OKGyK-OEMT bibliográfia 1991 – 2000

 

200 éves a Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár
In: Vasi szemle, 1993.93-128, 250-266p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Szombathely
Intézmény: Egyházmegyei Könyvtár, Szombathely
Tárgyszó, szakterület: könyvtár; könyvtártörténet

222 védőszentünk
összeáll: Vas Zoltán.
Budapest: Szent Gellért Kiadó, 2000. 141p. ill. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: életrajz; egyháztörténelem

250 éves az Óbudai Szent Péter és Pál Főplébániatemplom
Összeáll: Botlik László, Dr. Fábián István, Dr. Korencsi Attila, Dr. Tomkó László.
1999. 125p. ff. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom
Tárgyszó, szakterület: épület; műemlék
Megj.: Kiadja a Szent Péter és Pál Alapítvány 1999 Húsvétján.

A budapesti Margitsziget középkori domonkos apácakolostor együttesének és környezetének építészeti kialakítása – Tervpályázat 1994
(Budapest):1995. 72p. ff. színes.
Egyházmegye/szerzetesrend: domonkos rend
Tárgyszó, szakterület: épület; helyreállítás
Megj.: Kiadja: Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal.

A jáki apostolszobrok
szerk: Szentesi Edit, Ujvári Péter.
Budapest: Balassi Kiadó, 1999. 577p. ff. színes. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: épület; műemlék; szakrális művészet

A középkori Dél-Alföld és Szer
szerk. Kollár Tibor.
Szeged: Csongrád Megyei Levéltár, 2000. 654p. ill. (katalógus)
Megj.:Dél-Alföldi Évszázadok 13.

A mi templomaink – Hack Róbert fotói – és három vallomás
In: Magyar Építőművészet, 1991. 4. szám, 42-43p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: épület

A „szentek fuvarosa” – Divald Kornél felső-magyarországi topográfiája és fényképei 1900-1919
szerk: Bardoly István.
Budapest: Országos Műemlékvédelmi Hivatal, 1999. 583p. ff. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar; szakrális művészet;kiállítás
Megj.: Forráskiadványok III. A kötet az OMVH Aulájában 1999. július 22. – október 1. között megrendezett A „szentek fuvarosa” – Divald Kornél felvidéki fényképei című kiállítás alkalmából készült.

A tihanyi alapítólevél
1993. 8p. ff.
Egyházmegye/szerzetesrend:bencés rend
Tárgyszó, szakterület: levéltár; egyháztörténelem, magyar; forráskiadvány; zenetörténet
Megj.: Latin szöveg és utószó: Érszegi Géza. Szómagyarázat: Eva Berta és Érszegi Géza. Magyar fordítás: Holub József és Érszegi Géza. Pászthory Valter O.S.B. (Tihanyi Bencés Apátság) megbízásából kiadja: F. Szelényi Ház Művészeti és Kiadó Bt.

Alsódörgicse, templomrom
In: Műemléklap, IV. évf., 2000. november-december, 11-12. szám, 28p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém
Tárgyszó, szakterület: helyreállítás

Az 50 éves Kapisztrán Szt. János-templom
Budapest: Mikes Kiadó, 1999. 16p. ff. színes. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: ferences rend
Tárgyszó, szakterület: épület
Megj.: Dr. Frajka Félix, Székely Imre,Rónay László.

Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése évkönyve – 1996 – Próbaszám – Alapszabály és a tagkönyvtárak adatai
szerk.: Szelestei Nagy László.
(h.n.): EKE, 1996. (évkönyv)
Intézmény: Egyházi Könyvtárak Egyesülése
Tárgyszó, szakterület: könyvtár

B. Murádin Katalin: Faragott kőszószékek Erdélyben
Kolozsvár: 1994. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Szatmári Római Katolikus Egyházmegye – Gyulafehérvár
Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; szakrális művészet

Balogh Tamás: A Nagyszombati-kódex „Teljes Bölcsesség”-ének lehetséges mintája
In: Irodalomtörténeti Közlemények, 1994. 247-254p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom
Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Esztergom
Tárgyszó, szakterület: könyvtár; kódex

Barokk művészet Közép-Európában – Utak és találkozások
koncepció és tudományos szerkesztés: Galavits Géza.
Budapest: 1993. (kiállítás vezető)
Intézmény: Budapesti Történeti Múzeum
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia
Megj.: Szilárdfy Zoltán tanulmányai: Dorffmaister István: Oltárkép a Jótanács anyja-kegyképábrázolásával, 1781, 178-180p.; Milione Vincenzo: Calasanci Szent József tanítványait Szűz Mária oltalmába ajánlja, 1770, 294p.; Pozzo, Andrea:Xavéri Szent Ferenc oltárkép, 1701, 324p.; Troger, Paul köre: Győztes Immaculata Triumphans, 375-376p.

Bánhegyi B. Miksa: A Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár kéziratkatalógusa – 1850 előtti kéziratok
Budapest: OSZK, 1991. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Győr
Intézmény: Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár, Győr
Tárgyszó, szakterület: könyvtár; kincstár; kéziratkatalógus
Megj.: Magyarországi egyházi könyvtárak kéziratkatalógusai. Catalogi manuscriptuum que in bibliothecis ecclesiasticis Hungariae asservantur 8.

Bánhegyi B. Miksa: Az egyházi könyvtárakról
In: Könyvtári Levelező/lap,1997. 10. szám, 28-29p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: könyvtár

Bánhegyi B. Miksa: Az egyházi könyvtárak evangelizációs jövője
In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 1994. 3. szám, 33-40p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: könyvtár

Bánhegyi B. Miksa: Egy magyar kolostori könyvtár a reformkorban
In: Esztergom Évlapjai, 1994. 129-142p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend
Intézmény: Főapátsági Könyvtár, Pannonhalma
Tárgyszó, szakterület: könyvtár

Bányai Judit – Fabinyi Tibor: Evangélikus templomok Magyarországon
In: Magyar Építőművészet, 1991. 4. szám, 6-8p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: evangélikus egyház
Tárgyszó, szakterület:építészet

Beke Margit: A Historia Domus fontossága, helye és gyakorlata
In: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 1997. 3-4. szám, 149-154p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: levéltár

Beke Margit: Az esztergomi főegyházi könyvtár Batthyány-gyűjteményének katalógusa
Budapest: OSZK, 1991. In: Magyarországi egyházi könyvtárak kéziratkatalógusai – Catalogi manuscriptorum, quae in bibliothecis ecclesiasticis Hungariae asservantur 9., (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom
Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Esztergom
Tárgyszó, szakterület: könyvtár; könyvtártörténet;könyvtári katalógus

Beke Margit: Simor tudománypártolása – Strigomium antiqum I.
Budapest: 1992. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom
Intézmény: Érseki Simor Könyvtár, Esztergom
Tárgyszó, szakterület: könyvtár

Belting, Hans: Kép és kultusz
Budapest: 2000. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; műtárgyak

Boda Miklósné: Könyvek vonzásában – A 18. századi Pécs könyvtári kultúrájáról
Budapest: ELTE, 1999. In: Fülöp Géza emlékkönyv, 64-71p. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Pécs
Intézmény: Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtára
Tárgyszó, szakterület: könyvtár;könyvtártörténet
Megj.: Művelődéstörténeti és könyvtártudományi írások.

Bolberitz Pál – Kopp Judit: És az Ige testté lőn…
Budapest: Szent Gellért Kiadó, 1993. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: kortárs művészet;szakrális művészet

Borchgrave, Helen De: Kalandozás a keresztény művészet világában
ford: Béresi Csilla.
Atheneum 2000 Kiadó, 2000. 224p. színes. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet

Boros István: A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár
Budapest: Balassi Kiadó, 1994. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa
Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Kalocsa
Tárgyszó, szakterület: könyvtár; könyvtártörténet

Boros István: Die Bibliotheca Metropolitanae Ecclesiae Colocensis
In: Mitteilungsblatt der AKThB, 40. évf., (1993). 27-41p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa
Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Kalocsa
Tárgyszó, szakterület: könyvtár

Boros István: Gullielmus de Moerbeke Arisztotelész-fordítása
In: Magyar Könyvszemle, 1994. 92-93p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa
Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Kalocsa
Tárgyszó, szakterület: könyvtár; régi könyvek

Boros László: A pécsi bazilika centenáriumán – Csonka Károly fotóiból
In: Magyar Építőművészet, 1991. 4. szám, 44-45p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Pécs
Tárgyszó, szakterület: épület

Borromei, Caroli – Della Torre, Stefano – Martinelli, Massimo: Instructionum fabricae et supellectilis ecclesiasticae – Libri II
Vatikán: Libreria Editrice Vaticana, 2000. 456p. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem; liturgia; textil; forráskiadvány
Megj.:Latin eredeti és olasz fordítása.

