OKGyK-OEMT bibliográfia 1901 – 1948

 

A győri katholikus főgimnázium ifjúsági könyvtárának katalógusa
Győr: 1908. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Győr – bencés rend
Intézmény: Szent Mór Bencés Perjelség Könyvtára, Győr
Tárgyszó, szakterület: könyvtár; könyvtári katalógus

A Kalocsai Érseki Főegyházmegye újabb templomépítkezései. 1907-1911. (Tervezték és vezették Foerk Ernő építész és Petrovácz Gyula mérnök.)
Budapest: „Élet” Irod. és Nyomda Rt., 1912. 23p. ff. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa
Tárgyszó, szakterület: építészet;szakrális tér

A szombathelyi székesegyház és mennyezetképei
Budapest: Budavári Tudományos Társaság, 1922. 123p. ill. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Szombathely
Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; művész

A Veszprémi Püspöki Papnevelő Intézet könyvtárának betűsoros szakcímtára
Veszprém: 1905. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém
Intézmény: Érseki Könyvtár, Veszprém
Tárgyszó, szakterület: könyvtár; könyvtári katalógus

A Veszprémi Püspöki Papnevelő Intézet Pázmány-köre könyvtárának betűsoros szakcímtára
Veszprém: 1906. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend:Veszprém
Intézmény: Érseki Könyvtár, Veszprém
Tárgyszó, szakterület: könyvtár; könyvtári katalógus

Acsay Ferenc: A győri katholikus főgimnázium története
Győr: 1901.(könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Győr – bencés rend
Intézmény: Szent Mór Bencés Perjelség Könyvtára, Győr
Tárgyszó, szakterület:intézménytörténet

Almási József: Katolikus írók új magyar kalauza
Budapest: Ardói Kiadó,1940. 531p. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: könyv; irodalom

Apostolok iskolája
In: Szemináriumi élet, 1942. 19. szám, 18p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Pécs
Intézmény: Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtára
Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem,magyar
Megj.: A pécsi papnövendékek Szent Pál Társulatának Értesítője

Baumgartner Alán: A kerci apátság a középkorban
Budapest: Stephaneum Nyomda Rt., 1915. 122p. ff. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: rendtörténet;történelem, magyar; szakrális tér

Bálint Sándor: Népünk imádságai
Budapest: 1937. In: Regnum. Egyháztörténeti Évkönyv. , 1937. 19-47p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: népi vallásosság; irodalom, magyar

Bedy Vince: A Győr Egyházmegyei papnevelés története
Győr: 1937. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Győr
Intézmény: Győri Hittudományi Főiskola Könyvtára
Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar
Megj.: Győregyházmegye múltjából.

Bedy Vince: A pápóci prépostság és perjelség története – Győregyházmegye múltjából VI.
Győr: Győregyházmegyei Alap Ny., 1939. 124p. ill.(könyv)
Tárgyszó, szakterület: rendtörténet; történelem, magyar; szakrális tér

Berkovits Ilona: A kódexfestészet emlékei a Főszékesegyházi Könyvtárban
Budapest: In: Magyarország Műemléki Topográfiája I/1, 1948. 289-371p. (topográfia)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom
Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Esztergom
Tárgyszó, szakterület: könyvtár

Bogyay Tamás: A jáki apátsági templom és Szent Jakab-kápolna – Művészettörténeti összefoglalás és vezető a két templom megtekintéséhez
Szombathely: Martineum Nyomda, 1943. 106p. ill. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Szombathely
Tárgyszó, szakterület: templom; művészettörténet

Bogyay Tamás: Adatok a középkori magyar oltárdíszítő művészet történetéhez
Budapest: Stephaneum Nyomda Rt., 1943. In: Regnum. Egyháztörténeti Évkönyv. 1942-1943., 1943. 91-112p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület:szakrális művészet; történelem, magyar; műtárgyak

Borbíró Virgil: A magyar klasszicizmus építészete
Budapest: Hungária,1948. 120p. ff. fotó. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: építészet; történelem, magyar

