OKGyK-OEMT bibliográfia 1900-ig

 

A győri Püspöki Papnevelő Intézet Könyvtárának czímjegyzéke
összeáll.:Zalka László.
Győr: 1893. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Győr
Intézmény:Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár, Győr, Győri Hittudományi Főiskola Könyvtára
Tárgyszó, szakterület: könyvtár; könyvtári katalógus;könyvtártörténet

Albert Ferenc: Az egri érsekmegyei könyvtár leírása
Eger: 1868. In: Heves és Külső-Szolnok vármegyék leírása, 117-128p. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Eger
Tárgyszó, szakterület: könyvtár;könyvtártörténet

Albert Ferenc: Az egri lyceum és egyházmegyei könyvtárának leírása és története
In: Egri Értesítő, 1861. november 7. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Eger
Tárgyszó, szakterület: könyvtár;intézménytörténet

Árjegyzék A Rieger Testvérek Orgonaépítő Intézetéből Budapesten VII. kerület Garay-utcza 48. szám alatt
Budapest: 1896. 104p. ill.(katalógus)
Tárgyszó, szakterület: orgona

Békefi Remig: A pásztói apátság története 1190-1815. Oklevéltár 1342-1812 -A Zirczi, Pilisi, Pásztói és Szent-gotthárdi Cziszterci Apátságok Története
Budapest: Hornyánszky Viktor, 1898-1902. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: ciszterci rend
Tárgyszó, szakterület:rendtörténet; történelem, magyar; oklevelek; szakrális tér

Békefi Remig: A pilisi apátság története – A Zirczi, Pilisi, Pásztói és Szent-gotthárdi Cziszterci Apátságok Története
Pécs: Taizs József,1891-1892. 527p. ill.(könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: ciszterci rend
Tárgyszó, szakterület: rendtörténet; történelem, magyar; szakrális tér

Blümelhuber Ferencz: Az egyházi művészet régészeti és gyakorlati kézikönyve
Esztergom: 1873. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet
Megj.: Horák Egyed betűivel

Blümelhuber Ferencz: Az egyházi művészet régészeti és gyakorlati kézikönyve
Esztergom: Horák Egyed ny., 1873. 369p. ill.(könyv)
Tárgyszó, szakterület: régészet; szakrális művészet

Blümelhuber Ferencz: Műtörténeti kalauz
Esztergom: 1874. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: művészettörténet

Catalogus Bibliothecae Joannis Cardinalis Simor principis-primatis regni Hungariae archi-episcopi Strigoniensis
Strigonii (Esztergom): 1887. 1590p. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom
Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar; könyvtár

Catalogus librorum bibliothaecae Collegii Jauriensis Societatis Jesu
1773 előtt. (kézirat)
Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend – jezsuitarend
Intézmény: Szent Mór Bencés Perjelség Könyvtára, Győr
Tárgyszó, szakterület: könyvtár; könyvtári katalógus; könyvtártörténet

Csajka Ernő: A katholika egyház isteni szervezete
Balassagyarmat: 1890. 85p. (értekezés)
Tárgyszó, szakterület: intézménytörténet;egyháztörténelem

Csontosi János: Az esztergomi főegyházi könyvtár kéziratai
In: Magyar Könyvszemle, 1882. 306-335p. (folyóirat)
Egyházmegye/szerzetesrend:Esztergom
Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Esztergom
Tárgyszó, szakterület: könyvtár; kézirat
Megj.:http://epa.oszk.hu/00000/00021/00071/pdf/306-335.pdf

Czobor Béla: A kereszténység műarcheológiai encyklopédiája
Budapest:1880-1883. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: művészettörténet
Megj.:1-2. rész

Czobor Béla: A középkor egyházi művészete Ottó Henrik nyomán a magyar viszonyokhoz alkalmazva
Budapest: 1875. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet
Megj.: Hunyadi Mátyás

Czobor Béla: Az egyházi művészetek hazánkban
Budapest: Atheneum, 1879. 24p. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet
Megj.:Felolvastatott a Szt.-László Társulatnak MDCCCLXIX. évi november hó 6-ikán Budapesten tartott közgyűlésén.

Czobor Béla: Az egyházi öltönyökről
Budapest: Atheneum, 1881. 26p.(könyv)
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet
Megj.:Felolvastatott a Szt.-László Társulatnak MDCCCLXXXI. évi szeptember hó 27-ikén Budapesten tartott ülésén.

