A fény
szerk.: Dér Andrea. Budapest: Magyar Építész Kamara, é.n. 98p. szines.(könyv)
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; épület
Megj.: Varga Lajos: A fény szerepe a Katolikus Egyház kultuszában. 41-49p.

A szegedi Fogadalmi Templom
Szeged: post 2006. 31p. szines.(könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Szeged-Csanád
Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; épület
Megj.: Dusha Béla

A székesfehérvári székesegyház belső felújításáról
In: Új ember, 2022. február 27. 1, 2p. (beszámoló)
Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár
Tárgyszó, szakterület: felújítás; templom

Aranylelet került elő a veszprémi érseki palota pincéjéből
In: Új Ember, 2021. december 5. 12p. (hír)
Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém
Tárgyszó, szakterület: numizmatika; műemlék; felújítás; történelem, magyar

Az erdélyi püspökök székesegyháza – 1949
szerk.: Bernád Rita. Kolozsvár: Verbum, 2021. 152+192p. fotóreprodukciók.(forráskiadvány)
Egyházmegye/szerzetesrend: Gyulafehérvár
Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; templom; egyháztörténelem, magyar; szakrális művészet
Megj.: A kiadvány két kötetből áll. Azeredeti kérirat reprintje és annak tanulmányokal kiegészített, átírt változata.

Az időkapszula is látogathatóvá vált – Megnyílt az esztergomi bazilika felújításást bemutató tárlat
In: Új Ember, 2021. július 4. 7p. (hír)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom-Budapest
Intézmény: esztergomi bazilika
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; templom; felújítás

Az ikon tanúságtétele – Megújult a miskolci székesegyház
In: Új Ember, 2022. február 6. 1, 11p. (beszámoló)
Egyházmegye/szerzetesrend: Miskolci Egyházmegye
Tárgyszó, szakterület: helyreállítás; szakrális tér; templom; keleti kereszténység

Ásatások a veszprémi Várhegyen
In: Új Ember, 2022. február 27. 12p. (hír)
Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém
Tárgyszó, szakterület: régészet; történelem, magyar

B. Juhász Györgyi: A soproni Szent Mihály templom oltárképeinek restaurálása 2018-2020
In: Műemlékvédelem, LXV évf., 2021. 1-2. szám, 46-56p. (beszámoló)
Egyházmegye/szerzetesrend: Győr
Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; restaurálás; festmény

Bakonyvári M. Ágnes: “…az időtlen dereng át az időbeli világba” – Búcsúzó rátekintés Katona Katalin ötvösművész életművére
In: Magyar Iparművészet, 2021. 7. szám, 37-40p. (cikk)
Tárgyszó, szakterület: művész; életmű; iparművészet; ötvösség

Balogh Eszter: A soproni Szent Mihály templom üvegablakainak helyreállítása
In: Műemlékvédelem, LXV évf., 2021. 1-2. szám, 95-116p. (beszámoló)
Egyházmegye/szerzetesrend: Győr
Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; helyreállítás; üvegművészet

Basics Beatrix: A templomépítészet késői aranykora – Fabó Beáta: Budapest katolikus temlomépítészete a két világháború között, Budapest Főváros Levéltára, 2021
In: Múzeumcafé, 2022. 87-88. szám, 31-39p. (recenzió)
Tárgyszó, szakterület: templom; építészet; történelem, magyar

Bálint Sándor: Sacra Hungaria – Tanulmányok a magyar vallásos népélet köréből
Kassa: Veritas, é.n. 210p. ff.(tanulmánykötet)
Tárgyszó, szakterület: néprajz; szakrális művészet

Berta Kata: “Betört a fény a templomainkba” – Spányi Antal püspök megáldotta a dunaújvárosi Krisztus Király-templom kilencedik ólomüveg ablakát
In: Új Ember, 2022. július 17. 6p. (beszámoló)
Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár
Tárgyszó, szakterület: üvegművészet; kortárs művészet; templom

Berta Kata: Egészen Istené – Megújult a székesfehérvári ciszterci templom
In: Új Ember, 2022. február 20. 7p. (hír)
Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár
Tárgyszó, szakterület: templom; felújítás

Bércessy András: Megújul a bélapátfalvi apátsági templom
In: Új Ember, 2022. március 6. 12p. (beszámoló)
Egyházmegye/szerzetesrend: pálos rend – Eger
Tárgyszó, szakterület: templom; helyreállítás; rendtörténet

Bodnár Boglárka: Puskás Bernadett: Puskás László A szent vonzásában
In: Vigilia, 86 évf., 2021. szeptember 9. szám, 719-720p. (recenzió)
Tárgyszó, szakterület: művész; életmű; szakrális művészet; ikon; mozaik

Bodnár Dániel: A végső győzelem soha nem lehet az ördögé – Beszélgetés Sinkó Veronika festőművésszel
In: Mértékadó, 2021. január 4-10. 2-3p. (interjú)
Tárgyszó, szakterület: művész; kiállítás; kortárs művészet; szakrális művészet; festészet

Bodnár Dániel: Aknay János Krisztusai
In: Mértékadó, 2022. január 17-23. 6-7p. (recenzió)
Tárgyszó, szakterület: könyv; művész; kortárs művészet; szakrális művészet

Bodnár Dániel: Az üvegfestészet szakrális művészet – Beszélgetés a Pro Cultura Christiana díjas Bráda Tiborral
In: Új Ember, 2021. november 21. 1, 11p. (interjú)
Tárgyszó, szakterület: művész; díj; üvegművészet; szakrális művészet

Bodnár Dániel: Megáldották a fővárosi Golgota téri keresztutat
In: Új Ember, 2022. május 1. 12p. (beszámoló)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom-Budapest
Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; szakrális művészet; rekonstrukció

Bodnár Dániel: Őrizni az örök értékeket – Beszélgetés a Pro Cultura Christiana díjas Orient Enikő festőművésszel
In: Új Ember, 2021. január 10. 1, 7p. (interjú)
Tárgyszó, szakterület: művész; kortárs művészet; díj; textil

Bodnár Dániel: Sinkó Veronika művészete
In: Mértékadó, 2022. január 10-16. 4-5p. (cikk)
Tárgyszó, szakterület: művész; kortárs művészet; szakrális művészet

Bodonyi Emőke: Akarsz-e meggyógyulni? – Richter Sára textilművész kiállítása a Hegyvidék Galériában
In: Magyar Iparművészet, 29 évf., 2022. május 3. szám, 39-43p. (beszámoló)
Intézmény: Hegyvidék Galéria
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; művész; textil; kortárs művészet
Megj.: 2022. március 3-30.