Braun, Joseph SJ: Die Liturgischen Paramente in Gegenwart und Vergangenheit
Freiburg im Breisgau: Herder, 1924. 256p. ff. fotó, illusztráció.(könyv)
Tárgyszó, szakterület: liturgia; textil; paramentika

Braun, Joseph SJ: Liturgisches Handlexikon
Regensburg: Verlag JosefKösel und Friedrich Pustet Komm.-Ges., 1924. 399p. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: lexikon; liturgia

Braun, Joseph SJ: Praktische Paramentenkunde – Winke für die Anfertigung und Verzierung der Paramente mit 113 neuen Vorlagen zu Paramentenstickerein
Freiburg im Breisgau: Herder, 1924. 108p. ff. fotó, illusztráció. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: liturgia; paramentika; textil

Braun József: A főpapi ruhák története nyugaton
Temesvár: 1901. 305p. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: liturgia; egyháztörténelem; textil; iparművészet
Megj.: Reprint kiadás: Nemzeti Örökség Kiadó, ISBN 978 6156189 50 9
2021

Cs. Sebestyén Károly: Szeged középkori templomai. Építéstörténeti tanulmány
Szeged: Somogyi Könyvtár és Városi Múzeum, 1938. 127p. ill. (tanulmány)
Egyházmegye/szerzetesrend: Szeged-Csanád
Tárgyszó, szakterület: templom; történelem, magyar; építészet

Czobor Béla: Egyházi szerelvények Szent István király korában
Budapest:Atheneum, 1902. 32p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet
Megj.: Különlenyomat a Századok XXXV. évfolyamából.

Dallos Hanna: Miatyánk – Dallos Hanna tíz művészi fametszete
Budapest:Egyetemi Nyomda, 1933. 4+10+10p. ill.(könyv)
Tárgyszó, szakterület:grafika; biblia; művész

Dan Ince: A „Hordozó Mária” valláséleti szerepe Mátraalján – Tanulmány a lelkipásztori néprajz köréből
Gyöngyös: In: Magyar Barát, 1944.(folyóirat)
Egyházmegye/szerzetesrend: ferences rend
Tárgyszó, szakterület: néprajz; kulturális antropológia

Dercsényi Dezső, ifj.: A somogyvári Szent Egyed-apátság maradványai
Budapest: Pestvidéki Nyomda, 1934. 54+11p. ill.(értekezés)
Tárgyszó, szakterület: építészet; műemlék; rendtörténet; művészettörténet

Divald Kornél: Eperjes templomai – Adatok Rombauer János festőről
Budapest: Singer és Wolfner, 1904. 99p. ill. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: templom; festészet; művész

Divald Kornél: Magyarország művészeti emlékei
Budapest: Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1927. 255p. ill.(könyv)
Tárgyszó, szakterület: művészettörténet; történelem, magyar

Dornyai Béla: Magyarország egyházi faépítészete – Bereg megye
Budapest:Sárkány Nyomda, 1938. 106p. ill.(könyv)
Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; történelem, magyar

Dutka Mária: Az esztergomi Keresztény Múzeum gobelinjei
Budapest: Általános Ny., 1936. 95p. (könyv)
Intézmény: Keresztény Múzeum
Tárgyszó, szakterület: textil; muzeális gyűjtemények

Egyházi Műipar – Egyház-ipar-művészeti szaklap
Budapest: 1901-1913.(periodika)
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet
Megj.: Rétay és Benedek Egyházi-Műipari Intézetének Havilapja

Entz Géza: Magyar főpapok művészeti és műveltségi tevékenysége a XVIII. században
Budapest: Stephaneum Nyomda Rt., 1943. In: Regnum. Egyháztörténeti Évkönyv. 1942-1943., 253-273p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar; műpártolás

Erőss István: A ciráki körjegyzőség és plébánia története
Győr: Győregyházmegyei Alap Ny., 1943. 118p. ill. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Győr
Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem,magyar

Fallenbüchl Ferenc: Az ágostonrendiek Magyarországon
Budapest: Stephaneum Nyomda Rt., 1943. 241p. ill. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: ágostonos rend
Tárgyszó, szakterület:rendtörténet; történelem, magyar

Faragó Ödön: A bútor és lakberendezés története
Budapest: 1912. 109p. ill. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: iparművészet; enteriőr
Megj.: Azállami ipari szakiskolai tanárok 1912. évi szünidei műipari tanfolyamán előadta – -. Az ábrákat rajzolták: Baráth Mór, Bors Károly, Gobrovitz Kornél, Hajós Károly, Harmath Ödön, Karácsonyi Géza, Petrányi Miklós,Somogyi Ágoston, Zolnay Géza állami ipari szakiskolai tanárok.

