus egyház Tárgyszó, szakterület: templom; felújítás Marics József: A segesdi kegykápolna története Segesd: Római Katolikus Egyházközség, 2022. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Kaposvár Tárgyszó, szakterület: helytörténet; egyháztörténelem, magyar; szakrális tér Marics József: Emlékezés Kákonyi Asztrik ferences festőművészre In: Keresztény Élet, 2023. október 15. 8p. (cikk) Egyházmegye/szerzetesrend: ferences rend Tárgyszó, szakterület: életmű; festészet; szakrális művészet Marics József: Kalocsa múltja és jelene - Megnyitotta kapuit a látogatók előtt az Astriceum érseki múzeum In: Keresztény Élet, 2022. december 4. 3p. (beszámoló) Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa Tárgyszó, szakterület: kiállítás; muzeális gyűjtemények; szakrális tér Marjai Zoltán: Megújult Storno faberendezés egy középkori templomban In: Műemlékvédelem, LXV. évf., 2021. 1-2. szám, 57-77p. (beszámoló) Egyházmegye/szerzetesrend: Győr Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; restaurálás; szobrászat martinus.hu: Ötszáz éves miseruha In: Keresztény Élet, 2021. március 7. 12p. (hír) Egyházmegye/szerzetesrend: Szombathely Tárgyszó, szakterület: régészet; szakrális művészet; textil Megj.: Ják, Szent György-templom, ásatás MASZOL.RO: Kisfilm Szent Lászlóról In: Múzeumcafé, 2021. február-április, 81-82. szám, 13p. (hír) Tárgyszó, szakterület: film; szentkultusz Mayer Gyula - Slíz Mariann: Regum gemma, Ladislae - Tanulmányok Szent László királyról szerkesztette. Budapest: Typotex, 2022. 280p. ff. fotó, illusztráció. (tanulmánykötet) Intézmény: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, PPKE Bölcsészettudományi Kar, Országos Katolikus Gyűjteményi Központ, Váci Egyházmegyei Könyvtár Tárgyszó, szakterület: szentkultusz; irodalom; művészettörténet; néprajz; történelem, magyar; teológia Megj.: Daphnon. A BTK Moravcsik Gyula Intézet Kiadványai. II. Tanulmánykötetek - Studia. 3. kötet - Tomus 3 Medgyesy S. Norbert - Kiss Tamás: Szent László váradi tisztelete - A magyar Compostella Győr: 2021. In: Hitvallás Évkönyv 2022, 77-80p. (cikk) Egyházmegye/szerzetesrend: Győr - Nagyváradi Egyházmegye Tárgyszó, szakterület: szentkultusz; műtárgyak Megőrzött ereklyék - Zászlómegáldás Tornaszentandráson In: Új Misszió, XXXIV. évf., 2022. szeptember 9. szám, 18p. (hír) Egyházmegye/szerzetesrend: Eger Tárgyszó, szakterület: restaurálás; textil; iparművészet; intézménytörténet Megj.: 1933-as Leventezászló restaurálása és megáldása Megújul a Dóm és a Dömötör-torony In: Keresztény Élet, 2104. július 13. 14p. (cikk) Egyházmegye/szerzetesrend: Szeged-Csanád Tárgyszó, szakterület: helyreállítás Megújult a szolnoki Szentháromság-templom In: Új Ember, 2022. április 3. 6p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Vác Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; templom; helyreállítás Mészáros Á.: Felépíteni "egy vidám templomot" - Matisse venve-i kápolnája In: Mértékadó, 2022. szeptember-október 26-27. 7p. (beszámoló) Intézmény: Szépművészeti Múzeum Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; művész; kiállítás Mészáros Ákos: A legvégső tartalom művészi összegzése - Aba-Novák szekkói Panonhalmán In: Mértékadó, 2021. március 29. 6-7p. (cikk) Tárgyszó, szakterület: festészet; szakrális művészet Mészáros Ákos: A megszentelt ikon egyfajta személyes jelenlét - Látogatás a nyíregyházi görögkatolikus székesegyházban In: Mértékadó, 2022. március 14-20. 4-6p. (beszámoló) Egyházmegye/szerzetesrend: Nyíregyházi Egyházmegye Tárgyszó, szakterület: ikon; festészet; szakrális tér; templom Mészáros Ákos: A múzeumi világ egyik állócsillaga - El Greco a Szépművészetiben In: Mértékadó, 2022. november 14-20. 2-4p. (beszámoló) Intézmény: Szépművészeti Múzeum Tárgyszó, szakterület: kiállítás; művész; festészet Mészáros Ákos: A művészet lélekemelő ünnep - emlékezés Simon Andrásra In: Mértékadó, 2024. április 15. 6p. (cikk) Tárgyszó, szakterület: művész; szakrális művészet; grafika Mészáros Ákos: A pasztorációnak része a művészet is - A székesfehérvári Szent István Király székesegyház felújítása In: Mértékadó, 2022. április 18. 2-4p. (beszámoló) Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; felújítás; restaurálás; templom Mészáros Ákos: A templom kőbe vésett történelem - Molnár-C. Pál Szent Család című képének bemutatása a belvárosi templomban In: Mértékadó,2022. május 16. 4-6p. (beszámoló) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom-Budapest Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; művész; szakrális művészet Mészáros Ákos: A templom legyen pompás - Látogatás a pesterzsébeti görögkatolikus templomban In: Mértékadó, 2023. február 27. 6-8p. (beszámoló) Egyházmegye/szerzetesrend: Görögkatolikus Egyház Tárgyszó, szakterület: festészet; keleti kereszténység; ikon; kortárs művészet Mészáros Ákos: A többi kegyelem - Kortárs képzőművészek Pilinszky János ihletettségében In: Mértékadó, 2022. május 30. 2-4p. (beszámoló) Egyházmegye/szerzetesrend: jezsuita rend Intézmény: Párbeszéd Háza Tárgyszó, szakterület: kiállítás; kortárs művészet; művész; irodalom; képzőművészet Mészáros Ákos: "Az ecsetet máig nem engedtem el" - Ősz Ilona ajándéka a budatétényi plébániatemplomnak In: Mértékadó, 2021. november 29. 2-3p. (cikk) Tárgyszó, szakterület: művész; festészet; műtárgyak Mészáros Ákos: Az építészet világot formáló produktum - Emlékezés Török Ferencre In: Mértékadó, 2021. október 4. 6p. (cikk) Tárgyszó, szakterület: művész; építészet Mészáros Ákos: Az önkifejezés sokféle formája - Üvegművészeti kiállítás a Szent István-bazilika lovagtermében In: Mértékadó, 2022. október 24-30. 2-3p. (beszámoló) Intézmény: Szent István Bazilika, Budapest Tárgyszó, szakterület: kiállítás; üvegművészet; kortárs művészet Mészáros Ákos: Az üvegablak felemeli a lelket - Bráda Tibor emlékezete In: Mértékadó, 2022. október 10.16. 5p. (cikk) Tárgyszó, szakterület: művész; üvegművészet Mészáros Ákos: "Csak azért is van humán kultúra Magyarországon!" - Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár kódexkatalógusának bemutatása In: Mértékadó, 2022. március 28. 6-7p. (tudósítás) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom-Budapest Intézmény: FőszékesegyháziK önyvtár, Esztergom Tárgyszó, szakterület: kiállítás; kódex; könyvkultúra; kéziratkatalógus Megj.: Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár kódexei című kiállítás nyitva 2022. március 31-ig Mészáros Ákos: Kortársakká léptek elő ők is - Csorján Melitta Szent József-táblaképe Debrecenben In: Mértékadó, 2021. december 6. 4-5p. (cikk) Egyházmegye/szerzetesrend: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Tárgyszó, szakterület: kortárs művészet; festészet; szentkultusz; művész Mészáros Ákos: Lelkiség és szemlélődés - A premontreiek tárgyi öröksége In: Mértékadó, 2022. február 14-20. 4-5p. (beszámoló) Egyházmegye/szerzetesrend: premontrei rend Tárgyszó, szakterület:r endtörténet; szakrális művészet; egyháztörténelem, magyar Mészáros Ákos: Orcád világossága - A Görögkatolikus Egyház művészete - kiállítás a Vigadóban In: Mértékadó, 2021. augusztus 23-29. 2-3p. (beszámoló) Egyházmegye/szerzetesrend: Görögkatolikus Egyház Intézmény: Pesti Vigadó Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet; keleti kereszténység Mészáros Ákos: Sok száz éves sebek gyógyulnak be - Megnyitották a Székesfehérvári Egyházmegyei Látogatóközpontot In: Új Ember, 2021.július 4. 1, 7p. (beszámoló) Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár Tárgyszó, szakterület: kiállítás; gyűjtemény Mészáros Ákos: "Szecessziós templom az őrültek számára?" - Otto Wagner remeke, a bécsi Kirche am Steinhof In: Mértékadó, 2023. augusztus 14. 6-7p. (ismertető) Tárgyszó, szakterület: templom; szakrális művészet Mészáros Ákos: "Szép érmeket szeretünk készíteni" - Szabó Tamás, a NEK érmeinek készítője In: Mértékadó, 2021. szeptember 20. 8-9p. (interjú) Tárgyszó, szakterület: numizmatika; kortárs művészet Mészáros Ákos: Tanúim lesztek - Kiállítás a Vigadóban az 1938-as Eucharisztikus Kongresszusról In: Mértékadó, 2021. augusztus 30. 2-3p. (beszámoló) Intézmény: Pesti Vigadó Tárgyszó, szakterület: kiállítás; egyháztörténelem, magyar; szakrális művészet Mészáros Ákos: Tipográfia és kommunikáció - Nyomdatörténet az óbudai Kiscelli Múzeumban In: Mértékadó, 2023. február 6-12. 6-7p. (beszámoló) Intézmény: Kiscelli Múzeum Tárgyszó, szakterület: kiállítás; nyomda; történelem, magyar; könyvnyomtatás Mikita Gábor: Csillagok között fényességes csillag - Szent László nyomában Győrben In: Új Misszió, XXXV. évf., 2023. július 7. szám, 18-19p. (cikk) Egyházmegye/szerzetesrend: Győr Tárgyszó, szakterület: szentkultusz; műtárgyak; helytörténet "Minden műemléknek megvan a maga értéke, története" - Beszélgetés Sarkadi Mártonnal a jáki templom belső felújításáról In: Martinus, XV. évf.,2022. május 5. szám, 6-7p. (interjú) Egyházmegye/szerzetesrend: Szombathely Tárgyszó, szakterület: helyreállítás; szakrális tér; templom MKPK Sajtóosztály: Egyedi miseruhák készülnek In: Új Ember, 2023. április 23. 2p. (hír) Tárgyszó, szakterület: iparművészet; textil; kortárs művészet Megj.: Pápalátogatás 2023. április 30. Monok István: A könyv és az olvasás Zalamernyén 1746-1846 Budapest-Eger: Kossuth Kiadó-Eszterházy Károly Egyetem, 2021. 223p. ff. fotó. (könyv) Tárgyszó, szakterület: könyv; könyvkultúra; történelem, magyar MTI: Régészeti feltárás In: Keresztény Élet, 2022. március 27. 9p. (hír) Tárgyszó, szakterület: régészet; szakrális tér Megj.: Megkezdődött a jeruzsálemi Szent Sír-templom régészeti feltárása és restaurálása. Nacsinák Gergely András: A fény játékszere - Az ókeresztény és bizánci mozaikművészetről In: Vigilia, 2022. szeptember 9. szám, 715-721p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: mozaik; művészetelmélet Nagy Eszter: Lyrai inspirációk - A Mátyás-Graduále képciklusának szöveges forrásáról In: Ars Hungarica, 2021. 4. szám, 343-372p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: festészet; kódex; ikonográfia; tipológia Nagy Levente: Túlvilági elképzelések és értelmezési problémáik a pécsi későrómai-ókeresztény temetőben In: Műemlékvédelem, LVII. évf., 3013. 1.szám, 1-12p. (folyóirat) Egyházmegye/szerzetesrend: Pécs Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; szakrális művészet Németh Gábor: Padányi Bíró Márton könyvtára Budapest: Kalligram-MTA Könyvtár és Információs Központ, 2022. 232p. színes. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém Intézmény: Veszprémi Főegyházmegyei Könyvtár és Levéltár Tárgyszó, szakterület: könyvtár; könyvkultúra; könyvtári katalógus; mecénás Megj.: Kredics László emlékének. Monok István bevezetésével. Németh Gergely - Mészáros Liliána: A Szent Mihály templom megújulása beruházói szemmel - tervezéstől a kivitelezésig In: Műemlékvédelem, LXV. évf., 2021. 1-2. szám, 147-155p. (beszámoló) Egyházmegye/szerzetesrend: Győr Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; templom; helyreállítás Németh Gergely - Mészáros Liliána: A Szent Mihály-templom megújulása beruházói szemmel - Tervezéstől a kivitelezésig In: Az Úr építi, 3. évf., 2021. 1. szám, 31-37p. (beszámoló) Egyházmegye/szerzetesrend: Győr Tárgyszó, szakterület: templom; helyreállítás Megj.: Sopron, Szent Mihály-templom Németh Nóra - Marótzy Katalin: Kegyúri segítség a puszták népének - Telepes és pusztai templomok építészeti pályázatai a 20. század első évtizedében In: Művészettörténeti Értesítő, 70. évf., 2021. december 2. szám,343-364p. (értekezés) Tárgyszó, szakterület: templom; építészet; történelem, magyar Németh Tamás: Esztergomi főszékesegyház In: Az Úr építi, 3. évf., 2021.1. szám, 97-101p. (beszámoló) Egyházmegye/szerzetesrend:Esztergom-Budapest Tárgyszó, szakterület: templom; helyreállítás Novák Judit: A soproni Szent Mihály templombelső festésének helyreállítása In: Műemlékvédelem, LXV évf., 2021. 1-2. szám, 37-46p. (beszámoló) Egyházmegye/szerzetesrend: Győr Tárgyszó, szakterület: templom; helyreállítás; festészet Oberfrank Luca: A kortárs képzőművészet jelenléte a szakrális térben In: Vigilia, 86. évf., 2021. szeptember 9. szám, 708-710p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; kortárs művészet; képzőművészet; művészetelmélet Oltárszentelés Mendén In: Keresztény Élet, 2021. január 31. 1p. (hír) Egyházmegye/szerzetesrend: Vác Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; kortárs művészet Megj.: Gill Viktor kőfaragómester munkája az oltár, ambó, keresztelőmedence, gyertyatartó, kereszt tartó. Pallós: Aranybulla 800 - Ünnepi kamarakiállítás Esztergomban In: Mértékadó, 2022. június 6-12. 4-5p. (beszámoló) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom-Budapest Intézmény: Főszékesegyházi Kincstár, Esztergom Tárgyszó, szakterület: kiállítás; levéltár; történelem, magyar Pallós: Az átlényegülés tanúi - Kontsek Ildikó a pápai mise és a NEK műtárgyairól In: Új Ember, 2021. szeptember 19. 12p. (interjú) Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; szakrális művészet Pallós Tamás: A lényegről, Krisztus szeretetéről, másként - A Feltámadás-keresztút Maria de Faykod fotóival In: Mértékadó, 2022.október 3-9. 2-3p. (interjú) Tárgyszó, szakterület: fénykép; szakrális művészet; művész; kortárs művészet; kiállítás Pallós Tamás: A színeváltozás titkai az alkotásban - Epreskerti találkozás Sallai Géza szobrászművésszel In: Mértékadó, 2022. június 19. 2-4p. (interjú) Tárgyszó, szakterület: művész; szobrászat; kortárs művészet; szakrális művészet Pallós Tamás: A vágyak mindig szembejöttek velem - Rácz Gábor tűzzománcművész óbudai műhelyében In: Mértékadó, 2021. január 11-17.2-3p. (interjú) Tárgyszó, szakterület: művész; zománcművesség; ötvösség; szakrális művészet Pallós Tamás: Aranyérem egy életműért - Vörös Győző professzor Rómából, a pápai kitüntetéséről In: Mértékadó, 2022. február 14-20. 2-3p. (interjú) Tárgyszó, szakterület: régészet; szakrális művészet; egyháztörténelem; díj Pallós Tamás: Átlényegülések - Maria de Faykod kiállítása Tihanyban In: Mértékadó, 2023. április 10. 5p. (beszámoló) Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend Tárgyszó, szakterület: szobrászat; művész; kortárs művészet Pallós Tamás: "Ez az én testem!" - Faykod Mária és átlényegülés szobra Balatonfüreden In: Mértékadó, 2021. szeptember 20. 6-7p. (beszámoló) Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém Tárgyszó, szakterület: szobrászat; kortárs művészet; művész;  szakrális művészet Pallós Tamás: Karnyújtásra a mennytől - Megújult a váci székesegyház kupolafreskója In: Mértékadó, 2023. július 3. 4-5p. (beszámoló) Egyházmegye/szerzetesrend: Vác Tárgyszó, szakterület: festészet; restaurálás; szakrális tér Pallós Tamás: Lánglelkek hideg fénnyel - El Greco felemelkedései In: Mértékadó, 2022. november 14-20. 5-6p. (beszámoló) Intézmény: Szépművészeti Múzeum Tárgyszó, szakterület: kiállítás; művész; festészet Pallós Tamás: Premontrei reneszánsz - Rend- és iskolatörténeti kiállítás nyílt a Gödöllői Királyi Kastélyban In: Új Ember, 2024. március 17. 11p. (beszámoló) Egyházmegye/szerzetesrend: premontrei rend Tárgyszó, szakterület: rendtörténet; intézménytörténet; kiállítás Megj.: 2024. március 1. - június 23. Pallós Tamás: Szilárd kősziklára - A tihanyi királykripta régészeti feltárása In: Új Ember, 2021. június 27. 12p. (beszámoló) Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend Intézmény: Tihanyi Bencés Apátság Tárgyszó, szakterület: régészet; történelem, magyar; rendtörténet Papp Ildikó: Az apátsági templom rekonstrukciója Bélapátfalván In: Új Ember, 2023. április 2. 6p. (hír) Egyházmegye/szerzetesrend: Eger Tárgyszó, szakterület: rekonstrukció; szakrális tér; templom Patsch Ferenc: A képek védelmében - Alkotóművészet és spiritualitás történelmi viszonya In: Vigilia, 86. évf., 2021. szeptember 9. szám,698-703p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; egyháztörténelem Paulus Marcell: A soproni Szent Mihály főangyal-templom Rieger orgonájának helyreállítása In: Műemlékvédelem, LXV. évf., 2021. 1-2. szám, 117-131p. (beszámoló) Egyházmegye/szerzetesrend: Győr Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; helyreállítás; orgona Pazár Béla: A soproni Szent Mihály templom, templomkert, sekrestyeház, urnakert tervezése 2010 őszétől 2016. december végéig In: Műemlékvédelem, LXV. évf., 2021. 1-2. szám, 10-14p. (beszámoló) Egyházmegye/szerzetesrend: Győr Tárgyszó, szakterület: templom Perger Gyula: Ismeretlen kronosztikon a bencés rend visszaállításáról In: collectanea sancti martini ix, 2021. 153-168p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend Tárgyszó, szakterület: írásbeliség; rendtörténet; forráskiadvány Perger Gyula: Ostyasütő vasak - Az Oltáriszentség tisztelete (11.) In: Keresztény Élet, 2021. augusztus 29. 3p. (cikk) Tárgyszó, szakterület: liturgia; egyháztörténelem; műtárgyak Pintér Attila: Matthias Gusner mennyezetfestménye és a vele kapcsolatos polémiák - Szentgotthárd In: Martinus, XV. évf., 2022. február 2. szám,10-11p. (beszámoló) Egyházmegye/szerzetesrend: Szombathely Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; festészet; ikonográfia Pintér Attila: Matthias Gusner mennyezetfestménye és a restaurálásával kapcsolatos polémiák - Szentgotthárd - 2. rész In: Martinus, XV. évf.,2022. március 3. szám, 10-12p. (beszámoló) Egyházmegye/szerzetesrend: Szombathely Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; festészet; helyreállítás Pro Cultura Christiana-díjban részesült Sarbak Gábor In: Keresztény Élet, 2022. május 8. 2p. (hír) Tárgyszó, szakterület: díj; könyvkultúra Prohászka László: Borbereki Kovács Zoltán egyházművészeti alkotásai In: Vigilia, 87. évf., 2022. augusztus 8. szám, 694-696p. (közlemény) Tárgyszó, szakterület: művész; szakrális művészet; műtárgyak Prohászka László: Borsos Miklós művei Pannonhalmán In: collectanea sancti martini x., 2023. 159-169p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend Intézmény: pannonhalmi főapátsági múzeum Tárgyszó, szakterület: művész; numizmatika; szobrászat; gyűjtemény Prohászka László: Egyházi vonatkozású alkotások a Magyar Nemzeti Galéria Vaszary-kiállításán In: Vigilia, LXXXVIII. évf., 2023. január 1. szám, 96p. (beszámoló) Intézmény: Magyar Nemzeti Galéria Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet; festészet; művész Megj.:2022. november 14. - 2023. január 15. Prohászka László: Erdey Dezső egyházművészeti alkotásai - Szép/művészet In: Vigilia, 86. évf., 2021. augusztus 8. szám, 631-633p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: művész; életrajz; szakrális művészet; szobrászat Prohászka László: Róna József egyházi vonatkozású alkotásai In: Vigilia,86. évf., 2021. február 2. szám, 151-153p. (cikk) Tárgyszó, szakterület: szobrászat; szakrális művészet Prokopp Mária: A kilencedik - Elkészült a dunaújvárosi Krisztus Király-plébániatemplomának utolsó ablaka In: Mértékadó, 2022. július 25-31. 5p. (beszámoló) Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár Tárgyszó, szakterület: üvegművészet; kortárs művészet; templom Prokopp Mária: Jól csak a szívével lát az ember - Sinkó Veronika festő- és grafikusművész kiállítása a pesti Szent Teréz-plébániatemplom altemplomában In: Magyar Iparművészet, 2021. 2. szám, 26-29p. (beszámoló) Tárgyszó, szakterület: konferencia; festészet; grafika; kiállítás Megj.:2020. december 6. - 2021. február 29. Prokopp Mária - : Remény - Kortárs magyar textilművészeti kiállítás a Klebelsberg Kultúrkúriában In: Magyar Iparművészet, 2021. 8. szám, 13-17p. (beszámoló) Intézmény: Klebelsberg Kultúrkúria Tárgyszó, szakterület: kiállítás; textil; kortárs művészet Puskás Bernadett: Görögkatolikus Múzeum Nyíregyházán In: Múzeumcafé,2022. 6. szám, 145-153p. (beszámoló) Egyházmegye/szerzetesrend: Görögkatolikus Egyház Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények; szakrális művészet; keleti kereszténység Puskás Bernadett: Szentek késő középkori ikonjai a Kárpát-vidéken: Illés próféta, Keresztelő Szent János, Szent Joákim és Anna, Szent Péter és Pál főapostolok, Szent János evangélista In: Athanasiana, 2022. 55. szám,126-139p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: ikon; ikonográfia; történelem, magyar; szentkultusz Pünkösd az ikonfestészetben In: Görögkatolikus Szemlélet, IX évf., 2022.1. szám, 11p. (cikk) Egyházmegye/szerzetesrend: görögkatolikus egyház Tárgyszó, szakterület: ikon; képteológia Radics Zsófia: Pasaréti Ferences Közösségi Ház, Páduai Szent Antal-templom,Rendház és Plébánia In: Az Úr építi, 3. évf., 2021. 1. szám, 65-75p. (beszámoló) Egyházmegye/szerzetesrend: ferences rend Tárgyszó, szakterület: építészet; kortárs művészet; templom Régészeti feltárás In: Keresztény Élet, 2021. május 9. 1p. (hír) Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend Intézmény: Tihanyi Bencés Apátság Tárgyszó, szakterület: régészet; történelem, magyar; rendtörténet Régészeti feltárások tamási templomában - Megtalálták az első plébános sírját In: Új Ember, 2023. január 22. 12p. (hír) Egyházmegye/szerzetesrend: Pécs Tárgyszó, szakterület: régészet; szakrális tér; templom; történelem, magyar; műemlék; helyreállítás Rózsásné Kubányi Andrea: Kálvária a város szívében In: Keresztény Élet,2022. május 29. 