Bogár Judit: 1800 előtti magyarországi katolikus népénekek és énekeskönyvek szakirodalmi bibliográfiája 2020-ig
összeállította. Budapest: ELKH, 2022. 146p. (könyv)
Intézmény: PPKE BTK
Tárgyszó, szakterület: irodalom, magyar; népi vallásosság; zene, egyházi

Bognár István: A Segítő Szűzanya oltalmában – A passaui Mariahilf-kegykép másolatai Magyarországon
Győr: 2021. In: Hitvallás Évkönyv 2022, 82-85p. (cikk)
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; szentkultusz; népi vallásosság

Burkhardt, Julia – Anuschka, Holste-Massouth: Caesarius of Heisterbach Revisited – New Approaches to the Eight Miracle Boks (Libri VIII Miraculorum)
In: Revue d’histoire ecclésiastique, 116 évf., 2021. julius-december 3-4. szám, 593-619p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: népi vallásosság; kódex

Csanádi-Bognár Szilvia: Wolfgang Laib és a rituális gyakorlatként épülő művészet
In: Vigilia, 2022. október 10. szám, 863-867p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: kortárs művészet; installáció; művész; műkritika

Csámpai Norbert: A gímeskosztolányi Szent György-templom
Győr: 2021. In: Hitvallás Évkönyv 2022, 65-58p. (cikk)
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; templom; festészet

Csukovits Anita: A váci domonkos kripta koporsói – A váci domonkos kripta kincsei 1.
Vác: Tragor Ignác Múzeum, 2021. 267p. színes fotók.(könyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Vác – Domonkos Rend
Tárgyszó, szakterület: egyháztörténelem, magyar; rendtörténet; emlékmű, síremlék; népi vallásosság

Czoborczy Bence: Nagyheti szemlélődés az ikonok székesegyházában
In: Keresztény Élet, 2022. április 17-24. 13p. (tudósítás)
Egyházmegye/szerzetesrend: Miskolci Egyházmegye
Tárgyszó, szakterület: ikon; keleti kereszténység; szakrális tér; szakrális művészet; kortárs művészet
Megj.: Miskolci székesegyház új ikonosztáza

D. Mezey Alice: Fegyvernek “Pusztatorony”
In: Művészettörténeti Értesítő, 70 évf., 2021. június 1. szám, 133-138p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: templom; szakrális tér; műemlék

Déri Eszter – Lovas Birbála: Magyarországi újkori prédikációk (16-18. század) szakirodalmi bibliográfiája 2020-ig
összeállította. Budapest: ELKH, 2022. 188p. (könyv)
Intézmény: PPKE BTK
Tárgyszó, szakterület: irodalom, magyar; történelem, magyar

DK: A bensőt alakító külsőség – “Mennyország”a Búza téren
In: Új Misszió, XXXIV évf., 2022. március 3. szám, 10-11p. (beszámoló)
Egyházmegye/szerzetesrend: Miskolci Egyházmegye
Tárgyszó, szakterület: ikon; szakrális művészet; kortárs művészet; festészet

Dominus prope est – Az Úr közel van – Megnyílt az Egyházmegyei Képtár Magyarszecsődön
In: Martinus, XV évf., 2022. július 7. szám, 10-11p. (interjú)
Egyházmegye/szerzetesrend: Szombathely
Tárgyszó, szakterület: népi vallásosság; kiállítás; szakrális művészet
Megj.: A Martinus interjúja Takács László nádasdi plébánossal, a kiállítás létrehozójával

Ernyey Gyula: A groteszk szeretete és széépsége – Muharos Lajos 80
In: Magyar Iparművészet, 2021. 7. szám, 33-36p. (cikk)
Tárgyszó, szakterület: művész; iparművészet; ötvösség; életmű

“Ezer éve Európában..” – Egyházi levéltárak Magyarországon
szerk.: Szabadi István. Debrecen: Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete, é.n. (könyv)
Intézmény: Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete
Tárgyszó, szakterület: levéltár; egyháztörténelem, magyar; intézménytörténet

Fábián Borbála: Adalékok a váci Kapisztrán Nyomda történetéhez
In: Egyháztörténeti Szemle, XXII évf., 2021. 2. szám, 205-220p. (közlemény)
Egyházmegye/szerzetesrend: Vác
Tárgyszó, szakterület: nyomda; könyvkiadás; rendtörténet

Feledy Balázs: A művészet mint ünnep – Hager Ritta textilművész köszöntése
In: Magyar Iparművészet, 2021. 2. szám, 30-35p. (cikk)
Tárgyszó, szakterület: művész; textil; kortárs művészet

Fernández-Cobián, Esteban: Los religiosos arquitectos del siglo XX
In: Arte Cristiana, 2021. Maggio-Giugno 924. szám, 220-240p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: építészet; szakrális művészet; templom; történelem

Fieber Henrik: Üvegfestészet
Budapest: Stephaneum Nyomda Rt., é.n. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: üvegfestészet; művészettörténet; vegyes művészet; üvegművészet; kerámia

Földvári Katalin: Adományozási szokások Máriapócson
In: Görögkatolikus Szemlélet, IX évf., 2022. 1. szám, 48-49p. (tanulmány)
Egyházmegye/szerzetesrend: görögkatolikus egyház
Tárgyszó, szakterület: népi vallásosság; műtárgyak; szentkultusz

Gájer László: A “minimum” esztétikája és a keresztény hit
In: Vigilia, 86 évf., 2021. szeptember 9. szám, 704-708p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: esztétika; szakrális művészet; kortárs művészet

Gesztely 220 éves temploma
In: Új Misszió, XXXIV évf., 2022. október 10. szám, 15p. (hír)
Egyházmegye/szerzetesrend: Eger
Tárgyszó, szakterület: restaurálás; festmény; egyháztörténelem, magyar

Görföl Tibor: Mindenben azonos képmás – A krisztusi ikon és az emberi átalakulás az egyházatyáknál
In: Vigilia, 86 évf., 2021. szeptember 9. szám, 642-651p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: művészetfilozófia; biblikus alapok; ikonológia

Görögkatolikus Metropólia: Orcád világossága – Tárlaton az egyházművészet
In: Keresztény Élet, 2021. augusztus 15-22. 4p. (beszámoló)
Egyházmegye/szerzetesrend: Görögkatolikus Egyház
Intézmény: Pesti Vigadó
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; keleti kereszténység; szakrális művészet
Megj.: Kiállítás a Pesti Vigadóban 2021. szeptember 19-ig.

Gréczi László: A fény győzelme – Via Lucis örömutat szenteltek fel Péliföldszentkereszten
In: Keresztény Élet, 2022. október 2. 4p. (beszámoló)
Egyházmegye/szerzetesrend: szalézi rend
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; szobrászat; kortárs művészet
Megj.: Párkányi Raab Péter szobrászművész 14 stációs örömútja.

Guadalupi, Gianni: A Biblia képekben – Történetek és képek az Ó- és Újtestamentumból
szerk: Manferto De Fabianis, Valeria, ford: H. Pikler Renáta. Pécs: é.n. 303p. színes.(könyv)
Tárgyszó, szakterület: művészettörténet; szakrális művészet
Megj.: Kiadja a Pécsi Direkt Kft. Alexandra Kiadója

Gyarmati András: A győri székesegyház mai restaurálási munkáihoz
In: Az Úr építi, 3 évf., 2021. 1. szám, 93-95p. (beszámoló)
Egyházmegye/szerzetesrend: Győr
Tárgyszó, szakterület: templom; helyreállítás

Hatszáz éves misekönyvet mentenek meg
In: Új Ember, 2022. január 16. 12p. (hír)
Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend
Intézmény: Pannonhalmi Főapátság
Tárgyszó, szakterület: restaurálás; kódex

HEOL: Visszaszálltak az angyalok az egri bazilikára
In: Új Ember, 2021. október 17. 12p. (hír)
Egyházmegye/szerzetesrend: Eger
Tárgyszó, szakterület: restaurálás; szakrális művészet; templom

Hidvégi Iván: “Egész életében az Úr házának ékességeit munkálta” – Emlékezés Dénes Jenő festő-, restaurátorművészre
In: Keresztény Élet, 2021. június 27. 8p. (cikk)
Tárgyszó, szakterület: művész; restaurálás; szakrális művészet

Horogszegi-Lenhardt Erika: NEK: kiállítások a hit világáról a Pesti Vigadóban
In: Új Ember, 2021. augusztus 8. 1, 3p. (beszámoló)
Intézmény: Pesti Vigadó
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet; egyháztörténelem, magyar;
Megj.: 2021. augusztus 3. – szeptember 19.