Czobor Béla: Magyarország világi és egyházi hatóságai kiadott pecséteinek jegyzéke
Pest: 1872. 88p. ill.(tanulmány)
Tárgyszó, szakterület:történelem, magyar; pecséttan

Dankó József: Simor János bíbornok-érsek könyvtárának kéziratai
In: Magyar Könyvszemle, 1886. 107-118p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom
Intézmény: Érseki Simor Könyvtár,Esztergom
Tárgyszó, szakterület: kézirat; könyvtár

Dankó József: Simor János bíbornok könyvtára
In: Magyar Sion, 1887.107-118p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom
Intézmény:Érseki Simor Könyvtár, Esztergom
Tárgyszó, szakterület: könyvtár;könyvtártörténet

Fejérpataky László: Középkori kéziratok a szombathelyi papnövelde könyvtárában
In: Magyar Könyvszemle, 1894. 13-17p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Szombathely
Intézmény: Egyházmegyei Könyvtár,Szombathely
Tárgyszó, szakterület: könyvtár; kézirat

Felsmann József: A Kalocsai Codex (Codex Colocensis)
Budapest: 1895.(könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa
Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Kalocsa
Tárgyszó, szakterület: kódex; könyvtár

Gerecze Péter: A pécsi székesegyház – Különös tekintettel falfestményeire
Budapest: Hornyánszky Viktor, 1893. 282p. ff. fotó, illusztráció.(tanulmány)
Egyházmegye/szerzetesrend: Pécs
Tárgyszó, szakterület:szakrális tér; templom; építészet; művészettörténet; festészet
Megj.:Műtörténeti tanulmány

Halmai Antal: A győri kármelita-rendház kétszáz éves története. 1697-1897
Győr: Győregyházmegye Ny., 1897. 155p. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: kármeliták
Tárgyszó, szakterület:rendtörténet; egyháztörténelem, magyar

Heckner, Georg: Praktisches Handbuch der Kirchlichen Baukunst -Einschlieslich der Malerei und Plastik
Freising: Franz Paul Datterei,1897. 424p. ff.(könyv)
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet;festészet; szobrászat; építészet

Ipolyi Arnold: A deákmonostori XIII. századi román basilika – Hely- és műtörténeti monographia
Pest: 1860. 116p. ill. In: Magy. Akad.évkönyvek, (könyv)
Tárgyszó, szakterület: templom; helytörténet;művészettörténet

Ipolyi Arnold: A középkori szobrászat Magyarországon
Pest: In: A M. Tud.Akadémia Évkönyvei, x évf., 1863. XIII. szám, 80p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: szobrászat; történelem, magyar

Ipolyi Arnold: Az egri megye sz. János apostol s evangelistáról nevezett régi székesegyháza az egri várban
Eger: Érseki Lyceum, 1865. 79p. tábla.In: Bartakovics… emlékkönyv, (tanulmány)
Egyházmegye/szerzetesrend:Eger
Tárgyszó, szakterület: templom; egyháztörténelem, magyar
Megj.:Különlenyomat

Ipolyi Arnold: Az egri megye sz. János apostol s evangelistáról nevezettrégi székesegyháza az egri várban
Eger: Érseki Lyceum, 1865. 79p. ill.(könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Eger
Tárgyszó, szakterület:templom; szakrális művészet

Ipolyi Arnold – Vezele Gáspár: Emlékkönv – Kis-Apponyi Bartakovics Béla egri érsek aranymiséjének ünnepére MDCCCLXV
Eger: Érseki Lyceum, 1865. 322p. ill.(könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Eger
Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; templom; egyháztörténelem, magyar
Megj.: Az egri megye … régi székesegyháza az egri várban; A Boldogs. Szűz Egervári prépostsága

Ipolyi Arnold: Ipolyi Arnold kisebb munkái – I. Magyar műtörténelmitanullmányai. II. Alkalmi beszédei
Budapest: Ráth Mór, 1873. 576;p.(könyv)
Tárgyszó, szakterület: művészettörténet

Jungmann József: A szépség és a szépművészet, a sokratesi és a keresztény bölcsészet nézetei szerint, lényegében előadva
Győr: 1874. 523p. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: esztétika

Kalmári Váradi János: A’ régi magyar Zászlósságról való Nyomozások
Pozsony: 1830. 266p. ill.(könyv)
Tárgyszó, szakterület: történelem; címertan

Kürcz Antal: A magyarországi pálos-rend története – I. kötet A legrégibbi időktől a mohácsi vészig (1215-1526)
Budapest: Hunyadi Mátyás Intézet,1889. 132p. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: pálos rend
Tárgyszó, szakterület: rendtörténet; történelem, magyar