Borsa Gedeon: Régi nyomtatványok anyaga
Budapest: Borda Antikvárium,1992. 38p. ff. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: könyvtár; könyvtörténet

Bouyer, Louis: Építészet és liturgia
Szeged: Agapé, 2000. 95p. ff. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: építészet

Bozóki Lajos: A keszthelyi Szent Miklós temetőkápolna középkori falképei
In: Műemléklap, IV. évf., 2000. november-december 11-12. szám, 27p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém
Tárgyszó, szakterület: restaurálás

Burchart, Titus: A szakrális művészet lényegéről a világvallások tükrében
Budapest: Arcticus Kiadó, 2000. 158p. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet

Callmeyer Ferenc: Műemlékes gondolatok a zsámbéki romtemplom ürügyén -Használd, vagy elveszíted… a sutba dobott kerék nem forog
In: Műemléklap, IV. évf., 2000. szeptember-október 9-10. szám, 12-13p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár
Tárgyszó, szakterület: épület

Cimélia – Az Országos Széchényi Könyvtár kincsei
szerk.: Karsay Orsolya.
Budapest: Osiris Kiadó-OSzK, 2000. 292p. ill. (könyv)
Intézmény: Országos Széchényi Könyvtár
Tárgyszó, szakterület: könyv; kódex; történelem, magyar

Császár László: Budapest egyházi műemlékei
In: Műemlékvédelem, XXXV. évf., 1991. 2. szám, 91-99p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom
Tárgyszó, szakterület: műemlék

Cséfalvay Pál: Az Esztergomi Főszékesegyházi Kincstár
In: Magyar Iparművészet, 1994. január-február I. 12-14p. (folyóirat)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom
Intézmény: Főszékesegyházi Kincstár, Esztergom
Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények; műtárgyak

Cs.L.: Boldog Özséb templom, Békásmegyer – Építész: Csaba László
In: Magyar Építőművészet, 1991. 4. szám, 20-21p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: épület

Cz.É.: Görögkeleti szerb egyházművészeti múzeum, Szentendre – Építész: Czuppon Éva
In: Magyar Építőművészet, 1991. 4. szám, 36-38p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények; épület

Dávid Katalin: A megváltás tipológiája
(Budapest): Jel Könyvkiadó, 1996. 174p. (könyv)
Intézmény: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar
Tárgyszó, szakterület: biblikus alapok
Megj.: Jegyzet a Levelezőtagozat hallgatói számára.

Deschmann Alajos: Hozzájárulásunk a kárpátaljai műemlékek helyreállításához
In: Műemléklap, IV évf., 2000. július-augusztus 7-8. szám, 10p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: helyreállítás; műemlék

Dobri Mária: A Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár története, 1791-1991
In: Vasi szemle, 1991. 519-534p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend:Szombathely
Intézmény: Egyházmegyei Könyvtár, Szombathely
Tárgyszó, szakterület: könyvtártörténet

Dóka Klára: Plébániák, gyülekezetek, hitközségek iratai – Történeti áttekintés 1950-ig
In: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 1991. 217-222p. (tanulmánykötet)
Tárgyszó, szakterület: levéltár

Dudits Pál: A magyarországi műemlékorgonák védelmének történetéből
In: Magyar Egyházzene, 1993/1994. 1. szám, 74-78p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: műtárgyak

Egger, Wilhelm – Lies, Lothar – Gelmi, Josef – Andergassen, Leo: Das durchbohrte Hertz – Gedanken aus Theologie, Geschichte und Kunst zur 200-Jahr-Feier des Hertz-Jesu-Gelöbnisses
Bozen: Verlaganstalt Athesia,1996. 172p. ff. és színes. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; szakrális művészet

Egyházi Könyvtárak Egyesülése – Névtár 1999
szerk.: Ásványi Ilona.
Pannonhalma: 1999. (periodika)
Intézmény: Egyházi Könyvtárak Egyesülése
Tárgyszó, szakterület: könyvtár
Megj.: ISSN 1586-4375

Egyházi Könyvtárak Egyesülése – Névtár 2000
szerk.: Ásványi Ilona.
Pannonhalma: 2000. (periodika)
Intézmény: Egyházi Könyvtárak Egyesülése
Tárgyszó, szakterület: könyvtár
Megj.: ISSN 1586-4375

Európa közepe 1000 körül – Csel-lengyel-magyar-német-szlovák közös kiállítás
szerk: Garam Éva.
Budapest: Magyar Nemzeti Múzeum, 2000. 26p. színes. (kiállítás vezető)
Tárgyszó, szakterület: kiállítás
Megj.: Az Európa Tanács 27.kiállítása.

„Ex invisibilibus visibilia…” – Emlékkönyv Dávid Katalin professzorasszony 70. születésnapjára
Budapest: Pesti Szalon-Ferenczy Kiadó, 1993. 461p. ff. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: történelem,magyar
Megj.: Szerkesztette Dankó László kalocsai érsek Széll Margit és Takács József közreműködésével.

„Én apostoli vagyok, ő azonban apostol” – Kiállítás a Szentszék és Magyarország ezeréves kapcsolatáról
szerk: Érszegi Géza.
Esztergom: 1996. 118p. ff. színes. (katalógus)
Intézmény: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet; egyháztörténelem, magyar

Farkas Attila: „Régit és újat hoz elő…” – A hazai szakrális építészet félévszázada
In: Magyar Építőművészet, 1991. 4. szám, 2-3p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; építészet

Fekete György: Római katolikus templom, Paks – Építész: Makovecz Imre
In: Magyar Építőművészet, 1991. 4. szám, 8-12p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: épület; művész

Ferencz Zoltán – Mézes Zsuzsa: A hegyhátszentjakabi Szent Jakab-templom átadása
In: Műemléklap, IV évf., 2000. május-június 5-6. szám, 14p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: műemlék; helyreállítás

Fischerné Grócz Zita: Tájékoztatási és nyilvántartási eszközök a 18.században a Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtárban
Kalocsa: 2000. (kézirat)
Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa
Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Kalocsa
Tárgyszó, szakterület: könyvtár

Fogarasi Klára: Isten házai és szolgái – Kiállítás a szent év alkalmából a külföldi magyar intézetekben
In: Magyar Múzeumok, 6. évf., 2000. 1. szám, 43-44p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; egyháztörténelem, magyar

Fogarasi Zsuzsanna: A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Múzeuma
In: Magyar Múzeumok, 4. évf., 1998. 1. szám, 29-30p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Református Egyház
Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények; szakrális művészet

Galavics Géza: A szombathelyi püspökség mint műalkotás
In: Új Művészet,1991. augusztus 8. szám, 29-31p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Szombathely
Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar; szakrális művészet

Gergely Jenő: A „paritásos bizottság” jegyzőkönyvei – 1950 szeptember-november
In: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 1991. 223-228p. (tanulmánykötet)
Tárgyszó, szakterület: levéltár

Gergelyffy András: Máriapócs
In: Műemlékvédelem, XXXV. évf., 1991. 2.szám, 100-109p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Hajdúdorog
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; műemlék

Gosztonyi József: Szent László az éremművészetben
In: Éremtani Lapok,1995. december 34. szám, 13-17p. (folyóirat)
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia

Graduale Strigoniense (s. XV/XVI)
Ed. and int. by Janka Szendrei.
Budapest: 1993. In: Musicalia Danubiana 12., (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom
Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Esztergom
Tárgyszó, szakterület: könyvtár; kézirat

Győr, Káptalandomb, millenniumi helyreállítása
In: Műemléklap, IV. évf., 2000. november-december 11-12. szám, 29p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: helyreállítás

H. Bathó Edit: Vallástörténeti kiállítás a Jász Múzeumban
In: Magyar Múzeumok, 6. évf., 2000. 3. szám, 53-55p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet

H. Kolba Judit – Sasianu, Alexandru: Szent László és városa 1192-1992
Budapest: Officina Nova, 1992. 96p. ff. színes. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar; szakrális művészet

H. Vladár Ágnes: A „Sala Terrena” helyreállítása a szombathelyi püspöki palotában – Építész: H. Vladár Ágnes
In: Magyar Építőművészet, 1991. 4.szám, 39-41p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Szombathely
Tárgyszó, szakterület: épület

Haimann György – Muszka Erzsébet – Borsa Gedeon: A nagyszombati jezsuita kolllégium és az egyetemi nyomda leltára 1773
Budapest: Balassi Kiadó,1997. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Jezsuita rend
Tárgyszó, szakterület: forráskiadvány; könyvtári katalógus; könyvtár

Harmati Béla László: Az Evangélikus Országos Múzeum kiállítása -Evangélikusság a magyar kultúrában – nemzetiségi kultúrák a magyar evangélikusságban
In: Magyar Múzeumok, 6. évf., 2000. 3. szám, 51-53p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Evangélikus egyház
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet

Hecht, Christian: Katolische Bildertheologie im Zeitalter von Gegenreformation und Barock – Studien zu Traktaten von Johannes Molanus, Gabriele Paleotti und anderen Autoren
Berlin: Gebr. Mann, 1997. 506p.ff. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; szakrális művészet; képteológia; egyháztörténelem

Herein Gyula: Budakeszi Makkos Mária története
In: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 1991. 105-112p. (tanulmánykötet)
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; helytörténet

Héjjné Détári Angéla: A Szent Bertalan templom kincstára
In: Főnix,1992. 66-87p. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: intézménytörténet; műtárgyak
Megj.: A tanulmányt a „Heves Megye Műemlékei III.” kötetből vette át a szerkesztő, a „Főnix. A hamvaiból újjáépült város 1917-1922″című könyvbe. Gyöngyös, 1992. Összeállította: dr. Nagy Lajos apát-plébános.

