OKGyK-OEMT bibliográfia 1949 – 1990

 

A keresztény művészet lexikona
szerk.: Seibert, Jutta.
Budapest: Corvina, 1986. 329p. (lexikon)
Tárgyszó, szakterület:ikonográfia
Megj.: A magyar változat munkatársai: Körber Ágnes, Marosi Ernő, Szilárdfy Zoltán, Végh János.

A középkori Buda királyi várpalotája és gótikus szobrai – Vezető a Budapesti Történeti Múzeum kiállításán
szerk.: Horváth Miklós, dr.
Budapest: Budapesti Történeti Múzeum, 1976. 77p. ill. (kiállítás vezető)
Intézmény: Budapesti Történeti Múzeum
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; történelem, magyar
Megj.: A kiállítást rendezték Feuerné Tóth Rózsa, dr. Bertalan Vilmos, dr. Csorba Csaba.

A liturgikus berendezési tárgyak és eszközök művészete
1968. (10+14)p. (kézirat)
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet
Megj.: Összeállította az Országos Egyházművészeti és Műemléki Tanács.Vázlatrajzokkal.

A Szolnoki Festőiskola – Die Szolnoker Malerschule
Bécs: Österreichische Galerie, 1975. 126p. ff. és színes. (könyv)
Tárgyszó, szakterület:festészet; művészet, magyar

A Teremtő dicsérete – Isten-keresés a modern művészetben
szerk.: Kardos Klára.
Eisenstadt: Prugg Verlag, 1985. 159p. ff. és színes. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet

Antalóczi Lajos: Az Egri Főegyházmegyei Könyvtár története 1793-1989
Eger: 1989. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Eger
Tárgyszó, szakterület: könyvtár; könyvtártörténet

Artner Edgár: A keresztény ókor régiségei – Emlékeink nyomdokain
Budapest: Szent István Társulat, 1958. 255p. térképmelléklet. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem; művészettörténet; régészet

Aurenhammer, Hans: Lexikon der Christlichen Ikonographie
Wien: Brüder Hollinek, 1959-1967. (lexikon)
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia

Baán István: A körtvélyesi monostor
In: Vigilia, LIII évf., 1988.október 749-754p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: szakrális tér

Babos István: A kézdiszentléleki Perkő kápolna
In: Műemlékvédelem, 1983.1. szám, 18-21p. (folyóirat)
Egyházmegye/szerzetesrend: Gyulafehérvár
Tárgyszó, szakterület: épület; szakrális művészet

Bachné Kiss Katalin: A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár térképészeti érdekességei
Szeged: 1985. (kézirat)
Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa
Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Kalocsa
Tárgyszó, szakterület: könyvtár

Balássy László: A kövek már nem kiáltanak
In: Új Ember, 1985. december 15. 5p. (hír)
Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár
Tárgyszó, szakterület: templomépítés; szakrális tér; kortárs művészet; egyháztörténelem, magyar

Bárdosy Éva: A Regnum Marianum új temploma
In: Katolikus Szemle, 1990.3. szám, 266-267p. (folyóirat)
Intézmény: Regnum Marianum
Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar; szakrális tér

Beke Margit: Könyvtárunk és kincsei. Kiállítás az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár anyagából.
Esztergom: 1989. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom
Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Esztergom
Tárgyszó, szakterület: könyvtár; kiállítás; ritkaságok

Blickpunkt Ungarn – Művészet és egyház Magyarországon
In: Kunst und Kirche, 1984. 2. szám, 70-124p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet
Megj.: A Kunst und Kirche 1984/4 száma teljes egészében Magyarországgal foglalkozik.

Boda Miklósné: A „tudós prépost” Koller József születésének 250.évfordulójára
In: Honismeret, 1966. 2. szám, 36-39p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Pécs
Intézmény: Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtára
Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar; életrajz

Bodnár Szilvia: Csillagsorsok és embersorsok – Sternenschicksale und Menschenschicksale
Budapest: Szépművészeti Múzeum, 1990. 67p. ill. (kiállítás vezető)
Intézmény: Szépművészeti Múzeum
Tárgyszó, szakterület: kiállítás;
Megj.: Grafikai kiállítás

Borbély Andor: Az esztergomi Bibliotheca Fugger-gyűjteményének eredete
In: Magyar Könyvszemle, 1961. 469-475p.
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom
Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Esztergom
Tárgyszó, szakterület: könyvtár; ritkaságok

Boros István: A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár kéziratkatalógusa – 1850 előtti kéziratok
Budapest: OSZK, 1989. In: Magyarországi egyházi könyvtárak kéziratkatalógusai – Catalogi manuscriptorum, quae inbibliothecis ecclesiasticis Hungariae asservantur 7, (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa
Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár,Kalocsa
Tárgyszó, szakterület: kéziratkatalógus; könyvtár

Boros Lajos: A győri karmelita templom
Corvina, (1980). 40p. ff. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Győr
Tárgyszó, szakterület: épület; szakrális művészet

Csapodi Csaba: A budai királyi palotában 1686-ban talált kódexek és nyomtatott könyvek
In: A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Közleményei. Új sorozat, 1984. 15. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom
Tárgyszó, szakterület: könyvtár;kódex; régi könyvek

Csapodi Csaba: A Jordánszky-kódex
Budapest: 1984. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom
Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Esztergom
Tárgyszó, szakterület: kódex; ritkaságok; könyvtár