6p. (interjú) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom-Budapest Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; helyreállítás Rőhrig Eszter: Lélek a vizek felett. Múlt és jelen találkozása a Tihanyi Apátságban - Új állandó kiállítás a Tihanyi Bencés Apátsági Múzeumban In: Vigilia, 86. évf., 2021. január 1. szám, 79-80p. (hír) Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend Intézmény: Tihanyi Bencés Apátsági Múzeum Tárgyszó, szakterület: kiállítás; rendtörténet Ruzsa György: A Jugszkaja ikon és a ribinszki víztározó In: Vigilia, LXXXVIII. évf., 2023. március 3. szám, 269-270p. (ismertető) Tárgyszó, szakterület: keleti kereszténység; ikon; szentkultusz; népi vallásosság Ruzsa György: A Szent Szűz ezüstbe foglalt képe - Ezüstborításos kazányi Istenszülő ikonok In: Magyar Iparművészet, 2022. 8. szám, 48-50p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: ikon; szentkultusz; ötvösség Ruzsa György: Az ezüstbe öltözött királynő - Az Istenszülő tyihovini ikonjának egy ezüstborításos másolata In: Magyar Iparművészet, 2022. 5. szám, 40-41p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: ikon; helytörténet Ruzsa György: Egy történész szent ezüstbe foglalt ábrázolása - Rosztovi Szent Dementer ezüstborításos ikonja In: Magyar Iparművészet, 2021. 6.szám, 42-44p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: ikon; keleti kereszténység Ruzsa György: Kaljazinszki Szent Makarij és zománc ikonja In: Vigilia,87. évf., 2022. március 3. szám, 246-247p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: ikon; keleti kereszténység Ruzsa György: "Körberagyogta egy nagy fény, fényesebb, mint a napsugár" - Megjegyzések egy ezüstborításos Radonyezsi Szent Szergij-ikonhoz In: Magyar Iparművészet, 2024. 4. szám, 47-49p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: ikon; ötvösség; szentkultusz Ruzsa György: Pannonhalmityel - Matvej Fedorov Tyelogrejev Nyizsnyij Novgorod-i ötvösmester Szűz Máriát ábrázoló, ismeretlen ikonja In: Pannonhalmi Szemle, XXXI. évf., 2023. 4. szám, 115-122p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: ikon; keleti kereszténység; művész Sedlmayr Krisztina: A Néprajzi Múzeum egyházi gyűjteménye - kiállítótérben In: Múzeumcafé, 2022. 6. szám, 101-116p. (beszámoló) Intézmény: Néprajzi Múzeum Tárgyszó, szakterület: kiállítás; muzeális gyűjtemények; népművészet; néprajz; népi vallásosság Sedlmayr Krisztina: Sasvári Pietá In: Múzeumcafé, 2021. 6. szám, 78-79p. (közlemény) Intézmény: Néprajzi Múzeum Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; népi vallásosság; népművészet; szentkultusz; szakrális művészet; szobrászat Serfőző Szabolcs: Mária Terézia pannonhalmi látogatásának mítosza és a királynő adományai a monostornak In: Collectanea Sancti Martini, 2021. 9. szám, 69-91p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend Intézmény: Pannonhalmi Főapátság Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; rendtörténet Siptár Dániel: A jezsuita levéltár kincsei In: M.I.N.D., 2022. őszi szám, 48-49p. (hír) Egyházmegye/szerzetesrend: jezsuita rend Intézmény: Jézus Társasága Magyarországi Rendtartomány Tárgyszó, szakterület: levéltár; rendtörténet; egyháztörténelem Smohay András: Szilárdfy Zoltán gyűjteménye a székesfehérvári Egyházmegyei Múzeumban In: Múzeumcafé, 2022. 6. szám, 203-221p. (ismertető) Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár Intézmény: Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum Tárgyszó, szakterület: műgyűjtés; szakrális művészet; muzeális gyűjtemények Soltész János: Az ószövetségi teológia alapgondolatai a Dt 4,1-10-ben Budapest: Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, é.n. (2008). In: Út,Igazság, Élet. Biblikus tanulmányok, 161-174p. (tanulmánykötet) Tárgyszó, szakterület: biblikus alapok Megj.: Biblia éve 2008. Ebben található az ószövetségi képtilalom alapja. Somogyi Marcell: Beszélgetés Váli Dezsővel - A Vigília beszélgetése In: Vigilia, LXXXIX. évf., 2024. március 264-270p. (interjú) Tárgyszó, szakterület: művész; kortárs művészet; festészet; életmű Sütő József: A Szent Mihály templom kőanyagának restaurálása In: Műemlékvédelem, LXV. évf., 2021. 1-2. szám, 14-28p. (beszámoló) Egyházmegye/szerzetesrend: Győr Tárgyszó, szakterület: templom; restaurálás Szabó Ágnes: Bakócz Tamás címerével ellátott tárgyak egykor az esztergomi főszékesegyházban - Tárgyegyüttes-rekonstrukció a Kincstár leltárai alapján In: Művészettörténeti Értesítő, 70 évf., 2021. december 2. szám, 305-341p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Intézmény: Főszékesegyházi Kincstár, Esztergom Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; textil; gyűjtemény Szakács Béla Zsolt: A Magyar Anjou Legendárium Szent László-ciklusáról és annak forrásairól Budapest: Typotex, 2022. ff. fotó. In: Regum gemma, Ladislae, 183-202p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: festészet; műtárgyak; szentkultusz; kódex; kultusztörténet Szakrális és profán - Rainer Péter építészeti-belsőépítészeti tervei,munkái összeáll.: F. Gy. In: Magyar Iparművészet, 204. 3. szám, 12-15p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: épület; kortárs művészet; művész Szebényi Judit: A soproni Szent Mihály templom kincstárának kerámiapadlója In: Műemlékvédelem, LXV. évf., 2021. 29-36p. (beszámoló) Egyházmegye/szerzetesrend: Győr Tárgyszó, szakterület: templom; helyreállítás; kerámia Szederkényi László, DDr.: A kecskeméti Mária-kápolna története Kecskemét: 2022. 94p. ff. és színes fotó, illusztrác.(könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; helytörténet; templom Szentek agyagból In: Keresztény Élet, 2022. szeptember 25. 7p. (hír) Egyházmegye/szerzetesrend: Szeged-Csanád Intézmény: Szegedi Dóm Látogatóközpont Tárgyszó, szakterület: szobrászat; kiállítás; szakrális művészet; szentkultusz Megj.: Kovács Jenő szegedi születésű szobrászművész TEREMTésÉG című kiállítása szentek ábrázolásairól. Szoliva Gábriel OFM: Pisky István tihanyi várkapitány 1585-1589 között írt számadáskönyvének kötéséről - Egy 14. századi missale notatum töredékei Pannonhalmán In: Collectanea Sancti Martini X., 2023. 73-100p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend Tárgyszó, szakterület: írásbeliség; rendtörténet; liturgia; egyháztörténelem, magyar; kézirat; könyvkötés; zenetörténet Takács Melinda: Egy mezővárosi fazekasműhelyn nyomai - Késő középkori kancsóegyüttes Győrszentmártonból In: collectanea sancti martini ix, 2021. 129-149p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend Intézmény: Pannonhalmi Főapátsági Múzeum Tárgyszó, szakterület: régészet; helytörténet; rendtörténet; gyűjtemény Tanai Péter: Szeder Fábiáán vagy Wirth Adorján? - Egy téves arcképmeghatározás helyesbítése In: collectanea sancti martini viii, 2022. 119-129p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend Intézmény: pannonhalmi főapátság Tárgyszó, szakterület: festmény; rendtörténet Telesca, Ilaria: I Viceré Austriaci - Esibizione del potere tra committenza collezionismo a Napoli (1707-1734) De Luce Editori d'Arte, 2023. 222p. ff. és színes fotók.(könyv) Tárgyszó, szakterület: történelem; műpártolás; festészet Megj.: Vác, Székesegyház és Vácrátót Girolamo Pesci által festett képei is szerepelnek benne. Terbócs Attila: Liszka József: Monumentumok - Szakrális (és "szakrális") kisemlékek a Kárpát-medencében In: Vigilia, 2022. október 10. szám, 880p. (recenzió) Tárgyszó, szakterület: népi vallásosság; emlékmű, síremlék; szobrászat; néprajz Megj.: Fórum Kisebbségkutató Intézet - Etnológiai Központ - Somorja, 2021 (2022) Terdik Szilveszter: A magyar görögkatolikusok és az ikonfestészet In: Vigilia, 87. évf., 2022. július 7. szám, 601-606p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: ikon; keleti kereszténység; egyháztörténelem, magyar Terdik Szilveszter: A szebasztei negyven szent vértanú In: Görögkatolikus Szemle, XXXIII. évf., 2022. március 3. szám, 16p. (cikk) Tárgyszó, szakterület: szentkultusz; keleti kereszténység; festészet; műtárgyak Terdik Szilveszter: A Vigilia beszélgetése Puskás Bernadett művészettörténésszel In: Vigilia, 86. évf., 2021. szeptember 9. szám,689-697p. (interjú) Tárgyszó, szakterület: művészettörténet; keleti kereszténység; ikon Terdik Szilveszter: Barlanglakó szent Antal és Teodóz ikonja Tolcsváról In: Görögkatolikus Szemle, XXXIII. évf., 2022. május 5. szám, 16p. (cikk) Egyházmegye/szerzetesrend: görögkatolikus egyház Tárgyszó, szakterület: szentkultusz; keleti kereszténység; ikon Terdik Szilveszter: Elveszett műkincseink nyomában In: Görögkatolikus Szemle, XXXIII. évf., 2022. augusztus 8. szám, 16p. (cikk) Egyházmegye/szerzetesrend: görögkatolikus egyház Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; szakrális művészet; ötvösség Terdik Szilveszter: Jézus nem emberkéz által festett képmása - Két példa: Laon és Jaén In: Görögkatolikus Szemlélet, IX évf., 2022. 1. szám,52-66p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: ikon; keleti kereszténység Terdik Szilveszter: Keresztelő szent János képe Baktakeréken In: Görögkatolikus Szemle, XXXIII. évf., 2022. január 1. szám, 16p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: görögkatolikus egyház Tárgyszó, szakterület: szentkultusz; festmény; keleti kereszténység; ikonográfia Terdik Szilveszter: Körmeneti kereszt Abaújszántóról In: Görögkatolikus Szemle, XXXIII. évf., 2022. július 7. szám, 16p. (cikk) Egyházmegye/szerzetesrend: görögkatolikus egyház Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; keleti kereszténység; műtárgyak; restaurálás Terdik Szilveszter: Petrasovszky Manó: Az Istenszülő oltalma-falkép a görömbölyi templomban In: Görögkatolikus Szemle, XXXIII. évf., 2022.október 10. szám, 16p. (beszámoló) Egyházmegye/szerzetesrend: görögkatolikus egyház Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; festészet; művész; ikonográfia Terdik Szilveszter: Petrasovszky Manó - Egy görögkatolikus festősors a 20. században Nyíregyháza: Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, 2022. 431p. színes.(könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: görögkatolikus egyház Tárgyszó, szakterület: festészet; életmű; művész Terdik Szilveszter: Roskovics Ignác festőművész - Egy elfeledett életmű Nyíregyháza: Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, 2022. 239p. szines.(könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: görögkatolikus egyház Tárgyszó, szakterület: festészet; életmű; művész Terdik Szilveszter: Találkozás-mozaik Konstantinápolyból In: Görögkatolikus Szemle, XXXIII. évf., 2022. február 2. szám, 16p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: mozaik; keleti kereszténység; szakrális művészet; biblikus alapok Titokzatos megújulás alatt In: Az Úr építi, 3. évf., 2021. 1. szám,87-91p. (hír) Egyházmegye/szerzetesrend: Eger Tárgyszó, szakterület: templom; rekonstrukció Megj.: Egri bazilika felújítása Toldi Éva: "Megvallatják" a köveket - Bánd és fiainak monostora In: Keresztény Élet, 2022. augusztus 14-21. 12p. (beszámoló) Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém - bencés rend Tárgyszó, szakterület: régészet; szakrális tér; helytörténet Megj.: Monostorapáti, Almád monostorának feltárása Toldi Éva: Mikor a lélek szavak nélkül imádkozik - Emlékezés a 10 éve elhunyt Udvardy Erzsébet Kossuth-díjas festőművészre In: Keresztény Élet, 2023. február 12. 6p. (tárca) Tárgyszó, szakterület: művész; festészet; szakrális művészet Toldi Éva: "Pap-festő is lehet apostol" - Prokop Péterre emlékezve In: Keresztény Élet, 2023. november 19. 6p. (cikk) Tárgyszó, szakterület: művész; életmű; szakrális művészet Toldi Éva: Vigántpetend kincsei - Kiállítás nyílik az Eucharisztiáról In: Keresztény Élet, 2021. június 20. 4p. (hír) Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém Tárgyszó, szakterület: kiállítás; népi vallásosság; liturgia Tóth Marcell: Fénnyel varrott képek csodája In: Toronyirány, XIV. évf., 2022. április 11. 2. szám, 19p. (hír) Egyházmegye/szerzetesrend: Szeged-Csanád Intézmény: Szegedi Dóm Látogatóközpont Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; textil; kiállítás; művész Megj.: Szekeres Erzsébet textíliái. Több ponton sikerült új adatokkal bővíteni az eddigi ismereteket - Értékelés a jáki templom régészeti feltárásáról In: Martinus, XV. évf., 2022.szeptember 9. szám, 6-7p. (interjú) Egyházmegye/szerzetesrend:Szombathely Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; régészet; helyreállítás Megj.: A Martinus magazin interjúja dr. Pap Ildikó Katalin régésszel, a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum főmuzeológusával Trauttwein Éva: Az Eucharisztia mindnyájunk erőforrása - Kiállítás nyílt Bálint Sándor hagyatékából Szegeden In: Új Ember, 2022. február 20. 1,11p. (beszámoló) Egyházmegye/szerzetesrend: Szeged-Csanád Intézmény: Szegedi Dóm Látogatóközpont Tárgyszó, szakterület: néprajz; népi vallásosság; életmű; kiállítás Trauttwein Éva: Legenda Aurea - Kiállítás a győri Szent László Látogatóközpontban In: Mértékadó, 2021. július 12-18. 7p. (beszámoló) Egyházmegye/szerzetesrend: Győr Intézmény: Szent László Látogatóközpont Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szentkultusz Megj.: Állandó kiállítás a Szent László-herma és a Könnyező Szűzanya-kegykép történetéről, kultuszáról. Új templom épült a Nagykunság szívében In: Új Ember, 2022. április 3. 6p. (hír) Egyházmegye/szerzetesrend: Eger Tárgyszó, szakterület: templomépítés; szakrális tér; kortárs művészet Megj.: Bánhalma Újabb ólomüveg ablakkal gazdagodott az eperjesi templom In: Toronyirány, XIV. évf., 2022. augusztus 12. 4. szám, 25p. (hír) Tárgyszó, szakterület: üvegművészet; szakrális művészet; kortárs művészet Megj.: Perlaki József Podmaniczky-díjas üvegművész két alkotása került az eperjesi Szent László-templomba: boldog Gajdocs Péter Pál és Boldog Romzsa Tódor alakjai az üvegablakokon. Ünnepélyes kulcsátadás a Görögkatolikus Múzeumban In: Görögkatolikus Szemle, XXXIII. évf., 2022. október 10. szám, 8p. (hír) Egyházmegye/szerzetesrend: görögkatolikus egyház Tárgyszó, szakterület: intézménytörténet; muzeális gyűjtemények; keleti kereszténység V. Marton Rozália: A józsefvárosi Szent József plébániatemplom külső felújítása In: Műemlékvédelem, LXV. évf., 2021. 3. szám, 194-206p. (beszámoló) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom-Budapest Tárgyszó, szakterület: templom; felújítás Vadlövő Gabriella: "Az Úr bevonul szentélyébe" - A titokzatosság rehabilitációja, a hagyomány életben tartása In: Tabernaculum, 1. évf.,2021. 1. szám, 59-66p. (interjú) Tárgyszó, szakterület: templomépítés; kortárs művészet Megj.: Interjú dr. Katona Vilmos építész, szakíróval Varga Gabriella: Felfedték a fénylő igazságot - Krisztus feltámadásának misztériumáról nyílt kiállítás a Magyarság Háza Galériában In: Keresztény Élet, 2024. március 31. 12p. (beszámoló) Intézmény: Magyarság Háza Tárgyszó, szakterület: kiállítás; kortárs művészet; szakrális művészet Megj.: 2024. március 8. - május 26. Varga Gabriella: Kortárs festményeken Krisztus születésének misztériuma - A Magyarság Háza Galéria tárlatát Kovács Gergely gyulafehérvári érsek nyitotta meg In: Keresztény Élet, 2023. decembber 24. 13p. (beszámoló) Intézmény: Magyarság Háza Tárgyszó, szakterület: kiállítás; kortárs művészet; szakrális művészet Megj.: 2023. december 1. - 2024. február 25. Varga Kálmán: Grassalkovich sírbolt - Máriabesnyő Gödöllő: Esterházy Kastély Kápolna Alapítvány, 2023. 104p. színes.(könyv) Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; helytörténet Varga Máté: A kaposszentjakabi bencés apátság ásatásain (1960-2016) előkerült középkori és kora újkori éremanyag In: collectanea sancti martini viii, 2020. 175-197p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend Tárgyszó, szakterület: éremművészet; régészet; rendtörténet Varga Péter - Horváth Hilda: VArga Péter - Ötvösrestaurátor-művész MMA kiadó, 2023. 95p. ff. és színes fotók.(könyv) Tárgyszó, szakterület: művész; restaurálás; ötvösség Megj.: Iparművészek - Tervezőművészek Varga Viktor: A hagyomány kortárs ügy Győr: 2021. In: Hitvallás Évkönyv 2022, 92-94p. (cikk) Egyházmegye/szerzetesrend: Győr Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; művész; kortárs művészet Varga Viktor: Egyházi kincsek halmai Győr: 2021. In: Hitvallás Évkönyv 2022, 95-99p. (riport) Egyházmegye/szerzetesrend: Győr - bencés rend Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet Varga Viktor: Faragott Madonnánk eredeti színei Győr: 2021. In: Hitvallás Évkönyv 2022, 102-104p. (interjú) Egyházmegye/szerzetesrend:Győr Tárgyszó, szakterület: restaurálás; szobrászat; szakrális művészet; műtárgyak Varga-Juhász Bernadett: Megújult a miskolci székesegyház In: Görögkatolikus Szemle, XXXIII. évf., 2022. március +. szám, 2-3p. (beszámoló) Egyházmegye/szerzetesrend: Miskolci Egyházmegye Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; ikon; keleti kereszténység; felújítás Vámossy Erzsébet: Ahol Istenhez közel érezzük magunkat - Felszentelték a felújított türjei premontrei templomot In: Új Ember, 2022. augusztus 1, 11p. (beszámoló) Egyházmegye/szerzetesrend: premontrei rend Tárgyszó, szakterület: felújítás; templom; rendtörténet; szakrális tér Vámossy Erzsébet: Fel kell helyezni Türjét a turisztikai térképre -Látogatás a felújított premontrei prépostsági templomban In: Mértékadó, 2022. augusztus 1-7. 2-4p. (beszámoló) Egyházmegye/szerzetesrend:premontrei rend Tárgyszó, szakterület: helyreállítás; szakrális művészet; rendtörténet Vámossy Erzsébet: Rácsodálkozások a művészetre - Találkozás Vereckei Andrással In: Mértékadó, 2023. május 29. 2-3p. Tárgyszó, szakterület: múzeumpedagógia; művészettörténet; életmű; oktatás, nevelés Várkonyi Borbála: A test (meg nem) érintése Jean-Luc Nancy: Noli me tangere In: Vigilia, 86. évf., 2021. szeptember 9. szám, 711-713p. (recenzió) Tárgyszó, szakterület: művészetfilozófia; szakrális művészet; biblia Várkonyi Borbála: Földényi F. László: Múzeumi séták - Typotex, Budapest, 2022 In: Vigilia, LXXXVIII. évf., 2023. június 569-571p. (recenzió) Tárgyszó, szakterület: könyv; muzeális gyűjtemények; kiállítás Várkonyi Borbála: Nagy Márta: Aknay János Krisztusai. Balassi, Budapest,2021 In: Vigilia, LXXXVIII. évf., 2023. január 1. szám, 93-95p. (recenzió) Tárgyszó, szakterület: művész; szakrális művészet; kortárs művészet; festészet Vendégségben az Úrnál - Szegeden mutatkozik be a kiállítás In: Új Ember,2022. február 13. 12p. (hír) Egyházmegye/szerzetesrend: Szeged-Csanád Intézmény: Szegedi Dóm Látogatóközpont Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet Veöreös András: Konzerválás - restaurálás - rekonstrukció - továbbépítés - Gondolatok a soproni Szent Mihály templom harmadik generációs műemléki felújítása kapcsán In: Műemlékvédelem, LXV. évf., 2021. 1-2. szám, 1-9p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: Győr Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; templom; konzerválás; restaurálás; rekonstrukció Vértesaljai László: Saul metérése, avagy Pál megszületése - Ahogy Caravaggio látta In: Mértékadó, 2024. január 29. 2-3p. (cikk) Tárgyszó, szakterület: festmény; szakrális művészet; művész Vincze Attila: Megújult a hajósi kegytemplom főoltára In: Új Ember,2021. augusztus 22. 11p. (cikk) Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; restaurálás Visky András: A lélek visszhangzó szkenográfiái - Vásárhelyi Antal Szakrális terek I-XV sorozatáról In: Vigilia, 2022. október 10. szám, 859-862p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; kortárs művészet; művész Vindus Melinda: Szent Benedek-kegyérmek a Wosinszky Mór Múzeum gyűjteményéből In: collectanea sancti martini x., 2023. 134-157p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend Tárgyszó, szakterület: kegyérem; szentkultusz; rendtörténet Volentics Gyula: A csörögi szőlőknél - Ozsvári-kereszt a pápa kezében In: Mértékadó, 2022. április 4-10. 8p. (beszámoló) Egyházmegye/szerzetesrend: Vác Tárgyszó, szakterület: szobrászat; szentkultusz; népi vallásosság Megj.: Szent Orbán szobor Wessely: Egyháztörténeti szoba Sióagárdon - Hitben gazdag, szép kis falu, amit jó emberek laknak In: Keresztény Élet, 2023. július 9. 6p. (beszámoló) Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar; kiállítás Wessely: Szoborfelújítás közadakozásból In: Keresztény Élet, 2023. július 9. 8p. (hír) Tárgyszó, szakterület: felújítás; szobrászat; szakrális művészet Megj.: Tolna, Szentháromság-szobor restaurálása Wy-: Hétszáz sebet gyógyít be a restaurátor In: Keresztény Élet, 2021.július 4. 8p. (hír) Egyházmegye/szerzetesrend: Kaposvár Tárgyszó, szakterület: restaurálás; szakrális művészet Megj.: A paksi múzeum restaurátora, Tövisháti Béla újítja fel a tolnai stációk pirogránitképeit. Zsiga Zita - Nátz Miklós: A lébényi Szentháromság-szobor Győr: 2021. In: Hitvallás Évkönyv 2022, 40-42p. (beszámoló) Egyházmegye/szerzetesrend:Győr Tárgyszó, szakterület: restaurálás; szobrászat; szakrális művészet Zsuffa Tünde: A közművelődést szolgálni katolikus szellemben - Megnyitották a 175 éves a Szent István Társulat című kiállítást az Országos Széchényi Könyvtárban In: Új Ember, 2023. november 26. 1, 5p. (beszámoló) Intézmény: Szent István Társulat Tárgyszó, szakterület: kiállítás; intézménytörténet Megj.: 2023. november 13. - 2024. január 31.