Huszár Ernő: A Kalocsai Főszékesegyházi (érseki) Könyvtár
Kalocsa: é.n. (kézirat)
Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa
Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Kalocsa
Tárgyszó, szakterület: könyvtártörténet

Jahoda Róbert: Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola új campusa – Az Apor Vilmos római katolikus kápolna és átalakítása
In: Az Úr építi, 3 évf., 2021. 1. szám, 19-23p. (beszámoló)
Intézmény: Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; kortárs művészet

Jajczay János: Mai magyar egyházművészet
Budapest: Révai, é.n. (könyv)
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet

Jankovics Norbert: A józsefvárosi Szent József templom építéstörténete
In: Műemlékvédelem, LXV évf., 2021. 3. szám, 176-193p. (tanulmány)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom-Budapest
Tárgyszó, szakterület: templom; építészet

Jankovics Norbert: A pilisborosjenői plébániatemplom falkutatása
In: Műemlékvédelem, LXV évf., 2021. 3. szám, 207-218p. (beszámoló)
Tárgyszó, szakterület: templom; műemlék; helyreállítás

Jernyei Kiss János: Szent László néhány monumentális ábrázolása a 18. századból
Budapest: Typotex, 2022. ff. fotó.In: Regum gemma, Ladislae, 121-137p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: festészet; szentkultusz; szakrális művészet; kultusztörténet

Kontsek Ildikó: Harmadnapra
In: Új Ember, 2022. április 17-24. 23p. (beszámoló)
Intézmény: Keresztény Múzeum
Tárgyszó, szakterület: kortárs művészet; szakrális művészet; műtárgyak
Megj.: Szakács Imre: Harmadnapra c. festménye a Keresztény Múzeumban

Kontsek Ildikó: Hittel a közbenjáró imádság erejében – A Keresztény Múzeumban restaurálták a máriaremetei kegyképet
In: Új Ember, 2022. szeptember 25. 12p. (beszámoló)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom-Budapest
Tárgyszó, szakterület: restaurálás; szakrális művészet; szentkultusz; népi vallásosság

Kovács Péter: Márkus Anna – Anna Mark
In: Vigilia, 2022. szeptember 9. szám, 779-781p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: művész; kiállítás; kortárs művészet
Megj.: Anna Mark Árnyékok és jelek című retrospektív kiállítása 222. június 22-október 23. Ferenczy Múzeum, Szentendre

Kónya Franciska: 1800 előtti magyarországi imádságok és elmélkedések szakirodalmi bibliográfiája 2020-ig
összeállította. Budapest: ELKH, 2022. 167p. (könyv)
Intézmény: PPKE
Tárgyszó, szakterület: irodalom, magyar

Körössy László: A keresztény kultúra kincsei Győrben
In: Új Ember, 2022. május 1. 1, 5p. (beszámoló)
Egyházmegye/szerzetesrend: Győr
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet; szakrális tér; műtárgyak

Körössy László: A művészet is hozzájárulhat a gyógyítás folyamatához – Megáldották a keresztutat a Budapesti Szent Ferenc kórház kápolnájában
In: Új Ember, 2021. február 21. 1, 5p. (beszámoló)
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; festészet; kortárs művészet
Megj.: Atlasz Gábor festőművész stációképeit Michael August Blume pápai nuncius áldotta meg 2021. február 11-én. Atlasz Gábor készítette a kórházkápolna oltármozaikját is.

Kusler Ágnes: Üt pictura nómeditatio” – A győri volt jezsuita rendház díszlépcsőjének dekorációja a jezsuita Mária-emblematika kontextusában
In: Művészettörténeti Értesítő, 70 évf., 2021. december 2. szám, 189-234p. (tanulmány)
Egyházmegye/szerzetesrend: jezsuita rend – bencés rend
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; festészet; ikonográfia; szentkultusz

Kuzmányi István: A személyes találkozás reményével – Poszler Györgyi a kisszebeni Keresztelő Szent János-főoltárról
In: Új Ember, 2021. április 4-11. 6p. (interjú)
Intézmény: Magyar Nemzeti Galéria
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; történelem, magyar

Kuzmányi István: Ragyog a felújított kolozsvári Szent Mihály-templom – Kolozsvár
In: Mértékadó, 2022. augusztus 2-4p. (beszámoló)
Tárgyszó, szakterület: helyreállítás; templom; szakrális művészet

Lázár Kovács Ákos: Forrás – Kortárs képző- és iparművészeti kiállítás
h.n.: é.n. 35p. ff. színes.(katalógus)
Intézmény: Olajág, Keresztény Művészeti Társaság
Tárgyszó, szakterület: kortárs művészet; szakrális művészet
Megj.: Source. Budapest, Piarista Kápolna. Szeged, Piarista Gimnázium. Miskolc, Jezsuita Gimnázium. Pozsonyi Magyar Galéria. 2007-2008.

Lehetővé vált a fehérvári királysírok további vizsgálata
In: Új Ember, 2021. március 7. 11p. (cikk)
Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár
Tárgyszó, szakterület: régészet; egyháztörténelem, magyar

Lenzsér Péter: A soproni Szent Mihály arkangyal plébániatemplom új liturgikus tárgyai
In: Műemlékvédelem, LXV évf., 2021. 1-2. szám, 132-146p. (beszámoló)
Egyházmegye/szerzetesrend: Győr
Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; liturgia; kortárs művészet

Lovra Éva: Sárospataki Szent Péter és Pál görögkatolikus templom építéstörténete
In: Műemlékvédelem, LXV évf., 2021. 4. szám, 247-261p. (tanulmány)
Egyházmegye/szerzetesrend: görögkatolikus egyház
Tárgyszó, szakterület: építészet; templom; szakrális tér

Löffler Erzsébet: Egyházi gyűjtemények és múzeumok Heves megyében
2002. In: Agria, az egri Dobó István Vármúzeum Évkönyve, XXXVIII. 73-87p. (évkönyv)
Egyházmegye/szerzetesrend: Eger
Tárgyszó, szakterület: muzeális gyűjtemények

Lőrincz Győző: Mesterére emlékezik egy tanítványa – 90 éves volna Csekovszky Árpád keramikusművész
In: Magyar Iparművészet, 2021. 7. szám, 29-32p. (cikk)
Tárgyszó, szakterület: művész; iparművészet; életmű

Lőrincz Sándor: A textilművész lélekmadara
In: Mértékadó, 2022. február 7-13. 6p. (beszámoló)
Intézmény: Kormányhivatal Galéria, Kaposvár
Tárgyszó, szakterület: textil; művész; kiállítás
Megj.: Lélekmadár – Tisztelet Kallós Zoltán emlékének c. kiállítás Szekeres Erzsébet műveiből a kaposvári Kormányhivatal Galériában és a Szent Margit-templomban.