Csapodi Csaba – Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica – Kódexekés nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. I-II.
Budapest:1988-1993. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa
Tárgyszó, szakterület: ősnyomtatvány; kódex; könyvtár
Megj.: II. Nr. 1824-1832

Csapodiné Gárdonyi Klára: Európai kódexfestő művészet
Budapest: Corvina,1981. 46p. ill. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: könyv; kódex; festészet

Cser-Palkovits István: A bécsi Szent István-dóm és magyar emlékei
Bécs:Bécsi Szent István-Egyesület, 1984. 80p. ff és színes. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: épület; műemlék; szakrális művészet

Csóka J. Lajos: Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár MS III.184 kódexe
In: Századok, 1982. 969-985p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom
Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Esztergom
Tárgyszó, szakterület: könyvtár; kódex

Czakó Gábor: Kultúra, kultusz, vallás, babona – Mai meditációk
In: Vigilia, 53 évf., 1988. június 6. szám, 461-467p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: művészetelmélet; szakrális művészet

Czeizel Endre – Sibelka Perleberg Artur: Ulyssis Aldrovandi 1642, „A torzszülöttek története” című művének ismertetése és értékelése
In: Orvostörténeti Közlemények, 1986. 113-114. szám, 9-36p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa
Tárgyszó, szakterület: régi könyvek

D. Fehér Zsuzsa: MCP – Molnár C.Pál, a grafikus
Officina Nova, (1990).104p. ff. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: művész

Dávid Katalin: Magyar egyházi gyűjtemények kincsei
Budapest: Corvina,1981. 310p. ill., 120 színes tábla . (könyv)
Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények; műtárgyak

Denis, Maurice: A szimbolizmustól a klasszicizmusig
Budapest: Corvina, 1983. 164p. ill. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: művészettörténet

Dercsényi Dezső: Baranya középkori templomai
Corvina, 1984. 36+40p. ff. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: építészet; szakrális művészet

Dévényi Iván: Gadányi Jenő-emlékest
In: Vigilia, 1961. május 310p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: művész

Dienes Erzsébet: A Jordánszky Kódex eredetéről
In: Magyar Nyelv, 1982.440-453p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom
Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Esztergom
Tárgyszó, szakterület: könyv;kódex

Dienes Erzsébet: Az Érdy Kódex és a Jordánszky Kódex kéziratai összehasonlításának tanulságaiból
In: Magyar Nyelv, 1981. 315-319p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom
Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Esztergom
Tárgyszó, szakterület: könyv; kódex

Dobszay László: A Vigilia beszélgetése Makovecz Imrével
In: Vigilia, 58évf., 1988. június 6. szám, 451-460p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület:művész; szakrális tér

Dobszay László: Szalkai László jegyzetének zenei példaanyaga
In: Zenetudományi dolgozatok, 1980. 215-221p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom
Tárgyszó, szakterület:zenetörténet

Duby, Georges: A katedrálisok kora – Művészet és társadalom 980-1420
Budapest: Gondolat Kiadó, 1984. 332p. ff. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: művészettörténet

Endrei Walter: Zarándokjelvények
In: Múzsák, 1982. 4. szám, 26-27p. (folyóirat)
Tárgyszó, szakterület: néprajz; szakrális művészet

Erdőssy Béla: Korunk magyar egyházművészete
Budapest: 1981. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet
Megj.: 2. bőv. kiad. 1983

Erőss István: XIV. századbeli győri kódex a kremsieri könyvtárban
In: Vigilia, 1961. május 318-319p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: könyv; kódex

Farbaky Péter: Pálos könyvtár – A könyvtár restaurálásához készített dokumentáció
Budapest: 1989. (kézirat)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom
Intézmény: Központi Papnevelő Intézet „Pálos Könyvtára”
Tárgyszó, szakterület: könyvtár; épület; könyvtártörténet; műemlék

Feiszt György: Rövid magyar címertan és pecséttan
Budapest:Tankönyvkiadó, 1986. 98p. ff. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: történelem,magyar; címertan; pecséttan
Megj.: Történelemszakköri Füzetek 15.

Fischer, Baltasar: Das Rituale Romanum (1614-1964) – Die Schicksale eines liturgischen Buches
In: Trierer Teologische Zeitschrift, 1964 september/oktober 5. szám, 257-271p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület:liturgia; teológia; egyháztörténelem

Fitz Jenő: A székesfehérvári középkori bazilika
Székesfehérvár: 1958.39p. ff. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár
Tárgyszó, szakterület: épület; szakrális művészet
Megj.: István Király Múzeum Közleményei. Szerkeszti: Fitz Jenő. B. sorozat 2. sz. Második, bővítettkiadás.

Gabriel Baptist-Hlavatsch: Das katechetische Werk Ulrichs von Pottenstein -Sprachliche und rezeptionsgeschichtliche Untersuchungen
Tübingen: Max Niemezer Verlag, 1980. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa
Tárgyszó, szakterület: könyvtár

Gellér Katalin – Keserü Katalin: A Gödöllői Művésztelep
Budapest:Corvina, 1987. 248p. ff. és színes. (könyv)
Tárgyszó, szakterület:művészeti társaság; iparművészet; festészet; építészet; szobrászat

Gerics József – Ladányi Erzsébet: A Szent István lándzsájára és koronájára vonatkozó források értelmezése
In: levéltári szemle, XL évf., 1990. 2.szám, 3-14p. (folyóirat)
Tárgyszó, szakterület: történelem, magyar