OKGyK-OEMT bibliográfia 1991 – 2000

  200 éves a Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár In: Vasi szemle, 1993.93-128, 250-266p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Szombathely Intézmény: Egyházmegyei Könyvtár, Szombathely Tárgyszó, szakterület: könyvtár; könyvtártörténet 222 védőszentünk összeáll: Vas Zoltán. Budapest: Szent Gellért Kiadó, 2000. 141p. ill. (könyv) Tárgyszó, szakterület: életrajz; egyháztörténelem 250 éves az Óbudai Szent Péter és Pál Főplébániatemplom Összeáll: Botlik László, Dr. Fábián István, Dr. Korencsi Attila, Dr. Tomkó László. 1999. 125p. ff. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Tárgyszó, szakterület: épület; műemlék Megj.: Kiadja a Szent Péter és Pál Alapítvány 1999 Húsvétján. A budapesti Margitsziget középkori domonkos apácakolostor együttesének és környezetének építészeti kialakítása - Tervpályázat 1994 (Budapest):1995. 72p. ff. színes. Egyházmegye/szerzetesrend: domonkos rend Tárgyszó, szakterület: épület; helyreállítás Megj.: Kiadja: Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal. A jáki apostolszobrok szerk: Szentesi Edit, Ujvári Péter. Budapest: Balassi Kiadó, 1999. 577p. ff. színes. (könyv) Tárgyszó, szakterület: épület; műemlék; szakrális művészet A középkori Dél-Alföld és Szer szerk. Kollár Tibor. Szeged: Csongrád Megyei Levéltár, 2000. 654p. ill. (katalógus) Megj.:Dél-Alföldi Évszázadok 13. A mi templomaink - Hack Róbert fotói - és három vallomás In: Magyar Építőművészet, 1991. 4. szám, 42-43p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: épület A "szentek fuvarosa" - Divald Kornél felső-magyarországi topográfiája és fényképei 1900-1919 szerk: Bardoly István. Budapest: Országos Műemlékvédelmi Hivatal, 1999. 583p. ff. (könyv) Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar; szakrális művészet;kiállítás Megj.: Forráskiadványok III. A kötet az OMVH Aulájában 1999. július 22. - október 1. között megrendezett A "szentek fuvarosa" - Divald Kornél felvidéki fényképei című kiállítás alkalmából készült. A tihanyi alapítólevél 1993. 8p. ff. Egyházmegye/szerzetesrend:bencés rend Tárgyszó, szakterület: levéltár; egyháztörténelem, magyar; forráskiadvány; zenetörténet Megj.: Latin szöveg és utószó: Érszegi Géza. Szómagyarázat: Eva Berta és Érszegi Géza. Magyar fordítás: Holub József és Érszegi Géza. Pászthory Valter O.S.B. (Tihanyi Bencés Apátság) megbízásából kiadja: F. Szelényi Ház Művészeti és Kiadó Bt. Alsódörgicse, templomrom In: Műemléklap, IV. évf., 2000. november-december, 11-12. szám, 28p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém Tárgyszó, szakterület: helyreállítás Az 50 éves Kapisztrán Szt. János-templom Budapest: Mikes Kiadó, 1999. 16p. ff. színes. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: ferences rend Tárgyszó, szakterület: épület Megj.: Dr. Frajka Félix, Székely Imre,Rónay László. Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése évkönyve - 1996 - Próbaszám - Alapszabály és a tagkönyvtárak adatai szerk.: Szelestei Nagy László. (h.n.): EKE, 1996. (évkönyv) Intézmény: Egyházi Könyvtárak Egyesülése Tárgyszó, szakterület: könyvtár B. Murádin Katalin: Faragott kőszószékek Erdélyben Kolozsvár: 1994. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Szatmári Római Katolikus Egyházmegye - Gyulafehérvár Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; szakrális művészet Balogh Tamás: A Nagyszombati-kódex "Teljes Bölcsesség"-ének lehetséges mintája In: Irodalomtörténeti Közlemények, 1994. 247-254p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Esztergom Tárgyszó, szakterület: könyvtár; kódex Barokk művészet Közép-Európában - Utak és találkozások koncepció és tudományos szerkesztés: Galavits Géza. Budapest: 1993. (kiállítás vezető) Intézmény: Budapesti Történeti Múzeum Tárgyszó, szakterület: ikonográfia Megj.: Szilárdfy Zoltán tanulmányai: Dorffmaister István: Oltárkép a Jótanács anyja-kegyképábrázolásával, 1781, 178-180p.; Milione Vincenzo: Calasanci Szent József tanítványait Szűz Mária oltalmába ajánlja, 1770, 294p.; Pozzo, Andrea:Xavéri Szent Ferenc oltárkép, 1701, 324p.; Troger, Paul köre: Győztes Immaculata Triumphans, 375-376p. Bánhegyi B. Miksa: A Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár kéziratkatalógusa - 1850 előtti kéziratok Budapest: OSZK, 1991. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Győr Intézmény: Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár, Győr Tárgyszó, szakterület: könyvtár; kincstár; kéziratkatalógus Megj.: Magyarországi egyházi könyvtárak kéziratkatalógusai. Catalogi manuscriptuum que in bibliothecis ecclesiasticis Hungariae asservantur 8. Bánhegyi B. Miksa: Az egyházi könyvtárakról In: Könyvtári Levelező/lap,1997. 10. szám, 28-29p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: könyvtár Bánhegyi B. Miksa: Az egyházi könyvtárak evangelizációs jövője In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 1994. 3. szám, 33-40p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: könyvtár Bánhegyi B. Miksa: Egy magyar kolostori könyvtár a reformkorban In: Esztergom Évlapjai, 1994. 129-142p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend Intézmény: Főapátsági Könyvtár, Pannonhalma Tárgyszó, szakterület: könyvtár Bányai Judit - Fabinyi Tibor: Evangélikus templomok Magyarországon In: Magyar Építőművészet, 1991. 4. szám, 6-8p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: evangélikus egyház Tárgyszó, szakterület:építészet Beke Margit: A Historia Domus fontossága, helye és gyakorlata In: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 1997. 3-4. szám, 149-154p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: levéltár Beke Margit: Az esztergomi főegyházi könyvtár Batthyány-gyűjteményének katalógusa Budapest: OSZK, 1991. In: Magyarországi egyházi könyvtárak kéziratkatalógusai - Catalogi manuscriptorum, quae in bibliothecis ecclesiasticis Hungariae asservantur 9., (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Esztergom Tárgyszó, szakterület: könyvtár; könyvtártörténet;könyvtári katalógus Beke Margit: Simor tudománypártolása - Strigomium antiqum I. Budapest: 1992. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Intézmény: Érseki Simor Könyvtár, Esztergom Tárgyszó, szakterület: könyvtár Belting, Hans: Kép és kultusz Budapest: 2000. (könyv) Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; műtárgyak Boda Miklósné: Könyvek vonzásában - A 18. századi Pécs könyvtári kultúrájáról Budapest: ELTE, 1999. In: Fülöp Géza emlékkönyv, 64-71p. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Pécs Intézmény: Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtára Tárgyszó, szakterület: könyvtár;könyvtártörténet Megj.: Művelődéstörténeti és könyvtártudományi írások. Bolberitz Pál - Kopp Judit: És az Ige testté lőn... Budapest: Szent Gellért Kiadó, 1993. (könyv) Tárgyszó, szakterület: kortárs művészet;szakrális művészet Borchgrave, Helen De: Kalandozás a keresztény művészet világában ford: Béresi Csilla. Atheneum 2000 Kiadó, 2000. 224p. színes. (könyv) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet Boros István: A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár Budapest: Balassi Kiadó, 1994. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Kalocsa Tárgyszó, szakterület: könyvtár; könyvtártörténet Boros István: Die Bibliotheca Metropolitanae Ecclesiae Colocensis In: Mitteilungsblatt der AKThB, 40. évf., (1993). 27-41p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Kalocsa Tárgyszó, szakterület: könyvtár Boros István: Gullielmus de Moerbeke Arisztotelész-fordítása In: Magyar Könyvszemle, 1994. 92-93p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Kalocsa Tárgyszó, szakterület: könyvtár; régi könyvek Boros László: A pécsi bazilika centenáriumán - Csonka Károly fotóiból In: Magyar Építőművészet, 1991. 4. szám, 44-45p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Pécs Tárgyszó, szakterület: épület Borromei, Caroli - Della Torre, Stefano - Martinelli, Massimo: Instructionum fabricae et supellectilis ecclesiasticae - Libri II Vatikán: Libreria Editrice Vaticana, 2000. 456p. (könyv) Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem; liturgia; textil; forráskiadvány Megj.:Latin eredeti és olasz fordítása. Borsa Gedeon: Régi nyomtatványok anyaga Budapest: Borda Antikvárium,1992. 38p. ff. (könyv) Tárgyszó, szakterület: könyvtár; könyvtörténet Bouyer, Louis: Építészet és liturgia Szeged: Agapé, 2000. 95p. ff. (könyv) Tárgyszó, szakterület: építészet Bozóki Lajos: A keszthelyi Szent Miklós temetőkápolna középkori falképei In: Műemléklap, IV. évf., 2000. november-december 11-12. szám, 27p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém Tárgyszó, szakterület: restaurálás Burchart, Titus: A szakrális művészet lényegéről a világvallások tükrében Budapest: Arcticus Kiadó, 2000. 158p. (könyv) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet Callmeyer Ferenc: Műemlékes gondolatok a zsámbéki romtemplom ürügyén -Használd, vagy elveszíted... a sutba dobott kerék nem forog In: Műemléklap, IV. évf., 2000. szeptember-október 9-10. szám, 12-13p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár Tárgyszó, szakterület: épület Cimélia - Az Országos Széchényi Könyvtár kincsei szerk.: Karsay Orsolya. Budapest: Osiris Kiadó-OSzK, 2000. 292p. ill. (könyv) Intézmény: Országos Széchényi Könyvtár Tárgyszó, szakterület: könyv; kódex; történelem, magyar Császár László: Budapest egyházi műemlékei In: Műemlékvédelem, XXXV. évf., 1991. 2. szám, 91-99p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Tárgyszó, szakterület: műemlék Cséfalvay Pál: Az Esztergomi Főszékesegyházi Kincstár In: Magyar Iparművészet, 1994. január-február I. 12-14p. (folyóirat) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Intézmény: Főszékesegyházi Kincstár, Esztergom Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények; műtárgyak Cs.L.: Boldog Özséb templom, Békásmegyer - Építész: Csaba László In: Magyar Építőművészet, 1991. 4. szám, 20-21p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: épület Cz.É.: Görögkeleti szerb egyházművészeti múzeum, Szentendre - Építész: Czuppon Éva In: Magyar Építőművészet, 1991. 4. szám, 36-38p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények; épület Dávid Katalin: A megváltás tipológiája (Budapest): Jel Könyvkiadó, 1996. 174p. (könyv) Intézmény: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar Tárgyszó, szakterület: biblikus alapok Megj.: Jegyzet a Levelezőtagozat hallgatói számára. Deschmann Alajos: Hozzájárulásunk a kárpátaljai műemlékek helyreállításához In: Műemléklap, IV évf., 2000. július-augusztus 7-8. szám, 10p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: helyreállítás; műemlék Dobri Mária: A Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár története, 1791-1991 In: Vasi szemle, 1991. 519-534p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend:Szombathely Intézmény: Egyházmegyei Könyvtár, Szombathely Tárgyszó, szakterület: könyvtártörténet Dóka Klára: Plébániák, gyülekezetek, hitközségek iratai - Történeti áttekintés 1950-ig In: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 1991. 217-222p. (tanulmánykötet) Tárgyszó, szakterület: levéltár Dudits Pál: A magyarországi műemlékorgonák védelmének történetéből In: Magyar Egyházzene, 1993/1994. 1. szám, 74-78p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: műtárgyak Egger, Wilhelm - Lies, Lothar - Gelmi, Josef - Andergassen, Leo: Das durchbohrte Hertz - Gedanken aus Theologie, Geschichte und Kunst zur 200-Jahr-Feier des Hertz-Jesu-Gelöbnisses Bozen: Verlaganstalt Athesia,1996. 172p. ff. és színes. (könyv) Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; szakrális művészet Egyházi Könyvtárak Egyesülése - Névtár 1999 szerk.: Ásványi Ilona. Pannonhalma: 1999. (periodika) Intézmény: Egyházi Könyvtárak Egyesülése Tárgyszó, szakterület: könyvtár Megj.: ISSN 1586-4375 Egyházi Könyvtárak Egyesülése - Névtár 2000 szerk.: Ásványi Ilona. Pannonhalma: 2000. (periodika) Intézmény: Egyházi Könyvtárak Egyesülése Tárgyszó, szakterület: könyvtár Megj.: ISSN 1586-4375 Európa közepe 1000 körül - Csel-lengyel-magyar-német-szlovák közös kiállítás szerk: Garam Éva. Budapest: Magyar Nemzeti Múzeum, 2000. 26p. színes. (kiállítás vezető) Tárgyszó, szakterület: kiállítás Megj.: Az Európa Tanács 27.kiállítása. "Ex invisibilibus visibilia..." - Emlékkönyv Dávid Katalin professzorasszony 70. születésnapjára Budapest: Pesti Szalon-Ferenczy Kiadó, 1993. 461p. ff. (könyv) Tárgyszó, szakterület: történelem,magyar Megj.: Szerkesztette Dankó László kalocsai érsek Széll Margit és Takács József közreműködésével. "Én apostoli vagyok, ő azonban apostol" - Kiállítás a Szentszék és Magyarország ezeréves kapcsolatáról szerk: Érszegi Géza. Esztergom: 1996. 118p. ff. színes. (katalógus) Intézmény: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet; egyháztörténelem, magyar Farkas Attila: "Régit és újat hoz elő..." - A hazai szakrális építészet félévszázada In: Magyar Építőművészet, 1991. 4. szám, 2-3p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; építészet Fekete György: Római katolikus templom, Paks - Építész: Makovecz Imre In: Magyar Építőművészet, 1991. 4. szám, 8-12p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: épület; művész Ferencz Zoltán - Mézes Zsuzsa: A hegyhátszentjakabi Szent Jakab-templom átadása In: Műemléklap, IV évf., 2000. május-június 5-6. szám, 14p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: műemlék; helyreállítás Fischerné Grócz Zita: Tájékoztatási és nyilvántartási eszközök a 18.században a Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtárban Kalocsa: 2000. (kézirat) Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Kalocsa Tárgyszó, szakterület: könyvtár Fogarasi Klára: Isten házai és szolgái - Kiállítás a szent év alkalmából a külföldi magyar intézetekben In: Magyar Múzeumok, 6. évf., 2000. 1. szám, 43-44p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: kiállítás; egyháztörténelem, magyar Fogarasi Zsuzsanna: A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Múzeuma In: Magyar Múzeumok, 4. évf., 1998. 1. szám, 29-30p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Református Egyház Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények; szakrális művészet Galavics Géza: A szombathelyi püspökség mint műalkotás In: Új Művészet,1991. augusztus 8. szám, 29-31p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Szombathely Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar; szakrális művészet Gergely Jenő: A "paritásos bizottság" jegyzőkönyvei - 1950 szeptember-november In: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 1991. 223-228p. (tanulmánykötet) Tárgyszó, szakterület: levéltár Gergelyffy András: Máriapócs In: Műemlékvédelem, XXXV. évf., 1991. 2.szám, 100-109p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Hajdúdorog Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; műemlék Gosztonyi József: Szent László az éremművészetben In: Éremtani Lapok,1995. december 34. szám, 13-17p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: ikonográfia Graduale Strigoniense (s. XV/XVI) Ed. and int. by Janka Szendrei. Budapest: 1993. In: Musicalia Danubiana 12., (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Esztergom Tárgyszó, szakterület: könyvtár; kézirat Győr, Káptalandomb, millenniumi helyreállítása In: Műemléklap, IV. évf., 2000. november-december 11-12. szám, 29p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: helyreállítás H. Bathó Edit: Vallástörténeti kiállítás a Jász Múzeumban In: Magyar Múzeumok, 6. évf., 2000. 3. szám, 53-55p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet H. Kolba Judit - Sasianu, Alexandru: Szent László és városa 1192-1992 Budapest: Officina Nova, 1992. 96p. ff. színes. (könyv) Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar; szakrális művészet H. Vladár Ágnes: A "Sala Terrena" helyreállítása a szombathelyi püspöki palotában - Építész: H. Vladár Ágnes In: Magyar Építőművészet, 1991. 4.szám, 39-41p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Szombathely Tárgyszó, szakterület: épület Haimann György - Muszka Erzsébet - Borsa Gedeon: A nagyszombati jezsuita kolllégium és az egyetemi nyomda leltára 1773 Budapest: Balassi Kiadó,1997. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Jezsuita rend Tárgyszó, szakterület: forráskiadvány; könyvtári katalógus; könyvtár Harmati Béla László: Az Evangélikus Országos Múzeum kiállítása -Evangélikusság a magyar kultúrában - nemzetiségi kultúrák a magyar evangélikusságban In: Magyar Múzeumok, 6. évf., 2000. 3. szám, 51-53p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Evangélikus egyház Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet Hecht, Christian: Katolische Bildertheologie im Zeitalter von Gegenreformation und Barock - Studien zu Traktaten von Johannes Molanus, Gabriele Paleotti und anderen Autoren Berlin: Gebr. Mann, 1997. 506p.ff. (könyv) Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; szakrális művészet; képteológia; egyháztörténelem Herein Gyula: Budakeszi Makkos Mária története In: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 1991. 105-112p. (tanulmánykötet) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; helytörténet Héjjné Détári Angéla: A Szent Bertalan templom kincstára In: Főnix,1992. 66-87p. (könyv) Tárgyszó, szakterület: intézménytörténet; műtárgyak Megj.: A tanulmányt a "Heves Megye Műemlékei III." kötetből vette át a szerkesztő, a "Főnix. A hamvaiból újjáépült város 1917-1922"című könyvbe. Gyöngyös, 1992. Összeállította: dr. Nagy Lajos apát-plébános. Horváth Edina: Kereszténység és államiság Baranyában In: Műemléklap, IV. évf., 2000. július-augusztus 7-8. szám, 14p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: recenzió Horváth Emőke: "De viris illustribus" - Egy fogalom értelmezései Budapest: Magyar Országos Levéltár, 1998. In: Tanulmányok Borsa Iván tiszteletére, 99-103p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: életrajz; irodalom; egyháztörténelem Hubert Ildikó: Bazsonyi Arany Budapest: Hollósy Galéria, 1998. (könyv) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet Huszár Imre dr. P. Jeromos: A tizennégy segítő szent tisztelete Sümegen In: "Sümegi" Szűz Mária képes ferences naptára, 1996. 34-36p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: ferences rend Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; néprajz Ikon és Liturgia - A görög katolikus egyház művészeti emlékei 17-19. század (1996). 32p. színes. (katalógus) Egyházmegye/szerzetesrend: Hajdúdorog Intézmény: Görögkatolikus Egyházművészeti Gyűjtemény Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények; műtárgyak Megj.: A Görögkatolikus Egyházművészeti Gyűjtemény kiállítása a Jósa András Múzeumban. Nyíregyháza, 1996. április 25-november 30. A katalógust tervezte és szerkesztette: Puskás Bernadett Irányelvek a műemléki és muzeális értékű orgonák megőrzéséhez és használatához - Preambulum In: Magyar Egyházzene, 1993/1994. 1. szám,104-111p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; műemlék;szakrális művészet Ivancsó István: Ikon és liturgia 1. - Örömhírvétel 1998. Egyházmegye/szerzetesrend: Görögkatolikus Egyház Tárgyszó, szakterület: ikon Ivancsó István: Ikon és liturgia 16. - Az Istenszülő elszenderedése 2000. Egyházmegye/szerzetesrend: Görögkatolikus Egyház Tárgyszó, szakterület: ikon Ivancsó István: Ikon és liturgia 18. - Istenszülő 2000. Egyházmegye/szerzetesrend: Görögkatolikus Egyház Tárgyszó, szakterület:ikon Jakó Klára: A kolozsvári Lyceum-könyvtár története In: Vigilia, 56.évf., 1991. október 10. szám, 731-735p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: intézménytörténet; könyvtártörténet Janotti Judit, Dr.: Nagylózs, Szent István templom millenniumi helyreállítása In: Műemléklap, IV. évf., 2000. november-december 11-12. szám, 29p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: helyreállítás Jároli József: Paulik István, a gyulai Mária Múzeum alapítója Szeged:1998. In: Szent emberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, 217-223p. (tanulmánykötet) Egyházmegye/szerzetesrend: Szeged-Csanád Tárgyszó, szakterület: életrajz; muzeális gyűjtemények Megj.: Szeged, Néprajzi Tanszék - Budapest, Magyar Néprajzi Társaság. Szerk.: Barna Gábor Jeney Lajos: Tiszta hang a hangzavarban - Szubjektív megjegyzések Csaba László Boldog Özséb templomához In: Magyar Építőművészet, 1991. 4. szám,22-23p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: épület Józsa László: A kunszentmártoni nagytemplom két évszázada In: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 1991. 93-104p. (tanulmánykötet) Tárgyszó, szakterület: épület; művészettörténet Józsa László: Megszentelt kövek - Kápolnák, szobrok, keresztek és temetők Kunszentmártonban Szeged: JATE Néprajzi Tanszék, 1999. 430p. ff. színes. (könyv) Intézmény: JATE Tárgyszó, szakterület: néprajz; szakrális művészet Megj.: Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár Bibliotheca Religionis Popularis Szegediensis 4. Szerkeszti: Barna Gábor. K. Pintér Tamás - Kaiser Anna: Budapesti templomok (Budapest): Corvina,(1993). 130p. ff. (könyv) Tárgyszó, szakterület: épület; szakrális művészet Megj.: Címváltozatok: The Churches of Budapest, Budapester Kirchen. Karácsony István Lajos: Karcs, református templom műemlék-helyreállítása In: Műemléklap, IV. évf., 2000. november-december 11-12. szám, 29p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: helyreállítás Karsay Orsolya - Wehli Tünde - Mikó Árpád: Három kódex Budapest: OSzK, 2000. 139p. ill. (könyv) Intézmény: Országos Széchényi Könyvtár Tárgyszó, szakterület: könyv; kódex; történelem, magyar Kerny Terézia: A kerlési (cserhalmi) ütközet képzőművészeti ábrázolásai a középkori Magyarországon - 900 éve halt meg Szent László király In: "Sümegi" Szűz Mária képes ferences naptára, 1996. 38-40p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; művészettörténet Kerny Terézia: A máriapócsi kegyhely In: Új Művészet, 1991. augusztus 8.szám, 26-28p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Hajdúdorog Tárgyszó, szakterület: épület; szakrális művészet Kerny Terézia: Madonna-szobor Csepregről In: Új Művészet, 1991.augusztus 8. szám, 41-42p. (periodika) Tárgyszó, szakterület:műtárgyak Kerny Terézia: Szent László lovas ábrázolásai In: Ars Hungarica, 1993.1. szám, 39-54p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; szentkultusz Kerny Terézia: Szent László szentté avatása és kultuszának kibontakozása Budapest: MTA Néprajzi Kutatóintézet, 1996. In: Ősök, táltosok, szentek, 175-197p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: szentkultusz; történelem, magyar Megj.: Szerkesztette: Pócs Éva. Kiss Domonkos: Régi magyarországi könyvek a Pannonhalmi Szent Benedek-rendi Főkönyvtárban az 1786-os abolíciós katalógus alapján In: Pannonhalmi Füzetek, 1996. 38. szám, 107p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend:bencés rend Intézmény: Főapátsági Könyvtár, Pannonhalma Tárgyszó, szakterület: régi könyvek; könyvtár Kiss Gábor - Tóth Endre: A szombathelyi Szent Márton templom régészeti kutatása 1984-1992 - Előzetes jelentés a feltárt 9-13. századi emlékekről In: Communicationes Archaeologicae Hungariae, 1993. 175-199p. (folyóirat) Egyházmegye/szerzetesrend: Szombathely Tárgyszó, szakterület: régészet; épület Kiss Györgyné: Kollonitz László ősnyomtatvány-gyűjteménye Kalocsa: 1995. (kézirat) Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Kalocsa Tárgyszó, szakterület: ősnyomtatvány; könyvtár Kiss Sándor szerk., előszót írta: Kratochwill Mimi. Zsennye: 1995. 23+p. ff. (könyv) Tárgyszó, szakterület: művész Megj.: Kiss Sándor szobrászművész 70. születésnapjára kiadott kötet. Készült a BALU-TYPO MED. Bt. gondozásában. Kokas Károly: Könyv és könyvtár a XVI-XVII. századi Kőszegen - Buch und Bibliothekswesen in Kőszeg (Güns) in dem 16. und 17. Jahrhundert Szeged: Scriptum Kft., 1991. 50p. (könyv) Tárgyszó, szakterület: könyvtártörténet; könyvtár Megj.: Olvasmánytörténeti Dolgozatok III. Sorozatszerkesztő: Monok István. Koldulórendi építészet a középkori Magyarországon - Tanulmányok szerk.: Haris Andrea. Budapest: Országos Műemlékvédelmi Hivatal, 1994. 656p. ff. fotó,illusztráció. (tanulmánykötet) Tárgyszó, szakterület: építészet; rendtörténet; egyháztörténelem, magyar Megj.: Művészettörténet -műemlékvédelem VII. Koós Judith: A magyarországi református templomok stílusváltozásai In:Magyar Építőművészet, 1991. 