Horváth Edina: Kereszténység és államiság Baranyában
In: Műemléklap, IV. évf., 2000. július-augusztus 7-8. szám, 14p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: recenzió

Horváth Emőke: „De viris illustribus” – Egy fogalom értelmezései
Budapest: Magyar Országos Levéltár, 1998. In: Tanulmányok Borsa Iván tiszteletére, 99-103p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: életrajz; irodalom; egyháztörténelem

Hubert Ildikó: Bazsonyi Arany
Budapest: Hollósy Galéria, 1998. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet

Huszár Imre dr. P. Jeromos: A tizennégy segítő szent tisztelete Sümegen
In: „Sümegi” Szűz Mária képes ferences naptára, 1996. 34-36p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: ferences rend
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; néprajz

Ikon és Liturgia – A görög katolikus egyház művészeti emlékei 17-19. század
(1996). 32p. színes. (katalógus)
Egyházmegye/szerzetesrend: Hajdúdorog
Intézmény: Görögkatolikus Egyházművészeti Gyűjtemény
Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények; műtárgyak
Megj.: A Görögkatolikus Egyházművészeti Gyűjtemény kiállítása a Jósa András Múzeumban. Nyíregyháza, 1996. április 25-november 30. A katalógust tervezte és szerkesztette: Puskás Bernadett

Irányelvek a műemléki és muzeális értékű orgonák megőrzéséhez és használatához – Preambulum
In: Magyar Egyházzene, 1993/1994. 1. szám,104-111p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; műemlék;szakrális művészet

Ivancsó István: Ikon és liturgia 1. – Örömhírvétel
1998.
Egyházmegye/szerzetesrend: Görögkatolikus Egyház
Tárgyszó, szakterület: ikon

Ivancsó István: Ikon és liturgia 16. – Az Istenszülő elszenderedése
2000.
Egyházmegye/szerzetesrend: Görögkatolikus Egyház
Tárgyszó, szakterület: ikon

Ivancsó István: Ikon és liturgia 18. – Istenszülő
2000.
Egyházmegye/szerzetesrend: Görögkatolikus Egyház
Tárgyszó, szakterület:ikon

Jakó Klára: A kolozsvári Lyceum-könyvtár története
In: Vigilia, 56.évf., 1991. október 10. szám, 731-735p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: intézménytörténet; könyvtártörténet

Janotti Judit, Dr.: Nagylózs, Szent István templom millenniumi helyreállítása
In: Műemléklap, IV. évf., 2000. november-december 11-12. szám, 29p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: helyreállítás

Jároli József: Paulik István, a gyulai Mária Múzeum alapítója
Szeged:1998. In: Szent emberek – a vallásos élet szervező egyéniségei, 217-223p. (tanulmánykötet)
Egyházmegye/szerzetesrend: Szeged-Csanád
Tárgyszó, szakterület: életrajz; muzeális gyűjtemények
Megj.: Szeged, Néprajzi Tanszék – Budapest, Magyar Néprajzi Társaság. Szerk.: Barna Gábor

Jeney Lajos: Tiszta hang a hangzavarban – Szubjektív megjegyzések Csaba László Boldog Özséb templomához
In: Magyar Építőművészet, 1991. 4. szám,22-23p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: épület

Józsa László: A kunszentmártoni nagytemplom két évszázada
In: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 1991. 93-104p. (tanulmánykötet)
Tárgyszó, szakterület: épület; művészettörténet

Józsa László: Megszentelt kövek – Kápolnák, szobrok, keresztek és temetők Kunszentmártonban
Szeged: JATE Néprajzi Tanszék, 1999. 430p. ff. színes. (könyv)
Intézmény: JATE
Tárgyszó, szakterület: néprajz; szakrális művészet
Megj.: Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár Bibliotheca Religionis Popularis Szegediensis 4. Szerkeszti: Barna Gábor.

K. Pintér Tamás – Kaiser Anna: Budapesti templomok
(Budapest): Corvina,(1993). 130p. ff. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: épület; szakrális művészet
Megj.: Címváltozatok: The Churches of Budapest, Budapester Kirchen.

Karácsony István Lajos: Karcs, református templom műemlék-helyreállítása
In: Műemléklap, IV. évf., 2000. november-december 11-12. szám, 29p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: helyreállítás

Karsay Orsolya – Wehli Tünde – Mikó Árpád: Három kódex
Budapest: OSzK, 2000. 139p. ill. (könyv)
Intézmény: Országos Széchényi Könyvtár
Tárgyszó, szakterület: könyv; kódex; történelem, magyar

Kerny Terézia: A kerlési (cserhalmi) ütközet képzőművészeti ábrázolásai a középkori Magyarországon – 900 éve halt meg Szent László király
In: „Sümegi” Szűz Mária képes ferences naptára, 1996. 38-40p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; művészettörténet

Kerny Terézia: A máriapócsi kegyhely
In: Új Művészet, 1991. augusztus 8.szám, 26-28p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Hajdúdorog
Tárgyszó, szakterület: épület; szakrális művészet

Kerny Terézia: Madonna-szobor Csepregről
In: Új Művészet, 1991.augusztus 8. szám, 41-42p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület:műtárgyak

Kerny Terézia: Szent László lovas ábrázolásai
In: Ars Hungarica, 1993.1. szám, 39-54p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; szentkultusz

Kerny Terézia: Szent László szentté avatása és kultuszának kibontakozása
Budapest: MTA Néprajzi Kutatóintézet, 1996. In: Ősök, táltosok, szentek, 175-197p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: szentkultusz; történelem, magyar
Megj.: Szerkesztette: Pócs Éva.

Kiss Domonkos: Régi magyarországi könyvek a Pannonhalmi Szent Benedek-rendi Főkönyvtárban az 1786-os abolíciós katalógus alapján
In: Pannonhalmi Füzetek, 1996. 38. szám, 107p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend:bencés rend
Intézmény: Főapátsági Könyvtár, Pannonhalma
Tárgyszó, szakterület: régi könyvek; könyvtár

Kiss Gábor – Tóth Endre: A szombathelyi Szent Márton templom régészeti kutatása 1984-1992 – Előzetes jelentés a feltárt 9-13. századi emlékekről
In: Communicationes Archaeologicae Hungariae, 1993. 175-199p. (folyóirat)
Egyházmegye/szerzetesrend: Szombathely
Tárgyszó, szakterület: régészet; épület

Kiss Györgyné: Kollonitz László ősnyomtatvány-gyűjteménye
Kalocsa: 1995. (kézirat)
Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa
Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Kalocsa
Tárgyszó, szakterület: ősnyomtatvány; könyvtár

Kiss Sándor
szerk., előszót írta: Kratochwill Mimi.
Zsennye: 1995. 23+p. ff. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: művész
Megj.: Kiss Sándor szobrászművész 70. születésnapjára kiadott kötet. Készült a BALU-TYPO MED. Bt. gondozásában.

Kokas Károly: Könyv és könyvtár a XVI-XVII. századi Kőszegen – Buch und Bibliothekswesen in Kőszeg (Güns) in dem 16. und 17. Jahrhundert
Szeged: Scriptum Kft., 1991. 50p. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: könyvtártörténet; könyvtár
Megj.: Olvasmánytörténeti Dolgozatok III. Sorozatszerkesztő: Monok István.

Koldulórendi építészet a középkori Magyarországon – Tanulmányok
szerk.: Haris Andrea.
Budapest: Országos Műemlékvédelmi Hivatal, 1994. 656p. ff. fotó,illusztráció. (tanulmánykötet)
Tárgyszó, szakterület: építészet; rendtörténet; egyháztörténelem, magyar
Megj.: Művészettörténet -műemlékvédelem VII.

Koós Judith: A magyarországi református templomok stílusváltozásai
In:Magyar Építőművészet, 1991. 4. szám, 4-5p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: református egyház
Tárgyszó, szakterület:építészet

Korompay Katalin: „Háborús rom” helyreállítása a Duna-parton – A Budapest Világörökségéért Program szervezi a Petőfi téri ortodox templom tornyának rekonstrukcióját
In: Műemléklap, IV. évf., 2000. szeptember-októ 9-10.szám, 16-17p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: épület; helyreállítás

Kovács Éva: „Jeruzsálem” fülönfüggő Esztergomból
Budapest: Szent István Társulat, 1998. ff. fotó. In: Species Modus Ordo, 236-243p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: ötvösség; műtárgyak

Kovács Éva: A koronázási palást pannonhalmi másolata (1613)
Budapest: Szent István Társulat, 1998. ff. fotó. In: Species Modus Ordo, 443-446p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; szakrális művészet; történelem, magyar; textil; paramentika

Kovács Éva: A középkori magyar királyság jelvényeinek kérdéséhez
Budapest: Szent István Társulat, 1998. ff. fotó. In: Species Modus Ordo, 163-181p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: történelem, magyar; szakrális művészet

Kovács Éva: A Szentlélek Rend ereklyetartója, Anne de Bretange „hozománya”
Budapest: Szent István Társulat, 1998. ff. fotó. In: Species Modus Ordo, 292-298p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; ötvösség; történelem

Kovács Éva: A székesfehérvári királyi bazilika 11. századi kincsei
Budapest: Szent István Társulat, 1998. ff. fotó.In: Species Modus Ordo, 105-111p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: történelem, magyar; műtárgyak; helytörténet

Kovács Éva: Casula Sancti Stephani Regis
Budapest: Szent István Társulat, 1998. rajz. In: Species Modus Ordo, 15-56p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: történelem, magyar; műtárgyak; textil

Kovács Éva: Gizella királyné keresztjének feliratai és ikonográfiája
Budapest: Szent István Társulat, 1998. ff. fotó. In: Species Modus Ordo, 428-433p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; műtárgyak; szakrális művészet; történelem, magyar

Kovács Éva: Iconismus casulae Sancti Stephani regis
Budapest: Szent István Társulat, 1998. ff. fotó. In: Species Modus Ordo, 401-414p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: textil; paramentika; szakrális művészet; történelem, magyar

Kovács Éva: Limoges-i keresztek Magyarországon
Budapest: Szent István Társulat, 1998. ff. fotó. In: Species Modus Ordo, 57-78p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; ötvösség

Kovács Éva: Még egyszer a krakkói koronakeresztről
Budapest: Szent István Társulat, 1998. ff. fotó. In: Species Modus Ordo, 136-172p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; ötvösség; műtárgyak

Kovács Éva: Signum crucis – lignum crucis – A magyar címer kettőskeresztjének ábrázolásairól
Budapest: Szent István Társulat, 1998. ff. fotó. In: Species Modus Ordo, 340-351p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; történelem, magyar; szimbólumok

Kovács Éva: Species modus ordo – Válogatott tanulmányok
Budapest: Szent István Társulat, 1998. 473p. ff. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: művészettörténet