Grabarits István: A kalocsai érseki könyvtár orvosi könyvritkaságai
In: Orvosi Hetilap, 1982. 1369-1370p. (hetilap)
Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa
Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Kalocsa
Tárgyszó, szakterület: könyv; ritkaságok

Grabarits István: „Itt az ezer nyelven megnyíló írás”
In: Új Tükör, 1982(XIX). november 21 (47). 36-37p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa
Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Kalocsa
Tárgyszó, szakterület: könyvtár

Grabarits István: Orvosi könyvritkaságok
In: Magyar Nemzet, 1982. június 30. 8p. (hetilap)
Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa
Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Kalocsa
Tárgyszó, szakterület: könyv;ritkaságok

H. Kolba Judit – Lovag Zsuzsa: A szombathelyi egyházmegye ötvösművészetiemléke
In: Művészettörténeti Értesítő, 1984. 3. 17-140p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Szombathely
Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények

H. Kolba Judit: Vésett gótikus talpas keresztjeink
In: Folia Archaeologica, XXXI évf., 1980. 239-263p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; szakrális művészet

Haits Géza: Vaszary János emlékkiállítása a Magyar Nemzeti Galériában
In: Vigilia, 1961. május 307-309p. (periodika)
Intézmény: Magyar Nemzeti Galéria
Tárgyszó, szakterület: kiállítás

Holl Béla: Ismeretlen régi magyar iskolai nyomtatványok
In: Magyar Könyvszemle, 1966. 2. szám, 168-176p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: piarista rend
Intézmény: Piarista Központi Könyvtár, Budapest
Tárgyszó, szakterület: könyvtár

Holl Béla: Könyvkultúra és régi könyvtárak története a mai Pest megyeterületén
Budapest: 1965. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Vác
Intézmény: Váci Egyházmegyei Könyvtár
Tárgyszó, szakterület:könyvtártörténet; könyvtár

Holló László 80 éves
In: Vigilia, XXXII évf., 1967. február 2. szám,131p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: életrajz; festészet

Illés György: Mesélő könyvtárak
Budapest: Móra, 1984. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa
Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár,Kalocsa
Tárgyszó, szakterület: könyvtártörténet

Illés György: Mesélő könyvtárak – Egyházmegyei Könyvtár, Vác
Budapest:Móra, 1984. 185-195p. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Vác
Intézmény: Váci Egyházmegyei Könyvtár
Tárgyszó, szakterület:könyvtártörténet

Ivancsó István: A magyar görögkatolikusság liturgikus könyveinek anyanyelvi fordításai és kiadványai
Nyíregyháza: 1987. In: A Hajdúdorogi Bizánci Katolikus Egyházmegye jubileumi emlékkönyve, 158-168p. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: görögkatolikus egyház
Tárgyszó, szakterület:könyv; liturgia

Iványi Béla: A magyar könyvkultúra múltjából
Szeged: József Attila Tudományegyetem, 1983. 645p. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: könyv;könyvtörténet; történelem, magyar

Iványi Sándor: Az Egri Főegyházmegyei Könyvtár kéziratkatalógusa – 1850 előtti kéziratok
Budapest: OSZK, 1986. 250p. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Eger
Intézmény: Egri Főegyházmegyei Könyvtár
Tárgyszó, szakterület: kéziratkatalógus; könyvtár
Megj.:Magyaroroszági egyházi könyvtárak kéziratkatalógusai. Catalogi manuscriptorum que in bibliothecis ecclesiasticis Hungariae asservantur 5.

Jantzen, Hans: Francia gótikus székesegyházak – Chartres, Reims, Amiens
ford: Szántó Tamás.
Budapest: Corvina, 1989. 202p. ff. (könyv)
Tárgyszó, szakterület:építészet; szakrális művészet

Juhász Kálmán: Egy csanádi püspök Mátyás korában
In: Vigilia, XVIII évf., 1963. május 5. szám, 315-317p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület:egyháztörténelem, magyar; életrajz
Megj.: Szokoli János.

Kalász Márton: A Szentolvasó képei – Udvardi Erzsébet tihanyi kiállítása
In: Vigilia, LIV évf., 1989. február 155p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; művész

Keresztury Dezső: Híres magyar könyvtárak
Budapest: RTV – Minerva, 1982.142p. szines. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: könyvtár

Kékesi János: A kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár. 1784-1964.
Kalocsa:(1964). (kézirat)
Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa
Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Kalocsa
Tárgyszó, szakterület: könyvtár;könyvtártörténet

Kisasszondy Éva: Az egyházi levéltárak helyzete
In: Levéltári Szemle,XXXV évf., 1985. 4. szám, 12-14p. (folyóirat)
Tárgyszó, szakterület:levéltár

Klaniczay Gábor: Szentkultusz a középkori Magyarországon
Budapest: Magvető, 1990. In: A civilizáció peremén, 1990. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: szentkultusz; történelem, magyar
Megj.: Kulturtörténeti tanulmányok

Komjáthy Attila: Felsőtisza-vidéki templomok I.
Corvina, 1983. 35+40p.ff. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: építészet; szakrális művészet

Kovách Zoltán: Magyar reneszánsz könyvkötő műhelyek
In: Vigilia, XXXIIévf., 1967. június 6. szám, 427-428p. (periodika)
Intézmény:Iparművészeti Múzeum
Tárgyszó, szakterület: könyvtörténet; történelem, magyar; könyv; kiállítás

Kovács Imre: A kecskeméti Szent Erzsébet-templom története
In: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 1989. 1. szám, 47-122p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa
Tárgyszó, szakterület: épület;szakrális művészet
Megj.: METEM 1. kötet

Kósáné Horváth Mária: A Kecskeméti Piarista Rendház XVI. századi könyvei
Szeged: 1990. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae, (katalógus)
Egyházmegye/szerzetesrend: piarista rend
Intézmény: Piarista Rendház Könyvtára, Kecskemét
Tárgyszó, szakterület:régi könyvek; könyv
Megj.: Acta bibliothecaria. tom. X. fasc. 4.