4. szám, 4-5p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: református egyház Tárgyszó, szakterület:építészet Korompay Katalin: "Háborús rom" helyreállítása a Duna-parton - A Budapest Világörökségéért Program szervezi a Petőfi téri ortodox templom tornyának rekonstrukcióját In: Műemléklap, IV. évf., 2000. szeptember-októ 9-10.szám, 16-17p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: épület; helyreállítás Kovács Éva: "Jeruzsálem" fülönfüggő Esztergomból Budapest: Szent István Társulat, 1998. ff. fotó. In: Species Modus Ordo, 236-243p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: ötvösség; műtárgyak Kovács Éva: A koronázási palást pannonhalmi másolata (1613) Budapest: Szent István Társulat, 1998. ff. fotó. In: Species Modus Ordo, 443-446p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; szakrális művészet; történelem, magyar; textil; paramentika Kovács Éva: A középkori magyar királyság jelvényeinek kérdéséhez Budapest: Szent István Társulat, 1998. ff. fotó. In: Species Modus Ordo, 163-181p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: történelem, magyar; szakrális művészet Kovács Éva: A Szentlélek Rend ereklyetartója, Anne de Bretange "hozománya" Budapest: Szent István Társulat, 1998. ff. fotó. In: Species Modus Ordo, 292-298p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; ötvösség; történelem Kovács Éva: A székesfehérvári királyi bazilika 11. századi kincsei Budapest: Szent István Társulat, 1998. ff. fotó.In: Species Modus Ordo, 105-111p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: történelem, magyar; műtárgyak; helytörténet Kovács Éva: Casula Sancti Stephani Regis Budapest: Szent István Társulat, 1998. rajz. In: Species Modus Ordo, 15-56p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: történelem, magyar; műtárgyak; textil Kovács Éva: Gizella királyné keresztjének feliratai és ikonográfiája Budapest: Szent István Társulat, 1998. ff. fotó. In: Species Modus Ordo, 428-433p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; műtárgyak; szakrális művészet; történelem, magyar Kovács Éva: Iconismus casulae Sancti Stephani regis Budapest: Szent István Társulat, 1998. ff. fotó. In: Species Modus Ordo, 401-414p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: textil; paramentika; szakrális művészet; történelem, magyar Kovács Éva: Limoges-i keresztek Magyarországon Budapest: Szent István Társulat, 1998. ff. fotó. In: Species Modus Ordo, 57-78p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; ötvösség Kovács Éva: Még egyszer a krakkói koronakeresztről Budapest: Szent István Társulat, 1998. ff. fotó. In: Species Modus Ordo, 136-172p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; ötvösség; műtárgyak Kovács Éva: Signum crucis - lignum crucis - A magyar címer kettőskeresztjének ábrázolásairól Budapest: Szent István Társulat, 1998. ff. fotó. In: Species Modus Ordo, 340-351p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; történelem, magyar; szimbólumok Kovács Éva: Species modus ordo - Válogatott tanulmányok Budapest: Szent István Társulat, 1998. 473p. ff. (könyv) Tárgyszó, szakterület: művészettörténet Kovács Éva: Szent Móric fejereklyetartója a franciaországi Vienne székesegyházában Budapest: Szent István Társulat, 1998. ff. fotó. In:Species Modus Ordo, 79-90p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: szentkultusz; műtárgyak; szakrális művészet Kovács Éva: Uralkodópár képe a zágrábi miseruhán Budapest: Szent István Társulat, 1998. ff. fotó. In: Species Modus Ordo, 422-427p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: textil; szakrális művészet; műtárgyak Kovács Imre: Facie ad faciem - Krisztus Szent Arcának jelentésváltozatai Keleten és Nyugaton In: Pannonhalmi Szemle, VIII. évf., 2000. 4. szám,113-123p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: ikonográfia Kovács K. Zoltán: Történelmi, társadalmi és világnézeti tájékozódás a Katolikus Szemlében Pannonhalma: Katolikus Szemle, 1994. In: Az egységszolgálatában, 95-116p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar; sajtó Megj.: Köszöntő Békés Gellért 80. születésnapjára. II. kötet Kovács Péter: A barokk Székesfehérvárott Veszprém-Budapest: Magyar Képek Kiadó, 1992-1993. 28p. színes. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; művészettörténet; helytörténet Megj.: fotó: Szelényi Károly Kovács Zita: Az égi és a földi szépről - Kákonyi Konstantina művészete In: Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében, 1997. 123-130p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művész Kóris János: Görög katolikus kegytemplom, Máriapócs - Műemléki helyreállítása és színezési terve In: Magyar Építőművészet, 1991. 4.szám, 35p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: görögkatolikus egyház Tárgyszó, szakterület: épület Körmendy Kinga: A Budai II. gyűjtemény esztergomi vonatkozású kódexei In: Magyar Könyvszemle, 2000. 351-356p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Esztergom Tárgyszó, szakterület: kódex; könyvtár Körmendy Kinga: A studia humanitatis magyarországi állomásai a bécsi egyetemig. (Humanista kódexek az esztergomi egyház 1543 előtti állományából.) In: Vár ucca tizenhét, 6. évf., 1998. 1. szám, 138-146p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Esztergom Tárgyszó, szakterület: kódex; könyv Körmendy Kinga: Az esztergomi főegyházi könyvtár, a ferences rendház és a Városi Babits Mihály Könyvtár állományának történeti áttekintése In: Magyar Könyvszemle, 1991. 20-40p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend:Esztergom Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Esztergom Tárgyszó, szakterület: könyvtár; könyvtártörténet Körmendy Kinga: Szent Adalbert egyházának könyvei 1543 előtt Esztergom:2000. In: Ezer év Szent Adalbert oltalma alatt, 47-55p. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Esztergom Tárgyszó, szakterület: könyvtár; régi könyvek Megj.: Strigonium antiquum; 4. Kuklay Antal: A templomtervezés esztétikai dimenziói Budapest: Xénia Kiadó, 1994. In: Szent művészet, 36-46p. (könyv) Tárgyszó, szakterület: esztétika; építészet Lángi József: Celldömölk, középkori bencés templom romja -Festőrestaurátori kutatás In: Örökségvédelem, VI. évf., 200. május-június 5-6. szám, 26p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: restaurálás László Gyula: A Szent László-legenda középkori falképeken Budapest: 1993. (könyv) Tárgyszó, szakterület: szentkultusz; műtárgyak Lengyel Ágnes: Megújuló vallásos "ponyvanyomtatványok" Nógrádban In: Néprajzi Értesítő, LXXVI. évf., 1994. 227-257p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: néprajz; szakrális művészet Levárdy Ferenc dr. - Boros László - Kalász Gyula: A pécsi székesegyház Pécs: 1991. 96p. ff. színes. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Pécs Tárgyszó, szakterület: épület; szakrális művészet Megj.: Csonka Károly színes fényképeivel. Kiadja a Püspöki Hivatal, Pécs. Losonci Miklós: A keszthelyi pieta In: Új Ember Évkönyv, 1994. 156p. (cikk) Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; műtárgyak Lóska Lajos: Szentképek nem csak hívőknek In: Új Művészet, 1991. augusztus 8. szám, 48-49p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; műtárgyak Lőrincz Zoltán: Szent Márton, Savaria szülötte Szombathely: B.K.L.Kiadó-Pannon Lapok Társasága, 2000. 174p. színes. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Szombathely Tárgyszó, szakterület: életrajz; művészettörténet Ludányi Gabriella: Adalékok az egri líceum könyvtártermének ikonológiai problematikájához szerk.: Bárdos István, Beke Margit. Esztergom: 1992. In: Egyházak a változó világban, 339-343p. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Eger Tárgyszó, szakterület: könyvtártörténet; könyvtár Magyar szentek tisztelete és ereklyéi - Kiállítás a Keresztény Múzeumban 2000. június 17 - október 1. szerk.: Cséfalvay Pál - Kontsek Ildikó. Esztergom: Keresztény Múzeum, 2000. 152p. ill. (katalógus) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Intézmény: Keresztény Múzeum Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar; műtárgyak Magyarország középkori templomai - Koncepció a Magyarország középkori templomai című gyűjteményes kötethez (1999). 30p. ff. színes. Tárgyszó, szakterület: építészet; történelem, magyar; szakrális művészet Megj.: Éri István jegyzetével. Marosi Ernő: Emlék Esztergom XII-XIII. századi fénykorából In: Új Művészet, 1991. augusztus 8. szám, 7-13p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Tárgyszó, szakterület: épület; biblikus alapok Marosi Ernő: Szent László mint nemzeti szent Budapest: Akadémiai Kiadó,1995. In: Kép és hasonmás, 67-85p. (tanulmánykötet) Tárgyszó, szakterület: szentkultusz; történelem, magyar Megj.: Művészet és valósága 14-15. századi Magyarországon. Művészettörténeti Füzetek 23. Német nyelven megjelent: Der Heilige Ladislaus als Ungarischer Nationalheiliger. In: Acta Historiae Artium XXXIII. 1987-88, 211-256p. Matula Imre: Patachich Ádám nagyváradi ősnyomtatvány-gyűjteménye Baja: 1999. (kézirat) Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Kalocsa Tárgyszó, szakterület: ősnyomtatvány; könyvtár Márkusné Vörös Hajnalka: Kálváriák a Bakonyban és a Balaton-Felvidéken Szentendre-Veszprém: 1997. In: A Balaton-Felvidék népi építészete,(tanulmány) Tárgyszó, szakterület: néprajz; szakrális művészet Máté Zsuzsanna: A kissikátori Szent Miklós-templom helyreállítása In: Műemléklap, IV. évf., 2000. november-december 11-12. szám, 5-p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: helyreállítás Mezei Zsolt: Pápai könyvtárak a századfordulón Pápa: 1999. 101p. ff. (könyv) Tárgyszó, szakterület: könyvtártörténet Megj.: Kiadja a Dunántúli Református Egyházkerület és a Jókai Mór Városi Könyvtár. Mező András: Adatok Szent László középkori tiszteletéhez - (XIII - XV.század) In: Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 1992. 2. szám, 123-135p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: szentkultusz; történelem, magyar Mészáros István: A Szent István Társulat százötven éve 1848-1998 Budapest: Szent István Társulat, 1998. 358p. (könyv) Intézmény: Szent István Társulat Tárgyszó, szakterület: könyv; intézménytörténet Mészáros István: Egy Árpád-kori iskoláskönyv Esztergomban Budapest:Márton Áron Kiadó, 1993. In: Kezdés és újrakezdés, 73-79p. (tanulmánykötet) Tárgyszó, szakterület: kódex; könyv Megj.: Prímási Levéltár kiadványai. Strigonium Antiquum 2. Szerkeszti: Beke Margit. A Kezdés és újrakezdés c. konferencia előadásai. Mihalik Tamás: A magyar barokk templomok művészete In: Magyar Építőművészet, 1991. 4. szám, 46-47p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: építészet; szakrális művészet Miklósi Sikes Csaba: A dunántúli Szent Antal ábrázolásokról Sümeg: 1995. In: Páduai Szent Antal emlékezete, 67-102p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: szentkultusz; ikonográfia Megj.: Múzeumi Füzetek 3. Miklósi Sikes Csaba: A sümegi ferences templom és kolostor a 18. században In: "Sümegi" Szűz Mária képes ferences naptára, 1996. 51-54p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: ferences rend Tárgyszó, szakterület: rendtörténet; épület Mittelalterliche lateinische Handschriftenfragmente in Esztergom Hrsg.: András Vízkelety. Budapest: 1993. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Esztergom Tárgyszó, szakterület: könyvtár; kézirat Molanus, Johannes - Baespflug, François - Christin, Olivier - Tassel,Benoît: Traité des saintes images - Christianisme Patrimonies Paris: Cerf, 1996. 669, 465p. ff. (könyv) Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; szakrális művészet; szentkultusz Megj.: 1.kötet: Introduction,traduction, notes..., 2. kötet: Johannes molanus: Traité des saintesimages, Louvain 1570, Ingolstadt 1594 faximile kiadása Mons Sacer 996-1996 - Pannonhalma 1000 éve I-III. szerk.: Takács Imre. Pannonhalma: 1996. (katalógus) Egyházmegye/szerzetesrend: bencésrend Intézmény: Főapátsági Könyvtár, Pannonhalma Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar; kiállítás Mosolygó Madonnák In: Új Ember Évkönyv, 1994. 154p. (cikk) Intézmény: Magyar Nemzeti Galéria Tárgyszó, szakterület: szobrászat; szakrálisművészet Módy György: Debrecen egyházi építéstörténete In: Műemlékvédelem, XXXV. évf., 1991. 2. szám, 110-117p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Tárgyszó, szakterület: építészet; szakrális művészet Mózessy Gergely: A székesfehérvári egyházmegye kulturális értékmentő munkája a '30-as években In: Honismeret, 2000. 3. szám, 74-83p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár Intézmény: Püspöki Könyvtár, Székesfehérvár Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar M.P. - M.F.: Temetőkápolna, Tata - Építész: Mújdricza Péter és Mújdricza Ferenc In: Magyar Építőművészet, 1991. 4. szám, 18-19p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: épület Muck, Herbert: Licht - Raum - Geist - Erfahrung In: Kunst und Kirche,1999. 1. szám, 11-17p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: szakrálisművészet; építészet Musebrink, Philomena: Istenszülő ikonok Nyíregyháza: Örökségünk Kiadó,1994. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Görögkatolikus Egyház Tárgyszó, szakterület: ikon Nagy Györgyi: A magyarországi szárnyasoltár-restaurálás története az első világháborúig In: Műtárgyvédelem, 1997. 26. szám, 7-13p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: restaurálás; szakrális művészet Megj.: Különlenyomat. Nagy Lajos: A gyöngyösi Szent Bertalan templom - Rövid története és képeinek leírása (Gyöngyös): (1997). 31p. Tárgyszó, szakterület:épület; műemlék Megj.: Schlosser János: "A Gyöngyösi Szent Bertalan Templom" szövegének felhasználásával. Templom története, Dr. Nagy Lajos plébánostól. Nagy Márta: Ortodox falképek Magyarországon Budapest: Dunakönyv Kiadó,1994. 90p. színes fotók. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Görögkatolikus Egyház Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; szakrálisművészet Nagy Márta: Ortodox ikonosztázionok Magyarországon Debrecen: magánkiadás, 1994. 188p. fotók. (könyv) Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; szakrális művészet Nagybákay Péter: Az erények és a bűnök szimbolikus harcának heraldikai megjelenítése egy XV. század elején készült kódexben In: Magyar Egyháztörténeti Évkönyv, 1994. 85-107p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: kódex; könyv Nagymihályi Géza dr.: Világkép és templomépítészet Budapest: 1994. In: Szent művészet I. Tanulmányok az ars sacra köréből, (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: építészet Megj.: Válogatta és szerkesztette: Cs.Varga István. Nagypataki Gyula: Templomépítés fátyol nélkül Százhalombatta: Dominus Vobiscum Alapítvány, 1997. 38p. ff. (könyv) Tárgyszó, szakterület: épület; Megj.: Szent István plébániatemplom építéséről N.I.: Középkori templomok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében In: Műemléklap, IV. évf., 2000. július-augusztus 7-8. szám, 14p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: recenzió; épület Nillées, Jean-Jacques et. al.: L'Art moderne et la question du sacré Paris: Cerf-Cerit, 1993. 344p. (könyv) Tárgyszó, szakterület: kortársművészet; esztétika; művészetfilozófia Nissel, Walter: Jesuiten im Spiegel der Philatelie Rommerskirchen: St.Briktius, 1995. 106p. ff. és színes. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Jezsuita rend Tárgyszó, szakterület: szentkultusz; iparművészet; grafika, bélyeg N.K.: Prépostsági altemplom helyreállítása, Dömös - Építész: Nándori Klára In: Magyar Építőművészet, 1991. 4. szám, 30-34p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: épület Orbán Imre: A népi vallásosság, mint a középkori szentkultusz tükrözője Budapest: METEM, 1998. In: Herman Egyed emlékkönyv, 87-100p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: népi vallásosság; egyháztörténelem Megj.: Szerkesztette: Sümegi József és Zombori István P. Kalliszt: Szent Antal kiállítás Sümegen In: "Sümegi" Szűz Mária képes ferences naptára, 1996. 83-84p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: ferences rend Tárgyszó, szakterület: kiállítás P. Samu Viktória: Bakonyszentlászló, evangélikus templom In: Örökségvédelem, VI. évf., 2000. május-június 5-6. szám, 24p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: helyreállítás P. Szabó Ernő: Szegény Briccius avagy egy titokzatos szent története In: Új Művészet, 1991. augusztus 8. szám, 37-40p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; ikonográfia Páli Töredékek - Satipatthana Sutta ford.: Novák Tibor. Kalocsa: 1997. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Kalocsa Tárgyszó, szakterület: könyvtár Megj.: Főszékesegyházi Könyvtár Pálos Frigyes: A tereskei templom Aszód: 2000. 120p. ff., színes. (könyv) Tárgyszó, szakterület: épület Megj.: Múzeumi Füzetek 50. sz. Petravich András: Kettős jubileumot ünnepelt a műemlékvédelem In: Magyar Múzeumok, 3. évf., 1997. 4. szám, 44-45p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: műemlék; szakrális művészet Megj.: Csempeszkopács, Esztergom Póczy Klára: Magyar templomok, magyar kápolnák sorsa Rómában - 1000 éven át In: Műemléklap, IV évf., 2000. szeptember-október 9-10. szám, 6-7p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar; épület Prokopp Mária: Szent Erzsébet-falképciklus a nápolyi Santa Maria Donna Regina-templomban Budapest: ELTE BTK Közép- és Koraújkori Egyetemes Történeti Tanszék, 1999. In: A középkor szeretete. Történeti tanulmányok Sz. Jónás Ilona tiszteletére, 413-423p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: szentkultusz; festészet; egyháztörténelem; szakrális művészet Puskás Bernadett: "A győzelemmel hasonnevű" - Szent Miklós ikonográfiájához a 15-16. századi Kárpát-vidéki ikonok alapján Budapest: 1991. In: A Magyar Nemzeti Galéria Évkönyve, 249-254p. (évkönyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Görögkatolikus Egyház Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; szentkultusz R. Törley Mária szakrális alkotásai 1985-1999 Budapest: Katedrális Művészeti Bt., 1999. 63p. ill. (katalógus) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; művész Raffaello két remekműve In: Új Ember Évkönyv, 1994. 155p. (cikk) Intézmény: Szépművészeti Múzeum Tárgyszó, szakterület: művész; festészet Református templom és parókia terve, Encs - Építész: Horváth Zoltán In: Magyar Építőművészet, 1991. 4. szám, 29p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: református egyház Tárgyszó, szakterület: épület Richter, Klemens: Kirchenbau und Liturgie - Zur Wiedergewinnung und Weiterführung der liturgischen Bewegung in heutiger Raumgestalt In: Kunst und Kirche, 1998. 1. szám, 4-8p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: építészet; szakrális művészet Richter, Klemens: Liturgie Gefaße, Kirche und Design - Zu einer Ausstellung im Dom- und Diözesanmuseum Trier In: Kunst und Kirche, 1998. 1. szám,46-47p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrálisművészet Ripa, Cesare: Iconologia - Azaz különféle képek leírása, amelyeket az antikvitásból feltalált vagy tulajdon leleményével megalkotott és magyarázatokkal ellátott a perugiai Cesare Ripa ford., jegyz.: Sajó Tamás. Budapest: Balassi Kiadó, 1997. 693p. (könyv) Tárgyszó, szakterület: ikonográfia Rocca, Giancarlo: La sostanza dell'Effimero - Gli abiti degli Ordini religiiosi in Occidente [gondozta] Róma: Edizione Paoline, 2000. 646p. ff. és színes fotó, ill. (katalógus) Tárgyszó, szakterület: kiállítás; rendtörténet; egyháztörténelem; paramentika Megj.: Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo 18 gennaio - 31 marzo 2000 Rónay László: A Katholikus és a Katolikus Szemle Pannonhalma: Katolikus Szemle, 1994. In: Az egység szolgálatában, 117-123p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: sajtó; egyháztörténelem, magyar Megj.: Köszöntő Békés Gellért OSB 80. születésnapjára. II. kötet. R.P.: Magyarok Nagyasszonya római katolikus templom, Ond - Belsőépítész: Rainer Péter In: Magyar Építőművészet, 1991. 4. szám, 28p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Eger Tárgyszó, szakterület: épület R.P.: Szentlélek templom, Győr - Építész: Ráskai Péter In: Magyar Építőművészet, 1991. 4. szám, 24-27p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Győr Tárgyszó, szakterület: épület Rutai Ilona: Kővágóörs, Ecséri templomrom In: Műemléklap, IV évf., 2000. november-december 11-12. szám, 28-29p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém Tárgyszó, szakterület: helyreállítás Sandner Zoltán: Tihany, Apáti templomrom millenniumi helyreállítása In: Műemléklap, IV. évf., 2000. november-december 11-12. szám, 28p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: helyreállítás Schaeffer, A. Francis: Művészet és Biblia Budapest: Harmat, 1999. 64p. (könyv) Tárgyszó, szakterület: biblikus alapok; szakrális művészet Schenk, Andreas: Kirchenbau als Teilnahme - Liturgische Reform und Grundrißentwicklung In: Kunst und Kirche, 1998. 4. szám, 222-228p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: építészet; szakrális művészet Schmal Róza: Befejezhetetlen képek - Gondolatok a bécsi Cezanne-kiállításról In: Pannonhalmi Szemle, VIII. évf., 2000. 3. szám,119-121p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művészettörténet; szakrális művészet Schwarcz Katalin: A klarissza apácák könyvkultúrája a XVIII. században -Die Lesekultur der Klarissen in dem 18. Jahrhundert Szeged: Scriptum Kft., 1994. 84p. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Klarisszák Tárgyszó, szakterület: könyvtár; rendtörténet Megj.: Olvasmánytörténeti Dolgozatok VI. Sorozatszerkesztő: Monok István Sebestyén József: Aracs romtemploma megmentéséért In: Műemléklap, IV. évf., 2000. július-augusztus 7-8. szám, 30p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Nagybecskereki egyházmegye Tárgyszó, szakterület: műemlék Simonyi László: Csabdi templomrom In: Műemléklap, IV évf., 2000.november-december 11-12. szám, 28p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár Tárgyszó, szakterület: helyreállítás Sipos Gábor: A kolozsvári Református Kollégium könyvtára a XVII. században- Die Bibliothek des reformierten Kollegiums in Klausenburg Szeged: Scriptum Kft., 1991. 116p. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: református egyház Tárgyszó, szakterület: könyvtár; könyvtártörténet Megj.: Olvasmánytörténeti Dolgozatok I. Sorozatszerkesztő: Monok István Sipos Imre - Galbavy Jenő József: 100 éves a miklósi templom - Miklósi története Miklósi: Miklósi Római Katolikus Plébánia, 1994. 86p. ff. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Kaposvári Egyházmegye Tárgyszó, szakterület: épület Megj.: Megjelent Miklósi község temploma építésének centenáriumára. Solmosi László: Az esztergomi érseki oklevéladás kezdetei Budapest: Márton Áron Kiadó, 1993. In: Kezdés és újrakezdés, 81-86p. (tanulmánykötet) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Tárgyszó, szakterület: levéltár Megj.: Prímási Levéltár kiadványai. Strigonium Antiquum 2. Szerkeszti: Beke Margit. A Kezdés és újrakezdés c. konferencia előadásai. Somorjai Ádám: A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának disszertációi, 1863-1993 Budapest: 1993. Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Intézmény: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar Tárgyszó, szakterület: intézménytörténet Somorjai Ádám: Egyházművészeti disszertációk a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán, 1863-1993 Regnum, In: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 1994. 3-4. szám, 251-265p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Intézmény: Pázmány Péter KatolikusEgyetem Hittudományi Kar Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; egyháztörténelem, magyar Soós Ferenc: Patrona Hungariae a magyar pénzeken In: Éremtani Lapok, 1995. december 34. szám, 3-12p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: ikonográfia Sólymos Szilveszter: Himmelreich György pannonhalmi kormányzóapát(1607-1637) könyvtárkatalógusának feldolgozása Pannonhalma: 1998. 155p. In: Pannonhalmi Füzetek, 44. szám, (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend Intézmény: Főapátsági Könyvtár, Pannonhalma Tárgyszó, szakterület: könyvtári katalógus; könyv Sólymos Szilveszter: Szent Benedek keresztes érme Budapest: 2000. Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend Tárgyszó, szakterület: kegyérem; numizmatika Sólymos Szilveszter: Szent Zoerard-András (Szórád) és Benedek remeték élete és kultusza Magyarországon Budapest: METEM, 1996. 176p. ff. színes. (könyv) Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar; ikonográfia S.P.: Magyar emlék Názáret Angyali Üdvözlet-templomában In: Új Művészet, 1991. augusztus 8. szám, 50-51p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: műtárgyak Sugár István: Lapozgatás az érseki könyvtár vendégkönyvében In: Heves Megyei Hírlap, 1992. június 19. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Eger Tárgyszó, szakterület: könyvtár Sulyok Miklós: Makovecz Imre két új temploma In: Új Művészet, 1991.augusztus 8. szám, 43-47p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művész; épület Sz. Kürti Katalin: Egy katolikus templom a "kálvinista Rómá"-ban - A debreceni Szent Anna-plébániatemplom In: Új Művészet, 1991. augusztus 8.szám, 21-25p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Tárgyszó, szakterület: épület; szakrális művészet Szabó Attila: Jézus Krisztus élete a művészetekben Budapest: BIK Könyvkiadó, 1997. 145p. ff. színes. (könyv) Tárgyszó, szakterület: művészettörténet; szakrális művészet Megj.: Kiadja a Bibliaiskolák Közössége. Szabó Ildikó: A piarista rend központi könyvtárának története 1997. (kézirat) Egyházmegye/szerzetesrend: piarista rend Intézmény: Piarista Központi Könyvtár, Budapest Tárgyszó, szakterület: könyvtártörténet; intézménytörténet; könyvtár Megj.: Szakdolgozat. Szabó Lajos: Utolsó szalmaszál Budapest: 2000. 352p. ff. (könyv) Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar; forráskiadvány Megj.: METEM Könyvek 27. Kiadó a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség (METEM) és a Kazinczy Ferenc Társaság. Sorozatszerkesztők: Várszegi Asztrik és Zombori István. Szalai Anrdás: A siófoki evangélikus templom - Építész: Makovecz Imre In: Magyar Építőművészet, 1991. 4. szám, 13-17p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Evangélikus egyház Tárgyszó, szakterület: épület; művész Szathmáry Tibor: Térképkincsek Kalocsán szerk.: Boros István. Kalocsa: Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár, 1998. 149p. ill., ff. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Kalocsa Tárgyszó, szakterület: könyvtár Megj.: Sorozatcím: Miscellanea Szelestei Nagy László: Művelődéstörténeti források a Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtárban In: Magyar Könyvszemle, 1994. 193-198p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Kalocsa Tárgyszó, szakterület: könyvtár Szentesi Edit: Példabeszéd és laudáció - Molnár Sándor vázlatai a szombathelyi székesegyház mennyezetképeihez In: Új Művészet, 1991. augusztus 8. szám, 32-37p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Szombathely Tárgyszó, szakterület: épület; művész; szakrális művészet Szentléleky Tihamér - H. Vladár Ágnes: Savaria-Szombathely; püspöki központ az ókori város romjai felett In: Műemlékvédelem, XXXV. évf., 1991. 