Lőrincz Sándor: Látogatható romkertté tennék – Régészek a kaposzentbenedeki premontrei prépostságról
In: Mértékadó, 2021. március 15-21. 6-8p. (cikk)
Egyházmegye/szerzetesrend: Kaposvár
Tárgyszó, szakterület: régészet; szakrális tér; egyháztörténelem, magyar; rendtörténet

Maconkai megújulás
In: Új Misszió, XXXIV évf., 2022. október 10. szám, 15p. (hír)
Egyházmegye/szerzetesrend: Eger
Tárgyszó, szakterület: helyreállítás; templom; festmény

Mag Hella: Egy ismeretlen váci reneszánsz balusztrádról
In: művészettörténeti Értesítő, 70 évf., 2021. június 1. szám, 113-132p. (tanulmány)
Egyházmegye/szerzetesrend: Vác
Tárgyszó, szakterület: építészet; szobrászat

Magyar Éva: A soproni Szent Mihály templom csillárjairól és ötvös tárgyairól
In: Műemlékvédelem, LXV évf., 2021. 1-2. szám, 78-94p. (beszámoló)
Egyházmegye/szerzetesrend: Győr
Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; restaurálás; ötvösség; fémművesség

Makláry Ákos: Kívül-belül megújult a budai Szent Flórián-templom
In: Görögkatolikus Szemle, XXXIII. évf., 2022. július 7. szám, 14p. (beszámoló)
Egyházmegye/szerzetesrend: görögkatolikus egyház
Tárgyszó, szakterület: templom; felújítás

Marjai Zoltán: Megújult Storno faberendezés egy középkori templomban
In: Műemlékvédelem, LXV évf., 2021. 1-2. szám, 57-77p. (beszámoló)
Egyházmegye/szerzetesrend: Győr
Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; restaurálás; szobrászat

martinus.hu: Ötszáz éves miseruha
In: Keresztény Élet, 2021. március 7. 12p. (hír)
Egyházmegye/szerzetesrend: Szombathely
Tárgyszó, szakterület: régészet; szakrális művészet; textil
Megj.: Ják, Szent György-templom, ásatás

MASZOL.RO: Kisfilm Szent Lászlóról
In: Múzeumcafé, 2021. február-április 81-82. szám, 13p. (hír)
Tárgyszó, szakterület: film; szentkultusz

Mayer Gyula – Slíz Mariann: Regum gemma, Ladislae – Tanulmányok Szent László királyról
szerkesztette. Budapest: Typotex, 2022. 280p. ff. fotó, illusztráció.(tanulmánykötet)
Intézmény: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, PPKE Bölcsészettudományi Kar, Országos Katolikus Gyűjteményi Központ, Váci Egyházmegyei Könyvtár
Tárgyszó, szakterület: szentkultusz; irodalom; művészettörténet; néprajz; történelem, magyar; teológia
Megj.: Daphnon. A BTK Moravcsik Gyula Intézet Kiadványai. II. Tanulmánykötetek – Studia. 3. kötet – Tomus 3

Medgyesy S. Norbert – Kiss Tamás: Szent László váradi tisztelete – A magyar Compostela
Győr: 2021. In: Hitvallás Évkönyv 2022, 77-80p. (cikk)
Egyházmegye/szerzetesrend: Győr – Nagyváradi Egyházmegye
Tárgyszó, szakterület: szentkultusz; műtárgyak

Megőrzött ereklyék – Zászlómegáldás Tornaszentandráson
In: Új Misszió, XXXIV évf., 2022. szeptember 9. szám, 18p. (hír)
Egyházmegye/szerzetesrend: Eger
Tárgyszó, szakterület: restaurálás; textil; iparművészet; intézménytörténet
Megj.: 1933-as Leventezászló restaurálása és megáldása

Megújul a Dóm és a Dömötör-torony
In: Keresztény Élet, 2104. július 13. 14p. (cikk)
Egyházmegye/szerzetesrend: Szeged-Csanád
Tárgyszó, szakterület: helyreállítás

Megújult a szolnoki Szentháromság-templom
In: Új Ember, 2022. április 3. 6p. (hetilap)
Egyházmegye/szerzetesrend: Vác
Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; templom; helyreállítás

Mészáros Á.: Felépíteni “egy vidám templomot” – Matisse venve-i kápolnája
In: Mértékadó, 2022. szeptember-október 26-2. 7p. (beszámoló)
Intézmény: Szépművészeti Múzeum
Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; művész; kiállítás

Mészáros Ákos: A legvégső tartalom művészi összegzése – Aba-Novák szekkói Panonhalmán
In: Mértékadó, 2021. március 29. 6-7p. (cikk)
Tárgyszó, szakterület: festészet; szakrális művészet

Mészáros Ákos: A megszentelt ikon egyfajta személyes jelenlét – Látogatás a nyíregyházi görögkatolikus székesegyházban
In: Mértékadó, 2022. március 14-20. 4-6p. (beszámoló)
Egyházmegye/szerzetesrend: Nyíregyházi Egyházmegye
Tárgyszó, szakterület: ikon; festészet; szakrális tér; templom

Mészáros Ákos: A pasztorációnak része a művészet is – A székesfehérvári Szent István Király székesegyház felújítása
In: Mértékadó, 2022. április 18. 2-4p. (beszámoló)
Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár
Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; felújítás; restaurálás; templom

Mészáros Ákos: A templom kőbe vésett történelem – Molnár-C. Pál Szent Család című képének bemutatása a belvárosi templomban
In: Mértékadó, 2022. május 16. 4-6p. (beszámoló)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom-Budapest
Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; művész; szakrális művészet

Mészáros Ákos: A többi kegyelem – Kortárs képzőművészek Pilinszky János ihletettségében
In: Mértékadó, 2022. május 30. 2-4p. (beszámoló)
Egyházmegye/szerzetesrend: jezsuita rend
Intézmény: Párbeszéd Háza
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; kortárs művészet; művész; irodalom; képzőművészet

Mészáros Ákos: “Az ecsetet máig nem engedtem el” – Ősz Ilona ajándéka a budatétényi plébániatemplomnak
In: Mértékadó, 2021. november 29. 2-3p. (cikk)
Tárgyszó, szakterület: művész; festészet; műtárgyak

Mészáros Ákos: Az építészet világot formáló produktum – Emlékezés Török Ferencre
In: Mértékadó, 2021. október 4. 6p. (cikk)
Tárgyszó, szakterület: művész; építészet

Mészáros Ákos: Az üvegablak felemeli a lelket – Bráda Tibor emlékezete
In: Mértékadó, 2022. október 10.16. 5p. (cikk)
Tárgyszó, szakterület: művész; üvegművészet

Mészáros Ákos: “Csak azért is van humán kultúra Magyarországon!” – Az Esztergomi Fászékesegyházi Könyvtár kódexkatalógusának bemutatása
In: Mértékadó, 2022. március 28. 6-7p. (tudósítás)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom-Budapest
Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Esztergom
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; kódex; könyvkultúra; kéziratkatalógus
Megj.: Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár kódexei című kiállítás nyitva 2022. március 31-ig

Mészáros Ákos: Kortársakká léptek elő ők is – Csorján Melitta Szent József-táblaképe Debrecenben
In: Mértékadó, 2021. december 6. 4-5p. (cikk)
Egyházmegye/szerzetesrend: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye
Tárgyszó, szakterület: kortárs művészet; festészet; szentkultusz; művész