Fábián Gáspár: Isten kőművese – Egy építész regénye
Budapest: 1940.119[1]p. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: életrajz; művész

Fábián Gáspár: Küzdelmeim és alkotásaim 1910-től 1935-ig: életem ötvenedik événél
Budapest: 1935. 54p. ill.
Tárgyszó, szakterület: művész
Megj.: CXVI. 31 cm

Fábián Gáspár, dr.: Küzdelmeim és alkotásaim – 1910-től 1935-ig, életem ötvenedik événél
Budapest: 1935. 55p. ff.  (könyv)
Tárgyszó, szakterület: művész
Megj.: Fábián Gáspár épületei

Fábián Mária: Dorffmaister István művészeti munkássága a szombathelyi egyházmegyében II.
In: Vasi Szemle, 1936. 16-21p. (folyóirat)
Egyházmegye/szerzetesrend: Szombathely
Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar; művész

Fieber Henrik: Korszerű egyházi építészet
Budapest: 1913. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: építészet

Fieber Henrik: Modern művészet
Budapest: Az „Élet” Irodalmi és Nyomda Rt., 1914. 330p. ff. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: művészettörténet;szakrális művészet; műemlék
Megj.: Új művészeti stílus, A modern művészet fény- és árnyoldalai, Régi és új romanticizmus, A modern vallásos művészet, A modern vallásos festészet kialakulása, Uhde Frigyes, A beuroni művésziskola, Műemlékek, Műemlékek környezete, Régiségek gyűjtése, Egyházi műipar, Modern színes plasztika, Vallásos kis plasztika

Galla Ferenc: A clunyi reform hatása Magyarországon
Pécs: 1931. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar

Géfin Gyula: A szombathelyi székesegyház
Szombathely: Martineum Rt. kiadása, (1945). 226p. ff. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend:Szombathely
Tárgyszó, szakterület: épület; szakrális művészet
Megj.:Második, bővített kiadás.

Gohl Ödön: Magyar egyházi emlékérmék. III. Helyi vonatkozású kegyeleti érmek.
In: Numizmatikai Közlöny, XI. évf., 1912. 90-110p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: numizmatika; kegyérem

Gohl Ödön: Magyar egyházi emlékérmek. Második pótlék
In: Numizmatikai Közlöny, XII. évf., 1913. 20-28p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: numizmatika; kegyérem

Gohl Ödön: Magyar egyházi emlékérmek. Harmadik pótlék
In: Numizmatikai Közlöny, XIV. évf., 1915. 107-118p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület:numizmatika; kegyérem

Grandpierre Edith: A kolozsvári Szent Mihály templom
Kolozsvár: Minerva,1936. 45p. ill. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: templom; szakrális tér

Hermann Egyed – Eberhardt Béla: A veszprémi egyházmegye papságának könyvkultúrája és könyvállománya a XIX. század elején
Veszprém:Egyházmegyei Könyvnyomda, 1942. 373p. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend:Veszprém
Tárgyszó, szakterület: könyvkultúra; könyv; egyháztörténelem, magyar

Herpei János: Könyvészeti tanulmányok
Kolozsvár: Erdélyi Múzeum Egyesület, 1942. 64p. (tanulmánykötet)
Tárgyszó, szakterület: könyvkultúra; könyvtörténet
Megj.: Erdélyi Tudományos Füzetek 143.