2. szám, 118-128p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Szombathely Tárgyszó, szakterület: műemlék; régészet Szilárdfy Zoltán: A czestochowai Fekete Mária ábrázolása és tisztelete Magyarországon In: Honismeret, XIX. évf., 1991. 4. szám, 31-32p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: Pálos rend Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; egyháztörténelem, magyar Szilárdfy Zoltán: A czestohowai és a Sasvári Boldogasszony tisztelete és ikonográfiája Magyarországon Csorna: 1994. In: Varia Paulina I.,205-211p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: Pálos rend Tárgyszó, szakterület: ikonográfia Megj.: Pálos rendtörténeti tanulmányok. Szerkesztette: Sarbak Gábor Szilárdfy Zoltán: A jászapáti Szent Rozália-kápolna homlokzati díszítésének ikonográfiája - Szimbólumok és típusok a pestisjárványok művészeti emlékein Szolnok: 1998. In: A Jászság a magyar kultúrában, 183-198p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: Eger Tárgyszó, szakterület: épület; ikonográfia Megj.: Konferencia 1995. Szerkesztette: Ujvári Zoltán.Jászkunság Füzetek 12. Szilárdfy Zoltán: A Kármelhegyi Boldogasszony ikonográfiája In: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 1992. 3. szám, 197-208p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: ikonográfia Szilárdfy Zoltán: A kettős kereszt - Kultusz és szombólum Kelet és Nyugat között In: Néprajzi Értesítő, LXXVII. évf., 1995. 67-76p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: szimbólumok; szakrális művészet Szilárdfy Zoltán: A KÉSZ kilenc művészének kiállítása a székesfehérvári Szent István-házban - Részletek Szilárdfy Zoltán művészettörténész, főiskolai tanár júnus 30-án tartott megnyitóbeszédéből In: Jel, VIII. évf., 1996. 7. szám, 221p. (beszéd) Tárgyszó, szakterület: kortárs művészet; művész; kiállítás Szilárdfy Zoltán: A királyhelmeci Szentlélek-templom főoltárképének ikonográfiája In: Művészettörténeti Értesítő, XLV. évf., 1996. 3-4. szám, 282p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: Kassai érsekség Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; műtárgyak Szilárdfy Zoltán: A Krisztus arc mint palladium, s egyéb védpajzsokról In: Ars Hungarica, XXVII. évf., 1999. 2. szám, 273-292p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet Szilárdfy Zoltán: A legrégibb magyar Mária-ábrázolás - Az Orans Mária típusa: a mennybemenetel ikontól a mennybevitel kompozícióig In: Posztbizánci Közlemények, 1994. 1. szám, 5-22p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: ikonográfia Szilárdfy Zoltán: A lenti Szent Mihály plébániatemplom főoltárképének és freskóinak ikonográfiája Lenti: 1999. In: A Lenti Plébánia története, 32-37p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: Szombathely Tárgyszó, szakterület: ikonográfia Megj.: Tantalics Béla Szilárdfy Zoltán: A magánáhitat szentképei a szerző gyűjteményéből I. -17-18. század Szeged: 1995. 86p. (könyv) Tárgyszó, szakterület: néprajz; szakrális művészet Megj.: Devotio Hungarorum 2. Szilárdfy Zoltán: A magánáhitat szentképei a szerző gyűjteményéből II. -19-20. század Szeged: 1997. 93p. (könyv) Tárgyszó, szakterület: néprajz; szakrális művészet Megj.: Devotio Hungarorum 4. Szilárdfy Zoltán: A magyarországi kegyképek és -szobrok tipológiája és jelentése Budapest: Szent István Társulat, 1994. 32p. ff. (könyv) Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; szakrális művészet Szilárdfy Zoltán: A Napbaöltözött Asszony tisztelője - Szent Gellért ikonográfiája a barokk kori kisgrafikák tükrében In: Jászkunság, XLIIévf., 1996. 2. szám, 67-80p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; szentkultusz Szilárdfy Zoltán: A pozsonyi Mária-tisztelet régi emlékei In: A Jel, 1994. 5. szám, 136-139p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; szakrális művészet Szilárdfy Zoltán: A Szentantali Boldogasszony kegyképe Komárom: 1995. In: Magyar Vasárnap kalendárium, (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: Pozsonyi főegyházmegye Tárgyszó, szakterület: műtárgyak Megj.:Szerkesztette: Herdics György Szilárdfy Zoltán: A török háborúk emléke barokk szentképeken Budapest:2000. In: Történelem - Kép, 348-359p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: történelem, magyar; szakrális művészet Megj.: Szemelvények múlt és művészet kapcsolatából Magyarországon. Katalógus. Szerkesztette: Mikó Árpád- Sinkó Katalin. A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai 2003/3 Szilárdfy Zoltán: Adatok a máriapócsi kegykép kultuszához és ikonográfiájához Nyíregyháza: Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, 1996. In: Máriapócs 1691 - Nyíregyháza 1996, 155-173p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: Görögkatolikus egyház Tárgyszó, szakterület:ikonográfia; Megj.: Történelmi konferencia a máriapócsi Istenszülő-ikon első könnyezésének 300. évfordulójára, 1996 november 4-6. Szilárdfy Zoltán: Aspektusok a messianizmus ikonográfiájára Szeged: 1997. In: A messiási kérdés, 121-128p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: ikonográfia Megj.: Szegedi biblikus konferencia 1995. Szerkesztette: Benyik György. Szilárdfy Zoltán: Borromei Szent Károly kultuszának és ikonográfiájának aktualitásai a barokk-kori Magyarországon In: Művészettörténeti Értesítő, XLVIII évf., 1999. 176-178p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: ikonográfia Szilárdfy Zoltán: Dorffmeister István: "Sposa Spiritus Sancti" képe a balfi fürdőkápolnában Sopron: 1996. In: Tanulmányok Csatkai Endre emlékére,207-218p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: Győr Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; művész Megj.: Szerkesztette: Környei Attila - G. Szende Katalin Szilárdfy Zoltán: "És az angyalok szolgálnak neki." - Egy barokk téma ikonográfiájához In: Művészettörténeti Értesítő, XL. évf., 1991. 3-4.szám, 205-207p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: ikonográfia Szilárdfy Zoltán: Kalazanci Szent József ikonográfiája metszetek tükrében Budapest: 1992. In: Piaristák Magyarországon 1642-1992, 28-36p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: piarista rend Tárgyszó, szakterület: ikonográfia Megj.: Szerkesztette: Holl Béla Szilárdfy Zoltán: Krisztus szenvedésének ikonográfiája Eger: In: Hevesi Napló, 1997. 17-30p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: ikonográfia Megj.: Különszám. Szilárdfy Zoltán: Kultusz és tematika a Jézus Társaság barokk művészetében Eger: 1996. In: Barokk konferenciák, 56-68p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: jezsuita rend Tárgyszó, szakterület :művészettörténet; szakrális művészet Megj.: Barokk konferenciák 11. A jezsuiták Magyarországon. Szerkesztette: Löffler Erzsébet. Hevesi Napló.Különszám. Szilárdfy Zoltán: "Le-ült Szent Borbála már vachorához. Az örök élet Nagy Lakodalmához." - Szent Borbála ikonográfiájához In: Művészettörténeti Értesítő, XL. évf., 1991. 3-4. szám, 195-199p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: ikonográfia Szilárdfy Zoltán: Lignum crucis - arbor vitae. Die ikonographiae des Pieta-Altars die Maria Schnee von Szeged In: Acta Ethnographic Hungarica, XXXIX. évf., 1994. 3-4. szám, 269-274p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: ikonográfia Szilárdfy Zoltán: Lignum crucis - arbor vitae - A szegedi Havi Boldogasszony-templom pieta-oltárának ikonográfiája In: Művészettörténeti Értesítő, XLIV. évf., 1995. 3-4. szám, 280-283p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: Szeged-Csanád Tárgyszó, szakterület: ikonográfia Szilárdfy Zoltán: Magyar vonatkozások Nepomuki Szent János ikonográfiájában In: Művészettörténeti Értesítő, XLII. évf., 1993. 3-4. szám, 203-213p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: ikonográfia Szilárdfy Zoltán: Mater Ecclesiae - Mater Ecclesia - Az Egyház Anyjának ikonográfiája In: Vigilia, LVI. évf., 1991. 5. szám, 350-352p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: ikonográfia Szilárdfy Zoltán: Páduai Szent Antal a magyar barokk művészetben Sümeg: 1995. In: Páduai Szent Antal emlékezete, 21-29p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: szentkultusz; ikonográfia Megj.: Múzeumi Füzetek 3. Szerkesztette: Farkas Attila, Kerny Terézia Szilárdfy Zoltán: Sajátos típusok a magyar szentek barokk kori ikonográfiájában Esztergom: 2000. In: Magyar szentek tisztelete és ereklyéi, 55-88p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: ikonográfia Megj.: In: Magyar szentek tisztelete és ereklyéi. Szerkesztete: Cséfalvay Pál, Kontsek Ildikó Szilárdfy Zoltán: "Sub tuum praesidium" - Budavár Köpönyeges Madonnája Budapest: In: Magyar Nemzeti Galéria Évkönyve, 1991. 123-126p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; szakrális művészet Megj.: In: Művészettörténeti tanulmányok Mojzer Miklós hatvanadik születésnapjára. Szerkesztette: Buzási Enikő - Jávor Anna - Mikó Árpád - Takács Imre. Szilárdfy Zoltán: Szempontok a messianizmus ikonográfiájához - Kisgrafikai ábrázolások a XVI-XVIII. századból In: Életünk, XXXII. évf., 2000. 6.szám, 5p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: ikonográfia Szilárdfy Zoltán: Szent Gellért ikonográfiája Budapest: 2000. In: Magyar szentek, 86-99p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: ikonográfia Megj.: Reke Füzetek 1. Szerkesztette: Lakatos Tibor Szilárdfy Zoltán: Szent Gellért ikonográfiája a barokk kori kisgrafikák tükrében Makó: 1996. In: In memoriam Szent Gellért, 13-31p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: ikonográfia Megj.: Szerkesztette: Tóth Ferenc. A makói keresztény értelmiség füzetei 23. Szilárdfy Zoltán: Szent István király fölajánlásának attribútumai In: Művészettörténeti Értesítő, XLVIII. évf., 1999. 71-86p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: szentkultusz; ikonográfia Szilárdfy Zoltán: Szent István király lelkiségének motívumai az elsőévezred fordulóján Budapest: 2000. In: Tanulmányok a dátumváltásról ésaz ezredfordulóról, 87-96p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület:szentkultusz; egyháztörténelem, magyar Megj.: Szerkesztette: MojzesImre Szilárdfy Zoltán: Szilassy János gödöllői úrmutatójának értelmezése Gödöllő: 1997. In: A Grassalkovichok kora, 52-57p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: Vác Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; ikonográfia Megj.: Gödöllői Múzeumi Füzetek 3. Szerkesztette: Lábadi Károly. Szilárdfy Zoltán művészettörténeti munkássága In: Művészettörténeti Értesítő, 1997. XXV. szám, 8-11p. (folyóirat) Szíj Béla - Muszély János: Muszély Ágoston - Festőművész 1887-1966 Budapest: 1991. 70p. ff. és színes. (könyv) Tárgyszó, szakterület: művész; szakrális művészet Megj.: Pesterzsébeti Múzeumi Füzetek 9. Takács Imre: Porta patet vitae Budapest: Márton Áron Kiadó, 1993. In: Kezdés és újrakezdés, 53-60p. (tanulmánykötet) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Tárgyszó, szakterület: épület; szakrális művészet Megj.: Prímási Levéltár kiadványai. Strigonium Antiquum 2. Szerkeszti: Beke Margit. Kezdés és újrakezdés c. konferenciatanulmányai. Tarcali Zsuzsanna: A bocskaikerti ökumenikus templom Budapest: Kornétás Kiadó, (1997). 180p. ff. színes. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Debrecen-Nyíregyházi egyházmegye Tárgyszó, szakterület: épület Tarczai György: Az Árpád-ház szentjei Budapest: 1994. (könyv) Tárgyszó, szakterület: történelem, magyar; szentkultusz Templomtéri képek - Pauli Éva festőművész munkáiból In: Magyar Építőművészet, 1991. 4. szám, 48-49p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művész; szakrális művészet Megj.: A Neue Zücher Zeitung írása nyomán. Tihany, Újlaki templomrom millenniumi helyreállítása In: Műemléklap, IV. évf., 2000. november-december 11-12. szám, 28p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém Tárgyszó, szakterület: helyreállítás Tolnay Imre: Fényt kapott kezek - Baranyay András pannonhalmi kiállításához In: Pannonhalmi Szemle, VIII. évf., 2000. 1. szám, 123-124p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: kiállítás Tomisa Ilona: "...együtt a processiot... járják" - Körmeneti zászlók Magyarországon Budapest: 1998. 96p. ff. színes. (könyv) Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; néprajz; szakrális művészet Tóth Béla: A Váci Egyházmegyei Könyvtár kézirat katalógusa Budapest: OSZK, 1999. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Vác Intézmény: Váci Egyházmegyei Könyvtár Tárgyszó, szakterület: kéziratkatalógus; könyvtár Megj.: Magyarországi egyházi könyvtárak kéziratkatalógusai. Catalogi manuscriptorum, quae in Bibliothecis ecclesiasticis Hungariae asservantur 11. Tóth Béla: A váci r.k. egyházmegye könyvtárának iskolai-, egyházi oktatással, neveléssel kapcsolatos tankönyvei, útmutatói Vác: 1995. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Vác Intézmény: Váci Egyházmegyei Könyvtár Tárgyszó, szakterület: könyvtár Tóth Endre: A 4-8. századi pannóniai kereszténység forrásairól és a leletek forrásértékéről In: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 1991. 17-34p. (tanulmánykötet) Tárgyszó, szakterület: régészet; történelem Tóth László: Szamostatárfalva, református templom helyreállítása In: Műemléklap, IV. évf., 2000. november-december 11-12. szám, 29p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: református egyház Tárgyszó, szakterület: helyreállítás Tóth Melinda: Múlt és jelen a pécsi székesegyházban In: Új Művészet,1991. augusztus 8. szám, 14-20p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Pécs Tárgyszó, szakterület: épület; szakrális művészet Török József - Legeza László: A 350 éves Központi Papnevelő Intézet Budapest: Mikes Kiadó, 1998. 96p. színes. (könyv) Intézmény: Központi Papnevelő Intézet Tárgyszó, szakterület: intézménytörténet; templom Török József: A liturgikus öltözék a Pray-kódexben Budapest: ELTE BTKKözép- és Koraújkori Egyetemes Történeti Tanszék, 1999. In: A középkorszeretete. Történeti tanulmányok Sz. Jónás Ilona tiszteletére, 383-391p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: liturgia; kódex; paramentika Török József: Az Esztergomi Benedictionale Budapest: Márton Áron Kiadó,1993. In: Kezdés és újrakezdés, 69-71p. (tanulmánykötet) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Intézmény: Prímási Levéltár Tárgyszó, szakterület: kódex; egyháztörténelem, magyar; könyvtár Megj.: Prímási Levéltár kiadványai. Strigonium Antiquum 2. Szerkeszti: Beke Margit. A Kezdés és újrakezdés c. konferencia előadásai. Török József - Legeza László: Székesfehérvár évezrede Budapest: Mikes Kiadó, 2000. 63p. ff. színes. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar; intézménytörténet; szakrális művészet Történeti ablakok, ajtók és kapuk kutatása és megóvása Budapest: Gyorsjelentés Kiadó, 2000. ff. (tanulmánykötet) Tárgyszó, szakterület: restaurálás; építészet Megj.: A Porta Speciosa Egyesület tanulmánykötete. Szerkesztette: dr. Vukov Konstantin. Szerkesztők: dr. Kovács Erzsébet, Vizi György. Trogmayer Ottó: Egy különleges főpapi jelvény Pusztaszerről Budapest:1993. In: Dávid Katalin emlékkönyv, 303-311p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: Szeged-Csanád Tárgyszó, szakterület: ritkaságok Megj.: Szerk.: Dankó L., Széll M., Takács J. Uzsoki András: A tihanyi Árpád-kori remetetelep régészeti kutatása In: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 1991. 35-42p. (tanulmánykötet) Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém Tárgyszó, szakterület: régészet Valter Ilona: A cikádori cisztercita apátság kutatása Budapest: METEM, 1998. In: Herman Egyed emlékkönyv, 155-166p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; templom; régészet; rendtörténet; egyháztörténelem, magyar Megj.: Szerkesztette: Sümegi József és Zombori István Valter Ilona Dr.: Az első magyar ciszterci monostor: Cikádor templomának feltárása Bátaszéken In: Műemléklap, IV. évf., 2000. július-augusztus 7-8. szám, 20p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: régészet Vanyó László: Ars sacra - ars liturgica - a 20. században Budapest: Budapesti Központi Papnevelő Intézet, 1994. 64p. ff. fotó. (könyv) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet Megj.: Seminarium Centrale Budapestiense 2. Varga András: A szegedi alsóvárosi ferences könyvtár 1846-ban Szeged: Scriptum Kft., 1998. 184p. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: ferences rend Tárgyszó, szakterület: könyvtártörténet; rendtörténet Megj.: Olvasmánytörténeti Dolgozatok VIII. Sorozatszerkesztő: Monok István. Varga András: A szegedi minorita könyvtár a XVIII. században - Die Bibliothek des Minoritenklosters in Szeged im 18. Jahrhundert Szeged: Scriptum Kft., 1991. 41p. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: ferences rend Tárgyszó, szakterület: könyvtártörténet; rendtörténet Megj.: Olvasmánytörténeti Dolgozatok II. Sorozatszerkesztő: Monok István Varga Imre - Reichardt Gyula: A győri székesegyházi főesperesség alsóesperesi kerületi plébániáinak összeírása 1748-ban - Michael Nagy: Conscriptio... c. latin munkájának magyar fordítása In: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 1991. 117-200p. (tanulmánykötet) Egyházmegye/szerzetesrend: Győr Tárgyszó, szakterület: levéltár Varga Istvánné: Magyarok Nagyasszonya Sziklatemplom - Budapest [írta és szerkesztette.] Tata: 2000. 83p. ff. és színes. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: pálos rend - Esztergom Tárgyszó, szakterület: épület; szakrális tér Megj.: Szerzői kiadás Varga Lajos: Nováczky András (Endre, 1796-1871) váci egyházmegyés pap bécsi kapcsolatai és könyvgyűjteménye szerk.: Beke Margit, Bárdos István. Esztergom: Esztergom-Budapesti Érsekség,-Komárom-Esztergom Megye Önkormányzata, - Kultsár István Társadalomtudományi és Kiadói Alapítvány,1994. In: Magyarok Kelet és Nyugat metszésvonalán, 379-384p. (tanulmánykötet) Egyházmegye/szerzetesrend: Vác Intézmény: Váci Egyházmegyei Könyvtár Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar; életrajz; könyv Megj.: Nemzetközi Történészkonferencia előadásai 1994. április 13-15. Varga Mátyás: Át-térések - Schmal Károly újabb képeiről In: Pannonhalmi Szemle, VII. évf., 1999. 3. szám, 107-109p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művész; kortárs művészet Varga Mátyás: Hogy az ióta el ne vesszen - Lovas Ilona installációja Pannonhalmán In: Pannonhalmi Szemle, VIII. évf., 2000. 3. szám, 110-115p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: kortárs művészet Vákár Tibor: A keresztény-egység temploma In: Magyar Építőművészet, 1991. 4. szám, 51p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: épület Várady Péter Pál - Borbély Anikó: Erdély magyar templomai - Kalotaszeg Budapest: Unikornis Kiadó, 1991. 104p. színes. (könyv) Tárgyszó, szakterület: építészet; szakrális művészet Végh János: Leonardo Sziklás Madonnájának ikonográfiájáról In: Vigilia, 57. évf., 1992. október 10. szám, 736-742p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: ikonográfia Visitatio Canonica - egyházlátogatási jegyzőkönyvek Batthyány József esztergomi érsek idejéből 1776-1779 sajtó alá rendezte és bevezette: Tomisa Ilona. Budapest: MTA Néprajzi Kutatóintézete, 1997. 215p. ff. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Tárgyszó, szakterület: levéltár Volp, Rainer: Liturgik - Die Kunst, Gott zu feiern Gütersloch: Güterslocher Verlag-Haus Mohn, 1992-1994. 682, 641p. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Evangélikus egyház Tárgyszó, szakterület: liturgia; esztétika; művészetelmélet Megj.: Bd.1. Einführung und Gesichte, Bd.2. Theorien und Gestaltung Vukov Konstantin: Újabb ismeretek Esztergom egyházi műemlékeiről In: Műemlékvédelem, XXXV évf., 1991. 2. szám, 79-90p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Tárgyszó, szakterület: műemlék Wehli Tünde: A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár cseh psalteriumának illusztrációi szerk. Koszta László. Kalocsa: 2000. In: Kalocsa történetéből, 97-109p. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Kalocsa Tárgyszó, szakterület: kódex; könyvtár Wehli Tünde - Boros István: Bibliák Kalocsán szerk.: Boros István. Kalocsa: Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár, 1996. 80p. ill., ff. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Kalocsa Tárgyszó, szakterület: könyvtár Megj.: Főszékesegyházi Könyvtár, Miscellanea, 1. Wehli Tünde: Szent László ábrázolása egy Bécsben 1509-ben nyomtatott könyvben In: Ars Hungarica, 1993. 1. szám, 55-60p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; szentkultusz Xeravits Géza: Biblikus tárgyú könyvek a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Könyvtárának antiqua anyagában In: Athanasia, 1999. 8. szám, 33-39p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Görögkatolikus Egyház - Hajdúdorog Intézmény: Szent Athanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Könyvtára, Nyíregyháza Tárgyszó, szakterület: könyvtári katalógus; könyvtár; régi könyvek Megj.:http://www.atanaz.hu/foisk/athanaz/atan08/ata8_2.htm Ziehr, Wilhelm: A kereszt - Jelkép és valóság ford: Jáger Orsolya. Budapest: Helikon Kiadó, 1998. 239p. ff, színes. (könyv) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; ikonográfia; művészettörténet Zsámbéky Mónika: Carlo della Torre szerződése a szombathelyi Szent Márton-templom építésére In: Művészettörténeti Értesítő, 1997. 46. szám, 83-86p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Szombathely Tárgyszó, szakterület: forráskiadvány

OKGyK-OEMT bibliográfia 1949 – 1990

  A keresztény művészet lexikona szerk.: Seibert, Jutta. Budapest: Corvina, 1986. 329p. (lexikon) Tárgyszó, szakterület:ikonográfia Megj.: A magyar változat munkatársai: Körber Ágnes, Marosi Ernő, Szilárdfy Zoltán, Végh János. A középkori Buda királyi várpalotája és gótikus szobrai - Vezető a Budapesti Történeti Múzeum kiállításán szerk.: Horváth Miklós, dr. Budapest: Budapesti Történeti Múzeum, 1976. 77p. ill. (kiállítás vezető) Intézmény: Budapesti Történeti Múzeum Tárgyszó, szakterület: kiállítás; történelem, magyar Megj.: A kiállítást rendezték Feuerné Tóth Rózsa, dr. Bertalan Vilmos, dr. Csorba Csaba. A liturgikus berendezési tárgyak és eszközök művészete 1968. (10+14)p. (kézirat) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet Megj.: Összeállította az Országos Egyházművészeti és Műemléki Tanács.Vázlatrajzokkal. A Szolnoki Festőiskola - Die Szolnoker Malerschule Bécs: Österreichische Galerie, 1975. 126p. ff. és színes. (könyv) Tárgyszó, szakterület:festészet; művészet, magyar A Teremtő dicsérete - Isten-keresés a modern művészetben szerk.: Kardos Klára. Eisenstadt: Prugg Verlag, 1985. 159p. ff. és színes. (könyv) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet Antalóczi Lajos: Az Egri Főegyházmegyei Könyvtár története 1793-1989 Eger: 1989. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Eger Tárgyszó, szakterület: könyvtár; könyvtártörténet Artner Edgár: A keresztény ókor régiségei - Emlékeink nyomdokain Budapest: Szent István Társulat, 1958. 255p. térképmelléklet. (könyv) Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem; művészettörténet; régészet Aurenhammer, Hans: Lexikon der Christlichen Ikonographie Wien: Brüder Hollinek, 1959-1967. (lexikon) Tárgyszó, szakterület: ikonográfia Baán István: A körtvélyesi monostor In: Vigilia, LIII évf., 1988.október 749-754p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: szakrális tér Babos István: A kézdiszentléleki Perkő kápolna In: Műemlékvédelem, 1983.1. szám, 18-21p. (folyóirat) Egyházmegye/szerzetesrend: Gyulafehérvár Tárgyszó, szakterület: épület; szakrális művészet Bachné Kiss Katalin: A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár térképészeti érdekességei Szeged: 1985. (kézirat) Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Kalocsa Tárgyszó, szakterület: könyvtár Balássy László: A kövek már nem kiáltanak In: Új Ember, 1985. december 15. 5p. (hír) Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár Tárgyszó, szakterület: templomépítés; szakrális tér; kortárs művészet; egyháztörténelem, magyar Bárdosy Éva: A Regnum Marianum új temploma In: Katolikus Szemle, 1990.3. szám, 266-267p. (folyóirat) Intézmény: Regnum Marianum Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar; szakrális tér Beke Margit: Könyvtárunk és kincsei. Kiállítás az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár anyagából. Esztergom: 1989. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Esztergom Tárgyszó, szakterület: könyvtár; kiállítás; ritkaságok Blickpunkt Ungarn - Művészet és egyház Magyarországon In: Kunst und Kirche, 1984. 2. szám, 70-124p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet Megj.: A Kunst und Kirche 1984/4 száma teljes egészében Magyarországgal foglalkozik. Boda Miklósné: A "tudós prépost" Koller József születésének 250.évfordulójára In: Honismeret, 1966. 2. szám, 36-39p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Pécs Intézmény: Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtára Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar; életrajz Bodnár Szilvia: Csillagsorsok és embersorsok - Sternenschicksale und Menschenschicksale Budapest: Szépművészeti Múzeum, 1990. 67p. ill. (kiállítás vezető) Intézmény: Szépművészeti Múzeum Tárgyszó, szakterület: kiállítás; Megj.: Grafikai kiállítás Borbély Andor: Az esztergomi Bibliotheca Fugger-gyűjteményének eredete In: Magyar Könyvszemle, 1961. 469-475p. Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Esztergom Tárgyszó, szakterület: könyvtár; ritkaságok Boros István: A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár kéziratkatalógusa - 1850 előtti kéziratok Budapest: OSZK, 1989. In: Magyarországi egyházi könyvtárak kéziratkatalógusai - Catalogi manuscriptorum, quae inbibliothecis ecclesiasticis Hungariae asservantur 7, (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár,Kalocsa Tárgyszó, szakterület: kéziratkatalógus; könyvtár Boros Lajos: A győri karmelita templom Corvina, (1980). 