Mészáros Ákos: Lelkiség és szemlélődés – A premontreiek tárgyi öröksége
In: Mértékadó, 2022. február 14-20. 4-5p. (beszámoló)
Egyházmegye/szerzetesrend: premontrei rend
Tárgyszó, szakterület: rendtörténet; szakrális művészet; egyháztörténelem, magyar

Mészáros Ákos: Orcád világossága – A Görögkatolikus Egyház művészete – kiállítás a Vigadóban
In: Mértékadó, 2021. augusztus 23-29. 2-3p. (beszámoló)
Egyházmegye/szerzetesrend: Görögkatolikus Egyház
Intézmény: Pesti Vigadó
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet; keleti kereszténység

Mészáros Ákos: Sok száz éves sebek gyógyulnak be – Megnyitották a Székesfehérvári Egyházmegyei Látogatóközpontot
In: Új Ember, 2021. július 4. 1, 7p. (beszámoló)
Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; gyűjtemény

Mészáros Ákos: “Szép érmeket szeretünk készíteni” – Szabó Tamás, a NEK érmeinek készítője
In: Mértékadó, 2021. szeptember 20. 8-9p. (interjú)
Tárgyszó, szakterület: numizmatika; kortárs művészet

Mészáros Ákos: Tanúim lesztek – Kiállítás a Vigadóban az 1938-as Eucharisztikus Kongresszusról
In: Mértékadó, 2021. augusztus 30. 2-3p. (beszámoló)
Intézmény: Pesti Vigadó
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; egyháztörténelem, magyar; szakrális művészet

“Minden műemléknek megvan a maga értéke, története” – Beszélgetés Sarkadi Mártonnal a jáki templom belső felújításáról
In: Martinus, XV évf., 2022. május 5. szám, 6-7p. (interjú)
Egyházmegye/szerzetesrend: Szombathely
Tárgyszó, szakterület: helyreállítás; szakrális tér; templom

Monok István: A könyv és az olvasás Zalamernyén 1746-1846
Budapest-Eger: Kossuth Kiadó-Eszterházy Károly Egyetem, 2021. 223p. ff. fotó.(könyv)
Tárgyszó, szakterület: könyv; könyvkultúra; történelem, magyar

MTI: Régészeti feltárás
In: Keresztény Élet, 2022. március 27. 9p. (hír)
Tárgyszó, szakterület: régészet; szakrális tér
Megj.: Megkezdődött a jeruzsálemi Szent Sír-templom régészeti feltárása és restaurálása.

Muckenhaupt Erzsébet: A csíksomlyói ferences könyvtár kincsei – Könyvleletek 1980-1985
Budapest-Kolozsvár: Balassi Kiadó-Polis Könyvkiadó, é.n. 248p. ff. színes.(könyv)
Tárgyszó, szakterület: könyvtár; rendtörténet; könyvtártörténet

Nacsinák Gergely András: A fény játékszere – Az ókeresztény és bizánci mozaikművészetről
In: Vigilia, 2022. szeptember 9. szám, 715-721p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: mozaik; művészetelmélet

Nagy Levente: Túlvilági elképzelések és értelmezési problémáik a pécsi késő római-ókeresztény temetőben
In: Műemlékvédelem, LVII évf., 3013. 1. szám, 1-12p. (folyóirat)
Egyházmegye/szerzetesrend: Pécs
Tárgyszó, szakterület: ikonográfia; szakrális művészet

Németh Gergely – Mészáros Liliána: A Szent Mihály templom megújulása beruházói szemmel – tervezéstől a kivitelezésig
In: Műemlékvédelem, LXV évf., 2021. 1-2. szám, 147-155p. (beszámoló)
Egyházmegye/szerzetesrend: Győr
Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; templom; helyreállítás

Németh Gergely – Mészáros Liliána: A Szent Mihály-templom megújulása beruházói szemmel – Tervezéstől a kivitelezésig
In: Az Úr építi, 3 évf., 2021. 1. szám, 31-37p. (beszámoló)
Egyházmegye/szerzetesrend: Győr
Tárgyszó, szakterület: templom; helyreállítás
Megj.: Sopron, Szent Mihály-templom

Németh Nóra – MArótzy Katalin: Kegyúri segítség a puszták népének – Telepes és pusztai templomok építészeti pályázatai a 20. század első évtizedében
In: Művészettörténeti Értesítő, 70 évf., 2021. december 2. szám, 343-364p. (értekezés)
Tárgyszó, szakterület: templom; építészet; történelem, magyar

Németh Tamás: Esztergomi főszékesegyház
In: Az Úr építi, 3 évf., 2021. 1. szám, 97-101p. (beszámoló)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom-Budapest
Tárgyszó, szakterület: templom; helyreállítás

Novák Judit: A soproni Szent Mihály templombelső festésének helyreállítása
In: Műemlékvédelem, LXV évf., 2021. 1-2. szám, 37-46p. (beszámoló)
Egyházmegye/szerzetesrend: Győr
Tárgyszó, szakterület: templom; helyreállítás; festészet

Oberfrank Luca: A kortárs képzőművészet jelenléte a szakrális térben
In: Vigilia, 86 évf., 2021. szeptember 9. szám, 708-710p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; kortárs művészet; képzőművészet; művészetelmélet

Oltárszentelés Mendén
In: Keresztény Élet, 2021. január 31. 1p. (hír)
Egyházmegye/szerzetesrend: Vác
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; kortárs művészet
Megj.: Gill Viktor kőfaragómester munkája az oltár, ambó, keresztelőmedence, gyertyatartó, kereszt tartó.

Pallós: Aranybulla 800 – Ünnepi kamarakiállítás Esztergomban
In: Mértékadó, 2022. június 6-12. 4-5p. (beszámoló)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom-Budapest
Intézmény: Főszékesegyházi Kincstár, Esztergom
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; levéltár; történelem, magyar

Pallós: Az átlényegülés tanúi – Kontsek Ildikó a pápai mise és a NEK műtárgyairól
In: Új Ember, 2021. szeptember 19. 12p. (interjú)
Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; szakrális művészet

Pallós Tamás: A lényegről, Krisztus szeretetéről, másként – A Feltámadás-keresztút Maria de Faykod fotóival
In: Mértékadó, 2022. október 3-9. 2-3p. (interjú)
Tárgyszó, szakterület: fénykép; szakrális művészet; művész; kortárs művészet; kiállítás

Pallós Tamás: A vágyak mindig szembejöttek velem – Rácz Gábor tűzzománcművész óbudai műhelyében
In: Mértékadó, 2021. január 11-17. 2-3p. (interjú)
Tárgyszó, szakterület: művész; zománcművesség; ötvösség; szakrális művészet

Pallós Tamás: Aranyérem egy életműért – Vörös Győző professzor Rómából, a pápai kitűntetéséről
In: Mértékadó, 2022. február 14-20. 2-3p. (interjú)
Tárgyszó, szakterület: régészet; szakrális művészet; egyháztörténelem; díj

Pallós Tamás: “Ez az én testem!” – Faykod Mária és átlényegülés szobra Balatonfüreden
In: Mértékadó, 2021. szeptember 20. 6-7p. (beszámoló)
Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém
Tárgyszó, szakterület: szobrászat; kortárs művészet; művész; szakrális művészet