Hodinka Antal: A munkácsi görög-katolikus püspökség története
Budapest: Hornyánszky Viktor, 1909. 856p. (könyv)
Tárgyszó, szakterület:e gyháztörténelem, magyar; keleti kereszténység

Homér Lajos: A bútor története Egyiptomtól napjainkig
Budapest: 1947. 313p. ill. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: iparművészet; történelem; enteriőr
Megj.: II. bővített kiadás

Horváth Tibor Antal: Szent Márton születési helyének okleveles adatai
Szombathely: Martineum Könyvnyomda RT, 1944. In: Acta Savariensia, 4. szám,57-77p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: oklevelek; történelem, magyar; szentkultusz

Hoss József: A kaposvári plébánia története
Veszprém: Egyházmegyei Könyvnyomda, 1948. 342p. ill. (könyv)
Tárgyszó, szakterület:egyháztörténelem, magyar; intézménytörténet

Hoffmann Edith: Régi magyar bibliofilek
Budapest: Magyar Bibliophil Társaság, 1929. 304p. ill. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: könyv; könyvtörténet

In memoriam Sancti Stephani, Hungariae apostolicae Protoregis (997-1038)
Archivum Europae Centro-Orientalis, 1934. 412p. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: szentkultusz; történelem, magyar
Megj.: 1-4. kötet.

Iványi Béla: Könyvek, könyvtárak, könyvnyomdák Magyarországon 1331-1600 – Az Országos Széchényi Könyvtár kiadványai IV.
Budapest: MNM-OSZK, 1937. 135p. (könyv)
Intézmény: Országos Széchényi Könyvtár
Tárgyszó, szakterület: könyv; könyvtár; könyvnyomtatás; történelem, magyar

Iványi Béla: Könyvek, könyvtárak, könyvnyomdák Magyarországon 1331-1600
Budapest: MNM-OSZK, 1937. 135p. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: könyv; könyvnyomtatás; könyvtár; történelem, magyar

Jajczay János: A modern egyházművészetről
In: Korunk Szava, 1937. 9.szám, 3-10p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet
Megj.: Különlenyomat.

Jajczay János: A művészet hódolata az Eucharisztia előtt – Az Oltáriszentség a képzőművészetben
Budapest: Szent István Társulat, 1938. 166p. ff. fotó. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: festészet; liturgia; szakrális művészet;  szobrászat; szimbólumok; ikonográfia; mozaik; grafika; textil

Jajczay János: Az antik rom és oszlop szimbolikus jelentősége a Jézus születését ábrázoló műveken
Budapest: Stephaneum Nyomda Rt., 1943. In:Regnum. Egyháztörténeti Évkönyv. 1942-1943., 437-445p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: szimbólumok; szakrális művészet

Jajczay János, dr.: Az Eucharisztia az ábrázoló művészetekben
Budapest:Korda R. T., In: Az Eucharisztia. Az oltáriszentség tanának hittani és erkölcsi tartalma, 1938. 121-127p. (könyv)
Tárgyszó, szakterület:művészettörténet; szakrális művészet

Jávor Egon: Hét kéziratos pozsonyi missale a Nemzeti Múzeumban – Az Országos Széchényi Könyvtár kiadványai XV.
Budapest: MNM-OSZK, 1942. 126p. (könyv)
Intézmény: Országos Széchényi Könyvtár
Tárgyszó, szakterület: kézirat; kéziratkatalógus; történelem, magyar

Juhász Kálmán: A Csanádi püspökség története 1030-1699. I-VIII. kötet
Makó: Csanád vármegye közönsége, 1930-1947. 180p. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar

Juhász Kálmán: A timişoarai püspökség története (1552-1699) I-II. kötet. A timişoarai székeskáptalan a középkorban (1030-1552)
Makó: Makói Könyvny., 1935-1941. 152p. ill. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar

Kaposzy János: Maulbertsch a szombathelyi püspöki palotában
Szombathely: Martineum Rt. Kiadása, 1943. 23p. ill.( könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend:Szombathely
Tárgyszó, szakterület: művész; szakrális művészet

Karácsonyi Sándor: Pér község és plébánia története
Győr: Győregyházmegyei Alap Ny., 1941. 290p. ill. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Győr
Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar; történelem, magyar

Kádár Zoltán: Pannonia ókeresztény emlékeinek ikonográfiája
Budapest: In:Regnum. Egyháztörténeti Évkönyv., 1938-1940. 3-58p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; szakrális művészet; egyháztörténelem