40p. ff. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Győr Tárgyszó, szakterület: épület; szakrális művészet Csapodi Csaba: A budai királyi palotában 1686-ban talált kódexek és nyomtatott könyvek In: A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Közleményei. Új sorozat, 1984. 15. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Tárgyszó, szakterület: könyvtár;kódex; régi könyvek Csapodi Csaba: A Jordánszky-kódex Budapest: 1984. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Esztergom Tárgyszó, szakterület: kódex; ritkaságok; könyvtár Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica - Kódexekés nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. I-II. Budapest:1988-1993. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa Tárgyszó, szakterület: ősnyomtatvány; kódex; könyvtár Megj.: II. Nr. 1824-1832 Csapodiné Gárdonyi Klára: Európai kódexfestő művészet Budapest: Corvina,1981. 46p. ill. (könyv) Tárgyszó, szakterület: könyv; kódex; festészet Cser-Palkovits István: A bécsi Szent István-dóm és magyar emlékei Bécs:Bécsi Szent István-Egyesület, 1984. 80p. ff és színes. (könyv) Tárgyszó, szakterület: épület; műemlék; szakrális művészet Csóka J. Lajos: Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár MS III.184 kódexe In: Századok, 1982. 969-985p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Esztergom Tárgyszó, szakterület: könyvtár; kódex Czakó Gábor: Kultúra, kultusz, vallás, babona - Mai meditációk In: Vigilia, 53 évf., 1988. június 6. szám, 461-467p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művészetelmélet; szakrális művészet Czeizel Endre - Sibelka Perleberg Artur: Ulyssis Aldrovandi 1642, "A torzszülöttek története" című művének ismertetése és értékelése In: Orvostörténeti Közlemények, 1986. 113-114. szám, 9-36p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa Tárgyszó, szakterület: régi könyvek D. Fehér Zsuzsa: MCP - Molnár C.Pál, a grafikus Officina Nova, (1990).104p. ff. (könyv) Tárgyszó, szakterület: művész Dávid Katalin: Magyar egyházi gyűjtemények kincsei Budapest: Corvina,1981. 310p. ill., 120 színes tábla . (könyv) Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények; műtárgyak Denis, Maurice: A szimbolizmustól a klasszicizmusig Budapest: Corvina, 1983. 164p. ill. (könyv) Tárgyszó, szakterület: művészettörténet Dercsényi Dezső: Baranya középkori templomai Corvina, 1984. 36+40p. ff. (könyv) Tárgyszó, szakterület: építészet; szakrális művészet Dévényi Iván: Gadányi Jenő-emlékest In: Vigilia, 1961. május 310p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művész Dienes Erzsébet: A Jordánszky Kódex eredetéről In: Magyar Nyelv, 1982.440-453p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Esztergom Tárgyszó, szakterület: könyv;kódex Dienes Erzsébet: Az Érdy Kódex és a Jordánszky Kódex kéziratai összehasonlításának tanulságaiból In: Magyar Nyelv, 1981. 315-319p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Esztergom Tárgyszó, szakterület: könyv; kódex Dobszay László: A Vigilia beszélgetése Makovecz Imrével In: Vigilia, 58évf., 1988. június 6. szám, 451-460p. (periodika) Tárgyszó, szakterület:művész; szakrális tér Dobszay László: Szalkai László jegyzetének zenei példaanyaga In: Zenetudományi dolgozatok, 1980. 215-221p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Tárgyszó, szakterület:zenetörténet Duby, Georges: A katedrálisok kora - Művészet és társadalom 980-1420 Budapest: Gondolat Kiadó, 1984. 332p. ff. (könyv) Tárgyszó, szakterület: művészettörténet Endrei Walter: Zarándokjelvények In: Múzsák, 1982. 4. szám, 26-27p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: néprajz; szakrális művészet Erdőssy Béla: Korunk magyar egyházművészete Budapest: 1981. (könyv) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet Megj.: 2. bőv. kiad. 1983 Erőss István: XIV. századbeli győri kódex a kremsieri könyvtárban In: Vigilia, 1961. május 318-319p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: könyv; kódex Farbaky Péter: Pálos könyvtár - A könyvtár restaurálásához készített dokumentáció Budapest: 1989. (kézirat) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Intézmény: Központi Papnevelő Intézet "Pálos Könyvtára" Tárgyszó, szakterület: könyvtár; épület; könyvtártörténet; műemlék Feiszt György: Rövid magyar címertan és pecséttan Budapest:Tankönyvkiadó, 1986. 98p. ff. (könyv) Tárgyszó, szakterület: történelem,magyar; címertan; pecséttan Megj.: Történelemszakköri Füzetek 15. Fischer, Baltasar: Das Rituale Romanum (1614-1964) - Die Schicksale eines liturgischen Buches In: Trierer Teologische Zeitschrift, 1964 september/oktober 5. szám, 257-271p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület:liturgia; teológia; egyháztörténelem Fitz Jenő: A székesfehérvári középkori bazilika Székesfehérvár: 1958.39p. ff. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár Tárgyszó, szakterület: épület; szakrális művészet Megj.: István Király Múzeum Közleményei. Szerkeszti: Fitz Jenő. B. sorozat 2. sz. Második, bővítettkiadás. Gabriel Baptist-Hlavatsch: Das katechetische Werk Ulrichs von Pottenstein -Sprachliche und rezeptionsgeschichtliche Untersuchungen Tübingen: Max Niemezer Verlag, 1980. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa Tárgyszó, szakterület: könyvtár Gellér Katalin - Keserü Katalin: A Gödöllői Művésztelep Budapest:Corvina, 1987. 248p. ff. és színes. (könyv) Tárgyszó, szakterület:művészeti társaság; iparművészet; festészet; építészet; szobrászat Gerics József - Ladányi Erzsébet: A Szent István lándzsájára és koronájára vonatkozó források értelmezése In: levéltári szemle, XL évf., 1990. 2.szám, 3-14p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: történelem, magyar Grabarits István: A kalocsai érseki könyvtár orvosi könyvritkaságai In: Orvosi Hetilap, 1982. 1369-1370p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Kalocsa Tárgyszó, szakterület: könyv; ritkaságok Grabarits István: "Itt az ezer nyelven megnyíló írás" In: Új Tükör, 1982(XIX). november 21 (47). 36-37p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Kalocsa Tárgyszó, szakterület: könyvtár Grabarits István: Orvosi könyvritkaságok In: Magyar Nemzet, 1982. június 30. 8p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Kalocsa Tárgyszó, szakterület: könyv;ritkaságok H. Kolba Judit - Lovag Zsuzsa: A szombathelyi egyházmegye ötvösművészetiemléke In: Művészettörténeti Értesítő, 1984. 3. 17-140p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Szombathely Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények H. Kolba Judit: Vésett gótikus talpas keresztjeink In: Folia Archaeologica, XXXI évf., 1980. 239-263p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; szakrális művészet Haits Géza: Vaszary János emlékkiállítása a Magyar Nemzeti Galériában In: Vigilia, 1961. május 307-309p. (periodika) Intézmény: Magyar Nemzeti Galéria Tárgyszó, szakterület: kiállítás Holl Béla: Ismeretlen régi magyar iskolai nyomtatványok In: Magyar Könyvszemle, 1966. 2. szám, 168-176p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: piarista rend Intézmény: Piarista Központi Könyvtár, Budapest Tárgyszó, szakterület: könyvtár Holl Béla: Könyvkultúra és régi könyvtárak története a mai Pest megyeterületén Budapest: 1965. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Vác Intézmény: Váci Egyházmegyei Könyvtár Tárgyszó, szakterület:könyvtártörténet; könyvtár Holló László 80 éves In: Vigilia, XXXII évf., 1967. február 2. szám,131p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: életrajz; festészet Illés György: Mesélő könyvtárak Budapest: Móra, 1984. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár,Kalocsa Tárgyszó, szakterület: könyvtártörténet Illés György: Mesélő könyvtárak - Egyházmegyei Könyvtár, Vác Budapest:Móra, 1984. 185-195p. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Vác Intézmény: Váci Egyházmegyei Könyvtár Tárgyszó, szakterület:könyvtártörténet Ivancsó István: A magyar görögkatolikusság liturgikus könyveinek anyanyelvi fordításai és kiadványai Nyíregyháza: 1987. In: A Hajdúdorogi Bizánci Katolikus Egyházmegye jubileumi emlékkönyve, 158-168p. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: görögkatolikus egyház Tárgyszó, szakterület:könyv; liturgia Iványi Béla: A magyar könyvkultúra múltjából Szeged: József Attila Tudományegyetem, 1983. 645p. (könyv) Tárgyszó, szakterület: könyv;könyvtörténet; történelem, magyar Iványi Sándor: Az Egri Főegyházmegyei Könyvtár kéziratkatalógusa - 1850 előtti kéziratok Budapest: OSZK, 1986. 250p. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Eger Intézmény: Egri Főegyházmegyei Könyvtár Tárgyszó, szakterület: kéziratkatalógus; könyvtár Megj.:Magyaroroszági egyházi könyvtárak kéziratkatalógusai. Catalogi manuscriptorum que in bibliothecis ecclesiasticis Hungariae asservantur 5. Jantzen, Hans: Francia gótikus székesegyházak - Chartres, Reims, Amiens ford: Szántó Tamás. Budapest: Corvina, 1989. 202p. ff. (könyv) Tárgyszó, szakterület:építészet; szakrális művészet Juhász Kálmán: Egy csanádi püspök Mátyás korában In: Vigilia, XVIII évf., 1963. május 5. szám, 315-317p. (periodika) Tárgyszó, szakterület:egyháztörténelem, magyar; életrajz Megj.: Szokoli János. Kalász Márton: A Szentolvasó képei - Udvardi Erzsébet tihanyi kiállítása In: Vigilia, LIV évf., 1989. február 155p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: kiállítás; művész Keresztury Dezső: Híres magyar könyvtárak Budapest: RTV - Minerva, 1982.142p. szines. (könyv) Tárgyszó, szakterület: könyvtár Kékesi János: A kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár. 1784-1964. Kalocsa:(1964). (kézirat) Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Kalocsa Tárgyszó, szakterület: könyvtár;könyvtártörténet Kisasszondy Éva: Az egyházi levéltárak helyzete In: Levéltári Szemle,XXXV évf., 1985. 4. szám, 12-14p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület:levéltár Klaniczay Gábor: Szentkultusz a középkori Magyarországon Budapest: Magvető, 1990. In: A civilizáció peremén, 1990. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: szentkultusz; történelem, magyar Megj.: Kulturtörténeti tanulmányok Komjáthy Attila: Felsőtisza-vidéki templomok I. Corvina, 1983. 35+40p.ff. (könyv) Tárgyszó, szakterület: építészet; szakrális művészet Kovách Zoltán: Magyar reneszánsz könyvkötő műhelyek In: Vigilia, XXXIIévf., 1967. június 6. szám, 427-428p. (periodika) Intézmény:Iparművészeti Múzeum Tárgyszó, szakterület: könyvtörténet; történelem, magyar; könyv; kiállítás Kovács Imre: A kecskeméti Szent Erzsébet-templom története In: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 1989. 1. szám, 47-122p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa Tárgyszó, szakterület: épület;szakrális művészet Megj.: METEM 1. kötet Kósáné Horváth Mária: A Kecskeméti Piarista Rendház XVI. századi könyvei Szeged: 1990. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae, (katalógus) Egyházmegye/szerzetesrend: piarista rend Intézmény: Piarista Rendház Könyvtára, Kecskemét Tárgyszó, szakterület:régi könyvek; könyv Megj.: Acta bibliothecaria. tom. X. fasc. 4. Körmendy Kinga: Középkori esztergomi könyvgyűjtemények In: Ars Hungarica, 1989. 41-46p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Esztergom Tárgyszó, szakterület: könyvtár; könyvtártörténet Középkori kútfőink kritikus kérdései szerk.: Horváth János, Székely György. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1974. 385p. ff. fotó. (könyv) Tárgyszó, szakterület: történelem, magyar; művelődéstörténet; írásbeliség Kredics László: Ősnyomtatványok és antikvák a veszprémi Püspöki Könyvtárban In: A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei, 13 évf., 1978. 149-170p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém Intézmény: Érseki Könyvtár, Veszprém Tárgyszó, szakterület: ősnyomtatvány; ritkaságok;könyv Kubinyi Mária: A Magyar Nemzeti Múzeum görög kéziratai In: Antik Tanulmányok, I évf., 1954. 4. szám, 275-280p. (periodika) Intézmény: Magyar Nemzeti Múzeum Tárgyszó, szakterület: kézirat; könyvtár Megj.:Különlenyomat. Kuklay Antal: A töredék foglalatában Miskolc: 1987. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Eger Intézmény: Sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény Könyvtára Tárgyszó, szakterület: könyvtár Kunszery Gyula: Krisztus Pilátus előtt In: Vigilia, 1961. május 315-318p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; művész Lengyel László: "Lelki szem-gyógyító" - Adalékok az egri barokkszentképkultusz történetéhez In: Agria, Az egri Dobó István Vármúzeum évkönyve, XXIII évf., 1987. 523-539p. (periodika) Tárgyszó, szakterület:népi vallásosság; szentkultusz Lexikon der christlichen Ikonographie összeáll.: Kirschbaum, Engelbert. Rom-Freiburg-Basel-Wien: Herder, 1968-1976. (lexikon) Tárgyszó, szakterület: ikonográfia Megj.: 8 kötet. Munkatársak: Günter Bandmann, Wolfgang Braunfels, Johannes Kollwitz, Wilhelm Mrazek, Alfred A. Schmid, Hugo Schnell. Liszkay Zoltán: Somogyi Győző játszik - Képzőművészet In: Vigilia, LIV évf., 1989. március 240p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művész Losonci Miklós: Bakallár József - A Kis-Duna festője Budapest: 1981. 86p. ff. és színes fotók. (könyv) Tárgyszó, szakterület: művész;festészet Megj.: Pesterzsébeti Múzeumi Füzetek 1. Lőrincz Imre: A megújuló liturgia temploma In: Vigilia, XXXII évf.,1967. február 2. szám, 81-88p. (periodika) Tárgyszó, szakterület:szakrális tér; templom Lukács László: A Vigilia beszélgetése Csaba László építésszel In: Vigilia, LIV évf., 1989. január 49-59p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művész; kortárs művészet; építészet Madas Edit: A Jordánszky-kódex. A kódex fakszimile kiadása. In: Irodalomtörténeti Közlemények, 1986. 181-183p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Esztergom Tárgyszó, szakterület: kódex; könyv; ritkaságok Magyar székesegyházak szerk: Éri István. Budapest: Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület, 1989. 192p. ff. színes. (könyv) Tárgyszó, szakterület: építészet; szakrális művészet Magyarország műemléki topográfiája szerk.: Dercsényi Dezső. Budapest: 1958. (topográfia) Tárgyszó, szakterület: műemlék Meiss, Millard: Giotto és Assisi Budapest: Corvina, 1986. 35p. ff. (könyv) Tárgyszó, szakterület: művészettörténet; művész Nagy Ilona: A Jordánszky Kódex fordítástechnikai sajátosságairól In: Magyar Nyelv, 1981. 41-48p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Esztergom Tárgyszó, szakterület: kódex; könyv Nagymihályi Géza Dr.: Régi és új a görögkatolikus magyarság egyházművészetében Nyíregyháza: 1987. In: A Hajdúdorogi Bizánci Katolikus Egyházmegye jubileumi emlékkönyve, 76-91p. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: görögkatolikus egyház Tárgyszó, szakterület:szakrális művészet; iparművészet; intézménytörténet Ojtozi Eszter: A Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Könyvtárának szláv és román cirillbetűs könyvei Debrecen: Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtára, 1985. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Hajdúdorog Intézmény: Szent Athanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Könyvtára,Nyíregyháza Tárgyszó, szakterület: könyvtári katalógus; könyvtár Megj.: Régi Tiszántúli Könyvtárak 4. Ojtozi Eszter: A Görögkatolikus Hittudományi Főiskola könyvtárának megalakulása és fejlődése - (1950-1986) Nyíregyháza: 1987. In: A Hajdúdorogi Bizánci Katolikus Egyházmegye jubileumi emlékkönyve, 137-157p. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: görögkatolikus egyház Intézmény: Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Tárgyszó, szakterület:intézménytörténet; könyvtártörténet Olasz Ferenc: Mindörökké Európa Könyvkiadó, 1978. 182p. ff. fotó. (könyv) Tárgyszó, szakterület: művész; szobrászat; népi vallásosság;fénykép Megj.: Fényképezte és összeállította Olasz Ferenc, a szövegeket Szabó Judit válogatta, az utószót Németh Lajos írta, Magyar Helikon 1978 Oszvald Ferenc: Adatok a magyarországi premontreiek Árpád-kori történetéhez In: Művészettörténeti Értesítő, 1957. 2-3. szám, 231-254p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: premontrei rend Tárgyszó, szakterület:rendtörténet; egyháztörténelem, magyar P. Szűcs Julianna: A központi Egyházművészeti Hivatal szerepe a kor magyar egyházművészetében - 1930-1940 In: Ars Hungarica, 1974. 1. 159-190p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet P. Szűcs Julianna: Az egyházművészet útja a római iskola felé In: Ars Hungarica, 1981. 1. 55-75p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet P. Szűcs Julianna: Az idézőjel csapdája - Tanulmányok a két világháború közötti hivatalos művészetről Budapest: Magvető, 1989. 312p. ff. (könyv) Tárgyszó, szakterület: történelem, magyar; művészettörténet Panofsky, Erwin: Gótikus építészet és skolasztikus gondolkodás Budapest:Corvina, 1986. 96p. ff. (könyv) Tárgyszó, szakterület: építészet;szakrális művészet Pataki László: A Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár története Szombathely: 1977. In: A 200 éves szombathelyi egyházmegye emlék-könyve(1777-1977), 431-462p. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Szombathely Intézmény: Egyházmegyei Könyvtár, Szombathely Tárgyszó, szakterület: könyvtártörténet Pákozdi István: Az esztergomi főegyházi könyvtár I-IV. In: Új Forrás,1983. 2-6. szám. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Esztergom Tárgyszó, szakterület:könyvtár; könyvtártörténet Piccole immagini sacre popolari gli angeli 1988. 135p. ff. színes. (könyv) Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; szakrális művészet Megj.: Szentképek. Piccole immagini sacre santi e simboli - Il martirio il fiore l'animalenell'iconografia religiosa popolare 1990. 135p. ff. színes. (könyv) Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; szakrális művészet Megj.: Szentképek. Pigler Andor: Barockthemen Budapest: Akadémiai Kiadó, 1974. (könyv) Tárgyszó, szakterület: ikonográfia Pogány Ö. Gábor: A színek ínyence - a fényözön festője In: Művészet,1990. 1. szám, 36-39p. (folyóirat) Tárgyszó, szakterület: művész Megj.: Pleidell János Radocsay Dénes: A középkori Magyarország táblaképei Budapest: Akadémiai Kiadó, 1955. 534p. (könyv) Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; szakrális művészet; történelem, magyar Radocsay Dénes - Soltész Zoltánné - Szántó Tibor: Francia és németalföldi miniatúrák Magyarországon Budapest: Helikon Kiadó, 1969. 159p. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa Tárgyszó, szakterület:ritkaságok Megj.: Nr.7., Nr.9. Radó Polikárp: Libri liturgici manuscripti Bibliothecarum Hungaricae et limitropharum Regionum Budapest: 1973. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa Tárgyszó, szakterület: kézirat;könyv Raj Tamás - Török József - Kárpáti László - Fabinyi Tibor - Tenke Sándor: A hit asztala - Az áldozattól az istentiszteletig. Öt vallás liturgikus tárgyaiból Budapest: Officina Nova, 1990. 131p. színes. (könyv) Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; szakrális művészet Megj.: A kötetet Lengyel János tervezte. Regomey, Pie: Kirche und Kunst im XX. Jahrhundert Graz-Wien-Köln: Styria, 1954. 500p. ff. (könyv) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet Megj.: Eredeti mű: L´art sacré au XXe siécle. Les Editions duCerf, Paris, 1953. Rév Ilona: Templomépítészetünk ma Budapest: Corvina, 1987. (könyv) Tárgyszó, szakterület: építészet; szakrális művészet Ritz Sándor S.J.: A templom - Múlt, jelen és jövő fölülmúlhatatlan alkotása, az Örök-Templom Santo Stefano Rotondo. az Apokalipszis új Jeruzsálemének szent városa 1975. 70p. ff. (könyv) Tárgyszó, szakterület: épület; szakrális művészet Rosdy Pál: A katolikus egyház levéltárai In: Magyarország levéltárai,1983. 267-272p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: levéltár Megj.: Szerk: Balázs Péter. Új Magyar Központi Levéltár kiadása. ML Sajó Géza - Soltész Erzsébet: Catalogus incunabulorum, quae in bibliothecis publicis Hungariae asservantur Budapest: 1970. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa Tárgyszó, szakterület: ősnyomtatvány;könyv Sambucus, J. - Zsámboki János: J. Sambucus (Zsámboki János): Mediconiicones - Kísérő tanulmány Vida Mária, Kádár Zoltán, Jautsits Gabriella. Budapest: Magyar Orvostörténet Társaság, 1985. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa Tárgyszó, szakterület: régi könyvek Megj.: Reprint. Plantin 1603., Lyon Scheiber Sándor: Héber kódexmaradványok magyarországi kötéstáblákon - A középkori magyar zsidóság könyvkultúrája Budapest: Magyar Izraeliták Országos Képviselete, 1969. 415p. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Vác Intézmény: Váci Egyházmegyei Könyvtár Tárgyszó, szakterület:kódex; könyv Schiller, Gertrud: Ikonographie der Christlichen Kunst Gütersloch: Güterslocher Verlag-Haus Mohn, 1971. (könyv) Tárgyszó, szakterület: ikonográfia Sulyok János: A székesfehérvári Pauer-gyűjtemény In: Magyar Könyvszemle,1967. 191-197p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár Intézmény: Püspöki Könyvtár, Székesfehérvár Tárgyszó, szakterület: könyvtár; könyvtártörténet Sulyok János: A székesfehérvári Püspöki Könyvtár In: Fejér Megyei Könyvtáros, 1967. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár Intézmény: Püspöki Könyvtár, Székesfehérvár Tárgyszó, szakterület: könyvtár; könyvtártörténet Sz. Koronkay Éva: Magyar reneszánsz könyvkötések Budapest: Akadémiai Kiadó, 1973. 125p. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa Tárgyszó, szakterület: ritkaságok; könyv Megj.: Művészettörténeti füzetek 6. [Akadémiai Kiadó, Budapest] Sz. Kürti Katalin: Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiája In: Vigilia,1989. 3 231-133p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: műtárgyak Megj.:Részlet a szerzőnek a Gondolat Kiadónál rövidesen megjelenő könyvéből Szabó Flóris: A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár kézirat katalógusa - 1850 előtti kéziratok Budapest: OSZK, 1981. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend Intézmény: Főapátsági Könyvtár, Pannonhalma Tárgyszó, szakterület: kéziratkatalógus; könyvtár Megj.: Magyarországi egyházi könyvtárak kézirat katalógusai. Catalogi manuscriptorum, quae in bibliothecis ecclesiasticis Hungariae asservantur 2. Szalay László: Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár In: Könyvtáros,1986. 445-455p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Esztergom Tárgyszó, szakterület:könyvtár; könyvtártörténet Szántai Erzsébet: Kutatás I. Rákóczi György és III. Rákóczi Zsigmond könyvtárának töredékei után a Sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény anyagában 1969. (kézirat) Egyházmegye/szerzetesrend: Eger Intézmény: Sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény Könyvtára Tárgyszó, szakterület: könyvtártörténet Megj.: Képesítődolgozat az Országos Széchényi Könyvtár KMK középfokú könyvtárosképző tanfolyamán. Szelestei Nagy László: Bél Mátyás kéziratos hagyatékának katalógusa Budapest: MTA Könyvtára, 1984. 299p. ill., 32 kép. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Esztergom Tárgyszó, szakterület: könyvtár;kéziratkatalógus Szelestei Nagy László: Magyarországi egyházi könyvtárakban őrzött kódexek In: Ars Hungarica, 1989. 1. szám, 5-9p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: kódex; könyvtár Szendrei Janka: A Szalkai kódex kottaírása In: Magyar zene, 1984.185-193p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Esztergom Tárgyszó, szakterület: zenetörténet;könyvtár Szepesi Zsuzsanna: Az esztergomi Bibliotheca 17. századi történetéhez In: Magyar Könyvszemle, 1981. 225-229p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Esztergom Tárgyszó, szakterület: könyvtár;könyvtártörténet Székesfehérvár évszázadai 1. - Az államalapítás kora szerk.: Kralovánszky Alán. Székesfehérvár: 1967. 164p. ff. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár Tárgyszó, szakterület: történelem, magyar Megj.: István Király Múzeum Közleményei A. sorozat 13. szám. Főszerkesztő: Fitz Jenő. Szigeti Endre: A papi viseletről In: Vigilia, XXVIII évf., 1963. június 6. szám, 377-380p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: liturgia; egyháztörténelem; szakrális művészet Szigeti Kilián: A Szelepchényi-kódex In: Magyar Könyvszemle, 1961. 4.szám, 363-370p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: kódex; kézirat;könyvtár Megj.: Különlenyomat. Szigeti Kilián: Két középkori Graduale eredetének kérdése In: Magyar Könyvszemle, 1970. 3. szám, 165-172p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: kézirat; kódex; könyvtár; zenetörténet Megj.: Különlenyomat. Szigeti Kilián: Középkori hangjegyes kódextöredékek a Soproni Állami Levéltárban In: Soproni Szemle, 1963. 2. szám, 15-19p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: kódex; zenetörténet; könyv; Megj.: Különlenyomat. Szigeti Kilián: Mátyás király liturgikus kódexei In: Magyar Könyvszemle,1969. 3. szám, 268-274p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: kódex;könyv Megj.: Különlenyomat. Szigeti Kilián: Mesko veszprémi püspök (1334-44) Pontificaléja In: Magyar Könyvszemle, 1972. 1-2. szám, 5-14p. (periodika) Intézmény: Országos Széchényi Könyvtár Tárgyszó, szakterület: kézirat; kódex; könyvtár; zenetörténet Megj.: Különlenyomat. Szilárdfy Zoltán: A ruháit kereső Krisztus garamszentbenedeki szobrának ikonográfiája In: Művészettörténeti Értesítő, XXX évf., 1981. 