Kovács Éva: Szent Móric fejereklyetartója a franciaországi Vienne székesegyházában
Budapest: Szent István Társulat, 1998. ff. fotó. In:Species Modus Ordo, 79-90p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: szentkultusz; műtárgyak; szakrális művészet

Kovács Éva: Uralkodópár képe a zágrábi miseruhán
Budapest: Szent István Társulat, 1998. ff. fotó. In: Species Modus Ordo, 422-427p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: textil; szakrális művészet; műtárgyak

Kovács Imre: Facie ad faciem – Krisztus Szent Arcának jelentésváltozatai Keleten és Nyugaton
In: Pannonhalmi Szemle, VIII. évf., 2000. 4. szám,113-123p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia

Kovács K. Zoltán: Történelmi, társadalmi és világnézeti tájékozódás a Katolikus Szemlében
Pannonhalma: Katolikus Szemle, 1994. In: Az egységszolgálatában, 95-116p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar; sajtó
Megj.: Köszöntő Békés Gellért 80. születésnapjára. II. kötet

Kovács Péter: A barokk Székesfehérvárott
Veszprém-Budapest: Magyar Képek Kiadó, 1992-1993. 28p. színes. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár
Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; művészettörténet; helytörténet
Megj.: fotó: Szelényi Károly

Kovács Zita: Az égi és a földi szépről – Kákonyi Konstantina művészete
In: Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében, 1997. 123-130p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: művész

Kóris János: Görög katolikus kegytemplom, Máriapócs – Műemléki helyreállítása és színezési terve
In: Magyar Építőművészet, 1991. 4.szám, 35p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: görögkatolikus egyház
Tárgyszó, szakterület: épület

Körmendy Kinga: A Budai II. gyűjtemény esztergomi vonatkozású kódexei
In: Magyar Könyvszemle, 2000. 351-356p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom
Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Esztergom
Tárgyszó, szakterület: kódex; könyvtár

Körmendy Kinga: A studia humanitatis magyarországi állomásai a bécsi egyetemig. (Humanista kódexek az esztergomi egyház 1543 előtti állományából.)
In: Vár ucca tizenhét, 6. évf., 1998. 1. szám, 138-146p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom
Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Esztergom
Tárgyszó, szakterület: kódex; könyv

Körmendy Kinga: Az esztergomi főegyházi könyvtár, a ferences rendház és a Városi Babits Mihály Könyvtár állományának történeti áttekintése
In: Magyar Könyvszemle, 1991. 20-40p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend:Esztergom
Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Esztergom
Tárgyszó, szakterület: könyvtár; könyvtártörténet

Körmendy Kinga: Szent Adalbert egyházának könyvei 1543 előtt
Esztergom:2000. In: Ezer év Szent Adalbert oltalma alatt, 47-55p. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom
Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Esztergom
Tárgyszó, szakterület: könyvtár; régi könyvek
Megj.: Strigonium antiquum; 4.

Kuklay Antal: A templomtervezés esztétikai dimenziói
Budapest: Xénia Kiadó, 1994. In: Szent művészet, 36-46p. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: esztétika; építészet

Lángi József: Celldömölk, középkori bencés templom romja -Festőrestaurátori kutatás
In: Örökségvédelem, VI. évf., 200. május-június 5-6. szám, 26p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: restaurálás

László Gyula: A Szent László-legenda középkori falképeken
Budapest: 1993. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: szentkultusz; műtárgyak

Lengyel Ágnes: Megújuló vallásos „ponyvanyomtatványok” Nógrádban
In: Néprajzi Értesítő, LXXVI. évf., 1994. 227-257p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: néprajz; szakrális művészet

Levárdy Ferenc dr. – Boros László – Kalász Gyula: A pécsi székesegyház
Pécs: 1991. 96p. ff. színes. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Pécs
Tárgyszó, szakterület: épület; szakrális művészet
Megj.: Csonka Károly színes fényképeivel. Kiadja a Püspöki Hivatal, Pécs.

Losonci Miklós: A keszthelyi pieta
In: Új Ember Évkönyv, 1994. 156p. (cikk)
Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; műtárgyak

Lóska Lajos: Szentképek nem csak hívőknek
In: Új Művészet, 1991. augusztus 8. szám, 48-49p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; műtárgyak

Lőrincz Zoltán: Szent Márton, Savaria szülötte
Szombathely: B.K.L.Kiadó-Pannon Lapok Társasága, 2000. 174p. színes. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Szombathely
Tárgyszó, szakterület: életrajz; művészettörténet

Ludányi Gabriella: Adalékok az egri líceum könyvtártermének ikonológiai problematikájához
szerk.: Bárdos István, Beke Margit.
Esztergom: 1992. In: Egyházak a változó világban, 339-343p. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Eger
Tárgyszó, szakterület: könyvtártörténet; könyvtár

Magyar szentek tisztelete és ereklyéi – Kiállítás a Keresztény Múzeumban 2000. június 17 – október 1.
szerk.: Cséfalvay Pál – Kontsek Ildikó.
Esztergom: Keresztény Múzeum, 2000. 152p. ill. (katalógus)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom
Intézmény: Keresztény Múzeum
Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar; műtárgyak

Magyarország középkori templomai – Koncepció a Magyarország középkori templomai című gyűjteményes kötethez
(1999). 30p. ff. színes.
Tárgyszó, szakterület: építészet; történelem, magyar; szakrális művészet
Megj.: Éri István jegyzetével.

Marosi Ernő: Emlék Esztergom XII-XIII. századi fénykorából
In: Új Művészet, 1991. augusztus 8. szám, 7-13p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom
Tárgyszó, szakterület: épület; biblikus alapok

Marosi Ernő: Szent László mint nemzeti szent
Budapest: Akadémiai Kiadó,1995. In: Kép és hasonmás, 67-85p. (tanulmánykötet)
Tárgyszó, szakterület: szentkultusz; történelem, magyar
Megj.: Művészet és valósága 14-15. századi Magyarországon. Művészettörténeti Füzetek 23. Német nyelven megjelent: Der Heilige Ladislaus als Ungarischer Nationalheiliger. In: Acta Historiae Artium XXXIII. 1987-88, 211-256p.

Matula Imre: Patachich Ádám nagyváradi ősnyomtatvány-gyűjteménye
Baja: 1999. (kézirat)
Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa
Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Kalocsa
Tárgyszó, szakterület: ősnyomtatvány; könyvtár

Márkusné Vörös Hajnalka: Kálváriák a Bakonyban és a Balaton-Felvidéken
Szentendre-Veszprém: 1997. In: A Balaton-Felvidék népi építészete,(tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: néprajz; szakrális művészet

Máté Zsuzsanna: A kissikátori Szent Miklós-templom helyreállítása
In: Műemléklap, IV. évf., 2000. november-december 11-12. szám, 5-p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: helyreállítás

Mezei Zsolt: Pápai könyvtárak a századfordulón
Pápa: 1999. 101p. ff. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: könyvtártörténet
Megj.: Kiadja a Dunántúli Református Egyházkerület és a Jókai Mór Városi Könyvtár.

Mező András: Adatok Szent László középkori tiszteletéhez – (XIII – XV.század)
In: Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 1992. 2. szám, 123-135p. (folyóirat)
Tárgyszó, szakterület: szentkultusz; történelem, magyar

Mészáros István: A Szent István Társulat százötven éve 1848-1998
Budapest: Szent István Társulat, 1998. 358p. (könyv)
Intézmény: Szent István Társulat
Tárgyszó, szakterület: könyv; intézménytörténet

Mészáros István: Egy Árpád-kori iskoláskönyv Esztergomban
Budapest:Márton Áron Kiadó, 1993. In: Kezdés és újrakezdés, 73-79p. (tanulmánykötet)
Tárgyszó, szakterület: kódex; könyv
Megj.: Prímási Levéltár kiadványai. Strigonium Antiquum 2.
Szerkeszti: Beke Margit. A Kezdés és újrakezdés c. konferencia előadásai.

Mihalik Tamás: A magyar barokk templomok művészete
In: Magyar Építőművészet, 1991. 4. szám, 46-47p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: építészet; szakrális művészet

Miklósi Sikes Csaba: A dunántúli Szent Antal ábrázolásokról
Sümeg: 1995. In: Páduai Szent Antal emlékezete, 67-102p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: szentkultusz; ikonográfia
Megj.: Múzeumi Füzetek 3.

Miklósi Sikes Csaba: A sümegi ferences templom és kolostor a 18. században
In: „Sümegi” Szűz Mária képes ferences naptára, 1996. 51-54p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: ferences rend
Tárgyszó, szakterület: rendtörténet; épület

Mittelalterliche lateinische Handschriftenfragmente in Esztergom
Hrsg.: András Vízkelety.
Budapest: 1993. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom
Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Esztergom
Tárgyszó, szakterület: könyvtár; kézirat

Molanus, Johannes – Baespflug, François – Christin, Olivier – Tassel,Benoît: Traité des saintes images – Christianisme Patrimonies
Paris: Cerf, 1996. 669, 465p. ff. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; szakrális művészet; szentkultusz
Megj.: 1.kötet: Introduction,traduction, notes…, 2. kötet: Johannes molanus: Traité des saintesimages, Louvain 1570, Ingolstadt 1594 faximile kiadása

Mons Sacer 996-1996 – Pannonhalma 1000 éve I-III.
szerk.: Takács Imre.
Pannonhalma: 1996. (katalógus)
Egyházmegye/szerzetesrend: bencésrend
Intézmény: Főapátsági Könyvtár, Pannonhalma
Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar; kiállítás

Mosolygó Madonnák
In: Új Ember Évkönyv, 1994. 154p. (cikk)
Intézmény: Magyar Nemzeti Galéria
Tárgyszó, szakterület: szobrászat; szakrálisművészet

Módy György: Debrecen egyházi építéstörténete
In: Műemlékvédelem, XXXV. évf., 1991. 2. szám, 110-117p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye
Tárgyszó, szakterület: építészet; szakrális művészet

Mózessy Gergely: A székesfehérvári egyházmegye kulturális értékmentő munkája a ’30-as években
In: Honismeret, 2000. 3. szám, 74-83p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár
Intézmény: Püspöki Könyvtár, Székesfehérvár
Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar

M.P. – M.F.: Temetőkápolna, Tata – Építész: Mújdricza Péter és Mújdricza Ferenc
In: Magyar Építőművészet, 1991. 4. szám, 18-19p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: épület

Muck, Herbert: Licht – Raum – Geist – Erfahrung
In: Kunst und Kirche,1999. 1. szám, 11-17p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: szakrálisművészet; építészet

Musebrink, Philomena: Istenszülő ikonok
Nyíregyháza: Örökségünk Kiadó,1994. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Görögkatolikus Egyház
Tárgyszó, szakterület: ikon

Nagy Györgyi: A magyarországi szárnyasoltár-restaurálás története az első világháborúig
In: Műtárgyvédelem, 1997. 26. szám, 7-13p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: restaurálás; szakrális művészet
Megj.: Különlenyomat.