Kádár Zoltán: Szent István koporsójának triumfális jelképeiről
Budapest: Stephaneum Nyomda Rt., 1943. In: Regnum. Egyháztörténeti Évkönyv. 1942-1943., 446-449p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: szimbólumok; történelem, magyar; szobrászat; műtárgyak

Kilián Zoltán: Gépművészetek
Budapest: Szent István Társulat, 1941. 235p.
Tárgyszó, szakterület: média

Kiss Kolos Jenő – Legeza Pál – Lux Kálmán – Rakovszky Iván – Serédi Jusztinián: A Szent Margitszigeti premontrei templom
Budapest: Fővárosi Közmunkák Tanácsa, 1932. 45p. tábla. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: premontrei rend
Tárgyszó, szakterület: rendtörténet; templom; egyháztörténelem, magyar

Kiss Kolos Jenő – Legeza Pál – Lux Kálmán – Rakovszky Iván – Serédi Jusztinián: A Szent Margitszigeti premontrei templom
Budapest: M. Kir. Állami Nyomda, 1932. 45p. ill. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend :premontrei rend
Tárgyszó, szakterület: templom; rendtörténet; helytörténet

Kniewald Károly: A „Hahóti Kódex” (zágrábi mr 126. kézirat) jelentősége a magyarországi liturgia szempontjából
Budapest: Szent István Akadémia,1938. In: Magyar Könyvszemle, 1938. II. szám, 3-19p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: kódex; liturgia; egyháztörténelem, magyar

Kniewald Károly: A Pray-kódex miserendje
Budapest: Stephaneum NyomdaRt., 1939. In: Theologia, 1-2. szám, 3-43p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: kódex; liturgia; egyháztörténelem, magyar

Kniewald Károly: A Pray-kódex tartalma, kora, jelentősége
Budapest: Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete, 1940. In: Magyar Könyvszemle, 1939. IV. szám, 3-48p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület:kódex; történelem, magyar

Kniewald Károly: Hartwick győri püspök Agenda pontificalis-a
Budapest:Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1941. In: Magyar Könyvszemle, LXV. évf.,1941. jan.-márc. 3 24p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: kódex; liturgia

Kollányi Ferenc: A Széchényi Országos Könyvtár az egykori pálos kolostorban
In: Magyar Könyvszemle, 1903. 1-35, 118-157p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom
Intézmény: Központi Papnevelő Intézet „Pálos Könyvtára”
Tárgyszó, szakterület: könyvtár; könyvtártörténet

Komáromi Károly: A Szentszék világi hatalmának alapja és fejlődése a legújabb korig
Budapest: Buschmann F. Ny., 1904-1907. 69p. (értekezés)
Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem

Kónyi Mária: A bátai apátság Szent Vér ereklyéje
Budapest: 1937. In:Regnum. Egyháztörténeti Évkönyv., 1937. 119-140p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: könyvtörténet; történelem, magyar; egyháztörténelem,magyar

Köztulajdonba vett műkincsek – első kiállítása
Budapest: Műcsarnok,1919. 99p. (katalógus)
Intézmény: Műcsarnok
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; műtárgyak; történelem, magyar

Kőszeghy Elemér: Magyarországi ötvösjegyek a középkortól 1876-ig
1936. 408p. ff. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: forráskiadvány; művészettörténet
Megj.: Az 1936. évi kiadás reprint kiadása.

Leopold Antal: Az Esztergomi Kincstár árpádkori körmeneti keresztje
Budapest: Stephaneum Nyomda Rt., 1943. In: Regnum. Egyháztörténeti Évkönyv.1942-1943., 498-500p. (tanulmány)
Intézmény: Főszékesegyházi Kincstár, Esztergom
Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; szakrális művészet

Leopold Antal: L´iconografia del re Santo Stefano
Etudes sur l´EuropeCentre-Orientale, 1938. 46p. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: szentkultusz; történelem, magyar; ikonográfia
Megj.: Presso EdmondoStemmer, 13. kiadás.