Körmendy Kinga: Középkori esztergomi könyvgyűjtemények
In: Ars Hungarica, 1989. 41-46p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom
Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Esztergom
Tárgyszó, szakterület: könyvtár; könyvtártörténet

Középkori kútfőink kritikus kérdései
szerk.: Horváth János, Székely György.
Budapest: Akadémiai Kiadó, 1974. 385p. ff. fotó. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: történelem, magyar; művelődéstörténet; írásbeliség

Kredics László: Ősnyomtatványok és antikvák a veszprémi Püspöki Könyvtárban
In: A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei, 13 évf., 1978. 149-170p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém
Intézmény: Érseki Könyvtár, Veszprém
Tárgyszó, szakterület: ősnyomtatvány; ritkaságok;könyv

Kubinyi Mária: A Magyar Nemzeti Múzeum görög kéziratai
In: Antik Tanulmányok, I évf., 1954. 4. szám, 275-280p. (periodika)
Intézmény: Magyar Nemzeti Múzeum
Tárgyszó, szakterület: kézirat; könyvtár
Megj.:Különlenyomat.

Kuklay Antal: A töredék foglalatában
Miskolc: 1987. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Eger
Intézmény: Sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény Könyvtára
Tárgyszó, szakterület: könyvtár

Kunszery Gyula: Krisztus Pilátus előtt
In: Vigilia, 1961. május 315-318p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; művész

Lengyel László: „Lelki szem-gyógyító” – Adalékok az egri barokkszentképkultusz történetéhez
In: Agria, Az egri Dobó István Vármúzeum évkönyve, XXIII évf., 1987. 523-539p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület:népi vallásosság; szentkultusz

Lexikon der christlichen Ikonographie
összeáll.: Kirschbaum, Engelbert.
Rom-Freiburg-Basel-Wien: Herder, 1968-1976. (lexikon)
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia
Megj.: 8 kötet. Munkatársak: Günter Bandmann, Wolfgang Braunfels, Johannes Kollwitz, Wilhelm Mrazek, Alfred A. Schmid, Hugo Schnell.

Liszkay Zoltán: Somogyi Győző játszik – Képzőművészet
In: Vigilia, LIV évf., 1989. március 240p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: művész

Losonci Miklós: Bakallár József – A Kis-Duna festője
Budapest: 1981. 86p. ff. és színes fotók. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: művész;festészet
Megj.: Pesterzsébeti Múzeumi Füzetek 1.

Lőrincz Imre: A megújuló liturgia temploma
In: Vigilia, XXXII évf.,1967. február 2. szám, 81-88p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület:szakrális tér; templom

Lukács László: A Vigilia beszélgetése Csaba László építésszel
In: Vigilia, LIV évf., 1989. január 49-59p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: művész; kortárs művészet; építészet

Madas Edit: A Jordánszky-kódex. A kódex fakszimile kiadása.
In: Irodalomtörténeti Közlemények, 1986. 181-183p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom
Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Esztergom
Tárgyszó, szakterület: kódex; könyv; ritkaságok

Magyar székesegyházak
szerk: Éri István.
Budapest: Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület, 1989. 192p. ff. színes. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: építészet; szakrális művészet

Magyarország műemléki topográfiája
szerk.: Dercsényi Dezső.
Budapest: 1958. (topográfia)
Tárgyszó, szakterület: műemlék

Meiss, Millard: Giotto és Assisi
Budapest: Corvina, 1986. 35p. ff. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: művészettörténet; művész

Nagy Ilona: A Jordánszky Kódex fordítástechnikai sajátosságairól
In: Magyar Nyelv, 1981. 41-48p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom
Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Esztergom
Tárgyszó, szakterület: kódex; könyv

Nagymihályi Géza Dr.: Régi és új a görögkatolikus magyarság egyházművészetében
Nyíregyháza: 1987. In: A Hajdúdorogi Bizánci Katolikus Egyházmegye jubileumi emlékkönyve, 76-91p. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: görögkatolikus egyház
Tárgyszó, szakterület:szakrális művészet; iparművészet; intézménytörténet

Ojtozi Eszter: A Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Könyvtárának szláv és román cirillbetűs könyvei
Debrecen: Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtára, 1985. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Hajdúdorog
Intézmény: Szent Athanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Könyvtára,Nyíregyháza
Tárgyszó, szakterület: könyvtári katalógus; könyvtár
Megj.: Régi Tiszántúli Könyvtárak 4.