Nagy Lajos: A gyöngyösi Szent Bertalan templom – Rövid története és képeinek leírása
(Gyöngyös): (1997). 31p.
Tárgyszó, szakterület:épület; műemlék
Megj.: Schlosser János: „A Gyöngyösi Szent Bertalan Templom” szövegének felhasználásával. Templom története, Dr. Nagy Lajos plébánostól.

Nagy Márta: Ortodox falképek Magyarországon
Budapest: Dunakönyv Kiadó,1994. 90p. színes fotók. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Görögkatolikus Egyház
Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; szakrálisművészet

Nagy Márta: Ortodox ikonosztázionok Magyarországon
Debrecen: magánkiadás, 1994. 188p. fotók. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; szakrális művészet

Nagybákay Péter: Az erények és a bűnök szimbolikus harcának heraldikai megjelenítése egy XV. század elején készült kódexben
In: Magyar Egyháztörténeti Évkönyv, 1994. 85-107p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: kódex; könyv

Nagymihályi Géza dr.: Világkép és templomépítészet
Budapest: 1994. In: Szent művészet I. Tanulmányok az ars sacra köréből, (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: építészet
Megj.: Válogatta és szerkesztette: Cs.Varga István.

Nagypataki Gyula: Templomépítés fátyol nélkül
Százhalombatta: Dominus Vobiscum Alapítvány, 1997. 38p. ff. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: épület;
Megj.: Szent István plébániatemplom építéséről

N.I.: Középkori templomok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
In: Műemléklap, IV. évf., 2000. július-augusztus 7-8. szám, 14p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: recenzió; épület

Nillées, Jean-Jacques et. al.: L’Art moderne et la question du sacré
Paris: Cerf-Cerit, 1993. 344p. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: kortársművészet; esztétika; művészetfilozófia

Nissel, Walter: Jesuiten im Spiegel der Philatelie
Rommerskirchen: St.Briktius, 1995. 106p. ff. és színes. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Jezsuita rend
Tárgyszó, szakterület: szentkultusz; iparművészet; grafika, bélyeg

N.K.: Prépostsági altemplom helyreállítása, Dömös – Építész: Nándori Klára
In: Magyar Építőművészet, 1991. 4. szám, 30-34p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: épület

Orbán Imre: A népi vallásosság, mint a középkori szentkultusz tükrözője
Budapest: METEM, 1998. In: Herman Egyed emlékkönyv, 87-100p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: népi vallásosság; egyháztörténelem
Megj.: Szerkesztette: Sümegi József és Zombori István

P. Kalliszt: Szent Antal kiállítás Sümegen
In: „Sümegi” Szűz Mária képes ferences naptára, 1996. 83-84p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: ferences rend
Tárgyszó, szakterület: kiállítás

P. Samu Viktória: Bakonyszentlászló, evangélikus templom
In: Örökségvédelem, VI. évf., 2000. május-június 5-6. szám, 24p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: helyreállítás

P. Szabó Ernő: Szegény Briccius avagy egy titokzatos szent története
In: Új Művészet, 1991. augusztus 8. szám, 37-40p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; ikonográfia

Páli Töredékek – Satipatthana Sutta
ford.: Novák Tibor.
Kalocsa: 1997. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa
Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Kalocsa
Tárgyszó, szakterület: könyvtár
Megj.: Főszékesegyházi Könyvtár

Pálos Frigyes: A tereskei templom
Aszód: 2000. 120p. ff., színes. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: épület
Megj.: Múzeumi Füzetek 50. sz.

Petravich András: Kettős jubileumot ünnepelt a műemlékvédelem
In: Magyar Múzeumok, 3. évf., 1997. 4. szám, 44-45p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: műemlék; szakrális művészet
Megj.: Csempeszkopács, Esztergom

Póczy Klára: Magyar templomok, magyar kápolnák sorsa Rómában – 1000 éven át
In: Műemléklap, IV évf., 2000. szeptember-október 9-10. szám, 6-7p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar; épület

Prokopp Mária: Szent Erzsébet-falképciklus a nápolyi Santa Maria Donna Regina-templomban
Budapest: ELTE BTK Közép- és Koraújkori Egyetemes Történeti Tanszék, 1999. In: A középkor szeretete. Történeti tanulmányok Sz. Jónás Ilona tiszteletére, 413-423p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: szentkultusz; festészet; egyháztörténelem; szakrális művészet

Puskás Bernadett: „A győzelemmel hasonnevű” – Szent Miklós ikonográfiájához a 15-16. századi Kárpát-vidéki ikonok alapján
Budapest: 1991. In: A Magyar Nemzeti Galéria Évkönyve, 249-254p. (évkönyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Görögkatolikus Egyház
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; szentkultusz

R. Törley Mária szakrális alkotásai 1985-1999
Budapest: Katedrális Művészeti Bt., 1999. 63p. ill. (katalógus)
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; művész

Raffaello két remekműve
In: Új Ember Évkönyv, 1994. 155p. (cikk)
Intézmény: Szépművészeti Múzeum
Tárgyszó, szakterület: művész; festészet

Református templom és parókia terve, Encs – Építész: Horváth Zoltán
In: Magyar Építőművészet, 1991. 4. szám, 29p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: református egyház
Tárgyszó, szakterület: épület

Richter, Klemens: Kirchenbau und Liturgie – Zur Wiedergewinnung und Weiterführung der liturgischen Bewegung in heutiger Raumgestalt
In: Kunst und Kirche, 1998. 1. szám, 4-8p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: építészet; szakrális művészet

Richter, Klemens: Liturgie Gefaße, Kirche und Design – Zu einer Ausstellung im Dom- und Diözesanmuseum Trier
In: Kunst und Kirche, 1998. 1. szám,46-47p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrálisművészet

Ripa, Cesare: Iconologia – Azaz különféle képek leírása, amelyeket az antikvitásból feltalált vagy tulajdon leleményével megalkotott és magyarázatokkal ellátott a perugiai Cesare Ripa
ford., jegyz.: Sajó Tamás.
Budapest: Balassi Kiadó, 1997. 693p. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia

Rocca, Giancarlo: La sostanza dell’Effimero – Gli abiti degli Ordini religiiosi in Occidente
[gondozta]
Róma: Edizione Paoline, 2000. 646p. ff. és színes fotó, ill. (katalógus)
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; rendtörténet; egyháztörténelem; paramentika
Megj.: Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo 18 gennaio – 31 marzo 2000

Rónay László: A Katholikus és a Katolikus Szemle
Pannonhalma: Katolikus Szemle, 1994. In: Az egység szolgálatában, 117-123p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: sajtó; egyháztörténelem, magyar
Megj.: Köszöntő Békés Gellért OSB 80. születésnapjára. II. kötet.

R.P.: Magyarok Nagyasszonya római katolikus templom, Ond – Belsőépítész: Rainer Péter
In: Magyar Építőművészet, 1991. 4. szám, 28p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Eger
Tárgyszó, szakterület: épület

R.P.: Szentlélek templom, Győr – Építész: Ráskai Péter
In: Magyar Építőművészet, 1991. 4. szám, 24-27p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Győr
Tárgyszó, szakterület: épület

Rutai Ilona: Kővágóörs, Ecséri templomrom
In: Műemléklap, IV évf., 2000. november-december 11-12. szám, 28-29p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém
Tárgyszó, szakterület: helyreállítás

Sandner Zoltán: Tihany, Apáti templomrom millenniumi helyreállítása
In: Műemléklap, IV. évf., 2000. november-december 11-12. szám, 28p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: helyreállítás

Schaeffer, A. Francis: Művészet és Biblia
Budapest: Harmat, 1999. 64p. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: biblikus alapok; szakrális művészet

Schenk, Andreas: Kirchenbau als Teilnahme – Liturgische Reform und Grundrißentwicklung
In: Kunst und Kirche, 1998. 4. szám, 222-228p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: építészet; szakrális művészet

Schmal Róza: Befejezhetetlen képek – Gondolatok a bécsi Cezanne-kiállításról
In: Pannonhalmi Szemle, VIII. évf., 2000. 3. szám,119-121p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: művészettörténet; szakrális művészet

Schwarcz Katalin: A klarissza apácák könyvkultúrája a XVIII. században -Die Lesekultur der Klarissen in dem 18. Jahrhundert
Szeged: Scriptum Kft., 1994. 84p. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Klarisszák
Tárgyszó, szakterület: könyvtár; rendtörténet
Megj.: Olvasmánytörténeti Dolgozatok VI. Sorozatszerkesztő: Monok István

Sebestyén József: Aracs romtemploma megmentéséért
In: Műemléklap, IV. évf., 2000. július-augusztus 7-8. szám, 30p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Nagybecskereki egyházmegye
Tárgyszó, szakterület: műemlék

Simonyi László: Csabdi templomrom
In: Műemléklap, IV évf., 2000.november-december 11-12. szám, 28p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár
Tárgyszó, szakterület: helyreállítás

Sipos Gábor: A kolozsvári Református Kollégium könyvtára a XVII. században- Die Bibliothek des reformierten Kollegiums in Klausenburg
Szeged: Scriptum Kft., 1991. 116p. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: református egyház
Tárgyszó, szakterület: könyvtár; könyvtártörténet
Megj.: Olvasmánytörténeti Dolgozatok I. Sorozatszerkesztő: Monok István

Sipos Imre – Galbavy Jenő József: 100 éves a miklósi templom – Miklósi története
Miklósi: Miklósi Római Katolikus Plébánia, 1994. 86p. ff. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Kaposvári Egyházmegye
Tárgyszó, szakterület: épület
Megj.: Megjelent Miklósi község temploma építésének centenáriumára.