Lévay Mihály: A Boldogságos Szűz Mária élete, tisztelete, szenthelyei, legendái.
Budapest: 1934. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet

Lovas Elemér: A győri szent Benedek-rendi Czuczor Gergely katholikus gimnázium története 1900-1926
szerk. Komonczy Gáspár.
Győr: 1927. In: Értesítő a Pannonhalmi Szent-Benedek-rend győri Czuczor Gergely katholikus gimnáziumáról az 1926/27. isk. év végén, (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend
Intézmény: Szent Mór Bencés Perjelség Könyvtára, Győr
Tárgyszó, szakterület: intézménytörténet

Lukcsics Pál – Pfeiffer János: A veszprémi püspöki vár a katolikus restauráció korában
Veszprém: Egyházmegyei Könyvnyomda, 254p. szövegközi kép. In: A veszprémi egyházmegye múltjából I., 1933. (tanulmány)
Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém
Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar; épület

Manga János: Magyar katolikus népélet képekben
Budapest: Misztótfalusi,1948. 80p. ill. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: népi vallásosság; néprajz

Márton Lajos: Márton Lajos rajzai – A Magyar Jövő ajándéka Horthy Miklósnénak
Budapest: Magyar Jövő, 1921. 4+6p. tábla.(könyv)
Tárgyszó, szakterület: művész

Meszlényi Antal: Az Egri Érsekség felállításának s a Kassai és Szatmári püspökségek kihasításának története
Budapest: Stephaneum Nyomda Rt., 1938. 378p. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Eger
Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar

Molnár Ernő: A nagyjenő-tüskevári páloskolostor
Budapest: Egyházmegyei Nyomda, 1936. 128p. tábla. (értekezés)
Tárgyszó, szakterület: rendtörténet; egyháztörténelem, magyar
Megj.: A budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem Művészettörténeti és Keresztény Régészeti Intézetében készült doktori értekezés

Móricz Virág: Szárnyasoltárok a bártfai Szent Egyed templomban
Budapest: Hungária Ny., 1932. 56p. ill .(tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; templom; műtárgyak

Müller Béla: A Buda-Vizivárosi Szent Flórián kápolna
Budapest: Jókai Ny., 1936. 81p. ill. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: templom; művészettörténet

Müller Béla: A Buda-Vizivárosi Szent Flórián kápolna
Budapest: 1936.84+14p. ill.(tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: templom; szakrális tér; művészettörténet
Megj.: A Budapesti Kir. Magy. Pázmány Péter Tudomány Egyetem Művészettörténeti és Keresztény Régészeti Intézetének Dolgozatai 40.

Nagy Rezsőné Géfin Mária: A szombathelyi Herzan-könyvtár francia könyvei és kéziratai
Győr: 1934. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend:Szombathely
Intézmény: Egyházmegyei Könyvtár, Szombathely
Tárgyszó, szakterület: kézirat; régi könyvek; könyv

Nyizsnyay Iván: Az Egri Érseki Papnevelő Intézet Könyvtárának szakok szerint való jegyzéke
Eger: 1901.
Egyházmegye/szerzetesrend:Eger
Intézmény: Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtára, Eger
Tárgyszó, szakterület: könyvtár; könyvtári katalógus

Pásztor Lajos: A máriavölgyi kegyhely a XVII-XVIII. században
Budapest: Stephaneum Nyomda Rt., 1943. In: Regnum. Egyháztörténeti Évkönyv.1942-1943., 563-600p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: népi vallásosság; helytörténet; iparművészet; szentkultusz

Perényi József: A francia iskolák hatása a magyar okleveles gyakorlat kialakulására
Budapest: 1938. 80p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: oklevelek; levéltár; írásbeliség; történelem, magyar

Pilissy István: Arany- és ezüstműves-ipar – A budapesti arany- és ezüstműves, ékszerész-, aranyverő- és óratokkészítő-ipartestület hivatalos szakközlönye
szerkesztette.
Budapest: Buschmann F. ny., 86p. szövegközi kép. 1906. 1-12. szám. (közlöny)
Tárgyszó, szakterület: ötvösség