Pallós Tamás: Szilárd kősziklára – A tihanyi királykripta régészeti feltárása
In: Új Ember, 2021. június 27. 12p. (beszámoló)
Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend
Intézmény: Tihanyi Bencés Apátság
Tárgyszó, szakterület: régészet; történelem, magyar; rendtörténet

Patsch Ferenc: A képek védelmében – Alkotóművészet és spiritualitás történelmi viszonya
In: Vigilia, 86 évf., 2021. szeptember 9. szám, 698-703p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; egyháztörténelem

Paulus Marcell: A soproni Szent Mihály főangyal-templom Rieger orgonájának helyreállítása
In: Műemlékvédelem, LXV évf., 2021. 1-2. szám, 117-131p. (beszámoló)
Egyházmegye/szerzetesrend: Győr
Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; helyreállítás; orgona

Pazár Béla: A soproni Szent Mihály templom, templomkert, sekrestyeház, urnakert tervezése 2010 őszétől 2016. december végéig
In: Műemlékvédelem, LXV évf., 2021. 1-2. szám, 10-14p. (beszámoló)
Egyházmegye/szerzetesrend: Győr
Tárgyszó, szakterület: templom

Perger Gyula: Ostyasütő vasak – Az Oltáriszentség tisztelete (11.)
In: Keresztény Élet, 2021. augusztus 29. 3p. (cikk)
Tárgyszó, szakterület: liturgia; egyháztörténelem; műtárgyak

Pintér Attila: Matthias Gusner mennyezetfestménye és a vele kapcsolatos polémiák – Szentgotthárd
In: Martinus, XV évf., 2022. február 2. szám, 10-11p. (beszámoló)
Egyházmegye/szerzetesrend: Szombathely
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; festészet; ikonográfia

Pintér Attila: Matthias Gusner mennyezetfestménye és a restaurálásával kapcsolatos polémiák – Szentgotthárd – 2. rész
In: Martinus, XV évf., 2022. március 3. szám, 10-12p. (beszámoló)
Egyházmegye/szerzetesrend: Szombathely
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; festészet; helyreállítás

Pro Cultura Christiana-díjban részesült Sarbak Gábor
In: Keresztény Élet, 2022. május 8. 2p. (hír)
Tárgyszó, szakterület: díj; könyvkultúra

Prohászka László: Borbereki Kovács Zoltán egyházművészeti alkotásai
In: Vigilia, 87 évf., 2022. augusztus 8. szám, 694-696p. (közlemény)
Tárgyszó, szakterület: művész; szakrális művészet; műtárgyak

Prohászka László: Erdey Dezső egyházművészeti alkotásai – Szép/művészet
In: Vigilia, 86 évf., 2021. augusztus 8. szám, 631-633p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: művész; életrajz; szakrális művészet; szobrászat

Prohászka László: Róna József egyházi vonatkozású alkotásai
In: Vigilia, 86 évf., 2021. február 2. szám, 151-153p. (cikk)
Tárgyszó, szakterület: szobrászat; szakrális művészet

Prokopp Mária: A kilencedik – Elkészült a dunaújvárosi Krisztus Király-plébániatemplomának utolsó ablaka
In: Mértékadó, 2022. július 25-31. 5p. (beszámoló)
Egyházmegye/szerzetesrend: Székesfehérvár
Tárgyszó, szakterület: üvegművészet; kortárs művészet; templom

Prokopp Mária: Jól csak a szívével lát az ember – Sinkó Veronika festő- és grafikusművész kiállítása a pesti Szent Teréz-plébániatemplom altemplomában
In: Magyar Iparművészet, 2021. 2. szám, 26-29p. (beszámoló)
Tárgyszó, szakterület: konferencia; festészet; grafika; kiállítás
Megj.: 2020. december 6. – 2021. február 29.

Prokopp Mária – : Remény – Kortárs magyar textilművészeti kiállítás a Klebelsberg Kultúrkúriában
In: Magyar Iparművészet, 2021. 8. szám, 13-17p. (beszámoló)
Intézmény: Klebelsberg Kultúrkúria
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; textil; kortárs művészet

Pünkösd az ikonfestészetben
In: Görögkatolikus Szemlélet, IX évf., 2022. 1. szám, 11p. (cikk)
Egyházmegye/szerzetesrend: görögkatolikus egyház
Tárgyszó, szakterület: ikon; képteológia

Radics Zsófia: Pasaréti Ferences Közösségi Ház, Páduai Szent Antal-templom, Rendház és Plébánia
In: Az Úr építi, 3 évf., 2021. 1. szám, 65-75p. (beszámoló)
Egyházmegye/szerzetesrend: ferences rend
Tárgyszó, szakterület: építészet; kortárs művészet; templom

Régészeti feltárás
In: Keresztény Élet, 2021. május 9. 1p. (hír)
Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend
Intézmény: Tihanyi Bencés Apátság
Tárgyszó, szakterület: régészet; történelem, magyar; rendtörténet

Rózsásné Kubányi Andrea: Kálvária a város szívében
In: Keresztény Élet, 2022. május 29. 6p. (interjú)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom-Budapest
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; helyreállítás

Rőhrig Eszter: Lélek a vizek felett. Múlt és jelen találkozása a Tihanyi Apátságban – Új állandó kiállítás a Tihanyi Bencés Apátsági Múzeumban
In: Vigilia, 86 évf., 2021. január 1. szám, 79-80p. (hír)
Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend
Intézmény: Tihanyi Bencés Apátsági Múzeum
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; rendtörténet

Ruzsa György: Egy történész szent ezüstbe foglalt ábrázolása – Rosztovi Szent Dementer ezüstborításos ikonja
In: Magyar Iparművészet, 2021. 6. szám, 42-44p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: ikon; keleti kereszténység

Ruzsa György: Kaljazinszki Szent Makarij és zománc ikonja
In: Vigilia, 87 évf., 2022. március 3. szám, 246-247p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: ikon; keleti kereszténység

Sedlmayr Krisztina: Sasvári Pietá
In: Múzeumcafé, 2021. 6. szám, 78-79p. (közlemény)
Intézmény: Néprajzi Múzeum
Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; népi vallásosság; népművészet; szentkultusz; szakrális művészet; szobrászat

Serfőző Szabolcs: Mária Terézia pannonhalmi látogatásának mítosza és a királynő adományai a monostornak
In: Collectanea Sancti Martini, 2021. 9. szám, 69-91p. (tanulmány)
Egyházmegye/szerzetesrend: bencés rend
Intézmény: Pannonhalmi Főapátság
Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; rendtörténet

Siptár Dániel: A jezsuita levéltár kincsei
In: M.I.N.D., 2022. ősz. szám, 48-49p. (hír)
Egyházmegye/szerzetesrend: jezsuita rend
Intézmény: Jézus társasága Magyarországi Rendtartomány
Tárgyszó, szakterület: levéltár; rendtörténet; egyháztörténelem

Soltész János: Az ószövetségi teológia alapgondolatai a Dt 4,1-10-ben
Budapest: Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, é.n. (2008). In: Út, Igazság, Élet. Biblikus tanulmányok, 161-174p. (tanulmánykötet)
Tárgyszó, szakterület: biblikus alapok
Megj.: Biblia éve 2008. Ebben található az ószövetségi képtilalom alapja.