Solmosi László: Az esztergomi érseki oklevéladás kezdetei
Budapest: Márton Áron Kiadó, 1993. In: Kezdés és újrakezdés, 81-86p. (tanulmánykötet)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom
Tárgyszó, szakterület: levéltár
Megj.: Prímási Levéltár kiadványai. Strigonium Antiquum 2.
Szerkeszti: Beke Margit. A Kezdés és újrakezdés c. konferencia előadásai.

Somorjai Ádám: A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának disszertációi, 1863-1993
Budapest: 1993.
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom
Intézmény: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar
Tárgyszó, szakterület: intézménytörténet

Somorjai Ádám: Egyházművészeti disszertációk a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán, 1863-1993
Regnum, In: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 1994. 3-4. szám, 251-265p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom
Intézmény: Pázmány Péter KatolikusEgyetem Hittudományi Kar
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; egyháztörténelem, magyar

Soós Ferenc: Patrona Hungariae a magyar pénzeken
In: Éremtani Lapok, 1995. december 34. szám, 3-12p. (folyóirat)
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia

Sólymos Szilveszter: Himmelreich György pannonhalmi kormányzóapát(1607-1637) könyvtárkatalógusának feldolgozása
Pannonhalma: 1998. 155p. In: Pannonhalmi Füzetek, 44. szám, (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend
Intézmény: Főapátsági Könyvtár, Pannonhalma
Tárgyszó, szakterület: könyvtári katalógus; könyv

Sólymos Szilveszter: Szent Benedek keresztes érme
Budapest: 2000.
Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend
Tárgyszó, szakterület: kegyérem; numizmatika

Sólymos Szilveszter: Szent Zoerard-András (Szórád) és Benedek remeték élete és kultusza Magyarországon
Budapest: METEM, 1996. 176p. ff. színes. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar; ikonográfia

S.P.: Magyar emlék Názáret Angyali Üdvözlet-templomában
In: Új Művészet, 1991. augusztus 8. szám, 50-51p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: műtárgyak

Sugár István: Lapozgatás az érseki könyvtár vendégkönyvében
In: Heves Megyei Hírlap, 1992. június 19. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Eger
Tárgyszó, szakterület: könyvtár

Sulyok Miklós: Makovecz Imre két új temploma
In: Új Művészet, 1991.augusztus 8. szám, 43-47p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: művész; épület

Sz. Kürti Katalin: Egy katolikus templom a „kálvinista Rómá”-ban – A debreceni Szent Anna-plébániatemplom
In: Új Művészet, 1991. augusztus 8.szám, 21-25p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye
Tárgyszó, szakterület: épület; szakrális művészet

Szabó Attila: Jézus Krisztus élete a művészetekben
Budapest: BIK Könyvkiadó, 1997. 145p. ff. színes. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: művészettörténet; szakrális művészet
Megj.: Kiadja a Bibliaiskolák Közössége.

Szabó Ildikó: A piarista rend központi könyvtárának története
1997. (kézirat)
Egyházmegye/szerzetesrend: piarista rend
Intézmény: Piarista Központi Könyvtár, Budapest
Tárgyszó, szakterület: könyvtártörténet; intézménytörténet; könyvtár
Megj.: Szakdolgozat.

Szabó Lajos: Utolsó szalmaszál
Budapest: 2000. 352p. ff. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar; forráskiadvány
Megj.: METEM Könyvek 27.
Kiadó a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség (METEM) és a Kazinczy Ferenc Társaság.
Sorozatszerkesztők: Várszegi Asztrik és Zombori István.

Szalai Anrdás: A siófoki evangélikus templom – Építész: Makovecz Imre
In: Magyar Építőművészet, 1991. 4. szám, 13-17p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Evangélikus egyház
Tárgyszó, szakterület: épület; művész

Szathmáry Tibor: Térképkincsek Kalocsán
szerk.: Boros István.
Kalocsa: Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár, 1998. 149p. ill., ff. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa
Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Kalocsa
Tárgyszó, szakterület: könyvtár
Megj.: Sorozatcím: Miscellanea

Szelestei Nagy László: Művelődéstörténeti források a Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtárban
In: Magyar Könyvszemle, 1994. 193-198p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa
Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Kalocsa
Tárgyszó, szakterület: könyvtár

Szentesi Edit: Példabeszéd és laudáció – Molnár Sándor vázlatai a szombathelyi székesegyház mennyezetképeihez
In: Új Művészet, 1991. augusztus 8. szám, 32-37p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Szombathely
Tárgyszó, szakterület: épület; művész; szakrális művészet

Szentléleky Tihamér – H. Vladár Ágnes: Savaria-Szombathely; püspöki központ az ókori város romjai felett
In: Műemlékvédelem, XXXV. évf., 1991. 2. szám, 118-128p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Szombathely
Tárgyszó, szakterület: műemlék; régészet

Szilárdfy Zoltán: A czestochowai Fekete Mária ábrázolása és tisztelete Magyarországon
In: Honismeret, XIX. évf., 1991. 4. szám, 31-32p. (tanulmány)
Egyházmegye/szerzetesrend: Pálos rend
Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; egyháztörténelem, magyar

Szilárdfy Zoltán: A czestohowai és a Sasvári Boldogasszony tisztelete és ikonográfiája Magyarországon
Csorna: 1994. In: Varia Paulina I.,205-211p. (tanulmány)
Egyházmegye/szerzetesrend: Pálos rend
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia
Megj.: Pálos rendtörténeti tanulmányok. Szerkesztette: Sarbak Gábor

Szilárdfy Zoltán: A jászapáti Szent Rozália-kápolna homlokzati díszítésének ikonográfiája – Szimbólumok és típusok a pestisjárványok művészeti emlékein
Szolnok: 1998. In: A Jászság a magyar kultúrában, 183-198p. (tanulmány)
Egyházmegye/szerzetesrend: Eger
Tárgyszó, szakterület: épület; ikonográfia
Megj.: Konferencia 1995. Szerkesztette: Ujvári Zoltán.Jászkunság Füzetek 12.

Szilárdfy Zoltán: A Kármelhegyi Boldogasszony ikonográfiája
In: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 1992. 3. szám, 197-208p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia

Szilárdfy Zoltán: A kettős kereszt – Kultusz és szombólum Kelet és Nyugat között
In: Néprajzi Értesítő, LXXVII. évf., 1995. 67-76p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: szimbólumok; szakrális művészet

Szilárdfy Zoltán: A KÉSZ kilenc művészének kiállítása a székesfehérvári Szent István-házban – Részletek Szilárdfy Zoltán művészettörténész, főiskolai tanár júnus 30-án tartott megnyitóbeszédéből
In: Jel, VIII. évf., 1996. 7. szám, 221p. (beszéd)
Tárgyszó, szakterület: kortárs művészet; művész; kiállítás

Szilárdfy Zoltán: A királyhelmeci Szentlélek-templom főoltárképének ikonográfiája
In: Művészettörténeti Értesítő, XLV. évf., 1996. 3-4. szám, 282p. (tanulmány)
Egyházmegye/szerzetesrend: Kassai érsekség
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; műtárgyak

Szilárdfy Zoltán: A Krisztus arc mint palladium, s egyéb védpajzsokról
In: Ars Hungarica, XXVII. évf., 1999. 2. szám, 273-292p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet

Szilárdfy Zoltán: A legrégibb magyar Mária-ábrázolás – Az Orans Mária típusa: a mennybemenetel ikontól a mennybevitel kompozícióig
In: Posztbizánci Közlemények, 1994. 1. szám, 5-22p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia

Szilárdfy Zoltán: A lenti Szent Mihály plébániatemplom főoltárképének és freskóinak ikonográfiája
Lenti: 1999. In: A Lenti Plébánia története, 32-37p. (tanulmány)
Egyházmegye/szerzetesrend: Szombathely
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia
Megj.: Tantalics Béla

Szilárdfy Zoltán: A magánáhitat szentképei a szerző gyűjteményéből I. -17-18. század
Szeged: 1995. 86p. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: néprajz; szakrális művészet
Megj.: Devotio Hungarorum 2.

Szilárdfy Zoltán: A magánáhitat szentképei a szerző gyűjteményéből II. -19-20. század
Szeged: 1997. 93p. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: néprajz; szakrális művészet
Megj.: Devotio Hungarorum 4.