Ojtozi Eszter: A Görögkatolikus Hittudományi Főiskola könyvtárának megalakulása és fejlődése – (1950-1986)
Nyíregyháza: 1987. In: A Hajdúdorogi Bizánci Katolikus Egyházmegye jubileumi emlékkönyve, 137-157p. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: görögkatolikus egyház
Intézmény: Görögkatolikus Hittudományi Főiskola
Tárgyszó, szakterület:intézménytörténet; könyvtártörténet

Olasz Ferenc: Mindörökké
Európa Könyvkiadó, 1978. 182p. ff. fotó. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: művész; szobrászat; népi vallásosság;fénykép
Megj.: Fényképezte és összeállította Olasz Ferenc, a szövegeket Szabó Judit válogatta, az utószót Németh Lajos írta, Magyar Helikon 1978

Oszvald Ferenc: Adatok a magyarországi premontreiek Árpád-kori történetéhez
In: Művészettörténeti Értesítő, 1957. 2-3. szám, 231-254p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: premontrei rend
Tárgyszó, szakterület:rendtörténet; egyháztörténelem, magyar

P. Szűcs Julianna: A központi Egyházművészeti Hivatal szerepe a kor magyar egyházművészetében – 1930-1940
In: Ars Hungarica, 1974. 1. 159-190p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet

P. Szűcs Julianna: Az egyházművészet útja a római iskola felé
In: Ars Hungarica, 1981. 1. 55-75p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet

P. Szűcs Julianna: Az idézőjel csapdája – Tanulmányok a két világháború közötti hivatalos művészetről
Budapest: Magvető, 1989. 312p. ff. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: történelem, magyar; művészettörténet

Panofsky, Erwin: Gótikus építészet és skolasztikus gondolkodás
Budapest:Corvina, 1986. 96p. ff. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: építészet;szakrális művészet

Pataki László: A Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár története
Szombathely: 1977. In: A 200 éves szombathelyi egyházmegye emlék-könyve(1777-1977), 431-462p. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Szombathely
Intézmény: Egyházmegyei Könyvtár, Szombathely
Tárgyszó, szakterület: könyvtártörténet

Pákozdi István: Az esztergomi főegyházi könyvtár I-IV.
In: Új Forrás,1983. 2-6. szám. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom
Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Esztergom
Tárgyszó, szakterület:könyvtár; könyvtártörténet

Piccole immagini sacre popolari gli angeli
1988. 135p. ff. színes. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; szakrális művészet
Megj.: Szentképek.

Piccole immagini sacre santi e simboli – Il martirio il fiore l’animalenell’iconografia religiosa popolare
1990. 135p. ff. színes. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; szakrális művészet
Megj.: Szentképek.

Pigler Andor: Barockthemen
Budapest: Akadémiai Kiadó, 1974. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia

Pogány Ö. Gábor: A színek ínyence – a fényözön festője
In: Művészet,1990. 1. szám, 36-39p. (folyóirat)
Tárgyszó, szakterület: művész
Megj.: Pleidell János

Radocsay Dénes: A középkori Magyarország táblaképei
Budapest: Akadémiai Kiadó, 1955. 534p. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; szakrális művészet; történelem, magyar

Radocsay Dénes – Soltész Zoltánné – Szántó Tibor: Francia és németalföldi miniatúrák Magyarországon
Budapest: Helikon Kiadó, 1969. 159p. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa
Tárgyszó, szakterület:ritkaságok
Megj.: Nr.7., Nr.9.

Radó Polikárp: Libri liturgici manuscripti Bibliothecarum Hungaricae et limitropharum Regionum
Budapest: 1973. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa
Tárgyszó, szakterület: kézirat;könyv

Raj Tamás – Török József – Kárpáti László – Fabinyi Tibor – Tenke Sándor: A hit asztala – Az áldozattól az istentiszteletig. Öt vallás liturgikus tárgyaiból
Budapest: Officina Nova, 1990. 131p. színes. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; szakrális művészet
Megj.: A kötetet Lengyel János tervezte.

Regomey, Pie: Kirche und Kunst im XX. Jahrhundert
Graz-Wien-Köln: Styria, 1954. 500p. ff. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet
Megj.: Eredeti mű: L´art sacré au XXe siécle. Les Editions duCerf, Paris, 1953.

Rév Ilona: Templomépítészetünk ma
Budapest: Corvina, 1987. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: építészet; szakrális művészet

Ritz Sándor S.J.: A templom – Múlt, jelen és jövő fölülmúlhatatlan alkotása, az Örök-Templom Santo Stefano Rotondo. az Apokalipszis új Jeruzsálemének szent városa
1975. 70p. ff. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: épület; szakrális művészet

Rosdy Pál: A katolikus egyház levéltárai
In: Magyarország levéltárai,1983. 267-272p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: levéltár
Megj.: Szerk: Balázs Péter. Új Magyar Központi Levéltár kiadása. ML

Sajó Géza – Soltész Erzsébet: Catalogus incunabulorum, quae in bibliothecis publicis Hungariae asservantur
Budapest: 1970. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa
Tárgyszó, szakterület: ősnyomtatvány;könyv

Sambucus, J. – Zsámboki János: J. Sambucus (Zsámboki János): Mediconiicones – Kísérő tanulmány
Vida Mária, Kádár Zoltán, Jautsits Gabriella.
Budapest: Magyar Orvostörténet Társaság, 1985. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa
Tárgyszó, szakterület: régi könyvek
Megj.: Reprint. Plantin 1603., Lyon

Scheiber Sándor: Héber kódexmaradványok magyarországi kötéstáblákon – A középkori magyar zsidóság könyvkultúrája
Budapest: Magyar Izraeliták Országos Képviselete, 1969. 415p. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Vác
Intézmény: Váci Egyházmegyei Könyvtár
Tárgyszó, szakterület:kódex; könyv

Schiller, Gertrud: Ikonographie der Christlichen Kunst
Gütersloch: Güterslocher Verlag-Haus Mohn, 1971. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia

Sulyok János: A székesfehérvári Pauer-gyűjtemény
In: Magyar Könyvszemle,1967. 191-197p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár
Intézmény: Püspöki Könyvtár, Székesfehérvár
Tárgyszó, szakterület: könyvtár; könyvtártörténet

Sulyok János: A székesfehérvári Püspöki Könyvtár
In: Fejér Megyei Könyvtáros, 1967. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár
Intézmény: Püspöki Könyvtár, Székesfehérvár
Tárgyszó, szakterület: könyvtár; könyvtártörténet

Sz. Koronkay Éva: Magyar reneszánsz könyvkötések
Budapest: Akadémiai Kiadó, 1973. 125p. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa
Tárgyszó, szakterület: ritkaságok; könyv
Megj.: Művészettörténeti füzetek 6. [Akadémiai Kiadó, Budapest]

Sz. Kürti Katalin: Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiája
In: Vigilia,1989. 3 231-133p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: műtárgyak
Megj.:Részlet a szerzőnek a Gondolat Kiadónál rövidesen megjelenő könyvéből

Szabó Flóris: A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár kézirat katalógusa – 1850 előtti kéziratok
Budapest: OSZK, 1981. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend
Intézmény: Főapátsági Könyvtár, Pannonhalma
Tárgyszó, szakterület: kéziratkatalógus; könyvtár
Megj.: Magyarországi egyházi könyvtárak kézirat katalógusai. Catalogi manuscriptorum, quae in bibliothecis ecclesiasticis Hungariae asservantur 2.

Szalay László: Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár
In: Könyvtáros,1986. 445-455p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom
Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Esztergom
Tárgyszó, szakterület:könyvtár; könyvtártörténet

Szántai Erzsébet: Kutatás I. Rákóczi György és III. Rákóczi Zsigmond könyvtárának töredékei után a Sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény anyagában
1969. (kézirat)
Egyházmegye/szerzetesrend: Eger
Intézmény: Sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény Könyvtára
Tárgyszó, szakterület: könyvtártörténet
Megj.: Képesítődolgozat az Országos Széchényi Könyvtár KMK középfokú könyvtárosképző tanfolyamán.

Szelestei Nagy László: Bél Mátyás kéziratos hagyatékának katalógusa
Budapest: MTA Könyvtára, 1984. 299p. ill., 32 kép. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom
Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Esztergom
Tárgyszó, szakterület: könyvtár;kéziratkatalógus

Szelestei Nagy László: Magyarországi egyházi könyvtárakban őrzött kódexek
In: Ars Hungarica, 1989. 1. szám, 5-9p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: kódex; könyvtár

Szendrei Janka: A Szalkai kódex kottaírása
In: Magyar zene, 1984.185-193p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom
Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Esztergom
Tárgyszó, szakterület: zenetörténet;könyvtár

Szepesi Zsuzsanna: Az esztergomi Bibliotheca 17. századi történetéhez
In: Magyar Könyvszemle, 1981. 225-229p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom
Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Esztergom
Tárgyszó, szakterület: könyvtár;könyvtártörténet

Székesfehérvár évszázadai 1. – Az államalapítás kora
szerk.: Kralovánszky Alán.
Székesfehérvár: 1967. 164p. ff. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár
Tárgyszó, szakterület: történelem, magyar
Megj.: István Király Múzeum Közleményei A. sorozat 13. szám. Főszerkesztő: Fitz Jenő.

Szigeti Endre: A papi viseletről
In: Vigilia, XXVIII évf., 1963. június 6. szám, 377-380p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: liturgia; egyháztörténelem; szakrális művészet

Szigeti Kilián: A Szelepchényi-kódex
In: Magyar Könyvszemle, 1961. 4.szám, 363-370p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: kódex; kézirat;könyvtár
Megj.: Különlenyomat.

Szigeti Kilián: Két középkori Graduale eredetének kérdése
In: Magyar Könyvszemle, 1970. 3. szám, 165-172p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: kézirat; kódex; könyvtár; zenetörténet
Megj.: Különlenyomat.

Szigeti Kilián: Középkori hangjegyes kódextöredékek a Soproni Állami Levéltárban
In: Soproni Szemle, 1963. 2. szám, 15-19p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: kódex; zenetörténet; könyv;
Megj.: Különlenyomat.

Szigeti Kilián: Mátyás király liturgikus kódexei
In: Magyar Könyvszemle,1969. 3. szám, 268-274p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: kódex;könyv
Megj.: Különlenyomat.

Szigeti Kilián: Mesko veszprémi püspök (1334-44) Pontificaléja
In: Magyar Könyvszemle, 1972. 1-2. szám, 5-14p. (periodika)
Intézmény: Országos Széchényi Könyvtár
Tárgyszó, szakterület: kézirat; kódex; könyvtár; zenetörténet
Megj.: Különlenyomat.

Szilárdfy Zoltán: A ruháit kereső Krisztus garamszentbenedeki szobrának ikonográfiája
In: Művészettörténeti Értesítő, XXX évf., 1981. 1. szám,63-64p. (tanulmány)
Egyházmegye/szerzetesrend: Besztercebányai püspökség
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia

Szilárdfy Zoltán: A Szeged-alsóvárosi templom Purgatórium-oltárának ikonográfiája
Budapest: 1986. In: „Mert az Isten hagyta…”, 357-376p. (tanulmány)
Egyházmegye/szerzetesrend: ferences rend – Szeged-Csanád
Tárgyszó, szakterület: néprajz; ikonográfia
Megj.: Tanulmányok a népi vallásosság köréből. Szerkesztette: Tüskés Gábor.