Piszter Imre: Szent Gotthárd püspök és a szentgotthárdi cisztercita apátság rövid története
Szombathely: Martineum Nyomda, 1938. 23p. ill. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: ciszterci rend
Tárgyszó, szakterület: rendtörténet; egyháztörténelem, magyar; életrajz

Rados Jenő: A középkori templomtornyok formai kialakulása a típust alkotó országokban
Budapest: Franklin, 1929. 72p. ill. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: építészet; történelem; templomépítés; művészettörténet

Rados Jenő: Magyar oltárok
Budapest: (1938). 93+168p. ff. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; szakrális művészet
Megj.: A magyar könyvbarátok számára kiadja a Királyi Magyar Egyetemi Nyomda.

Radó Polikárp: Index codicum manu scriptorum liturgicorum regni hungariae
In: Az Országos Széchényi Könyvtár Kiadványai, 1941. XIV. szám, 1-62p. (forráskiadvány)
Tárgyszó, szakterület: kódex; liturgia; történelem,magyar

Radó Polikárp: Libri liturgici manuscripti bibliothecarum Hungariae – Tomus I.
In: Az Országos Széchényi Könyvtár Kiadványai, 1947. XXIV. szám,1-223p. (forráskiadvány)
Tárgyszó, szakterület: kódex; kéziratkatalógus; liturgia; történelem, magyar; könyvtár

Récsey Viktor : Ősnyomtatványok és régi magyar könyvek a Pannonhalmi Könyvtárban, I-II.
Budapest: 1904. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend:bencés rend
Intézmény: Főapátsági Könyvtár, Pannonhalma
Tárgyszó, szakterület: ősnyomtatvány; könyvtár; régi könyvek

Rosner Ármin: Modern síremlékek
Budapest: May János Ny., 1932. 236p. ill. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: emlékmű, síremlék; művészet,magyar

Róth Miksa: Egy üvegfestőművész az üvegfestészetről
Budapest: 1942. 46p. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: üvegfestészet; üvegművészet; művész

Schoen Arnold: A buda-tabáni Szent Katalin plébánia-templom
Budapest:1936. In: Regnum. Egyháztörténeti Évkönyv., 1936. 315-326p. (tanulmány)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom-Budapest
Tárgyszó, szakterület: templom; egyháztörténelem, magyar

Somogyi Antal: A modern katolikus művészet
Budapest: 1933. 183p. ff. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet
Megj.: Domkiadás.

Somogyi Antal: Modern egyházművészet Magyarországon
Budapest: Ardói Irodalmi és Könyvkiadó Vállalat, 1940. In: Katolikus írók Új Magyar Kalauza, 348-376p. (tanulmánykötet)
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet

Somogyi Antal: Székesfehérvár – Művészet és város
Budapest: Officina,1939. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár
Tárgyszó, szakterület: művészettörténet

Somogyi Antal: Vallás és modern művészet
Budapest: Szent István Társulat, 1927. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet

Somogyi Antal, dr.: Az Eucharisztia és a művészetek. Az Eucharisztia és az építőművészet.
Budapest: Korda R. T., In: Az Eucharisztia. Az oltáriszentség tanának hittani és erkölcsi tartalma., 1938. 208-220p. (könyv)

Strausz Antal: A veszprémi káptalan könyvtárának betűsoros szakcímtára
Veszprém: 1904. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém
Intézmény: Érseki Könyvtár, Veszprém
Tárgyszó, szakterület: könyvtár; könyvtári katalógus

Sujánszky, Antonius: Catalogus operum Bibliothecae Joannis cardinalisSimor… ab anno 1896 usque praesens tempus
Strigonii: 1904. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom
Intézmény: Érseki Simor Könyvtár, Esztergom
Tárgyszó, szakterület: könyvtár; könyvtártörténet

Szabó László: Az árpádkori magyar építőművészet
Budapest: 1913. 400p. ill. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: építészet; történelem, magyar;

Szabó László: Magyar festő művészet
Budapest: „Élet” Irod. és Nyomda Rt., 1916. 260p. ff. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: festészet
Megj.: Benne Oltárképfestők c. fejezet p. 157-162.