Sütő József: A Szent Mihály templom kőanyagának restaurálása
In: Műemlékvédelem, LXV évf., 2021. 1-2. szám, 14-28p. (beszámoló)
Egyházmegye/szerzetesrend: Győr
Tárgyszó, szakterület: templom; restaurálás

Szabó Ágnes: Bakócz Tamás címerével ellátott tárgyak egykor az esztergomi főszékesegyházban – Tárgyegyüttes-rekonstrukció a Kincstár leltárai alapján
In: Művészettörténeti Értesítő, 70 évf., 2021. december 2. szám, 305-341p. (tanulmány)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom
Intézmény: Főszékesegyházi Kincstár, Esztergom
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; textil; gyűjtemény

Szakács Béla Zsolt: A Magyar Anjou Legendárium Szent László-ciklusáról és annak forrásairól
Budapest: Typotex, 2022. ff. fotó.In: Regum gemma, Ladislae, 183-202p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: festészet; műtárgyak; szentkultusz; kódex; kultusztörténet

Szakrális és profán – Rainer Péter építészeti-belsőépítészeti tervei, munkái
összeáll.: F. Gy. In: Magyar Iparművészet, 204. 3. szám, 12-15p. (periodika)
Tárgyszó, szakterület: épület; kortárs művészet; művész

Szebényi Judit: A soproni Szent Mihály templom kincstárának kerámiapadlója
In: Műemlékvédelem, LXV évf., 2021. 29-36p. (beszámoló)
Egyházmegye/szerzetesrend: Győr
Tárgyszó, szakterület: templom; helyreállítás; kerámia

Szentek agyagból
In: Keresztény Élet, 2022. szeptember 25. 7p. (hír)
Egyházmegye/szerzetesrend: Szeged-Csanád
Intézmény: Szegedi Dóm Látogatóközpont
Tárgyszó, szakterület: szobrászat; kiállítás; szakrális művészet; szentkultusz
Megj.: Kovács Jenő szegedi születésű szobrászművész TEREMTésÉG című kiállítása szentek ábrázolásairól.

Terbócs Attila: Liszka József: Monumentumok – Szakrális (és “szakrális”) kisemlékek a Kárpát-medencében
In: Vigilia, 2022. október 10. szám, 880p. (recenzió)
Tárgyszó, szakterület: népi vallásosság; emlékmű, síremlék; szobrászat; néprajz
Megj.: Fórum Kisebbségkutató Intézet – Etnológiai Központ – Somorja, 2021 (2022)

Terdik Szilveszter: A magyar görögkatolikusok és az ikonfestészet
In: Vigilia, 87 évf., 2022. július 7. szám, 601-606p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: ikon; keleti kereszténység; egyháztörténelem, magyar

Terdik Szilveszter: A szebasztei negyven szent vértanú
In: Görögkatolikus Szemle, XXXIII évf., 2022. március 3. szám, 16p. (cikk)
Tárgyszó, szakterület: szentkultusz; keleti kereszténység; festészet; műtárgyak

Terdik Szilveszter: A Vigilia beszélgetése Puskás Bernadett művészettörténésszel
In: Vigilia, 86 évf., 2021. szeptember 9. szám, 689-697p. (interjú)
Tárgyszó, szakterület: művészettörténet; keleti kereszténység; ikon

Terdik Szilveszter: Barlanglakó szent Antal és Teodóz ikonja Tolcsváról
In: Görögkatolikus Szemle, XXXIII évf., 2022. május 5. szám, 16p. (cikk)
Egyházmegye/szerzetesrend: görögkatolikus egyház
Tárgyszó, szakterület: szentkultusz; keleti kereszténység; ikon

Terdik Szilveszter: Elveszett műkincseinknyomában
In: Görögkatolikus Szemle, XXXIII. évf., 2022. augusztus 8. szám, 16p. (cikk)
Egyházmegye/szerzetesrend: görögkatolikus egyház
Tárgyszó, szakterület: műtárgyak; szakrális művészet; ötvösség

Terdik Szilveszter: Jézus nem emberkéz által festett képmása – Két példa: Laon és Jaén
In: Görögkatolikus Szemlélet, IX évf., 2022. 1. szám, 52-66p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: ikon; keleti kereszténység

Terdik Szilveszter: Keresztelő szent János képe Baktakeréken
In: Görögkatolikus Szemle, XXXIII. évf., 2022. január 1. szám, 16p. (tanulmány)
Egyházmegye/szerzetesrend: görögkatolikus egyház
Tárgyszó, szakterület: szentkultusz; festmény; keleti kereszténység; ikonográfia

Terdik Szilveszter: Körmeneti kereszt Abaújszántóról
In: Görögkatolikus Szemle, XXXIII. évf., 2022. július 7. szám, 16p. (cikk)
Egyházmegye/szerzetesrend: görögkatolikus egyház
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; keleti kereszténység; műtárgyak; restaurálás

Terdik Szilveszter: Petrasovszky Manó: Az Istenszülő oltalma-falkép a görömbölyi templomban
In: Görögkatolikus Szemle, XXXIII: évf., 2022. október 10. szám, 16p. (beszámoló)
Egyházmegye/szerzetesrend: görögkatolikus egyház
Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; festészet; művész; ikonográfia

Terdik Szilveszter: Találkozás-mozaik Konstantinápolyból
In: Görögkatolikus Szemle, XXXIII évf., 2022. február 2. szám, 16p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: mozaik; keleti kereszténység; szakrális művészet; biblikus alapok

Titokzatos megújulás alatt
In: Az Úr építi, 3 évf., 2021. 1. szám, 87-91p. (hír)
Egyházmegye/szerzetesrend: Eger
Tárgyszó, szakterület: templom; rekonstrukció
Megj.: Egri bazilika felújítása

Tímár Kálmán: A kalocsai főszékesegyház régi könyvtára
In: Religio, (68)1909. 680-681p. (periodika)
Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa
Intézmény: Főszékesegyházi Könyvtár, Kalocsa
Tárgyszó, szakterület: könyvtár; könyvtártörténet

Toldi Éva: “Megvallatják” a köveket – bánd és fiainak monostora
In: Keresztény Élet, 2022. augusztus 14-21. 12p. (beszámoló)
Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém – bencés rend
Tárgyszó, szakterület: régészet; szakrális tér; helytörténet
Megj.: Monostorapáti, Almád monostorának feltárása

Toldi Éva: Vigántpetend kincsei – Kiállítás nyílik az Eucharisztiáról
In: Keresztény Élet, 2021. június 20. 4p. (hír)
Egyházmegye/szerzetesrend: Veszprém
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; népi vallásosság; liturgia

Tóth Marcell: Fénnyel varrott képek csodája
In: Toronyirány, XIV. évf., 2022. április 11. 2. szám, 19p. (hír)
Egyházmegye/szerzetesrend: Szeged-Csanád
Intézmény: Szegedi Dóm Látogatóközpont
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; textil; kiállítás; művész
Megj.: Szekeres Erzsébet textíliái.