Szilárdfy Zoltán: A Székesfehérvári Egyházmegye kultusztörténeti jelentőségű tárgyai és azok őrzése – Előadás az egyházmegye papságának továbbképzésén
1981. december 9-10. (kézirat)
Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár
Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; egyháztörténelem, magyar

Szilárdfy Zoltán: A székesfehérvári királyi bazilika utolsó berendezési tárgya
In: Műemlékvédelem, XVII évf., 1973. 3. szám, 114-155p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: műtárgyak

Szilárdfy Zoltán: Adalékok Szent Mihály és Mózes ikonográfiájához
In: Művészettörténeti Értesítő, 1968. XVII. szám, 126-129p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia

Szilárdfy Zoltán – Tüskés Gábor – Knapp Éva: Barokk kori kisgrafikai ábrázolások magyarországi búcsújáróhelyekről
Budapest: Egyetemi Könyvtár, 1987. 311p. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia;szakrális művészet
Megj.: Bibliotheca Universitatis Budapestiensis. Fontes et studia 5.

Szilárdfy Zoltán: Barokk szentképek Magyarországon
Budapest: Corvina,1984. 175p. ff. színes. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; szakrális művészet

Szilárdfy Zoltán: Devóció és dekoráció. – „Fris kisded kép, apácza munka”
Eger: 1987. In: Devóció és dekoráció, 16-24p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet
Megj.: 18. és 19. századi kolostormunkák Magyarországon. Szerkesztette: Lengyel László. (Studia Agriensa 7.) Dobó István Vármúzeum

Szilárdfy Zoltán: Egy barokk kori Immaculata típus ikonográfiájához
In: Művészettörténeti Értesítő, 1970. XIX. szám, 284-288p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia

Szilárdfy Zoltán: Egy Maulbertsch-színvázlat ikonográfiájának kérdéséhez
In: Művészettörténeti Értesítő, XXXIV évf., 1985. 3-4. szám, 185-187p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: művész; ikonográfia

Szilárdfy Zoltán: Franz Karl Palko egy oltárkép vázlata az Országos Széchényi Könyvtárban
In: Művészettörténeti Értesítő, XXXIX évf., 1990.3-4. szám, 215-217p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; művész

Szilárdfy Zoltán: Kegyképtípusok a pestisjárványok történetében
In: Orvostörténeti Közlemények, 1979. 207-236p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia
Megj.: Supplementum 11-12.

Szilárdfy Zoltán: „Kik a kerubokat titkosan ábrázolják…” – Liturgia és kompozíció
In: Művészettörténeti Értesítő, XXXIX évf., 1990. 1-2. szám,82-91p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: liturgia; szakrális művészet

Szilárdfy Zoltán: Magyar barokk szentképek
In: Művészettörténeti Értesítő, XXX évf., 1981. 2. szám, 114-135p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia

Szilárdfy Zoltán: Népi szakrális emlékek – Veszprém, Székesegyház
In: Újember, 1985. június 16. 6p. (beszéd)
Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém
Tárgyszó, szakterület: néprajz; szakrális művészet

Szilárdfy Zoltán: Rákóczi temploma Kassán
In: Új ember, 1985. december 15. 4p. (hetilap)
Egyházmegye/szerzetesrend: Kassai érsekség
Tárgyszó, szakterület: épület

Szilárdfy Zoltán: „Variációk egy barokk témára” – Ikonográfiai kutatás
In: Ars Decorativa, 1989. 9. szám, 61-93p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia

Szíj Rezső: Gondolatok Prokop Péter képei előtt
Budapest: Budapesti Művészetbarátok Egyesülete, 1983. 38p. ff. fotó. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: művész

Szűcs Ferenc: A Váci Egyházmegyei Könyvtár története
Varga Lajos kiegészítéseivel.
197?. (kézirat)
Egyházmegye/szerzetesrend: Vác
Intézmény: Váci Egyházmegyei Könyvtár
Tárgyszó, szakterület: könyvtártörténet

Taralon, Jean: Les tresors des eglises de France
Hachette, 1966. 306p.ff. és színes. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: kincstár; szakrális művészet; egyháztörténelem

Tibold Attila: A pannonhalmi könyvtár története – Különös tekintettel annak fejlődésére 1802-től napjainkig
Pannonhalma: 1961/1999. 117p. In: Pannonhalmi Füzetek, 45. szám, (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend
Intézmény: Főapátsági Könyvtár, Pannonhalma
Tárgyszó, szakterület: könyvtártörténet

Tillmann, J. A.: Vaszilij Kandinszkij: A szellemi a művészetben
In: Vigilia, LIV évf., 1989. február 157p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: recenzió; művészettörténet

Tillmann, J. A.: Werner Hoffmann: A földi paradicsom
In: Vigilia, LIVévf., 1989. február 156-157p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület:recenzió; művészettörténet

Timkó Imre: A bizánci liturgiát körülvevő kultikus művészet
Nyíregyháza:1987. In: A Hajdúdorogi Bizánci Katolikus Egyházmegye Jubileumi Emlékkönyve 1912-1987, 65-75p. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: görögkatolikus egyház
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; templom;ikonográfia

Timkó Imre: A római és a bizánci ókeresztény egyházművészet kapcsolatai
In: Vigilia, 1961. május 269-278p. (cikk)
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; egyháztörténelem