Szabó Sámuel : Régi magyar codexek – Székelyudvarhelyi codex – Guary codex – Nádor codex – Lázár Zelma codex – Birk codex – Piry hártya
(sajtó alárendezte)
Budapest: MTA, 1908. 360+43p. ill. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: kódex; régi könyvek
Megj.: Nyelvemléktár. Régi magyar codesek és nyomtatványok XV. kötet

Szalay Jeromos OSB: Francia irodalom és katolicizmus
Pannonhalma: 1942. 122p. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: könyvkultúra; egyháztörténelem
Megj.: Stephaneum Nyomda RT.

Szendrei János, dr.: Vallás és művészet
Budapest: Magyar Kultúra, 1925. 56p. +10 tábla  ff. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: művészettörténet; szakrális művészet
Megj.: Katolikus kultúrkönyvtár VII. kötet.

Szentgáli Károly: A kegyérmek ismertetésének alapjai
In: Az érem, X. évf., 1941. 237-278p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: numizmatika; kegyérem

Szentkirályi István: A pécsi szeminárium első éveiből
In: Pécs – Baranya Megyei Múzeum Egyesület Értesítője, 1910. 4. szám, 112-120p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Pécs
Intézmény: Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtára
Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar; intézménytörténet

Szentkirályi István: A pécsi szeminárium múltjából (1760-1770)
In: Pécs- Baranya Megyei Múzeum Egyesület Értesítője, 1914. 1. szám, 36-39p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Pécs
Intézmény: Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtára
Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem,magyar; intézménytörténet

Szentkirályi István: Adatok a hittudományi intézet történetéhez
Pécs:1902. In: A Pécsi Püspöki Hittudományi Intézet évkönyve 1901-1902.tanévről, 97-131p. (évkönyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Pécs
Intézmény: Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtára
Tárgyszó, szakterület: intézménytörténet; egyháztörténelem, magyar
Megj.: Lyceum nyomda

Szentkirályi István: Régi szemináriumi kurzusok
In: Pécs – Baranya Megyei Múzeum Egyesület Értesítője, 1914. 112-115p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Pécs
Intézmény: Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtára
Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar;intézménytörténet

Szinnyei József: Michalek Manó
Budapest: 1902. In: Magyar írók élete és munkái VIII., 1226-1227p. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Eger
Tárgyszó, szakterület: életrajz

Tóth Mike: Szerzetes rendek és társulatok Magyarországon
Kalocsa: 1904. 263p. ill.(könyv)
Tárgyszó, szakterület: rendtörténet; egyháztörténelem,magyar

Tremkó György: Temető-kultúra
Budapest: „Élet” Irod. és Nyomda Rt.,1928. 75p. ill. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: emlékmű, síremlék

Uxa József: A budavári királyi kápolna s a „m. kir. udvari várplébánia”története
Budapest: Stephaneum Nyomda Rt., 1934. 278p. rajz. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem; épület; templom

Uxa József: A budavári királyi kápolna s a „m. kir. udvari és várplébánia”története
Budapest: Stephaneum Nyomda Rt., 1934. 278p. ill. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: templom; egyháztörténelem, magyar; helytörténet

Vargha Damján: Kódexeink legendái és a Catalogus Sanctorum – A Szent István Akadémia nyelv- és széptudományi osztályának felolvasásai I/3.
Budapest:1923. 36p. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: kódex; szentkultusz

Voit Pál: Az egri főszékesegyház
Eger: Egri Keresztény Sajtószövetkezet,1934. 102p. ill. (katalógus)
Egyházmegye/szerzetesrend: Eger
Tárgyszó, szakterület: szakrális tér
Megj.: doktori értekezés

Winkler Pál: A kalocsai érseki kastély és főszékesegyházi könyvtár története
Kalocsa: Árpád Rt., 1932. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa
Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár,Kalocsa
Tárgyszó, szakterület: könyvtár; könyvtártörténet

Winkler Pál: Katona István történetíró és a Főszékesegyházi Könyvtár -Utóhang a Katona ünnepélyhez
In: Kalocsai Néplap, 1932. 52. 2p.(periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa
Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Kalocsa
Tárgyszó, szakterület: könyvtár; könyvtártörténet