1. szám,63-64p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: Besztercebányai püspökség Tárgyszó, szakterület: ikonográfia Szilárdfy Zoltán: A Szeged-alsóvárosi templom Purgatórium-oltárának ikonográfiája Budapest: 1986. In: "Mert az Isten hagyta...", 357-376p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: ferences rend - Szeged-Csanád Tárgyszó, szakterület: néprajz; ikonográfia Megj.: Tanulmányok a népi vallásosság köréből. Szerkesztette: Tüskés Gábor. Szilárdfy Zoltán: A Székesfehérvári Egyházmegye kultusztörténeti jelentőségű tárgyai és azok őrzése - Előadás az egyházmegye papságának továbbképzésén 1981. december 9-10. (kézirat) Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; egyháztörténelem, magyar Szilárdfy Zoltán: A székesfehérvári királyi bazilika utolsó berendezési tárgya In: Műemlékvédelem, XVII évf., 1973. 3. szám, 114-155p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: műtárgyak Szilárdfy Zoltán: Adalékok Szent Mihály és Mózes ikonográfiájához In: Művészettörténeti Értesítő, 1968. XVII. szám, 126-129p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: ikonográfia Szilárdfy Zoltán - Tüskés Gábor - Knapp Éva: Barokk kori kisgrafikai ábrázolások magyarországi búcsújáróhelyekről Budapest: Egyetemi Könyvtár, 1987. 311p. (könyv) Tárgyszó, szakterület: ikonográfia;szakrális művészet Megj.: Bibliotheca Universitatis Budapestiensis. Fontes et studia 5. Szilárdfy Zoltán: Barokk szentképek Magyarországon Budapest: Corvina,1984. 175p. ff. színes. (könyv) Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; szakrális művészet Szilárdfy Zoltán: Devóció és dekoráció. - "Fris kisded kép, apácza munka" Eger: 1987. In: Devóció és dekoráció, 16-24p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet Megj.: 18. és 19. századi kolostormunkák Magyarországon. Szerkesztette: Lengyel László. (Studia Agriensa 7.) Dobó István Vármúzeum Szilárdfy Zoltán: Egy barokk kori Immaculata típus ikonográfiájához In: Művészettörténeti Értesítő, 1970. XIX. szám, 284-288p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: ikonográfia Szilárdfy Zoltán: Egy Maulbertsch-színvázlat ikonográfiájának kérdéséhez In: Művészettörténeti Értesítő, XXXIV évf., 1985. 3-4. szám, 185-187p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: művész; ikonográfia Szilárdfy Zoltán: Franz Karl Palko egy oltárkép vázlata az Országos Széchényi Könyvtárban In: Művészettörténeti Értesítő, XXXIX évf., 1990.3-4. szám, 215-217p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; művész Szilárdfy Zoltán: Kegyképtípusok a pestisjárványok történetében In: Orvostörténeti Közlemények, 1979. 207-236p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: ikonográfia Megj.: Supplementum 11-12. Szilárdfy Zoltán: "Kik a kerubokat titkosan ábrázolják..." - Liturgia és kompozíció In: Művészettörténeti Értesítő, XXXIX évf., 1990. 1-2. szám,82-91p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: liturgia; szakrális művészet Szilárdfy Zoltán: Magyar barokk szentképek In: Művészettörténeti Értesítő, XXX évf., 1981. 2. szám, 114-135p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: ikonográfia Szilárdfy Zoltán: Népi szakrális emlékek - Veszprém, Székesegyház In: Újember, 1985. június 16. 6p. (beszéd) Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém Tárgyszó, szakterület: néprajz; szakrális művészet Szilárdfy Zoltán: Rákóczi temploma Kassán In: Új ember, 1985. december 15. 4p. (hetilap) Egyházmegye/szerzetesrend: Kassai érsekség Tárgyszó, szakterület: épület Szilárdfy Zoltán: "Variációk egy barokk témára" - Ikonográfiai kutatás In: Ars Decorativa, 1989. 9. szám, 61-93p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: ikonográfia Szíj Rezső: Gondolatok Prokop Péter képei előtt Budapest: Budapesti Művészetbarátok Egyesülete, 1983. 38p. ff. fotó. (könyv) Tárgyszó, szakterület: művész Szűcs Ferenc: A Váci Egyházmegyei Könyvtár története Varga Lajos kiegészítéseivel. 197?. (kézirat) Egyházmegye/szerzetesrend: Vác Intézmény: Váci Egyházmegyei Könyvtár Tárgyszó, szakterület: könyvtártörténet Taralon, Jean: Les tresors des eglises de France Hachette, 1966. 306p.ff. és színes. (könyv) Tárgyszó, szakterület: kincstár; szakrális művészet; egyháztörténelem Tibold Attila: A pannonhalmi könyvtár története - Különös tekintettel annak fejlődésére 1802-től napjainkig Pannonhalma: 1961/1999. 117p. In: Pannonhalmi Füzetek, 45. szám, (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend Intézmény: Főapátsági Könyvtár, Pannonhalma Tárgyszó, szakterület: könyvtártörténet Tillmann, J. A.: Vaszilij Kandinszkij: A szellemi a művészetben In: Vigilia, LIV évf., 1989. február 157p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: recenzió; művészettörténet Tillmann, J. A.: Werner Hoffmann: A földi paradicsom In: Vigilia, LIVévf., 1989. február 156-157p. (periodika) Tárgyszó, szakterület:recenzió; művészettörténet Timkó Imre: A bizánci liturgiát körülvevő kultikus művészet Nyíregyháza:1987. In: A Hajdúdorogi Bizánci Katolikus Egyházmegye Jubileumi Emlékkönyve 1912-1987, 65-75p. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: görögkatolikus egyház Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; templom;ikonográfia Timkó Imre: A római és a bizánci ókeresztény egyházművészet kapcsolatai In: Vigilia, 1961. május 269-278p. (cikk) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; egyháztörténelem Tíz éves Matisse Vence-i kápolnája In: Vigilia, 1961. május 309-310p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: épület; szakrális tér Tóth Melinda: Árpád-kori falfestészet Budapest: Akadémiai Kiadó, 1974.191p. (könyv) Tárgyszó, szakterület: művészettörténet; történelem, magyar Megj.: Művészettörténeti füzetek 9. [Akadémiai Kiadó,Budapest] Turowicz, Jerzy: Művészet és modernség In: Vigilia, XXXII évf., 1967.június 6. szám, 369-376p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: művészetfilozófia; Tüskés Gábor: A barokk-kori szenttisztelet rétegei Budapest: MTA Néprajzi Kutató Csoport, 1984. In: Történet antropológia, 138-151p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: kulturális antropológia; szentkultusz Varga Lajos: A Váci Egyházmegyei Könyvtár In: Pest Megyei Könyvtáros, 33. évf., 1988. 2. szám, 14-20p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Vác Intézmény: Váci Egyházmegyei Könyvtár Tárgyszó, szakterület: könyvtártörténet Vasco Rocca, Sandra: SS. Trinitá dei Pellegrini Róma: Istituto di Studi Romani Fratelli Palombi Editori, 1979. 143p. ff. fotó. (könyv) Tárgyszó, szakterület: templom; egyháztörténelem; szakrális tér Várhidi Klára: Az Országos Széchényi Könyvtár legelső otthona In: Magyar Könyvszemle, 1979. 100p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Intézmény: Központi Papnevelő Intézet "Pálos Könyvtára" Tárgyszó, szakterület: könyvtár; könyvtártörténet Vásárhelyi Judit: A Győri Székesegyházi Könyvtár possessorai In: Magyar Könyvszemle, 96 évf., 1980. 117-130, 230-263, 325-348p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: Győr Intézmény: Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár, Győr Tárgyszó, szakterület: könyvtártörténet Megj.: Négyrészes tanulmány a Magyar Könyvszemle 1980-as évfolyamának lapszámaiban. Venite adoremus - Kommt - Lasset uns anbeten 1987. 24p. ff. (könyv) Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; szakrális művészet Megj.: Zehn Predigten zu einem Bilderzyklus in der Institutskirche der Englischen Fräulein in Mindelheim. Vértessy Miklós: Patachich Ádám ősnyomtatvány-gyűjteménye In: Magyar Könyvszemle, 1968. 54-61p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Kalocsa Tárgyszó, szakterület: ősnyomtatvány; könyvtár Vida Mária: Apotheken-Museen in Ungarn Budapest: Semmelweis Orvostörténet Intézet, 1984. 54p. színes. (könyv) Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények; ikonográfia Vida Tivadar: Ismeretlen Weszprémi-kézirat az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtárban In: Magyar Könyvszemle, 1977. 52-58p. (folyóirat) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Esztergom Tárgyszó, szakterület: könyvtár; kézirat Vízkelety András: Beschreibendes Verzeichnis der Altdeutschen Handschriften in ungarischen Bibliotheken Budapest: OSZK, 1973. (könyv) Tárgyszó, szakterület: kézirat; könyvtár Megj.: II. kötet Budapest, Debrecen, Eger, Esztergom, Győr, Kalocsa, Panonhalma, Pápa, Pécs, Szombathely Vízkelety András: Beschreibendes Verzeichnis der Altdeutschen Handschriften in ungarischen Bibliotheken Budapest-Wiesbaden: OSZK-Harrassowitz, 1969. (könyv) Intézmény: Országos Széchényi Könyvtár Tárgyszó, szakterület: kézirat; könyvtár Megj.: I. kötet Vízkelety András: Neue Fragmente des mhd. Cliges-Epos aus Kalocsa (Ungarn) In: Zeitschrift für Deutsche Philologie, 1969. 88.B. szám, 409-432p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Kalocsa Tárgyszó, szakterület: ritkaságok;könyvtár Voit Pál: Régiségek könyve [Szerkesztette.] Budapest: Gondolat Kiadó, 1983. 514p. ff. és színes. (könyv) Tárgyszó, szakterület: iparművészet; művészettörténet Megj.: Bútorművészet, Régi hangszerek, Fazekasság, Kőcserép, Majolika; Fajansz; Porcelán; Keménycserép (kőedény), Üvegművészet; Ötvösművészet; Zománcművészet; Bronzművesség; Régi órák; Ónművesség; Kovácsoltvas-művesség; Öntöttvas-művesség; Művészi szövetneműek; Hímzőművészet; Csipke; Régi viseletek; Legyezők; Szövött kárpit; Elefántcsont faragások; Miniatűrök; Művészi bőrmunkák; Könyvkötések; Pravoszláv művészet; Keleti szőnyegek; Az iszlám iparművészete; India iparművészete; Kína iparművészete; Japán iparművészete von Aue, Hartman: Der arme Heinrich. Fassung der Handschrift Bd.. -Abbildungen aus der Kaloczaer Kodex Hrsg. Cornelius Sommer. Göppingen: Kümmerle, 1973. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa Tárgyszó, szakterület: kódex; könyv Vujicsics D. Sztoján: Orosz egyházművészet Magyarországon In: Vigilia, LIII. évf., 1988. október 797-798p. (periodika) Intézmény: Főszékesegyházi Kincstár, Esztergom Tárgyszó, szakterület: kiállítás

OKGyK-OEMT bibliográfia 1901 – 1948

  A győri katholikus főgimnázium ifjúsági könyvtárának katalógusa Győr: 1908. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Győr - bencés rend Intézmény: Szent Mór Bencés Perjelség Könyvtára, Győr Tárgyszó, szakterület: könyvtár; könyvtári katalógus A Kalocsai Érseki Főegyházmegye újabb templomépítkezései. 1907-1911. (Tervezték és vezették Foerk Ernő építész és Petrovácz Gyula mérnök.) Budapest: "Élet" Irod. és Nyomda Rt., 1912. 23p. ff. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa Tárgyszó, szakterület: építészet;szakrális tér A szombathelyi székesegyház és mennyezetképei Budapest: Budavári Tudományos Társaság, 1922. 123p. ill. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Szombathely Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; művész A Veszprémi Püspöki Papnevelő Intézet könyvtárának betűsoros szakcímtára Veszprém: 1905. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém Intézmény: Érseki Könyvtár, Veszprém Tárgyszó, szakterület: könyvtár; könyvtári katalógus A Veszprémi Püspöki Papnevelő Intézet Pázmány-köre könyvtárának betűsoros szakcímtára Veszprém: 1906. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend:Veszprém Intézmény: Érseki Könyvtár, Veszprém Tárgyszó, szakterület: könyvtár; könyvtári katalógus Acsay Ferenc: A győri katholikus főgimnázium története Győr: 1901.(könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Győr - bencés rend Intézmény: Szent Mór Bencés Perjelség Könyvtára, Győr Tárgyszó, szakterület:intézménytörténet Almási József: Katolikus írók új magyar kalauza Budapest: Ardói Kiadó,1940. 531p. (könyv) Tárgyszó, szakterület: könyv; irodalom Apostolok iskolája In: Szemináriumi élet, 1942. 19. szám, 18p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Pécs Intézmény: Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtára Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem,magyar Megj.: A pécsi papnövendékek Szent Pál Társulatának Értesítője Baumgartner Alán: A kerci apátság a középkorban Budapest: Stephaneum Nyomda Rt., 1915. 122p. ff. (könyv) Tárgyszó, szakterület: rendtörténet;történelem, magyar; szakrális tér Bálint Sándor: Népünk imádságai Budapest: 1937. In: Regnum. Egyháztörténeti Évkönyv. , 1937. 19-47p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: népi vallásosság; irodalom, magyar Bedy Vince: A Győr Egyházmegyei papnevelés története Győr: 1937. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Győr Intézmény: Győri Hittudományi Főiskola Könyvtára Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar Megj.: Győregyházmegye múltjából. Bedy Vince: A pápóci prépostság és perjelség története - Győregyházmegye múltjából VI. Győr: Győregyházmegyei Alap Ny., 1939. 124p. ill.(könyv) Tárgyszó, szakterület: rendtörténet; történelem, magyar; szakrális tér Berkovits Ilona: A kódexfestészet emlékei a Főszékesegyházi Könyvtárban Budapest: In: Magyarország Műemléki Topográfiája I/1, 1948. 289-371p. (topográfia) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Esztergom Tárgyszó, szakterület: könyvtár Bogyay Tamás: A jáki apátsági templom és Szent Jakab-kápolna - Művészettörténeti összefoglalás és vezető a két templom megtekintéséhez Szombathely: Martineum Nyomda, 1943. 106p. ill. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Szombathely Tárgyszó, szakterület: templom; művészettörténet Bogyay Tamás: Adatok a középkori magyar oltárdíszítő művészet történetéhez Budapest: Stephaneum Nyomda Rt., 1943. In: Regnum. Egyháztörténeti Évkönyv. 1942-1943., 1943. 91-112p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület:szakrális művészet; történelem, magyar; műtárgyak Borbíró Virgil: A magyar klasszicizmus építészete Budapest: Hungária,1948. 120p. ff. fotó. (könyv) Tárgyszó, szakterület: építészet; történelem, magyar Braun, Joseph SJ: Die Liturgischen Paramente in Gegenwart und Vergangenheit Freiburg im Breisgau: Herder, 1924. 256p. ff. fotó, illusztráció.(könyv) Tárgyszó, szakterület: liturgia; textil; paramentika Braun, Joseph SJ: Liturgisches Handlexikon Regensburg: Verlag JosefKösel und Friedrich Pustet Komm.-Ges., 1924. 399p. (könyv) Tárgyszó, szakterület: lexikon; liturgia Braun, Joseph SJ: Praktische Paramentenkunde - Winke für die Anfertigung und Verzierung der Paramente mit 113 neuen Vorlagen zu Paramentenstickerein Freiburg im Breisgau: Herder, 1924. 108p. ff. fotó, illusztráció. (könyv) Tárgyszó, szakterület: liturgia; paramentika; textil Braun József: A főpapi ruhák története nyugaton Temesvár: 1901. 305p. (könyv) Tárgyszó, szakterület: liturgia; egyháztörténelem; textil; iparművészet Megj.: Reprint kiadás: Nemzeti Örökség Kiadó, ISBN 978 6156189 50 9 2021 Cs. Sebestyén Károly: Szeged középkori templomai. Építéstörténeti tanulmány Szeged: Somogyi Könyvtár és Városi Múzeum, 1938. 127p. ill. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: Szeged-Csanád Tárgyszó, szakterület: templom; történelem, magyar; építészet Czobor Béla: Egyházi szerelvények Szent István király korában Budapest:Atheneum, 1902. 32p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet Megj.: Különlenyomat a Századok XXXV. évfolyamából. Dallos Hanna: Miatyánk - Dallos Hanna tíz művészi fametszete Budapest:Egyetemi Nyomda, 1933. 4+10+10p. ill.(könyv) Tárgyszó, szakterület:grafika; biblia; művész Dan Ince: A "Hordozó Mária" valláséleti szerepe Mátraalján - Tanulmány a lelkipásztori néprajz köréből Gyöngyös: In: Magyar Barát, 1944.(folyóirat) Egyházmegye/szerzetesrend: ferences rend Tárgyszó, szakterület: néprajz; kulturális antropológia Dercsényi Dezső, ifj.: A somogyvári Szent Egyed-apátság maradványai Budapest: Pestvidéki Nyomda, 1934. 54+11p. ill.(értekezés) Tárgyszó, szakterület: építészet; műemlék; rendtörténet; művészettörténet Divald Kornél: Eperjes templomai - Adatok Rombauer János festőről Budapest: Singer és Wolfner, 1904. 99p. ill. (könyv) Tárgyszó, szakterület: templom; festészet; művész Divald Kornél: Magyarország művészeti emlékei Budapest: Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1927. 255p. ill.(könyv) Tárgyszó, szakterület: művészettörténet; történelem, magyar Dornyai Béla: Magyarország egyházi faépítészete - Bereg megye Budapest:Sárkány Nyomda, 1938. 106p. ill.(könyv) Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; történelem, magyar Dutka Mária: Az esztergomi Keresztény Múzeum gobelinjei Budapest: Általános Ny., 1936. 95p. (könyv) Intézmény: Keresztény Múzeum Tárgyszó, szakterület: textil; muzeális gyűjtemények Egyházi Műipar - Egyház-ipar-művészeti szaklap Budapest: 1901-1913.(periodika) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet Megj.: Rétay és Benedek Egyházi-Műipari Intézetének Havilapja Entz Géza: Magyar főpapok művészeti és műveltségi tevékenysége a XVIII. században Budapest: Stephaneum Nyomda Rt., 1943. In: Regnum. Egyháztörténeti Évkönyv. 1942-1943., 253-273p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar; műpártolás Erőss István: A ciráki körjegyzőség és plébánia története Győr: Győregyházmegyei Alap Ny., 1943. 118p. ill. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Győr Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem,magyar Fallenbüchl Ferenc: Az ágostonrendiek Magyarországon Budapest: Stephaneum Nyomda Rt., 1943. 241p. ill. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: ágostonos rend Tárgyszó, szakterület:rendtörténet; történelem, magyar Faragó Ödön: A bútor és lakberendezés története Budapest: 1912. 109p. ill. (könyv) Tárgyszó, szakterület: iparművészet; enteriőr Megj.: Azállami ipari szakiskolai tanárok 1912. évi szünidei műipari tanfolyamán előadta - -. Az ábrákat rajzolták: Baráth Mór, Bors Károly, Gobrovitz Kornél, Hajós Károly, Harmath Ödön, Karácsonyi Géza, Petrányi Miklós,Somogyi Ágoston, Zolnay Géza állami ipari szakiskolai tanárok. Fábián Gáspár: Isten kőművese - Egy építész regénye Budapest: 1940.119[1]p. (könyv) Tárgyszó, szakterület: életrajz; művész Fábián Gáspár: Küzdelmeim és alkotásaim 1910-től 1935-ig: életem ötvenedik événél Budapest: 1935. 54p. ill. Tárgyszó, szakterület: művész Megj.: CXVI. 31 cm Fábián Gáspár, dr.: Küzdelmeim és alkotásaim - 1910-től 1935-ig, életem ötvenedik événél Budapest: 1935. 55p. ff.  (könyv) Tárgyszó, szakterület: művész Megj.: Fábián Gáspár épületei Fábián Mária: Dorffmaister István művészeti munkássága a szombathelyi egyházmegyében II. In: Vasi Szemle, 1936. 16-21p. (folyóirat) Egyházmegye/szerzetesrend: Szombathely Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar; művész Fieber Henrik: Korszerű egyházi építészet Budapest: 1913. (könyv) Tárgyszó, szakterület: építészet Fieber Henrik: Modern művészet Budapest: Az "Élet" Irodalmi és Nyomda Rt., 1914. 330p. ff. (könyv) Tárgyszó, szakterület: művészettörténet;szakrális művészet; műemlék Megj.: Új művészeti stílus, A modern művészet fény- és árnyoldalai, Régi és új romanticizmus, A modern vallásos művészet, A modern vallásos festészet kialakulása, Uhde Frigyes, A beuroni művésziskola, Műemlékek, Műemlékek környezete, Régiségek gyűjtése, Egyházi műipar, Modern színes plasztika, Vallásos kis plasztika Galla Ferenc: A clunyi reform hatása Magyarországon Pécs: 1931. (könyv) Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar Géfin Gyula: A szombathelyi székesegyház Szombathely: Martineum Rt. kiadása, (1945). 226p. ff. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend:Szombathely Tárgyszó, szakterület: épület; szakrális művészet Megj.:Második, bővített kiadás. Gohl Ödön: Magyar egyházi emlékérmék. III. Helyi vonatkozású kegyeleti érmek. In: Numizmatikai Közlöny, XI. évf., 1912. 90-110p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: numizmatika; kegyérem Gohl Ödön: Magyar egyházi emlékérmek. Második pótlék In: Numizmatikai Közlöny, XII. évf., 1913. 20-28p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: numizmatika; kegyérem Gohl Ödön: Magyar egyházi emlékérmek. Harmadik pótlék In: Numizmatikai Közlöny, XIV. évf., 1915. 107-118p. (periodika) Tárgyszó, szakterület:numizmatika; kegyérem Grandpierre Edith: A kolozsvári Szent Mihály templom Kolozsvár: Minerva,1936. 45p. ill. (könyv) Tárgyszó, szakterület: templom; szakrális tér Hermann Egyed - Eberhardt Béla: A veszprémi egyházmegye papságának könyvkultúrája és könyvállománya a XIX. század elején Veszprém:Egyházmegyei Könyvnyomda, 1942. 373p. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend:Veszprém Tárgyszó, szakterület: könyvkultúra; könyv; egyháztörténelem, magyar Herpei János: Könyvészeti tanulmányok Kolozsvár: Erdélyi Múzeum Egyesület, 1942. 64p. (tanulmánykötet) Tárgyszó, szakterület: könyvkultúra; könyvtörténet Megj.: Erdélyi Tudományos Füzetek 143. Hodinka Antal: A munkácsi görög-katolikus püspökség története Budapest: Hornyánszky Viktor, 1909. 856p. (könyv) Tárgyszó, szakterület:e gyháztörténelem, magyar; keleti kereszténység Homér Lajos: A bútor története Egyiptomtól napjainkig Budapest: 1947. 313p. ill. (könyv) Tárgyszó, szakterület: iparművészet; történelem; enteriőr Megj.: II. bővített kiadás Horváth Tibor Antal: Szent Márton születési helyének okleveles adatai Szombathely: Martineum Könyvnyomda RT, 1944. In: Acta Savariensia, 4. szám,57-77p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: oklevelek; történelem, magyar; szentkultusz Hoss József: A kaposvári plébánia története Veszprém: Egyházmegyei Könyvnyomda, 1948. 342p. ill. (könyv) Tárgyszó, szakterület:egyháztörténelem, magyar; intézménytörténet Hoffmann Edith: Régi magyar bibliofilek Budapest: Magyar Bibliophil Társaság, 1929. 304p. ill. (könyv) Tárgyszó, szakterület: könyv; könyvtörténet In memoriam Sancti Stephani, Hungariae apostolicae Protoregis (997-1038) Archivum Europae Centro-Orientalis, 1934. 412p. (könyv) Tárgyszó, szakterület: szentkultusz; történelem, magyar Megj.: 1-4. kötet. Iványi Béla: Könyvek, könyvtárak, könyvnyomdák Magyarországon 1331-1600 - Az Országos Széchényi Könyvtár kiadványai IV. Budapest: MNM-OSZK, 1937. 135p. (könyv) Intézmény: Országos Széchényi Könyvtár Tárgyszó, szakterület: könyv; könyvtár; könyvnyomtatás; történelem, magyar Iványi Béla: Könyvek, könyvtárak, könyvnyomdák Magyarországon 1331-1600 Budapest: MNM-OSZK, 1937. 135p. (könyv) Tárgyszó, szakterület: könyv; könyvnyomtatás; könyvtár; történelem, magyar Jajczay János: A modern egyházművészetről In: Korunk Szava, 1937. 9.szám, 3-10p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet Megj.: Különlenyomat. Jajczay János: A művészet hódolata az Eucharisztia előtt - Az Oltáriszentség a képzőművészetben Budapest: Szent István Társulat, 1938. 166p. ff. fotó. (könyv) Tárgyszó, szakterület: festészet; liturgia; szakrális művészet;  szobrászat; szimbólumok; ikonográfia; mozaik; grafika; textil Jajczay János: Az antik rom és oszlop szimbolikus jelentősége a Jézus születését ábrázoló műveken Budapest: Stephaneum Nyomda Rt., 1943. In:Regnum. Egyháztörténeti Évkönyv. 1942-1943., 437-445p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: szimbólumok; szakrális művészet Jajczay János, dr.: Az Eucharisztia az ábrázoló művészetekben Budapest:Korda R. T., In: Az Eucharisztia. Az oltáriszentség tanának hittani és erkölcsi tartalma, 1938. 121-127p. (könyv) Tárgyszó, szakterület:művészettörténet; szakrális művészet Jávor Egon: Hét kéziratos pozsonyi missale a Nemzeti Múzeumban - Az Országos Széchényi Könyvtár kiadványai XV. Budapest: MNM-OSZK, 1942. 126p. (könyv) Intézmény: Országos Széchényi Könyvtár Tárgyszó, szakterület: kézirat; kéziratkatalógus; történelem, magyar Juhász Kálmán: A Csanádi püspökség története 1030-1699. I-VIII. kötet Makó: Csanád vármegye közönsége, 1930-1947. 180p. (könyv) Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar Juhász Kálmán: A timişoarai püspökség története (1552-1699) I-II. kötet. A timişoarai székeskáptalan a középkorban (1030-1552) Makó: Makói Könyvny., 1935-1941. 152p. ill. (könyv) Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar Kaposzy János: Maulbertsch a szombathelyi püspöki palotában Szombathely: Martineum Rt. Kiadása, 1943. 23p. ill.( könyv) Egyházmegye/szerzetesrend:Szombathely Tárgyszó, szakterület: művész; szakrális művészet Karácsonyi Sándor: Pér község és plébánia története Győr: Győregyházmegyei Alap Ny., 1941. 290p. ill. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Győr Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar; történelem, magyar Kádár Zoltán: Pannonia ókeresztény emlékeinek ikonográfiája Budapest: In:Regnum. Egyháztörténeti Évkönyv., 1938-1940. 3-58p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; szakrális művészet; egyháztörténelem Kádár Zoltán: Szent István koporsójának triumfális jelképeiről Budapest: Stephaneum Nyomda Rt., 1943. In: Regnum. Egyháztörténeti Évkönyv. 1942-1943., 446-449p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: szimbólumok; történelem, magyar; szobrászat; műtárgyak Kilián Zoltán: Gépművészetek Budapest: Szent István Társulat, 1941. 235p. Tárgyszó, szakterület: média Kiss Kolos Jenő - Legeza Pál - Lux Kálmán - Rakovszky Iván - Serédi Jusztinián: A Szent Margitszigeti premontrei templom Budapest: Fővárosi Közmunkák Tanácsa, 1932. 45p. tábla. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: premontrei rend Tárgyszó, szakterület: rendtörténet; templom; egyháztörténelem, magyar Kiss Kolos Jenő - Legeza Pál - Lux Kálmán - Rakovszky Iván - Serédi Jusztinián: A Szent Margitszigeti premontrei templom Budapest: M. Kir. Állami Nyomda, 1932. 45p. ill. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend :premontrei rend Tárgyszó, szakterület: templom; rendtörténet; helytörténet Kniewald Károly: A "Hahóti Kódex" (zágrábi mr 126. kézirat) jelentősége a magyarországi liturgia szempontjából Budapest: Szent István Akadémia,1938. In: Magyar Könyvszemle, 1938. II. szám, 3-19p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: kódex; liturgia; egyháztörténelem, magyar Kniewald Károly: A Pray-kódex miserendje Budapest: Stephaneum NyomdaRt., 1939. In: Theologia, 1-2. szám, 3-43p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: kódex; liturgia; egyháztörténelem, magyar Kniewald Károly: A Pray-kódex tartalma, kora, jelentősége Budapest: Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete, 1940. In: Magyar Könyvszemle, 1939. IV. szám, 3-48p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület:kódex; történelem, magyar Kniewald Károly: Hartwick győri püspök Agenda pontificalis-a Budapest:Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1941. In: Magyar Könyvszemle, LXV. évf.,1941. jan.