Michalek Manó: Az Egri Érsekmegyei Könyvtár szakszerű czímjegyzéke. I.
Eger: 1893. 720p. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Eger
Tárgyszó, szakterület: könyvtár

Michalek Manó: Az Egri Érsekmegyei Könyvtár szakszerű czímjegyzéke. I. -Pótlék-füzet. 1891-1893. évi gyarapodás
Eger: 1894. 189p. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Eger
Tárgyszó, szakterület: könyvtár

Michalek Manó: Az Egri Érsekmegyei Könyvtár szakszerű czímjegyzéke. II. -Pótlék-füzet. 1894-1899 évi gyarapodás.
Eger: 1900. 127p. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Eger
Tárgyszó, szakterület: könyvtár

Michalek Manó: Mit ábrázol az egri érseki lyceumi könyvtárterem boltozatának fresco festménye?
In: Egri Egyházmegyei Közlöny, 1893. 7.szám, 109-110p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Eger
Tárgyszó, szakterület: épület; könyvtár; műemlék

Montanus: A mitra és a tiara története
In: Lelkészek almanachja 1874-re,1874. 89-108p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem;műtárgyak; liturgia
Megj.: Budapest, 1874. Összeáll: Csiky Gergely

Némethi Némethy Lajos: Nagyboldogasszonyról nevezett budapestvári főtemplom történelme
Esztergom: Horák Egyed Ny., 1876. 239p. ill.(könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom
Tárgyszó, szakterület: templom; helytörténet; egyháztörténelem, magyar

Némethy Lajos: A pesti főtemplom
Budapest: 1890. 422p. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: épület; szakrális tér

Pálinkás Géza: A szombathelyi székesegyházi könyvtár régi kéziratainak és ősnyomtatványainak jegyzéke
In: A Vasmegyei Régészeti Egylet Évkönyve,1891-1892. 19-20. szám, 10-44p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend:Szombathely
Intézmény: Egyházmegyei Könyvtár, Szombathely
Tárgyszó, szakterület: ősnyomtatvány; kézirat; könyvtár

Pirhalla Márton: A szepesi prépostság vázlatos története kezdetektől apüspökség felállításáig
Lőcse: Reiss József, 1899. 585p. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar; történelem, magyar

Piszter Imre, Dr.: Szent Bernárd és a képzőművészetek
In: Katholikus Szemle, 1897. 3. szám, 18-21p. (tanulmány)
Egyházmegye/szerzetesrend:ciszterci rend
Tárgyszó, szakterület: képzőművészet; rendtörténet
Megj.: Különlenyomat: Budapest, Szent István Társulat, 1897. 30p.

Reissenberger Lajos – Henszlmann Imre: A nagyszebeni és a székesfehérvári régi templom
Budapest: MTA, 1883. 85p. ill.(könyv)
Tárgyszó, szakterület: templom; szakrális tér; történelem, magyar

Récsey Viktor: A kassai dóm régi síremlékei – A kassai Sz. Erzsébet-egyház megujíttatásának és felszenteltetésének emlékére
Budapest: Atheneum,1896. 15p. ill.(könyv)
Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; emlékmű,síremlék

Sujánszky, Antonius: Catalogus Bibliothecae Joannis Cardinalis Simor…secundum cognomina auctorum desriptus
Strigonii: 1887. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom
Intézmény: Érseki Simor Könyvtár,Esztergom
Tárgyszó, szakterület: könyvtár; könyvtári katalógus

Szalay Imre: Észrevételek a’ vegyes házasságokról
Veszprém: 1841. 164p.(könyv)
Intézmény: ,
Tárgyszó, szakterület: teológia; jog; történelem
Megj.: Függelék: Fő-Pásztori körlevél a’ vegyes házasságok tárgyában. Néhány közgyűlési szónóklatok és hírlapi töredéke a’ vegyesházasságokról.

Szepesi Imre: Az alapjaiból újonnan épült pesti kegyes tanítórend királyi nagy gimnasium 1863-dik évi Kisasszonyhó 18-dikán végbevitt és ugyanazonévi Sz. andráshó 22-dikén megünnepelt fölszentelésének és a füldiszitett házi kápolna megáldásának emléke egy értekezlettel a gimnasiumok mostani szerkezetéről…
Pest: 1863. 26p. ill.(értekezés)
Egyházmegye/szerzetesrend: piarista rend
Tárgyszó, szakterület:rendtörténet; épület

Zwierzing, Konrad: Die Kalocsaer Handschrift
In: Wissenschaft und Kunst,1877. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa
Intézmény:Főszékesegyházi Könyvtár, Kalocsa
Tárgyszó, szakterület: kézirat;könyvtár