Több ponton sikerült új adatokkal bővíteni az eddigi ismereteket – Értékelés a jáki templom régészeti feltárásáról
In: Martinus, XV évf., 2022. szeptember 9. szám, 6-7p. (interjú)
Egyházmegye/szerzetesrend: Szombathely
Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; régészet; helyreállítás
Megj.: A Martinus magazin interjúja dr. Pap Ildikó Katalin régésszel, a Savaria Megyei Hatőkörű Városi Múzeum főmuzeológusával

Trauttwein Éva: Az Eucharisztia mindnyájunk erőforrása – Kiállítás nyílt Bálint Sándor hagyatékából Szegeden
In: Új Ember, 2022. február 20. 1, 11p. (beszámoló)
Egyházmegye/szerzetesrend: Szeged-Csanád
Intézmény: Szegedi Dóm Látogatóközpont
Tárgyszó, szakterület: néprajz; népi vallásosság; életmű; kiállítás

Trauttwein Éva: Legenda Aurea – Kiállítás a győri Szent László Látogatóközpontban
In: Mértékadó, 2021. július 12-18. 7p. (beszámoló)
Egyházmegye/szerzetesrend: Győr
Intézmény: Szent László Látogatóközpont
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szentkultusz
Megj.: Állandó kiállítás a Szent László-herma és a Könnyező Szűzanya-kegykép történetéről, kultuszáról.

Új templom épült a Nagykunság szívében
In: Új Ember, 2022. április 3. 6p. (hír)
Egyházmegye/szerzetesrend: Eger
Tárgyszó, szakterület: templomépítés; szakrális tér; kortárs művészet
Megj.: Bánhalma

Újabb ólomüveg ablakkal gazdagodott az eperjesi templom
In: Toronyirány, XIV évf., 2022. augusztus 12. 4. szám, 25p. (hír)
Tárgyszó, szakterület: üvegművészet; szakrális művészet; kortárs művészet
Megj.: Perlaki József Podmaniczky-díjas üvegművész két alkotása került az eperjesi Szent László-templomba: boldog Gajdocs Péter Pál és Boldog Rümzsa Tódor alakjai az üvegablakokon.

Ünnepélyes kulcsátadás a Görögkatolikus Múzeumban
In: Görögkatolikus Szemle, XXXIII. évf., 2022. október 10. szám, 8p. (hír)
Egyházmegye/szerzetesrend: görögkatolikus egyház
Tárgyszó, szakterület: intézménytörténet; muzeális gyűjtemények; keleti kereszténység

V. Marton Rozália: A józsefvárosi Szent József plébániatemplom külső felújítása
In: Műemlékvédelem, LXV évf., 2021. 3. szám, 194-206p. (beszámoló)
Egyházmegye/szerzetesrend: Esztergom-Budapest
Tárgyszó, szakterület: templom; felújítás

Vadlövő Gabriella: “Az Úr bevonul szentélyébe” – A titokzatosság rehabilitációja, a hagyomány életben tartása
In: Tabernaculum, 1 évf., 2021. 1. szám, 59-66p. (interjú)
Tárgyszó, szakterület: templomépítés; kortárs művészet
Megj.: Interjú dr. Katona Vilmos építész, szakíróval

Varga Viktor: A hagyomány kortárs ügy
Győr: 2021. In: Hitvallás Évkönyv 2022, 92-94p. (cikk)
Egyházmegye/szerzetesrend: Győr
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; művész; kortárs művészet

Varga Viktor: Egyházi kincsek halmai
Győr: 2021. In: Hitvallás Évkönyv 2022, 95-99p. (riport)
Egyházmegye/szerzetesrend: Győr – bencés rend
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet

Varga Viktor: Faragott Madonnánk eredeti színei
Győr: 2021. In: Hitvallás Évkönyv 2022, 102-104p. (interjú)
Egyházmegye/szerzetesrend: Győr
Tárgyszó, szakterület: restaurálás; szobrászat; szakrális művészet; műtárgyak

Varga-Juhász Bernadett: Megújult a miskolci székesegyház
In: Görögkatolikus Szemle, XXXIII. évf., 2022. március +. szám, 2-3p. (beszámoló)
Egyházmegye/szerzetesrend: Miskolci Egyházmegye
Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; ikon; keleti kereszténység; felújítás

Vámossy Erzsébet: Ahol Istenhez közel érezzük magunkat – Felszentelték a felújított türjei premontrei templomot
In: Új Ember, 2022. augusztus 1, 11p. (beszámoló)
Egyházmegye/szerzetesrend: premontrei rend
Tárgyszó, szakterület: felújítás; templom; rendtörténet; szakrális tér

Vámossy Erzsébet: Fel kell helyezni Türjét a turisztikai térképre – Látogatás a felújított premontrei prépostsági templomban
In: Mértékadó, 2022. augusztus 1-7. 2-4p. (beszámoló)
Egyházmegye/szerzetesrend: premontrei rend
Tárgyszó, szakterület: helyreállítás; szakrális művészet; rendtörténet;

Várkonyi Borbála: A test (meg nem) érintése Jean-Luc Nancy: Noli me tangere
In: Vigilia, 86 évf., 2021. szeptember 9. szám, 711-713p. (recenzió)
Tárgyszó, szakterület: művészetfilozófia; szakrális művészet; biblia

Vendégségben az Úrnál – Szegeden mutatkozik be a kiállítás
In: Új Ember, 2022. fwbruár 13. 12p. (hír)
Egyházmegye/szerzetesrend: Szeged-Csanád
Intézmény: Szegedi Dóm Látogatóközpont
Tárgyszó, szakterület: kiállítás; szakrális művészet

Veöreös András: Konzerválás – restaurálás – rekonstrukció – továbbépítés – Gondolatok a soproni Szent Mihály templom harmadik generációs műemléki felújítása kapcsán
In: Műemlékvédelem, LXV. évf., 2021. 1-2. szám, 1-9p. (tanulmány)
Egyházmegye/szerzetesrend: Győr
Tárgyszó, szakterület: szakrális tér; templom; konzerválás; restaurálás; rekonstrukció

Vincze Attila: Megújult a hajósi kegytemplom főoltára
In: Új Ember, 2021. augusztus 22. 11p. (cikk)
Egyházmegye/szerzetesrend: Kalocsa
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; restaurálás

Visky András: A lélek visszhangzó szkenográfiái – Vásárhelyi Antal Szekrális terek I-XV sorozatáról
In: Vigilia, 2022. október 10. szám, 859-862p. (tanulmány)
Tárgyszó, szakterület: szakrális művészet; kortárs művészet; művész

Volentics Gyula: A csörögi szőlőknél – Ozsvári-kereszt a pápa kezében
In: mértékadó, 2022. április 4-10. 8p. (beszámoló)
Egyházmegye/szerzetesrend: Vác
Tárgyszó, szakterület: szobrászat; szentkultusz; népi vallásosság
Megj.: Szent Orbán szobor

Wy-: Hétszáz sebet gyógyít be a restaurátor
In: Keresztény Élet, 2021. július 4. 8p. (hír)
Egyházmegye/szerzetesrend: Kaposvár
Tárgyszó, szakterület: restaurálás; szakrális művészet
Megj.: A paksi múzeum restaurátora, Tövisháti Béla újítja fel a tolnai stációk pirogránit képeit.

Zsiga Zita – Nátz Miklós: A lébényi Szentháromság-szobor
Győr: 2021. In: Hitvallás Évkönyv 2022, 40-42p. (beszámoló)
Egyházmegye/szerzetesrend: Győr
Tárgyszó, szakterület: restaurálás; szobrászat; szakrális művészet