-márc. 3 24p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: kódex; liturgia Kollányi Ferenc: A Széchényi Országos Könyvtár az egykori pálos kolostorban In: Magyar Könyvszemle, 1903. 1-35, 118-157p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Intézmény: Központi Papnevelő Intézet "Pálos Könyvtára" Tárgyszó, szakterület: könyvtár; könyvtártörténet Komáromi Károly: A Szentszék világi hatalmának alapja és fejlődése a legújabb korig Budapest: Buschmann F. Ny., 1904-1907. 69p. (értekezés) Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem Kónyi Mária: A bátai apátság Szent Vér ereklyéje Budapest: 1937. In:Regnum. Egyháztörténeti Évkönyv., 1937. 119-140p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: könyvtörténet; történelem, magyar; egyháztörténelem,magyar Köztulajdonba vett műkincsek - első kiállítása Budapest: Műcsarnok,1919. 99p. (katalógus) Intézmény: Műcsarnok Tárgyszó, szakterület: kiállítás; műtárgyak; történelem, magyar Kőszeghy Elemér: Magyarországi ötvösjegyek a középkortól 1876-ig 1936. 408p. ff. (könyv) Tárgyszó, szakterület: forráskiadvány; művészettörténet Megj.: Az 1936. évi kiadás reprint kiadása. Leopold Antal: Az Esztergomi Kincstár árpádkori körmeneti keresztje Budapest: Stephaneum Nyomda Rt., 1943. In: Regnum. Egyháztörténeti Évkönyv.1942-1943., 498-500p. (tanulmány) Intézmény: Főszékesegyházi Kincstár, Esztergom Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; szakrális művészet Leopold Antal: L´iconografia del re Santo Stefano Etudes sur l´EuropeCentre-Orientale, 1938. 46p. (könyv) Tárgyszó, szakterület: szentkultusz; történelem, magyar; ikonográfia Megj.: Presso EdmondoStemmer, 13. kiadás. Lévay Mihály: A Boldogságos Szűz Mária élete, tisztelete, szenthelyei, legendái. Budapest: 1934. (könyv) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet Lovas Elemér: A győri szent Benedek-rendi Czuczor Gergely katholikus gimnázium története 1900-1926 szerk. Komonczy Gáspár. Győr: 1927. In: Értesítő a Pannonhalmi Szent-Benedek-rend győri Czuczor Gergely katholikus gimnáziumáról az 1926/27. isk. év végén, (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend Intézmény: Szent Mór Bencés Perjelség Könyvtára, Győr Tárgyszó, szakterület: intézménytörténet Lukcsics Pál - Pfeiffer János: A veszprémi püspöki vár a katolikus restauráció korában Veszprém: Egyházmegyei Könyvnyomda, 254p. szövegközi kép. In: A veszprémi egyházmegye múltjából I., 1933. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar; épület Manga János: Magyar katolikus népélet képekben Budapest: Misztótfalusi,1948. 80p. ill. (könyv) Tárgyszó, szakterület: népi vallásosság; néprajz Márton Lajos: Márton Lajos rajzai - A Magyar Jövő ajándéka Horthy Miklósnénak Budapest: Magyar Jövő, 1921. 4+6p. tábla.(könyv) Tárgyszó, szakterület: művész Meszlényi Antal: Az Egri Érsekség felállításának s a Kassai és Szatmári püspökségek kihasításának története Budapest: Stephaneum Nyomda Rt., 1938. 378p. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Eger Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar Molnár Ernő: A nagyjenő-tüskevári páloskolostor Budapest: Egyházmegyei Nyomda, 1936. 128p. tábla. (értekezés) Tárgyszó, szakterület: rendtörténet; egyháztörténelem, magyar Megj.: A budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem Művészettörténeti és Keresztény Régészeti Intézetében készült doktori értekezés Móricz Virág: Szárnyasoltárok a bártfai Szent Egyed templomban Budapest: Hungária Ny., 1932. 56p. ill .(tanulmány) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; templom; műtárgyak Müller Béla: A Buda-Vizivárosi Szent Flórián kápolna Budapest: Jókai Ny., 1936. 81p. ill. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: templom; művészettörténet Müller Béla: A Buda-Vizivárosi Szent Flórián kápolna Budapest: 1936.84+14p. ill.(tanulmány) Tárgyszó, szakterület: templom; szakrális tér; művészettörténet Megj.: A Budapesti Kir. Magy. Pázmány Péter Tudomány Egyetem Művészettörténeti és Keresztény Régészeti Intézetének Dolgozatai 40. Nagy Rezsőné Géfin Mária: A szombathelyi Herzan-könyvtár francia könyvei és kéziratai Győr: 1934. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend:Szombathely Intézmény: Egyházmegyei Könyvtár, Szombathely Tárgyszó, szakterület: kézirat; régi könyvek; könyv Nyizsnyay Iván: Az Egri Érseki Papnevelő Intézet Könyvtárának szakok szerint való jegyzéke Eger: 1901. Egyházmegye/szerzetesrend:Eger Intézmény: Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtára, Eger Tárgyszó, szakterület: könyvtár; könyvtári katalógus Pásztor Lajos: A máriavölgyi kegyhely a XVII-XVIII. században Budapest: Stephaneum Nyomda Rt., 1943. In: Regnum. Egyháztörténeti Évkönyv.1942-1943., 563-600p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: népi vallásosság; helytörténet; iparművészet; szentkultusz Perényi József: A francia iskolák hatása a magyar okleveles gyakorlat kialakulására Budapest: 1938. 80p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: oklevelek; levéltár; írásbeliség; történelem, magyar Pilissy István: Arany- és ezüstműves-ipar - A budapesti arany- és ezüstműves, ékszerész-, aranyverő- és óratokkészítő-ipartestület hivatalos szakközlönye szerkesztette. Budapest: Buschmann F. ny., 86p. szövegközi kép. 1906. 1-12. szám. (közlöny) Tárgyszó, szakterület: ötvösség Piszter Imre: Szent Gotthárd püspök és a szentgotthárdi cisztercita apátság rövid története Szombathely: Martineum Nyomda, 1938. 23p. ill. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: ciszterci rend Tárgyszó, szakterület: rendtörténet; egyháztörténelem, magyar; életrajz Rados Jenő: A középkori templomtornyok formai kialakulása a típust alkotó országokban Budapest: Franklin, 1929. 72p. ill. (könyv) Tárgyszó, szakterület: építészet; történelem; templomépítés; művészettörténet Rados Jenő: Magyar oltárok Budapest: (1938). 93+168p. ff. (könyv) Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; szakrális művészet Megj.: A magyar könyvbarátok számára kiadja a Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. Radó Polikárp: Index codicum manu scriptorum liturgicorum regni hungariae In: Az Országos Széchényi Könyvtár Kiadványai, 1941. XIV. szám, 1-62p. (forráskiadvány) Tárgyszó, szakterület: kódex; liturgia; történelem,magyar Radó Polikárp: Libri liturgici manuscripti bibliothecarum Hungariae - Tomus I. In: Az Országos Széchényi Könyvtár Kiadványai, 1947. XXIV. szám,1-223p. (forráskiadvány) Tárgyszó, szakterület: kódex; kéziratkatalógus; liturgia; történelem, magyar; könyvtár Récsey Viktor : Ősnyomtatványok és régi magyar könyvek a Pannonhalmi Könyvtárban, I-II. Budapest: 1904. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend:bencés rend Intézmény: Főapátsági Könyvtár, Pannonhalma Tárgyszó, szakterület: ősnyomtatvány; könyvtár; régi könyvek Rosner Ármin: Modern síremlékek Budapest: May János Ny., 1932. 236p. ill. (könyv) Tárgyszó, szakterület: emlékmű, síremlék; művészet,magyar Róth Miksa: Egy üvegfestőművész az üvegfestészetről Budapest: 1942. 46p. (könyv) Tárgyszó, szakterület: üvegfestészet; üvegművészet; művész Schoen Arnold: A buda-tabáni Szent Katalin plébánia-templom Budapest:1936. In: Regnum. Egyháztörténeti Évkönyv., 1936. 315-326p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom-Budapest Tárgyszó, szakterület: templom; egyháztörténelem, magyar Somogyi Antal: A modern katolikus művészet Budapest: 1933. 183p. ff. (könyv) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet Megj.: Domkiadás. Somogyi Antal: Modern egyházművészet Magyarországon Budapest: Ardói Irodalmi és Könyvkiadó Vállalat, 1940. In: Katolikus írók Új Magyar Kalauza, 348-376p. (tanulmánykötet) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet Somogyi Antal: Székesfehérvár - Művészet és város Budapest: Officina,1939. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár Tárgyszó, szakterület: művészettörténet Somogyi Antal: Vallás és modern művészet Budapest: Szent István Társulat, 1927. (könyv) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet Somogyi Antal, dr.: Az Eucharisztia és a művészetek. Az Eucharisztia és az építőművészet. Budapest: Korda R. T., In: Az Eucharisztia. Az oltáriszentség tanának hittani és erkölcsi tartalma., 1938. 208-220p. (könyv) Strausz Antal: A veszprémi káptalan könyvtárának betűsoros szakcímtára Veszprém: 1904. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém Intézmény: Érseki Könyvtár, Veszprém Tárgyszó, szakterület: könyvtár; könyvtári katalógus Sujánszky, Antonius: Catalogus operum Bibliothecae Joannis cardinalisSimor... ab anno 1896 usque praesens tempus Strigonii: 1904. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Intézmény: Érseki Simor Könyvtár, Esztergom Tárgyszó, szakterület: könyvtár; könyvtártörténet Szabó László: Az árpádkori magyar építőművészet Budapest: 1913. 400p. ill. (könyv) Tárgyszó, szakterület: építészet; történelem, magyar; Szabó László: Magyar festő művészet Budapest: "Élet" Irod. és Nyomda Rt., 1916. 260p. ff. (könyv) Tárgyszó, szakterület: festészet Megj.: Benne Oltárképfestők c. fejezet p. 157-162. Szabó Sámuel : Régi magyar codexek - Székelyudvarhelyi codex - Guary codex - Nádor codex - Lázár Zelma codex - Birk codex - Piry hártya (sajtó alárendezte) Budapest: MTA, 1908. 360+43p. ill. (könyv) Tárgyszó, szakterület: kódex; régi könyvek Megj.: Nyelvemléktár. Régi magyar codesek és nyomtatványok XV. kötet Szalay Jeromos OSB: Francia irodalom és katolicizmus Pannonhalma: 1942. 122p. (könyv) Tárgyszó, szakterület: könyvkultúra; egyháztörténelem Megj.: Stephaneum Nyomda RT. Szendrei János, dr.: Vallás és művészet Budapest: Magyar Kultúra, 1925. 56p. +10 tábla  ff. (könyv) Tárgyszó, szakterület: művészettörténet; szakrális művészet Megj.: Katolikus kultúrkönyvtár VII. kötet. Szentgáli Károly: A kegyérmek ismertetésének alapjai In: Az érem, X. évf., 1941. 237-278p. (periodika) Tárgyszó, szakterület: numizmatika; kegyérem Szentkirályi István: A pécsi szeminárium első éveiből In: Pécs - Baranya Megyei Múzeum Egyesület Értesítője, 1910. 4. szám, 112-120p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Pécs Intézmény: Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtára Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar; intézménytörténet Szentkirályi István: A pécsi szeminárium múltjából (1760-1770) In: Pécs- Baranya Megyei Múzeum Egyesület Értesítője, 1914. 1. szám, 36-39p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Pécs Intézmény: Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtára Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem,magyar; intézménytörténet Szentkirályi István: Adatok a hittudományi intézet történetéhez Pécs:1902. In: A Pécsi Püspöki Hittudományi Intézet évkönyve 1901-1902.tanévről, 97-131p. (évkönyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Pécs Intézmény: Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtára Tárgyszó, szakterület: intézménytörténet; egyháztörténelem, magyar Megj.: Lyceum nyomda Szentkirályi István: Régi szemináriumi kurzusok In: Pécs - Baranya Megyei Múzeum Egyesület Értesítője, 1914. 112-115p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Pécs Intézmény: Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtára Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar;intézménytörténet Szinnyei József: Michalek Manó Budapest: 1902. In: Magyar írók élete és munkái VIII., 1226-1227p. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Eger Tárgyszó, szakterület: életrajz Tóth Mike: Szerzetes rendek és társulatok Magyarországon Kalocsa: 1904. 263p. ill.(könyv) Tárgyszó, szakterület: rendtörténet; egyháztörténelem,magyar Tremkó György: Temető-kultúra Budapest: "Élet" Irod. és Nyomda Rt.,1928. 75p. ill. (könyv) Tárgyszó, szakterület: emlékmű, síremlék Uxa József: A budavári királyi kápolna s a "m. kir. udvari várplébánia"története Budapest: Stephaneum Nyomda Rt., 1934. 278p. rajz. (könyv) Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem; épület; templom Uxa József: A budavári királyi kápolna s a "m. kir. udvari és várplébánia"története Budapest: Stephaneum Nyomda Rt., 1934. 278p. ill. (könyv) Tárgyszó, szakterület: templom; egyháztörténelem, magyar; helytörténet Vargha Damján: Kódexeink legendái és a Catalogus Sanctorum - A Szent István Akadémia nyelv- és széptudományi osztályának felolvasásai I/3. Budapest:1923. 36p. (könyv) Tárgyszó, szakterület: kódex; szentkultusz Voit Pál: Az egri főszékesegyház Eger: Egri Keresztény Sajtószövetkezet,1934. 102p. ill. (katalógus) Egyházmegye/szerzetesrend: Eger Tárgyszó, szakterület: szakrális tér Megj.: doktori értekezés Winkler Pál: A kalocsai érseki kastély és főszékesegyházi könyvtár története Kalocsa: Árpád Rt., 1932. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár,Kalocsa Tárgyszó, szakterület: könyvtár; könyvtártörténet Winkler Pál: Katona István történetíró és a Főszékesegyházi Könyvtár -Utóhang a Katona ünnepélyhez In: Kalocsai Néplap, 1932. 52. 2p.(periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Kalocsa Tárgyszó, szakterület: könyvtár; könyvtártörténet Zádor Anna - Rados Jenő: A klasszicizmus építészete Magyarországon Budapest: MTA, 1943. 427p. ill.(könyv) Tárgyszó, szakterület: művészettörténet; építészet; történelem, magyar

OKGyK-OEMT bibliográfia 1900-ig

  A győri Püspöki Papnevelő Intézet Könyvtárának czímjegyzéke összeáll.:Zalka László. Győr: 1893. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Győr Intézmény:Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár, Győr, Győri Hittudományi Főiskola Könyvtára Tárgyszó, szakterület: könyvtár; könyvtári katalógus;könyvtártörténet Albert Ferenc: Az egri érsekmegyei könyvtár leírása Eger: 1868. In: Heves és Külső-Szolnok vármegyék leírása, 117-128p. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Eger Tárgyszó, szakterület: könyvtár;könyvtártörténet Albert Ferenc: Az egri lyceum és egyházmegyei könyvtárának leírása és története In: Egri Értesítő, 1861. november 7. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Eger Tárgyszó, szakterület: könyvtár;intézménytörténet Árjegyzék A Rieger Testvérek Orgonaépítő Intézetéből Budapesten VII. kerület Garay-utcza 48. szám alatt Budapest: 1896. 104p. ill.(katalógus) Tárgyszó, szakterület: orgona Békefi Remig: A pásztói apátság története 1190-1815. Oklevéltár 1342-1812 -A Zirczi, Pilisi, Pásztói és Szent-gotthárdi Cziszterci Apátságok Története Budapest: Hornyánszky Viktor, 1898-1902. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: ciszterci rend Tárgyszó, szakterület:rendtörténet; történelem, magyar; oklevelek; szakrális tér Békefi Remig: A pilisi apátság története - A Zirczi, Pilisi, Pásztói és Szent-gotthárdi Cziszterci Apátságok Története Pécs: Taizs József,1891-1892. 527p. ill.(könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: ciszterci rend Tárgyszó, szakterület: rendtörténet; történelem, magyar; szakrális tér Blümelhuber Ferencz: Az egyházi művészet régészeti és gyakorlati kézikönyve Esztergom: 1873. (könyv) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet Megj.: Horák Egyed betűivel Blümelhuber Ferencz: Az egyházi művészet régészeti és gyakorlati kézikönyve Esztergom: Horák Egyed ny., 1873. 369p. ill.(könyv) Tárgyszó, szakterület: régészet; szakrális művészet Blümelhuber Ferencz: Műtörténeti kalauz Esztergom: 1874. (könyv) Tárgyszó, szakterület: művészettörténet Catalogus Bibliothecae Joannis Cardinalis Simor principis-primatis regni Hungariae archi-episcopi Strigoniensis Strigonii (Esztergom): 1887. 1590p. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar; könyvtár Catalogus librorum bibliothaecae Collegii Jauriensis Societatis Jesu 1773 előtt. (kézirat) Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend - jezsuitarend Intézmény: Szent Mór Bencés Perjelség Könyvtára, Győr Tárgyszó, szakterület: könyvtár; könyvtári katalógus; könyvtártörténet Csajka Ernő: A katholika egyház isteni szervezete Balassagyarmat: 1890. 85p. (értekezés) Tárgyszó, szakterület: intézménytörténet;egyháztörténelem Csontosi János: Az esztergomi főegyházi könyvtár kéziratai In: Magyar Könyvszemle, 1882. 306-335p. (folyóirat) Egyházmegye/szerzetesrend:Esztergom Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Esztergom Tárgyszó, szakterület: könyvtár; kézirat Megj.:http://epa.oszk.hu/00000/00021/00071/pdf/306-335.pdf Czobor Béla: A kereszténység műarcheológiai encyklopédiája Budapest:1880-1883. (könyv) Tárgyszó, szakterület: művészettörténet Megj.:1-2. rész Czobor Béla: A középkor egyházi művészete Ottó Henrik nyomán a magyar viszonyokhoz alkalmazva Budapest: 1875. (könyv) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet Megj.: Hunyadi Mátyás Czobor Béla: Az egyházi művészetek hazánkban Budapest: Atheneum, 1879. 24p. (könyv) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet Megj.:Felolvastatott a Szt.-László Társulatnak MDCCCLXIX. évi november hó 6-ikán Budapesten tartott közgyűlésén. Czobor Béla: Az egyházi öltönyökről Budapest: Atheneum, 1881. 26p.(könyv) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet Megj.:Felolvastatott a Szt.-László Társulatnak MDCCCLXXXI. évi szeptember hó 27-ikén Budapesten tartott ülésén. Czobor Béla: Magyarország világi és egyházi hatóságai kiadott pecséteinek jegyzéke Pest: 1872. 88p. ill.(tanulmány) Tárgyszó, szakterület:történelem, magyar; pecséttan Dankó József: Simor János bíbornok-érsek könyvtárának kéziratai In: Magyar Könyvszemle, 1886. 107-118p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Intézmény: Érseki Simor Könyvtár,Esztergom Tárgyszó, szakterület: kézirat; könyvtár Dankó József: Simor János bíbornok könyvtára In: Magyar Sion, 1887.107-118p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Intézmény:Érseki Simor Könyvtár, Esztergom Tárgyszó, szakterület: könyvtár;könyvtártörténet Fejérpataky László: Középkori kéziratok a szombathelyi papnövelde könyvtárában In: Magyar Könyvszemle, 1894. 13-17p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Szombathely Intézmény: Egyházmegyei Könyvtár,Szombathely Tárgyszó, szakterület: könyvtár; kézirat Felsmann József: A Kalocsai Codex (Codex Colocensis) Budapest: 1895.(könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Kalocsa Tárgyszó, szakterület: kódex; könyvtár Gerecze Péter: A pécsi székesegyház - Különös tekintettel falfestményeire Budapest: Hornyánszky Viktor, 1893. 282p. ff. fotó, illusztráció.(tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend: Pécs Tárgyszó, szakterület:szakrális tér; templom; építészet; művészettörténet; festészet Megj.:Műtörténeti tanulmány Halmai Antal: A győri kármelita-rendház kétszáz éves története. 1697-1897 Győr: Győregyházmegye Ny., 1897. 155p. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: kármeliták Tárgyszó, szakterület:rendtörténet; egyháztörténelem, magyar Heckner, Georg: Praktisches Handbuch der Kirchlichen Baukunst -Einschlieslich der Malerei und Plastik Freising: Franz Paul Datterei,1897. 424p. ff.(könyv) Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet;festészet; szobrászat; építészet Ipolyi Arnold: A deákmonostori XIII. századi román basilika - Hely- és műtörténeti monographia Pest: 1860. 116p. ill. In: Magy. Akad.évkönyvek, (könyv) Tárgyszó, szakterület: templom; helytörténet;művészettörténet Ipolyi Arnold: A középkori szobrászat Magyarországon Pest: In: A M. Tud.Akadémia Évkönyvei, x évf., 1863. XIII. szám, 80p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: szobrászat; történelem, magyar Ipolyi Arnold: Az egri megye sz. János apostol s evangelistáról nevezett régi székesegyháza az egri várban Eger: Érseki Lyceum, 1865. 79p. tábla.In: Bartakovics... emlékkönyv, (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend:Eger Tárgyszó, szakterület: templom; egyháztörténelem, magyar Megj.:Különlenyomat Ipolyi Arnold: Az egri megye sz. János apostol s evangelistáról nevezettrégi székesegyháza az egri várban Eger: Érseki Lyceum, 1865. 79p. ill.(könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Eger Tárgyszó, szakterület:templom; szakrális művészet Ipolyi Arnold - Vezele Gáspár: Emlékkönv - Kis-Apponyi Bartakovics Béla egri érsek aranymiséjének ünnepére MDCCCLXV Eger: Érseki Lyceum, 1865. 322p. ill.(könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Eger Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; templom; egyháztörténelem, magyar Megj.: Az egri megye ... régi székesegyháza az egri várban; A Boldogs. Szűz Egervári prépostsága Ipolyi Arnold: Ipolyi Arnold kisebb munkái - I. Magyar műtörténelmitanullmányai. II. Alkalmi beszédei Budapest: Ráth Mór, 1873. 576;p.(könyv) Tárgyszó, szakterület: művészettörténet Jungmann József: A szépség és a szépművészet, a sokratesi és a keresztény bölcsészet nézetei szerint, lényegében előadva Győr: 1874. 523p. (könyv) Tárgyszó, szakterület: esztétika Kalmári Váradi János: A' régi magyar Zászlósságról való Nyomozások Pozsony: 1830. 266p. ill.(könyv) Tárgyszó, szakterület: történelem; címertan Kürcz Antal: A magyarországi pálos-rend története - I. kötet A legrégibbi időktől a mohácsi vészig (1215-1526) Budapest: Hunyadi Mátyás Intézet,1889. 132p. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: pálos rend Tárgyszó, szakterület: rendtörténet; történelem, magyar Michalek Manó: Az Egri Érsekmegyei Könyvtár szakszerű czímjegyzéke. I. Eger: 1893. 720p. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Eger Tárgyszó, szakterület: könyvtár Michalek Manó: Az Egri Érsekmegyei Könyvtár szakszerű czímjegyzéke. I. -Pótlék-füzet. 1891-1893. évi gyarapodás Eger: 1894. 189p. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Eger Tárgyszó, szakterület: könyvtár Michalek Manó: Az Egri Érsekmegyei Könyvtár szakszerű czímjegyzéke. II. -Pótlék-füzet. 1894-1899 évi gyarapodás. Eger: 1900. 127p. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Eger Tárgyszó, szakterület: könyvtár Michalek Manó: Mit ábrázol az egri érseki lyceumi könyvtárterem boltozatának fresco festménye? In: Egri Egyházmegyei Közlöny, 1893. 7.szám, 109-110p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Eger Tárgyszó, szakterület: épület; könyvtár; műemlék Montanus: A mitra és a tiara története In: Lelkészek almanachja 1874-re,1874. 89-108p. (tanulmány) Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem;műtárgyak; liturgia Megj.: Budapest, 1874. Összeáll: Csiky Gergely Némethi Némethy Lajos: Nagyboldogasszonyról nevezett budapestvári főtemplom történelme Esztergom: Horák Egyed Ny., 1876. 239p. ill.(könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Tárgyszó, szakterület: templom; helytörténet; egyháztörténelem, magyar Némethy Lajos: A pesti főtemplom Budapest: 1890. 422p. (könyv) Tárgyszó, szakterület: épület; szakrális tér Pálinkás Géza: A szombathelyi székesegyházi könyvtár régi kéziratainak és ősnyomtatványainak jegyzéke In: A Vasmegyei Régészeti Egylet Évkönyve,1891-1892. 19-20. szám, 10-44p. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend:Szombathely Intézmény: Egyházmegyei Könyvtár, Szombathely Tárgyszó, szakterület: ősnyomtatvány; kézirat; könyvtár Pirhalla Márton: A szepesi prépostság vázlatos története kezdetektől apüspökség felállításáig Lőcse: Reiss József, 1899. 585p. (könyv) Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar; történelem, magyar Piszter Imre, Dr.: Szent Bernárd és a képzőművészetek In: Katholikus Szemle, 1897. 3. szám, 18-21p. (tanulmány) Egyházmegye/szerzetesrend:ciszterci rend Tárgyszó, szakterület: képzőművészet; rendtörténet Megj.: Különlenyomat: Budapest, Szent István Társulat, 1897. 30p. Ráth György: Az iparművészet 1896-ban - Milléniumi emlékkönyv [szerkesztette] Budapest: Magyar Iparművészeti Társulat, 1897. 426p. ff. és színes.(könyv) Tárgyszó, szakterület: iparművészet; művészet, magyar Reissenberger Lajos - Henszlmann Imre: A nagyszebeni és a székesfehérvári régi templom Budapest: MTA, 1883. 85p. ill.(könyv) Tárgyszó, szakterület: templom; szakrális tér; történelem, magyar Récsey Viktor: A kassai dóm régi síremlékei - A kassai Sz. Erzsébet-egyház megujíttatásának és felszenteltetésének emlékére Budapest: Atheneum,1896. 15p. ill.(könyv) Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; emlékmű,síremlék Sujánszky, Antonius: Catalogus Bibliothecae Joannis Cardinalis Simor...secundum cognomina auctorum desriptus Strigonii: 1887. (könyv) Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom Intézmény: Érseki Simor Könyvtár,Esztergom Tárgyszó, szakterület: könyvtár; könyvtári katalógus Szalay Imre: Észrevételek a' vegyes házasságokról Veszprém: 1841. 164p.(könyv) Intézmény: , Tárgyszó, szakterület: teológia; jog; történelem Megj.: Függelék: Fő-Pásztori körlevél a' vegyes házasságok tárgyában. Néhány közgyűlési szónóklatok és hírlapi töredéke a' vegyesházasságokról. Szepesi Imre: Az alapjaiból újonnan épült pesti kegyes tanítórend királyi nagy gimnasium 1863-dik évi Kisasszonyhó 18-dikán végbevitt és ugyanazonévi Sz. andráshó 22-dikén megünnepelt fölszentelésének és a füldiszitett házi kápolna megáldásának emléke egy értekezlettel a gimnasiumok mostani szerkezetéről... Pest: 1863. 26p. ill.(értekezés) Egyházmegye/szerzetesrend: piarista rend Tárgyszó, szakterület:rendtörténet; épület Zwierzing, Konrad: Die Kalocsaer Handschrift In: Wissenschaft und Kunst,1877. (periodika) Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa Intézmény:Főszékesegyházi Könyvtár, Kalocsa Tárgyszó, szakterület: kézirat;könyvtár