Szilárdfy Zoltán: A magyarországi kegyképek és -szobrok tipológiája és jelentése
Budapest: Szent István Társulat, 1994. 32p. ff. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; szakrális művészet

Szilárdfy Zoltán: A Napbaöltözött Asszony tisztelője – Szent Gellért ikonográfiája a barokk kori kisgrafikák tükrében
In: Jászkunság, XLIIévf., 1996. 2. szám, 67-80p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; szentkultusz

Szilárdfy Zoltán: A pozsonyi Mária-tisztelet régi emlékei
In: A Jel, 1994. 5. szám, 136-139p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; szakrális művészet

Szilárdfy Zoltán: A Szentantali Boldogasszony kegyképe
Komárom: 1995. In: Magyar Vasárnap kalendárium, (tanulmány)
Egyházmegye/szerzetesrend: Pozsonyi főegyházmegye
Tárgyszó, szakterület: műtárgyak
Megj.:Szerkesztette: Herdics György

Szilárdfy Zoltán: A török háborúk emléke barokk szentképeken
Budapest:2000. In: Történelem – Kép, 348-359p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: történelem, magyar; szakrális művészet
Megj.: Szemelvények múlt és művészet kapcsolatából Magyarországon. Katalógus. Szerkesztette: Mikó Árpád- Sinkó Katalin. A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai 2003/3

Szilárdfy Zoltán: Adatok a máriapócsi kegykép kultuszához és ikonográfiájához
Nyíregyháza: Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, 1996. In: Máriapócs 1691 – Nyíregyháza 1996, 155-173p. (tanulmány)
Egyházmegye/szerzetesrend: Görögkatolikus egyház
Tárgyszó, szakterület:ikonográfia;
Megj.: Történelmi konferencia a máriapócsi Istenszülő-ikon első könnyezésének 300. évfordulójára, 1996 november 4-6.

Szilárdfy Zoltán: Aspektusok a messianizmus ikonográfiájára
Szeged: 1997. In: A messiási kérdés, 121-128p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia
Megj.: Szegedi biblikus konferencia 1995. Szerkesztette: Benyik György.

Szilárdfy Zoltán: Borromei Szent Károly kultuszának és ikonográfiájának aktualitásai a barokk-kori Magyarországon
In: Művészettörténeti Értesítő, XLVIII évf., 1999. 176-178p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia

Szilárdfy Zoltán: Dorffmeister István: „Sposa Spiritus Sancti” képe a balfi fürdőkápolnában
Sopron: 1996. In: Tanulmányok Csatkai Endre emlékére,207-218p. (tanulmány)
Egyházmegye/szerzetesrend: Győr
Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; művész
Megj.: Szerkesztette: Környei Attila – G. Szende Katalin

Szilárdfy Zoltán: „És az angyalok szolgálnak neki.” – Egy barokk téma ikonográfiájához
In: Művészettörténeti Értesítő, XL. évf., 1991. 3-4.szám, 205-207p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia

Szilárdfy Zoltán: Kalazanci Szent József ikonográfiája metszetek tükrében
Budapest: 1992. In: Piaristák Magyarországon 1642-1992, 28-36p. (tanulmány)
Egyházmegye/szerzetesrend: piarista rend
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia
Megj.: Szerkesztette: Holl Béla

Szilárdfy Zoltán: Krisztus szenvedésének ikonográfiája
Eger: In: Hevesi Napló, 1997. 17-30p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia
Megj.: Különszám.

Szilárdfy Zoltán: Kultusz és tematika a Jézus Társaság barokk művészetében
Eger: 1996. In: Barokk konferenciák, 56-68p. (tanulmány)
Egyházmegye/szerzetesrend: jezsuita rend
Tárgyszó, szakterület :művészettörténet; szakrális művészet
Megj.: Barokk konferenciák 11. A jezsuiták Magyarországon. Szerkesztette: Löffler Erzsébet. Hevesi Napló.Különszám.

Szilárdfy Zoltán: „Le-ült Szent Borbála már vachorához. Az örök élet Nagy Lakodalmához.” – Szent Borbála ikonográfiájához
In: Művészettörténeti Értesítő, XL. évf., 1991. 3-4. szám, 195-199p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia

Szilárdfy Zoltán: Lignum crucis – arbor vitae. Die ikonographiae des Pieta-Altars die Maria Schnee von Szeged
In: Acta Ethnographic Hungarica, XXXIX. évf., 1994. 3-4. szám, 269-274p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia

Szilárdfy Zoltán: Lignum crucis – arbor vitae – A szegedi Havi Boldogasszony-templom pieta-oltárának ikonográfiája
In: Művészettörténeti Értesítő, XLIV. évf., 1995. 3-4. szám, 280-283p. (tanulmány)
Egyházmegye/szerzetesrend: Szeged-Csanád
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia

Szilárdfy Zoltán: Magyar vonatkozások Nepomuki Szent János ikonográfiájában
In: Művészettörténeti Értesítő, XLII. évf., 1993. 3-4. szám, 203-213p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia

Szilárdfy Zoltán: Mater Ecclesiae – Mater Ecclesia – Az Egyház Anyjának ikonográfiája
In: Vigilia, LVI. évf., 1991. 5. szám, 350-352p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia

Szilárdfy Zoltán: Páduai Szent Antal a magyar barokk művészetben
Sümeg: 1995. In: Páduai Szent Antal emlékezete, 21-29p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: szentkultusz; ikonográfia
Megj.: Múzeumi Füzetek 3. Szerkesztette: Farkas Attila, Kerny Terézia

Szilárdfy Zoltán: Sajátos típusok a magyar szentek barokk kori ikonográfiájában
Esztergom: 2000. In: Magyar szentek tisztelete és ereklyéi, 55-88p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia
Megj.: In: Magyar szentek tisztelete és ereklyéi. Szerkesztete: Cséfalvay Pál, Kontsek Ildikó

Szilárdfy Zoltán: „Sub tuum praesidium” – Budavár Köpönyeges Madonnája
Budapest: In: Magyar Nemzeti Galéria Évkönyve, 1991. 123-126p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; szakrális művészet
Megj.: In: Művészettörténeti tanulmányok Mojzer Miklós hatvanadik születésnapjára. Szerkesztette: Buzási Enikő – Jávor Anna – Mikó Árpád – Takács Imre.

Szilárdfy Zoltán: Szempontok a messianizmus ikonográfiájához – Kisgrafikai ábrázolások a XVI-XVIII. századból
In: Életünk, XXXII. évf., 2000. 6.szám, 5p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia

Szilárdfy Zoltán: Szent Gellért ikonográfiája
Budapest: 2000. In: Magyar szentek, 86-99p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia
Megj.: Reke Füzetek 1. Szerkesztette: Lakatos Tibor

Szilárdfy Zoltán: Szent Gellért ikonográfiája a barokk kori kisgrafikák tükrében
Makó: 1996. In: In memoriam Szent Gellért, 13-31p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia
Megj.: Szerkesztette: Tóth Ferenc. A makói keresztény értelmiség füzetei 23.

Szilárdfy Zoltán: Szent István király fölajánlásának attribútumai
In: Művészettörténeti Értesítő, XLVIII. évf., 1999. 71-86p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: szentkultusz; ikonográfia

Szilárdfy Zoltán: Szent István király lelkiségének motívumai az elsőévezred fordulóján
Budapest: 2000. In: Tanulmányok a dátumváltásról ésaz ezredfordulóról, 87-96p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület:szentkultusz; egyháztörténelem, magyar
Megj.: Szerkesztette: MojzesImre

Szilárdfy Zoltán: Szilassy János gödöllői úrmutatójának értelmezése
Gödöllő: 1997. In: A Grassalkovichok kora, 52-57p. (tanulmány)
Egyházmegye/szerzetesrend: Vác
Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; ikonográfia
Megj.: Gödöllői Múzeumi Füzetek 3. Szerkesztette: Lábadi Károly.

Szilárdfy Zoltán művészettörténeti munkássága
In: Művészettörténeti Értesítő, 1997. XXV. szám, 8-11p. (folyóirat)

Szíj Béla – Muszély János: Muszély Ágoston – Festőművész 1887-1966
Budapest: 1991. 70p. ff. és színes. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: művész; szakrális művészet
Megj.: Pesterzsébeti Múzeumi Füzetek 9.

Takács Imre: Porta patet vitae
Budapest: Márton Áron Kiadó, 1993. In: Kezdés és újrakezdés, 53-60p. (tanulmánykötet)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom
Tárgyszó, szakterület: épület; szakrális művészet
Megj.: Prímási Levéltár kiadványai. Strigonium Antiquum 2.
Szerkeszti: Beke Margit. Kezdés és újrakezdés c. konferenciatanulmányai.

Tarcali Zsuzsanna: A bocskaikerti ökumenikus templom
Budapest: Kornétás Kiadó, (1997). 180p. ff. színes. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Debrecen-Nyíregyházi egyházmegye
Tárgyszó, szakterület: épület

Tarczai György: Az Árpád-ház szentjei
Budapest: 1994. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: történelem, magyar; szentkultusz

Templomtéri képek – Pauli Éva festőművész munkáiból
In: Magyar Építőművészet, 1991. 4. szám, 48-49p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: művész; szakrális művészet
Megj.: A Neue Zücher Zeitung írása nyomán.

Tihany, Újlaki templomrom millenniumi helyreállítása
In: Műemléklap, IV. évf., 2000. november-december 11-12. szám, 28p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém
Tárgyszó, szakterület: helyreállítás

Tolnay Imre: Fényt kapott kezek – Baranyay András pannonhalmi kiállításához
In: Pannonhalmi Szemle, VIII. évf., 2000. 1. szám, 123-124p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: kiállítás

Tomisa Ilona: „…együtt a processiot… járják” – Körmeneti zászlók Magyarországon
Budapest: 1998. 96p. ff. színes. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; néprajz; szakrális művészet

Tóth Béla: A Váci Egyházmegyei Könyvtár kézirat katalógusa
Budapest: OSZK, 1999. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Vác
Intézmény: Váci Egyházmegyei Könyvtár
Tárgyszó, szakterület: kéziratkatalógus; könyvtár
Megj.: Magyarországi egyházi könyvtárak kéziratkatalógusai. Catalogi manuscriptorum, quae in Bibliothecis ecclesiasticis Hungariae asservantur 11.