Tíz éves Matisse Vence-i kápolnája
In: Vigilia, 1961. május 309-310p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: épület; szakrális tér

Tóth Melinda: Árpád-kori falfestészet
Budapest: Akadémiai Kiadó, 1974.191p. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: művészettörténet; történelem, magyar
Megj.: Művészettörténeti füzetek 9. [Akadémiai Kiadó,Budapest]

Turowicz, Jerzy: Művészet és modernség
In: Vigilia, XXXII évf., 1967.június 6. szám, 369-376p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: művészetfilozófia;

Tüskés Gábor: A barokk-kori szenttisztelet rétegei
Budapest: MTA Néprajzi Kutató Csoport, 1984. In: Történet antropológia, 138-151p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: kulturális antropológia; szentkultusz

Varga Lajos: A Váci Egyházmegyei Könyvtár
In: Pest Megyei Könyvtáros, 33. évf., 1988. 2. szám, 14-20p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Vác
Intézmény: Váci Egyházmegyei Könyvtár
Tárgyszó, szakterület: könyvtártörténet

Vasco Rocca, Sandra: SS. Trinitá dei Pellegrini
Róma: Istituto di Studi Romani Fratelli Palombi Editori, 1979. 143p. ff. fotó. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: templom; egyháztörténelem; szakrális tér

Várhidi Klára: Az Országos Széchényi Könyvtár legelső otthona
In: Magyar Könyvszemle, 1979. 100p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom
Intézmény: Központi Papnevelő Intézet „Pálos Könyvtára”
Tárgyszó, szakterület: könyvtár; könyvtártörténet

Vásárhelyi Judit: A Győri Székesegyházi Könyvtár possessorai
In: Magyar Könyvszemle, 96 évf., 1980. 117-130, 230-263, 325-348p. (tanulmány)
Egyházmegye/szerzetesrend: Győr
Intézmény: Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár, Győr
Tárgyszó, szakterület: könyvtártörténet
Megj.: Négyrészes tanulmány a Magyar Könyvszemle 1980-as évfolyamának lapszámaiban.

Venite adoremus – Kommt – Lasset uns anbeten
1987. 24p. ff. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; szakrális művészet
Megj.: Zehn Predigten zu einem Bilderzyklus in der Institutskirche der Englischen Fräulein in Mindelheim.

Vértessy Miklós: Patachich Ádám ősnyomtatvány-gyűjteménye
In: Magyar Könyvszemle, 1968. 54-61p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa
Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Kalocsa
Tárgyszó, szakterület: ősnyomtatvány; könyvtár

Vida Mária: Apotheken-Museen in Ungarn
Budapest: Semmelweis Orvostörténet Intézet, 1984. 54p. színes. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények; ikonográfia

Vida Tivadar: Ismeretlen Weszprémi-kézirat az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtárban
In: Magyar Könyvszemle, 1977. 52-58p. (folyóirat)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom
Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Esztergom
Tárgyszó, szakterület: könyvtár; kézirat

Vízkelety András: Beschreibendes Verzeichnis der Altdeutschen Handschriften in ungarischen Bibliotheken
Budapest: OSZK, 1973. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: kézirat; könyvtár
Megj.: II. kötet Budapest, Debrecen, Eger, Esztergom, Győr, Kalocsa, Panonhalma, Pápa, Pécs, Szombathely

Vízkelety András: Beschreibendes Verzeichnis der Altdeutschen Handschriften in ungarischen Bibliotheken
Budapest-Wiesbaden: OSZK-Harrassowitz, 1969. (könyv)
Intézmény: Országos Széchényi Könyvtár
Tárgyszó, szakterület: kézirat; könyvtár
Megj.: I. kötet

Vízkelety András: Neue Fragmente des mhd. Cliges-Epos aus Kalocsa (Ungarn)
In: Zeitschrift für Deutsche Philologie, 1969. 88.B. szám, 409-432p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa
Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Kalocsa
Tárgyszó, szakterület: ritkaságok;könyvtár

Voit Pál: Régiségek könyve
[Szerkesztette.]
Budapest: Gondolat Kiadó, 1983. 514p. ff. és színes. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: iparművészet; művészettörténet
Megj.: Bútorművészet, Régi hangszerek, Fazekasság, Kőcserép, Majolika; Fajansz; Porcelán; Keménycserép (kőedény), Üvegművészet; Ötvösművészet; Zománcművészet; Bronzművesség; Régi órák; Ónművesség; Kovácsoltvas-művesség; Öntöttvas-művesség; Művészi szövetneműek; Hímzőművészet; Csipke; Régi viseletek; Legyezők; Szövött kárpit; Elefántcsont faragások; Miniatűrök; Művészi bőrmunkák; Könyvkötések; Pravoszláv művészet; Keleti szőnyegek; Az iszlám iparművészete; India iparművészete; Kína iparművészete; Japán iparművészete

von Aue, Hartman: Der arme Heinrich. Fassung der Handschrift Bd.. -Abbildungen aus der Kaloczaer Kodex
Hrsg. Cornelius Sommer.
Göppingen: Kümmerle, 1973. (könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa
Tárgyszó, szakterület: kódex; könyv

Vujicsics D. Sztoján: Orosz egyházművészet Magyarországon
In: Vigilia, LIII. évf., 1988. október 797-798p. (periodika)
Intézmény: Főszékesegyházi Kincstár, Esztergom
Tárgyszó, szakterület: kiállítás