Tóth Béla: A váci r.k. egyházmegye könyvtárának iskolai-, egyházi oktatással, neveléssel kapcsolatos tankönyvei, útmutatói
Vác: 1995. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Vác
Intézmény: Váci Egyházmegyei Könyvtár
Tárgyszó, szakterület: könyvtár

Tóth Endre: A 4-8. századi pannóniai kereszténység forrásairól és a leletek forrásértékéről
In: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 1991. 17-34p. (tanulmánykötet)
Tárgyszó, szakterület: régészet; történelem

Tóth László: Szamostatárfalva, református templom helyreállítása
In: Műemléklap, IV. évf., 2000. november-december 11-12. szám, 29p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: református egyház
Tárgyszó, szakterület: helyreállítás

Tóth Melinda: Múlt és jelen a pécsi székesegyházban
In: Új Művészet,1991. augusztus 8. szám, 14-20p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Pécs
Tárgyszó, szakterület: épület; szakrális művészet

Török József – Legeza László: A 350 éves Központi Papnevelő Intézet
Budapest: Mikes Kiadó, 1998. 96p. színes. (könyv)
Intézmény: Központi Papnevelő Intézet
Tárgyszó, szakterület: intézménytörténet; templom

Török József: A liturgikus öltözék a Pray-kódexben
Budapest: ELTE BTKKözép- és Koraújkori Egyetemes Történeti Tanszék, 1999. In: A középkorszeretete. Történeti tanulmányok Sz. Jónás Ilona tiszteletére, 383-391p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: liturgia; kódex; paramentika

Török József: Az Esztergomi Benedictionale
Budapest: Márton Áron Kiadó,1993. In: Kezdés és újrakezdés, 69-71p. (tanulmánykötet)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom
Intézmény: Prímási Levéltár
Tárgyszó, szakterület: kódex; egyháztörténelem, magyar; könyvtár
Megj.: Prímási Levéltár kiadványai. Strigonium Antiquum 2.
Szerkeszti: Beke Margit. A Kezdés és újrakezdés c. konferencia előadásai.

Török József – Legeza László: Székesfehérvár évezrede
Budapest: Mikes Kiadó, 2000. 63p. ff. színes. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár
Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar; intézménytörténet; szakrális művészet

Történeti ablakok, ajtók és kapuk kutatása és megóvása
Budapest: Gyorsjelentés Kiadó, 2000. ff. (tanulmánykötet)
Tárgyszó, szakterület: restaurálás; építészet
Megj.: A Porta Speciosa Egyesület tanulmánykötete. Szerkesztette: dr. Vukov Konstantin. Szerkesztők: dr. Kovács Erzsébet, Vizi György.

Trogmayer Ottó: Egy különleges főpapi jelvény Pusztaszerről
Budapest:1993. In: Dávid Katalin emlékkönyv, 303-311p. (tanulmány)
Egyházmegye/szerzetesrend: Szeged-Csanád
Tárgyszó, szakterület: ritkaságok
Megj.: Szerk.: Dankó L., Széll M., Takács J.

Uzsoki András: A tihanyi Árpád-kori remetetelep régészeti kutatása
In: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 1991. 35-42p. (tanulmánykötet)
Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém
Tárgyszó, szakterület: régészet

Valter Ilona: A cikádori cisztercita apátság kutatása
Budapest: METEM, 1998. In: Herman Egyed emlékkönyv, 155-166p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; templom; régészet; rendtörténet; egyháztörténelem, magyar
Megj.: Szerkesztette: Sümegi József és Zombori István

Valter Ilona Dr.: Az első magyar ciszterci monostor: Cikádor templomának feltárása Bátaszéken
In: Műemléklap, IV. évf., 2000. július-augusztus 7-8. szám, 20p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: régészet

Vanyó László: Ars sacra – ars liturgica – a 20. században
Budapest: Budapesti Központi Papnevelő Intézet, 1994. 64p. ff. fotó. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet
Megj.: Seminarium Centrale Budapestiense 2.

Varga András: A szegedi alsóvárosi ferences könyvtár 1846-ban
Szeged: Scriptum Kft., 1998. 184p. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: ferences rend
Tárgyszó, szakterület: könyvtártörténet; rendtörténet
Megj.: Olvasmánytörténeti Dolgozatok VIII. Sorozatszerkesztő: Monok István.

Varga András: A szegedi minorita könyvtár a XVIII. században – Die Bibliothek des Minoritenklosters in Szeged im 18. Jahrhundert
Szeged: Scriptum Kft., 1991. 41p. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: ferences rend
Tárgyszó, szakterület: könyvtártörténet; rendtörténet
Megj.: Olvasmánytörténeti Dolgozatok II. Sorozatszerkesztő: Monok István

Varga Imre – Reichardt Gyula: A győri székesegyházi főesperesség alsóesperesi kerületi plébániáinak összeírása 1748-ban – Michael Nagy: Conscriptio… c. latin munkájának magyar fordítása
In: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 1991. 117-200p. (tanulmánykötet)
Egyházmegye/szerzetesrend: Győr
Tárgyszó, szakterület: levéltár

Varga Istvánné: Magyarok Nagyasszonya Sziklatemplom – Budapest
[írta és szerkesztette.]
Tata: 2000. 83p. ff. és színes. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: pálos rend – Esztergom
Tárgyszó, szakterület: épület; szakrális tér
Megj.: Szerzői kiadás

Varga Lajos: Nováczky András (Endre, 1796-1871) váci egyházmegyés pap bécsi kapcsolatai és könyvgyűjteménye
szerk.: Beke Margit, Bárdos István.
Esztergom: Esztergom-Budapesti Érsekség,-Komárom-Esztergom Megye Önkormányzata, – Kultsár István Társadalomtudományi és Kiadói Alapítvány,1994.
In: Magyarok Kelet és Nyugat metszésvonalán, 379-384p. (tanulmánykötet)
Egyházmegye/szerzetesrend: Vác
Intézmény: Váci Egyházmegyei Könyvtár
Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar; életrajz; könyv
Megj.: Nemzetközi Történészkonferencia előadásai 1994. április 13-15.

Varga Mátyás: Át-térések – Schmal Károly újabb képeiről
In: Pannonhalmi Szemle, VII. évf., 1999. 3. szám, 107-109p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: művész; kortárs művészet

Varga Mátyás: Hogy az ióta el ne vesszen – Lovas Ilona installációja Pannonhalmán
In: Pannonhalmi Szemle, VIII. évf., 2000. 3. szám, 110-115p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: kortárs művészet

Vákár Tibor: A keresztény-egység temploma
In: Magyar Építőművészet, 1991. 4. szám, 51p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: épület

Várady Péter Pál – Borbély Anikó: Erdély magyar templomai – Kalotaszeg
Budapest: Unikornis Kiadó, 1991. 104p. színes. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: építészet; szakrális művészet

Végh János: Leonardo Sziklás Madonnájának ikonográfiájáról
In: Vigilia, 57. évf., 1992. október 10. szám, 736-742p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia

Visitatio Canonica – egyházlátogatási jegyzőkönyvek Batthyány József esztergomi érsek idejéből 1776-1779
sajtó alá rendezte és bevezette: Tomisa Ilona.
Budapest: MTA Néprajzi Kutatóintézete, 1997. 215p. ff. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom
Tárgyszó, szakterület: levéltár

Volp, Rainer: Liturgik – Die Kunst, Gott zu feiern
Gütersloch: Güterslocher Verlag-Haus Mohn, 1992-1994. 682, 641p. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Evangélikus egyház
Tárgyszó, szakterület: liturgia; esztétika; művészetelmélet
Megj.: Bd.1. Einführung und Gesichte, Bd.2. Theorien und Gestaltung

Vukov Konstantin: Újabb ismeretek Esztergom egyházi műemlékeiről
In: Műemlékvédelem, XXXV évf., 1991. 2. szám, 79-90p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom
Tárgyszó, szakterület: műemlék

Wehli Tünde: A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár cseh psalteriumának illusztrációi
szerk. Koszta László.
Kalocsa: 2000. In: Kalocsa történetéből, 97-109p. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa
Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Kalocsa
Tárgyszó, szakterület: kódex; könyvtár

Wehli Tünde – Boros István: Bibliák Kalocsán
szerk.: Boros István.
Kalocsa: Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár, 1996. 80p. ill., ff. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa
Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Kalocsa
Tárgyszó, szakterület: könyvtár
Megj.: Főszékesegyházi Könyvtár, Miscellanea, 1.

Wehli Tünde: Szent László ábrázolása egy Bécsben 1509-ben nyomtatott könyvben
In: Ars Hungarica, 1993. 1. szám, 55-60p. (folyóirat)
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; szentkultusz

Xeravits Géza: Biblikus tárgyú könyvek a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Könyvtárának antiqua anyagában
In: Athanasia, 1999. 8. szám, 33-39p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Görögkatolikus Egyház – Hajdúdorog
Intézmény: Szent Athanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Könyvtára, Nyíregyháza
Tárgyszó, szakterület: könyvtári katalógus; könyvtár; régi könyvek
Megj.:http://www.atanaz.hu/foisk/athanaz/atan08/ata8_2.htm

Ziehr, Wilhelm: A kereszt – Jelkép és valóság
ford: Jáger Orsolya.
Budapest: Helikon Kiadó, 1998. 239p. ff, színes. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; ikonográfia; művészettörténet

Zsámbéky Mónika: Carlo della Torre szerződése a szombathelyi Szent Márton-templom építésére
In: Művészettörténeti Értesítő, 1997. 46. szám, 83-86p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Szombathely
Tárgyszó, szakterület: forráskiadvány